Отиди на
Форум "Наука"

Сем. кухороги (Bovidae)- Антилопи, Газели, Бикове, Козирози


Recommended Posts

 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Bos

 

Гаур - (Bos gaurus)

 

1947842058_(Bosgaurus).thumb.jpg.d2e1f52eb001a1edddbdc8ad6390e459.jpg

 

 

Бантенг - (Bos javanicus)

506522280_Bosjavanicusbirmanicus.thumb.jpg.3bb823a8c9c30a5faf54a24b1b9faf29.jpg

 

Як - (Bos mutus)

yak.thumb.jpg.d16078b0daca946079d12812bb3e2cfd.jpg

 

Купрей - (Bos sauveli) - вероятно изчезнал

Kouprey_at_Vincennes_Zoo_in_Paris_by_Georges_Broihanne_1937.thumb.jpg.e455f0da3755ab903cbc4c213a6b8f83.jpg

 

 

Тур - (Bos primigenius)  - изчезнал

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Bovinae

Род: Bison

Бизон - (Bison bison)

bison.thumb.jpeg.b2dc914098d228d803e34e4d443c91d0.jpeg

 

Зубър - (Bison bonasus)

wient.thumb.jpg.c1daa953db54292757d1f607c31c64dc.jpg

 

 

G&G

Bos bonasus- Зубър

Bos caucasicus- Кавказки зубър - изчезнал

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Bubalus

Азиатски воден бивол - (Bubalus arnee)

wild-water-buffalo.thumb.jpg.c63ac53a1dad51959a831c2f268168f1.jpg

 

Равнинен Аноа - (Bubalus depressicornis)

anoa.thumb.jpg.4a2cc85bb0ef64f37339d689b83ab77f.jpg

 

Планински Аноа - (Bubalus quarlesi)

1678919824_mountainanoa.thumb.jpg.233ecc1649ae4f2eb54a0e141f52881a.jpg

 

Тамарау - (Bubalus mindorensis)

tamaraw1.thumb.jpg.f8b1e3c2a8a3cccb85fd9c22a6cee946.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Syncerus

Кафърски бивол - (Syncerus caffer)

1421072969_capebuffalo.thumb.jpeg.103f422a1f7c00eadade7ab0ad75c182.jpeg

G&G

Syncerus brachyceros- Чадски бивол

Syncerus caffer- Кафърски бивол

Syncerus mathewsi- Вирунгски бивол

Syncerus nanus- Горски бивол

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Tragelaphus

 

Малко куду -(Tragelaphus imberbis)

http://store.picbg.net/pubpic/BC/C7/741226e2162dbcc7.jpg

G&G

Ammelaphus australis- Южно малко Куду

Ammelaphus imberbis- Северно малко Куду

 

Ниала -(Tragelaphus angasii)

 

G&G

Nyala angasii- Ниала

 

Голямо куду-(Tragelaphus strepsiceros)

http://store.picbg.net/pubpic/E4/CB/1d5ec71c7f66e4cb.jpeg

G&G

Strepsiceros chora- Северно голямо Куду

Strepsiceros cottoni- Западно голямо Куду

Strepsiceros strepsiceros- Южноафриканско голямо Куду

Strepsiceros zambesiensis- Замбезийско голямо Куду

 

Планинска ниала, Гедемса - (Tragelaphus buxtoni)

1963391866_mountainnyala.thumb.jpg.6aa804950b691fb28cdc0184319f6c17.jpg

 

Бонго - (Tragelaphus euryceros)

bongo.thumb.jpg.f3003e5cf7d1dfbff5d1424d2898ce7b.jpg

 

Бушбок - (Tragelaphus scriptus)

bushbock.thumb.jpg.646e183b80e1290aa6263dd66b5d7050.jpg

G&G

Tragelaphus scriptus- Западен Бушбок

Tragelaphus phaleratus- Централноафрикански Бушбок

Tragelaphus bor- Нилски Бушбок

Tragelaphus meneliki- Бушбок на Менелик

Tragelaphus decula- Тански Бушбок

Tragelaphus fasciatus- Източноафрикански Бушбок

Tragelaphus ornatus- Чобе Бушбок

Tragelaphus sylvaticus- Южноафрикански Бушбок

 

Ситатунга - (Tragelaphus spekii)

http://store.picbg.net/pubpic/E5/75/6583927c7538e575.jpg

 

G&G

Tragelaphus gratus- Западна Ситатунга

Tragelaphus larkenii- Нилска Ситатунга

Tragelaphus selousi- Замбезийска Ситатунга

Tragelaphus spekii- Ситатунга на Спик

Tragelaphus sylvestris- Нкозийска Ситатунга

 

Гигантска кана-(Tragelaphus derbianus)

giant.thumb.jpg.e6e644eb87e9b8c939cfb79ee5933a1c.jpg

G&G

Taurotragus derbianus- Гигантска Кана

 

Кана-(Tragelaphus derbianus)

eland.thumb.jpeg.aee9bdcee1e6f4b6a7d0265b240b23d6.jpeg

G&G

Taurotragus oryx- Кана


 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Cephalophus

 

 

Дукер на Адерс - (Cephalophus adersi)

 

292509156_AderssDuiker.thumb.JPG.c733cc486cd73b8659afaf24b8c50d23.JPG

 

Дукер на Петерс-(Cephalophus callipygus)

peters.thumb.jpg.be9b56c2e3eb72aab40c00d4d95df389.jpg

 

Черногръб дукер - (Cephalophus dorsalis)

272584456_BayDuiker.thumb.JPG.eeb5e22abd89bfda9846d374622315ae.JPG

G&G

Cephalophus castaneus- Източен черногръб дукер

Cephalophus dorsalis- Западен черногръб дукер

 

Дукер на Харви - (Cephalophus harveyi)

874821172_HarveysDuiker.thumb.jpg.36c43e78def6ce30d9290eb3f2d86fff.jpg

 

Дукер на Джентинк - (Cephalophus jentinki)

762087510_JentinksDuiker.jpg.cc1ec418908d58bc40e2642e9b19c39d.jpg

 

Белокоремен дукер - (Cephalophus leucogaster)

1386331776_WhiteBelliedDuiker.thumb.jpg.2af9b927bdbf93389d6ad09812ee4d5e.jpg

 

G&G

Cephalophus arrhenii- Уелейски белокоремен дукер

Cephalophus leucogaster - Западен  белокоремен дукер

 

Наталски червен дукер - (Cephalophus natalensis)

1605669215_NatalRedDuiker1.thumb.jpg.996e64ebff19dd09455e497373620fbd.jpg

 

 

Черен дукер - (Cephalophus niger)

509797067_BlackDuiker.jpg.da883bdafe7889aa183830b4686c544f.jpg

 

 

Черночел дукер - (Cephalophus nigrifrons)

1984931805_BlackFrontedDuiker.thumb.JPG.9657e90f848cebe6fab5d9a81283f270.JPG

 

 

G&G

Cephalophus fosteri- Елгонски дукер

Cephalophus hooki- Кенийски дукер

Cephalophus hypoxanthus- Итомбвийски дукер

Cephalophus nigrifrons- Черночел дукер

Cephalophus rubidus- Рувензорски дукер

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Cephalophus II

 

Дукер на Огилби - (Cephalophus ogilbyi)

1496140438_OgilbysDuiker.thumb.jpg.820590ca26ccb2c6f3b8ef61e93656ea.jpg

 

G&G

Cephalophus brookei- Дукер на Брук

Cephalophus crusalbum- Белоног дукер

Cephalophus ogilbyi- Дукер на Огилби

 

Червеноплещ дукер - (Cephalophus rufilatus)

578599006_RedFlankedDuiker.thumb.JPG.2bb4e5754cbca3177a74bb0b85ae35e4.JPG

 

Жълтогръб дукер - (Cephalophus silvicultor)

1908200757_YellowBackedDuiker.thumb.JPG.61f182df890744d9aba4d4af9890ce5d.JPG

 

 

G&G

Cephalophus curticeps- Източен жълтогръб дукер

Cephalophus silvicultor- Западен жълтогръб дукер

 

 

Дукер на Абът - (Cephalophus spadix)

491138522_AbbottsDuiker.thumb.JPG.07d6e39327dac04b04dbdb2f1009f7dd.JPG

 

 

Дукер на Уейнс - (Cephalophus weynsi) 

363068835_WeynssDuiker.thumb.JPG.963a701311cd86f6db37b1328f06bed9.JPG

 

 

G&G

Cephalophus johnstoni- Дукер на Джонстън

Cephalophus lestradei- Дукер на Лестрейд

Cephalophus weynsi- Дукер на Уейнс

 

Зебров дукер - (Cephalophus zebra)

1905765715_ZebraDuiker.thumb.jpg.044841143802a9764daa4b17ea1cb961.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Philantomba

 

Дукер на Максуел -  (Philantomba maxwelli)

1506832801_MaxwellsDuiker.thumb.jpg.fa5aad5e9bc81a684259d26a3e212877.jpg

G&G

Philantomba maxwelli- Дукер на Максуел

Philantomba walteri- Дукер на Верхейн - Открит през 2010 !

 

Син дукер - (Philantomba monticola)

1406700263_BlueDuiker.thumb.JPG.328290919abcb550e23d824fc163f45e.JPG

 

G&G

Philantomba aequatorialis- Източен син дукер

Philantomba anchietae- Анголски син дукер

Philantomba bicolor- Зимбабвийски син дукер

Philantomba congicus- Западен син дукер

Philantomba defriesi- Замбийски син дукер

Philantomba hecki- Малавийски син дукер

Philantomba lugens- Планински син дукер

Philantomba melanorheus- Биокски син дукер

Philantomba monticola- Южноафрикански син дукер

Philantomba simpsoni- Син дукер на Симпсън

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Sylvicapra

 

Обикновен, Сив Дукер - (Sylvicapra grimmia) 

IMG_0255_resize.jpg.e8e0535662e695649ce9a8fc23310db1.jpg

G&G

Sylvicapra coronatus- Коронован дукер

Sylvicapra grimmia- Храстов дукер

Sylvicapra pallidior- Сахелски дукер

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Hippotraginae

Род: Hippotragus

 

Конска антилопа - (Hippotragus equinus)

91b930f10fa32356.jpg

 

Cаблерога антилопа - (Hippotragus niger)

73d01d10bf3f8dbc.jpg

G&G

Hippotragus niger- Южна саблерога антилопа

Hippotragus roosevelti- Саблерога антилопа на Рузвелт

 

Синя антилопа - (Shippotragus leucophaeus) - изчезнал вид

bluebuck.thumb.jpg.d170fdabdb18ad443d69f6837f08200e.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Hippotraginae

Род: Oryx

 

Орикс бейза - (Oryx beisa)

d7fa50368f568127.jpeg

G&G

Oryx beisa- Орикс бейза

Oryx callotis-  Източноафрикански орикс

Oryx gallarum- Галатски орикс

 

Саблерог орикс - (Oryx dammah)

b542fd84fcb49b1a.jpg

 

Южноафрикански орикс, Гемсбок - (Oryx gazella)

da2341f5984575fd.jpg

 

Арабски орикс - (Oryx leucoryx)

29f4a600a6a7cc8d.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Reduncinae

Род: Kobus

Воден козел - (Kobus ellipsiprymnus)

5bc7e78b9fab4260.jpg

G&G

Kobus defassa- Воден козел дефаса

Kobus ellipsiprymnus- Елипсов воден козел

 

Koб - (Kobus kob)

aee861dff54b0473.jpg

G&G

Kobus kob- Коб на Буфон

Kobus leucotis - Белоух коб

Kobus loderi- Коб на Лодер

Kobus thomasi- Угандски коб

 

Личи  - (Kobus leche)

5c4d99341f330a92.jpg

G&G

Kobus ansell- Упембски личи

Kobus kafuensis- Кафуенски личи

Kobus leche- Червен личи

Kobus robertsi- Личи на Робертс -изчезнал

Kobus smithemani- Черен личи

 

Нилски личи - (Kobus megaceros)

6fa218eb0c416e28.jpg

 

Пуку -(Kobus vardoni)

6564b9ab285ed19b.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Reduncinae

Род: Redunca

 

 

Южен тръстиков козел, Редунка - (Redunca arundinum)

a5aa59f33d40bcdd.jpeg

G&G

Redunca arundinum- Южен тръстиков козел

Redunca occidentalis- Малавийски тръстиков козел

 

 

Планински тръстиков козел (Redunca fulvorufula)

f65b27f8e4a01bca.jpg

G&G

Redunca adamauae- Адамуански тръстиков козел

Redunca chanleri- Планински тръстиков козел на Чанлер

Redunca fulvorufula- Южно-планински тръстиков козел

 

Трастиков козел бохор - (Redunca redunca)

527a5b560f575527.jpg

G&G

Redunca bohor- Трастиков козел бохор

Redunca cottoni- Судански тръстиков козел

Redunca nigeriensis- Нигерийски тръстиков козел

Redunca redunca- Западен тръстиков козел

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Budorcas

 

Такин - (Budorcas taxicolor)

 

takin.jpg

 

G&G

Budorcas bedfordi- Златист Такин

Budorcas taxicolor- Мишми Такин

Budorcas tibetanus- Сечуански Такин

Budorcas whitei- Бутански Такин

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Capra I

 

Безоаров козел - (Capra aegagrus)

-capra-aegagrus-.thumb.jpg.635792c19b48b9dd67ab401969feabd8.jpg

 

Западнокавказки тур - (Capra caucasica)

1850835881_westcawcas.thumb.jpg.15e4e3d7eddd5e6e3752b4895a0601c5.jpg

 

Източнокавказки тур - (Capra cylindricornis)

572065174_eastcaucas.thumb.jpg.c4e08baeed0126ba523f3a0ee080cdb1.jpg

 

Винторог козел - (Capra falconeri)

Marghor.thumb.jpg.ed417096f2433ac1ee755cd3425d8408.jpg

 

Алпийски козирог - (Capra ibex)

alpine1.thumb.jpg.161b32f9344c9208c21c12f99c69ae72.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Caprinae

Род: Capra II

 

Нубийски козирог - (Capra nubiana)

nubian.thumb.jpg.5082bcc07787517e9862885644b74bcf.jpg

 

Пиринейски козирог - (Capra pyrenaica)

pyrynean.thumb.jpg.cac46e0833542dbf351334191963e1a7.jpg

 

Сибирски козирог - (Capra sibirica)

siberian.thumb.jpg.c95bf4a72cc61a60ffb78c16357f2a77.jpg

 

Етиопски козирог - (Capra walie)

1181849825_walliaibex.thumb.jpg.e6a30368b4d7ff8dede6cbcde46b9232.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Capricornis

 

Японски серау - (Capricornis crispus)

japanese.thumb.jpg.3fdb8e972cef0f2c576895c0f8bc05ea.jpg

 

 

Китайски серау- (Capricornis milneedwardsi)

chinese.thumb.jpg.ba1cda6bae4e04f583b13ab798d2e1f0.jpg

 

G&G

Capricornis maritimus- Индокитайски серау

Capricornis milneedwardsi- Белогрив серау

 

Червен серау - (Capricornis rubidus)

1740279399_redseraw.thumb.jpg.d06944c4eb6aca4075ccfef05043d02e.jpg

 

Суматрaнски серау - (Capricornis sumatraensis)

sumatran.thumb.jpg.cbca3d0b6aa7a4c383052b4fbb41c395.jpg

 

Тайвански серау - (Capricornis swinhoii)

 

taiwanese.thumb.jpg.7999c1e1c51c2f4d628583173d05e25e.jpg

 

Хималайски серау - (Capricornis thar)

hymal1.thumb.jpeg.4011a76112643aaaf379455fc807dad0.jpeg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Naemorhedus

Червен горал - (Naemorhedus baileyi)

6692893_redgoral1.jpg.6e2bfd9534fce413df3b6e7175f194b3.jpg

 

 

Дългоопашат горал - (Naemorhedus caudatus)

Naemorhedus_caudatus_caudatus_female_.thumb.JPG.a06571a0464402f87e838aeb59e6fbfe.JPG

 

 

Хималайски горал - (Naemorhedus goral)

1745231938_himalayangoral1.thumb.jpg.8ee63fb4cefee1dc859e91b109865fd4.jpg

G&G

Nemorhaedus bedfordi- Хималайски сив горал

Nemorhaedus goral- Хималайски кафяв горал

 

Китайски горал - (Naemorhedus griseus)

1569548402_chinesegoral1.thumb.jpg.1a5fb74dc3391c17b2d11fbc9d44552a.jpg

G&G

Nemorhaedus evansi- Бирмански горал

Nemorhaedus griseus- Китайски горал

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...