Отиди на
Форум "Наука"

Сем. кухороги (Bovidae)- Антилопи, Газели, Бикове, Козирози


Recommended Posts

 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Bos

 

Гаур - (Bos gaurus)

 

1947842058_(Bosgaurus).thumb.jpg.d2e1f52eb001a1edddbdc8ad6390e459.jpg

 

 

Бантенг - (Bos javanicus)

506522280_Bosjavanicusbirmanicus.thumb.jpg.3bb823a8c9c30a5faf54a24b1b9faf29.jpg

 

Як - (Bos mutus)

yak.thumb.jpg.d16078b0daca946079d12812bb3e2cfd.jpg

 

Купрей - (Bos sauveli) - вероятно изчезнал

Kouprey_at_Vincennes_Zoo_in_Paris_by_Georges_Broihanne_1937.thumb.jpg.e455f0da3755ab903cbc4c213a6b8f83.jpg

 

 

Тур - (Bos primigenius)  - изчезнал

Link to post
Share on other sites
 • Мнения 65
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Здравейте на всички, приятели на зоологията. Радвам се, че ви открих! Искам да ви обърна внимание на една тема, която, сигурен съм, ще бъде повод за много полемики в мамалиологията занапред. Испа

EDITED 05/05/2020   Новата Таксономията на копитните бозайници на Colin Groves и Peter Grubb все още е една от най-оспорваните теми в зоологията.  След като всички предложени видове бяха дос

Подсемейство: Antilopinae Род: Dorcatragus   Бейра (Dorcatragus megalotis)  

Posted Images

 • Потребители

Подсемейство: Bovinae

Род: Bison

Бизон - (Bison bison)

bison.thumb.jpeg.b2dc914098d228d803e34e4d443c91d0.jpeg

 

Зубър - (Bison bonasus)

wient.thumb.jpg.c1daa953db54292757d1f607c31c64dc.jpg

 

 

G&G

Bos bonasus- Зубър

Bos caucasicus- Кавказки зубър - изчезнал

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Bubalus

Азиатски воден бивол - (Bubalus arnee)

wild-water-buffalo.thumb.jpg.c63ac53a1dad51959a831c2f268168f1.jpg

 

Равнинен Аноа - (Bubalus depressicornis)

anoa.thumb.jpg.4a2cc85bb0ef64f37339d689b83ab77f.jpg

 

Планински Аноа - (Bubalus quarlesi)

1678919824_mountainanoa.thumb.jpg.233ecc1649ae4f2eb54a0e141f52881a.jpg

 

Тамарау - (Bubalus mindorensis)

tamaraw1.thumb.jpg.f8b1e3c2a8a3cccb85fd9c22a6cee946.jpg

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Syncerus

Кафърски бивол - (Syncerus caffer)

1421072969_capebuffalo.thumb.jpeg.103f422a1f7c00eadade7ab0ad75c182.jpeg

G&G

Syncerus brachyceros- Чадски бивол

Syncerus caffer- Кафърски бивол

Syncerus mathewsi- Вирунгски бивол

Syncerus nanus- Горски бивол

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Bovinae

Род: Tragelaphus

 

Малко куду -(Tragelaphus imberbis)

http://store.picbg.net/pubpic/BC/C7/741226e2162dbcc7.jpg

G&G

Ammelaphus australis- Южно малко Куду

Ammelaphus imberbis- Северно малко Куду

 

Ниала -(Tragelaphus angasii)

 

G&G

Nyala angasii- Ниала

 

Голямо куду-(Tragelaphus strepsiceros)

http://store.picbg.net/pubpic/E4/CB/1d5ec71c7f66e4cb.jpeg

G&G

Strepsiceros chora- Северно голямо Куду

Strepsiceros cottoni- Западно голямо Куду

Strepsiceros strepsiceros- Южноафриканско голямо Куду

Strepsiceros zambesiensis- Замбезийско голямо Куду

 

Планинска ниала, Гедемса - (Tragelaphus buxtoni)

1963391866_mountainnyala.thumb.jpg.6aa804950b691fb28cdc0184319f6c17.jpg

 

Бонго - (Tragelaphus euryceros)

bongo.thumb.jpg.f3003e5cf7d1dfbff5d1424d2898ce7b.jpg

 

Бушбок - (Tragelaphus scriptus)

bushbock.thumb.jpg.646e183b80e1290aa6263dd66b5d7050.jpg

G&G

Tragelaphus scriptus- Западен Бушбок

Tragelaphus phaleratus- Централноафрикански Бушбок

Tragelaphus bor- Нилски Бушбок

Tragelaphus meneliki- Бушбок на Менелик

Tragelaphus decula- Тански Бушбок

Tragelaphus fasciatus- Източноафрикански Бушбок

Tragelaphus ornatus- Чобе Бушбок

Tragelaphus sylvaticus- Южноафрикански Бушбок

 

Ситатунга - (Tragelaphus spekii)

http://store.picbg.net/pubpic/E5/75/6583927c7538e575.jpg

 

G&G

Tragelaphus gratus- Западна Ситатунга

Tragelaphus larkenii- Нилска Ситатунга

Tragelaphus selousi- Замбезийска Ситатунга

Tragelaphus spekii- Ситатунга на Спик

Tragelaphus sylvestris- Нкозийска Ситатунга

 

Гигантска кана-(Tragelaphus derbianus)

giant.thumb.jpg.e6e644eb87e9b8c939cfb79ee5933a1c.jpg

G&G

Taurotragus derbianus- Гигантска Кана

 

Кана-(Tragelaphus derbianus)

eland.thumb.jpeg.aee9bdcee1e6f4b6a7d0265b240b23d6.jpeg

G&G

Taurotragus oryx- Кана


 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Cephalophus

 

 

Дукер на Адерс - (Cephalophus adersi)

 

292509156_AderssDuiker.thumb.JPG.c733cc486cd73b8659afaf24b8c50d23.JPG

 

Дукер на Петерс-(Cephalophus callipygus)

peters.thumb.jpg.be9b56c2e3eb72aab40c00d4d95df389.jpg

 

Черногръб дукер - (Cephalophus dorsalis)

272584456_BayDuiker.thumb.JPG.eeb5e22abd89bfda9846d374622315ae.JPG

G&G

Cephalophus castaneus- Източен черногръб дукер

Cephalophus dorsalis- Западен черногръб дукер

 

Дукер на Харви - (Cephalophus harveyi)

874821172_HarveysDuiker.thumb.jpg.36c43e78def6ce30d9290eb3f2d86fff.jpg

 

Дукер на Джентинк - (Cephalophus jentinki)

762087510_JentinksDuiker.jpg.cc1ec418908d58bc40e2642e9b19c39d.jpg

 

Белокоремен дукер - (Cephalophus leucogaster)

1386331776_WhiteBelliedDuiker.thumb.jpg.2af9b927bdbf93389d6ad09812ee4d5e.jpg

 

G&G

Cephalophus arrhenii- Уелейски белокоремен дукер

Cephalophus leucogaster - Западен  белокоремен дукер

 

Наталски червен дукер - (Cephalophus natalensis)

1605669215_NatalRedDuiker1.thumb.jpg.996e64ebff19dd09455e497373620fbd.jpg

 

 

Черен дукер - (Cephalophus niger)

509797067_BlackDuiker.jpg.da883bdafe7889aa183830b4686c544f.jpg

 

 

Черночел дукер - (Cephalophus nigrifrons)

1984931805_BlackFrontedDuiker.thumb.JPG.9657e90f848cebe6fab5d9a81283f270.JPG

 

 

G&G

Cephalophus fosteri- Елгонски дукер

Cephalophus hooki- Кенийски дукер

Cephalophus hypoxanthus- Итомбвийски дукер

Cephalophus nigrifrons- Черночел дукер

Cephalophus rubidus- Рувензорски дукер

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Cephalophus II

 

Дукер на Огилби - (Cephalophus ogilbyi)

1496140438_OgilbysDuiker.thumb.jpg.820590ca26ccb2c6f3b8ef61e93656ea.jpg

 

G&G

Cephalophus brookei- Дукер на Брук

Cephalophus crusalbum- Белоног дукер

Cephalophus ogilbyi- Дукер на Огилби

 

Червеноплещ дукер - (Cephalophus rufilatus)

578599006_RedFlankedDuiker.thumb.JPG.2bb4e5754cbca3177a74bb0b85ae35e4.JPG

 

Жълтогръб дукер - (Cephalophus silvicultor)

1908200757_YellowBackedDuiker.thumb.JPG.61f182df890744d9aba4d4af9890ce5d.JPG

 

 

G&G

Cephalophus curticeps- Източен жълтогръб дукер

Cephalophus silvicultor- Западен жълтогръб дукер

 

 

Дукер на Абът - (Cephalophus spadix)

491138522_AbbottsDuiker.thumb.JPG.07d6e39327dac04b04dbdb2f1009f7dd.JPG

 

 

Дукер на Уейнс - (Cephalophus weynsi) 

363068835_WeynssDuiker.thumb.JPG.963a701311cd86f6db37b1328f06bed9.JPG

 

 

G&G

Cephalophus johnstoni- Дукер на Джонстън

Cephalophus lestradei- Дукер на Лестрейд

Cephalophus weynsi- Дукер на Уейнс

 

Зебров дукер - (Cephalophus zebra)

1905765715_ZebraDuiker.thumb.jpg.044841143802a9764daa4b17ea1cb961.jpg

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Philantomba

 

Дукер на Максуел -  (Philantomba maxwelli)

1506832801_MaxwellsDuiker.thumb.jpg.fa5aad5e9bc81a684259d26a3e212877.jpg

G&G

Philantomba maxwelli- Дукер на Максуел

Philantomba walteri- Дукер на Верхейн - Открит през 2010 !

 

Син дукер - (Philantomba monticola)

1406700263_BlueDuiker.thumb.JPG.328290919abcb550e23d824fc163f45e.JPG

 

G&G

Philantomba aequatorialis- Източен син дукер

Philantomba anchietae- Анголски син дукер

Philantomba bicolor- Зимбабвийски син дукер

Philantomba congicus- Западен син дукер

Philantomba defriesi- Замбийски син дукер

Philantomba hecki- Малавийски син дукер

Philantomba lugens- Планински син дукер

Philantomba melanorheus- Биокски син дукер

Philantomba monticola- Южноафрикански син дукер

Philantomba simpsoni- Син дукер на Симпсън

Подсемейство: Cephalophinae

Род: Sylvicapra

 

Обикновен, Сив Дукер - (Sylvicapra grimmia) 

IMG_0255_resize.jpg.e8e0535662e695649ce9a8fc23310db1.jpg

G&G

Sylvicapra coronatus- Коронован дукер

Sylvicapra grimmia- Храстов дукер

Sylvicapra pallidior- Сахелски дукер

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Hippotraginae

Род: Hippotragus

 

Конска антилопа - (Hippotragus equinus)

91b930f10fa32356.jpg

 

Cаблерога антилопа - (Hippotragus niger)

73d01d10bf3f8dbc.jpg

G&G

Hippotragus niger- Южна саблерога антилопа

Hippotragus roosevelti- Саблерога антилопа на Рузвелт

 

Синя антилопа - (Shippotragus leucophaeus) - изчезнал вид

bluebuck.thumb.jpg.d170fdabdb18ad443d69f6837f08200e.jpg

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Hippotraginae

Род: Oryx

 

Орикс бейза - (Oryx beisa)

d7fa50368f568127.jpeg

G&G

Oryx beisa- Орикс бейза

Oryx callotis-  Източноафрикански орикс

Oryx gallarum- Галатски орикс

 

Саблерог орикс - (Oryx dammah)

b542fd84fcb49b1a.jpg

 

Южноафрикански орикс, Гемсбок - (Oryx gazella)

da2341f5984575fd.jpg

 

Арабски орикс - (Oryx leucoryx)

29f4a600a6a7cc8d.JPG

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Reduncinae

Род: Kobus

Воден козел - (Kobus ellipsiprymnus)

5bc7e78b9fab4260.jpg

G&G

Kobus defassa- Воден козел дефаса

Kobus ellipsiprymnus- Елипсов воден козел

 

Koб - (Kobus kob)

aee861dff54b0473.jpg

G&G

Kobus kob- Коб на Буфон

Kobus leucotis - Белоух коб

Kobus loderi- Коб на Лодер

Kobus thomasi- Угандски коб

 

Личи  - (Kobus leche)

5c4d99341f330a92.jpg

G&G

Kobus ansell- Упембски личи

Kobus kafuensis- Кафуенски личи

Kobus leche- Червен личи

Kobus robertsi- Личи на Робертс -изчезнал

Kobus smithemani- Черен личи

 

Нилски личи - (Kobus megaceros)

6fa218eb0c416e28.jpg

 

Пуку -(Kobus vardoni)

6564b9ab285ed19b.jpg

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Подсемейство: Reduncinae

Род: Redunca

 

 

Южен тръстиков козел, Редунка - (Redunca arundinum)

a5aa59f33d40bcdd.jpeg

G&G

Redunca arundinum- Южен тръстиков козел

Redunca occidentalis- Малавийски тръстиков козел

 

 

Планински тръстиков козел (Redunca fulvorufula)

f65b27f8e4a01bca.jpg

G&G

Redunca adamauae- Адамуански тръстиков козел

Redunca chanleri- Планински тръстиков козел на Чанлер

Redunca fulvorufula- Южно-планински тръстиков козел

 

Трастиков козел бохор - (Redunca redunca)

527a5b560f575527.jpg

G&G

Redunca bohor- Трастиков козел бохор

Redunca cottoni- Судански тръстиков козел

Redunca nigeriensis- Нигерийски тръстиков козел

Redunca redunca- Западен тръстиков козел

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Budorcas

 

Такин - (Budorcas taxicolor)

 

takin.jpg

 

G&G

Budorcas bedfordi- Златист Такин

Budorcas taxicolor- Мишми Такин

Budorcas tibetanus- Сечуански Такин

Budorcas whitei- Бутански Такин

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Capra I

 

Безоаров козел - (Capra aegagrus)

-capra-aegagrus-.thumb.jpg.635792c19b48b9dd67ab401969feabd8.jpg

 

Западнокавказки тур - (Capra caucasica)

1850835881_westcawcas.thumb.jpg.15e4e3d7eddd5e6e3752b4895a0601c5.jpg

 

Източнокавказки тур - (Capra cylindricornis)

572065174_eastcaucas.thumb.jpg.c4e08baeed0126ba523f3a0ee080cdb1.jpg

 

Винторог козел - (Capra falconeri)

Marghor.thumb.jpg.ed417096f2433ac1ee755cd3425d8408.jpg

 

Алпийски козирог - (Capra ibex)

alpine1.thumb.jpg.161b32f9344c9208c21c12f99c69ae72.jpg

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

Подсемейство: Caprinae

Род: Capra II

 

Нубийски козирог - (Capra nubiana)

nubian.thumb.jpg.5082bcc07787517e9862885644b74bcf.jpg

 

Пиринейски козирог - (Capra pyrenaica)

pyrynean.thumb.jpg.cac46e0833542dbf351334191963e1a7.jpg

 

Сибирски козирог - (Capra sibirica)

siberian.thumb.jpg.c95bf4a72cc61a60ffb78c16357f2a77.jpg

 

Етиопски козирог - (Capra walie)

1181849825_walliaibex.thumb.jpg.e6a30368b4d7ff8dede6cbcde46b9232.jpg

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Capricornis

 

Японски серау - (Capricornis crispus)

japanese.thumb.jpg.3fdb8e972cef0f2c576895c0f8bc05ea.jpg

 

 

Китайски серау- (Capricornis milneedwardsi)

chinese.thumb.jpg.ba1cda6bae4e04f583b13ab798d2e1f0.jpg

 

G&G

Capricornis maritimus- Индокитайски серау

Capricornis milneedwardsi- Белогрив серау

 

Червен серау - (Capricornis rubidus)

1740279399_redseraw.thumb.jpg.d06944c4eb6aca4075ccfef05043d02e.jpg

 

Суматрaнски серау - (Capricornis sumatraensis)

sumatran.thumb.jpg.cbca3d0b6aa7a4c383052b4fbb41c395.jpg

 

Тайвански серау - (Capricornis swinhoii)

 

taiwanese.thumb.jpg.7999c1e1c51c2f4d628583173d05e25e.jpg

 

Хималайски серау - (Capricornis thar)

hymal1.thumb.jpeg.4011a76112643aaaf379455fc807dad0.jpeg

 

Link to post
Share on other sites
 • Потребители

 

Подсемейство: Caprinae

Род: Naemorhedus

Червен горал - (Naemorhedus baileyi)

6692893_redgoral1.jpg.6e2bfd9534fce413df3b6e7175f194b3.jpg

 

 

Дългоопашат горал - (Naemorhedus caudatus)

Naemorhedus_caudatus_caudatus_female_.thumb.JPG.a06571a0464402f87e838aeb59e6fbfe.JPG

 

 

Хималайски горал - (Naemorhedus goral)

1745231938_himalayangoral1.thumb.jpg.8ee63fb4cefee1dc859e91b109865fd4.jpg

G&G

Nemorhaedus bedfordi- Хималайски сив горал

Nemorhaedus goral- Хималайски кафяв горал

 

Китайски горал - (Naemorhedus griseus)

1569548402_chinesegoral1.thumb.jpg.1a5fb74dc3391c17b2d11fbc9d44552a.jpg

G&G

Nemorhaedus evansi- Бирмански горал

Nemorhaedus griseus- Китайски горал

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...