Отиди на
Форум "Наука"

Сем. кухороги (Bovidae)- Антилопи, Газели, Бикове, Козирози


Recommended Posts

 • Потребители

Здравейте на всички, приятели на зоологията. Радвам се, че ви открих!

Искам да ви обърна внимание на една тема, която, сигурен съм, ще бъде повод за много полемики в мамалиологията занапред.

Испанското издателство Lynx, което е известно с колосалния си проект Handbook of the Birds of the World, луксозно енциклопедично издание, покриващото всички видове птици в 16 тома. През 2009 започна издаването, на също толкова мащабен определител за бозайниците - Handbook of the Mammals of the World. Издателите работят съвместно със Международния съюз за опазване на природата (IUCN) и са поканили най-изтъкнатите научни светила сред екипа си. Първия том Хищници (Carnivores),беше за мен истинско преживяване, с изключително детайлните, дигитални илюстрации на Тони Лобет. Втория том, копитни (Hoofed mammals) обаче се очертава, като крайъгълен камък пред науката за бозайниците. Създателите на най-авторитетния днес, таксономичен източник, Mammal species of the World 3ed., са Don Wilson и DeeAnn Reeder, а секцията за семейство кухороги (Bovidae)в него, е поверена на Colin Groves. Интересно е, че единия от издателите на Handbook of the Mammals of the World е същия Don Wilson, а за класификацията на Bovidae отново отговаря Colin Groves. И така, за 5 години броя на видовете в споменатото семейство, нараства от 143 на 279! На базата на нови ДНК изследвания много от подвидовете биват издигнати в пълноценни видове(като все още не е ясно дали ще бъде включен новия вид дукер, открит през 2010). Паралелно със това издание, излиза и Ungulate Taxonomy, отново на Colin Groves, за който е интересно да се знае,че с публикуваната си през 2001 на Primate Taxonomy, разчупи консервативната наука със съвременните си методи на изследване.

Аз лично очаквам книгата с огромно нетърпение в началото на септември, и тогава ще дам конкретна информация, ако има интерес.

http://www.lynxeds.com/hmw/handbook-mammals-world-volume-2

http://www.amazon.com/Ungulate-Taxonomy-Colin-Groves/dp/1421400936

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребители

Съжелявам, че се забавих с новите неща, но вече мога да дам повече информация за новата класификация на семейство Bovidae .

Първо няколко думи за проекта Handbook of Mammals of the World . Изданието определено е връх в света на Естествената история и няма аналог в досегашната литература изучаваща Мамалиологията. Единствените и съперници Grzimek's Animal Life Encyclopedia и Walker's Mammals of the World изглеждат поостарели,като информация и антични, като оформление.

Що се отнася до втория том Копитни Бозайници (vol 2 Hoofed Mammals), мога да кажа, че има сериозно подобрение спрямо том първи.По тази причина, малко съжалявам, че проекта стартира с Хищни Бозайници. Разбира се може да се открият някой недостатъци, като липсата на препретки към библиографията в самия текст, но на цялостния фон изглеждат нищожни.

post-10707-035981100 1329057966_thumb.jp

http://www.lynxeds.com/hmw/handbook-mammals-world-volume-2

Включени са 17 семейства:

Семейство Orycteropodidae (Тръбозъби)

Семейство Procaviidae (Дамани)

Семейство Elephantidae (Слонове)

Семейство Manidae (Люспеници)

Семейство Equidae (Коне)

Семейство Rhinocerotidae (Носорози)

Семейство Tapiridae (Тапири)

Семейство Camelidae (Камили)

Семейство Suidae (Свине)

Семейство Tayassuidae (Пекарита)

Семейство Hippopotamidae (Хипопотами)

Семейство Tragulidae (Канчили)

Семейство Moschidae (Кабарги)

Семейство Cervidae (Елени)

Семейство Bovidae (Кухороги)

Семейство Antilocapridae (Вилороги Антилопи)

Семейство Giraffidae (Жирафи)

Новата таксономия, базирана на книгата на Colin Groves и Peter Grubb - Ungulate Taxonomy е възприета за Семейставата Свине и Кухороги. Останалите автори все още не са приели идеите на Groves основани на Филогенетичната концепция за вида. Интересно е, че в Ungulate Taxonomy семейство Жирафи например вече е разделено на 9 вида - Окапи + 8 вида същински жирафи.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

EDITED 05/05/2020

 

Новата Таксономията на копитните бозайници на Colin Groves и Peter Grubb все още е една от най-оспорваните теми в зоологията.  След като всички предложени видове бяха дословно приети от престижното издание Handbook of Mammals of the World,  без да бъдат подложени на научна критика, остана въпроса доколко валидни са те. Покойните Colin Groves и Peter Grubb определено предизвикаха науката към по задълбочени анализи по темата и в последните 10 години се появиха нови ДНК изследвания и научни статии. Основната критика към авторите на Ungulate Taxonomy е че техните заключения се базират на много малък брой проучени екземпляри от съответните видове и подвидове. Някой нови видове бяха описани само на базата на един музеен експонат, което накара някой учени да повдигнат вежди. След публикуването на критичната статия на Rasmus & co. Are There Really Twice as Many Bovid Species as We Thought?   най-авторитетния източник IUCN (Mеждународен съюз за защита на природата) реши, че е рано да се правят крайни заключения и все още не е приел новата таксономия на Bovidae. Разбира се Филогенетичната видова концепция продължава да има много подръжници и Dr. Castello издаде красиво илюстрованата Bovids of the World: Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives в която се е постарал да намери снимков материал за всички 279 вида предложени от G&G. Така или иначе копитните бозайници продължават да бъдат една от най-интригуващите групи животни и с развитието на науката научаваме все повече за тях. В следващите редове ще се опитам да ви представя Семейство Bovidae ,като следвам IUCN  но и посоча всички предложения за нови видове от  G&G.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 years later...
 • Потребители

Разред: Cetartiodactyla

Подразред: Ruminantia

Семейство: Bovidae

Подсемейство: Aepycerotinae

Род: Aepyceros

 

Импала (Aepyceros melampus

impala.thumb.jpg.e4533e3f51428e4c622cad946779aa06.jpg

 

G&G

Aepyceros melampus- Същинска импала

Aepyceros petersi- Чернолика импала

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Alcelaphinae

Род: Alcelaphus

Бубал - (Alcelaphus buselaphus)

acefalus bucefalus.jpg

G&G

Alcelaphus buselaphus - Бубал - номинатият вид е изчезнал

Alcelaphus caama- Кама

Alcelaphus cokii - Конгони

Alcelaphus lelwel- Лелвел

Alcelaphus lichtensteini- Бубал на Лихтенщайн

Alcelaphus major- Западноафрикански бубал

Alcelaphus swaynei- Бубал на Суейн

Alcelaphus tora- Тора – критично застрашен,  вероятно изчезнал

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Alcelaphinae

Род: Connochaetes

 

Черно гну - (Connochaetes gnou)

601731206_blackgnu.thumb.jpeg.ebdbd576601a092ef2a219cda869771b.jpeg

 

 

Синьо гну - (Connochaetes taurinus)

 

 

G&G

Connochaetes taurinus - Синьо гну

Connochaetes albojubatus- Източноафриканско белобрадо гну

Connochaetes johnstoni- Гну на Джонстън

Connochaetes mearnsi- Серенгетско белобрадо гну

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Alcelaphinae

Род: Damaliscus

Топи (Damaliscus lunatus)

topi.thumb.jpg.563893915c3185e868745d1446ff9250.jpg

 

G&G

Damaliscus lunatus- Западноафриканско Сасаби

Damaliscus eurus- Руаханско Топи

Damaliscus jimela- Серенгетско Топи

Damaliscus korrigum -Коригум

Damaliscus selousi- Гуасинско Топи – вероятно изчезнал

Damaliscus superstes -Бангвеулско Сасаби

Damaliscus tiang- Тианг

Damaliscus topi- Крайбрежно Топи

Damaliscus ugandae -Угандско топи

 

Бонтебок - (Damaliscus pygargus)

bontebock.thumb.jpg.b150258da0385ed224a05a6393e4dcaf.jpg

 

G&G

Damaliscus pygargus- Бонтебок

Damaliscus phillipsi- Блесбок

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Antidorcas

 

Спрингбок (Antidorcas marsupialis)

 

large.thumb.jpg.6ca95392ca6ff2393235a0327f30778e.jpg

G&G

Antidorcas angolensis- Анголски Спрингбок

Antidorcas hofmeyri- Калахарски Спрингбок

Antidorcas marsupialis- Южноафрикански Спрингбок

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Eudorcas

Монгалска газела (Eudorcas albonotata)

mongala.thumb.JPG.70a3a5f9486c84f4faf20786c41b86c1.JPG

 

Червенoчела газела (Eudorcas rufifrons)

Adult_Male_Redfronted_Gazelle_01.thumb.jpg.a6320f69e579ba6f3a8810a12e6460bc.jpg

 

Газела на Хойглин (Eudorcas tilonura) - наскоро разпозната като отделен вид, смятана за подвид на Червенoчелата газела 

heuglin.thumb.jpg.d7dd935a3c8c305570de665fe339a59f.jpg

 

Газела на Томсън - (Eudorcas thomsoni)

thomson.thumb.jpg.e339e408b1d30dd69cf472408258139c.jpg

 

G&G

Eudorcas nasalis- Серенгетска газела на Томсън

Eudorcas thomsoni -Източноафриканска газела на Томсън

 

Червена газела - (Eudorcas rufina) -  изчезнал вид

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Antilopinae

Род: Gazella

 

Арабска газела (Gazella arabica)

2076854119_arabiangazel.thumb.JPG.464208a6b3e15fce7c3ed5d2528c93a0.JPG

 

 

Индийска газела, Чинкара - (Gazella bennettii)

chinkara.thumb.jpeg.bedc96d114120b675138b7beadb26738.jpeg

 

G&G

Gazella bennettii-  Деканска Чинкара

Gazella christyi- Гуджаратска Чинкара

Gazella fuscifrons- Източен Джебер

Gazella shikarii- Западен Джебер

Gazella salinarum- Соленохребетова газела

 

 

Газела на Кювие - (Gazella cuvieri)

gazelle-de-cuvier.thumb.jpg.902745932f45ac4fba079007d15ed18e.jpg

 

Газела дорка - (Gazella dorcas)

 

G&G

Gazella dorcas -Газела дорка

Gazella pelzelni- Газела на Пелцелн

 

Планинска газела - (Gazella gazella)

 

G&G

Gazella acaciae- Акациева газела

Gazella cora- Арабска пустинна газела

Gazella dareshurii- Фарурска газела

Gazella erlangeri- Арабска крайбрежна газела

Gazella gazella- Планинска газела

Gazella karamii- Бушерска газела

 

Тънкорога газела - (Gazella leptoceros)

slender.thumb.JPG.fe0dc93b791de0bb518563f5834de9e5.JPG

 

 

Газела на Спик - (Gazella spekei)

Spekes_Gazelle_Inflating_Skinfold_01.thumb.jpg.21aa317badcbe4eb2191113982d97a8c.jpg

 

Пясъчна газела - (Gazella marica) - смятана доскоро за подвид на Персийската газела

1541757856_sandgazel.thumb.jpeg.eb2fa8f72367fbd64cb6043b7535fb5c.jpeg

 

 

Персийска газела, Джейран - (Gazella subgutturosa)

PERSIAN_GOITERED_GAZELLE_Gazella_subgutturosa_subgutturosa_01.thumb.jpg.08a38a7d0a6c2a1bfd2ce50b0feecc71.jpg

 

G&G

Gazella yarkandensis- Яркандска газела

Gazella gracilicornis- Туркменска газела

Gazella subgutturosa- Персийска газела

 

Саудитска газела - (Gazella saudiya) - изчезнал вид

Газела на Савската Царица (Gazella bilkis) - изчезнал вид

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Nanger

 

Газела дама - (Nanger dama)

dama.thumb.JPG.b09772824e4fddda1bb6913200254d57.JPG

 

Газела на Грант - (Nanger granti)

grant1.thumb.jpeg.f66dfb3926d3508a61efb92ad8ab2a04.jpeg

G&G

Nanger granti- Газела на Грант

Nanger notata- Газела на Брайт

Nanger petersi- Газела на Петерс

 

Газела на Сьомеринг - (Nanger soemmerringi)

sommering.thumb.jpg.81136963bf1ba3a2f6a50623746a32b3.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Antilopinae

Род: Litocranius

 

Геренук (Litocranius walleri)

gerenuk.thumb.jpg.5a39fa1138d15ad57cabfb5e22a4a6bc.jpg

 

G&G

Litocranius sclateri Северен Геренук

Litocranius walleri Южен Геренук

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Antilopinae

Род: Madoqua

 

Дик-дик на Гюнтер (Madoqua guentheri)

gunters.thumb.jpeg.1d3df5ed0e325542e43b47d806a964a5.jpeg

 

G&G

Madoqua guentheri - Дик-дик на Гюнтер

Madoqua smithii - Дик-дик на Смит

 

Дик-дик на Кирк - (Madoqua kirkii)

kirks.thumb.jpg.412d3c24d761d3b88c475026ca8e2ce7.jpg

G&G

Madoqua cavendishi- Дик-дик на Кавендиш

Madoqua damarensis- Дамарски Дик-дик

Madoqua hindei- Дик-дик на Хинде

Madoqua kirkii- Дик-дик на Кирк

Madoqua thomasi- Дик-дик на Томас

 

Сребрист Дик-дик - (Madoqua piacentinii)

silver.thumb.JPG.9c231e0ac4e984f6e4d5ebcef55058ae.JPG

Дик-дик на Солт - (Madoqua saltiana)

salt.thumb.jpg.50e1afecaea86769bf2189e325c4487b.jpg

 

G&G

Madoqua hararensis- Харарски Дик-дик

Madoqua lawrancei- Дик-дик на Лоранс

Madoqua phillipsi- Дик-дик на Филипс

Madoqua saltiana- Дик-дик на Солт

Madoqua swaynei- Дик-дик на Суейн

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Nesotragus

 

До скоро беше част от Neotragus 

Суни - (Nesotragus moschatus ) 

suni.thumb.jpg.bc07a44c5b34730b79490979373db757.jpg

G&G

Nesotragus kirchenpaueri- Планинско Суни

Nesotragus livingstonianus- Суни на Ливингстън

Nesotragus moschatus- Крайбрежно Суни

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Antilopinae

Род: Oreotragus

Скална антилопа, Клипспрингер (Oreotragus oreotragus)

klipspringer.thumb.jpeg.c5ee8152841b5d4df2f10048ac11ceea.jpeg

 

G&G

Oreotragus aceratos- Скална антилопа на Ноак

Oreotragus aureus- Златиста скална антилопа

Oreotragus centralis- Замбийска скална антилопа

Oreotragus oreotragus- Южноафриканска скална антилопа

Oreotragus porteousi- Нигерийска скална антилопа

Oreotragus saltatrixoides- Етиопска скална антилопа

Oreotragus schillingsi- Масайска скална антилопа

Oreotragus somalicus- Сомалийска скална антилопа

Oreotragus stevensoni- Скална антилопа на Стевенсон

Oreotragus transvaalensis- Трансвалска скална антилопа

Oreotragus tyleri Анголска- скална антилопа

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Ourebia

Ориби - (Ourebia ourebi) 

oribi1.thumb.jpg.855ccd978a8c02068f3ee91dea854ab6.jpg

 

G&G

Ourebia hastata- Централноафриканско Ориби

Ourebia montana- Суданско Ориби

Ourebia ourebi- Южноафриканско Ориби

Ourebia quadriscopa- Западноафриканско Ориби

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

 

Подсемейство: Antilopinae

Род: Procapra

Монголска газела, Дзерен - (Procapra gutturosa)

mongolian.thumb.JPG.39eacb894bc68452df666acb84315456.JPG

 

Тибетска газела - (Procapra picticaudata)

tibetan1.thumb.jpeg.27a6cd109ae2edca75968d84d870244a.jpeg

 

Газела на Прежевалски - (Procapra przewalskii)

przewalski.thumb.jpg.28a1c37149bc134ffbea0cb00cb3151f.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Подсемейство: Antilopinae

Род: Raphicerus

 

Стийнбок - (Raphicerus campestris)

steenbock.thumb.jpg.567501472e873424c96b4aea030dfa1b.jpg

 

Южноафрикански Грисбок - (Raphicerus melanotis)

http://store.picbg.net/pubpic/57/A8/0b73d3e8097b57a8.jpg

 

Грисбок на Шарпе - (Raphicerus sharpei)

1744054159_Sharpes_Grysbok.thumb.jpg.83f0eccd57785fdc33edaa991702c850.jpg

G&G

Raphicerus sharpei- Грисбок на Шарпе

Raphicerus colonicus- Лимпопоански Грисбок

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...