Отиди на
Форум "Наука"

Изборът на нов патриарх


Recommended Posts

  • Потребители

Веднага след кончината на патриарх Максим, в БПЦ започнаха караниците.

ДС, устави, гласувания, явно ще бъде "интересно"...

Дядо Николай може да е млад, но май има апетит за власт...

Темата си заслужава да бъде проследена.

Кой смятате, че трябва да бъде избран за нов патриарх?

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А кои са кандидатите?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Проблема е, че от тези които имат право, нито един не става........то като се замисля , май и останалите са същата работа

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

По устав, кандидати за нов български патриарх са всички митрополити, но когото Божието провидение посочи, нека бъде той! Основните условия за всеки кандидат за патриарх са:

- той да е български митрополит,

- да е поне на 50 години,

- да има 5 години служба като архиерей (тоест - да е управлявал епархия като митрополит поне 5 години)

- да се радва на доверие сред българския народ

- да има физически, морални и психически сили за това отговорно дело.

Сложен и тежък избор предстои на Българската православна църква (БПЦ) за следващ патриарх, прогнозират това и богослови и политолози, поради факта, че 11 от митрополите имат досиета в бившата Държавна сигурност (ДС).

От оцелелия състав на Светия синод - 14 митрополити - 11 се оказаха сътрудници и доносници, дори - щатни офицери на ДС. От целия състав на Синода има само 3-ма архиереи, които не са засегнати от тази дейност. Двама от тях обаче по устав нямат правото да се явят на този избор. Това са пловдивският митрополит Николай, който не е навършил нужните 50 години, а също и доростолският митрополит Амвросий, който пък няма тези 5 години митрополитска служба. Единственият, който отговаря на всички условия и не е бил агент на ДС, това е ловешкият митрополит Гавриил. Дори той да бъде избран за кандидат, при всички случаи най-малко другите двама кандидати ще са свързани с ДС.

Българският патриарх и Софийски митрополит се избира от Патриаршески избирателен църковен събор, който се състои от:

- архиереите - всички митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска Патриаршия;

- по петима представители от всяка епархия - трима клирици и двама миряни, а от Софийска епархия - десет представители - шестима клирици и четирима миряни;

- по един представител на ставропигиалните манастири (Рилски, Бачковски и Троянски), избран от съответния манастирски събор;

- по двама представители от всеки от епархийските манастири - един монах и една монахиня, определени от съответния епархийски митрополит; - по един представител на средните духовни училища, определени от ръководствата им.

Точната дата на Патриаршеския избирателен събор определя синодът, който изпраща окръжно до митрополитите да свикат във всяка епархия в определен неделен ден епархийските избиратели.

При кворум от две трети от списъка на епархийските избиратели под председателството на митрополита или определено от него с писмена заповед духовно лице, с тайно гласоподаване и мнозинство повече от половината от присъстващите се избират петима представители на епархията - трима клирици и двама миряни, а от Софийска епархия - шестима клирици и четирима миряни.

Списъкът на достоизбираеми за представители на епархията в избора на Български патриарх и Софийски митрополит съдържа имената на 15 клирици и 8 миряни, които отговарят на изискванията, а именно - клириците да са навършили 30 години, а миряните да имат средно образование и без присъди. Протоколът се подпечатва от митрополита и се изпраща в синода.

Светият Синод разпорежда на игумените на ставропигиалните манастири и средните духовни училища да изберат по един свой представител, също така разпорежда всеки епархийски митрополит да определи и двама представители на епархийските си манастири - един монах и една монахиня. Всички те участват в Патриаршеския избирателен църковен събор.

На заседание най-малко седем дни преди определения ден за избор на Български патриарх и Софийски митрополит, с тайно гласоподаване и мнозинство от две трети от членовете си, Светият Синод избира трима епархийски митрополити - кандидати за патриаршеския престол, които отговарят на изискванията.

Когато един или двама митрополити получат необходимото мнозинство, гласоподаването се повтаря до избирането на още двама или един с мнозинство две трети от членовете на Светия Синод.

Когато двама митрополити получат по равен брой гласове, гласоподаването се повтаря само за двамата, докато един от тях получи мнозинство повече от половината от гласовете на всички митрополити. За произведения избор се вписва изложение в кондиката на Светия Синод.

Изборът на патриарх става на Патриаршеския избирателен църковен събор, свикан от Светия Синод в Синодалната палата в определения неделен ден.

След проверка за редовността на избирателните писма на избраните и определени членове на Патриаршеския избирателен църковен събор и в случай, че присъстват най-малко три четвърти от всички членове на избирателния събор, наместник-председателят на Светия Синод след молитва към Бога открива Патриаршеския избирателен църковен събор.

Наместник-председателят приканва Събора да избере с явно гласуване двама клирици и двама миряни за членове на избирателното бюро, на което той е председател. Членовете на бюрото се избират с мнозинство повече от половината от присъстващите.

Когато не присъстват три четвърти от членовете на Събора, откриването му се отлага с един час, след което Патриаршеският избирателен църковен събор се открива, ако присъстват повече от половината от всички членове на Събора.

Когато не се събере този кворум, Светият Синод насрочва избора за следващия неделен ден. След откриване на заседанието наместник-председателят обявява имената на тримата кандидати за патриаршеския престол, избрани от Светия Синод, и приканва членовете на Патриаршеския избирателен църковен събор да изберат с тайно гласоподаване един от тримата.

Гласоподават всички присъстващи членове на избирателния събор. Кандидатът, получил най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите избиратели, се обявява от наместник-председателя на Светия Синод за канонично и законно избран Български патриарх и Софийски митрополит.

Когато никой от кандидатите не получи изискуемото мнозинство по ал. 2, изборът се повтаря, като в него участват двамата, получили най-много гласове. За избран се обявява този, който е получил повечето гласове. При равни гласове гласуването се повтаря.

За извършения избор се съставя Акт, който се вписва в кондиката на Светия Синод и се подписва от избирателното бюро и членовете на Събора, след което наместник-председателят закрива Патриаршеския избирателен църковен събор.

Екземпляр от Акта се предоставя на новоизбрания Български патриарх и Софийски митрополит. Светият Синод отслужва благодарствен молебен и извършва интронизацията на новоизбрания Български патриарх и Софийски митрополит, който поема правомощията, свързани със званието му.

Светият Синод съобщава името на новоизбрания Български патриарх и Софийски митрополит на предстоятелите на Поместните православни църкви, президента на Република България, председателя на Народното събрание и министър-председателя и го оповестява на обществеността.

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5265491

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

- да се радва на доверие сред българския народ

- да има физически, морални и психически сили за това отговорно дело.

Ами при тези две условия възниква въпросът какво трябва да се прави, ако никой не отговаря на тях? Като се сетя примерно за доносник Владислав със слабостта му към скъпи коли, скъпи часовници и мъжки ласки се чудя дали не трябва да се направи промяна и да може да се избере някой, дето не е митрополит. По-добре да се измени принцип, който няма нищо общо с древните традиции, а беше създаден за да гарантира избора на доносник за патриарх, отколкото да бъде избран за патриарх някой пропаднал тип, дето ще е с авторитета на Гоце, Доган или Владо Кузов.

Редактирано от Galahad
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Интересно е все пак ,че публичното обявяване на доносниците сред духовниците беше съвсем наскоро и се чудя дали пък не беше съвсем целенасочено.Тоест - не заедно с другите,а в подходящ момент / при политиците обикновено това се прави около избори /.

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Нашите любими духовни водачи са по-продажни и от политиците. Църковните имоти са доста съблазнителни от бизнесменска гледна точка, така че тука е разковничето. Не сте забравили сигурно кой подари ей така, без нищо линкълнчето на поп кирчо, пък колко църковни имоти са "хванали гората".. Та интимната ми мисъл е - бъдещия главен поп ще е този, зад когото стоят най-влиятелните бизнес групировки. В това отношение варненската е с летящ старт.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Интересно е все пак ,че публичното обявяване на доносниците сред духовниците беше съвсем наскоро и се чудя дали пък не беше съвсем целенасочено.Тоест - не заедно с другите,а в подходящ момент / при политиците обикновено това се прави около избори /.

Ами патриарха от доста време си е на доста години, пък също от доста време публикуват доносниците - не че не трябваше на го направят още Желю, Фильо и Иван Черни.

Втори е въпросът, че аз поне от 25г. слушам за хомосексуалните подвизи на нине най-достойния, което ще рече, че дори във време, в което тази тема беше табу, той беше просто основният и масовоизвестен пример. Дори благодарение на неговите достижения за доста хора поп е станало синоним на педераст. После се появиха и новите герои като Азис и останалите. Та с Негово Високодоносничество положението е по-скоро: запъртък развалял ли се?

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

То всъщност какво значение имат всичките тия компромати след като за патриарх няма народни избори, т.е. нищо няма да зависи от нас, техния съвет ще прецени кой да избере, обаче така като гледам как всеки го бойкотира май нещо не могат да се разберат. Все повече се отваря дума за църковните имоти, в една статия се твърдеше, че в цялата работа се въртят близо 9 млрд. лв. които сега при прегрупирането на властта в БПЦ доста хора искат да налазят, вкл. и външни разбира се подкрепяйки свои фаворити, които впоследствие да им съдействат.

Грозна картинка както винаги. Но интересно какво ще стане, не могат да отлагат до безкрайност, все някой ще трябва да изберат.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...