Отиди на
Форум "Наука"

Българоцентричен "рум миллет"?


Recommended Posts

  • Потребител

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82

В нашата времелиния "След падането на Цариград под османска власт (1453 г.) на цариградския патриарх е признато правото да бъде духовен глава на всички източни (православни) християни в пределите на империята.", а в тази - "След падането на Велико Търново под османска власт ( 1396 г.), на търновския патриарх е признато правото да бъде духовен глава на всички християни в пределите на империята".

Технически османлиите "наследяват" римското имперско достойнство след падането на Втория Рим през 1453г., когато султанът се провъзгласява за Римски кейсар и това му бива признато от тогавашния Вселенски патриарх, а в тази времелиния - османлиите стават "официално" империя още през 1396 ( 57 години по-рано ), когато султанът --- превзел Търновското българско царство "наследява" царска титла ( която означава само и нищо по-малко от Императорска, а във всеки отделен свят има само един единствен Истински Император... ) от "дезертиралия" Иван Шишман --- бива коронясан от Патриарх Евтимий за Цар, а в замяна признава патриарха за миллет-баши , глава на всички християни в империята, независимо от кой етнос и деноминация са те. Патриарх Евтимий се провъзгласява за Вселенски патриарх.

Редакция :: "Според някои автори, рум миллета съществувал като един исторически (православен) етнос. В този смисъл ромейската общност може да се разбира като “предгражданска нация”. Много черти на ромейската общност напомнят нацията. Членовете й имали общо име – “ромеи”, ( по прякор "българи", така както османлиите са неофициално "турци" ), използвано от всички етнически групи. Тя имала и своя религия – Православието, като основен елемент на идентичността й. Тя имала своя територия – Османската империя. Служела си с общ писмен език – Българския, който поради употребата му като като литургичен език и като lingua franca до известна степен престанал да бъде език на определена етническа общност. Ромейската общност се състояла и от различни социални класи - гражданство (буржоазия), занаятчии и селячество (орачи, овчари). В състава на гражданството влизал и ромейският административен апарат – патриаршеският клир. Духовенството било “ромейско” - т.е. изключително Българско. Ромейската общност имала и своята християнска културна идентичност. Ромейската литература, написана само на Български, принадлежала на цялата общност, независимо от етническата принадлежност на автора или читателя."

Цялата администрация на превзетата от османлиите България се прехвърля на Патриаршията. Ислямизацията и турската колонизация на Балканите са минимизирани, поради това, че не са необходими - империята експлоатира населението, МНОГО ефективно чрез квази-държавните механизми на Патриаршията - събира данъци и се "отчита' на Царя-Султан. Принадлежащите на гръцката Цариградската патриаршия са в законов смисъл еретици и са обект на преследване и изтребление от страна на законната християнска власт в Османската империя. Това улеснява завоюването на целите Балкани както и прави по-ранно падането на Константинопол ( 1420-те? ), поради това, че официалната Патриаршия е заинтересована да унищожи "лъже-Патриаршията" в Цариград. С експанзията на Османската империя през вековете, Търновската ( Вселенска ) Патриаршия получава все повече християни - арменци, египтяни, сирийци, асирийци, грузинци ... Както Цариградската в нашата времелиния:

"Под юрисдикцията на Вселенската ( Търновска ) патриаршия минават:

След падането на Цариград под османска власт (1425 г.) - седалището на Вселенската патриаршия се мести де юре в Йерусалим ( където заседава Светият Синод ), де факто в Цариград ( където е дворецът и седалището на Патриарха ), като административно-данъчните функции на Вселенската патриаршия се движат от София ( поради сливането на Търновската и Орхидската църковна администрация и система при обединението им от 1425 до разпадането на Османската империя.)"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/OttomanMillets.jpg

Българското културно ( и политическо-икономическо* ) влияние чрез тази Вселенска патриаршия се разпростира от Атлантика до Индия ( вкл.?).

*Патриаршията е и мощна въоръжена сила - църковните бирници разполагат с армия-полиция за усмиряване на християните из империята. Редовната османска армия завоюва, а Патриаршеската милиция ( и тайни служби ) държи християнските територии под здрав контрол.

---

"In the meantime, Ivan Shishman was engaged in a war against the voivode of Wallachia, Dan I, between 1384 and 1386. There are few details about that war, only a brief note in the Anonymous Bulgarian Chronicle that Ivan Shishman killed Dan I on 23 September 1386.[21] The war was linked to the hostilities between Ivan Shishman and Ivan Sratsimir, who had the support of the Wallachian rulers and was married to Anna of the House of Basarab.[14]"

---

Българската държава "мигрира" отвъд Дунава с все Царя, болярите , армията си и множество ( десетки , по-късно стотици хиляди ) колонисти и бежанци... След падането на Второто българско царство , па и до ден днешен продължава - в нашата времелиния - дебългаризирането на Румъния, а в тази алтернативка - наоборот, силна и мощна ребългаризация, до степен "румънството" никога да не се осъществи.

След Търновските събития от 1396г. и Видинските и Добруджанските владетели също "вдигат чукалата". В началото на 15 в. мигриралата българска държава анексира и Молдова.

Иван Шишман и е Цар ( император ), а Видинците и Добруджанците респ. стават войводи на Влашко и Молдова...

... и на Трансилвания, която Шишмановата отвъд-дунавска Б-я получава като подарък за това, че влиза в държавна уния под римския папа, а почти целия елит на държавата направо се католицизира. Столицата се инсталира на север и запад от Карпатите в Трансилвания. Причината за този остър завой е "предателството" на висшия Търновски клир... Царят на България става традиционно глава на Ордена на Дракона, като мощен военно-политически съюз с Унгария и Полско-Литовската общност за удържане на Османлиите на юг от Дунава и на юг от Кавказ. Двете католически и униатски славянски-доминирани държави Шишманска Отвъд-дунавска България и Полша-Литва, еволюирали до Unia Troista ( България+Полша-Литва+Унгария-Моравия ) заемат геополитическата роля на Русия в тази времелиния.: от Елба-Лейта до Тихия океан. Унгария следва динамиката на Литва в нашата времелиния - от голяма държава се спихва в Съюза до демографско малцинство в традиционните си територии, поради поетапна "подмяна" на населението. Поради кирилицата и принадлежността на източните славяни към една генерирана от България християнска културна матрица, както и поради историческият българизъм в дълбокото минало на населението от Волго-Уралския регион, полонизацията е интензивна само в Балтийския регион и Северозападна Русия.

ТАКА: османското завоевание ни сдобива в тази времелиния с две български империи. Не се осъществяват ( в тази времелиния отсъстват/не съществуват/ ) много нации поради пълното "затихване" ( асимилация ) на техните държаво-творни етноси - гърци, сърби, румънци, албанци, украинци, белоруси, руснаци...

Редактирано от sharkani
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

При тази алтернатива българщината губи Търново, така както гърците загубиха Константинопол.

Българщината на юг от Дунава ще бъде изметена. Славянщината ще се представя от сърбите.

Влиянието на Търновската вселенска патриаршия не може да бъде по-широко от влиянието на Султанът. В Русия ще стане същото, както в реалната история.

Редактирано от Христо Тамарин
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

При тази алтернатива българщината губи Търново, така както гърците загубиха Константинопол.

Българщината на юг от Дунава ще бъде изметена. Славянщината ще се представя от сърбите.

Влиянието на Търновската вселенска патриаршия не може да бъде по-широко от влиянието на Султанът. В Русия ще стане същото, както в реалната история.

Неее. Защото Търново не става османска столица. Столицата на д-та е Одрин, после Цариград. А на ц-вата - Търново, после Цариград ( и София и Йерусалим )...

Българщината ще бъде "конституционна" норма за християнство в тази Османска империя . Не следваш Вселенския Патриарх = не си християнин = не принадлежиш на рум–милета = не принадлежиш на империята = ти си враг.

Сърбите най-вероятно ще изчезнат както трибалите, гетите, ... и всяко друго балканско отделно племе.

През 14-ти в. би трябвало разликата между сръбски и български да е била още по незначителна, до степен на несъществуваща. С Вселенска Патриаршия налагаща Българщината като еталон за православие, със огън и меч ... най-близките ни народи са най-застрашени от изчезване... Отклонението от канона = еретизъм = анти-държавно поведение = вътрешно-имперски кръстоносни походи = изтребление.

Влиянието на Търновската патриаршия исторически погледнато е малко в географски смисъл и без това - даже Видинска БГ и Добруджа се измъкват от диоцеза и по някое време... Османска "Вселенска патриаршия" даже след време да остане само вътрешно-османски феномен, пак би държала стотици пъти повече души, кръв, злато и земя. И в двата случая - БПЦ е една "национална църква"...

Русия в тази времелиния ще бъде просто едно бойно поле между българите-патриаршисти/-православни/-ромеи ( Османската Империя - Третия Рим ) и българите униати/-шишманиди/-паписти ( отвъд-дунавска Б-я ). В менгемето между две империи с български гръбнак.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Интересен българоцентризъм :)

Сърбия нямаше да изчезне, в един момент щеше да започне национално освободителна и религиозна борба срещу българите.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Интересен българоцентризъм :)

Сърбия нямаше да изчезне, в един момент щеше да започне национално освободителна и религиозна борба срещу българите.

Не мога да намеря данни и карти на етносите по Балканите към 14-15 в.

Тук има данни, ще ги разгледам по-подробно...:

http://www.bulgari-istoria-2010.com/web/1.html

Струва ми се, това че в РИ сме били "ексцентрични" по отношение на рум-миллетството е повлияло негативно на нашата демография и демографска география. Страни с подобна територия и начални количествени данни обикновено имат по десетки милиони, а не по няколко милиона население, ако не са ги маргинализирали с векове.

Като гледаме данните от периода на РИ Балкански войни излиза, че въпреки второ- и трето-класното положение на българството в РИ Осм.имп. все пак общия размер на българското население на Балканите е неколкократно по-голям от този на сърби и гърци поотделно... ( примерно губим Източна Сърбия = Западна България барабар с Белград, чак през втората половина на османското владичество ) -- ами ако не само Православието, а християнството въобще в Осм.имп. беше български монополен бизнес?

Предполагам, че сръбската освободителна и религиозна борба срещу българите щеше да доведе до резултат в който по-малката част от тях се превръщат в хървати-католици, а по-голямата - в българи-патриаршисти.

Гърците и в РИ едва-едва консолидираха етно-демографски контрол над някакво землище ( даже Атика, сърцето на Гърция е било шиптъризирано ), а в тази времелиния няма да образуват мнозинство в никоя конкретна територия, ОСОБЕНО ако търговията, финансите и мореплаването и въобще всички "резервирани" за тях бизнеси в РИ са в ръцете на "българоцентричния рум-миллет".

В РИ българите са основен източник на еничари, в Алт.И биха били "еретиците" и другите... и т.н. и т.н.

Редактирано от sharkani
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Изглежда, че според Вас единствената разлика с реалната история е по "наследствената линия" на Цариградският вселенски патриарх. Ако е така, то нищо няма да се промени.

Хората преди 18-ти век не са се замисляли по етнически проблеми, които ни вълнуват след 19-ти век.

Ами в реалната история е имало етнически българи на патриаршеският трон: патриарх Йосиф. Дори "наследствената линия" на Цариградският вселенски патриарх да излиза от Търново, в Цариград до 19-ти век тя пак щеше да се "погърчи".

Вие изхождате от схващането, че Цариградската вселенска патриаршия имала гръцки етнически характер, но не е било така. Чак през 19-ти век това се проявява. Дотогава етносите нямат значение. Православните християни от рум-миллетът са общност, те са нещо като нация.

В РИ българите са основен източник на еничари, в Алт.И биха били "еретиците" и другите... и т.н. и т.н.

Всички православни гяури са излъчвали еничари, и българите, и гърците.

Как в алтернативната история това бреме би могло да ни подмине?

Еретици в Османската империя нямало. Всички били от някаква рая, от някакъв миллет.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Изглежда, че според Вас единствената разлика с реалната история е по "наследствената линия" на Цариградският вселенски патриарх. Ако е така, то нищо няма да се промени.

Хората преди 18-ти век не са се замисляли по етнически проблеми, които ни вълнуват след 19-ти век.

Ами в реалната история е имало етнически българи на патриаршеският трон: патриарх Йосиф. Дори "наследствената линия" на Цариградският вселенски патриарх да излиза от Търново, в Цариград до 19-ти век тя пак щеше да се "погърчи".

Вие изхождате от схващането, че Цариградската вселенска патриаршия имала гръцки етнически характер, но не е било така. Чак през 19-ти век това се проявява. Дотогава етносите нямат значение. Православните християни от рум-миллетът са общност, те са нещо като нация.

Всички православни гяури са излъчвали еничари, и българите, и гърците.

Как в алтернативната история това бреме би могло да ни подмине?

Еретици в Османската империя нямало. Всички били от някаква рая, от някакъв миллет.

"Наследствената линия" - не е така. Не на вселенския патриарх, а на целия апарат на Вселенската патриаршия.

"Етнически проблеми" - не е така. Това е марксистка теза според която "национализмът" е продукт на "капитализма" - и двете понятия в марксистка трактовка.

Цариград е обезнаселен от завоевателя през 1453 и после пре-заселен. АКО от над половин век в Османската империя има организация с признат монопол върху християнството ( българската патриаршия ), няма да има и един пре-заселен грък там.

...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...