Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

Свещения Коран е бил низпослан постепенно – част по част, в продължение на двадесет и три години – вярващите са го наизустили веднага и имал писатели на Корана, които са пишели. Но когато седемседет хафъзи (хора които са знаели наизуст Корана) паднали шехиди (мъченици) във войната Йемаме, кочйто е била водена срещу лъжепророка Мусейлеметулкеззаб през единадесетата година по Хиджра т.е. през 632 г., Омер, Аллах да е доволен от него – загрижен за намаляването на броя на хората, знаещи наизуст Коран-и керим – е отишъл при Ебу Бекр, Аллах да е доволен от него, тогавашния халиф, и му препоръчал и помолил да събере на едно място и запише Коран-и керим. Тогава Хазрети Ебу Бекр е наредил на Зейд бил Сабит, Аллах да е доволен от него, писаря на Мухаммед мир нему, да напише сурите в отделни листи. И така се е формирал първият Мусхаф. (Мусхаф означава събрани надписи на една книга. Като се каже Мусхаф се разбира книгата, в която е събрана всичките айети на Свещения Коран.) Коран-и керим е бил разкрит на седем различни диалекта те са курейшкия диалект, хузейлския диалект, сакифския диалект, хевазинския диалект, кинаненския диалект, темимския диалект и йеменския диалект. Пратеника Мухаммед мир нему е казал: „Корана е низпослан върху седем букви (диалекта), така че с която буква (диалект) ви е лесно четете с тая буква.” (Бухари, Ебу Давуд и Ахмед б. Ханбел). Понякога на определени хора, които не можели да произнесат правилно дадена дума, е било позволявано да ползват други слова със същото значение. Например един селянин винаги е произнасял думата таамул-есим като таммулйетим. Абдуллах ибни Мес’уд, Аллах да е доволен от него му казал: „Ако не можеш да произнесеш тази дума, използвай таамулфаджир, който има същия смисъл!” Въпреки това четенето на Коран-и керим на различни диалекти и използването на синоними е довело до спорове измежду мюсюлманите и до това кой диалект е по-добър. Халифът Осман, Аллах да е доволен от него е свикал отново комисия под председателството на Зейд бин Сабит, Аллах да е доволен от него и им заповядал да напишат наново един Мусхаф и подредят Коран-и керим, но този път единствено на курайшски диалект. Свещените сури са били избрани от листите, написани само на курайшски. Другите Мусхафи които са съществували на различни диалекти или Мусхафите на другите сподвижници били унищожени. За да не се получи както с Евангелието – Евангелието на Матей, на Марк, на Лука и на Йоан. Били написани шест копия на Коран-и керим и изпратени до различните провинции. По този начин е бил записан Коран-и керимът, който Пратеникът на Аллах мир нему и Джибрил (архангел Гавриил) са чели два пъти в годината на смъртта на Пророка. Всички Корани, които съществуват днес във всички мюсюлмански страни по целия свят, съответстват едно към едно на мусхаф-и Османи. Нито една буква не е била променяна до днес. Понеже исляма се е разпространил в много страни, където много от хората незнаят арабски, а Мусхафа, който е бил написан по време на Омер, Аллах да е доволен от него е бил написан на арабски, хората се затруднявали при четенето. Тогава в арабския език не се слагал точки на буквите и нямал огласовки. Халифа Абдулмелик бин Мерван е казал на Ебул Есвед ед-Дуели да намери начин, да предоврати грешното четене на Корана от хора, които незнаят арабския език. И той започнал да придава огласовки на буквите – червената точка върху буквата е станал фетха (придавал звука „е/а”), точка под буквата е станал кесра (придавал звука „и”), точката пред буквата е станал дамма (придавал звука „у”) и две точки поставени по същите начини са станали тенвин (ако е горе „ен”, ако е долу „ин” ако е пред буквата „ун”). Тези огласовки са улеснили до една степен четенето на Свещения Коран, обаче в арабския език има букви, които се пишат по един и същ начин и тогава няма ли са както в днешно вереме точки, които да ги различават. Поради тези причини Хаджадж е назначил Ибни Я’мер и Наср бин Асъм за да сложат определени точки на буквите. Такива Мусхафи бързо са се разпространили в ислямския свят поради лесния им начин за четене. Халид бин Ахмед е предал последния вид на огласовките и точките и по тоя начин в света се чете Свещения Коран по лесен начин на тях, Аллах да ги благослови. В персийската книга „Рияд-ун-насихин” пише: „Когато Осман, Аллах да е доволен от него е бил халиф, той събрал Сподвижниците на Пратеника. Те с единодушие са решили, че това е същият Коран-и керим, който Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари е чел в годината на смъртта си. Избирането на един от диалектите не е било ваджиб (задължително), а джаиз (позволено) за общността.” Известни са кър’ат-ъ себ’а (седемте четения) и кър’ат-ъ ашера (десетте четения) на Свещения Коран. В наши дни е достигнал само три кърата (четения) те са: Кърат-и Асъм ривайетун Хафс (четенето на имам Асъм, предаден от имам Хафс), който е най-известният къраат (четене) в света 1/3 от мюсюлманите четат по този начин на четене. В Америка, Европа, Азия и в южна Африка се чете Корана по негов начин на четене и така се издават и пишат Свещените Корани в света; Кърат-и Нафи ривайетун Верш (четенето на имам Нафи, предаден от имам Верш), този вид четене се чете в северозападна Африка (Мароко, Тунис и Алжир) и в някои части на Египет; Кърат-и Ебу Амр ривайетун Суси (четенето на имам Ебу Амр, предаден от имам Суси) по неговия къраат се чете в Судан. Другите начини за четене са забравени със времето но са написани в книгите по тефсир (тълкования на Корана) и са дадени примери. Тези кърати не са измислени от имамите а са научили от Сподвижниците и те от Пратеника Мухаммед мир нему. На снимката е представен графа с имемите и техните ученици. Сега ще даваме различни примери от Свещения Коран където се четат по различни начини и да проверим дали Свещения Коран е променен и има различни версии или смисъла е един и същ по целия свят. Тези различни четения подсилват значенията и помагат при тълкуването на айетите и учените по тефсир (тълкуване на Корана) винаги са гледали и различните четения. Някои примери за различните четения:

1. Примери за различни четени думи: - Сура Фатиха:4 имам Хафс е прочел (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) , по смисъл „Владетеля на деня на религията [т.е. Съдния ден]”, а имам Верш е прочел (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) , по смисъл „Царя на деня на религията [т.е. Съдния ден]”. - Сура Бакара:9 имам Хафс е прочел (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) , по смисъл „Стараят се да измамят Аллах и онези, които повярваха, ала мамят само себе си, без да усетят.”, а имам Верш е прочел (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) по смисъл „Стараят се да измамят Аллах и онези, които повярваха, ала те се стремят да мамят само себе си, без да усетят.”. - Сура Бакара:10 имам Хафс е прочел (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) , по смисъл „За тях има болезнено мъчение, защото са лъгали.”, а имам Верш е прочел (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ) , по смисъл „За тях има болезнено мъчение, защото лъжат.”. - Сура Бакара:184 имам Хафс е прочел (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) , по смисъл „И за кото не могат – откуп, да нахранят бедняк”, а имам Верш е прочел (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسَاكِينَ) , по смисъл „И за кото не могат – откуп, да нахранят бедния човек”. - Сура Ал-и Имран:146 имам Хафс е прочел (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) , по смисъл „И колко пророци и набожени се сражаваха огромни множества...”, а имам Верш е прочел (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) , по смисъл „И колко ограмно множества – пророци и набожени – убиваха [сражавайки се]”. - Сура Маиде:67 имам Хафс е прочел (وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) , по смисъл „Ако не оповестиш Неговото послание”, а имам Верш е прочел (وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ) , по смисъл „Ако не оповестиш неговото послание”. - Сура Касас:48 имам Хафс е прочел (قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) , по смисъл „[Неверниците] казаха [за Муса и Харун]: Две магии, които си помагат. И казаха: Ние в нито един не вярваме.”, а имам Верш е прочел (قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) , по смисъл „[Неверниците] казаха [за Муса и Харун]: Двама магьсници, които си помагат. И казаха: Ние в нито един не вярваме.”.

2. Примери за графични различни букви: - Сура Бакара:123 имам Хафс е прочел (وَوَصّٰى بِهَٓا اِبْرٰهٖيمُ بَنٖيهِ) , по смисъл „И завеща това Ибрахим синовете си”, а имам Верш е прочел (وَاَوْصٰى بِهَٓا اِبْرٰهٖيمُ بَنٖيهِ) , по смисъл „И инструктира това Ибрахим на синовете си”. - Сура Маиде:54 имам Хафс е прочел (يَرْتَدَّ) , по смисъл „се обърне”, а имам Верш е прочел (يَرْتَدِدْ) , по смисъл „се обърне”. - Сура Енбия имам Хафс е прочел (قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) , по смисъл „Рече [Мухаммед]: Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята.”, а имам Верш е прочел (قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) , по смисъл „Кажи [Мухаммед]! Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята.”. - Сура Шемс:15 имам Хафс е прочел (وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) , по смисъл „Не се страхува [Аллах] за последствието.”, а имам Верш е прочел (فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) , по смисъл „[Следователно] не се страхува [Аллах] за последствието.”.

3. Примери за допълнителни използвани думи: - В четенето на имам Хафс в сура Хадид:24 е прочел по следния начин (اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمٖيدُ) , т.е. по смисъл „Аллах Той е Всебогатия, Всеславния”, а имам Верш прочел (اللّٰهَ الْغَنِيُّ الْحَمٖيدُ) , т.р. по смисъл „Аллах е Всебогатия, Всесиния” - Ал-и Имран:133 имам Хафс е прочел (وَسَارِعُٓوا) , по смисъл „И бързайте”, а имам Верш (سَارِعُٓوا) , по смисъл „бързайте”

4. Примери за диакритични думи: - Сура Бакара:58 имам Хафс е прочел (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) , по смисъл „И влезте през вратата, кланейки се, и кажете: „Опрощение” и ние ще ви извиним прегрешенията”, аимам Верш е прочел (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) , по смисъл „И влезте през вратата, кланейки се, и кажете: „Опрощение” и Той ще ви извини прегрешенията”. - Сура Бакара:259 имам Хафс е прочел (وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا) , по смисъл „Виж костите, как ги подреждаме един върху друг, после ги обличаме в плът!”, а имам Верш е прочел (وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا) , по смисъл „Виж костите, как ги оживяваме, после ги обличаме в плът!”. Както се вижда тези четения не са несъответсвия а поскоро подсилват значенияата на айетите и са одобрени от Пратеника Мухаммед мир нему. От друга страна критиците казват, че броя на айетите на Корана не са ясни, някои казват по-малка бройка, други по-голяма бройка. Тези критици дали изобщо са сравнили Корана? Да, ислямските учени са казали различни цифри, например: Ибни Аббас е казал, че има 6616 айета, имам Нафи е казал, че има 6217 айета; имам Шейбе е казал, че има 6214 айета; Египетските ислямски учени са казали, че има 6226; имам Земахшери, Ибни Хузейме и шейхул ислям Ибни Кемал са казали, че има 6666 айета; учените от Куфе, предавайки от Али, Аллах да е доволен от него, са казали, че има 6236 айета. Но тези различни цифри не показват, че някоите са приемали някои айети другите не. В Мусхафа на Ибни Аббас, на имам Нафи, на имам Шейбе, на Земахшери и на всички мюсюлмани са били подредени всички сури от Фатиха до Нас и няма дори едно знамение, който да липсва. Тези различни цифри се дължат на това, че някои от тях са разделяли някои дълги айети на две или обратното, някои учени са броели и Бесмелетата като айети, които са в написани в началото на всяка сура освен сура Тевбе, пред някои сури има и хуруфу мукатта т.е. изброени букви, като Я Син, Нун, Елиф Лам Мим и т.н. някои учени тези комбинации от букви са броили като един айет, други са слеели с айета и т.н. Други критици предават „уж” един хадис, където се казва как козата е изял айетите за реджм (убиване с камъни, който е прелюбодействал и е хванат от четири праведни свидетели и ако един от прелюбодействащите ако има брак с друг/друга). Първо нека подчертаем, че хадис се нарича словото на Пратеника Мухаммед мир нему. В сборниците по хадис се предават словата, действията и одобрението или неодобрението на дадено нещо от Пратеника Мухаммед мир нему. Като погледнем тези качества, дали случката което се описва след смърта на пратеника може да се счита за хадис? Свещения Коран, когато се низпославаше, идваше знамения за определени периоди, после идваха други, които ги премахваха това в исляма се нарича „несх ве менсух” В Коран-и керим, в сура Бакара:106 по смисъл се казва: „Каквото и знамение да отменим или накараме да се забрави, донасяме по-добро или подобно на него. Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има сила?” Виждаме, че едно знамение се отменя с друго и това трябва да се случи по време на Пратеника Мухаммед, когато той още бил жив. Примери за несх ве менсух в сунната има много, също така от сунната знаем, че преди смърта си Пратеника Мухаммед мир нему от начало до края е прочел заедно с Джибрил (архангел Гавриил) Корана. Щом преди смърта Пратеника е прочел Свещения Коран значи е бил приключен, няма да има несих ве менсух след него. В сура Маиде:3 се казва по смисъл: „... Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия...” Истината е, че айетите за реджм бяха се отменени още по време на Пратеника Мухаммед мир нему, т.е. текста бе отменен но правилото важи и до днес. Омар, Аллах да е доволен от него е казал: „Аллах наистина изпрати Мухаммед мир нему, и му низпосла Книгата. Един от нещата, които бе низпослан на него е айетите за реджм. Ние прочетохме тези айети и разбрахме, запометихме в умовете си. Пратеника направи реджм, след него и не направихме реджм. Страх ми е, че някои хора ще излязат и ще кажат: „Ние не виждаме айети за реджм в книгата на Аллах” така те ще отричат едно задължение и ще се заблудят. Да знаете реджм е истина от книгата на Аллах, който трябва да се прилага за мъж или жена, когато се докаже с доказателство, бременност или чрез признание. Заклевам се на Аллах, казвам ви, ако знаех, че хората няма да кажат – „Омер добави в книгата на Аллаху теаля” – щях да добавя айетите за реджм” (Бухари, Муслим, Муватта, Тирмизи и Ебу Давуд) Виждаме, че айетита са били отменени много отдавна и Омер, Аллах да е доволен от него, искал да добави айетите, като бележка, че по време на Пратеника ги е имал, но от страха си, че хората ще помислят, че той е добавил или променил Корана не е направил. Някои анти-ислямисти пък казват, че Абдуллах ибн Мес’уд не вярвал, че сурите Фатиха, Фелак и Нас да са от Аллах, защото не ги е добавил в Корана си. Това е отново клевета, защото Абдуллах бин Мес’уд никога не е казал, че не вярва в тези сури. Той е бил праведен мюсюлманин и сподвижник на Пратеника Мухаммед мир нему. Той зад Пратеника е кланил намаз и той самия пет пъти е кланял намаз на ден. На всеки рекят по време на намаза се чете Фатиха, как може да отрече сура Фатиха при условие, че Пратеника и той е кланял намаз и са четяли на всеки рекат? Също така е грешно да се твърди, че не е сложил на Корана тези сури. Защото тези сури са от Корана, той не ги е сложил в собствения си Мусхаф (книга с набор от айети и сури). Има разлика между Мусхаф и Коран-и керим. Ебубекир ел-Бакиллани и Кадъ Иляз са казали: „Ибни Мес’уд не е казал, че сурите Фелак и Нас не са от Корана. Той само не одобрявал да се пишат в Мусхафа, защото не е чул предание и разрешение от Пратеника, затова не искал да се пишат на Мусхафа.” (Ибни хаджер) В мека в началото, когато се е разпространявал исляма Ибни Мес’уд бил най-смелия измежду сподвижниците излизал и четял айетите открито на висок глас. Такъв човек, как може да си затвори очите, ако Омер и другите сподвижници бяха променили Корана, след това да бъде приятел с тях и да кланя намаз зад тях? Същите хора казват, че в Корана на Убей бин Каб имал допълнително две сури. Това отново е клевета от тяхна страна, в неговия Мусхаф след сурите бил добавен дуите (молитвите) за Кунут, за благословия. В днешно време зад всеки Мусхаф има дуа (молитва) за хатм (приключване на Корана), кой твърди, че тези дуи са айети от корана? Всички Сподвижници на Пратеника се вярвали в Свещения Коран и по време на Ебу Бекр и по време на Осман бин Аффан, Аллах да е доволен от двамата, виждаме, че единодушно са одобрили Мусхафа написан и събран всички айети на Свещения Коран на една книга без добавки или пропуски. Но също така всеки сподвижник си е имал собствен Мусхаф, например Мусхафа Али, Аллах да е доволен от него, сурите са били подредени според низпославането им. За да не стане както при евангелията, за да няма Корана на Али, Корана на Аише, корана на Абдуллах бин Мес’уд и т.н. Омер накарал да се изгорят всички други Мусхафи, само са останали Мусхафите на Али, Аише, Абдуллах бин Мес’уд, на Аббас и на някои други важни сподвижници. Но те никога не са посмели да покажат Мусхафите си и са карали хората да четат Мусхафа написан единодушно от Сподвижниците, с течението на времето и техните Мусхафи са изчезнали. Казват, че Али е скрил половиния Коран от хората. Никъде не може да се намери таково предание, освен в някои шиитски книги, където и самите шиити не вярват в това. Айетуллах Хои, който е известен учен измежду шиитите е казал, че тези твърдения са нищо повече от лъжи и клевети към Свещения коран. Да кажем, че Али, Аллах да е доволен от него, по време на първите три халифи не е показал целия Коран, но защо не е показал целия Коран като станал халиф, какво ще спечели ако е скрил половиния коран от хората, за какво му е да скрие? Ясно се вижда, че Свещения Коран никога не е бил променен и никога нямал различни варианти. За разлика от Библията Свещения Коран бил запазен по два начина:

1. Чрез наизустяване – в света единственната книга, която се наизустява от начало до край от много хора е Свещения Коран. В Турция има само над 200 хил. Хафъзи, които знаят Корана от начало до края. В България в град Мадан има специално училище, където много деца стават хафъзи. В Дубай се провежда състезания за хафъзи и между 10 и 20 милиона деца се включват в тези състезания. Ако някой промени дори едно изречение или дума от химна на България всички, щяха да разберат и да кажат не това не е така. А как може да се вярва, че Корана е променен при това, че в света има милиони хафъзи.

2. Чрез писане – Както по горе видяхме, Свещения Коран по най-автентичния начин е написан в книга и е сформиран първия Мусхаф. Мусхафа на Осман е в Топкапъ сарай, в Истанбул и няма никаква разлика от днешните Корани по отношение на текста. Също така в университета Бирмингам е открит най-стария Коран, след радиоактивно датиране с въгерод учените от университета са установили, че страниците са на най-малко 1370 години. Те са открили в библиотеката на учебното заведение, където са били част от колекция близкоизточни книги в продължение на десетилетия без някой да предположи тяхната възраст. Тестовете с въглерод, които са били проведени от екип на университета в Оксфорд, са показали с вероятност от повече от 95%, че Свещените слова датират от периода между 586 – 645 година. И този Коран не се различава от сегашните Корани.

FB_IMG_1579709064213.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоест извода е, че има много корани, че текстовете винаги се различават в зависимост от превода и тълкуванието на разни думи, и като цяло още в началото Корана е само част от съществуващите или измислени истории и легенди. А най-големият извод е, че принципно и Корана е създаден и писан от хора, а това съответно показва за науката и доколко може да се вярва в написаното. 

И заради тези разлики и тълкувания има и различни течения в исляма, и едни под джихад разбират да режат глави на неверници, а други разбират: „стремя се“, „полагам усилие“. 

Тълкуванията са най-вредни, а също така и нежеланието да се четат други книги освен една. 

Редактирано от makebulgar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, makebulgar said:

.......

Тълкуванията са най-вредни, а също така и нежеланието да се четат други книги освен една. 

😀

aaaaaaaaaaaa   Vinetu.........................................tom 1   😀🤣:ag:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...