Отиди на
Форум "Наука"

Индекс на семействата в Клас Бозайници


Recommended Posts

 • Потребители

Нашето разбиране за класификацията на видовете непрестанно еволюира, тъй като науката ни снабдява с все повече и повече нови данни базирани на молекулярни изследвания. Таксономията на Бозайниците преживя сериозни промени през последните три десетилетия и Родословното им дърво коренно се преобрази. Дори фундаменталният източник Mammal species of the World 3ed. ( 2005), който изброява 1229 рода и 5461 вида  изглежда неактуален в наши дни. Все още няма единодушие по въпроса за връзките в Клас Бозайници, но няколко основни направления стават все по-актуални напоследък. Подклас Theria (Живородни, т.е. Плацентини и Торбести бозайници) са отделени от подклас Prototheria (Яйцеснасящи или Еднопроходни бозайници) . На свой ред Плацентните бозайници също се разделят на две основни линии Atlantogenata  и Boreoeutheria , еволюирали основно след разделянето на Лавразия и Гондвана преди около 150 млн. години В състава на Гондванския клон Atlantogenata  влизат Xenarthra ( Броненосци, Ленивци и Мравояди ) и Afrotheria ( Слонове, Морски крави, Златни къртици, Слонски земеровки, Дамани, Тенреци и Тръбозъби ). Boreoeutheria от своя страна включва клоновете Euarchontoglires ( Примати, Гризачи, Зайци, Кожокрили и Дървестни земеровки) и Laurasiatheria ( Чифтокопитни, Нечифтокопитни, Хищници, Китове, Люспеници, Прилепи и Същински земеровки ), които най-вероятно са следствие от разделянето на Евразия и Северна Америка. Що се отнася до праисторическите бозайници, там разбира се има още много неизвестни, но се предполага, че можем да прибавим още поне 300 семейства и най-малко 4000 рода, които са изчезнали. Налага се и идеята, че бозайниците не са били съвсем примитивни в Ерата на динозаврите. Живелият преди 123 млн. години Repenomamus giganticus, голям колкото Язовец и тежащ до 14 кг, може би дори се е хранил с малки динозаври. 

Тук ще изброя всички Разреди и Семейства в Клас бозайници, като всяко семейство, ще бъде представено от един или два вида. Ще бъде посочен и броят на родовете и видовете в семейството, невключващ броя на изчезналите видове. Основният източник на настоящата класификация е  Handbook of the Mammals of the World – Volumes 1-9. който през 2019, стана първото издание в историята илюстриращо всички видове бозайници. Броят на разредите в HMW е 27, а на семействата 160. Що се отнася до броя на видовете, той вече надминава 6400 и нищо чудно докато завърша темата да е нарастнъл още. Откриването на нови бозайници се движи в рамките на 10 годишно, така че това число се дължи най-вече на многото подвидове, които се превръщат в пълноценни видове на базата на Филогенетичната концепция за вида.

 

Повече имформация за класификацията на бозайниците може да намерите тук:

How many species of mammals are there

ASM Mammal Diversity Database

 

 

 

Клас Mammalia
 
 
Подклас Prototheria
 
Разред Monotremata
Птицечовки (Ornithorhynchidae)
Ехидни (Tachyglossidae)
 
Подклас Theria
Инфраклас Metatheria (Торбести)
 
 
Разред Didelphimorphia
Опосуми (Didelphidae)
Разред Paucituberculata
Ценолести или Земеровкови опосуми (Caenolestidae)
 
Разред Microbiotheria
Монито Дел Монте (Microbiotheriidae)
Разред Notoryctemorphia
Торбести къртици (Notoryctidae)
Разред Dasyuromorphia
Нумбати (Myrmecobiidae)
Торбести хищници (Dasyuridae)
Разред Peramelemorphia
Билбита (Thylacomyidae)
Бандикути (Peramelidae)
Разред Diprotodontia
Подразред Vombatiformes
Коали (Phascolarctidae)
Вомбати (Vombatidae)
Подразред Phalangeriformes
Посуми пигмеи (Burramyidae)

Кускуси (Phalangeridae)

Подразред Macropodiformes

Пръстеноопашати посуми (Pseudocheiridae)
Ивичести посуми (Petauridae)
Посуми медояди (Tarsipedidae)
Летящи посуми пигмеи (Acrobatidae)
 
Мускусни плъхови кенгура (Hypsiprymnodontidae)
Плъхови кенгура (Potoroidae)
Кенгура (Macropodidae)
 
 

Инфраклас Eutheria (Плацентни)

Магнаордер Atlantogenta

 

Суперразред Afrotheria
 
Разред Macroscelidea
Слонски земеровки (Macroscelididae)
Разред Afrosoricida
Тенреци ( Tenrecidae )
Видрови земеровки ( Potomogalidae)
Златни къртици (Chrysochloridae)
Разред Tubulidentata
Тръбозъби (Orycteropodidae)
Разред Hyracoidea
Дамани (Procaviidae)
Разред Proboscidea
Слонове (Elephantidae)
Разред Sirenia
Ламантини (Trichechidae)
Дюгони (Dugongidae)
 
Суперразред Xenarthra
 
Разред Cingulata
Дългоноси броненосци ( Dasypodidae)
Същински броненосци ( Chlamyphoridae)
Разред Pilosa
Подразред Folivora
Трипръсти ленивци (Bradypodidae)
Двупръсти ленивци (Choloepodidae)
Подразред Vermilingua
Гигантски мравояди ( Myrmecophagidae)
Копринени мравояди (Cyclopedidae)

 

Магнаордер Boreoeutheria 

 

Суперразред Euarchontoglires
 
 
Разред Lagomorpha
Пики или Сеносъбирачи (Ochotonidae)
Зайци ( Leporidae )
Разред Rodentia
Подразред Sciuromorpha
Севелели или Планински бобри (Aplodontiidae)
Катерици (Sciuridae)
Сънливци или Съсели (Gliridae)
Подразред Castorimorpha
Бобри (Castoridae)
Гофри (Geomyidae)
Кенгурови мишки и плъхове (Heteromyidae)
Подразред Myomorpha 
Тушканчици (Dipodidae)
Скокливи мишки (Zapodidae)
Брезови мишки (Sminthidae)
Дървесни бодливи мишки или Бодливи сънливци (Platacanthomyidae)
Бамбукови плъхове и Слепи кучета (Spalacidae)
Мишеподобни хамстери (Calomyscidae)
Мадагаскарски плъхове и мишки и Африкански хомяковидни плъхове (Nesomyidae)
Плъхове и мишки на Новия свят, Хамстери, Полевки, Леминги (Cricetidae)
Плъхове и мишки на Стария свят, Джербили (Muridae)
Подразред Anomaluromorpha
Аномалюри или Шипоопашати катерици (Anomaluridae)
Семейство: Дългоноги (Pedetidae)
Подразред Hystricomorpha
Гундита (Ctenodactylidae)
Лаоски скални плъхове (Diatomyidae)
Бодливи свинчета на Стария свят (Hystricidae)
Африкански земекопи (Bathyergidae)
Голи земекопи (Heterocephalidae)
Даманови плъхове (Petromuridae)
Тръстикови плъхове (Thryonomyidae)
Бодливи свинчета на Новия свят (Erethizontidae)
Чинчили и Вискачи (Chinchillidae)
Пакарани (Dinomyidae)
Морски свинчета и Капибари (Caviidae)
Агутита (Dasyproctidae)
Паки (Cuniculidae)
Туко-туко (Ctenomyidae)
Осмозъби гризачи (Octodontidae)
Чинчилови плъхове (Abrocomidae)
Бодливи плъхове (Echimyidae)
 
Разред Primates
Подразред Strepsirrhini
Инфраразред Lemuriformes
Миши лемури и Лемури джуджета (Cheirogaleidae)
Същински лемури и Бамбукови лемури (Lemuridae)
Тънкотели лемури (Lepilemuridae)
Сифаки, Индри и Вълнисти лемури (Indriidae)
Инфраразред Chiromyiformes
Ай-ай (Daubentoniidae)
Инфраразред Lorisiformes
Пото, Ангвантибо и Лорита (Lorisidae)
Галагота (Galagidae)
Подразред Haplorrhini
Инфраразред Tarsiiformes
Терсиери или Дългопети (Tarsiidae)
Инфраразред Simiiformes 
Парворазред : Platyrrhini
Мармозетки и Тамарини (Callitrichidae)
Капуцини и Катеричи маймуни саймири (Cebidae)
Нощни маймуни (Aotidae)
Сакита, Уакарита и Титита (Pitheciidae)
Паякообразни маймуни, Маймуни ревачи и Вълнести маймуни (Atelidae)
Парворазред : Catarrhini
Надсемейство: Cercopithecoidea
Маймуни на Стария свят (Cercopithecidae )
Надсемейство: Hominoidea
Гибони (Hylobatidae)
Човекоподобни маймуни и Човеци (Hominidae)
Разред Dermoptera
Кожокрили (Cynocephalidae)
Разред Scandentia
Пероопашати дървесни земеровки-Тупаи (Ptilocercidae)
Дървесни земеровки или Тупаи (Tupaiidae)
 
Суперразред Laurasiatheria
 
 
Разред Eulipotyphla
Соленодони (Solenodontidae)
Същински земеровки (Soricidae)
Къртици (Talpidae)
Таралежи и Гимнури (Erinaceidae)
 
 
 
Разред Chiroptera
Подразред Yinpterochiroptera
Плодоядни прилепи от Стария свят (Pteropodidae)
Листоноси прилепи на Стария свят (Hipposideridae)
Подковоноси прилепи (Rhinolophidae)
Оранжеви листоноси прилепи (Rhinonycteridae)
Мишеопашати прилепи (Rhinopomatidae)
Свиненоси прилепи (Craseonycteridae)
Лъжевампири (Megadermatidae)
Подразред Yangochiroptera
Калъфоопашати прилепи (Emballonuridae)
Цепнатомуцунести прилепи (Nycteridae)
Новозеландски късоопашати прилепи (Mystacinidae)
Южноамерикански вендузокраки прилепи (Thyropteridae)
Опушени прилепи и Безпалцови прилепи (Furipteridae)
Булдогови прилепи (Noctilionidae)
Мустакати прилепи (Mormoopidae)
Листоноси прилепи на Новия свят (Phyllostomidae)
Мадагаскарски вендузокраки прилепи (Myzopodidae)
Фуниеухи прилепи (Natalidae)
Свободноопашати прилепи (Molossidae)
Дългокрили прилепи (Miniopteridae)
Космати прилепи (Cistugidae)
Гладконоси прилепи (Vespertilionidae)
 
Разред Pholidota
Панголини или Люспеници (Manidae)
Разред Carnivora
Подразред Feliformia
Африкански палмови цивети (Nandiniidae)
Азиатски линзанги (Prionodontidae)
Котки (Felidae)
Вивери (Viverridae)
Мангусти (Herpestidae)
Мадагаскарски хищници (Eupleridae)
Хиени (Hyaenidae)
Подразред Caniformia
Кучета (Canidae)
Мечки (Ursidae)
Ушати тюлени (Otariidae)
Моржове (Odobenidae)
Безухи тюлени (Phocidae)
Малки панди (Ailuridae)
Скунксове (Mephitidae)
Порови (Mustelidae)
Еноти (Procyonidae)
 
Разред Perissodactyla
Коне (Equidae)
Тапири (Tapiridae)
Носорози (Rhinocerotidae)
Разред Artiodactyla
Подразред Suina
Свине (Suidae)
Пекарита (Tayassuidae)
Подразред Tylopoda
Камили (Camelidae)
Подразред Ruminantia
Инфраразред Tragulina
Канчили (Tragulidae)
Инфраразред Pecora
Вилороги антилопи (Antilocapridae)
Family Giraffidae: giraffe and okapi (Africa)
Елени (Cervidae)
Кабарги или Мускусни елени (Moschidae)
Кухороги (Bovidae)
Подразред Whippomorpha
Инфраразред Ancodonta
Хипопотами (Hippopotamidae)
Инфраразред Cetacea
Парворазред Мysticeti
Ивичести китове (Balaenopteridae)
Гладки китове (Balaenidae)
Сиви китове (Eschrichtiidae)
Гладки китове джуджета (Neobalaenidae)
Парворазред Odontoceti
Океански делфини (Delphinidae)
Нарвали и Белуги (Monodontidae)
Морски свине (Phocoenidae)
Кашалоти (Physeteridae)
Кашалоти джуджета (Kogiidae)
Южноазиатски речни делфини (Platanistidae)
Южноамерикански речни делфини (Iniidae)
Лаплатски речни делфини (Pontoporiidae)
Китайски речни делфини (Lipotidae)
Клюномуцунести китове (Ziphiidae)
 
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 162
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Voland

  163

 • Потребители

Разред: Monotremata (Еднопроходни)

Семейство: Птицечовки (Ornithorhynchidae)

 

Семейство Птицечовки включва 1 род и 1 вид.

 

Птицечовка  (Ornithorhynchus anatinus)

394064254_(Ornithorhynchusanatinus)2.thumb.JPG.f68bddae44c7d00372a9399eaa5e9b5d.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Monotremata

Семейство: Ехидни (Tachyglossidae)

 

Семейство Ехидни включва 2 рода и 4 вида.

Западна дългоноса ехидна (Zaglossus bruijnii)

Zaglossus-bruijnii_Nev-Kemp-1000x668.jpg.ef79b67918ea6ef81f70f192b48dc9ed.jpg

 

 Ехидни и Птицечовки са единствените две семейства Яйцеснасящи бозайници

 

Следват семействата Торбести бозайници...

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Didelphimorphia 

Семейство: Опосуми (Didelphidae)

 

Включва 4 подсемейства 18 рода и 103 вида.

 

 

 

 

Подсемейство: (Caluromyinae)

 

Козинест голоопашат опосум  (Caluromys philander)

1676991908_(Caluromysphilander).thumb.jpg.2de7b1f52f9c7cc80650245fcddcf966.jpg

 

 

Подсемейство: (Hyladelphinae)

 

Миши опосум на Калиновски (Hyladelphys kalinowskii)

990276149_Hyladelphyskalinowskii.thumb.jpg.5780c220e199871de90b149e4c16e9fd.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Glironiinae)

 

Храстоопашат опосум (Glironia venusta)

733315806_Glironiavenusta.thumb.jpg.7fef5cbd41aa3eb82d8b05c1e4675b77.jpg

 

 

Подсемейство: (Didelphinae)

 

Вирджински опосум (Didelphis virginiana)

336673684_Virginiaopossum.thumb.jpg.a9e7dd309bd56179c8604a9af3c767d3.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Paucituberculata

Семейство: Ценолести или Земеровкови опосуми (Caenolestidae)

включва 3 рода и 7 вида

 

 

Източен ценолест (Caenolestes sangay)

2003298708_Caenolestessangay.thumb.jpg.2af93591900bf465f1251d7f4610f4b1.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Notoryctemorphia

Семейство: Торбести къртици (Notoryctidae)

включва 1 род и 2 вида

 

Южна торбеста къртица (Notoryctes typhlops)

566718125_(Notoryctestyphlops).thumb.jpg.2b786aa20089804893201575795cd40b.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Dasyuromorphia

Семейство: Торбести хищници (Dasyuridae)

включва 17 рода и 74 вида

 

Подсемейство: (Dasyurinae)

 

Тасманийски дявол (Sarcophilus harrisii)

452092302_(Sarcophilusharrisii).thumb.jpg.ca8ed1b3a746e9d6a2a45089cc1bbb5b.jpg

 

Тигров куол (Dasyurus maculatus)

304208398_(Dasyurusmaculatus).thumb.jpg.4bf7daf85d4079727e6108991ba24cdd.jpg

 

Подсемейство: (Phascogalinae)

 

Жълтокрак антехинус (Antechinus flavipes)

2038322260_Antechinusflavipes).thumb.jpg.0b6581b2474940eb71a0648e638b72b7.jpg

 

Подсемейство: (Sminthopsinae)

Тънкоопашат дунарт (Sminthopsis murina)

916083509_(Sminthopsismurina).thumb.jpg.10d582b921c661bc6c60952d3bc1f5d1.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Peramelemorphia

Семейство: Бандикути (Peramelidae)

включва 6 родa и 18 видa

 

Подсемейство: (Peramelinae)

 

Северен кафяв бандикут (Isoodon macrourus)

965205767_(Isoodonmacrourus).thumb.jpg.08470c09c3784bdd449554475597e4a2.jpg

 

 

Подсемейство: (Peroryctinae)

 

Гигантски бандикут  (Peroryctes broadbenti)

1520442328_(Peroryctesbroadbenti).thumb.JPG.a4b893b0a0c1dcd1bd7dab3d2c035e55.JPG

 

 

Подсемейство: (Echymiperinae)

Дългонос бодлив бандикут (Echymipera rufescens)

1138200223_(Echymiperarufescens).thumb.jpg.5cb2cabaab1c00c8024f068a6aa9a487.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia (Двурезцови)

Подразред: Vombatiformes

Семейство: Коали (Phascolarctidae)

включва 1 род и 1 вид

Коала (Phascolarctos cinereus)

koala.thumb.jpg.70382ce450cff2c3dcf9edbabbadc013.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Подразред: Vombatiformes

Семейство: Вомбати (Vombatidae)

включва 2 рода и 3 видa

Обикновен вомбат (Vombatus ursinus)

Vombatus_ursinus.thumb.jpg.b3283e1581fee2805ba27c64dedaa969.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Посуми джудже (Burramyidae)

включва 2 рода и 5 видa

 

Западен посум джудже (Cercartetus concinnus)

Cercartetus_concinnus.thumb.jpg.6acb360e37d7325777c066b9a6606560.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Кускуси (Phalangeridae)

включва 6 рода и 29 видa

 

Подсемейство: (Trichosurinae)

 

Обикновен четкоопашат посум (Trichosurus vulpecula)

238931824_(Trichosurusvulpecula.thumb.jpg.d4b19ad318bbbc458f01e1d2dc0b645a.jpg

 

 

Подсемейство: (Ailuropinae)

 

Мечи кускус (Ailurops ursinus)

1030640468_(Ailuropsursinus).thumb.jpg.c313fee216925d764478beaf2f144cac.jpg

 

Подсемейство: (Phalangerinae)

 

Обикновен петнист кускус (Spilocuscus maculatus)

868318157_(Spilocuscusmaculatus).thumb.jpg.2a7490f1b9c74d96566caef2a83cee2a.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Пръстеноопашати посуми (Pseudocheiridae)

включва 6 рода и 20 видa

 

Подсемейство: (Hemibelideinae)

 

Голям летящ посум (Petauroides volans)

119255422_(Petauroidesvolans).thumb.jpg.ef1b051e7e6601c69d5df6c6607b7698.jpg

 

Подсемейство: (Pseudocheirinae)

 

Обикновен пръстеноопашат посум (Pseudocheirus peregrinus)

1935329248_(Pseudocheirusperegrinus).thumb.jpg.59e571b18aa9cce1eaabe3f36edd5287.jpg

 

Подсемейство: (Pseudochiropsinae)

 

Зелен пръстеноопашат посум (Pseudochirops archeri)

290816098_(Pseudochiropsarcheri).jpg.db7bd12f12cf8e272cace72011910977.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Ивичести посуми (Petauridae)

включва 3 рода и 12 видa

 

Подсемейство: (Dactylopsilinae)

 

Ивичест посум (Dactylopsila trivirgata)

429725324_(Dactylopsilatrivirgata).thumb.jpg.4a0ddb0a3378a31cd9b5c08c727a2034.jpg

 

Подсемейство: (Petaurinae)

 

 

Захарен летящ посум (Petaurus breviceps)

801009221_(Petaurusbreviceps).thumb.jpg.26dbb7a99db525b444cbe5f40b9ce7b0.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Летящи посуми пигмеи (Acrobatidae)

включва 2 рода и 3 вида

 

Летящ посум пигмей (Acrobates pygmaeus)

714730145_(Acrobatespygmaeus).thumb.jpg.04e84f1a986ab870908547a4cb2ce865.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Мускусни плъхови кенгура (Hypsiprymnodontidae)

включва 1 род и 1 вид

 

Мускусно плъхово кенгуру (Hypsiprymnodon moschatus)

1839430045_(Hypsiprymnodonmoschatus).thumb.jpg.988771e4e3228338e1a7b4e50f22d2aa.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Плъхови кенгура (Potoroidae)

включва 3 рода и 8 вида

 

 

 

Източен бетонг (Bettongia gaimardi)

832582947_(Bettongiagaimardi).thumb.jpg.c19ac385170303fc753a6842779e4b35.jpg

 

 

 

Дългоносо поторо (Potorous tridactylus)

217432401_(Potoroustridactylus).thumb.jpg.fdf02f7893d4279756a9f40eda743f0e.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Diprotodontia

Семейство: Кенгура (Macropodidae)

включва 13 рода и 59 вида

 

Подсемейство: (Lagostrophinae)

 

Ивичесто заешко валаби  (Lagostrophus fasciatus)

891618538_(Lagostrophusfasciatus).thumb.jpg.60b915e9b1888a7625c403db8041959d.jpg

 

 

Подсемейство: (Macropodinae)

 

 

Червено кенгуру (Osphranter rufus)

26506442_.thumb.jpg.e3e52f5fe3e2810b737e0b46182d5bf5.jpg

 

 

Дървесно кенгуру на Матчи (Dendrolagus matschiei)

211274749_(Dendrolagusmatschiei).jpg.a761fee0cbff06a29814a8b6e644ce2f.jpg

 

 

 

Набарлек (Petrogale concinna)

1379515313_(Petrogaleconcinna).thumb.JPG.9458260c8bfd1bbcf20e61c602cbfda5.JPG

 

Кенгура е последното семейство Торбести бозайници.

Всички останали семействата, които следват са Плацентни бозайници...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

AFROTHERIA

Разред: Afrosoricida

До преди неотдавна семействата в този рaзаред заедно със семействата в Eulipotyphla бяха част от Insectivora -Насекомоядни 

Семейство: Тенреци ( Tenrecidae )

включва 8 рода и 31 вида

 

Подсемейство: (Tenrecinae)

 

Низинен ивичест тенрек (Hemicentetes semispinosus)

1946672891_(Hemicentetessemispinosus).thumb.jpg.653d324eba099d6d312df42fb5291c20.jpg

 

Подсемейство: (Geogalinae)

 

 Голямоух тенрек (Geogale aurita) 

188017290_(Geogaleaurita).thumb.jpg.eaf750fa452c5f2d1bc2c22b97036c62.jpg

 

Подсемейство: (Oryzorictinae)

Земеровков тенрек тайва (Microgale taiva)

320594648_(Microgaletaiva).thumb.jpg.74d23ea45e5e23ae24783d046e4babbf.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Afrosoricida

Семейство: Видрови земеровки ( Potomogalidae)

Видровите земеровки бяха част от семейство Tenrecidae

включва 2 рода и 3 вида

 

Видрова земеровка нимба (Micropotamogale lamottei)

1284165807_(Micropotamogalelamottei).thumb.jpg.8ee7446b7b8a18eab49c8f61aba01bab.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Afrosoricida

Семейство: Златни къртици (Chrysochloridae)

включва 10 рода и 21 вида

 

Подсемейство: (Amblysominae)

Златна къртица на Джулияна (Neamblysomus julianae)

1877471109_Neamblysomusjulianae.thumb.jpg.8eac7c6d8caed02ab33e49b144fb9bdd.jpg

 

 

Подсемейство: (Chrysochlorinae)

 

Златна къртица на Грант (Eremitalpa granti)

932882808_(Eremitalpagranti.thumb.jpg.af3cc1f7f7c5f4cf13a4f24003802549.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...