Отиди на
Форум "Наука"

Индекс на семействата в Клас Бозайници


Recommended Posts

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Caniformia

Семейство: Порови (Mustelidae)

Повече информация за семейство Порови може да намерите тук

включва 23 рода и 64 вида 

 

 

Подсемейство: (Taxidiinae)

 

Американски язовец (Taxidea taxus)

489162682_(Taxideataxus).thumb.jpg.928f1286d03326e6f55b94482ab999d6.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Mellivorinae)

 

Медояд (Mellivora capensis)

1814720081_(Mellivoracapensis).thumb.jpeg.e2147eb48569b2d7b9d5d10ebb1f8ba7.jpeg

 

 

 

Подсемейство: (Melinae)

 

Свиневидния язовец  беше разделен на 3 отделни вида  Голям свиневиден язовец  (Arctonyx collaris),  Северен свиневиден язовец (Arctonyx albogularis) и Суматрански свиневиден язовец (Arctonyx hoevenii)

 

Европейски язовец (Meles melesсреща се в България

1410815644_(Melesmeles).thumb.jpg.bff118c7989ffe11582f0cc43f6a7d86.jpg

 

 

Подсемейство: (Guloninae)

Росомаха (Gulo gulo)

1284375599_(Gulogulo).thumb.jpg.10d4d4a3cf8ab73de24b6797ee8c8b57.jpg

 

 

Подсемейство: (Helictidinae)

 

Един нов вид - Виетнамски язовец (Melogale cucphuongensis бе описан през 2011  

 

 Китайски язовец (Melogale moschata)

2059168_Melogalemoschatasubaurantiaca.thumb.jpg.58825f334d08add1ebe6c922d7bc52fe.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Ictonychinae)

 

Пъстър пор (Vormela peregusnaсреща се в България

733137027_(Vormelaperegusna).thumb.jpg.db2d97a6448ab895eaec052fec6816d7.jpg

 

 

 

 

Подсемейство: (Lutrinae)

 

Африканската безнокта видра (Aonyx capensis)  беше разделена на 2 отделни вида  (Aonyx capensis), и  Конгоанска безнокта видра (Aonyx congicus

 

 

Гигантска видра (Pteronura brasiliensis)

558097076_(Pteronurabrasiliensis).thumb.jpg.e5ccd08194ca5de9f6c9b8b49dfb04f0.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Mustelinae)

 

 

Хермелин (Mustela erminea)

878886926_(Mustelaerminea).thumb.jpg.9dc9b52a64bb734c962714e46ad1bb66.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 162
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Voland

  163

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Caniformia

Семейство: Ушати тюлени (Otariidae)

включва 7 рода и 15 вида 

 

 

Подсемейство: (Arctocephalinae)

 

Антарктическата морска котка (Arctocephalus gazella)

459665154_(Arctocephalusgazella).thumb.jpg.23d7aec507db0c6274f1de733d0be676.jpg

 

 

Подсемейство: (Arctocephalinae)

 

Калифорнийски морски лъв (Zalophus californianus)

1738869966_(Zalophuscalifornianus).thumb.jpg.750fd66bc62be607eae16b9164301776.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Caniformia

Семейство: Безухи тюлени (Phocidae)

включва 13 рода и 18 вида

 

Средиземноморски тюлен монах (Monachus monachus) Критично застрашен и най-вероятно изчезнал в Черно море

1609007405_(Monachusmonachus).thumb.png.829db085fefe38354bc767315aa8b380.png

 

 

 Северен морски слон (Mirounga angustirostris)

1645908485_(Miroungaangustirostris).thumb.jpg.e01d726e39ec40fcded0d6f12125add0.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Caniformia

Семейство: Моржове (Odobenidae)

включва 1 род и 1 вид

 

Морж (Odobenus rosmarus) 

2028203145_(Odobenusrosmarus).thumb.jpg.8510514c720c5c16f7cd82cfac07b40a.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Африкански палмови цивети (Nandiniidae)

включва 1 род и 1 вид

 

Африканска палмова цивета (Nandinia binotata)

1809592878_(Nandiniabinotata).thumb.jpg.b8922a4d3bdbdc5fa70252a042da2846.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Азиатски линзанги (Prionodontidae)

включва 1 род и 2 вида 

Ивичест линзанг (Prionodon linsang)

1121308501_(Prionodonlinsang).thumb.jpg.c53abec7dffce6437e2271fa45910725.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Вивери (Viverridae)

Повече информация за семейство Вивери може да намерите тук

включва 14 рода и 36 вида 

Броят на Палмовите цивети от род Paradoxurus, вече е пет.  Таксономията на род Arctogalidia, обаче още не точно установена.

 

Подсемейство: (Viverrinae)

 

Малайска вивера (Viverra tangalunga)

1753532088_(Viverratangalunga).thumb.jpg.effd9c9bfe977ba5e178c75d78d73f16.jpg

 

 

Същинска генета (Genetta genetta)

465787743_(Genettagenetta).thumb.jpg.c90c184a571adef27539cfb65fc1dcb5.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Paradoxurinae)

 

Бинтуронг (Arctictis binturong)

 

binturong.thumb.jpg.0c0f409a9186931990a8ed19e3ca61f3.jpg

 

Подсемейство: (Hemigalinae)

 

Палмова цивета на Оустън (Chrotogale owstoni)

1283438847_(Chrotogaleowstoni).thumb.JPG.1cffebfecb3ba22ffbd8d469a6c64c43.JPG

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Хиени (Hyaenidae)

Повече информация за семейство Хиени може да намерите тук

включва 4 рода и 4 вида 

 

Подсемейство: (Protelinae)

 

Земен вълк или Протел (Proteles cristata)

1850308963_(Protelescristata).thumb.jpg.100f075d82552ebb016eb50048a062c7.jpg

 

 

Подсемейство: (Hyaeninae)

 

 

Петниста хиена (Crocuta crocuta)

1007336166_(Crocutacrocuta).thumb.jpg.86b01f6f65239c0309ad36bc7adc43b6.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Мангусти (Herpestidae)

Повече информация за семейство Мангусти може да намерите тук

включва 15 рода и 35 вида 

Черната мангуста (Galerella nigrata) доскоро се смяташе за подвид на Тънкотелата мангуста (Galerella sanguinea), но вече е описана като нов вид.

 

Подсемейство: (Herpestinae)

 

Ивичестошия мангуста (Urva vitticollis)

1440455481_(Herpestesvitticollis)1.thumb.jpg.d2ee689baecfcf5b7a235ecee84a7ff1.jpg

 

 

Черноопашата тънкотела мангуста (Galerella  sanguinea)

1669903867_(Galerellasanguinea)2.thumb.jpg.cc1abe1e9ca814a229213cb6a937bec2.jpg

 

 

 

Подсемейство: (Mungotinae)

 

Сурикат (Suricata suricatta)

1227180664_(Suricatasuricatta).thumb.jpg.8fa66eb818ad7077a8c1feebe2d69f66.jpg

 

Дългоносо кузиманзе (Crossarchus obscurus)

1164273975_(Crossarchusobscurus).thumb.jpg.e28e81fb4d5991be1967f0e9a477eedf.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Мадагаскарски хищници (Eupleridae)

Повече информация за Мадагаскарските хищници може да намерите тук

включва 7 рода и 9 вида 

Фаланукът вече е разделен на два вида Източен фаланук (Eupleres goudotii) и Западен фаланук (Eupleres major), но новооткритата Вонтсира на Даръл вероятно ще се окаже само форма на Кафявоопашатата Вонтсира (Salanoia concolor).

 

Подсемейство: (Euplerinae)

 

Фоса ( Cryptoprocta ferox)

1724648394_(Cryptoproctaferox).thumb.jpg.60cc5cbb1f03a1c741c41822166084c4.jpg

 

 

Подсемейство: (Galidinae)

 

Пръстеноопашата Вонтсира (Galidia elegans)

1113209328_(Galidiaelegans).thumb.jpg.4793cb63c4d8f3e107ebda9aca0b3ec8.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Разред: Carnivora (Хищници) 

Подразред : Feliformia

Семейство: Котки (Felidae)

Повече информация за семейство Котки може да намерите тук

включва 14 рода и 41 вида 

През 2017 година група от 22 водещи експерти издадоха труд от 77 страници с последната класификация на семейство Котки (Felidae). Както fixxxsers спомена ТУК,  преди само три дни обаче, 4 от подвидовете на Пампасната котка ( Leopardus colocola) станаха самостоятелни видове.

 

 

Подсемейство: (Pantherinae)

 

Тигър (Panthera tigris)

1607295126_(Pantheratigris)-Copy.thumb.jpg.5e9b93987bca597c99c8fb5da434ae0a.jpg

 

 

Лъв (Panthera Leo)

1814764043_(PantheraLeo)-Copy.thumb.jpg.bd63aee4cf6bbd29148f55eac67cf18c.jpg

 

 

Ягуар (Panthera onca)

905956880_(Pantheraonca)-Copy.thumb.jpg.aa19e64921cd8db7460fdba921840167.jpg

 

 

 

 

Подсемейство: (Felinae)

 

Иберийски рис (Lynx pardinus)

49631502361_afe258dc16_k.thumb.jpg.1c290cb2d34b5536e11f693ee7d56ca8.jpg

 

 

Мраморна котка  (Pardofelis marmorata)

image.thumb.png.8f5d3169db111fbd813d1dd6daa2f897.png

 

 

Плоскоглава котка (Prionailurus planiceps)

556287344_(Prionailurusplaniceps).thumb.jpg.f9404a461533bd731cb57630ac5b3d50.jpg

 

 

Маргай (Leopardus wiedii)

784546298_margay-Copy.thumb.jpg.ac8e5ad3e9f2cf7bf35f778629047758.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Lynx Edition започна  амбициозният проект Handbook of the Mammals of the World през 2009 с първия том Хищници, в който първата глава беше посветена на семейство Котки. Със семейство Котки завършва и изброяването на всички 160 семейства от Клас Бозайници. Благодаря на fixxxsers, който започна нова тема: Пояснителни бележки към "Индекс на семействата в Клас Бозайници в която можем да продължим да  дискутираме въпросите свързани с класификацията на Бозайниците, а и не само.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...
 • Потребители

Lynx edicions за първи път в историята обединява всички видове бозайници в двутомно издание Illustrated Checklist of the Mammals of the World . В него са включени над 160 нови вида и ревизии и се базира на Таксономията в последната версия на 1.2 на ASM's Mammal Diversity Database   .  Ще ъпдейтна информацията тук при първа възможност.

20201118_160207.thumb.jpg.507b68bdc995eb78c3f7fc8dcfd25826.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...