Отиди на
Форум "Наука"
Voland

Индекс на семействата в Клас Бозайници

Recommended Posts

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yinpterochiroptera

Семейство: Оранжеви листоноси прилепи (Rhinonycteridae)

до 2014 беше част от семейство Hipposideridae

включва 4 рода и 9 вида

 

Оранжев листонос прилеп (Rhinonicteris aurantia)

 

1512687481_(Rhinonicterisaurantia).thumb.jpg.8689e7eb92fc7740127d58608002deea.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yinpterochiroptera

Семейство: Листоноси прилепи на Стария свят (Hipposideridae)

включва 7 рода и 88 вида

 

 

Листонос прилеп на Шнайдер (Hipposideros speoris)

182682331_(Hipposiderosspeoris).thumb.jpg.f0208b47c8668a0eb334e6eb41931c96.jpg

 

Голям листонос прилеп (Hipposideros armiger)

681596224_(Hipposiderosarmiger).thumb.jpg.ea8fdc0092f26edc5cbf3b284a999f75.jpg

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yinpterochiroptera

Семейство: Подковоноси прилепи (Rhinolophidae)

включва 1 род и 109 вида

Трилист подковонос (Rhinolophus trifoliatus)

1368156712_(Rhinolophustrifoliatus).thumb.jpg.6f1240b0ade8d76d6a88b38506f1624e.jpg

 

 

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) - среща се в България

1299176990_(Rhinolophushipposideros).thumb.jpg.7ea6a7140a50d75c3c7ea7dc20f5ca75.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Калъфоопашати прилепи (Emballonuridae)

включва 14 рода и 54 вида

Подсемейство: (Taphozoninae)

 

Маврицийски торбокрил прилеп (Taphozous mauritianus)

318516716_(Taphozousmauritianus)1.thumb.jpg.e392026891f7c55e16ef7dd80ea43dde.jpg

 

 

Подсемейство: (Emballonurinae)

Малък калъфоопашат прилеп (Emballonura monticola)

908825402_(Emballonuramonticola).thumb.jpg.a2c011742520f93ef3d54203e9e6c26d.jpg

(Taphozous mauritianus).jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Цепнатомуцунести прилепи (Nycteridae)

включва 1 род и 15 вида

 

Египетски цепнатомуцунест прилеп (Nycteris thebaica)

637397221_(Nycteristhebaica).thumb.jpg.84936e7675d98daf868640acb8cfd80e.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Мадагаскарски вендузокраки прилепи (Myzopodidae)

включва 1 род и 2 вида

 

Мадагаскарски вендузокрак прилеп (Myzopoda aurita)

828861904_(Myzopodaaurita).thumb.jpg.632f8a1e8090be209c8fccf0d5ca67ee.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Булдогови прилепи (Noctilionidae)

включва 1 род и 2 вида

 

Малък булдогов прилеп (Noctilio albiventris)

1097134895_(Noctilioalbiventris).thumb.jpg.a3c68e19a52fe28e66f59e7016cdadc2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Новозеландски късоопашати прилепи (Mystacinidae)

включва 1 род и 2 вида

 

Малък късоопашат прилеп (Mystacina tuberculata)

1134735557_(Mystacinatuberculata).thumb.jpg.1adb13fe1cfeb0cd83b06f7e35c94d45.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Безпалцови прилепи (Furipteridae)

включва 2 родa и 2 вида

 

Безпалцов прилеп (Furipterus horrens)

953492763_(Furipterushorrens).thumb.jpg.ce70a3662dd6ea9ca7517dac55b14bc9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Южноамерикански вендузокраки прилепи (Thyropteridae)

включва 1 род и 5 вида

 

Вендузокрил прилеп на Спикс (Thyroptera tricolor)

1533814128_(Thyropteratricolor).thumb.jpg.acb76761a0060d7c8ef218ec81d4b679.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Мустакати прилепи (Mormoopidae)

включва 2 рода и 18 вида

 

Мустакат прилеп на Вагнер (Pteronotus personatus)

141273898_(Pteronotuspersonatus).thumb.jpg.d5d6fed15b880e478778b11b5ab7465e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Листоноси прилепи на Новия свят (Phyllostomidae)

включва 62 рода и 214 вида

 

Подсемейство: (Macrotinae)

 

Калифорнийски листоносен прилеп (Macrotus californicus)

1092712336_(Macrotuscalifornicus).thumb.jpeg.e4e59d1e09988c188ebe4a4143212845.jpeg

 

 

Подсемейство: (Micronycterinae)

 

Малък големоух прилеп (Micronycteris megalotis)

1026453291_(Micronycterismegalotis).thumb.jpg.ec9b722291e31d8f88f70d1c653de3f4.jpg

 

 

Подсемейство: (Desmodontinae)

В миналото 3-те вида кръвосмучещи прилепи Вампири бяха част от самостоятелно семейство Desmodontidae

Обикновен прилеп вампир (Desmodus rotundus)

863917114_(Desmodusrotundus).thumb.jpeg.0fbc0d8c48e9329a1e42454dc036bb3e.jpeg

 

 

Подсемейство: (Lonchorhininae)

 

Мечоносен прилеп на Томс (Lonchorhina aurita)

1958320441_(Lonchorhinaaurita)1.thumb.jpg.0ab27d4d76245816658ce12eced0718e.jpg

 

Подсемейство: (Phyllostominae)

 

Белокоремен кръглоух прилеп (Lophostoma silvicolum)

6399304_(Lophostomasilvicolum).thumb.jpg.ffb8a8e3b9518ff70a595a5bb0f0bd0d.jpg

 

Подсемейство: (Glossophaginae)

 

Дългоезичест прилеп на Палас (Glossophaga soricina)

57340573_(Glossophagasoricina).thumb.jpg.c38f417d441c53fce76e472e0d0917f3.jpg

 

Подсемейство: (Lonchophyllinae)

 

Оранжев нектарен прилеп (Lonchophylla robusta)

1652906745_(Lonchophyllarobusta).thumb.jpg.87d21dff482dec26e173e09f91a5bafb.jpg

 

Подсемейство: (Carolliinae)

 

Късоопашат прилеп на Себа (Carollia perspicillata)

1959526525_(Carolliaperspicillata).thumb.jpg.9e695a55336c37678aac4f4ea8acfcd6.jpg

 

Подсемейство: (Glyphonycterinae)

 

 

Големоух прилеп на Нициферо (Trinycteris nicefori)

269799674_(Trinycterisnicefori).thumb.jpg.b14e87adea13ca7ea8fab8d0027fcecd.jpg

 

 

Подсемейство: (Rhinophyllinae)

Плодояден прилеп джудже (Rhinophylla pumilio)

 

679152124_(Rhinophyllapumilio)1.thumb.jpg.039315c289bff5e9dfb22734641aae1e.jpg

Подсемейство: (Stenodermatinae)

 

Белоивичест широконос прилеп (Platyrrhinus lineatus)

1721622948_(Platyrrhinuslineatus).thumb.jpg.44468fe997fb9145a763f9500445335e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Фуниеухи прилепи (Natalidae)

включва 3 рода и 12 вида

 

Мексикански  фуниеух прилеп (Natalus stramineus)

1059434927_(Natalusstramineus).thumb.jpg.6ee510dd3c49c0be1b1d927e894e3cee.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Свободноопашати прилепи (Molossidae)

включва 22 рода и 126 вида

 

Подсемейство: (Tomopeatinae)

Тъпоух прилеп (Tomopeas ravus)

tomopeas.thumb.jpg.16c9b58dec536eccff4348db106b9bc2.jpg

 

 

Подсемейство: (Molossinae)

 

Европейски свободноопашат прилеп (Tadarida teniotis) - Известен в България като Булдогов прилеп

276846328_(Tadaridateniotis).thumb.jpg.3d86fd8d5b21b0152ff1e047940dac26.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Дългокрили прилепи (Miniopteridae)

Част от семейство Vespertilionidae до неотдавна.

включва 1 род и 38 вида

 

Австралоазиятски дъгокрил прилеп (Miniopterus orianae)

896598189_(Miniopterusorianae).thumb.jpg.155906d8dbebc27fbf666e3ea201ccbf.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Космати прилепи (Cistugidae)

Също бивша част от семейство Vespertilionidae .

включва 1 род и 2 вида

 

Космат прилеп на Люсиер (Cistugo lesueuri)

976823112_(Cistugolesueuri).thumb.JPG.84028b99a6ca2c2b2cba3a24a06b334c.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Chiroptera 

Подразред :Yangochiroptera

Семейство: Гладконоси прилепи (Vespertilionidae)

включва 54 рода и 493 вида

 

Подсемейство: (Vespertilioninae)

 

Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus) - среща се в България

244365630_(Plecotusauritus).thumb.jpg.ffb78b389fc143a16dadfa4fa3ecac6b.jpg

 

 

Подсемейство: (Kerivoulinae )

 

Малък козинест прилеп (Kerivoula intermedia)

444943602_(Kerivoulaintermedia).thumb.jpg.2fb9e8a4d769dab8bc7f8b2f2b5006eb.jpg

 

Подсемейство: (Murininae)

 

Прилеп на Велзевул  (Murina beelzebub)

1300987816_(Murinabeelzebub).thumb.jpg.964f7762fc3125808774a40783c10693.jpg

 

 

Подсемейство: (Myotinae)

Ресничест нощник (Myotis thysanodes)

450738133_(Myotisthysanodes).thumb.jpg.9deef6992427fd5c508716ca90f90e8c.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Разред: Perissodactyla (Нечифтокопитни)

Семейство: Коне (Equidae)

включва 1 род и 7 вида

 

Зебра на Греви (Equus grevyi)

366400871_(Equusgrevyi).thumb.jpg.0fba6933f8e27c501ff9076e1e3013de.jpg

 

 

Тибетско диво магаре или Кианг (Equus kiang)

958669092_(Equuskiang).thumb.jpg.824b0735f3b8f73fbb12ee0db32da902.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Разред: Perissodactyla 

Семейство: Носорози (Rhinocerotidae)

Повече информация за семейство Носорози може да намерите тук

включва 4 рода и 5 вида

 

Подсемейство: (Dicerotinae)

Черен носорог (Diceros bicornis)

1187977076_(Dicerosbicornis).thumb.jpg.47ec101bbc66381e1960bc4e69efa0d7.jpg

 

 

Подсемейство: (Rhinocerotinae)

 

Суматрански носорог (Dicerorhinus sumatrensis)757986309_(Dicerorhinussumatrensis).thumb.jpg.2383a328b999e45d96c7e597f499bd59.jpg

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Perissodactyla

Семейство: Тапири (Tapiridae)

включва 1 род и 4 вида

Има съмнения за съществуването на 5-ти вид Tapirus kabomani 

 

Планински тапир (Tapirus pinchaque)

238919293_Tapiruspinchaque.thumb.jpg.2596e1d40250621316fc5254204eb0b4.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Artiodactyla (Чифтокопитни)

Подразред : Tylopoda (Мазолестоноги)

Семейство: Камили (Camelidae)

включва 3 рода и 6 вида

Три от видовете - Едногърба камила, Лама и Алпака са одомашени форми.

 

Подсемейство: (Lamini)

 

Викуня (Vicugna vicugna)

964039123_(Vicugnavicugna).thumb.jpg.ed452adef9167df920e6eee2b5b82df6.jpg

 

Подсемейство: (Camelini)

 

Двугърба камила (Camelus bactrianus)

718761403_(Camelusbactrianus).thumb.jpg.e9d2a377144a0db53fca4cccd2007e8e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Artiodactyla 

Подразред : Suina (Свинеподобни)

Семейство: Свине (Suidae)

включва 6 рода и 17 вида

 

Северна целебеска бабируса (Babyrousa celebensis)

1241951898_(Babyrousacelebensis).thumb.jpg.50e1f7dc0a262843eec60b1d9742c93a.jpg

 

 

Брадата свиня (Sus barbatus)

507109684_(Susbarbatus).thumb.jpg.e433cae7e825f47e94604d6ca2657bfb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Artiodactyla 

Подразред : Suina 

Семейство: Пекарита (Tayassuidae)

включва 3 рода и 3 вида

Има съмнения за съществуването на 4-ти вид Гигантски пекари (Pecari maximus)

 

Огърличест пекари (Pecari tajacu)

1740479512_(Pecaritajacu).thumb.jpg.28d4c6cf15023e333018fde949a7335d.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Artiodactyla 

Подразред : Ruminantia (Преживни) 

Инфраразред : Tragulina (Мишивидни елени)

Семейство: Канчили (Tragulidae)

включва 3 рода и 10 вида

 

Малък канчил (Tragulus javanicus)

1643230671_(Tragulusjavanicus).thumb.jpg.a28c5473715a85ea41de154b87f6dafb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Artiodactyla 

Подразред : Ruminantia 

Инфраразред : Pecora (Рогати преживни)

Семейство: Кабарги или Мускусни елени (Moschidae)

единственото семейство в Pecora, чиито представители не притежават рога

включва 1 род и 7 вида

 

Сибирска кабарга (Moschus moschiferus)

1822607628_(Moschusmoschiferus).thumb.jpg.aa0ff5e2b674ba338eaa89086d6236ce.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...