Отиди на
Форум "Наука"
Voland

Индекс на семействата в Клас Бозайници

Recommended Posts

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Африкански земекопи (Bathyergidae)

включва 5 рода и 17 вида

 

Дамарски земекоп (Fukomys damarensis)

161996890_(Fukomysdamarensis.thumb.jpg.a08430f70e3f326ff1e7b06c3a507fc4.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Голи земекопи (Heterocephalidae)

Наскоро беше отделен от Семейство Bathyergidae

включва 1 род и 1 вид

 

Гол земекоп (Heterocephalus glaber)

509304151_(Heterocephalusglaber).thumb.jpg.2d4d97081ba22fd83d5b733406d5fcad.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Бодливи свинчета на Стария свят (Hystricidae)

включва 3 рода и 11 вида

 

Малайското бодливо свинче (Hystrix brachyurа)

662937553_Hystrixbrachyura.thumb.jpg.bd8bb12e4b947483efa0e118e78d644d.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Даманови плъхове (Petromuridae)

включва 1 род и 1 вид

 

Даманов плъх (Petromus typicus)

414537444_(Petromustypicus).thumb.jpg.62c2fe97427bce1425949ec9d6f3aaa8.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Тръстикови плъхове (Thryonomyidae)

включва 1 род и 2 вида

Голям тръстиков плъх (Thryonomys swinderianus)

1255404605_(Thryonomysswinderianus).thumb.jpg.e71840be04449f3b537fca8890b8383a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Бодливи свинчета на Новия свят (Erethizontidae)

включва 3 рода и 17 вида

 

Подсемейство: (Chaetomyinae)

 

Четинесто бодливо свинче (Chaetomys subspinosus)

718067920_(Chaetomyssubspinosus).thumb.jpg.52e5f58c206c0ebae21943d8e60bcf04.jpg

 

 

Подсемейство: (Erethizontinae)

Бразилско бодливо свинче (Coendou prehensilis)

1849131220_(Coendouprehensilis).thumb.jpg.a05ed246cf187860dfca252837f8b6cc.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Чинчили и Вискачи (Chinchillidae)

включва 3 рода и 6 вида

 

Подсемейство: (Lagostominae)

 

Равнинна вискача (Lagostomus maximus)

1681222887_(Lagostomusmaximus).thumb.jpg.af0a9a56c70f7faa803bd867749aaf14.jpg

 

Подсемейство: (Chinchillinae)

Дългоопашата чинчила (Chinchilla lanigera)

439297367_(Chinchillalanigera)1.thumb.jpg.45f839879fabce148f707f2d48cf3a11.jpg

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Пакарани (Dinomyidae)

включва 1 род и 1 вид

 

Пакарана (Dinomys branickii)

418912605_(Dinomysbranickii).thumb.jpg.a0dd2b3853611610a1840f624be825e4.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Морски свинчета и Капибари (Caviidae)

включва 6 родa и 20 видa

 

Подсемейство: (Caviinae)

Бразилско морско свинче (Cavia aperea)

1472864573_(Caviaaperea).thumb.jpg.69893e57c1901fd37ee57467cffe91cc.jpg

 

Подсемейство: (Hydrochoerinae)

 

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris)

1659369223_(Hydrochoerushydrochaeris).thumb.jpg.3bd0a0fdd92f17bbef66f3c677ba9d79.jpg

 

Подсемейство: (Dolichotinae)

Чакоанска мара(Dolichotis salinicola)

628137038_(Dolichotissalinicola).thumb.jpg.2f62f28880867fe1f6349d2456acdc64.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Агутита (Dasyproctidae)

включва 2 родa и 15 видa

 

Бразилско агути (Dasyprocta leporina)

1436402522_(Dasyproctaleporina).thumb.jpg.1cdfce49ce0c32d9eeed1cbda51e8230.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Паки (Cuniculidae)

включва 1 родa и 2 видa

Планинска пака (Cuniculus taczanowskii)

1074125939_(Cuniculustaczanowskii).thumb.jpg.3e3ada81432e4b23d09e39e292321686.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Туко-туко (Ctenomyidae)

включва 1 род и 21 видa 

към 2020 видовете достигнаха 69 !

Магеланов туко-туко (Ctenomys magellanicus)

1895883139_(Ctenomysmagellanicus).thumb.jpg.60db90836d9f3b2015ab18d9b222815f.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Осмозъби гризачи (Octodontidae)

включва 8 родa и 14 видa 

Дегу (Octodon degus)

698048223_(Octodondegus).thumb.jpg.6c1eefd0359e13eb18e9ba3f620e691c.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Чинчилови плъхове (Abrocomidae)

включва 2 родa и 10 видa 

Сив чинчилов плъх (Abrocoma cinerea)

897634893_(Abrocomacinerea).thumb.jpg.6ae18612db772d4f602d67be39dd5326.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Hystricomorpha

Семейство: Бодливи плъхове (Echimyidae)

включва 27 родa и 99 видa 

 

 

Подсемейство: (Capromyinae)

Кубинска хутия (Capromys pilorides)  - Дълго време Хутиите бяха част от  отделно семейство Capromyidae

1498353546_(Capromyspilorides).thumb.jpg.2aacc9e94d470ee8a37cc5e70eea40f4.jpg

 

Подсемейство: (Euryzygomatomyinae)

Четинест атлантически бодлив плъх  (Trinomys dimidiatus) 

487075595_Trinomysdimidiatus.thumb.jpeg.22db1c7d8b16e7cb8ae5ea09f56b03c6.jpeg

 

Подсемейство: (Echimyinae)

Бодлив дървесен плъх на Ферейра (Mesomys hispidus)

1823069207_Mesomyshispidus.thumb.jpg.4d76e96e6b4e60a0a76bcceb9f6a613d.jpg

 

Нутрия (Myocastor coypus)  -  Нутрията също беше член на  отделно семейство Myocastoridae

1024134136_(Myocastorcoypus).thumb.jpg.6fcbc9bb1b8639b9014254c45967a591.jpg

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha - включва над 1600 вида

Семейство: Брезови мишки (Sminthidae)

Брезовите мишки бяха част от  семейство Dipodidae

включва 1 род и 14 видa 

 

Северна брезова мишка  (Sicista betulina) 

1902262562_(Sicistabetulina).thumb.jpg.2f73043902643b5313c2237cbe17f43d.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Скокливи мишки (Zapodidae)

Скокливите мишки също бяха част от  семейство Dipodidae

включва 3 рода и 5 видa 

 

Западна скоклива мишка (Zapus princeps)

622258770_(Zapusprinceps).thumb.jpg.b15673550acb7576f6b30d261d5c8e3e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Тушканчици (Dipodidae)

включва 13 рода и 35 видa 

 

Подсемейство: (Allactaginae)

 

Монголски петопръст тушканчик (Allactaga sibirica)

998038777_(Allactagasibirica).thumb.jpg.4f9066aaea25f065705850920aa03c5c.jpg

 

Подсемейство: (Cardiocraniinae)

 

Дебелоопашат тушканчик пигмей (Salpingotus crassicauda)

217501906_(Salpingotuscrassicauda).thumb.jpg.df3ebb901e97b54e5ac1332a5d00e238.jpg

 

 

Подсемейство: (Cardiocraniinae)

Дългоух тушканчик (Euchoreutes naso)

538877684_(Euchoreutesnaso).thumb.jpg.7aabc6094f1b14b3c8995f9f09ec8393.jpg

 

Подсемейство: (Dipodinae)

 

Малък египетски тушканчик (Jaculus jaculus)

1651094038_(Jaculusjaculus).thumb.jpg.ee633e5573a2cc3281fb2141e98256ef.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Дървесни бодливи мишки или  Бодливи сънливци (Platacanthomyidae)

включва 2 рода и 5 видa 

 

Малабарска дървесна бодлива мишка (Platacanthomys lasiurus)

682399287_(Platacanthomyslasiurus).thumb.jpg.dc2b196b1ac3420a47769ee8e37a1e1e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Бамбукови плъхове и Слепи кучета (Spalacidae)

включва 7 рода и 28 видa 

 

Подсемейство: (Myospalacinae)

Алтайски цокор (Myospalax myospalax)

344959101_(Myospalaxmyospalax).thumb.jpg.eaf4336fd0a53b1eda4f70221d12e779.jpg

 

 

Подсемейство: (Rhizomyinae)

Китайски бамбуков плъх (Rhizomys sinensis)

136328484_(Rhizomyssinensis).thumb.jpg.1c2c14eaf7405d4eb6088ec2c560107c.jpg

 

Подсемейство: (Spalacinae)

 

Палестинско сляпо куче (Spalax ehrenbergi)

2049850254_(Spalaxehrenbergi).thumb.jpg.34668556eab253eaf85ef1c0552796c7.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Мишеподобни хамстери (Calomyscidae)

включва 1 род и 8 видa 

 

Загроски мишеподобен хамстер (Calomyscus bailwardi)

1387749224_(Calomyscusbailwardi).thumb.jpg.eeb95dd5f012a63c53244e7f73a20fc7.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Мадагаскарски плъхове и мишки и Африкански хомяковидни плъхове (Nesomyidae)

включва 21 родa и 68 видa

 

Подсемейство: (Nesomyinae)

 

Мадагаскарски гигантски плъх (Hypogeomys antimena)

2094968491_(Hypogeomysantimena).thumb.jpg.f2a7b56ac59420fabf5aa17bcf6e6750.jpg

 

Подсемейство: (Cricetomyinae)

 

Гамбийски хомяковиден плъх (Cricetomys gambianus)

314980359_(Cricetomysgambianus).jpg.11fa274cc2c5b94a6bfccb470fe9581d.jpg

 

 

Подсемейство: (Mystromyinae)

 

Белоопашат плъх (Mystromys albicaudatus)

293816416_(Mystromysalbicaudatus).thumb.JPG.9617a4764e301a175c0cf5ee827f4cf5.JPG

 

Подсемейство: (Petromyscinae)

 

Скална мишка пигмей (Petromyscus collinus)

839805209_(Petromyscuscollinus).thumb.JPG.00c205445d708bdeae60b936fa9fb79a.JPG

 

Подсемейство: (Dendromurinae)

 

Кътереща се мишка на Брант (Dendromus mesomelas)

1136524325_(Dendromusmesomelas).thumb.jpg.8123421e9215f9e34e6f2569bc6fbca9.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Плъхове и мишки на Новия свят, Хамстери, Полевки, Леминги (Cricetidae)

включва 142 родa и 765 видa

 

Подсемейство: (Cricetinae)

Черногръд хамстер или хомяк (Mesocricetus newtoniсреща се и в България 

1838450246_(Mesocricetusnewtoni).thumb.JPG.91c3610a1209324a3c22abae0fcbbb56.JPG

 

 

Подсемейство: (Arvicolinae)

 

Ондатра или Мускусен плъх (Ondatra zibethicusинтродуциран в България 

548077970_(Ondatrazibethicus).thumb.jpg.cb790a2a36731682449a789133f2b666.jpg

 

Норвежки леминг (Lemmus lemmus)

953352720_(Lemmuslemmus).thumb.jpg.4fb136df15a7cefbb33a09fc88a12513.jpg

 

 

Подсемейство: (Neotominae)

Аризонски дървесен плъх (Neotoma devia)

469639490_(Neotomadevia).thumb.jpg.60180e43442dc70d7b4cfddead9acc8a.jpg

 

Подсемейство: (Sigmodontinae)

 

Оризов плъх на Макконъл (Euryoryzomys macconnelli)

278801978_(Euryoryzomysmacconnelli).thumb.jpg.989f29bd5ee35f2a16d6d6725e13862c.jpg

 

Подсемейство: (Tylomyinae)

Кътерещ се плъх на Петерс (Tylomys nudicaudus)

1751488194_(Tylomysnudicaudus).thumb.jpg.df95dd7937214358a26d2bf13aa32e17.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разред: Rodentia

Подразред: Myomorpha 

Семейство: Плъхове и мишки на Стария свят, Джербили  (Muridae)

най-голямото семейство в клас Бозайници

включва 155 родa и 816 видa

 

Подсемейство: (Deomyinae)

Арабска бодлива мишка (Acomys dimidiatus)

1630839446_(Acomysdimidiatus).thumb.jpg.7075f0103918b2330a64618a14fa5f63.jpg

 

Подсемейство: (Gerbillinae)

Джербил на Честман (Gerbilus cheesmani)

1468461009_(Gerbiluscheesmani).thumb.jpg.c778d7b24bc701d94e666fb8b603de4e.jpg

 

Подсемейство: ( Lophiomys)

 

Гривест плъх (Lophiomys imhausi)

686005599_(Lophiomysimhausi).thumb.jpg.5f22b14fd4c40388f789d866550dea2b.jpg

 

Подсемейство: (Murinae)

 

Северен лузонски облъков плъх (Phloeomys pallidus)

593714802_(Phloeomyspallidus).thumb.jpg.b2ed7b985f55c9f5ce6681f6a165e270.jpg

 

 

Македонската мишка (Mus macedonicus) - среща се и в България 

1619992350_(Musmacedonicus).thumb.jpg.5a1d1b205ee022b0c80f6783c30b2410.jpg

 

 

Сив плъх  (Rattus norvegicus) - среща се и в България 

1247900554_(Rattusnorvegicus).thumb.jpg.46255e82e59a849467f7736d6a03df01.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В началото на 19 век разред Lagomorpha е бил част от разред Rodentia. В наши дни състявят общ клад Glires .

Разред: Lagomorpha - Зайцевидни

Семейство: Пики или Сеносъбирачи (Ochotonidae)

включва 1род и 29 видa

 

Американският сеносъбирач (Ochotona princeps)

475448738_(Ochotonaprinceps).thumb.jpg.1fe935e8516ef62e4a6b965437a6f115.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...