Отиди на
Форум "Наука"

Само 100 лв. става началният капитал за създаване на ООД


ISTORIK

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Само 100 лв. става началният капитал за създаване на ООД

100 лв. вече ще бъде началният капитал за регистриране на ООД. Правителството прие промени в търговския закон, според които се намалява 50 пъти началният капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност. До този момент началната сума трябваше да е в размер на 5 000 лв. Целта е да се стимулира малкия и среден бизнес и да се подобрят условията за развитието им. Проучване на Световната банка показва, че в 75 държави в света липсва изискване за начален капитал. В момента България е на 36-то място в класацията на страните, съотнасяща брутния национален доход на човек от населението към минималния капитал за стартиране на бизнес.

http://news.ibox.bg/news/id_1918744859

---

50 пъти се намалява началният капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност - ООД, предвиждат утвърдените от правителството предложения за промени в Търговския закон. По този начин от 5000 лева началният капитал става 100 лева.

Високият размер на минималния капитал досега е една от пречките за стартирането на малък бизнес. Очаква се значителното му понижаване да стимулира предприемчивите и находчиви граждани да реализират проектите си, което ще доведе до откриване на нови работни места и предлагането на повече стоки и услуги.

Принципът „Мисли първо за малкия” се препоръчва от Европейската комисия на страните-членки, а целта е местното законодателство да ограничи до минимум административните пречки пред малкия бизнес и да създаде благоприятни условия за неговото възникване и развитие. Предприемачите, които могат от една идея да развият успешен бизнес, са движещата сила на всяка икономика и фактор за създаването на работни места, за стабилност на растежа и конкурентоспособност на икономиката.

Условията за бизнес в различните държави са анализирани от Световната банка в изследването „Правене на бизнес”. То обхваща 178 страни, а един от показателите в проучването е наличието на минимален капитал за започване на дейност. Резултатите показват, че в 75 държави липсва изискване за начален капитал. По показателя сума на минималния капитал за стартиране на бизнес отнесена към брутния национален доход на човек от населението, България е на 36-о място в класацията с 56,3 на сто. Изводите от проучването отчитат значително повишаване на активността в страните, които са премахнали или чувствително са намалили изискването за минимален капитал.

http://www.econ.bg/news/article152571.html

post-471-1228467295_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Това е наистина интересно... Ще има ли реална полза в самата икономика и ще насърчи ли това малкия и среден бизнес. Все пак парите, които трябват да се въртят от фирмата така или иначе няма да са 100 лв. Самите "бизнесмени" така или иначе си намираха тези 5000 лв. и след решението на съда за фирмата си ги връщаха от там от където си ги взели.

Надявам се данъците също да паднат както и ДДС-то, което наистина ще има отражение на бизнеса...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересно. И неочаквано. Не е ли малка сума за начален капитал?

П.С. Може ли да ми обясните принципа на ДДС, защото въпреки,че го уча ми е някак мъгливо,поради причината, че в Сирия няма ДДС и пак държавата си върви.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Интересна новина, наистина. Смисълът от капитала на ООД е да гарантира (макар, че това е доста условна гаранция) отговорността на ООД в този ограничен размер. По идея, а така смятаха в теорията в заората на ренесанса на българското търговско право, капиталът трябваше да стои в банката за обезпечение на кредиторите, ако има такива. Това не стана, съдружникът в ООД просто отговаря до размера на дела си в капитала.

Според мен е антикризисна мярка, която ще доведе до залеза на едноличните търговци като правна фигура.

ДДС е косвен данък, с който се облагат сделките. Т.е. представлява добавка към цената в размер на % от нея. Плаща се от крайния потребител (говоря много общо), а се внася в държавата от "доставчика на услугата", т.е. от този, който я е "продал". Определена категория субекти имат право да получат ДДС-то платено от тях обратно след известен период от време, други не. По такъв начин държавата се кредитира от стопанските субекти.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Май целта е точно да зелезят едноличните търговци- май на запад няма такова животно.

Надявахме се тази година да падне ДДС за книги, списания ... уви.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

"Eдна мярка, която ще доведе до залеза на едноличните търговци като правна фигура..."

Малко по-подробно може ли? Как това ще стане възможно? Чрез конкуренцията на тези ЕТ, които се създават за 100 лв., и които ще победят тези, които са били създадени за 5000 лв. ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ами аз лично никак не одобрявам уредбата на капиталовите търг. дружества. При акционерните обявения капитал има значение, защото на база на него се определя броя на акциите и техния номинал. Но регистрирания капитал е важен преди всичко за вътр. отношения между съдружниците и акционерите.

В зората на демокрацията и паз. икономика банките имаха глупостта да отпускат кредит като гледаха рег. капитал. Пък дали го има - никой не проверяваше и кредитите станаха лоши.

Тъй че и 100лв. капитал за мен си е излишен формализъм и пълна дивотия.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, прав си. В края на краищата смисълът на ООД-то е съвсесм друг, но пък от друга страна сегашната промяна доведе до логичен завършек тенденцията на неглижиране на капитала като обезпечение на отговорността.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
"Eдна мярка, която ще доведе до залеза на едноличните търговци като правна фигура..."

Малко по-подробно може ли? Как това ще стане възможно? Чрез конкуренцията на тези ЕТ, които се създават за 100 лв., и които ще победят тези, които са били създадени за 5000 лв. ли?

Не, просто като има възможност да направи ООД с капитал от 100 лева, никой няма да иска да прави ЕТ с 0 лева, защото при ЕТ отговорността е неограничена, докато при ООД тя е ограничена в рамките на ... 100 лева. Досега се изискваха 5000 лв., които не всеки имаше на разположение за няколккото седмици, нужни му за регистрация.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
"Eдна мярка, която ще доведе до залеза на едноличните търговци като правна фигура..."

Малко по-подробно може ли? Как това ще стане възможно? Чрез конкуренцията на тези ЕТ, които се създават за 100 лв., и които ще победят тези, които са били създадени за 5000 лв. ли?

Ами не е съвсем така. Капиталът на ООД не предлага никаква сигурност на кредитора - става дума за вписания капитал. Тъй че на практика кредитора разчита на имуществото на дружеството - напр. ако има собствена сграда, той може да разчита, че при необходимост може да насочи принудително изпълнение към нея.

ЕТ е по-неизгодната възможност за търговеца, но пък по-изгодната за кредиторите. Струва ми се въпрос на време, съчетаването на нуждата от кредит и предпочитанията на кредиторите да имат за длъжник не една фиктивна структура, а един реален човек да възродят интереса към ЕТ, КД и КДА.

ООД бяха хит, защото много хора си мислеха, че вписания капитал са пари в банка, които си седят там от откриването до закриването на дружеството в непроменено състояние. Но в действителност веднага след регистрацията на фирмата този капитал може да бъде похарчен. Тъй че на практика няма значение дали вписания капитал ще е 100лв или 100 000 лв, след като и в двата случая дни след регистрацията наличността може да е 0. По-удачно е да се махне минимума изобщо. Тъй или иначе съдружниците ще трябва да се договорят кой с какво участва за да се разпределят дяловете и управлението.

Друг + на ЕТ усетен още в зората на свободната търговия у нас е въпросът за данъците. ЕТ е физ. лице вписано като търговец. Сиреч върху печалбата си той плаща данък. Търг. дружества плащат корпоративен данък. Това, което получават членовете на тяхната управа, както и дивидентите си се облагат отново като доход на хората, които са ги получили. Като пример: ЕТ е с печалба 100лв. Върху нея се слага данък 10 % - той внася 10лв и 90 остават за него. Съдружника в ООД получава пари след като печалбата се обложи с корпоративен данък, а след това дохода му се облага с десятък. В нашия пример, ако имаме 2 съдружника и ООД е с печалба 200лв, то макар и на всеки да се пада по 100, накрая остава по-малко. Първо 200лв. се облагат с 10% корпоративен данък и остават 180лв. Те вече се делят на 2 и всеки получава 90лв - до тук все едно са 2 ЕТ. Но тези 90лв. се облагат с данък за физическо лице, който също е 10%, което ще рече, че накрая му остават 81лв. Разбира се данъчната уредба е динамична, но при определени обстоятелства може ЕТ да плаща по-малки данъци. При това положение ако фирмата не участва в рискови операции, може ЕТ да е по-удачната форма - особено за дребния бизнес.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Практиката показва, че когато неограничената отговорност може да се избегне, това се прави още при създаването на търговеца. ЕТ съществуват само заради лекотата и евтиното създаване и заради досегашните 5000 лв. за ООД. Забелязваш ли, Галахад, че неограничено отговорните варианти на дружествата ги няма никакви - СД, КД и пр.

Трудно е кредиторите да карат определен бъдещ длъжник да прави специално ЕТ, за конкретната сделка. По - скоро би се вървяло към вариант за обезпечаване на сделките ad hoc, отколкото към баланс с ЕТ-тата. Прогнозата ми е, че ЕТ ще отиде на кино и че сега регистрациите им рязко ще намалеят.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Практиката показва, че когато неограничената отговорност може да се избегне, това се прави още при създаването на търговеца. ЕТ съществуват само заради лекотата и евтиното създаване и заради досегашните 5000 лв. за ООД. Забелязваш ли, Галахад, че неограничено отговорните варианти на дружествата ги няма никакви - СД, КД и пр.

Ами въпрос на конюнктура на пазара. На този етап, когато в икономиката ни просперират май само обръчи от фирми и приятелски кръгове ООД е наистина много сполучлива правна форма. Разбира се, ООД е по новата форма, но то е кабинетен продукт. СД и КД са си се появили от търг. практика. Вярно е, че след като е изобретено ООД, КД и СД бързо губят по точки. Това донйкъде се дължи и на обстоятелството, че съчетават недостатъци от ООД и ЕТ - подобно на ЕТ отговорността на физическото лице е неограничена, но подобно на ООД плащат данъци 2 пъти (казано на популярен език) и освен това физическото лице е обвързано с др. такива, които може да не са много коректни.

Трудно е кредиторите да карат определен бъдещ длъжник да прави специално ЕТ, за конкретната сделка. По - скоро би се вървяло към вариант за обезпечаване на сделките ad hoc, отколкото към баланс с ЕТ-тата.

Ами не става дума за конкретна сделка, а въобще за тип търговска дейност. Ако търговеца разчита на свой капитал общо взето е за него и за контрагентите е без значение кой тип е избран - иначе казано с начините пари купува стока, продава я с печалба плаща данъците и си прибира останалото. Ако обаче работи на консигнация, доставчиците може да изискват по-голяма лична обвързаност, за да ограничат риска. Тъй че докато не почне да си купува стоката, може да му се наложи да е неограничено отговорен - иначе няма стока. Ако пък извършва рискови сделки е по-добре ООД - друг е въпросът доколко потенциалните партньори ще се навият да работят с този търговец. Вярно е, че у нас много не се мисли и не е случайно, че фалитите са и обичайно явление в нашата стопанска сфера.

Разбира се неограничената отговорност на съдружника не е абсолютно благо. Типичен пример са циганите-подставени лица, които точат милиони ДДС е правят дарение да речем на фондация "Бъдеще за България". В този случай големите пари отиват във фондацията, ромът за няколко дни изпуква своята част ... и неограничената му отговорност може да се реализира върху къщата му направена от картон върху държавна или общинска земя.

Прогнозата ми е, че ЕТ ще отиде на кино и че сега регистрациите им рязко ще намалеят.

Много зависи ог фискалната политика. Необходимоста от капитал от 5 000 лв или 50 000лв за рагистрация си е нищо, в сравнение с това, че може да трябва да се плащат 2 пъти данъци. В примера със 100-200лв. печалба загубата в данъци не е голяма. Но ако се вадят не 100лв, а 100 000 годишно? Веднъж трябва да се платят 10 000 като данък и още веднъж 9 000лв. Иначе казано само в рамките на една данъчна година загубите от данъци са 9 000лева, а тъй проблемния начален капитал е почти наполовина.

Разбира се в случая също трябва да се подхожда внимателно и гъвкаво. Нашата държава гледа да дере кожи и се опитва да съмкне колкото може повече. Да речем при тези сметки трябва да се следи и как стои въпроса с осигуровките - да не се получи спестените 9 000 да идат за осигуровки, че и още да трябват. Тъй че тази, които смятат да спестят нещичко, не е зле да си имат и добър счетоводител.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е, да. Но пък това е по-малкото зло пред неограничената отговорност. Има маса начини да се оправиш с данъците :)))

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Е, да. Но пък това е по-малкото зло пред неограничената отговорност. Има маса начини да се оправиш с данъците :)))

Ами ограничената и неограничената отговорност също не бива да се абсолютизират. Нито едната е толкова ограничена, нито другата е толкова неограничена.

При огратичената отговорност по принцип се отговаря само до размера на капитала. Ако вписания дял от капитала не е бил внесен от съдружника, то той може да бъде събран от личното му имущество. При несъстоятелност съдружника може да носи и лична отговорност с лично имущество за задължения на дружеството - особенно ако той е съдружник. В последния случай може да носи и наказателна отговорност, а също и административна отговорност. А най често неограничения съдружник в ООД е и съуправител и съпредставляващ. Няма да се спирам на всички възможности съдружник в ООД да понесе някаква отговорност, тъй като ще трябва да напиша цяла книга, по-дебела от нескопосното томче на Герджуков с коментара на ТЗ в частта за ООД. Общото правило е, че отговаря до размера на вноската, но има ред отклонения, които в днешната ни практика са почти правило.

ЕТ е по правило неограничено отговорен. Но ... Ако някой регистрира ЕООД и вкара цялото си лично имущество в търг. дейност на практика се оказва в същото положение, ако фалира. Разликата е, че си е помогнал за последното, като е внасял и по-големи данъци. :tooth: Формата на ЕТ е идеална за дребните търговци. Те извършват търг. дейност в рамките на наличните средства. Напр. купува семки, пече ги и ги продава по улицата. Какво значение има дали е неограничено отговорен? Той не поема задължения, които надхвърлят личните му средства. По-точно - въобще не поема задължения, а си купува суровината и я плаща. Ако спечели - по-малко данъци. Ако загуби вложеното - същото може да постигне и с вноската си в ООД. Ако пък реши за взима на кредит, консигнация или нещо от този род остава открит въпроса дали някой ще е съгласен да му даде ако не поеме и лична отговорност за стоката. Разбира се в случая може да се избере и по-друга форма ако става дума за единична сделка - напр. физическото лице да стане гарант (няма да се спирам на точните названия на различните фигури, които обезпечават с лично имущество чужди задължения, тъй че думичката я вкарвам в един по-широк смисъл - поръчител, залогодател и т.н.) за юридическото и така да поеме отговорност за изпълнението и с цялото си лично имущество.

С това разбира се не искам да кажа, че ЕТ е някакво абсолютно благо и че бих препоръчал на всеки да се регистрира точно като такъв. Идеята ми е, че трябва много добре да се помисли какво ще се прави и от там коя форма да се избере - това може да спести доста големи загуби.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е, то вече е въпрос на търговска практика, от лошата такава никаква правна норма не може да те спаси.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 седмици по-късно...
 • Потребител

Момчета, в Канада да регистрираш фирма, таксата е 5 долара и никой не се интересува какъв ти е капитала. Искаш фирма - ето я, нямаш капитал - ври си я (не е наш проблем)!

В България и без пари да я направят, там бизнес не става. Единственото, което върви е свързано с производство или продажба на храни, понеже хората главно харчат за това. Конкуренцията, обаче и в двата бранша е толкова голяма (всеки това прави), че просто не си струва. Пък и пазара е непридирчив - всеки иска по-евтеничко! Никой не държи на качеството, защото е неплатежоспособен, а качественото е по-скъпо. Даже тук, в Канада аз спрях да купувам българско "Каберне" (откакто стана от Ямболския винпром). Преди беше от Сливенския и като погледнеш слънцето през пълна бутилка нещо не се вижда. Сега Ямболската прозира. И вкуса не е същия. Ами, да си я пият те! В България вече е много трудно да намериш качествени ракии, лютеница, кремвриши, боза, кисело мляко, домати, кашкавал и много други традиционни за България неща. Спрях да купувам и българския кашкавал - той не е узрял! Отдавна купувам македонско сирене. Макар че е краве то бие българското, което е овче. Тези хора изобщо не държат на имиджа си! Смятат света за глупаци ли? Мога много да пиша, но нямам нужното време. България е добра за кундаджийство, понеже пазара е непридерчив. Сериозен бизнес там е минавка! Вижте какви са положенията при трансфер на пари. Ако аз прехвърля 10 000 000 долара от България в Канада, освен таксата, която плащам на банката за превода, пристигнали в Канада тези пари подлежат на правителственна такса в размер 1%, т.е. 100 000 долара. Това означава, че с пристигането на тези пари в Канада се плаща такса на правителството - 100 000 долара. При обратния случай - 10 000 000 долара прехвърлени от Канада в България, правителствената такса е 7% - 700 000 долара! Като за добре дошъл - 700 000 долара! Е как да инвестираш в България? Как се връщат 700 000 долара там...освен с хайдотлук! То затова в България няма сериозни инвестиции и инвеститори, освен хайдути, упс - хайдутите са народни закрилници, исках да кажа хайдуци.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, вярно е, което пише МГ ...... В доста сериозен обем от българския бизнес царува първосигналното печалбарство.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...