Отиди на
Форум "Наука"

Китайската стена е строена за защита от...


Recommended Posts

 • Потребител

Великата Китайска стена и строена срещу хуно-българите ако не знаете; първоначално е сторена по образец на българските гранични окопи - дълбок изкоп със земен вал зад него; върху земния вал са набити заострени дебели дървени колове като палисада и на всеки 100 - 200 метра е имало дървена кула за допълнителна защита. Този вид защитни съоръжения са препятствали преди всичко конницата. По-късно Китайската стена (която е строена поне 10 века!) е иззидана с камъни и хоросан. Милионите робите и селяните, които са я строили също са използвани като градивен материал - труповете на умрелите от глад, изтощение и болести просто са били хвърляни в междините на зидовете за пълнеж!...... :book:

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Харамия, тук има свободна атмосфера за писане, но все пак такива неща като "хуно-българи" са почти на границата на приемливото. Никак не можем да докажем, че хуните, или хун-ну иматъ нещо общо с българите, така, че твърденията за това следва да са много сдържани. Китайците надали са имали нужда от учители по строителство, особено пък надали такива са били техните врагове отвъд стената. Древната, особено пък древнокитайската история има много загадки и за да се употребява термина "хунобългари" са нужни особено категорични доказателства.

Дори и да се направи уговорката, че това е само версия, то пак за нея са нужни доказателства.

ПП

Как ще е строена стената "по образец" на българските гранични валове, като те са строени след нея и на Балканския полуостров?! От друга страна, този вид строежи, с насипи или трамбована земя са характерни за всички народи, които са ги строили - от Атлантика до Урал и оттатък. Първите части на стената мисля, че са от трамбована земна маса между дървени огради. Още стоят......

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Харамия, тук има свободна атмосфера за писане, но все пак такива неща като "хуно-българи" са почти на границата на приемливото. Никак не можем да докажем, че хуните, или хун-ну иматъ нещо общо с българите, така, че твърденията за това следва да са много сдържани. Китайците надали са имали нужда от учители по строителство, особено пък надали такива са били техните врагове отвъд стената. Древната, особено пък древнокитайската история има много загадки и за да се употребява термина "хунобългари" са нужни особено категорични доказателства.

Дори и да се направи уговорката, че това е само версия, то пак за нея са нужни доказателства.

Благодаря за любезния съвет, но ще трябва малко да се обогатиш с трудовете на Де Гроот, Еберхард, Димитър Съсълов, Николай Станишев, Якинф Бичурин, Лев Гумильов, акад. Алфред Халиков, Райко Сефтерски, арх. Слави Дончев и някои др., особено немски учени по въпроса за хуните и древните българи и защо аджеба древнобългарския род Дуло е управлявал Хунската империя :lightbulb: !? ХУНИ НЕ Е ЕТНИЧЕСКО ПОНЯТИЕ , А Е СЪБИРАТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА 26 НАРОДА "ОПЪВАЩИ ЛЪК" (СПОРЕД ХРОНИКИТЕ), ОБЕДИНЕНИ ПОД ЕДИННО РЪКОВОДСТВО В ХУНСКАТА ИМПЕРИЯ, КОЯТО ВЕКОВЕ Е СЪПЕРНИЧЕЛА НА КИТАЙСКАТА! Другото са спекулации най-вече на руските учени, защото т.нар. западни хуни (ХУ ХУНОРИ - "ВЕЛИКИТЕ ГОСПОДАРИ") не са азиатци, а са европеиди, а към тях са спадали и древните българи! Източните хуни жун са били монголоиди или смесени с монголоиди. Спекулациите на Петър Добрев също не са добра отправна точка за тия изследвания!

За строителните умения на хуно-българите има достатъчно доказателства - в Тарим , Синдзян-Уйгурската автономна област в днешен Китай са открити останки от 11 техни града, а също и множество други в Средна Азия и Бактрия. В областта Ордос на завоя на Жълтата река пък е била столицата им, която според древните китайски хронисти е била заобиколена от 9 концентрични вала подобни на прототипа на Китайската стена. Такива са били българските валове и в България, които са множество на брой и най-вече при известния Онгъл на устието на р. Дунав; същите ги има и в Северното Причерноморие - Старата Велика България и във Волжка България. За граничните окопи на българите има специална студия издадена в началото на миналия век.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Великата Китайска стена и строена срещу хуно-българите ако не знаете; първоначално е сторена по образец на българските гранични окопи - дълбок изкоп със земен вал зад него;

Винаги съм се учудвал на стремежа на автохтонците непременно да завъртят всяка една тема около българите и да я опропастят, пращайки я в сферата на научната фантастика.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Благодаря за любезния съвет, но ще трябва малко да се обогатиш с трудовете на Де Гроот, Еберхард, Димитър Съсълов, Николай Станишев, Якинф Бичурин, Лев Гумильов, акад. Алфред Халиков, Райко Сефтерски, арх. Слави Дончев и някои др., особено немски учени по въпроса за хуните и древните българи и защо аджеба древнобългарския род Дуло е управлявал Хунската империя :lightbulb: !? ХУНИ НЕ Е ЕТНИЧЕСКО ПОНЯТИЕ , А Е СЪБИРАТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА 26 НАРОДА "ОПЪВАЩИ ЛЪК" (СПОРЕД ХРОНИКИТЕ), ОБЕДИНЕНИ ПОД ЕДИННО РЪКОВОДСТВО В ХУНСКАТА ИМПЕРИЯ, КОЯТО ВЕКОВЕ Е СЪПЕРНИЧЕЛА НА КИТАЙСКАТА! Другото са спекулации най-вече на руските учени, защото т.нар. западни хуни (ХУ ХУНОРИ - "ВЕЛИКИТЕ ГОСПОДАРИ") не са азиатци, а са европеиди, а към тях са спадали и древните българи! Източните хуни жун са били монголоиди или смесени с монголоиди. Спекулациите на Петър Добрев също не са добра отправна точка за тия изследвания!

За строителните умения на хуно-българите има достатъчно доказателства - в Тарим , Синдзян-Уйгурската автономна област в днешен Китай са открити останки от 11 техни града, а също и множество други в Средна Азия и Бактрия. В областта Ордос на завоя на Жълтата река пък е била столицата им, която според древните китайски хронисти е била заобиколена от 9 концентрични вала подобни на прототипа на Китайската стена. Такива са били българските валове и в България, които са множество на брой и най-вече при известния Онгъл на устието на р. Дунав; същите ги има и в Северното Причерноморие - Старата Велика България и във Волжка България. За граничните окопи на българите има специална студия издадена в началото на миналия век.

Де Гроот издаван ли е на български? А Бичурин? Последният след 1917 г. издаван ли е? Ами този със смешното име Грум-Гржимайло, който обаче е водещ руски китаист? Защото с интерес бих ги видял, но не знам откъде да ги намеря.

Останалите, като изключим Гумильов с известни условия, са доволно спорни в различна степен. Така, че неслучайно направих забележката, поне за степента на категоричност на твърдението ;) Хуните не е етническо понятие, но българи сред тях.... "пу-ку", "бу-гу" още не е ясно какво китайците са имали предвид под тези странни думи. Европеиди в Древна Азия е имало много, даже от 1970 насам ги намират много и твърде добре запазени, и то точно в Таримската долина, само че оттук до категоричното заключение за хуно-българи има много път. Къде останаха останалите 25 народа-стрелци с лък?!

Кои са 11-те града и как доказваме че са български? Ако може накратко и по същество, тъй като темата е за китайската стена и май ще се прави нова.

Вярно е, че хунската държава е съперничела на китайската, но далеч не е била на нейното ниво... за да остане накрая от великите войни "последният хунски шан-юй", по така удачния драматичен израз на Гумлиьов... Но от това никак не следва, че хуните са били българи.

Това пък още по-малко следва от факта, че хунската столица и българските граници 1000 години по-късно имали земни валове. Ами че то всички са имали земни валове, както са и яздели коне и са имали покриви над главите си. Нали е ясно, че за да имаме категорично заключение, трябва да имам пълно съвпадение на доста неща?

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Винаги съм се учудвал на стремежа на автохтонците непременно да завъртят всяка една тема около българите и да я опропастят, пращайки я в сферата на научната фантастика.

Ами на теб може да ти се иска да е сторена срещу римляните, но фактите са други!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Де Гроот издаван ли е на български? А Бичурин? Последният след 1917 г. издаван ли е? Ами този със смешното име Грум-Гржимайло, който обаче е водещ руски китаист? Защото с интерес бих ги видял, но не знам откъде да ги намеря.

ТЪРСИ В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА; БИЧУРИН ТАМ ГО ИМА СЪС СИГУРНОСТ!

Останалите, като изключим Гумильов с известни условия, са доволно спорни в различна степен. Така, че неслучайно направих забележката, поне за степента на категоричност на твърдението ;) Хуните не е етническо понятие, но българи сред тях.... "пу-ку", "бу-гу" още не е ясно какво китайците са имали предвид под тези странни думи. Европеиди в Древна Азия е имало много, даже от 1970 насам ги намират много и твърде добре запазени, и то точно в Таримската долина, само че оттук до категоричното заключение за хуно-българи има много път. Къде останаха останалите 25 народа-стрелци с лък?!

ИМАХ ПРЕДВИД ТОЧНО ОТКРИТИЯТА НА МУМИИТЕ В ТАРИМ НА ЕВРОПЕИДИ, КОИТО СПОРЕД ДНК АНАЛИЗИ СА БЛИЗКИ ДО ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ; ИМА ИДЕНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ ОТ БИТА; ОБИЧАИ И ДР.

Кои са 11-те града и как доказваме че са български? Ако може накратко и по същество, тъй като темата е за китайската стена и май ще се прави нова.

НИКЪДЕ НЕ СЪМ КАЗАЛ, ЧЕ ТЕЗИ ГРАДОВЕ СА БЪЛГАРСКИ - ХУНСКИ СА! ГОВОРИМ ЗА ОСПОРВАНИ СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ. ИМА ОБАЧЕ ДЕЙСТВАЩИ И В МОМЕНТА ГРАДОВЕ В ТАРИМ КОИТО СА СЪЗДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ - КУЧА, БУГУР; КРЕПОСТИ КАТО ШАХИ -ДУЛО И ДР. ИМА ХАРАКТЕРНАТА ТОПОНИМИЯ И ХИДРОНИМИЯ СЪС БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА. В СЕВЕРОЗАПАДЕН ТИБЕТ Е ИМАЛО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО БОЛОР, КОЕТО Е ПРОСЪЩЕСТВУВАЛО ДО 8 ВЕК СЛ. ХР. (ПЕТЪР ГОЛИЙСКИ Е ПИСАЛ ЗА НЕГО В СП. "АВИТОХОЛ").

Вярно е, че хунската държава е съперничела на китайската, но далеч не е била на нейното ниво... за да остане накрая от великите войни "последният хунски шан-юй", по така удачния драматичен израз на Гумлиьов... Но от това никак не следва, че хуните са били българи.

СПЕКУЛИРАШ С ДУМИТЕ - ЧАСТ ОТ ЗАПАДНИТЕ ХУНИ СА ДРЕВНИ БЪЛГАРИ, ОБЯСНИХ ТИ ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА 26 РАЗЛИЧНИ НАРОДА; ТОВА Е ИМПЕРИЯ БЕ ЧОВЕЧЕ (КАТО РИМСКАТА, НА АЛЕКСАНДЪР, ВИЗАНТИЙСКАТА).

Това пък още по-малко следва от факта, че хунската столица и българските граници 1000 години по-късно имали земни валове. Ами че то всички са имали земни валове, както са и яздели коне и са имали покриви над главите си. Нали е ясно, че за да имаме категорично заключение, трябва да имам пълно съвпадение на доста неща?

ХУНСКАТА СТОЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ДРЕВНИ ГРАДОВЕ СА СЪВРЕМЕННИЦИ НА КИТАЙСКИТЕ (ТЕ НЕ СА ПО-КЪСНИ), А ЗЕМНИТЕ ГРАНИЧНИ ВАЛОВЕ КОИТО ОПИСВАМ СА ПРЕДХОЖДАЛИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КИТАЙСКАТА СТЕНА!!!

В заключение ще кажа, че има редица доказателства и нови открития които потвърждават, че тези хуно-българи, кимерийци или скити (тогава още не са имали тези имена) са дошли в Азия и Китай именно от Северното Причерноморие и Балканите преди около 6-7 хиляди години след Потопа в Черно море, а после се завръщат постепенно отново в Прародината! ЕДНО ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА Е, ЧЕ КОНЯТ НЕ Е БИЛ ПЪРВОНАЧАЛНО ОПИТОМЕН В АЗИЯ , А ИМЕННО В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ И НА БАЛКАНИТЕ (ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА МАЛКО ПО-КЪСНО ЩЕ ГИ ПРЕДСТАВЯ)! СЕГА ЗАПОЧВА ЛИ ДА ВИ СЕ ИЗЯСНЯВА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА НА ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ?!? :book::vertag:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Но как така смятаме, че "Болор" или каквото там е, е българско!!!?!

Кои са ДНК анализите и само до българите ли са близки мумиите?

Кои са идентичните предмети от бита и обичаите им? Снощи точно ги гледах по хистори ченъл и това, което показаха, беше шотландско каре на платовете им. Не друго, а именно шотландско.

Как стигаме до извода, че селищата в Тарим с български?

Кои са земните гранични валове, които са БЪЛГАРСКИ и са предхождали Китайските стени, съответно кои са българските градове, съвременни на древен Китай?!?

Да, Захари Ритор ни казва многозначителното "те имат и градове", но какви са тези градове ние просто не знаем. Можем само да предполагаме, но това е всичко. Не да хвърляме гръмки твърдения без доказателства.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Но как така смятаме, че "Болор" или каквото там е, е българско!!!?!

Кои са ДНК анализите и само до българите ли са близки мумиите?

Кои са идентичните предмети от бита и обичаите им? Снощи точно ги гледах по хистори ченъл и това, което показаха, беше шотландско каре на платовете им. Не друго, а именно шотландско.

Как стигаме до извода, че селищата в Тарим с български?

Кои са земните гранични валове, които са БЪЛГАРСКИ и са предхождали Китайските стени, съответно кои са българските градове, съвременни на древен Китай?!?

Да, Захари Ритор ни казва многозначителното "те имат и градове", но какви са тези градове ние просто не знаем. Можем само да предполагаме, но това е всичко. Не да хвърляме гръмки твърдения без доказателства.

Охо, шотландско каре. Значи или келтската школа дърпа чергата към себе си, или говорим за келто-тохаро-кимерийци, демек рода, хахахахаха.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Ами на теб може да ти се иска да е сторена срещу римляните, но фактите са други!

Няма факти, а само твои интерпретации.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, Аспандиат, но карето си беше налице, виждаше се по най-банален и емпиричен начин с просто око. Една специалистка обясни нещо за тъканите и за еднаквия начин на изтъкаване. Там е проблема.

Лично за мен, като ловя оскъдните парчета от оскъдната информация, която стига до мен, също съществува вариант за българско или на предшественици на българите присъствие някъде на север в Иран, на запад от Китай или дори в Тарим, при тохарите или наоколо, но на какво основание можем да говорим за хуно-българи и пр.?! Всичко е просто едно голямо "може би" и абсолютно нищо повече.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Но как така смятаме, че "Болор" или каквото там е, е българско!!!?!

Кои са ДНК анализите и само до българите ли са близки мумиите?

Кои са идентичните предмети от бита и обичаите им? Снощи точно ги гледах по хистори ченъл и това, което показаха, беше шотландско каре на платовете им. Не друго, а именно шотландско.

Как стигаме до извода, че селищата в Тарим с български?

Кои са земните гранични валове, които са БЪЛГАРСКИ и са предхождали Китайските стени, съответно кои са българските градове, съвременни на древен Китай?!?

Да, Захари Ритор ни казва многозначителното "те имат и градове", но какви са тези градове ние просто не знаем. Можем само да предполагаме, но това е всичко. Не да хвърляме гръмки твърдения без доказателства.

Е, аз освен двата филма за експедицията на проф. Виктор Меир, имам и тяхна книга с някои нещица. "Шотландското каре" може и да се окаже Родопско, ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НЕСТИНАРКИ (СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА КАЗАХА ЧЕ ТАКИВА СЕ СРЕЩАТ САМО В БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА); имаше обаче изкуствена деформация на черепите на мумиите, което според специалисти е СИГУРЕН МАРКЕР ЗА СТАРОБЪЛГАРСКА НАХОДКА В ТОЗИ РЕГИОН! Има също характерни ,сложносъставни лъкове и стрели, юзди, конска амуниция, съдове и текстил отлично съхранени в сухия климат на Тарим! НАЙ-ВАЖНИ ОБАЧЕ СА ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРОВЕДЕНИ ОТ Д-Р ПАОЛО ФРАНКАЛАЦИ - ИТАЛИАНСКИ ГЕНЕТИК. ЗАКЛЮЧЕНИЯТА СА ЧЕ МУМИИТЕ СА НА ХОРА ЕВРОПЕИДИ КАВКАЗКИ , ПРИЧЕРНОМОРСКИ ТИП; ВИСОКИ КРАСИВИ ХОРА. Ще поровя в нета за изследванията на Франкалаци, дано изскочи нещо! :lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Да, Аспандиат, но карето си беше налице, виждаше се по най-банален и емпиричен начин с просто око. Една специалистка обясни нещо за тъканите и за еднаквия начин на изтъкаване. Там е проблема.

Лично за мен, като ловя оскъдните парчета от оскъдната информация, която стига до мен, също съществува вариант за българско или на предшественици на българите присъствие някъде на север в Иран, на запад от Китай или дори в Тарим, при тохарите или наоколо, но на какво основание можем да говорим за хуно-българи и пр.?! Всичко е просто едно голямо "може би" и абсолютно нищо повече.

КГ, откочи до Родопите, ще ги видиш тия карета по одеялата. И в цяла БГ по торбички, престилки и къде ли още не. Типично шотландско каре от.... Тарим... напоено с уиски за разтривки :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
:) Може би. Но засега сравнение с българските тъкани не са правени. ;) Виж, ако излезе някоя гайда при тези мумии, вече ще мислим.
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е, аз освен двата филма за експедицията на проф. Виктор Меир, имам и тяхна книга с някои нещица. "Шотландското каре" може и да се окаже Родопско, ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НЕСТИНАРКИ (СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА КАЗАХА ЧЕ ТАКИВА СЕ СРЕЩАТ САМО В БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА); имаше обаче изкуствена деформация на черепите на мумиите, което според специалисти е СИГУРЕН МАРКЕР ЗА СТАРОБЪЛГАРСКА НАХОДКА В ТОЗИ РЕГИОН! Има също характерни ,сложносъставни лъкове и стрели, юзди, конска амуниция, съдове и текстил отлично съхранени в сухия климат на Тарим! НАЙ-ВАЖНИ ОБАЧЕ СА ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРОВЕДЕНИ ОТ Д-Р ПАОЛО ФРАНКАЛАЦИ - ИТАЛИАНСКИ ГЕНЕТИК. ЗАКЛЮЧЕНИЯТА СА ЧЕ МУМИИТЕ СА НА ХОРА ЕВРОПЕИДИ КАВКАЗКИ , ПРИЧЕРНОМОРСКИ ТИП; ВИСОКИ КРАСИВИ ХОРА. Ще поровя в нета за изследванията на Франкалаци, дано изскочи нещо! :lightbulb:

Дано. И само моля те, не пиши с главни букви. Дай подробности, но ясни и точни, за тези експедиции? в какво се състои характерността на оръжията, има ли аналогии и какви? Европеиди кавказки, причерноморски тип още не значи българи ...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е, аз освен двата филма за експедицията на проф. Виктор Меир, имам и тяхна книга с някои нещица. "Шотландското каре" може и да се окаже Родопско, ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НЕСТИНАРКИ (СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА КАЗАХА ЧЕ ТАКИВА СЕ СРЕЩАТ САМО В БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА); имаше обаче изкуствена деформация на черепите на мумиите, което според специалисти е СИГУРЕН МАРКЕР ЗА СТАРОБЪЛГАРСКА НАХОДКА В ТОЗИ РЕГИОН! Има също характерни ,сложносъставни лъкове и стрели, юзди, конска амуниция, съдове и текстил отлично съхранени в сухия климат на Тарим! НАЙ-ВАЖНИ ОБАЧЕ СА ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРОВЕДЕНИ ОТ Д-Р ПАОЛО ФРАНКАЛАЦИ - ИТАЛИАНСКИ ГЕНЕТИК. ЗАКЛЮЧЕНИЯТА СА ЧЕ МУМИИТЕ СА НА ХОРА ЕВРОПЕИДИ КАВКАЗКИ , ПРИЧЕРНОМОРСКИ ТИП; ВИСОКИ КРАСИВИ ХОРА. Ще поровя в нета за изследванията на Франкалаци, дано изскочи нещо! :lightbulb:

Не знам кои са тия специалисти, които твърдят, че където има черепна деформация, там е имало българи. Ами то черепни деформации е имало в Гватемала, Перу, Египет, да не броим скитите и хуните. А за деформирането на черепите на децата с дъсчици в държавата Куча в Тарим съобщават китайските източници, превеждани от Бичурин-Якинф. Но се съмнявам, че по този показател маите, инките и египтяните ще излязат българи... :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Не знам кои са тия специалисти, които твърдят, че където има черепна деформация, там е имало българи. Ами то черепни деформации е имало в Гватемала, Перу, Египет, да не броим скитите и хуните. А за деформирането на черепите на децата с дъсчици в държавата Куча в Тарим съобщават китайските източници, превеждани от Бичурин-Якинф. Но се съмнявам, че по този показател маите, инките и египтяните ще излязат българи... :)

Има един български антрополог Боев той го твърди например и става въпрос на находки в Азия, Старата Велика България и България, а не в други континенти! Публикувани са негови неща за капанците и хърцоите в Северна България в старите броеве на сп. "Авитохол". Изкуствана деформация на черепите имаме и на други места, но в случая се концентрираме само в региона на Средна и Централна Азия, а там както знаем няма египтяни, перуанци и индианци! Държавата Куча (има и такъв град) е създадена от българското племе Кучи-Булгар, там има и още едно българско племе Чдар-Булгар (или Чадър-Булгар). Виж материала и на Сапин Чен за китайските българи - има го като тема тук във форума (мисля, че беше пуснат от Доктора) :good::vertag:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В заключение ще кажа, че има редица доказателства и нови открития които потвърждават, че тези хуно-българи, кимерийци или скити (тогава още не са имали тези имена) са дошли в Азия и Китай именно от Северното Причерноморие и Балканите преди около 6-7 хиляди години след Потопа в Черно море, а после се завръщат постепенно отново в Прародината! ЕДНО ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА Е, ЧЕ КОНЯТ НЕ Е БИЛ ПЪРВОНАЧАЛНО ОПИТОМЕН В АЗИЯ , А ИМЕННО В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ И НА БАЛКАНИТЕ (ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА МАЛКО ПО-КЪСНО ЩЕ ГИ ПРЕДСТАВЯ)! СЕГА ЗАПОЧВА ЛИ ДА ВИ СЕ ИЗЯСНЯВА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА НА ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ?!? :book::vertag:

Обещаното допълнение за опитомяването на коня. Защо пък точно коня, ами защото той е новото превозно средство на конните народи, към които са спадали и древните българи и това донякъде обяснява как са се отзовали европеидни българи в Централна и Средна Азия, че даже и в Китай. Не са отишли пеша там със сигурност! До сега се считаше от учените, че конят първоначално е бил опитомен преди около 6000 години в Азиатските степи, но през последните години излязоха нови факти и доказателства, че конят не е опитомен там, а в Северното Причерноморие и на Балканите и по-точно в България. Кои са тези доказателства:

1. Проведена международна експедиция в Северното Причерноморие, която откри най-древните останки от черепи на опитомени коне на възраст над 7000 години! По зъбите на тези коне има следи от характерното изтриване от сложените юзди, които първоначално са били костени, а в последствие и бронзови, а по-късно и железни. Просто, точно и ясно; без мистификации! :post-70473-1124971712:

2. В България , в с. Биково, Новозагорско е открито най-древното колело на каруца (колесница) на възраст 7000 години. Сега не мога да се сетя за имета на археолога който го е открил и къде се съхранява, но ще проверя точно в архива си! Снимка на колелото е публикувана в книгата на изследователя Пламен Цонев "Хомо космикус", където той по нетрадиционен начин излага различни факти и тези за древната история на българите, като по този начин оспорва наложените от тоталитарната историческа наука догми. Заради тази книга Цонев е преследван от комунистическата власт преди 1989 г.; книгата изчезва и става библиографска рядкост! :book:

Тези неоспорими факти показват, че европейски народи под общото наименование "скити" (трако-кимерийци, хуни, сармати, древни българи) с помоща на опитомения кон са успявали в древността да преодоляват огромни разстояния от хиляди километри и след Потопа в Черно море станал преди 7600 години са мигрирали на Изток към Средна и Централна Азия (Тарим и Северен Китай/Ордос), откъдето по-късно се завръщат обратно в Прародината Причерноморието (Кавказ, Северното Причерноморие и Балканите)! Някои техни групи като част от кимерийците и племето Фир Болг се отзовават още по-на Запад в Западна Европа още през първо хилядолетие пр. Хр. :vertag::lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...