Отиди на
Форум "Наука"

Град Бесапара - хипотези и реалности


Recommended Posts

 • Потребител

Знае ли някой нещо ново за локализирането на античния и средновековен град Бесапара? Днес е прието, че той се е намирал до съвременното село Синитево (на 10 км. източно от гр. Пазарджик), но това не отговаря на истината според мен. Там се е намирала една обикновенна пътна станция от късно-римската епоха (ІV век). Това го потвърждават археологическите паметници и монетите намирани в околността. Край село Синитево не е открита нито една колективна находка, или единична монета от тракийско време. Тогава за каква "столица на Бесите" става въпрос?

Имате ли някакви други доказателства "за" и "против" установеното вече местоположение?

С Уважение Хорос!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Знае ли някой нещо ново за локализирането на античния и средновековен град Бесапара? Днес е прието, че той се е намирал до съвременното село Синитево (на 10 км. източно от гр. Пазарджик), но това не отговаря на истината според мен. Там се е намирала една обикновенна пътна станция от късно-римската епоха (ІV век). Това го потвърждават археологическите паметници и монетите намирани в околността. Край село Синитево не е открита нито една колективна находка, или единична монета от тракийско време. Тогава за каква "столица на Бесите" става въпрос?

Имате ли някакви други доказателства "за" и "против" установеното вече местоположение?

С Уважение Хорос!

Според римските итинерарии (пътеводители) Бесапара се намира на 21 или 22 мили от Филипополис (Пловдив), което е основен аргумент за локализацията край Синитево (на около 3 - 3,5 км оттам в посока Пловдив при гара Огняново е открита милиарна колона с означени 19 мили от Филипопол). Според един надпис, намерен в Пловдив, Бесапара е била разделена на две махали - Горна и Долна (долната навярно е била до пътя).

Няма обаче никакви данни Бесапара да е била "столица на бесите".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според римските итинерарии (пътеводители) Бесапара се намира на 21 или 22 мили от Филипополис (Пловдив), което е основен аргумент за локализацията край Синитево (на около 3 - 3,5 км оттам в посока Пловдив при гара Огняново е открита милиарна колона с означени 19 мили от Филипопол). Според един надпис, намерен в Пловдив, Бесапара е била разделена на две махали - Горна и Долна (долната навярно е била до пътя).

Няма обаче никакви данни Бесапара да е била "столица на бесите".

21 мили от Филипополис е около 33 км., което е точно от древния град до старата част на Асеновград. :post-70473-1124971712: Около последния има открити над 150 оброчни плочки на Тракийския конник, няколко богати тракийски светилища и богати погребения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А представете си, че това не са 22 римски мили, а 22 км. Тогава Бесапара си идва точно на мястото. Долна Бесарапа се е намирала на пътя от южната страна на Марица на 22 км, а Горна Бесапара е била на мястото и околността на днешното село Пастуша. Ако не е бил големият пожар по време на Руско-Турската освободителна война в София, Петко Славейков е щял да публикува доказателствата за това мое твърдение. Бесите и по-точно Пловдив в онова време и град Бесапара се свързват и с още едно явление в българската история - ПАВЛИКЯНСТВОТО. Тук са били най-силните центрове на павликянското движение и тук то е било родено, а не както днес ни учат, че е било привнесено от Армения. Армения е неправилен прочит на РОМАНИЯ, която е на територията на Тракия.

Аз се различавам от вас, че винаги търся и никога не се задоволявам с приетите вече знания. Затова темите ми са малко особенни и различни, но за сметка на това - носещи ново знание.

Вижте какво пише за павликянството Петър Сицилийски:

"XXI. Некоторые из его учеников дошли до Самосаты в Армении 61 и, посеяв там плевелы коварства, обманули многих тамошних армян. Спустя некоторое время, корень злейшего посева, разрастаясь, принес многим смертоносные плоды повсюду вплоть до Фанарии 62. Ибо некая женщина из Самосаты по имени Каллиника имела двух сыновей Павла и Иоанна, этих двух змей. Воспитав и обучив гнуснейшей ереси, [она] породившая их ехидна, послала их из Самосаты проповедывать заблуждение. Они перешли в одно селение прихода Фанарии и, найдя жителей его невежственными и не устойчивыми [в вере], посеяли там яд коварства и горькие плевелы дьявола. Поэтому до сих пор это селение называется Эписпарис 63, а ересь получила название от имени проповедовавших, ибо с тех пор они начали называться вместо манихеев павликианами 64. Чтобы эта зараза, распространяясь, не заразила многих из нас, наши благочестивейшие и православные цари, побуждаемые божьим рвением, время от времени убивают манихеев, находящихся на территории Ромейского государства, [делая это] согласно сказанному господом в Евангелиях: «Не желающих, чтобы я царствовал над ними, приведите ко мне и избейте их» 65."

"XXVIII. Один из них по имени Павел, по происхождению армянин, вместе со своими двумя сынами Гегнесием 80 и Феодором, убегает и приходит в вышеупомянутый Эписпарис, о котором мы подробно говорили, когда рассказывали о сынах Каллиники Павле и Иоанне 81, по чьему имени (т. е. по имени Павла. — Р. Б.), вместо манихеев они стали именоваться павликианами 82. Павел своего сына Гегнесия, которого переименовывает в Тимофея, отдает в школу безбожия. Между обоими братьями, Гегнесием и Феодором, возникает распря. Каждый из них говорит, что сам получил божью благодать святого духа. Эти поборники гнусности, споря между собой, ненавидели друг друга великой ненавистью, и так продолжалось до конца их жизни."

Visit My Website

Съжалявам много, че текстовете са на руски, на на български не ги открих, а и да превеждам сега просто нямам време.

В тази част на текста се виждат 4 топонима. АРМЕНИЯ, САМОСАТИ, ФАНАРИЯ И ЕПИСПАРИС. В бележките ясно се вижда, че ФАНАРИЯ и ЕПИСПАРИС не могат да се открият на територията на Армения:

62. Жерфаньон локализует эту местность в современном Таш-Ова, главным центром которой является Herek, в районе южного течения рек Ешил-Ырмак и Гелгит-Ырмак (см. Н. Gregoire. Pour 1'histoire des eglises Pauliciennes, KainocwroV du Pont Episparis en Fanaroia. — Orientalia Christiana Periodica, vol. XIII, № 3—4, 1947, p. 510).

63. Местность Эписпарис еще исследователями не локализована. Название селения Петр Сицилийский производит от греческого глагола iepisperirw — посеять. Это выдумка автора. Возможно имеется в виду Спер — область в Высокой Армении.

Нека сега да приемем, че топонимът Армения в действителност е РОМАНИЯ, или ТРАКИЯ. Кои градове там могат да отговарят на тези имена.

ФАНАРИЯ, или още Панария е опит да се напише ПЕНЕР опол. Всички знаете, че това е едно от старите имена на Пловдив.

При павликянството, още ПАВЛО-ЙОАНСТВОТО, както е по-правилно да се изписва и изговаря, основни пропагандатори са Павел и Йоан. Те са излезли от днешния Пловдив. Ще се спра по-нататък по-подробно на това учение. Но и аз, както и Видка Николова твърдя, че павликянството е дошло в Армения от Тракия, а не обратно както твърдят нашите учени днес.

Богомилството е било ръководено от поп Богомил, или Василийй, както твърдят Зигавин и други историци.

Савел от р. хр. = Павел от павликянството = Василий от богомилството.

Та темата беше за Пловдив.

ПУЛ ПУ ДЕВА = Градът на Павел и Девата.

Преди това град Пловдив се е наричал съвсем по друг начин - Град на ПАН и РА (Пенеропол) още и Град на БЕНУ и Ра (на древно египетски тракийски, според Стефан Гайд).

А знаете ли кой автор преди около 500 години сравнява Христос с Пан?

Птицата Бену е и Феникса, още и Христос, Орфей...

Арабите имат една поговорка:

"Птицата Бену (Феникса) се ражда от пепелта веднъж през 500 (някъде и 1000) години, изпява песента си и умира. Той винаги каца на Планината Каф, която е и Меру и никъде другаде."

Отговорете ми, къде отново трябва да се роди тази чудна птица?

Меру (МР) = пирамида = Рим (първият, онзи със седемте хълма)

Visit My Website

Според Франсоа Рабле, в този град са живеели много лоши хора. Лоши от гледна точка на приетото тогава католическо християнство във Франция. Тук са живели носителите на най-унищожителната ерес по онова време за църквата.

Вторият град е Еписпарис, или БЕСАПАРА. Гръцкият автор е заменил Б с П. На еврейски ПЕРУСИМ ознамава "различен" в смисъла на "еретик". Перущица е наследница на същите тези "различини" ПАВЛИКЯНИ и затова носи това име. Такива са и жителите на съседното село Устина.

В покрайнините на Пастуша е прочутата ЧЕРВЕНА ЧЕРКВА. Намират се хиляди монети от почти всички тракийски царе, на остров Тасос, Филип и Александър Македонски, римски републикански, императорски и късно-римски монети. До скоро в музея на Перущиза имаше две прекрасни глави от вносни статуи на римски императори, намерени под с. Пастуша. Братята Добруски откриват и десеттина колесници в могилата до винпрома в същото село. ПАСТУША идва от БЕС(з) Т(д)УША или БЕЗ ДУША. Това е било и един епитет на павликяните, наред с БЕСните, даван от християните на ПАВЛИКЯНИТЕ.

Стига толкова за сега. Ще продължа след вашите коментари.

Така се прави наука,с мислене, ровене и правилно анализиране на всички материали, а не да казвате, че е така, само защото е така прието.

С Уважение ХОРОС!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

21 мили от Филипополис е около 33 км., което е точно от древния град до старата част на Асеновград. :post-70473-1124971712: Около последния има открити над 150 оброчни плочки на Тракийския конник, няколко богати тракийски светилища и богати погребения.

Жалко, че Бесапара е била на пътя Сердика - Филипополис, който няма как да е минавал през Асеновград. :(

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А представете си, че това не са 22 римски мили, а 22 км. Тогава Бесапара си идва точно на мястото.

Трудно ще си го представим, защото римляните не са познавали километрите. Според същите пътеводители, които дават разстоянието до Бесапара 21 или 22 мили, разстоянието от Сердика (София) до Филипополис (Пловдив) е 98 или 103 мили, т. е. около 145-150 километра. :)

В тази част на текста се виждат 4 топонима. АРМЕНИЯ, САМОСАТИ, ФАНАРИЯ И ЕПИСПАРИС. В бележките ясно се вижда, че ФАНАРИЯ и ЕПИСПАРИС не могат да се открият на територията на Армения:

Нека сега да приемем, че топонимът Армения в действителност е РОМАНИЯ, или ТРАКИЯ.

Не изглежда много приемливо, защото Петър Сицилийски пише и за Романия като нещо различно от Армения.

Он хотел приблизиться к Армениям и к Романии. Тех, которые подчинялись ему, он сделал своими союзниками и использовал их в деле пленения [людей], а тех, которые не подчинялись [ему], отсылал к сарацинам. Он грабил пограничные районы Романии, расположенные в припонтийских областях. Одновременно, [пользуясь] удобством местности, он держал наготове убежище для тех, которых убивали в Романии за то, что они принадлежали к этой ереси.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Жалко, че Бесапара е била на пътя Сердика - Филипополис, който няма как да е минавал през Асеновград. :(

Според кой е била на пътя на Сердика - Филипополис?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според кой е била на пътя на Сердика - Филипополис?

Според двата римски пътеводителя - Итинерария на Антонин и Бурдигалския итинерарий. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според двата римски пътеводителя - Итинерария на Антонин и Бурдигалския итинерарий. :)

Тогава бих заложил на Пазарджишко, примерно от левия бряг към склоновете на планината, с допускането за двете части - горна и долна... Но оставава и възможността да има няколко Бесапари, да има преместване на града, случвало се е.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Така и не мога да разбера кой въздигна селото Бесапара в ранг на град, та чак и "столица" на бесите. :post-20645-1121105496:

Ако твоето село го няма на старите карти, то Бесапара присъства на една карта на Ортелиус от 16 век, наред с градове от ранга на Сердика, Филипопол, Адрианопол и др. Значи не е било обикновенно село.

С Уважение Хорос!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ако твоето село го няма на старите карти, то Бесапара присъства на една карта на Ортелиус от 16 век, наред с градове от ранга на Сердика, Филипопол, Адрианопол и др. Значи не е било обикновенно село.

С Уважение Хорос!

Бесапара присъства на картата на Ортелиус наред с други пътни станции като Lissas, Bagaraca, Cillae, Opizum и Burdipta, защото Ортелиус е използвал римските итинерарии при съставянето на картата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Бесапара присъства на картата на Ортелиус наред с други пътни станции като Lissas, Bagaraca, Cillae, Opizum и Burdipta, защото Ортелиус е използвал римските итинерарии при съставянето на картата.

Ако действително е имало римска пътна станция с това име, не е сигурно, че тя е точно столицата на бесите, възможно е да става дума за съвпадение на имената или за именоване, свързано с някакви хора или събития. Столицата на бесите, където и да се е намирала, ще да е била големичък град, щом самите беси са били толкова силни, че да имат царство.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Ако действително е имало римска пътна станция с това име, не е сигурно, че тя е точно столицата на бесите, възможно е да става дума за съвпадение на имената или за именоване, свързано с някакви хора или събития. Столицата на бесите, където и да се е намирала, ще да е била големичък град, щом самите беси са били толкова силни, че да имат царство.

Съществуването на римска пътна станция с името Бесапара е сигурно. Също така е сигурно, че Бесапара не е столичен град, а село. :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Съществуването на римска пътна станция с името Бесапара е сигурно. Също така е сигурно, че Бесапара не е столичен град, а село. :)

Името БЕСАПАРА е образувано от следните две имена:

БЕС (днес ПАСтуша) - Долна Бесапара и (А)

ПАРА (днес ПЕРУщица) - Горна Бесапара.

Още преди доста години, когато преоткрих светилището на нимфите край Огняново, направих теренни проучвания за локализирането на Бесапара. Първо се запознах с всички извори, после с хипотезите са локализирането му и най-накрая лично проверих терените.

Само тезата на Петко Славейков за ПАСТУША - БЕСАПАРА се оказа най-близо до истината.

По време на теренните обхождания открих и Пистироса, който по-късно дадох на Домарадски. Макар, че този град го има в изворите, но под друго име. Това е!

С Уважение Хорос!

Link to comment
Share on other sites

 • 9 месеца по късно...
 • Потребител

От много време събирам информация относно предполагаемото място на което се намира горна Бесапара.Изчел съм всички краеведски публикации,но всички те са неверни и користно посочват ,че Бесапара е в техни земи.Обходил съм всяка педя земя която е посочена от краеведите,но нищо не доказва за съществуването на селище.Никакви остатъци от крупно селище не открих.Позовавайки се на доказаното,че съществуват долна и горна Бесапара ще споделя моето заключение.Долна Бесапара се намира на десния бряг на река Марица,на зимния Траяна друм като мансио.В момента могат да се видят огромни съдове в земята които са служели за съхранение на провизии.Горна Бесапара според мен се намира на място неописано от краеведите.Селището е доста голямо,снабдено с предостатъчно с вода и площа която визирам е осеяна плътно със строителни материали свидетелстващи за наличието на крупни постройки.Границите на горна Бесапара са :местноста Банята до с.Капитан Димитриево,на запад посока Градището Дебращянско пресичайки пътя Пазарджик-Пещера,посока юг над лозята в подножието на планината стига и подминава малко Дряново дере Радиловско и по високата част тръгва на изток към Капитан Димитриево за да приключи отново при Банята.Площ предостатъчно голяма за да може да се определи като град а не като село имайки в предвид тогаващните представи за град.Мястото е избрано не случайно,с изключителна видомост заграден от всички страни с планини и подстъп от към север-посока Траянови врата.От доста време навивам един приятел историк да се заеме със събирането на доказателства относно горното.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Стефан Захариев

„Географико историко статистическо описание на Татар Пазарджишката кааза” 1870 г.

„17. От това село (Малко Белово) 1 / 4 часа към югоизток на един връх има развалина от езическо капище, дете са намерени много езически плочи с цели образи на разни богове. Преди 16 години като се научил за тях Георги Цукала-та дошъл от Пловдив и ги натоварил на една кола и тайно ги занесъл у дома си. От предания селяните казват, че дето са сега лозята на Голямо Белово, Малко Белово и Загорово (Саръхан бей, дн. Септември), през които тече река Ясеница (дн.Яденица) местото се наричало Старо Градище и било пълно с развалини и че старите жители на тоя град ги наричали Бешя фара. Може би те да са били Страховитите веси, или веси и това да е бил градът Виссапара, който се споменава в старите землеописания и които речения Г.Цукала в своето описание на Пловдивската епархия без основание казва да е бил Т.Пазарджик, дето до сега не са намерили никакъв знак откъм здания. Българите са ги наричали Бессиши , Бешя фара (Беси племе) . Латинската и влашката дума „фара” , която означава поколение или племе. И така Цукала напразно се мъчи да докаже, че Т.Пазарджик е старинен гръци град и че Вессите били Елини, когато те са били от ония славянки племена в Тракия.”

Петко Славейков

„Бешяфара.

Нам е днес известно, че това предание за Бешяфара е съобщену на г-на Захариеву от бившия в това време учител и после свещеник в Т.Пазарджик отец Върбанова, който до колко можем да съдим сега по съобщените от него сведения, позволява си да се увлича доста”

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Името БЕСАПАРА е образувано от следните две имена:

БЕС (днес ПАСтуша) - Долна Бесапара и (А)

ПАРА (днес ПЕРУщица) - Горна Бесапара.

Още преди доста години, когато преоткрих светилището на нимфите край Огняново, направих теренни проучвания за локализирането на Бесапара. Първо се запознах с всички извори, после с хипотезите са локализирането му и най-накрая лично проверих терените.

Само тезата на Петко Славейков за ПАСТУША - БЕСАПАРА се оказа най-близо до истината.

По време на теренните обхождания открих и Пистироса, който по-късно дадох на Домарадски. Макар, че този град го има в изворите, но под друго име. Това е!

С Уважение Хорос!

"Най-добрите изследователи на тракийския език са акад. Иван Дуриданов и акад. Владимир Георгиев. Не са много запазените и познати ни думи, на които те са посочили точния смисъл. За наша радост между тях са думите “bess/а/” - вяра и “para” или “рhara” - село,заселище или пазарище. Съчетанието на тези две думи дава названието на столицата на бесите Бесапара (Бесафара). Това е селището, пазарището на бесите. Но тъй като самата дума “besa/а/” означава вяра, то за всички в древния свят бесите са били “вярващите”, ”хора на вярата”. Всичко в живота на бесите е било подчинено на вярата и на култа към Дионис."

http://tempo.velingrad.com/modules.php?nam...le&sid=3613

Езикът на траките и топонимия на Западните Родопи

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересна дискусия и ако мога да добавя и моите впечатления.Ще кажа ,че не замествам едно неизвестно с друго и изграждам хипотеза,а при уравнение с две неизвестни предлагам евентуален отговор.

За Перущица като Бесапара и Бесапара като столица на бесите.

Да започнеме от там,с известното твърдение,че " Америка (САЩ)има много университети не защото е богата,а Америка е богата защото има много университети .

Една римска пътна станция не е направена защото там е бил голям и богат град ,а защото там е имало голямо и прочуто светилище заради което са направили станцията.Това светилище е столицата на бесите поради духовната си големина и значение.Огромната Червена църква насред пустошта е доказателството за светостта на това място на което е имало преди това нещо друго и преди това нещо друго и т.н.без да има там голям град.

И след като се намират монети от целия тогавашен свят,то значи са прииждали поклонници отвсякъде и това мпсто е било прочуто заради нещо което се е намирало там,да речеме светилище.Хорос казва "В покрайнините на Пастуша е прочутата ЧЕРВЕНА ЧЕРКВА. Намират се хиляди монети от почти всички тракийски царе, на остров Тасос, Филип и Александър Македонски, римски републикански, императорски и късно-римски монети. До скоро в музея на Перущиза имаше две прекрасни глави от вносни статуи на римски императори, намерени под с. Пастуша

Тириоглифос пише,че Беспара има "Според двата римски пътеводителя - Итинерария на Антонин и Бурдигалския итинерарий"

Само,че в Певтингеровата карта я няма. Имаме Сердика,Сарто-1 ,Егирка-2,Зирме-3,(Бесапара XXIV)?-4 на А и 5 на Б, Филипопол 6.

В ЛИБИ под 24 е написано че е Бесапара,но на картата не е дадено името а само числото 24.

По мои съображения които ще изложа Певтингеровата карта е с последни дани и е осъвременена някъде след като Константин Велики основава Константинипол,виждаме му статуята ,но същевременно и преди 500 г. Доказателство за това намираме,че Йорданес пише,че малоготите са между Дунав и Стара планина и са многобройни,и също казва ,че гетите преминали по времето на Константин Дунава и започнали да ги наричат федерати. На Певтингеровата карта Малоготите са дадени на север от Дунава ,т.е. това е преди 500 г и след Константин,което ни довежда до времето на Теодосий,след като при Йорданес те са трайно настанени до Хемус и са многобройни. Точно тогава става разрушаването на старите обявени за извънзакона светилища.И понеже това край Перущица,известната Червена църква е било такова,то е преустроено,а името му Бесапара започва да се заличава от картите и пише само 24. В старите пътеводители фигурира.

И напълно възможно еи ,тъй като на картите всичко е дадено под права линия,то след Зирме-3 да се е отивало в Бесапара и от там в Пловдив.По късно в резултат на Теодосий пътя е изправен и се открива тази станция 24 по прават към Пловдив,като Перущица се избягва исветилището не се споменава.

Потвърждение на тези събития намираме не само в преобразуването на светилияето край Перущица в църква ,но и в недовършеността на Мадарския конник. Всеки се прави,че не забелязва олтаря намирая се под вдигнатия крак на коня илиу недовършеността на този обект и че е само част от по голяма композиция. Няма оброчна плочка или стела която да не е грижливо оградена с ръбче,корниз,да е рамкирана и защитена и заобиколена с бордюр,само на МК всичко е пльоснато на скалата без ограждане на пространството. Подобните скални релефи в Иран са здраво вкопани и отгоре и отдолу и отстрани и изглеждат като във витрина ,но не и тук. Майстора който е започнал работата пио релефа пишат,че бил го очертал грижливо с улей и го изкопал безгрешно,като оставил улея сега да разбереме как го бил направил. Не. Майстора първо го е очертал,после го е издъбал като е отмел скалката до дълбочината на очертания улей и после пак го е очертал за да продължи да го вдълдава в скалат и с цел по късно да се получи ефекта който имаме при всички без изключение надгробни плочки на витрина. Само че работата му е прекъсната поради законите на Теодосий и обекта е останал недовършен.

post-4727-1265517402_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ergo, Натан, следователно Мадарския конник е синкретичен образ на Митра и тракийския конник и началото на работата най-вероятно трябва да се свърже с последния опит за реанимация на езичеството и с живота на Юлиан Апостат (361-363) , който се опитва да възстанови , запустелите езически храмове след 324г., когато излизат серия от едикти на Константни, забраняващи езическите жертви.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...