Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител

На вашето внимание предлагам една интересна дисертация посветена на ефталитите. Авторът е туркмен по произход, млад учен - Айдогди Курбанов. Трудът му е защитен в Берлин през 2010г.

Изключоя някои залитания, типични са тюркския му произход, т.е. опитва се да пробутва на читателя версията че ефталитите били тюрки, работата е подробна и има обзорен характер върху темата. Приятно четене! :vertag:

А.Курбанов. ЕФТАЛИТИТЕ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ. Берлин. 2010.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/A_Kurbanov_Eftaliti.pdf

И на руски език, някои работи:

М.Исоматов. ЭФТАЛИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Душанбе - 2009.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/M_Isomatov_EFTALITY.pdf

Джангар Ильясов. О тамге самаркандских правителей.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/Dz_Iljasov_Tagma_Samarkandskih_praviteley.pdf

Редактирано от Щекн Ичр
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А, интересуваме се. Ако намериш още интересности, давай ги насам!

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

особено титлата "тегин" - ако е означавала наследник нещата стават любопитни.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Курбанов доста се е постарал.Като че ли се налага идеята че ефталитите са микс от народи с ираноезичен елит.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да при всички случаи не са хомогенна общност. въпросът е дали идват от Синцзян като алтаизирани тохари и впоследствие се иранизират, смесвайки се с местното къснокушанско население, или още в прародината си са микс!

Хуа в китайските хроники са аварите, а Йеда - ефталитите. Според мен може би най-логичното обяснение на името им е от числото 7, съюз на седем племена. това се докезваи по различния начин по който се предава етнонима им - хептал, хефтал, абдал. Въвъ вахански "ъб" - 7.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да и въпросът е дали "ефталити" е самоназвание.

-------------------

Или поне на управляващата общност. Иначе имат и друго самоназвание алхани/алхони и валхони/вархонити - това са аварите. Както и хони/хиони.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да при всички случаи не са хомогенна общност. въпросът е дали идват от Синцзян като алтайизирани тохари и впоследствие се иранизират, смесвайки се с местното къснокушанско население, или още в прародината си са микс!

Хуа в китайските хроники са аварите, а Йеда - ефталитите. Според мен може би най-логичното обяснение на името им е от числото 7, съюз на седем племена. това се докезваи по различния начин по който се предава етнонима им - хептал, хефтал, абдал. Въвъ вахански "ъб" - 7.

:post-70473-1124971712:

То направо вече не ги различавам от Маджарите. :tooth:

:hmmm: А сега сериозно-наистина и аз смятам,че ефталитите са смесени-но смесването им е,чрез навлизане на тюркски елемент в земите им (по начало възникват на границата с тюрките)-т.е. нещо като съвременните татари,узбеки и пр.,но за разлика от тях са ираноезични със засилени монголоидни черти,а не тюркоезични европоиди :tooth:

п.с.

Интересен поглед-имам известни забележки -Khara -означава и сила;Деленето на черни и бели е характерно за българите и хърватите(от там го взаимстват хазарите) -Бяло и Черно море;бели и черни българи;бели и черни хървати.

Днес само ние и нашите наследници наричаме Егейско море-Бяло. ;)

А на български какво означава "абдал" :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:

Редактирано от rasate
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Расате Расате дори пущуните /потомците на ефталитите/ не са с моноголодин черти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Расате Расате дори пущуните /потомците на ефталитите/ не са с моноголодин черти.

Не бих казал,че пущуните са потомци на Евталитите.

Интересното в случая,че доста думички които толкова се мъчат да обяснят ги има в българският,което ме кара да се замисля :hmmm: -Калаши(келеши);Пущуни(диал. Пущинак);абдали :whistling::tooth: :tooth: :tooth: :tooth: :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напротив Расате, пущуните са си точно потомци на ефталитите (пише се с Ф). другото им название е абдали и алхани (за съседите им дарди). Дайте да не откриваме топлата вода.

----------------

абдал като жаргон, си е турцизъм, който няма нищо общо с обсъждания въпрос! Да си чувал че името "Хуй" е разпространено при китайците, а във финландски "путка" значи затвор, във чувашки "путеке" е агънце! Такива весели съвпадения има много.

абдали-еэфгалити, от аб - седем и пущунското ддала - племе!

Редактирано от Щекн Ичр
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Расате връзката ефатилити - пущуни е почти общоприета.

Но не доказуема.Всичко е в сферата на предположенията. :v:

Да не говорим какви са предположенията за етногенезисът на българите.

Свързването на Пущуните с ефталитите не се обосновава на изворен или друг материал,а са предположения на няколко автори.Дори и археологическите разкопки в района са спорадични и напълно недостатъчни.

По принцип всяко успокояване на района ще привлече археолози-тъй като Средна Азия е тера икогнита-да не говори колко български поддръжници на Иранската теория биха се запътили на там. :tooth: :tooth: :tooth:

Редактирано от rasate
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напротив Расате, пущуните са си точно потомци на ефталитите (пише се с Ф). другото им название е абдали и алхани (за съседите им дарди). Дайте да не откриваме топлата вода.

----------------

абдал като жаргон, си е турцизъм, който няма нищо общо с обсъждания въпрос! Да си чувал че името "Хуй" е разпространено при китайците, а във финландски "путка" значи затвор, във чувашки "путеке" е агънце! Такива весели съвпадения има много.

абдали-еэфгалити, от аб - седем и пущунското ддала - племе!

Да де с "Ф"-като пишеш бързо не гледаш. :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напротив връзката е доказуема, защото названието авогани се появява точно в ефталитското време. така са наричани ефталитите в Сюлеймановите планини (Пакистан). Абдал е едно от най-големите пущунски племена, днес се нарич Дурани, причината да прекръстването Курбанов я обяснява.Примерите с алханвари който дадох са също удар в десятката. И не на края по начин на живот пущуните са били федерация от няколко племена, живеещи на принципа на военната демокрация, дори и днес са такива. Ефталитите са били същите - федерация от племена а не централизирана държава. Вижта "Медния свитък" на Шойьен, който цитира Курбанов в работата си. Тораман, Кингила, Мейям, Джавука - имена на ефталитски владетели известни от монетите, са живели и управлявали по едно и също време.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напротив връзката е доказуема, защото названието авогани се появява точно в ефталитското време. така са наричани ефталитите в Сюлеймановите планини (Пакистан). Абдал е едно от най-големите пущунски племена, днес се нарич Дурани, причината да прекръстването Курбанов я обяснява.Примерите с алханвари който дадох са също удар в десятката. И не на края по начин на живот пущуните са били федерация от няколко племена, живеещи на принципа на военната демокрация, дори и днес са такива. Ефталитите са били същите - федерация от племена а не централизирана държава. Вижта "Медния свитък" на Шойьен, който цитира Курбанов в работата си. Тораман, Кингила, Мейям, Джавука - имена на ефталитски владетели известни от монетите, са живели и управлявали по едно и също време.

То и Балкария в Кавказ се появяват с българите,ама балкарците българи ли са?!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То и Балкария в Кавказ се появяват с българите,ама балкарците българи ли са?!

-----------------

Съвр.балкарци са кипчакизирани осетини-дигори. Тюркизацията им става късно, в 13-14 в. след като монголите разгромяват куманите. Една част от куманите се спасяват в Кавказ и асимилират местното население.

Преди това в Балкария са живели дигорци-аси. Според преданията на дигорците, преди техните предци да заселят Балкария, там живеел родствен на тях народ който те наричат бурсари или бурдари, които обаче напуснали земити си поради някакво бедствие. Според Борис Алборов, осетински изследовател на осетинските предания, въпросните бурсари вероятно са народа "пурка" отразен в "Ашхарацуйц" на А.Ширакаци. А въпросните пурка твърде приличат на Птолемеевите "пагорити" и "пугурите" на З.Ритор! Е изводите са за вас!

---------

Без съмнение, трябва да се приеме че "Конската планина" на Аспарух е хрбета Дзиакан. Съвр.му название е Суган и се намира между Балкария и Дигория. Названието е местно, адъгско и произлиза от адъг. "тсу", "шу" - кон!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То и Балкария в Кавказ се появяват с българите,ама балкарците българи ли са?!

-----------------

Съвр.балкарци са кипчакизирани осетини-дигори. Тюркизацията им става късно, в 13-14 в. след като монголите разгромяват куманите. Една част от куманите се спасяват в Кавказ и асимилират местното население.

Преди това в Балкария са живели дигорци-аси. Според преданията на дигорците, преди техните предци да заселят Балкария, там живеел родствен на тях народ който те наричат бурсари или бурдари, които обаче напуснали земити си поради някакво бедствие. Според Борис Алборов, осетински изследовател на осетинските предания, въпросните бурсари вероятно са народа "пурка" отразен в "Ашхарацуйц" на А.Ширакаци. А въпросните пурка твърде приличат на Птолемеевите "пагорити" и "пугурите" на З.Ритор! Е изводите са за вас!

---------

Без съмнение, трябва да се приеме че "Конската планина" на Аспарух е хрбета Дзиакан. Съвр.му название е Суган и се намира между Балкария и Дигория. Названието е местно, адъгско и произлиза от адъг. "тсу", "шу" - кон!

Добре казано-но има едно "но"-аз отричам тюркският характер на куманите.

Според мен куманите са сроден на българите народ.

Какво се дава като пример за тюркски произход на куманите-опорочения "Codex Cumanicus" сътворен по време на Златната Орда и основно върху кипчатски(башкирски) и Огузки(печенешки) тюркски.

В случая става едно унаследяване на името въз основа на територията,която заемат придошлите тюрки-нещо доста характерно за историята(Унгария,Балкария и пр.)

От друга страна при съвременните разкопки в Крим се установява до идването на монголо-татарите присъствие на едно многолюдно българско поселение на полуострова. ;)

Т.е. стигаме до абсурд-кодексът е написан Уж върху езикът на куманите,ама нели населението било българско,в периодът когато там се установила Златната Орда. :tooth:

Редактирано от rasate
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Расате не можеш да отричаш общоизвестни истини! :vertag: Куманите са основата на голямото севернотюркско езиково семейство - кипчакското! Татарите са техни братя!

Връзката между кумани и българи е едва от времето на ВБЦ, когата цялата ни аристокрация и трите управляващи династии са кумански по произход! И хвала на провидението че са се асимилирали езиково, иначе щяхме да говорим съвр. "волжкобългарски"! :tooth:

Редактирано от Щекн Ичр
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Расате не можеш да отричаш общоизвестни истини! :vertag: Куманите са основата на голямото севернотюркско езиково семейство - кипчакското! Татарите са техни братя!

Връзката между кумани и българи е едва от времето на ВБЦ, когата цялата ни аристокрация и трите управляващи династии са кумански по произход! И хвала на провидението че са се асимилирали езиково, иначе щяхме да говорим съвр. "волжкобългарски"! :tooth:

Добре дай извори-аз ще ти дам няколко за езикът на българите-едно писмо,Роджър Бекон и Павел Унгарски. ;)

В писмото си от 1182 година до Киевския княз Светослав Всеволодович, Великия княз Всеволод Голямото гнездо , пише:

“...Отче и брате, се болгары соседи наши..., суть вельми богаты и сильны, ныне пришед по Волге и Оке, якоже и коими с великим войском многие городы разорили, людей бесчисленно пленили, которым я един противиться не могу... Половцев же призывать не хочу, ибо они с болгары язык и род един...”

На общият събор в Болоня, 30 май, 1221 провъзгласили Провинция Унгария и св. Доминик избрал Отец Павел като най-подготвеният да основе Ордена да покръсти родната си страна и куманите.Той покръстил херцок(архонт)Борикс и синът му Мемброк,а след това и множество кумани поданици на страната му.

Далее, за Этилией, находится третье тартарское княжество; и ими уничтожены местные народы, а жили там куманы-канглы, как выше [говорилось]. И простирается это княжество от реки на восток, так что путь из южной части до главных владений императора занимает четыре месяца. Но с северной части простирается оно на расстояние двух месяцев и десяти дней [пути]. Из чего следует, что Кумания была величайшей из земель . Ведь куманы обитали от Дуная до той самой земли, в которой пребывает император, и все они были перебиты тартарами , кроме тех, которые бежали в Венгерское королевство. И это княжество граничит на севере прежде всего с Великой Булгарией, откуда происходят булгары , живущие между Константинополем, Венгрией и Склавонией. Ведь та, что расположена в Европе, - Малая Булгария, [и там] говорят на языке булгар, живущих в Великой Булгарии, которая находится в Азии.

Роджър Бекон.

Само не споменавай куманският кодекс-напълно опорочен-създаден по време на Златната Орда-на място,уж на което са били куманите,а всъщност археологията доказва друго,и думите споменати в него се основават на два тюркски диалекта кипчатски(р-диалекта на башкирите),но и огузки(з-диалекта на печенегите)- наследник на който е централният кримо-татарски диалект.Т.е. куманският кодекс е смесица от предимно два народа дошли на Крим с монголското нашествие,а куманите са един от изтребените от тях народи в едно с Волжките българи.

Е известна част от куманите се спасяват в еднословна Дунавска България,част в Унгария,а Вложките българи минават по на запад и стават част от по късното Московско княжество.

Редактирано от rasate
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Доказателства че слънцето изгрява от изток, а не от запад не е необходимо да ти давам. Прочети Валери Стоянов по въпроса - за куманите, куманските заемки в български, куманските имена, езикът им и прочие! Куманите са езиково тюркизирано европеидно население на Централна Азия.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...