Отиди на
Форум "Наука"

Франсис Бейкън


Recommended Posts

 • Потребител

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА БЪДАТ ПРЕОДОЛЕНИ ИДОЛИТЕ НА ФРАНСИС БЕЙКЪН?

Предразсъдъците владеят човешкия разум и моделите на мислене и поведение векове наред са вкоренени в него. Това дори прехвърля века на индивидуализма. Компютърът работи с шаблони от информация, към която се подхожда с вярна парола, ето така идолите владеят духа, който трудно се подлага на класификации. За разлика от духа за характерите имаме отличен труд на Теофраст - „Характери“. Достъпът до истината в реалния живот се затруднява, когато се осъществяват дискусии между хора, подвластни на различни идоли (например партии).

Според класификацията на Франсис Бейкън в книга първа на „Нов органон“ типичният начин, по който човешкият ум става жертва на систематични интелектуални сривове, е следният: „Идолите на пещерата“ представляват прояви на непълноценност, които възникват поради индивидуални навици, образование и други явления на развитието. Някои от нас могат да бъдат много силни в логиката, а други – много слаби, някои добри в разграничаването на нещата, които са очевидно подобни, а други – твърде неспособни да схванат това“ (“Философията на Запада“,с.346). „Идолите на пазарището“ са недостатъци, коренящи се в езика... Този вид абстракция може да ни съблазни да направим изводи, нямащи никаква основа в природата“ . Предразсъдъците на театъра са възприети от превратните правила на доказването, те не са вродени, нито проникват тайно. Идолите на племето имат за основа самата природа на човека.

Връзката между представата на Бейкън за идолите и понятието ”абсолютна истина” е амбивалентна. Дори достигането на истината не е достатъчно за коренно преодоляване на идолите. Възможно е една индивидуалност да опознае заблудите си, но това ще е „капка в морето“. Личността, дори да е месия, не би могла да приложи по верен път опита си сред същите тези хора, които робуват на идола си. През 30-те години на ХХ век някои от тях са били наричани „лумпени“ в Русия . Ако някому бъде даден достъп до истина: например, значението на протеините и това на гените, той се изправя пред трудни дилеми: като степента на собствено развитие на човек с родители без образование, но попаднал в интелектуална среда и възможности да поддържа нужното ниво на протеини в организма си и друг – при противоположни условия, за да се изясни кое точно влияе на индивида. Природните науки за човека и хуманитаристиката ще доразгадават генома десетилетия наред.

В литературата се крие енигма, понякога самите автори не могат да отговорят на запитвания за смисъла на изреченото от тях. В развитието на поезията в началото на 21 век се забелязва употреба на все по-отдалечени от обозначаваното метафори. Абсурдните наблюдения и светоусещания получават награди. Поетите бягат от мъртвите метафори с риск словото да се окаже безсмислено. В прозата тъкмо обратно – търси се откритост, показност, прозрачност. Сближава се с точността на логиката, с науката или с булевардното, със стила на престъпника, който говори за своя свят, като чистият съдник остава в сянка. Едни от най-явните примери за това са творбите на Александър Томов и на Георги Стоев.

Точността е задължителна за журналистиката, политиката, съдебната система. Прагматизирането на литературата навлича беди. Абсурдно ще ми изглежда, ако се приеме заплащане за всяка дума и ред, произведени на конвейер. Сега писателите сами са си продуценти, когато книгите са им „самиздат“, а други разчитат на партийно крило. Доводите, че в напредналите страни е така, водят до грешки и изстъпления. Писатели като Дикенс и Достоевски са писали по поръчка; ако бяха задоволени, не биха направили компромис с таланта си. Превръщането на магистрати, парламентаристи и представители на изпълнителната власт в идоли чрез имунитет ни подсказва, че свалянето му е застраховка. Например случаят с бившия депутат Владимир Кузов, който злепоставя целия ни парламентаризъм. Убийствата сред върхушката през вековете – на монарси, патриарси, католици, и други - убиващи или жертва, поради правата си до живот или забраните за цял живот, са една предвидима форма на агресия. В България ключови фигури от елита и магистрати бяха показно екзекутирани през деня. Предразсъдъкът се превръща в тиранин за недиференцираните хора, доколкото не могат да си избистрят съзнанието от идоли. Без имунитет всички сме равноправни пред закона. Асоциациите са сродни на литературата, но не и на точността на хирургическия скалпел.

Възприятията – на сетивата, на ума, стават съобразно природата на индивида, а не на света. Гласувайки за партия, ние не носим отговорност за попадналия под номер 87 престъпник, понеже не дочитаме цялата листа, и не можем да я поправим. Алтернативата е бързо да променим партията и сред опонентите „имунизираният“ да се окаже с номер 5. Веднъж избран, представителният трябва да се откъсне от идолите на рода и пазара. Обаче у всекиго има собствена пещера или празнина, която пречупва и изопачава естествената светлина. Мажоритарните избори през 2009г. узакониха изборния туризъм, защото позволяват да си извадим удостоверение и да гласуваме там, където е нашият фаворит. Пътниците от Турция имат свои фаворити по изборите.

Подразделение на идолите на пещерата ще наречем трансформацията „дяволско гърло“, когато дадена информация се приема като предразсъдък и се заблуждава длъжностно лице, дава се изопачена представа на обществеността или се постига цел чрез представяне само на едната страна. Директор, който няма лични впечатления, за да си изгради мнение, слуша заместника си и по този начин е завладян от „дяволското гърло“. На годишен съвет директор казва, че прикритите грехове са по-малки. Всеки различно си представя категорията „грях“. Разумът може да заповядва на думите, но те биват оцветени със съдържание според прагматизма на масите. „Идолите на пазарището“ оказват влияние и на личната допустимост на греховност. Ревнуващият човек реагира остро на всяка заплаха за територията си на влияние. Влюбеният в ревността си надхвърля авторовото въображение. Автор, който краде чужда история без да има емпатийно отношение, отнема от светлинката и вкарва читателя в пещера. Нека да считаме за съмнително онова, което най-силно е увлякло разума, то вероятно е идол на пещерата, който пречи на безпристрастността.

Само пещерната „светлина” би заблудила личност, че правото по рождение е по-ценно от краткотрайно придобито право чрез свободната воля на личността и избирателите. С раждането на младия крал Артур, той е отделен от родителите си. Баща му е уважаван, когато е доказал силата си на владетел, но със смъртта му започват бунтове, гражданска война, защото младият крал Артур не е възприет като обединител в началото. Възцаряването му е право по рождение, но после по заслуги той спечелва сърцата на много народи и е възприет като митологичен герой. Принудително е оттеглянето на цар Симеон ІІ от България през неговото ранно детство, после по заслуги е избран за мандатна длъжност. Заради своя идол народът избира и неизвестни личности, които представят свитата, антуража . Преди изборите през 2001г. журналистът Явор Дачков твърдеше, че царят ще се лиши от ореола си на цар и от правата на короната, ако се кандидатира за президент. След смяна на правителството свалиха от ефир предаването „Гласове“ на Дачков. Придобитото право по заслуги, мимолетно или не, заслужава повече удовлетворение. Идолите подвеждат тълпите, но невинаги оправдават очакванията.

Професията „имиджмейкър“ също противоречи на правдата, тя е изиграване на постановка по сценарий. Предразсъдъците на театъра са възприети от превратните правила на доказването. Измислиците на театъра са по-изящни от правдивите разкази от историята, те дават представа в общественото пространство, която увлича публиката. Паметта е избирателна, но невинаги изборът е съответен. Обвиняем или свидетел биха могли да си спомнят избирателно, а за важни факти да са в амнезия. Религията опрощава, но защо и правосъдието напоследък? Адвокатите - идолите на словото, отлагат наказанието. Караславовият герой Юрталана е уверен, че изкупва греха си – убийство – чрез даряване на овен на манастира. В какъв размер да бъде овенът, какъвто се дарява на църквата, но този път като за гаранция на престъпник пред Съда, поради неиздържан вид на следствено дело?

Когато децата са действащи лица, много повече възрастни дърпат конците на импулсивната им природа. В училище се правят провокации по сценарии, за да се провери как учители, други длъжностни лица и ученици могат да реагират. Тарторът на училищна групичка води племето си, но при благословията на по-възрастен наставник. Слушат водача, но дали дързостта и цинизмът на младия невеж дух могат да се сравнят със слабохарактерието на стария циник, който ползва младите духове за цели, които не може да постигне сам? Армиите, водени от хора „по-близо до нощното напикаване“, постигат краткотрайни победи или Пирови победи. В домовете за сираци имаше случаи, когато възрастен възпитател подстрекава по-големите да бият по-малките, които не му се подчиняват. Той самият няма право на физическо насилие, за да въдвори ред. Чиновниците само разписват, а действащите лица са използвани за мръсната работа. Под давление на директор се е случвало непълнолетни лица да нападнат учител. Политик може да изглежда като лъскав пес от анимационен екшън сериал, който си почива при изпълнението на каскадите, понеже се е уморил да изглежда усмихнат и загрижен за хората. Каскадите са за анонимни лица. Угодническата популистика, печалбарската стратегия често намират израз в едностранчивостта.

Идолите на племето са наречени така, защото имат за основа стереотипното мислене, представата за нещата на общността, което води до предрешени случаи. Племенният вожд се допитва до жреца и тогава действа. Войската има нужда от Лъжеивайло, за да си възвърне духа. Царят може да се откаже от идола на племето, защото подсилването на защитата от врага отвън може да доведе до засилване на врага отвътре. Ограниченията и промените на сетивата понякога водят до възприятие на чуждата представа, на мълвата на племето. Християнството проповядва, че духовната слепота е по-опасна, но блажени са простите.

Видимото и същността са друго противоречие. Естетичният външен вид е необходимост, но не бива да води до идолопоклонничество. Спортисти и артисти, популярни лица привличат мнозина подражатели. Зад красивата форма се крие понякога порочно съдържание. Увличането на футболни фенове в сблъсъци не помага на отборите. Момчешки труп във вана във видеоклип на песен на сладникави момичета отвращава дори феминистките. Идолите сред учениците може да не са естетични. Движението сатанисти се отличава с липса на хигиена, избиване на котки, вяра в силната раса, проповядване на омраза към циганите и пр. Учителският съюз и бившият министър на образованието и науката доц.д-р Даниел Вълчев предлагат връщането на оценката за поведение на учениците, на графата за поведение в бележниците и дневниците. Свободата да се приема и отхвърля доброто и злото има нужда от контрол, разглеждането на нещата от позицията на пренебрежението води до погрешни виждания. Външната намеса не води до самоконтрол, но това е пътят за преодоляване на идолите у младите. Някои представи се възпитават.

Ако разчитаме на свръхразум, ще се озовем в хаоса. Вместването на човек в норми поддържа предразсъдъците, но съвременното общество не може да се върне в състоянието на абсолютната власт от времето на Луи ХІV. Самооценката се гради бавно, но за нея помагат външните представи и опитът.

Без да пренебрегваме правото на пълноценен живот, не отричаме етикета за приемане в обществото, за да го наречем предразсъдък. За етикета в развитите демократични общества пишат мнозина, но да предпазим младите от обсебващи духове – на племето, пещерата, театъра и пазарището...

Мария Чулова

гр. Пловдив

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много хубава статия, но не виждам в нея никакво решение на поставените проблеми... Ти как мислиш? Може ли да се преодолеят идолите на обществото, той сам Френсис Бейкън дава някакви насоки, но...тук говорим за друго общество, друго време, други хора...и то в глобален, свързан свят...

И друг въпрос...Може ли обществото изобщо да съществува без тези подобни "идоли"? И ако може как? И не е ли това именно естеството на обществото... И още... що тая тема е в педагогика и дидактика? Нима е работа на учителя да руши идолите на обществото??? Молим да снемете от крехките му плещи туй бреме :)Незабавно!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пък и какво му е лошото на горкия рационалист и емпирик Бейкън?

Впрочем, гледам горе нещо доста объркано. Няма такова нещо като "хипократичност на адвокатите". Хипократ не е същото като хипокрит ;) Изобщо, цялото есе е едно трупане на някакви примери, но не е с много ясна теза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пък и какво му е лошото на горкия рационалист и емпирик Бейкън?

Впрочем, гледам горе нещо доста объркано. Няма такова нещо като "хипократичност на адвокатите". Хипократ не е същото като хипокрит ;) Изобщо, цялото есе е едно трупане на някакви примери, но не е с много ясна теза.

според мен е някакъв доста неточен и хаотичен...превод....или просто интуицията ми е такава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мога да се съглася с печатната грешка за Хипокрит. В никакъв случай плещите на учителите не са крехки. Получават заплата около средната в страната. Дори през миналата година съобщиха, че средната учителска заплата е достигнала 730 лева. Педагозите работят на осемчасов работен ден.

Само клеветник може да си позволи да твърди, че есето ми е преводно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Същата грешка. Не "Хипокрит", а Хипократ. И не "хипократичност", а лицемерие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Мога да се съглася с печатната грешка за Хипокрит. В никакъв случай плещите на учителите не са крехки. Получават заплата около средната в страната. Дори през миналата година съобщиха, че средната учителска заплата е достигнала 730 лева. Педагозите работят на осемчасов работен ден.

Само клеветник може да си позволи да твърди, че есето ми е преводно.

:sneaky2: В едно есе е позволен свободния стил, но все пак е необходимо да се изрази ясно тезата на есето и то да има някакви изводи. :vertag: Бидейки хаотично и неясно, без ясно формулирана теза и без резултатност в края на есето,твърдението, че е преводно е по-скоро оправдателно за автора, отколкото обвинение :bigwink: Трудно е за читателя да разбере какво точно търсиш в това есе и какво точно намираш. На студентите и учениците такива есета им се получават, когато бързат да предадат нещо и наслагват фрагменти от различни източници един след друг, свързвайки ги набързо с първото умно звучащо изречение дошло им наум. Есето не е лошо като замисъл, в него има достатъчно подбрана информация, но е например неясно що се скача от природните науки в литературата без каквито и да е заключения или сравнителни изводи...същото е валидно за всеки отделен абзац. Няма извод накрая, нито заключение. Казвам го, тъй като може да ти се наложи и други есета да пишеш и никак не е хубаво да са такива :)

За това ще направя сериозен анализ на твоите твърдения, за да видиш кое ме провокира да си мисля, че текста е превеждан а не обмислян.

Колкото до училището и учителите. 730 лева получават учители с най-малко 10 год. трудов стаж и с пълен норматив. Освен това всички знаем, че реалните заплати са в сивия сектор и средната заплата е само за по телевизията. Това означава сериозно натоварване, тъй като малко от не-учителите им е ясно какво натоварване на психиката и физиката е работата с групи по 25 човека по 6 часа на ден. Да не говорим че това са 730 лева, които като бамнем данък, осигуровки, пенсионни и прочие остават 600. С тия 600 не е лесно да се живее нормално и едновременно с това да си отдаден напълно на професията си без да мислиш как ще си платиш парното и другите сметки и как ще нахраниш децата си. Да не говорим за това, че младите хора имат и други нужди и разходи, които пък съвсем не могат да се поемат от заплати от по 400 лева, кавито получават. Другото е, че на учителите им се налага да работят по идиотски образователни програми. Третото е, че родителите изобщо не ги подкрепят във възпитанието на учениците и напротив - непрекъснато протестират и възпират този процес, твърдейки че тяхното дете е най-възпитаното и свястното на света и не се нуждае нито от забележки, нито от порицания, нито от санкции, нито от напътствия, а само от видите ли спокойствие да издияни някак си до 12 клас без много да се напряга горкото. Всъщност в есето си ти можеше да наблегнеш върху силно застъпения в България предразсъдък, свръхидол, спрямо образа на учителя, който кара самите учители да се срамуват от професията си, да я считат за "последна дупка на научното развитие" и да се самоидентифицират като неуспели в живота...стигнали само до нивото на учител... Този предразсъдък властва и в медии и в социални нагласи и в самите "възпитателни" методи на родителите, които веднага щом обърнат гръб на учителя коментират професията му и личността му пред детето, сривайки неговия авторитет. "Тая па учителка откъде-откъде накъде ще ми вика, че се държиш невъзпитано... Кажи маме, кой те ядоса мило, кой те провокира! А маме! Ще види тя!!! Следващия път ще я науча аз!" - чувала съм това от мои приятелки-майки на ученици. Самата аз съм работила на различни поприща в образованието - в гимназия, в университет и в начално училище. Всъщност само в университета получих уважение и удовлетворение от работата си, тъй като студентите, освободени от идола на училището (що не го наречем така) търсят опора в своя преподавател и ментор, за да получат именно знание (и то не всички).

"Момчешки труп във вана във видеоклип на песен на сладникави момичета отвращава дори феминистките. Идолите сред учениците може да не са естетични. Движението сатанисти се отличава с липса на хигиена, избиване на котки, вяра в силната раса, проповядване на омраза към циганите и пр. Учителският съюз и министър Даниел Вълчев предлагат връщането на оценката за поведение на учениците, на графата за поведение в бележниците и дневниците. Свободата да се приема и отхвърля доброто и злото има нужда от контрол, разглеждането на нещата от позицията на пренебрежението води до погрешни виждания. Външната намеса не води до самоконтрол, но това е пътят за преодоляване на идолите у младите. Някои представи се възпитават. " - Все пак е нужно да се проучи по-сериозно ученическия соцуим преди да се формулира тезата, че външната намеса ще спре крайностите в някои социални групи от младежи...
Тук има и някои странни и доста озадачаващи ме твърдения - първо намеква се, че изповядващите феминизъм жени би трябвало да се кефят на някакви (не толкова крайни като момчешки труп във вана) страдания на момчета.., което според мен няма нищо общо с феминизма. Второ твърди се че сатанистите-ученици не се къпят, избиват свещеното за сатанизма животно - котката, едновременно със това че са сатанисти се оказват расисти и нацисти и мразели ромите... Всъщност от трите няма нито едно вярно твърдение и въпреки, че съм против крайностите в някои ДАРК течения някак ми се вижда, че под "сатанисти" се разбират всички невъзпитани, изпуснати лигльовци с родители простаци и без какъвто и да е родителски контрол. Всъщност повечето "сатанисти" слушат определен тип музика, отричат ВСИЧКИ общоприети идоли, стремят се към индивидуализъм, почти всеки има черна котка в къщи или нещо черно - гарван, черно куче и прочие и се обличат готино, различно. Събират се на малки групи, четат фентъзи и са над средното ниво на интелигентност и образованост на учениците. Обикновено са тихи и задълбочени в клас, имат отличен или много добър успех. Често бягат от училище, когато им е скучно. Винаги имат мп3 на ушите и от него дъни някакви жица, готик или нещо подобно. В училище си носят да Четат книги за магии и ритуали. Всъщност четат много повече от всички свои останали съученици. Пишат страхотни есета. Интересуват се от психология и разни модерни начини да се влияе на психиката. Носят амулетчета и са много чувствителни. Винаги са обект на интерес от съучениците си. Много малко вероятно е някой от тях да убие каквото и да е живо същество. Ако това се случи, то причината е отново в изпускането от страна на родителите, преживяно насилие, стрес, развод ...

Не защитавам една или друга социална група.

Вместването на човек в норми поддържа предразсъдъците, но съвременното общество не може да се върне в състоянието на абсолютната власт от времето на Луи ХІV.
това твърдение не ми се връзва... Времето на Луи ХІV едва ли е по-добро от нашето, а така излиза..че би било хубаво да се върнем в подобно време.

Без да пренебрегваме правото на пълноценен живот, не отричаме етикета за приемане в обществото, за да го наречем предразсъдък. За етикета в развитите демократични общества пишат мнозина, но да предпазим младите от обсебващи духове – на племето, пещерата, театъра и пазарището.
Последното изречение е противоречиво и неясно, заради едно "но", което някак си не се връзва. Предходното пък също съдържа едно "без" и едно "не" които създават противоречие в непротиворечиви твърдения - би трябвало да звучи "За да не пренебрегнем правото на пълноценен живот, няма да отричаме етикета за приемане в обществото и да го наричаме предразсъдък (което пък обезсмисля всичко твърдяно отгоре... :post-20645-1121105496: ) Другото изречение би трябвало да звучи така: За етикета в развитите демократични общества пишат мнозина. Но въпреки написаното какво правим, за да предпазим младите от обсебващи духове - на племето, пещерата, театъра и пазарището?

След като ти написах какво мисля, надявам се да ми простиш "клеветата" и следващия път да внимаваш, когато подготвяш есето си - именно, за да не те разберат погрешно хората.

Похвално е усилието да направиш един прочит на Бейкън през призмата на съврменното общество. Адмирирам такива опити, но едновременно с това ми се иска авторите да са по-сериозни в изпълнението им.

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
След като ти написах какво мисля, надявам се да ми простиш "клеветата" и следващия път да внимаваш, когато подготвяш есето си - именно за да не те разберат погрешно хората.

Похвално е усилието да направиш един прочит на Бейкън през призмата на съврменното общество. Адмирирам такива опити, но едновременно с това ми се иска авторите да са по-сериозни в изпълнението им.

Подписвам с две ръце.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Lion Queen, се разкрихте най-сетне, че сте отхранвана на държавната трапеза на българското образование. Предишният ми опит на училищна и университетска преподавателка не може да ме лиши от обективността ми. Аз също съм работила в образователната система и съм си изработвала учителски заплати и съм участвала в гладната стачка /три дена/, когато имахме искане да се увеличат учителските заплати. Сега са увеличени незначително, защото всяко правителство увеличаваше учителските заплати с 9 % годишно.

С цялата си наглост зам.министър Дамянова се изказа в новинарска емисия, че интересът към учителската професия се е увеличил и при това при младите, защото в 118-то столично училище са кандидатствали 300 български граждани за 6 учителски места. Познанията по статистика на човек на държавен пост да не са оценени дори за среден от най-обикновен университетски преподавател по статистика - това е някаква инертност на хора без познания, които могат да останат само на експертен пост, а никога няма да станат лидери. Инертност и манипулация, защото средната възраст на учителите е 50 години. Дори в 118-то столично училище да назначат учители на възраст от 22-49 години, няма да променят средната възраст на учителите на 49 години.

Крайни егоисти са висшистите с едно "кирливо" висше образование, когато говорят за доходи от 700 или 400 лева, когато хората, които не симпатизират на сатанистите получават по 42,90 лева за 56 часа труд.

Под едно "кирливо" висше образование не отричам, че има разлика между висшист с успех от дипломата от 5,80-6,00 и друг с успех 3,40-4,40 и пр. В ОУ "Св. Климент Охридски" в Хисаря назначиха учителка със среден успех от дипломата по АФ 3,40. Вие може да сте била отличничка преди 12-15 години. Заплатата Ви се сформира по принципа на уравниловката. Вие сте граждански активен човек и може би някога ще поставите и проблема дали човек научен за среден може да преподава за отличен.

Един истински политик не може да си позволи да твърди, че основно се печели от сивата икономика.

Така обижда народа си и всички честни българи.

Втренчеността в гилдията на учителите може да помогне на някого от народните представители, които подкрепяте от предходните парламентарни избори, да Ви обърне внимание. Имате умение да четете задълбочено от "своята камбанария", имате страст, която ще Ви бъде полезна в конструктивния диалог с народния представител.

Тази втренченост от някои се нарича целенасоченост, а от други - "като кон с капаци".

Как ще поставите сред приоритетите проблемите на учителите, когато повечето от тях са с едничкото си образование и нямат очи да видят проблемите на родителите, които с 42,90 лева месечно и с четири висши образования на майката и три висши образования на бащата се опитват да подпомагат възпитателната работа на учителите и да изхранват себе си и децата си.

Тук пак някой би заподозрял във феминизъм, защото се изказвам за бащата, че е с едно висше образование по-малко от майката.

Директорите, които назначават по принципа удобност, за такива родители като посочените от мен могат да изглеждат като смучещи кръвта на кърмачета и определящи кой учител да се размножава, защото е на постоянен трудов договор и получава посочените от Вас 600 лева. Няма да спрат ромите, защото единствени те не се страхуват от Бойко-Борисовата криза на нищета и самодоволство, а не спират да пълнят българското училище с деца. Ще успокоим учителите. Могат по-дълго да получават техните 400-800 лева, защото българският ром не се страхува от предписанията на властващите, а пълни родното школо с предизвикателства и живи хора.

Може да се запознаем някой ден и разговорът да протече естествено. Имаме си прилики и разлики. Благодаря за общите интереси.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Като изключим патоса на ненужните лични забележки, прочетох нещо добро:

... дали човек, научен за "среден" може да преподава за "отличен".
Отлично казано.

Това за едничкото висше образование също е вярно. Учител, който е само педагог, журналист, който е само журналист и свещеник, който е само богослов, са практически безполезни. Човек би бил ефективен, ако е и още нещо: учител-математик, журналист-юрист, свещеник-лекар. За съжаление у нас не се насърчава подобна инвестиция във време и учене. Резултатът е тройкаджийство на нацията.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Словото-воин и за по-нататашната борба за знание

В един от личните ми блогове публикувам творби, които ще помогнат за по-доброто разбиране на текстологичния вътък и на някои от моите текстове.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това, което Глишев забелязва, е темата ми за нова педагогическа полемика. Посочените случаи на комбинации от професионални знания и умения и поставения проблем за развитието на нацията одобрявам.

Без патос не можем да излезем от личното и да се приобщим към национална кауза.

Можете да се присъедините към групата ми във Фейсбук: "В България има много квалифицирани кадри без работа".

Там ще попълните по избор анкета:

Колко ли от кандидатите за изборните длъжности са безработни?

Прибавете отговор по личен избор.

Това, че отговаряме по един начин с Красимир Байрактаров и др. приятели, не означава, че мнението на Глишев и Лъвската кралица не може да е по-смислено от нашето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Lion Queen, се разкрихте най-сетне, че сте отхранвана на държавната трапеза на българското образование. Предишният ми опит на училищна и университетска преподавателка не може да ме лиши от обективността ми. Аз също съм работила в образователната система и съм си изработвала учителски заплати и съм участвала в гладната стачка /три дена/, когато имахме искане да се увеличат учителските заплати. Сега са увеличени незначително, защото всяко правителство увеличаваше учителските заплати с 9 % годишно.

Ама аз не съм го крила, всъщност съм си прекарала по 1 год. при гимназистите и малките ученици и 4 при студентите. На нито едно от местата не съм била, за да печеля пари, а защото ми е интересно. Когато искам да печеля пари няма да се занимавам с образование ЕСТЕСТВЕНО! :)

Крайни егоисти са висшистите с едно "кирливо" висше образование, когато говорят за доходи от 700 или 400 лева, когато хората, които не симпатизират на сатанистите получават по 42,90 лева за 56 часа труд.

Госпожо Чулова, имате странния навик да пишете хаотично и човек изгубва нишката на мисълта Ви :) Не разбрах сега? Това изречение е неразбираемо за мен и не стана ясно в какво се крие егоизма на вишистите и къде е проблемът на тия които не харесват сатанистите? И в последна сметка какво общо имат тук сатанистите???

Под едно "кирливо" висше образование не отричам, че има разлика между висшист с успех от дипломата от 5,80-6,00 и друг с успех 3,40-4,40 и пр. В ОУ "Св. Климент Охридски" в Хисаря назначиха учителка със среден успех от дипломата по АФ 3,40. Вие може да сте била отличничка преди 12-15 години. Заплатата Ви се сформира по принципа на уравниловката. Вие сте граждански активен човек и може би някога ще поставите и проблема дали човек научен за среден може да преподава за отличен.

Не не съм била отличничка.Никога! Напротив! :) Аз съм била винаги в златната петица, с което се гордея, тъй като отличниците бързо забравят наученото :))) Освен това съм се усъвършенствала в своето образование до последната възможна образователно-научна степен и смея да твърдя, че имам ученици, постигнали успехи. Примерно създателите на сайта са един вид мои ученици, тъй като кака им на по кафе и на по бира им даде напътствия за кандидатстуденските им изпити в СУ. Да не говорим за малките ми нинджи!!! Естествено, че човек с оценка среден от даден изпит може да преподава в училище за отличен. Всъщност университетските оценки са доста ...неадекватен начин да се оценят знанията на даден студент. За това накрая се прави дипломна работа. Учителят никога не преподава прима виста все пак. Той си готви материалите всеки ден, за всеки час, и дори за всеки клас. За да ги адаптира към учениците. Всъщност отличниците трудно умеят да преподават, защото те не влизат в положението на незнаещия или трудно адаптиращия се към нови, сложни полета на знанието човек.. Естествено има изключения. Знанието не се налива. Първо учениците трябва да бъдат научени да мислят. Това едва ли го могат всички отличници...най-големите обикновено заучават повече от необходимото и осмислят по-малко от другите :)Да не забравяме че в университета хората учат сами. Вече се очаква да са научени да учат още в училище.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Втренчеността в гилдията на учителите може да помогне на някого от народните представители, които подкрепяте от предходните парламентарни избори, да Ви обърне внимание. Имате умение да четете задълбочено от "своята камбанария", имате страст, която ще Ви бъде полезна в конструктивния диалог с народния представител.

Аз подкрепям Зелените. Те естествено никога няма да станат народни представители :))) Но аз ще гласувам за Зелената Кауза въпреки това.

Тази втренченост от някои се нарича целенасоченост, а от други - "като кон с капаци".

Как ще поставите сред приоритетите проблемите на учителите, когато повечето от тях са с едничкото си образование и нямат очи да видят проблемите на родителите, които с 42,90 лева месечно и с четири висши образования на майката и три висши образования на бащата се опитват да подпомагат възпитателната работа на учителите и да изхранват себе си и децата си.

Четири висши образования е вече патология. Тези хора какво са правили цял живот? Не мога да повярвам че са бедни, тъй като за да се образова един човек трябва време, пари и пак време. В образованието се влагат средства - който има средства да е бил 4 пъти студент и после взима 42,90 се е загубил някъде из образованието си... И какво е това за едничкото образование? Какво е това едничко образование? Човек се образова цял живот. За какво са му 4 дипломи ако не може да се докаже и да си намери работа за достатъчно пари да си гледа децата? Обикновено и нормално хората имат едно образование, ако то не им носи успех и удовлетворение тогава се преквалифицира... Айде трети път да не успее... Но до 4...това си е вече личен избор, най-малкото човек учил 15 години е изгубил способността да работи. А ако е учил задочно образоваността му е под въпрос - аз съм твърдо против задочното образование. Доли и отлично то не е ефективно.

Тук пак някой би заподозрял във феминизъм, защото се изказвам за бащата, че е с едно висше образование по-малко от майката.

Имате проблем с дефиницията на понятието феминизъм!

Директорите, които назначават по принципа удобност, за такива родители като посочените от мен могат да изглеждат като смучещи кръвта на кърмачета и определящи кой учител да се размножава, защото е на постоянен трудов договор и получава посочените от Вас 600 лева. Няма да спрат ромите, защото единствени те не се страхуват от Бойко-Борисовата криза на нищета и самодоволство, а не спират да пълнят българското училище с деца. Ще успокоим учителите. Могат по-дълго да получават техните 400-800 лева, защото българският ром не се страхува от предписанията на властващите, а пълни родното школо с предизвикателства и живи хора.

Това не го разбрах... Сега пък горките роми били виновни... Кви са тия родители, които ми мрънкат, че директорите и учителите били кофти, а не се хванат у ръце и не си намерят работа като хората да си хранят децата??? И ако не могат, то какво са им виновни директорите и учителите и още - как да им помогнат :) В последна сметка опираме до сивия сектор - да работят в частната сфера, там се пробива трудно, всичко е с конкурси или с връзки и познати, бачка се много, изискват се усилия и те осигуряват на заплата различна от реалната... Учителите да не са някакви кучета? Че да се размножават според волята на висшестоящия...

В последна сметка всички знаем, че системата на образованието ни е бъгава. Обаче за това най-малко са виновни учителите, да не говорим, че е смешно и мизерно онези, в чиито ръце по цял ден е психиката, здравето и бъдещето на децата ти да взима заплата по-малка от сервитьор или чистачка в хотел!!! Аз лично смятам, че родителите искат прекалено много от учителите. Наместо да искат това от тях да сринат системата. Да искат промяна на образователните програми. Да искат наистина европейско образование. ДА откажат децата им да четат тия идиотски учебници и изобщо да престанат да са овце. Сигурна съм, че учителите ще са на предна линия на този фронт и ако се стигне до битка пак те ще поемат удара и от двете страни.

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Басня за Зайо и Лъвчо от Мария Чулова

Наричате ме патология.

Отговарям с басня.

Ще поясня някои случаи на придобиване на докторската степен.

Неделин Бояджиев е изпаднал в подобно на моето положение и се надявам да се включи в дискусията.

Аз не съм съгласна, че учител, който е научен за "среден", може да научи някого за "отличен".

Винаги съм се стремила да съм отличничка.

Завърших гимназия с успех отличен /6.00/. Не е тайна, че завърших БФ с успех по-нисък, за което се срамувам - отличен /5,81/. Успях да повиша в следващата специалност само оценката си по основи на литературознанието - доцент Бучков ми написа отличен. Сигурно, защото е знаел, че ме учи за "безработна". А парите от заплати на университетските преподаватели също се харчат с лекота.

Не се връщат и членски вноски от Гражданско сдружение "ГЕРБ", където бях организационен секретар на клубната секция "Образование" в Пловдив в годините 2006-2008. Съжалявам, че не можете да разговаряте с народния си представител от "Зелената партия" и всичките ми съвети остават безплодни.

Няма и кадри от ГЕРБ, които да се вслушат в избирателите, които не си плащат членския внос вече.

Имам право да критикувам управлението.

Изводите Ви "да не сме някакви кучета" .... могат да се логични, когато тези, които ни управляват разбират от породи кучета.

Надявам се, че имаме достойнство - дори да наричате някого "хаотичен"!

Излишно е да се обяснявам на лъвове, защото аз не съм човек без име, не съм от анонимните в мрежата, които срещаме като сянка.

Може би е "карма", че преминах сред много добрите по успех в специалностите АФ, МИО и "Маркетинг и мениджмънт".

За мен е важна вашата оценка, но самодоволни хора не могат да ме поучават.

Разбира се, че за баснята не съм получавала литературни награди! Вие ще поясните какво е ВАК, защото сте по-близо до университета от мен. Аз преподавах в университет само две години и девет учебни години на гимназисти.

Нямам достъп до опциите за модериране и не мога да спазя част от приемливите съвети за есето, но ще помоля Неделин Бояджиев да поправи нещо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Лошо ли е човек да е самодоволен? Това би трябвало да означава, че е доволен от самия себе си –) Ако станете самодоволна сигурно ще схванете, че сама си противоречите... Уж критикувате управлението а нападате учителите, уж критикувате системата, а говорите за разни там тийн субкултури без да ги познавате... Уж сте удовлетворена от себе си, а явно някой ви е настъпил и сега всичко, което другите кажат ви е трън в очите.

Критикувах есето съвсем сериозно. То си има своите слабости, аз ги показах и точка. Също така съм напълно убедена в правотата си, че учителите не могат да са стожери на възпитанието в настоящата ситуация, особено ако трябва да се борят с родители "уж вече образовани и възпитани" и възпитанието и ценностите, които те вменяват на децата си.

И така ние разбрахме, че сте отличничка и с 4 висши образования, но не съм убедена, че някой разбра какво всъщност критикувате и каква е основната теза на изпълнените ви с патос текстове. За патологичните четири висши - първо вие не споменахте, че вие сте с четирите висши, говорехте за някакви хипотетични хора с 4 и 3 висши. Второ, продължавам да смятам, че човек който учи толкова много просто си няма друга работа :bigwink:. Да не ми се оплаква, тъй щото хора с нито едно висшо се оправят да си нахранят децата и намират работа каква да е и бидейки родители съвестни нямат време да пишат по форуми, щото щом се приберат ги подхващат родителските задължения, домакинството и накрая ги оборва умората. Ходят по чужбина, слугуват на тоя и оня, но не лежат на лаври от дипломи и не чакат на колко лева бяха??? Само пример давам. Човек, когато избере да бъде родител трябва и да се подготви да поеме отговорност, да загърби гордостта си и да забрави, че има 4 висщи и да иде да мие чинии ако трябва, но да осигури на децата си оня шанс, който неговите родители са му дали - а именно да се образова, да израстне здрав и спокоен и да стигне по-далече от родителите си!Пък четирите висши би трябвало да са ъъъ основата, която да му даде гъвкавост да оцелее във всяка ситуация. Щото нали така се измерва интелигентността на хората - чрез способността им да се адаптират към всякаква ситуация - политическа, икономическа, кризисна и т.н.

Още нещо.. Тук не е политическа арена.

Ето пример как не четете какво ви пишат хората. Казах, че не съм от Зелената Партия, а от Зелените - поосведомете се малко. Това са различни понятия, партии, хора и т.н. ПП Зелените - пуснете си в Гугъл.

За вашата карма ще кажа само... Естествено, че е "карма" това, че сте завършила образованието си - карма е причинно-следствения, вселенски закон - учила-завършила =)

Аз не съм анонимна, който иска да ме познава ме познава.

Всъщност не са ли ви учили в университета, при толкова образования, как да се изказвате непротиворечиво??? Може ли човек учил за дипломат да вкарва сам конфликта в собствения си текст и да се задълбава все по-надълбоко без да вникне в думите на събеседника си? Ясно е, че няма да се разберем, докато не поработите върху хаоса в изказа си...

И последно? Какво общо имат тук докторските степени и ВАК? ВАК вече не съществува между другото. Но вие не може да не знаете що е то, тъй като сте с 4 висщи... А ВАК, докато съществуваше даваше най-висшото звание на вишистите и те повечето се водят все с едно висшо...примерно един проф. дбн - той милия си е с едно висшо :)

Между другото все още не мога да възприема насериозно думите ви, тъй като не мога да разбера какво искате да ми кажете... Но ако трябва да говоря конкретно ще кажа само следното: просто се излагате и е унизително да говорите за отличия, образование и техния брой и да се изказвате по-неясно и хаотично от седмокласниците, които задават въпроси във форума ни! Да ме провокирате да влизам в "мерене на дипломи" и да се занимавам с такива ъъъ необразователни неща в сектор образование и в тема под името на Бейкън да се вихрят разни разговори за народни представители, партии, семейства с много висщи и прочие неясни полемики...Един съвет - не пишете на прима виста, препрочитайте написаното и се поставяйте на мястото на читателите си. Така ако си направите анализ на досега списваните текстове ще ме разберете. Аз просто ви гъбаркам, тъй щото е ясно че на всички провокации ще бутнете все по-агресивно и то в неочаквана посока, което (тъй като съм крайно самодоволна и доста скучаеща в момента) за мен е добре дошло. Трябва да осъзнаете, че ако имате да казвате толкова много неща, най-добре е да ги разделите в различни теми и да говорите конкретно за всяко едно. Оттук надолу призовавам да се говори само за Бейкън и приложима ли е неговата философия към съвременното общество - така ще избегнем досадното спамене по темата, което колегите всеки момент ще премахнат ако продължаваме в същия дух.

П.П.1 Линкът с баснята нещо не работи.

П.П. 2 Никнеймът и аватарът ми нещо много ви дразнят? Сигурно щото са супер готини!!!!! :tooth: Ятааааа!

П.П. 3 Разочарованието ви няма да премине като нападате мен или учителите... Подадох ви идеята да нападаме системата, но вие нещо не се съгласихте... :whistling: Сега стана тъй, че се нападаме една друга....

П.П. 4 Аз съм самодоволна защото - винаги ако не си намеря работа по специалността мога да стана барман, чистачка, продавачка и напоследък мисля да ъпргрейтна и уменията си на готвачка. Тъй де. :bigwink: И пак ще си остана самодоволна и в мир със себе си. Защото каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи... И не случайно пак сам можеш да се справиш с всички пречки, стига да имаш волята да преодолееш масово разпространения "идол", че не е някак редно доктор по философия да мие пода или да сервира в ресторант ...или дори да чисти тоалетната :)Тъй щото живота има възходи и падения и освен всички външни причини човек си има и своя личен избор... Разбираш ме нали?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Kakвото трябва, ще бъде редактирано.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

* * *

П.П.1 Линкът с баснята нещо не работи.

* * *

Ако се изтрие http// - страница се отваря.:bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ако се изтрие http// - страница се отваря.:bigwink:

аааа отворих го... :vertag: яко е!

Бе радвайте се, че ВАК вече не съществува, г-жо Чулова. Сега университетите сами ще организират своите комисии и докторантите ще си ги пържат както си попръжват студентите - с много обич. Аз поне в СУ така си се чувствам, обградена с готови да ме пържат на бавен огън, докато не станат нещата перфектни, грижовни и обичливи ...всякакви животни :) Виж СНСФ на ВАК е друга работа...но грижовните, обичливи и загрижени животни все пак бяха с 1 глас повече... Голямо дране е... Още ми треперят краката като се сетя. Някой ден ще се престраша да кача клипче...ОО УЖАСТ! ...ще трябва да го погледна и пак да преживея този УЖАСТ!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сатирична поема

Може би не се отваря линкът, но за упоритите хора е различно.

Редактирано от Mariya Chulova
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Агресията

Ясно ми е какво е ВАК. Оставих само да се разприказвате.

Lion Queen

П.П. 4 Аз съм самодоволна защото - винаги ако не си намеря работа по специалността мога да стана барман, чистачка, продавачка и напоследък мисля да ъпргрейтна и уменията си на готвачка. Тъй де. :bigwink: И пак ще си остана самодоволна и в мир със себе си. Защото каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи... И не случайно пак сам можеш да се справиш с всички пречки, стига да имаш волята да преодолееш масово разпространения "идол", че не е някак редно доктор по философия да мие пода или да сервира в ресторант ...или дори да чисти тоалетната :)Тъй щото живота има възходи и падения и освен всички външни причини човек си има и своя личен избор... Разбираш ме нали?

Моят коментар:

Изобщо не съществува такъв "идол", че някой с докторска степен не може да върши нещо от изброените от Вас работи.

Дори да имате предвид "предразсъдък", аз принципно не съм съгласна с импулсите на "робската психика".

Който си е квалифициран за готвач, сладкар, чистач, барман и не може повече, той да си върши работата! Моята цел е да умея да готвя, чистя и сервирам по-добре от въпросните квалифицирани за тези длъжности.

Щуротиите, че съм се загубила между образованията си, че не съм отговаряла за завършен седми клас и пр., ги оставям на самодоволните.

Редактирано от Mariya Chulova
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Бележка на модератора

Текстът за Фр. Б. е редактиран съобразно желанието на създателката на темата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Агресията

Ясно ми е какво е ВАК. Оставих само да се разприказвате.

Lion Queen

П.П. 4 Аз съм самодоволна защото - винаги ако не си намеря работа по специалността мога да стана барман, чистачка, продавачка и напоследък мисля да ъпргрейтна и уменията си на готвачка. Тъй де. :bigwink: И пак ще си остана самодоволна и в мир със себе си. Защото каквото си направиш сам, никой не може да ти го направи... И не случайно пак сам можеш да се справиш с всички пречки, стига да имаш волята да преодолееш масово разпространения "идол", че не е някак редно доктор по философия да мие пода или да сервира в ресторант ...или дори да чисти тоалетната :)Тъй щото живота има възходи и падения и освен всички външни причини човек си има и своя личен избор... Разбираш ме нали?

Моят коментар:

Изобщо не съществува такъв "идол", че някой с докторска степен не може да върши нещо от изброените от Вас работи.

Дори да имате предвид "предразсъдък", аз принципно не съм съгласна с импулсите на "робската психика".

Който си е квалифициран за готвач, сладкар, чистач, барман и не може повече, той да си върши работата! Моята цел е да умея да готвя, чистя и сервирам по-добре от въпросните квалифицирани за тези длъжности.

Щуротиите, че съм се загубила между образованията си, че не съм отговаряла за завършен седми клас и пр., ги оставям на самодоволните.

Интересно е, че наместо да почетем титуляра на темата обсъждаме именно Вас, а не изповядващите идоли...., г.жо Чулова. :vertag: Нека се върнем на темата. Според Бейкън само добре образованият може да се извиси над идолите... Не е ли най-лесно просто старателно да образоваме своите деца? И след това да им оставим избора да преценят своя светоглед.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря за нанесените поправки от Неделин Бояджиев!

Ще съобщя, че тази вечер се организира срещата на "Квант и приятели" и премиерата на книга от Красимира Кацарска.

Електронното списание "Простори" също приема нови членове.

Простори

Това е линк към профилната ми страница.

Обмислям публикуването на есето ми "Аз и Новото хилядолетие", което може да бъде към примерните есета за ученици и студенти или в раздела "Литература" на БГ наука.

За мен е предизвикателство да участвам за книга от Умберто Еко.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...