Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Администратор
Фондация НАБИС е основанана 15 април 2009 г. с подкрепата на Фондация Америка за България (ФАБ) от 3 академични институции:

 • Централната библиотека на БАН,
 • Софийския университет и
 • Американския университет в България (АУБ).
Първоначалната и все още основна цел на проекта е изграждането на Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и на Своден (т.е. обединен) онлайн каталог на включените в проекта библиотеки. За постигането й е закупена необходимата софтуерна платформа (2009) и е създадена Националната академична бибиблиотечно-информационна система (2010), преведени са международно установени библиотечни стандарти, снабдени са с речници и са проведени курсове за обучение на библиотекари. Проектът започва с интегрирането на каталожните записи на библиотеките учредителки: 50-те библиотеки на БАН, 27-те на Софийския университет и Библиотека „Паница” на Американския университет в България. Сводният каталог НАБИС е достъпен за потребителите от 24 септември 2010 г. Две години и половина по-късно мрежата на НАБИС обхваща 24 асоциирани членове в България:
 • 14 университетски библиотеки,
 • 5 академични библиотеки
 • 5 големи обшествени библиотеки.
През май 2013 г. каталогът съдържа почти 2 милиона записа, лесно и свободно достъпни през уебпортал, даващ достъп и до голямо количество онлайн издания (платени бази данни), а също така до дигитални обекти на 3 от библиотеките в консорциума и до дигиталната колекция от фотографии на ФНАБИС.
Фигура 1 показва нарастването на броя записи в Своден каталог НАБИС(СК НАБИС):
post-1-0-82214200-1368344572_thumb.gif
Фиг. 1: Своден каталог НАБИС през годините
По предложение на Съвета на експертите беше създадена facebook страница, която редовно се актуализира с новини, документи на седмицата и информация за събития, свързани с включените в проекта институции. На страницата има и два бутона – единият е за бърз достъп до профила на ФНАБИС в youtube, през който са достъпни всички визуални материали, включително и двете видеоръководства за търсене в библиотечните каталози и за търсене във външните бази данни, интегрирани в СК НАБИС. Тези дейности започват през март 2013 г. и повишават броя на търсенията в СК НАБИС, както е показано на фиг. 2.
post-1-0-68381900-1368344580_thumb.gif
Фиг. 2: Разтеж на търсенията в Своден каталог НАБИС
Нов етап в проекта е привличането на чуждестранни членове от Югоизточна Европа. Предварителни разговори са проведени с:
 • Национална и университетска библиотека на Косово, Прищина (сключен договор);
 • Централна университетска библиотека „Карол І”, Букурещ;
 • Университетска библиотека „Светозар Маркович”, Белград.
През 2012 г. започва работата по изграждане на дигитални колекции на три от институциите, използващи DigiTool – две от учредителките и една асоциирана. Самата фондация също изгражда голяма дигитална колекция от ценни стари фотографии, достъпна онлайн. В резултат сега са налице 4 352 дигитални обекта, някои от които достъпни чрез СК НАБИС (основно старопечатни книги, тъй като те имат и каталожни записи). Графиката на фиг. 3 отразява нарастването на каталога на дигиталните колекции по институции и месеци:
post-1-0-02365000-1368344590_thumb.gif
Фиг. 3: Нарастване на дигиталните колекции, достъпът до които е осигурен от ФНАБИС
Тези постижения са резултат от внимателна подготвителна дейност: разработка на модел за описание на дигитални обекти и дигитални колекции; програма за създаване на метаданни към съответните изображения; конфигуриране на нормализационни правила в DigiTool и мапинг на метаданните в MARC 21 към Dublin Core; синхронизиране между ALEPH и DigiTool; подобрения в интерфейса на DigiTool и разработка на програма за конвертиране на метаданни от MARC/DigiTool в LIDO/ESE Europeana.
През 2012 г. ФНАБИС става партньор в два международни проекта Europeana Photography и World Digital Library, както и в две национални стратегии по дигитализация.
Primo – за откриване и предоставяне на библиографска информация, ALEPH – интегрирана библиотечна система за управление на книжни колекции (необходима и за ретроспективната конверсия); SFX – за изграждане на връзки към научни източници, предоставяни по електронен път; MetaLib – за метатърсене и DigiTool – за управление на дигитални колекции.
Link to comment
Share on other sites

 • 5 седмици по-късно...
 • Администратор
Над два милиона станаха записите в онлайн каталога на библиотеките НАБИС
Над 2 000 000 записа вече предлага единният онлайн каталог на академичните библиотеки в страната НАБИС. Общият брой на записите надхвърли два милиона с добавянето на библиографските записи на Русенската регионална библиотека. На адрес nalis.bg всеки потребител на интернет може да търси заглавия на книги, на списания, архивни материали и други библиографски данни в онлайн базите на 24 библиотеки в страната. Търсенето е абсолютно безплатно и е достъпно за всеки чрез Сводния каталог НАБИС /nalis.bg/, проект на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“.
В момента в проекта НАБИС участват почти 30 библиотеки от цялата страна, които дават достъп до своите електронни каталози. Главната цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който да дава възможност за интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ портал.
Учредители на Фондация НАБИС, която развива проекта за Сводния онлайн каталог, са Централната библиотека на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Американския университет в България, а финансирането е осигурено от фондация „Америка за България“.
На годишния форум на фондацията – международната конференция „Дигиталната библиотека – технологични и социални проблеми“, участваха проф. Робърт Дарнтън - директор на университетската библиотека в Харвард и професор в същия университет, Ан Тортън - директор на Нюйоркската обществена библиотека, Орен Вайнберг - директор на Националната библиотека на Израел, проф. дтн А.Н.Сотников - заместник-директор на Суперкомпютърния център на Руската академия на науките и други национални и международни специалисти.
Директорът на Нюйоркската обществена библиотека Ан Торнтън изтъкна, че от уебсайта на библиотеката има достъп до Сводния каталог на Фондация НАБИС. Тя представи и новият проект за уеб платформа, която ще позволява на потребителите да сравняват стари ръкописи, да слагат свои бележки към текстовете. Тази система ще позволява транскрибирането на ръкописи от всички езици и индексирането им от различни уеб търсачки.
„Дигиталният каталог на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има около 550 посещения на ден, като повече са през почивните дни, стана ясно на форума. „Дигитализирането дава възможност да се представят заедно, като органична библиотека, книги, миниатюри, стари ръкописи от различни библиотеки, пръснати из цял свят, като България има своето участие в този процес.“, заяви директорът на Националната библиотека проф. Боряна Христова. По думите й в каталога вече има 200 хиляди дигитализирани файла с периодични издания. Проф. Христова сподели и за идеята за създаване на „Библиотека на отричаните книги“, която ще бъде каталог на апокрифни книги, забранени текстове от V в. пр. Хр. до XIX век.
Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Администратор
Българска библиотечна система предлага търсене по модела на „Гугъл“
Националната академична библиотечно-информационна система - НАБИС вече предлага възможности за извършване на търсене, които са идентични с алгоритъма, който използва лидерът в световен мащаб – „Гугъл“. Системата работи през онлайн сводния каталог на библиотеките НАБИС – nalis.bg. Това стана ясно на провелата се в столицата конференция, посветена на представяне на новостите в областта на библиотечния софтуер.
На форума, който се състоя в огледалната конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ присъстваха представители на най-големите библиотечни центрове в страната. Участниците бяха запознати с Rosetta, която представлява средство за опазване на културното наследство и кумулативното познание, дело на ExLibris - водеща компания в областта на библиотечните софтуери.
Според директора на Фондация НАБИС – Динчо Кръстев, библиотеките навлизат в нов етап от развитието си и трябва да бъдат актуални и в крак с интересите на хората, за да задържат тяхното внимание и да им бъдат полезни по нов начин. По думите му моделът на търсенето на „Гугъл“, който се използва в Сводния каталог НАБИС, е за улеснение на потребителите, защото е максимално облекчен и познат. Търсенето е интуитивно и изцяло се съобразява с индивидуалния потребителски опит на други хора. Ако например преди нас 500 или повече души вече са търсили по ключова дума „Вазов“ и 300 от тях са кликнали върху точно определено заглавие, то системата отчита този интерес и автоматично издърпва въпросния запис по-нагоре в списъка. По модела на „Гугъл“ търсенето се извършва само в един прозорец и е максимално опростено, защото е ориентирано към потребителите.
Въвеждането на възможност за унифициране на файловете, в които се съхраняват дигиталните колекции, е сред другите новости, които са от полза за потребителите на сводния онлайн каталог на академичните библиотеки в страната – nalis.bg. „Това е огромен проблем, който стои пред библиотеките, защото всяка промяна на най-често използваните формати налага и смяна на формата на всеки един от вече направените записи. Сега, чрез единния каталог, това ще става автоматично.“, подчертаха организаторите на конференцията.
От средата на месеца ще бъде напълно функционираща и системата за междубиблиотечното заемане, което също може да се извършва през онлайн каталога на библиотеките. „По този начин всеки потребител на каталога НАБИС ще може да заявява книга от библиотека, която е член на фондацията. Тя ще може да бъде получена в най-близката му библиотека, чиито услуги ползва. Практически книга, която се намира например в библиотеката в Русе, ще може да бъде получена в София.“, обясни Събина Анева от фондация НАБИС. Така библиотеките ще могат да предложат още по-модерно и максимално бързо обслужване на своите читатели, като от услугата ще могат да се възползват хора от цялата страна. Тя ще бъде на цената на пощенските разходи.
В момента в проекта НАБИС участват почти 30 библиотеки от цялата страна, които дават достъп до своите електронни каталози. Главната цел е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който да дава възможност за интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ портал.
Учредители на Фондация НАБИС, която развива проекта за Сводния онлайн каталог, са Централната библиотека на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Американския университет в България, а финансирането е осигурено от фондация „Америка за България“.

post-1-0-09203500-1373107771_thumb.jpg

post-1-0-80641100-1373107771_thumb.jpg

post-1-0-33493900-1373107772_thumb.jpg

post-1-0-79515500-1373107772_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...