Отиди на
Форум "Наука"

Колониалните армии


Recommended Posts

  • Модератор Военно дело

Един от най слабо познатите въпроси в България е за колониализма, а какво остава пък за колониалните армии. Навярно съм един от малцината които се интересуват от този въпрос.

Попаднах на една твърде интересна книга "Сборник от най новите сведения за въоражените сили на чуждестранните държави" , който се явява секретен труд на руското разузнаване излязъл 1903 година. Държа да подчертая, че този труд е секретен, в него няма никаква пропаганда, само факти, при това реални и в пълен обем, без да се прикриват или изкривяват неудобни въпроси и факти.

Заех се да преведа поне част от книгата (на първо време колониалните армии, защото осветяват един непознат въпрос и защото са по малко като обем). Желая ви приятно четене.

ФРЕНСКАТА КОЛОНИАЛНА АРМИЯ по състояние от 1902

ДЕЙСТВАЩА АРМИЯ

Пехота

Сформирани са 3 роти "оазиси Сахара" с френски кадри; състават на ротите е смесен; в тях освен пехота влизат кавалерия, артилерия, магеристи (на камили) и обоз.

Кавалерия

Унищожена от главната инспекция (inspections generales permanentes) с циркулярно писмо от 13 юли 1902

Артилерия

Един от полковете на артилелерийска бригада, състоящ се по щат от 12 батареи, разделен на 2 части, по 6 батареи във всяка, които са придадени още в мирно време към пехотните дивизии, влизащи в корпус, съставен от дивизионна артилерия-но само в тактическо отношение, в техническо и осигурителни, те остават зачислени към началника на корпусната артилерия и командира на артилерийския полк; другият полк на бригата съставлява корпусната артилерия. Тази организация все още не е приложена в 6,9,14,15,19,20 бригади.

Колониална войска

От туземци се формират само пехотни части : стрелкови полкове и батальони в зависимост от мястото на формирането и състава туземните части носят имена : тонкински, аннамитски, малагашки, сенегалски, китайски и камбоджански батальони и роти. Комплектува се основно чрез вербовка (ловци), а също от свръхсрочнослужещии –на основата на войнска повинност. Постъпващите ловци могат да бъдат приети като навършат 18 години, продължителността на договора може да е 3,4 или 5 години, при това те получават парична премия в размер на 100 франка при 4 годишна служба и 200 франка при 5 годишна. Оставащите на свръхсрочна служба нижни чинове могат да преподписват договора си за 1,2,3 или 5 години в обща продължителност не повече от 15 години. Право на това имат нижните чинове на действителна служба или в резерва до 32 годишна възраст. Свръхсрочнослужещите получават също така парична премия в размер 200 франка за 2 години, 300 франка за 3 години и 600 франка за 5 години. По войнска повинност се приемат млади хора-французи, родени или живеещи в колониите, за които се прилага закона за войнската повинност от 15 юли 1889, а също и необходимата част от контингента на метрополията ; последните се назначават основно в колониалните части, разположени в самата Франция.
В колониите се намират ;
А) В Тонкин и въобщеИндокитай 3 френски полка колониална пехота (10 батальона), 4 полка тонкински стрелци (14 батальона), 1 полк аннамитски стрелци (3 батальона), 1 батальон (2 ротен състав) китайски стрелци (набран от туземци), 1 рота камбоджански стрелци (от туземци), 2 полка колониална артилерия (8 и 6 батареи) и дисциплинарна рота; всичко 10 френски и 25 туземни батальона, 14 батареи и 2 роти или 17 500 души пехота и 14 батареи.
Б) В Нова Каледония –батальон колониална пехота в състав 4 роти (600 души) и 1 пехотна батарея.
В) НА ОСТРОВ Таити-рота колониална пехота (140 души) и взвод пехотна колониална артилерия.
Г) В Гвиана –батальон колониална пехота (300 души) от 2 роти
Д) На остров Мартиника –батальон колониална пехота от 4 роти (600 души, дивизион колониална артилерия от 3 пехотни (брегови) батареи и дисциплинарно отделение
Е) На остров Гваделупа –батальон колониална пехота от 2 роти и взвод колониална пехотна артилерия
Ж) В западна и вътрешна Африка; френски полк колониална пехота (2 батальона), 2 полка и 2 отделни батальона сенегалски стрелци (8 батальона), 2 ескадрона сенегалски спагиси, 3 дивизиона артилерия в състав 3 пехотни, 2 планински батареи и 2 роти кондуктори (каквото и да означава това), рота артилерийски трудоваци и дисциплинарна рота; всичко 2 френски, 8 туземни батальона, 5 батареи и 4 роти или 7 000 души пехота и 5 батареи
З) В Конго-пехотен полк (2 батальона), 1 планинска батарея с отряд трудоваци, 1 ескадрон и команда артилерийски трудоваци; всичко 2 батальона 1 ескадрон и 2 команди
И) На Мадагаскар; 2 френски полка колониална пехота (7 батальона), 2 полка малагашки (6 батальона) и 1 полк и 1 отделен батальон сенегалски стрелци, 3 дивизиона колониална артилерия (3 планински, 3 пехотни и 2 конни батареи и 1 рота артилерийски кондуктори) и 2 дисциплинарни роти; всичко 7 френски, 10 туземни батальона, 6 батареи, 1 рота артилерийски кондуктори и 2 дисциплинарни роти, или всичко 11 000 души пехота и 6 батареи.
К) На остров Реюнион -1 батальон колониална пехота, 4 ротен състав, и 1 пехотна (брегова) батарея колониална артилерия.
Всичко в колониите се намират 17 полка, 9 отделни батальона и 2 отделни роти колониална пехота, 3 ескадрона, 33 батареи и 2 отделни взвода колониална артилерия и няколко вспомагателни роти и команди ; щатна численост на пехотните части 44 500 души (16 500 французи и 28 000 туземци).
ВЪОРАЖЕНИЕ
Пехота За всички чинове, въоражени с пушки образец 1886 се полагат по 296 патрона, като от тях всеки войник носи със себе си по 120 патрона, в ротните патронни коли се возят по 65 патрона, в первоешелонните патронни паркове по 145 и във птороешелонните по 62 патрона и накрая в подвижния парк (в 5 ешелона)- по 103 патрона на пушка.
Артилерия
На всяко оръдие се полагат както следва
75 мм оръдие В зарядните ракли 312 снаряда, 1 ешелон на артилерийския парк 63 снаряда, 2 ешелон 63 снаряда, 3 ешелон 63 снаряда, в парков резерв 64 снаряда, в 5 ешелон на подвижния парк 37 снаряда, в парковия резерв 16 снаряда
80 мм оръдие В зарядните ракли 142 снаряда, 1 ешелон 363 снаряда
Разположени в колониите части от армията на метрополията.
19 алжирски корпус в състав
Алжирска дивизия 6 пехотни батальона, 6 стрелкови батальона, Оранска дивизия 18 пехотни батальона, 6 стрелкови батальона, Константинска дивизия 5 пехотни батальона, 6 стрелкови батальона, Сахарски роти-3 пехотни роти
41 ескадрона конница
9 пехотни батареи и 4 крепостни батареи артилерия
5 инжинерни роти, 9 обозни роти, 3 санитарни команди
Туниска окупационна дивизия
8 пехотни батальона, 5 стрелкови батальона, 10 ескадрона конница; 6 пехотни батареи и 3 крепостни батареи артилерия; 2 инжинерни роти, 3 обозни роти

КОЛОНИАЛНИ ВОЙСКИ на Италия по състояние от 1902 година
За служба в африканските колонии правителството е сформирало отделен корпус войски, състоящи се от италиански и туземни части и носещ името „кралски колониални войски“ (Reale corpo truppe coloniale), които се намират под подчинението на началника на колониалните войски, който се назначава от министрите на отбраната и външните работи и е със статут на губернатор. Корпуса колониални войски се състои от италиански, туземни и смесени части; чиновете на колониалната войска състоят част на действителна служба, част в безсрочен отпуск. За отбрана на колониите също могат да бъдат привлечени ирегулярни наемни отряди (bande) и туземци способни да носят оръжие, но военно незадължени (chitet). Всички италиански офицери ; от запаса, вспомагателните служби, подвижната и териториалната милиции и резерва, а също и всички нижни чинове, състоящи в безсрочен отпуск (без зависимост от класа и категорията си), живеещи в пределите на Еритрейската колония се числят в запаса на колониалните войски.
ЕВРОПЕЙСКИ ЧАСТИ. Състава на европейските колониални войски е следния 3 стрелкови роти, артилерийско и санитарно управления, военен съд и колониално депо в Неапол.
ТУЗЕМНА ВОЙСКА. Състои се от 4 пехотни батальона (2 батальона с 4 ротен състав и 2 батальона с 5 ротен състав), 1 брегова рота, 1 ескадрон конница, 1 планинска батарея (6 оръдеен състав), 1 артилерийска рота и обозни части. Туземните части се комплектуват от ловци (каквото и да значи това), за което, в местата на квартируване на различните войнски части, всеки 3 месеца се събира приемна комисия, под председателството на батальонния командир, състояща се от офицери от съответната част, лекар и представител на селото или племето откъдето се набират ловци. За приемане се изискват; възраст от 16 до 30 години, физически годни, с добро поведение и обязани да прослужат минимум 2 години. Първите 10 дни се считат изпитателни, в течение на което негодните могат да бъдат уволнени от ротните командири. Задължителните изпитания се състоят от преход на 60 км за 10 часа. Продължаване на договора е възможно до 30 годишна възраст-за редовите и до 35 години за унтер-офицерите ( buluk bashi). За производство в ефрейтор се изисква не по малко от 2 годишна служба, а унтер-офицер-не по малко от 2 години служба като ефрейтор. Състава на офицерите от туземните войски се комплектува от европейци, за които е установен 4 годишен срок на служба. Във военно време службата продължава до края на похода.
СМЕСЕНИ ЧАСТИ, комплектува се отчасти от европейци, отчасти от туземци и се състои от; 1 рота кралски карабинери и 1 телеграфно отделение.
СЪСТАВ
Управление на корпуса на колониалните войски; състав 55 италианци
ПЕХОТА
3 роти стрелци италианци; 9 офицери и 353 нижни чинове; 3 коня
4 батальона туземни войски; 20 италианци офицери 2 924 туземци нижни чинове; 74 коня, 156 мулета (магарета)
Брегова рота; 1 италиански офицер, 300 туземци нижни чинове; 4 коня, 9 мулета
КАВАЛЕРИЯ
Ескадрон туземци; 3 италианци офицери, 60 туземци нижни чинове; 64 коня, 4 мулета
АРТИЛЕРИЯ
Артилерийско управление и лаборатория; 42 италианци (в мир 3 души)
Рота артилеристи; 1 крепостно оръдие; 23 италианци, 260 туземци ; 7 коня, 7 мулета (в мир 7 души)
Батарея туземци; 6 оръдия; 7 офицери италианци, 135 туземци; 6 коня, 88 мулета (в мир 3 души)
Инжинерно управление и телеграфно отделение; 32 италианци и 16 нижни чинове туземци; 3 коня, 9 мулета (в мир 3 души)
Рота карабинери; 67 италианци, 157 туземци; 6 коня, 100 мулета (в мир 3 души)
Обозна част 21 италианци, 250 туземци (3 човека)
Военен съд 29 италианци (в мир 8 човека)
Колониално депо в Неапол 16 италианци (в мир 3 души)
ВЪОРАЖЕНИЕ
Пехота
Пехотните части са въоражени с малокалибрена винтовка образец 1891. Офицерите са въоражени с револвери образец 1889 и пехотна сабя.
Кавалерия
Кавалерийските части са въоражени с малокалибрена винтовка образец 1891 и дълга права сабя образец 1902. Офицерите имат револвер образец 1874 и сабя.
АРТИЛЕРИЯ
На въоражение стоят 87 мм бронзови нарезни нескорострелни оръдия.

Редактирано от Frujin Assen
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Чудесен извор! Дава материал за много хубава поредица статии по проблема, освен това, вероятно, може да е база за цялостно изследване на колониалните армии в началото на 20ти век.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...