Отиди на
Форум "Наука"

Променен ли е смисълът на Писанието и защо чрез българския превод на Корана?


Recommended Posts

 • Потребител

Тук ще представя една промяна в Корана, която съществува в превода на български език.
Забележете многоточието в сура 41, аят 41
Сура 41, аяти 41, 42
41. Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга,
42. която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен.

Източник - http://admin.harunyahya.com/bulgarian/Quran_translation/Quran_translation41.php'>http://admin.harunyahya.com/bulgarian/Qura...anslation41.php

Това е една от измамите в Корана! "Напомнянето" е едно от имената на Евангелието /Инджила/ използвано в Корана! Тази измама се забелязва трудно - само, когато се чете Корана на език различен от българския.
Сура 21, аят 7, ни показва, че "Напомнянето" е едно от имената на Евангелието /Инджила/ в Корана:
7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Вижте какво разпорежда Аллах - ако е неясно за мюсюлманите - да питат знаещите Напомнянето /Евангелието/!
Това означава, че Евангелието е Божествен Тафсир на Корана!!!
Аллах не препоръчва да се чете Тафсир /Тафсир не е коранична дума/, а да се питат знаещите Напомнянето /Евангелието/ !!!

Ето същият аят как е написан на руски език:
41:41 Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это – могущественное Писание.


Превод: 41:41 Истина, тези, които не вярват в Напомнянето, когато се стигна до тях, ще бъде наказан. Наистина, това е - могъщо Писание.

Източник - http://crimean.org/index.php/islam/koran/kuliev/41'>http://crimean.org/index.php/islam/koran/kuliev/41

Писанието е едно от имената на Библията в Корана. Забележете, че на мястото на многоточието в българския текст по елегантен начин, се "замазва" наказанието, което очаква мюсюлманите, ако не следват Словата на Бог в Напомнянето /Евангелието/.

Ето и на английски език от Мохамад Пикрал:
Pickthal 41: Lo! those who disbelieve in the Reminder when it cometh unto them (are guilty), for lo! it is an unassailable Scripture.

Източник - http://www.ishwar.com/islam/holy_quran_%28pickthall%29/sura041.html'>http://www.ishwar.com/islam/holy_quran_%28...29/sura041.html

Превод:
41. Тези, които не вярват в Напомнянето, когато дохожда при тях (са виновни), защото, ето! то е неопровержимо Писание.

Ето и на немски език:
41: Wahrlich, diejenigen, die nicht an die Ermahnung glaubten, als sie zu ihnen kam (,werden bestraft). Und wahrlich, es ist ein ehrwürdiges Buch.

Източник - http://www.yaqoobi.de/quran/Fussilat%2031-54.htm'>http://www.yaqoobi.de/quran/Fussilat%2031-54.htm

Превод:
41. Истина, тези, които не вярваха в Напомнянето, когато става въпрос за тях, се наказват. И наистина, това е възвишена книга.

///
Въпросите, които търсим са:
1.Защо е необходимо да се лъжат българските мюсюлмани чрез корекции на Словата на Аллах???

2. Промяната на Словата на Бог в Корана е Ширк /кардинален грях в исляма/! А тази промяна означава, че на българските мюсюлмани им се внушава да не изучават неопровержимото Писание /Евангелието, Напомнянето/, каквато е волята на Аллах!
Защо Главно мюфтийство на мюсюлманите в България лъже вярващите?

3. Дали Промяната на Словата на Аллах е Радикален ислям, който вместо да накара мюсюлманите да вярват в Евангелието /каквато е волята на Аллах/, ги противопоставя на християнството?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Свето Писание = Стария и новия завет на Библията, Корана, Кабаллата... Отделни техни книги...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Май, да.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Под Писание не се ли разбира самият Коран?

В Корана се използва и израза "Хората на Писанието" /на арабски звучи приблизително така "Ахл ал Китаб"/.

В Корана това са евреите и християните.

Ето анализ на един пример:

Сура 29, аят 46

46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”

1. "Хората на Писанието" - в Корана са обозначени християни и евреи;

2. " ... но не и с онези от тях, които угнетяват" - това са евреите! Те угнетяват, понеже не вярват, че Исус /на арабски Иса/ е Месия /на арабски Ал Масих/. Това всъщност е главната причина за враждата межу мюсюлмани и евреи - Исус /Иса/. И точно заради тези вражда се пролива кръв;

3."Вярваме в низпосланото на нас ... " - Низпосланото на мюсюлманите е Корана;

4. "...и в низпосланото на вас" - Низпосланото на християните е Тората /Таурат/ на Моисей /Муса/, Псалмите /Забур/ на Давид /Дауд/ и Евангелието /Инджила/ на Исус /Иса/;

5. "...Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени." - „Отдаден" на арабски език е муслимун, а муслим е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава вярващ, който е отдаден на християнския Бог.

Ето как дванайсете ученици на Исус /Иса/ искат от Иса да свидетелства, че са отдадени на Бог:

Сура 3, аят 52

52. И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”

...

И Сура 5, аят 111

111. И как вдъхнових учениците: “Да вярвате в Мен и в Моя пратеник!” Рекоха: “Ние повярвахме. И засвидетелствай, че сме отдадени!

Това е накратко теорията, която никой мюсюлманин няма да ви каже, понеже трябва да признае, че трябва да вярва в Евангелието!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Изучавал съм история и философия на религиите.

Аз съм чел Корана на английски (в градската библиотека в Смолян), чел съм го и на френски (в университетската боблиотека в Лил, Франция).

Приятелю,

Искам да те помоля за коментар на обсъжданите аяти 41 и 42 от Сура 41 на английски и френски език.

Сура 41, аяти 41, 42

41. Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга,

42. която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен.

И по-точно, записано ли е на мястото на многоточието /червеното от аят 41/ - "ще бъдат наказани"?

Ето и няколко многоезични превода на Корана /в това число четири английски и един френски/:

http://www.searchtruth.com/chapter_display_all.php?chapter=1

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ето първо арабската транслитерация чрез латиницата:

Inna allatheena kafaroo bialththikri lamma jaahum wainnahu lakitabun AAazeezun. La yateehi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzeelun min hakeemin hameedin.

Verily, those who disbelieved in the Reminder/Warning (i.e. the Qur'an) when it came to them (shall receive the punishment). And verily, it is an honourable well-fortified respected Book (because it is Allah's Speech, and He has protected it from corruption).

- French 41: Ceux qui ne croient pas au Rappel [le Coran] quand il leur parvient... alors que c'est un Livre puissant [inattaquable];

- Russian 41: Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это - могущественное Писание.

Falsehood cannot come to it from before it or behind it: (it is) sent down by the All-Wise, Worthy of all praise (Allah عز وجل).

- French 42: Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière: c'est une révélation émanant d'un Sage, Digne de louange.

- Russian 42: Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального.

---

Коментар:

Да не забравяме, че средновековният/кораничният арабски език се различава от съвременните арабски езици.

Когато имаме даден текст на няколко езика, по-лесно е да се изчистят неточностите в смисъла.

Затова добавям и руския текст - за по-добра яснота.

На френски на мястото на многоточието не пише, че някой ще бъде наказан.

Това обаче го пише в английския текст (в скоби) и в руския текст - без скоби.

На някои места съм дал възможен алтернативен превод, максимално близък по смисъл.

41 Английски:

Онези, които не повярват в Напомнянето (т. е - в Корана), след като то дойде при тях (ще трябва да понесат наказание). А тази книга е почитана/уважавана и добре защитена/укрепена (защото това са словата на Аллах, a Той го е защитил от увреждане.)

41 Френски:

Онези, които не вярват в Напомнянето (Корана), когато то дойде при тях... защото това е могъща/о книга/писание (неатакуема/неопровержима).

42. Английски:

Лъжа не може да я (книгата - добавката е моя) доближи нито отпред, нито отзад, защото тя му е дарена от Премъдрия, от Достойния за всяка похвала (Аллах).

42. Френски:

Лъжата не може да я достигне (от никоя страна), нито отпред, нито пък - отзад, защото тя е Откровение от страна на Премъдрия, от Достойния за похвала.

Напомнянето - тази арабска дума може да се преведе и като предупреждението.

Премъдър, Достоен за всяка похвала - може да се преведе и като Всемъдър, Всеславен.

---

Например в Евангелие от Йоан 1:1-5

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.

Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

В Него бе животът и животът бе светлина за човеците. И светлината светеше в мрака но мракът не я схвана (не я получи/не я разбра).

Кого е имал предвид авторът - Господ-Бог или Словото, когато казва НЕГО? В българския текст объркването е тотално.

На френски език обаче словото (la parole) e в женски род. И тогава става ясно, че на френски е НЕЯ (elle), a ne - nego (lui) и оттук става кристално ясно, че иде реч единствено за Словото (la Parole).

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle aucune chose n'a été fait. (Или пък - et rien de ce qui a été fait n'а été fait sans elle).
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'оnt pas reçue (или - comprise).
Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Без да се приведат коментари на тази сура е трудно да се каже какво точно е неясно и кой превод с какво допълва/тълкува. Коранът (както много древни текстове) на много места съдържа неясни или непълни от гледна точка пасажи.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
В суннитския ислям се оформят няколко правни школи. Всяка школа (мазхаб) се придържа към определени принципи при тълкуването на нормите на шериата.
Ханифити
Школата е наречена на името на основателя си Абу-Ханиф ан-Нуман (VIII в.).
Привържениците й допускат по-голяма свобода при тълкуването на шариатските принципи на религиозен живот и правни норми, като условието е решенията да са насочени към добруването на общността. Ханифитите преобладават в Турция, Египет, Ирак, Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Индия. В България - също.
Маликити
Школата е наречена на своя основател Малик ибн-Анас (VIII в.).
Привържениците й смятат за валидно и съгласието (иджма) на религиозната община при тълкуването на правните норми, това съгласие според тях намира израз във възгледите на богословите (улама). Маликитите преобладават в африканските страни, по-специално в Северна Африка (Тунис, Мароко, Алжир), ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия, Египет. В Европа имали последователи в ислямска Испания и в емирството на о-в Сицилия.
Ханбалити
Школата е наречена на името на основателя си Ахмад ибн-Ханбал (VIII в.). Привържениците й са близки по възгледите си до маликитите, като поставят акцент върху богословските тълкувания. Имат присъствие главно в Саудитска Арабия, Катар, Сирия и Ирак.
Шафиити
Школата е наречена на името на своя основател Мохаммед ибн-Идрис аш-Шафии (VIII-нач. на IХ в.).
Придържа се най-строго към Сунна и към съгласуването на всички обреди. Шафиитите имат широко присъствие в Египет, Судан, Йордания, Сомалия, Тайланд, Индонезия, Филипините,Йемен, Кюрдистан, Бруней, Малайзия; частично разпространение имат в Сирия, Турция, Саудитска Арабия, Афганистан.
Захирити
Школата е основана от Дауд ал-Захири (IX в.).
Той има последователи в Мароко, Пакистан, Португалия, Балеарските острови, Северна Африка и части от Испания.
---
Ето още един сайт с превод на Корана на английски език:

post-471-0-21077100-1375462263_thumb.png

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето първо арабската транслитерация чрез латиницата:

Inna allatheena kafaroo bialththikri lamma jaahum wainnahu lakitabun AAazeezun. La yateehi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzeelun min hakeemin hameedin.

Verily, those who disbelieved in the Reminder/Warning (i.e. the Qur'an) when it came to them (shall receive the punishment). And verily, it is an honourable well-fortified respected Book (because it is Allah's Speech, and He has protected it from corruption).

- French 41: Ceux qui ne croient pas au Rappel [le Coran] quand il leur parvient... alors que c'est un Livre puissant [inattaquable];

- Russian 41: Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это - могущественное Писание.

Falsehood cannot come to it from before it or behind it: (it is) sent down by the All-Wise, Worthy of all praise (Allah عز وجل).

- French 42: Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière: c'est une révélation émanant d'un Sage, Digne de louange.

- Russian 42: Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального.

---

Коментар:

Да не забравяме, че средновековният/кораничният арабски език се различава от съвременните арабски езици.

Когато имаме даден текст на няколко езика, по-лесно е да се изчистят неточностите в смисъла.

Затова добавям и руския текст - за по-добра яснота.

На френски на мястото на многоточието не пише, че някой ще бъде наказан.

Това обаче го пише в английския текст (в скоби) и в руския текст - без скоби.

На някои места съм дал възможен алтернативен превод, максимално близък по смисъл.

41 Английски:

Онези, които не повярват в Напомнянето (т. е - в Корана), след като то дойде при тях (ще трябва да понесат наказание). А тази книга е почитана/уважавана и добре защитена/укрепена (защото това са словата на Аллах, a Той го е защитил от увреждане.)

41 Френски:

Онези, които не вярват в Напомнянето (Корана), когато то дойде при тях... защото това е могъща/о книга/писание (неатакуема/неопровержима).

42. Английски:

Лъжа не може да я (книгата - добавката е моя) доближи нито отпред, нито отзад, защото тя му е дарена от Премъдрия, от Достойния за всяка похвала (Аллах).

42. Френски:

Лъжата не може да я достигне (от никоя страна), нито отпред, нито пък - отзад, защото тя е Откровение от страна на Премъдрия, от Достойния за похвала.

Напомнянето - тази арабска дума може да се преведе и като предупреждението.

---

"Напомняне" е Корана е името и на Евангелието /Инджила /- напомняне , че Тората на Моисей /Муса/ НЕ Е ПРОМЕНЕНА!

"Напомняне" е Корана е и името на самия Коран, което е Напомняне, че Евангелието /Инджила/ на Исус /Иса/ не е променена.

Въпросът е - В стих 41 дали "Напомнянето" Евангелието или Корана.

Възлов момент за отговор на въпроса е глаголът "ДОЙДЕ", който е в минало време!

Следователно - "Напомнянето" е Евангелието на Исус /Иса/.

А освен това - ако беше Корана, нямаше да се слага многоточието в края на изречението в българския текст.

Това е изключително силен довод, че се прикрива вярата в Евангелието.

Руският текст е един от най-добрите и от него е ясно всичко.

41. Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это - могущественное Писание.

42. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального

43.Тебе будет сказано только то, что было сказано посланникам до тебя. Воистину, твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием.

Сега да сравним с българския текст.

41. Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга,

42. която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен.

Забележи в руския текст думата Писание.

Това със сигурност е само Евангелието на Исус. Но при всички случаи - не е Корана.

Аят 43, просто не проумявам как е могъл да бъде написал по подобен начин в руския език. Само този аят е достатъчен за да се разбере, че Коранът е фалшификат от началото до края.

Виж какво казва текста - На тебе ще ти са каже само това, което е казано на Пратениците преди теб.

Това наистина е точния превод, който в българския текст е преведен абсолютно грешно, като е добавено / ще ти се каже от неверниците/.

43. Не ти се казва [от неверниците] друго освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетел на опрощение и владетел на болезнено наказание.

Защо се прави тази фалшификация - защото на пратениците преди Мохамед е казано, че Исус е Божи Син и е умрял на кръста, за да изкупи греховете на хората.

А днешните арабски улеми /учени, богослови/ са променили съзнателно този текст, за да откъснат мюсюлманите от християнството и да го представят като нова религия, а не като християнска деноминация.

Например в Евангелие от Йоан 1:1-5

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.

Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

В Него бе животът и животът бе светлина за човеците. И светлината светеше в мрака но мракът не я схвана (не я получи/не я разбра).

Кого е имал предвид авторът - Господ-Бог или Словото, когато казва НЕГО? В българския текст объркването е тотално.

На френски език обаче словото (la parole) e в женски род. И тогава става ясно, че на френски е НЕЯ (elle), a ne - nego (lui) и оттук става кристално ясно, че иде реч единствено за Словото (la Parole).

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle aucune chose n'a été fait. (Или пък - et rien de ce qui a été fait n'а été fait sans elle).
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'оnt pas reçue (или -

comprise).

Тук ще ти го обясня, какво е Словото.

Евангелие според Йоан глава 1, стихове 1 до 15

1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.

2. То беше в начало у Бога.

3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.

Тук трябва да се забележи, че Словото е с ГЛАВНА Буква!!!

До тук е ясно, че Словото от Бог /Словото беше у Бога/ е съществувало преди Сътворението /В началото беше Словото .../ и активно е участвало в Сътворението

4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.

5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.

6. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан;

В Словото има живот, който е светлина за човеците.

В стих 6 се появява Йоан Кръстител. Трябва да знаеш, че дори и в исляма, Йоан Кръстител /на арабски Яхя/ има една мисия дадена от Бог - да посочи кой е Божият Син. Тук виждаме, че Бог ни показва кой е пророкът, който ще ни посочи Божият Син.

7. той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.

8. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

Тук разбираме, че Йоан Кръстител е пратен да свидетелства за СВЕЛИНАТА, в която трябва всички да повярват.

Трябва дазнаеш, че Свеият Дух е слязъл в образ на гълъб, за да посочи на Йоан Божият Син.

Това е много известен Библийски сюжет...

Евангелие според Лука, глава 3, стих 22

22. и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.

Но Йоан не е тази светлина. Светлината е някой друг, за който Йоан ще свидетелства.

9. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.

10. В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не позна.

11. Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха.

Тези стихове към които ни насочи са а,б-то на християнството.

Това са изключително силни стихове и изпълнени едновременно с невероятен драматизъм.

Забележи, че човеците, при които идва Светлината, НЕ Я ПОЗНАВАТ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАЗИ СВЕТЛИНА Е СЪТВОРИЛА ЦЕЛИЯТ СВЯТ, КОЙТО ТЕЗИ ЧОВЕЦИ ОБИТАВАТ.

Хората не познават своя Творец ... Това е сигурен знак, че грехът е разял душите на хората и те живеят в пълно невежество, като скотове...

12. А на всички ония, които Го приеха - на вярващите в Неговото име - даде възможност да станат чеда Божии;

13. те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.

Какво означава да станем Божии чеда от:

Галатяни, глава 3, стих 26

26. Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.

Моят коментар е излишен, след като Божието Слово го казва ясно и в прав текст.

14. И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

До тук като четеш, може да заключиш, че става дума за два Бога.

Но 14 стих е възлов и казва кой е точно Словото от Бог. Забележи, че Словото е с главна буква и Му, и Единороден.

За вярващият християнин няма никакво съмнение, че Словото е едно от имената на Исус в Библията.

Исус е Слово от Бог в човешка плът. И Той е един от Троицата.

Думите ми се потвърждават и от -

Откровения, глава 19, стихове 12 и 13

12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;

13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

..........

Продължаваме да разглеждаме Евангелие според Йоан нататък ...

15. Йоан свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: Тоя беше, за Когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене.

Това при непознаване на християнството звучи като безсмислица.

Но Исус както видяхме е съществувал преди Сътворението и е участвал активно в него. За това Йоан Кръстител казва - "...съществуваше по-напред от мене." и същевременно казва - "Идещият след мене ме изпревари,...", защото Словото от Бог - Исус, е придобил човешка плът /т.е. се е родил от Дева Мария/, СЛЕД Йоан Кръстите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Logoc, ясно, ма тия дето го тълкуват и превеждат Корана, тука голяма част са вахабити бе! Кво евангелие, кви пет лева?

Редактирано от kramer
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Logoc, ясно, ма тия дето го тълкуват и превеждат Корана, тука голяма част са вахабити бе! Кво евангелие, кви пет лева?

За съжаление, не разбиран за какво ме питаш за Евангелието!

Като казваш "Вахабити" - "Уахабити" /Ислямофашисти/ ли имаш предвид?

Бъди по ясен моля, за да направя коментар!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тук ще представя една промяна в Корана, която съществува в превода на български език.

Piajte avtora

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD

http://d1.islamhouse.com/data/bg/ih_books/single/bg_Translation_of_the_Meanings_Quran.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Авторът не е виновен за превода.

В линк, който си дал може има едно изречение, което показва кой е променил българската компилация на Корана!!!

Ето изречението:

"Това е единственият български превод на Свещения Коран, признат от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България."

Т.е., за да признаят превода - "Главно мюфтийство на мюсюлманите в България" са поставили изискване да се промени Корана!

Това е истината!

Дано Аллах накаже тези радикални ислямистки неверници /Кафири/, които проповядват ШИРК /Кардинален грях в исляма, означаваш несъгласие и подмяна Словата на Аллах/ в Корана и разцепиха вярващите в Писанието на Аллах /Библията/ - Християните /на арабски НАСАРА/, от вярващите в Библията и Корана /ортодоксалния ислаам/ !!!

Ето какво е разпоредил Аллах в Корана за Християните и за Мюсюлманите:

Сура 29, аяти 46 и 47

46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”

47. И така низпослахме на теб Книгата. Онези, на които дадохме Писанието, вярват в нея, а и някои от тези вярват в нея. Само неверниците отричат Нашите знамения.

Аллах е разпоредил /не аз/ следното:

1. Мюсюлманите трябва да уважават християните /Хората на Писанието (Ахл Ал Китаб)/ - спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин;

2. Мюсюлманинът трябва да вярва в Библията /Тората на Муса (Моисей), Евангелието на Исус (Иса) и Псалмите на Давид (Дауд)/ и в Корана - Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас.;

3. Мюсюлманите трябва да са ОТДАДЕНИ на Бога на Християните, който е и техния Бог - Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”;

4. Аллах е казал, че Библията /ПИСАНИЕТО/ съдържа точните и неподлравените МУ Слова! - Онези, на които дадохме Писанието,;

5. Кафирите, гяурите, неверниците, радикалните ислямисти отричат Словата на Аллах и за това ги променят;

Дано тези исламистки гяури ги постигне проклятието на Аллах - ОГЪНЯ!

///

Сега да видим какво ще е наказанието за НЕВЕРНИЦИТЕ /на арабски КАФИРИТЕ/, които проповядват ШИРК и карат мюсюлманите да спорят, заради фалшификации в Корана:

Сура 22, аяти 19 до 22

19. Тези са двама противници, които спорят за своя Господ. За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.

20. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.

21. За тях ще има боздугани от желязо.

22. Всякога, щом поискат да излязат оттам заради страданието, ще бъдат връщани обратно: “Вкусете мъчението на Огъня!”

ТОВА Е ВОЛЯТА НА АЛЛАХ ЗА ГЯУРИТЕ /КАФИРИТЕ/, КОИТО ПОДМЕНЯТ СЛОВАТА МУ В КОРАНА И ПРОПОВЯДВАТ ШИРК - “Вкусете мъчението на Огъня!"!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В случая руският превод е най-художествено доизкрасен.

Като дори не са се посвенили да сложат в скобички допълнения от руския преводач текст (будут наказаны), какъвто в оригинала липсва.

Стих 41 съдържа девет арабски думи:

ʾinna llaḏīna kafarū bi-ḏ-ḏikri lammā ǧāʾahum ... wa-ʾinnahū la-kitābun ʿazīzun

На мястото на многоточието може да се допълни каквото душа иска. В англисйкия и френския превод се слагат скобички, за да се отличи прибавеният текст. Един немски превод допълва в скобички (weden bestraft биват наказани), а друг (sind mit Blindheit geschlagen са поразени със слепота).

Българският превод следва буквално арабския текст:

Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... А то е книга могъща.

без да прибавя текст в скобички.

Текстовете в скобички са плод на различни тъкувания с допълнения на стиха. Текстът в скобички просто липсва в оригинала.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Преди да започна да отговарям, искам да те уведомя, че съм запознат с т.нар арабска традиция ТАКИЙЯ /лъжа в името на религията, която е допустима според Корана/.

И обичам да хващам измамниците-мюсюлмани, които не познават религията си!!!

В случая руският превод е най-художествено доизкрасен.

Като дори не са се посвенили да сложат в скобички допълнения от руския преводач текст (будут наказаны), какъвто в оригинала липсва.

Според теб - Съзнателно са подменени Словата на Аллах в Руския Корана, което от своя страна е кардинален грях в исляма. И от тук непосредствено следва, че Аллах е лъжец, според Корана !

А всички руски мюсюлмани следва да са кафири /неверници, гяури/, понеже изучават фалшив Коран.

А сега да видим - могат ли да се променят Словата на Аллах от смъртни, според Корана?
Ето какво е записано в прав текст в Корана!
Сура 6:34. И други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци, но търпяха да ги обвиняват в лъжа и да им причиняват страдания, докато дойдеше при тях Нашата подкрепа. Никой не може да подмени Словата на Аллах. И вече стигнаха до теб вести за пратениците.
Вярваш ли в това знамение уважаеми, или твърдиш, че Словата на Аллах могат да бъдат художествено ДОУКРАСЕНИ от смъртни?
Сура 66:115
115. Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Вярваш ли в това знамение на Аллах, уважаеми, или го определяш за лъжа?
Сура 10:64
63. Които вярват и са богобоязливи ¬

64. за тях е радостната вест в земния живот и в отвъдния. Неизменни са Словата на Аллах. Това е великото спасение.
Вярваш ли в това Знамение или твърдиш, че Словото на Аллах в Тората, Евангелието и Псалтира е променено?
Сура 50:28,29
28. Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.
29. Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

Вярваш ли, че тук Аллах те е излъгал и смъртен е променил Неговото Слово???

Стих 41 съдържа девет арабски думи:

ʾinna llaḏīna kafarū bi-ḏ-ḏikri lammā ǧāʾahum ... wa-ʾinnahū la-kitābun ʿazīzun

На мястото на многоточието може да се допълни каквото душа иска. В англисйкия и френския превод се слагат скобички, за да се отличи прибавеният текст. Един немски превод допълва в скобички (weden bestraft биват наказани), а друг (sind mit Blindheit geschlagen са поразени със слепота).

Българският превод следва буквално арабския текст:

Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... А то е книга могъща.

без да прибавя текст в скобички.

Текстовете в скобички са плод на различни тъкувания с допълнения на стиха. Текстът в скобички просто липсва в оригинала.

Аята с многоточието който си сложил е фалшификат от всякъде.

Арабските графеми на племето Курайш /племето на Мохамед/ използван за написването на Корана, няма не само ГЛАСНИ БУКВИ, не само пръчици, но и ТОЧИЦИ е нямало.

А за многоточие - дори и в съвременния арабски не говорим!!!

Сега да видим каква е истината от оригинален многоезичен арабски сайт за изучаване на Корана /снимката може да се увеличава за по-голяма яснота/:

6412336r.jpg

Ето истината - в аят 41 няма многоточие нито в арабския текст, нито в транслитерацията от арабски, нито в руския текст - факт, който не подлежи на никакво съмнение, понеже съм представил видими доказателства, а не подправени лъжи като теб!

Източник - ТУК!!!

Ето и истинската транслитерацията:

Inna allatheena kafaroo bialththikri lamma jaahum wainnahu lakitabun AAazeezun

Естествено - многоточие отсъства!!!

Накрая ще допълня, че ислямизма /радикалните ислямисти/ , са най-големия източник на кардинален грях в исляма и са хората, които най-често променят Словата на Аллах в Корана!

Аллах да ги порази!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Арабските графеми на племето Курайш /племето на Мохамед/ използван за написването на Корана, няма не само ГЛАСНИ БУКВИ, не само пръчици, но и ТОЧИЦИ е нямало.

Първо: написването на Корана няма нищо общо с племето на курейшите; и второ: според религиозната догма приета от всички мюсюлмани и сектите в частност Корана се чете и пише само в оригинал, т. е. на арабски, и всякакви преводи се считат за изопачаване на словото на Аллах.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Даже, когато се цитира кораничен текст, първо текстът се произнася на средновековен (кораничен) арабски език, а чак след това - на езика, на който искаме да го кажем.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първо: написването на Корана няма нищо общо с племето на курейшите;

Със сигурност мога да ти кажа, че си лъжец!

А лъжците не дават източникът си на информация, защоте лъжата им е изсмукана от пръстите!

За мюсюлманите, лъжата е разрешена с два хадиса от Корана!

Ти ли ще ги представиш мюсюлманино, или искаш аз да ти ги покажа?

....

А сега да видим - има ли нещо общо Коранът и племето Курайш?

"Мухамед (Мухаммад ибн Абд Аллах) е роден през 570 или 571 г. в гр. Мека в Хиджаз (днешна Саудитска Арабия) - процъфтяващ за времето си търговски център на търговския път, който свързва Йемен със Средиземноморието.

Произлиза от рода Бану Хашим на племето кораиш, което управлява града."

Източник - ТУК

Никога мюсюлманино, не си и помисляй, че си чел повече от мен Корана!

Никога!

и второ: според религиозната догма приета от всички мюсюлмани и сектите в частност Корана се чете и пише само в оригинал, т. е. на арабски, и всякакви преводи се считат за изопачаване на словото на Аллах.

Това е най-голямата лъжа, с която са излъгали лековерните мюсюлмани, арабските улеми.

Сага да видим - какво е написано в предговорът ти към собствения ти Коран мюсюлманино?!

Този, превод на български език от проф. д-р Цветан Теофанов - единствения превод одобрен от ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

"Предговор към Корана

от проф. д-р Цветан Теофанов بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ СВЕЩЕНИЯТ КОРАН

И НЕГОВАТА МЪДРОСТ ...

Смъртта му изпреварва събирането в цялостен ръкопис

на низпосланите коранични текстове и постепенно възниква опасност от изопачаване и забравяне на автентичните откровения. В устните варианти на Свещената книга, запаметени от достопочтените сподвижници, Аллах да е доволен от тях, се наблюдавали отделни несходства, а и записите на някои текстове допускали разночетения поради несъвършенството на арабското писмо през онази епоха, особено поради липсата на диакритични знаци."

ИЗТОЧНИК - тук

След като арабското писмо на племето Курайш е несъвършено /и това е написано със съгласието на Главното мюфтийство на мюсюлманите в България/ по времето на Мохамед - МИ ЛИ МУ ОБЯСНИЛ МЮСЮЛМАНИНО, КАК КОРАНЪТ СЕ ПИШЕ В ДНЕШНО ВРЕМЕ В ОРИГИНАЛ?, че ми е трудничко да се сетя....

---------

Бел. мод.

Логос, тонът ти е недопустим за форума. Боилад може да е или да не е мюсюлманин, това си е негова работа (мисля, че поне един друг от пишещите тук е такъв), а в нашата форумна общност такива лични обиди са недопустими. Аз съм православен, друг може да е какъвто и да било. Взаимна критика е напълно приемлива, но само в рамките на нормалния тон.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първо ще се наложи малко да си промениш езика, защото гледам, че си обиколил един куп теми (някои от тях създадени от теб) за разни религии и си се изказвал ласкаво само за православието, всичко друго де що има си го оплюл, а на мен това ми прилича на омраза на религиозна основа. Надявам се модераторите да си вземат бележка, въобще няма да се правя на копой и да рапортувам всяка злобна забележка от изказванията на неуважаемия потребител. Освен това в правилника изрично е записано, че цветните и с едър шрифт думи са нежелателни.

Редактирано от boilad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първо ще се наложи малко да си промениш езика, защото гледам, че си обиколил един куп теми (някои от тях създадени от теб) за разни религии и си се изказвал ласкаво само за православието, всичко друго де що има си го оплюл, а на мен това ми прилича на омраза на религиозна основа. Надявам се модераторите да си вземат бележка, въобще няма да се правя на копой и да рапортувам всяка злобна забележка от изказванията на неуважаемия потребител. Освен това в правилника изрично е записано, че цветните и с едър шрифт думи са нежелателни.

Това, което твърдя - аз го показвам от къде съм получил информацията. А това, което ти казваш, разбираме само, че си го измисляш...

Когато забележа някъде лъжа, веднага бързам да я покажа, защото в Благовестието , Бог е разпоредил за християните да изобличават лъжата:

Ефесяни, глава 5, стихове 11 и 12

11 и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;

12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамотно е и да се говори.

Амин!!!

Когато казвам неприятната истина за някого, това не означава, че го оплювам.

Не аз съм променил Словата на Аллах в българския превод на Корана?

Не аз уча мюсюлманите да наричат християните Гяури. Аз ги уча точно обратното - мюсюлманите трябва да изучават Тората на Муса, Евангелието на Исус и Псалтира на Дауд - така, както е разпоредил Аллах и да говорят Християните само по най-хубавият начин!

Сура 29, аят 46

46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”

47. И така низпослахме на теб Книгата. Онези, на които дадохме Писанието, вярват в нея, а и някои от тези вярват в нея. Само неверниците отричат Нашите знамения.

Това забелязал ли си го ... или този факт ти е доста неприятен...

А освен това - не си човекът, който да учиш модераторите как да си гледат работата.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първо ще се наложи малко да си промениш езика, защото гледам, че си обиколил един куп теми (някои от тях създадени от теб) за разни религии и си се изказвал ласкаво само за православието, всичко друго де що има си го оплюл, а на мен това ми прилича на омраза на религиозна основа. Надявам се модераторите да си вземат бележка, въобще няма да се правя на копой и да рапортувам всяка злобна забележка от изказванията на неуважаемия потребител. Освен това в правилника изрично е записано, че цветните и с едър шрифт думи са нежелателни.

Моя отговор си е все същия до вземането на някакви мерки. То не е достатъчно да се четат само светите писания и ортодаксална фундаменталистка пропаганда и то от възможно най-ненадеждния източник - мрежата в която 98% .от информацията е спам.

Редактирано от boilad
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Моя отговор си е все същия до вземането на някакви мерки. То не е достатъчно да се четат само светите писания и ортодаксална фундаменталистка пропаганда и то от възможно най-ненадеждния източник - мрежата в която 98% .от информацията е спам.

Всичко, което съм писал за исляма - съм посочил от къде съм го прочел.

Винаги съм разглеждал предимно суннитския ислям /с много малко изключения/ и съм ползвал цитати и от другата Свещенна за ислама Книга - Сунната.

За християнството ползвам Светото Бисание.

И сега - за да сме на ясно как какво твърди - Бих искал да ми посочиш един пример от това, което съм писалза богословието в ислаама, който би нарекъл СПАМ и след това да ми кажеш коя е истината и какво аз съм излъгал?

Един пример! След като 98% от това, което пиша е спам и не отговаря на истината - мисля, че няма да си затруднен според собствените си думи!

Ако посочиш и аз не ти отгороворя според написаното в Корана или Сунната /с точни цитати/ - Аз съм готов да си поднеса извиненията!

Но ако ти отговоря - би ли ми поднесъл и ти извиненията си, за това, че ме обвиняваш в използване на спам от Интернет?!

Искрено ти пожелавам успех в начинанието си!

И не ме оставяй да чакам до Второто пришествие на Иса, когато ИСА ще дойде и ще съди мюсюлманите!!!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Богословието ни най-малко ме интересува. Ще говорим когато си изясниш кога е кодифициран Корана и защо се разпространява само на арабски в мултиетническия халифат, а не е преведен още тогава на родните езици на вярващите мюсюлмани, или на езиците на неверниците които го населяват (с оглед на прозелитизма).

И накрая няма нужда да изопачаваш думите ми, защото написах, че 98% от информацията в нета е спам, а не, че 98% от това което ти си написал е спам (то не че за мене има голяма разлика).

Редактирано от boilad
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...