Отиди на
Форум "Наука"

Рискът от глобална рецесия през 2023 г


Recommended Posts

  • Администратор

Рискът от глобална рецесия през 2023 г. нараства на фона на едновременни повишения на лихвите

 

Проучването подчертава необходимостта от политики за ограничаване на инфлацията без изостряне на риска от рецесия

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes

ВАШИНГТОН, 15 септември 2022 г.

 

Тъй като централните банки по целия свят едновременно повишават лихвените проценти в отговор на инфлацията, светът може да върви към глобална рецесия през 2023 г. и поредица от финансови кризи в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, които биха ги направили трайни вреда, според цялостно ново проучване на Световната банка.

Централните банки по света повишават лихвените проценти тази година със степен на синхронност, невиждана през последните пет десетилетия – тенденция, която вероятно ще продължи и през следващата година, според доклада. И все пак очакваната в момента траектория на повишаване на лихвените проценти и други политически действия може да не е достатъчна, за да върне глобалната инфлация обратно до нивата, наблюдавани преди пандемията. Инвеститорите очакват централните банки да повишат лихвените проценти по глобалната парична политика до почти 4 процента до 2023 г. – увеличение с повече от 2 процентни пункта спрямо средното за 2021 г.

Освен ако прекъсванията на доставките и натискът на пазара на труда не отшумят, тези увеличения на лихвените проценти могат да оставят глобалната основна инфлация (с изключение на енергията) на около 5 процента през 2023 г. – почти двойно повече от петгодишната средна стойност преди пандемията, установява проучването. За да намалят глобалната инфлация до ниво, съответстващо на техните цели, централните банки може да се наложи да повишат лихвените проценти с допълнителни 2 процентни пункта, според модела на доклада. Ако това беше придружено от напрежение на финансовите пазари, растежът на глобалния БВП ще се забави до 0,5 процента през 2023 г. - свиване от 0,4 процента на глава от населението, което би отговаряло на техническото определение за глобална рецесия.

„Глобалният растеж се забавя рязко, като е вероятно допълнително забавяне, тъй като все повече страни изпадат в рецесия. Моята дълбока загриженост е, че тези тенденции ще продължат, с дълготрайни последици, които са опустошителни за хората в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики“, каза президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас. „За да постигнат ниски темпове на инфлация, стабилност на валутата и по-бърз растеж, политиците биха могли да пренасочат фокуса си от намаляване на потреблението към стимулиране на производството. Политиките трябва да се стремят да генерират допълнителни инвестиции и да подобрят производителността и разпределението на капитала, които са от решаващо значение за растежа и намаляването на бедността.

Проучването подчертава необичайно тежките обстоятелства, при които централните банки се борят с инфлацията днес. Няколко исторически индикатора за глобални рецесии вече предупреждават. Глобалната икономика сега е в най-рязкото си забавяне след възстановяване след рецесията от 1970 г. насам. Глобалното потребителско доверие вече претърпя много по-рязък спад, отколкото в навечерието на предишни глобални рецесии. Трите най-големи икономики в света – Съединените щати, Китай и еврозоната – рязко се забавят. При тези обстоятелства дори умерен удар върху световната икономика през следващата година може да я насочи към рецесия.

Проучването разчита на прозрения от предишни глобални рецесии, за да анализира скорошното развитие на икономическата активност и представя сценарии за 2022–2024 г. Забавянето - като това, което е в ход - обикновено изисква антициклична политика в подкрепа на активността. Въпреки това заплахата от инфлация и ограниченото фискално пространство принуждават политиците в много страни да оттеглят политическата подкрепа, дори когато световната икономика се забавя рязко.

Опитът от 70-те години на миналия век, отговорите на политиката на глобалната рецесия от 1975 г., последвалия период на стагфлация и глобалната рецесия от 1982 г. илюстрират риска от това инфлацията да остане висока за дълго време, докато растежът е слаб. Глобалната рецесия от 1982 г. съвпадна с втория най-нисък темп на растеж в развиващите се икономики през последните пет десетилетия, втори след 2020 г. Тя предизвика повече от 40 дългови кризи] и беше последвана от десетилетие на загубен растеж в много развиващи се икономики.

„Неотдавнашното затягане на паричната и фискалната политика вероятно ще се окаже полезно за намаляване на инфлацията“, каза Айхан Косе, изпълняващ длъжността вицепрезидент на Световната банка за справедлив растеж, финанси и институции. „Но тъй като те са силно синхронизирани между страните, те могат взаимно да се усложняват при затягане на финансовите условия и рязко забавяне на глобалния растеж. Политиците в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики трябва да са готови да управляват потенциалните странични ефекти от глобално синхронно затягане на политиките.“

Централните банки трябва да продължат в усилията си да контролират инфлацията - и това може да бъде направено, без да предизвика глобална рецесия, установява проучването. Но това ще изисква съгласувани действия от различни политици:

Централните банки трябва ясно да съобщават политическите си решения, като същевременно запазват своята независимост. Това може да спомогне за стабилизиране на инфлационните очаквания и да намали степента на необходимото затягане. В развитите икономики централните банки трябва да имат предвид трансграничните ефекти на паричното затягане. В нововъзникващите пазари и развиващите се икономики те трябва да засилят макропруденциалните регулации и да изградят валутни резерви.
Фискалните власти ще трябва внимателно да калибрират оттеглянето на мерките за фискална подкрепа, като същевременно гарантират съответствие с целите на паричната политика. Делът на държавите, които затягат фискалната политика през следващата година, се очаква да достигне най-високото си ниво от началото на 90-те години. Това може да засили ефектите на паричната политика върху растежа. Политиците трябва също така да въведат надеждни средносрочни фискални планове и да осигурят целенасочена помощ за уязвимите домакинства.


Други създатели на икономическата политика ще трябва да се присъединят към борбата срещу инфлацията – особено като предприемат решителни стъпки за стимулиране на глобалното предлагане. Те включват:


  o Облекчаване на ограниченията на пазара на труда. Политическите мерки трябва да помогнат за увеличаване на участието на работната сила и намаляване на ценовия натиск. Политиките на пазара на труда могат да улеснят пренасочването на разселените работници.

  o Увеличаване на глобалното предлагане на стоки. Глобалната координация може да допринесе много за увеличаване на доставките на храна и енергия. По отношение на енергийните стоки политиците трябва да ускорят прехода към нисковъглеродни енергийни източници и да въведат мерки за намаляване на потреблението на енергия.

  o Укрепване на глобалните търговски мрежи. Политиците трябва да си сътрудничат, за да облекчат глобалните проблеми с доставките. Те трябва да подкрепят основан на правила международен икономически ред, който предпазва от заплахата от протекционизъм и фрагментация, които биха могли допълнително да нарушат търговските мрежи.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 седмици по-късно...
  • Администратор

Инфлацията може да остане висока 10 години, показва историята

 

В 70% от случаите в САЩ, когато инфлацията е достигнала 8%, тя продължава да се ускорява до над 10%

https://www.bloombergtv.bg/a/4-analizi/112640-inflatsiyata-mozhe-da-ostane-visoka-10-godini-pokazva-istoriyata?fbclid=IwAR28cGOoe1uSwJat4R6ENQ6Nl-rTUJJ-43BETIjV1sjFxVnZrrl_pWfZXWE

Новините от миналата седмица, че нивото на инфлацията за октомври е под очакванията на икономистите, доведоха до ръстове на пазарите на акции и облигации. Те накараха мнозина да се надяват, че инфлационната криза скоро може да приключи.

Може би инфлацията е достигнала пик и ще започне да се охлажда? Задават ли се отново щастливи дни?

Вероятността за този сценарий се оценява на 20%, пише MarketWatch.

По-вероятният сценарий е, че дори инфлацията да започне да се охлажда, тя може да остане по-висока за по-дълго време, отколкото пазарите, управителите на активи и Федералният резерв смятат.

Това е така, защото на практика инфлацията е достигнала тази критична точка или импулс през тази година, което я прави много по-трудна за контролиране.

„Ускорението на инфлацията до 4% често е временно, но когато инфлацията премине 8%, тя преминава и към по-високи нива в над 70% от случаите“, пишат Роб Арнот, основател и председател на Research Affiliates, и неговият съавтор Омид Шакерния, който е анализатор.

Инфлацията в САЩ надхвърли 8% през март и остана около това ниво до септември, отбелязвайки връх от 9,1% през юни. (Това е годишният процент, което означава промяната на цените спрямо 12 месеца по-рано. Месечните изменения, макар и много по-нестабилни от годишните, показаха още по-бързо ускорение на инфлацията, като данните за октомври отново отчитат ускорение, а не забавяне.)

„Връщането към 3% инфлация, което разглеждаме като горна граница за доброкачествена устойчива инфлация, е лесно от 4%, трудно от 6% и много трудно от 8% или повече“, предупреждават Арнот и Шакерния.

Те установяват, че след като веднъж инфлацията е преминала прага от 8%, „забавянето до 3% обикновено отнема между 6 и 20 години – средно 10 години“.

Десет години?

Има няколко важни предупреждения. Първото от тях е, че миналото не е гаранция за бъдещето. Само защото нещата са се случвали по сходен начин през последните 50 години, когато инфлацията е достигала 8%, не значи, че ще се случат точно така и този път.

Авторите отбелязват, че те просто показват възможните резултати, а не правят прогноза. Всъщност, добавят те, ако инфлацията в САЩ наистина е достигнала своя връх и се охлажда, трябва да се считаме за големи късметлии. Само в 30% от случаите през последните 52 години инфлацията е достигала ниво между 8% и 10% и след това се е забавяла обратно. В останалите 70% от случаите – след като премине 8%, инфлацията се е ускорявала до над 10%.

Забележителното е, че пазарите и Фед включват подобен щастлив сценарий в своите прогнози. Едно е да се надяваш на слънце, когато има 80-процентна вероятност да вали. Друго е да отидеш на много дълга разходка без дъждобран или чадър.

И все пак Фед в момента (поне публично) заявява, че очаква инфлацията да се забави много бързо – средно 3,5% или по-малко през следващата година и 2,6% или по-малко през 2024 г.

Облигационните пазари също са оптимистични и към момента залагат. Че средното ниво на инфлацията ще е 2,4% през следващите пет години.

Ако са прави, всичко ще бъде наред. Но ако не са? Особена тревога будят пазарите на облигации. Дори след тазгодишния скок на доходността 10-годишните съкровищни облигации носят доходност от под 4% в среда, в която цените се покачват по-бързо от това ниво. Корпоративните облигации с рейтинг BBB – означаващ „най-рисковите“ облигации, които все още се считат за инвестиционен клас, плащат доходност от 6%. По-добре, но все още не е страхотно, ако инфлацията не се забави.

Числото, което трябва да се наблюдава, е месечната инфлация. Колко са се повишили цените между миналия и предишния месец? Какво означава това като годишна цифра?

Според американското трудово министерство цените се повишават, а не спадат. Изменението беше 0% за юли и август. Но това число се повиши до 2,5% през септември и почти се удвои до 4,9% миналия месец.

Може би това е отклонение, а може би е нов тренд. Кой знае? Реално – никой.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Май предстои нова инфлационна вълна, този път в електрониката и битовата техника.

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...