Отиди на
Форум "Наука"

30 генвар Ден на Закрилника на българите Св. цар Петър I Мизиец ( 927-969), още почитан под монашеското му име Йоан, като Рилския чудоторец


Recommended Posts

  • Потребител

Ако докажеме, че цар Петър е бил светец и неговите мощи са съществували, то имаме теза, че мощите на св Йоан Рилски са на цар Петър почитан под монашеското му име.

Всички налични днес сведения за светеца, чийто ден се чествува, са изключително от агиографски характер, писани късно на свещи в 15-17 в, а само последното на газ в книжовното дружество на българите превърнато в стожер на Науката, от стотина години опитваща се да по дмени и паметта на другата закрилница на България св Петка Търновска . 

Към 16 жития за четене (пространни) и за богослужение ( проложни) и разказа за пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски, представен в няколко редакции, се добавят богослужебни химни в 15 редакции.

Най-старото агиографско съчинение за светеца, т.нар. Народно (безименно) житие на св. Иван Рилски е известно в цели шест преписа, като първият и най-ранен е Ръкопис № 1/26 в Рилския манастир от ХV в.;

То предава легендата за среща между св. Иван и цар Петър. Светеца е наречен “средеческий светилник” и “похвала средеческая”. Изобилстват сведенията за планинска витошка пустош, което трябва да е според някои мястото на пребиваването на светеца, рилската обител, нещо, като Ванчо Софиянчето от Варна.

Текстът на житието, според изследовател на Чудотвореца архим. доц. Павел Стефанов завършва с не много свързаното изречение:
 "Бъди ни помощник, на слушащите и четящите, и пишещите, и милост да получим, и прошка за греховете си".

Подобно право да опрощават греховете било " Католишко гледище за властта на светците да опрощават грехове", пише Й. Иванов под черта по повод службата на цар Петър от Белградския миней.

Още по-несвързано е заключението на научения работник ( доц. Павел Стефанов б.а 😞

" Внимателното сравняване на преписите разкрива, че още през ХІV в. са съществували два варианта на това житие, защото се откриват различия в названията на споменатите местни имена. То е съставена в Рилския манастир или в Сердика (София). "

"В познатите досега списъци на български светци цар Петровото име не личи." !? допълва академика през 1906 г. 
Както и във първата открита и известна служба паметта на българския цар Петър се почита заедно със Климент папа Римски на 30 януари.

Исторически източници за Безименно житие на св. Йоан Рилски ( и за другите б.а.) все още не са открити и нищо по-ранно от цитираното горе Ръкопис № 1/26 в Рилския манастир от ХV в., което не нищо повече от зле скалъпена противоречаща една на друго агиография и това по самите думи на божи служители разбиращи от писания за убеждаване на бабички, какъвто е архимандрит Стефанов. 
У него фразата"Няма Исторически източници" гласи " няма литературни източници" за пародия на нещо основано единствено на попска литература за бабички от 16 -17 век възприета по бабешки за Историята им

Що се отнася до Рилският манастир пък няма никакви сведения да е бил издигнат по-рано от 16 век, на мястото на което е днес, а кога точно и какво е бил Рилският манастир е все още неясно без серизони археологически доказтелства за и против, тъй като дори самата Рилска грамота на цар Иван Шишмана от 1378 г., според мнозина учени и то българи занимавали се серизоно със сериозните исторически въпроси считат," че грамотата не е автентична и е написана или преписана през следващите векове."

Мнениетото на Везд Ист Анарх е, че грамотата е късно менте туй, като в нея се говори за Средец, а във Витошката грамота на Шишман града се нарича и е известен за царската канцелария, като София, като е известен, като София и в грамоти от по-ранни царе, което демонстрира и че т нар Рилска грамота на Шишман е късно менте манастирска сглобка.

Следващото по хронологията на научените работници житие на светеца е гръцкото на Георги Скилица, което отново е се съдържа в ръкопис № 1/26 в Рилския манастир от ХV век;, но спред научените им сътрудници, Народното житие било от десети век, а гръцкото от 12 век, когато живял Г. Скилица.!?

Доколко и то е наречено гръцко, може да съдим от факта, че е известно само на български, т.е. то е гръцко, защото гръцкият оригинал на гръцки е загубен. Ако има пък гръцки оригинал, то по дифолт си е "гръцко"!

Има ли възможностт грък да преписва от български оригинал, който да бъде загубен и да остане само гръцкият препис в своя български превод ? В БГ наученитеработници са  доказали, че така възможност не съществува. Ако нещо е известно само на български, т.е. то е гръцко, защото гръцкият оригинал на гръцки е загубен.

Скилица научил за намиращите се в града мощи в мн.ч. м.род. на българския светец и с молитва към св. Иван, след което се излекувал от ревматизъм.

Дочул за чудото Мануил І Комнин отърчал в Сердика и светеца излекувал ръката му.

В житието на Скилица са описани храмовете на Средец, в които са се намирали чудотворните мощи в мн ч м род.

Не е ясно кой е светеца, и дали е Рилският чудотворец, защото не е свързан с името на цар Петър, нито е ясно кога е починал, т.е. византийски глупости за минерални извори, които по-късните фанариори и исихасти ще използват за модел в 15-19 век на Рилския чудотворец от Сердика.

Патр. Евтимий пише, че цар Асен в свето кръщение бил наименован Йоан *. След това пренесъл мощите на св. Йоан от Сердика в Търново. Хипотетично може да се предположи, че цар Петър тоже е приел името Йоан и не случайно и Асен приема това име като пример за приемственост, както се прави и с довличането на т нар омуртгова колона в Търновград царевград. 

Ако докажеме, че цар Петър е бил светец и неговите мощи са съществували, то имаме теза, че мощите на св Йоан Рилски са на цар Петър почитан под монашеското му име.

От тези две проложни ( за богослужение б.а.) житиета са създадени останалите и то главно от "гръцкото" за баните.

Първото от няколкото проложно житие използва житието на Скилица, като го съкращава и преработва за живота на светеца и пренасянето на мощите му през 1195 г. в Търново. Налична добавка от ХVІ в говори за турското нашествие и пренасянето на мощите на светеца отново в манастира през 1469 г.
В откъснати листове от Драгановия миней от ХІІІ век отбиблиотеката на Зографския манастир на Атон се съдържа второ проложно житие. То е ценно с изключително интересни факти.
Един от тях е отново свързването на Рилският чудотворец с цар петровото име. Мощите на Рилския светец били пренесени в Сердика незнайно от къде от хора на цар Петър.
Според другия маджарски поп неверник ослепял, защото не вярвал в светостта на "схизматика", за чиито мощи на Трапезица бил издигнат манастир.
Трето проложно житие отново говори за пренасянето на мощите от самия цар Петър в Средец, но изпуска топлата маджарска връзка, която е заменена със селски бой. Не маджари, а селяни нападнали светиня му край некъв понор. Тук за пръв път се появява и пещерата, като понор, характерен елемен за софийско наименован, като “Врьтопень”. И днес понорите са известни сред неукото селене, като Въртопи.
За житието на патриарх Евтимий, на сръбски е излишно да се коментира, нито да се обсъждат исихастките му възгледи, като само ще вметнем, че те напълно обосновават затриването на паметта на цар Петръ, забегнал и починал в Рим( виж Анонимна българска хроника б.а.). Известна е омразата, която питае патриархът ни към католическия Константинопол,  което понастоящем някои сега теософи изглежда забравят, когато се изтъпанчват по тв то да увещават как Константинополския патриарх на Сорос  бил нещо,  като папа и решенията му били валидни за православните  църкви!?
Късните съчиненията на победилото исихаство
от 15-17 в са пре преписвани дотолкова, че  днес се изучават бабините им деветини за история. Достатъчно е и в подкрепа на становището по-горе за затриването на паметта на цар Петър да спомена тук доказ и за изобразяването и подменянето в паметта на българите образа на цар Калоян в този дух на победилите исихасти, тъй и като образ, икона, и като нескопосаното описание за убийството му от св Димитър цар Калоян е представен в най-нелицеприятна от християнска гл т убит като неверник от светинята на рода му Димитър  и това е изучавано и в учебниците по история и се преповтарят лгендата за убийството му край " непревзетия" от него Солун. Тамън да го превземе и той като Смеон пред Константинов град и се капичнал.

За това, кога е писано сръбското житие на патриарха и от кого в добавка на сръбския език от 17 век достатъчна атестация са изразите в които Средец е наречен европейски град в текста, още малко и в ЕС.

" Естъ же съ Средец въ пределъх европейскъх един сящъ ут славнихъ и нарочитьй градувъ" ,

Нещо чията лексика  издава, че е писано далеч след падането под турско под влияние на европейскта картография и западняшка историография.

Още във Витошката грамота на Шишман града се нарича и е известен за царската канцелария, като София, което демонтрира и че т нар Рилска грамота на Шишман е късно ментеманастирска сглобка.

Търново е наречен в житието приписвано на Евтимий преславен град " преславньiи град Трънwвъ" и велик град "Трiнwвъ велицъмъ", но не и царевград Търнов, както града се величае още от първата четвърт на 13 век и нещо което заклетия противник на униатски Константинопол търновският патриарх няма как да пропусне.
Житието е от тогава когато е издадено 17 век бъкано с исихастката измислица и подобни " търновски" житиета на победилото фанариотство и които  може и да доказват, че съдържат не славата на Евтимий , ами и тези на Мойсей и ратя Грим заедно.
Известната Рилска повест от Владислав Граматик описва пренасянето на мощите на светеца Рилски от Търново в Рилската обител през 1469 г.,  за д8каз на древност май палеографията на ръкописа е от ХІ век!
Димитър Кантакузин е от рода на довелите турците на полуострова и главната му задача е да пише житиета на Рилския светец, които ще се налагат , като истинската история на неграмотните бгпопове.
Днес разполагаме с много  преписи на житието на Рилския светец но независимио от разночетенията в различните преписи едно е ясно- най-ранните са от 15-16 век и всичко е нескопосана късна агиографска измислица създадена с цел да подмени реална история .
Последващите житиета са компилации от тези на Евтимий с новите сказки за бабички по пренасянето на мощите и утвръждаването му за закрилник на българите, като стигаме до най-новото на отец Серафим/ поп Никодим в което се набляга на посещението на цар Петър кореспонденцията му със Рилския светец, т.е. сам със себе си.


Патр. Евтимий пише, че цар Асен в свето кръщение бил наименован Йоан *. След това пренесъл мощите на св. Йоан от Сердика в Търново. Хипотетично може да се предположи, че цар Петър тоже е приел името Йоан и ако докажеме, че цар Петър е бил светец и неговите мощи са съществували, то имаме теза, че мощите на св Йоан Рилски са на цар Петър почитан под монашеското му име.

При въстановяването на царството на българите след въстанието на славянските братя не случайно по възрастният апостол е коронясан за български цар под  името цар Петър IV. 

Не е случайно и че българите коронясват и други двама за свои царе под името Петър, Делян и Войтех респективно цар  Петър II и цар Петър III.

От Рим са изпратени мощите на светеца цар отнесъл някога и подарил на апостолическия престол мощите на Климент папа римски и в знак на признателност и чест цар Петър е бил погребан в гробницата в криптата в църквата на светеца в Рим сан Клементе чийто празник  се чевствува заедно с паметта на св. цар Петър 

Мощите на цар Петър са върнати в България, униатска държава признала върховенството на апостолическия престол, най могъща европейска сила в следващите триста години, дотам, че на обявения кръстоносен поход на папата срещу българия заради необезпокояваните и ширещото се в българия богомилство по-времето на Иван Асен Втори нито един западен владетел не се осмелява да тръгне срещу България и кръстоносния поход напапата се проваля.


 Победилото християнство, разбирай, и гръцката фанариотщина обаче си казват думата и подпомоганати от образуваната от сръбския помак везир създал сръбска патрирашия в Печ изличават и подменят спомена за вазилевса Петър с измислен светец изобразяван по същия начин с агиография създадена да подмени царя закрилник по дифолт на България  със измислена фигура на светец чийто живот бил протекъл по времето на Петър , царят се срещал и се съветвал с него срещу богомилите и даже светецът се оказал и негов брат може би поради липса на сестрица славянка!

Аскетичност и святост лъха от образа на царя с тясна дълга сива брада на отшелник пустинник, с която се изобразчвява агиографската измислица светията създаен да заличи и подмени образа на цар Петър светия инок бивш цар български, за който БПЦ дори не подозирали до 1906 че съществувал и че те имало и такъв светец!

В Българското Изобразително Изкуство няма образ по свет от лика на Вазилевса Петър, изобразен, като светец пустинник и с титла, която само дедо Боже може да му даде Вазилевс / виж печат на петър вазилевс б.а./

Йордан Иванов из "Български старини из Македония", започва главата "Служби на цар Петър" със следното :


"В познатите досега списъци на български светци цар Петровото име не личи."


А научени работници доказаха, че Византия не му била признала и титлата Вазилевс щото се давала от дедо Боже и само те Му имали номера!?

Най-ранния спомен за сурогата светец подменил паметта на свети цат Петър се съдържа разбира се в докюмент от след падането на България под Турско рбство- Скопския миней от 1451 г. По неква случайност славата на светиня му се дължала на цар Петръ който пренесъл мощите му от Рилския в Средец !


После славата му е разнесла, като тази на Кирил и Методи от които няма нищо от преди Гутемберг!


Чии тлени останки лежат в Рилския- на агиографската измислица св Иван или на реален светец инок бивш цар български василевса Петър, к/о завършил своя път в Рим?


Мощите на цар Петър може да са донесени от всеки един кръстоносен поход помъкнали ги като реликва и гаранция за успех или заложили и продали за пари а допускам че може да са връчени лично на Самуил от папата и не случайно Калоян споменава само Петър и Самоило за който същ се знае че е признат от вазилевс за папата

Нищо чудно да са предадени като поощрение и разменна монета и за да убедят България да приеме униатсвото защото то ето това е доказателството за връзката на България с апостолическата църква именно цар Петър е погребан в сан Клементе и както казва Калоян бг царете са Петър и Самуил Да отвърнал му папата Петър е с нас ето ти мощите му му за доказ синко

Клайнер потвърждава това дори и за Симеон казва че е от римската църква и точно папата го мъмри когато опожарява гръцките църкви

Косвено доказателство намираме във факта че когато мощите са отмъкнати от унгарците от Сердика то подобно кощунство не би могло да стане без санкционирането му от папата който пък от своя страна е чист пред съвеста си за подобна иначе кражба защото това са мощите предадени от Рим на България и той я е санкционирал и разрешил на Унгарците но ето че когато ги  полагат в маджарско се случва бедствие църквата ли се разрушаваше или нещо подобно и те ги връщат в Сердика

Но не това е важното фактът е Петър е нещо повече от цар и светец той е учител на Църквата от най велик ранг Апостолски защото оставя легация равна на апостолска и затова е и Закрилника на България нещо подменено с измилен закрилник и закрилници

Та кой ще си закриля рожбата освен създателят и отецът Петър който е направил 40 епископи!

Васил Втори пише че запазва всичко от Петър повече от 40 епископии с градове хиляди и десетки хиляди църкви са това и всичко е свързано с Ветър докюментирано от Васил II който  запазва това наследство

 Как ще изчезне подобно нещо и ще се появи закрилник светец на България Иван, а Петър ще отиде в забрава!? до там, че православната ни цъкрва, както свидетелствува по-горе Иванов нямала спомен за това до 1908 г!? как ще се запълни тази зееща дупка

Ами както научените работници  " доказват" че не му били признала Титлата Василевс на цар Симеон защото едва ли не техните учени сътрудници сс създали цели институти да обясняват кво било ойкуменето и как титлата базилевс се давала само от дедо Боже а той на Симеон никогаж понеже му нямал джи ес ема в Банкя !? 

 

Че апостолството на Петър по създаването на българска държава и църква е факт не само от указите на Васил втори запазил всичко на Петър и от факта че възстановяването на България отново става от негово име и за негова сметка първият цар е наречен петър !

Как ще изчене подобно нещо и изведнъж светеца закрилник се оказал измилслицата св Иван пустинник и отшелник? 

      В служба от 1451 г. Й. Иванов откри следи от времето , когато българите са смятани за новопокръстен народ.

Цело Чудо е, че не я обяви за службата на братя Грим или брат им Климент Римски и Борис Покръстителя им.

" О ти избрано стадо Христово и верни съборе новопокръстени люде, елате да се притечем всички в деня на честната памет на преблажения отца Ивана, който просия в Рил/м/ската планина и сега дойде при нас. Ето, пред нас лежи неговото всечестно тяло; то крепи у нас чистата вяра и събаря еретическите мъдрувания на ония, които не вярват във възкресението; то и след смъртта дава знак на слепите, чрез него хромите прохождат, схванатите се разпущат, изнемощелите заякват, бесовете изчезвати нашите благоверни царе укрепват срещу противниците"

Текста демонстрира, че службата е съчинено през десети век и че почитаният преблажен отец не може да бъде друг а самият цар Петър, който е оставил на новопокръстения си народ, Църквите запазили България, както е записал в постановлението си Васил II:

" Защото, ако и да станахме господар на тая страна ( България) запазихме непокътнати нейните права, като ги потвърдихме с наши хрисовули и грамоти. Също и сегашният архиепископ на България постановяваме да има толкова епархия, колкото е била при цар Петра, и да владее и управлява всичките епископства на България."


Това е времето на цар Петър по което възникналоо учението на поп Богомил, както е указано в т нар Борилов синодик, " Попа бгwмила иже при пе/тръ цри блъгарстъмь. въспрiемшаго манихеискж/ж сiж ересь и въ блъгарстъ/ земли разсъавшаго. " Известна е кореспонденцията м/у цар Петър и чио му, Кнстантинополския патриарх засягаща проблема на новата ерес.

и не друг а царПетър  " крепи у нас чистата вяра и събаря еретическите мъдрувания на ония, които не вярват във възкресението" се казва в житието, за което научения работник ненаучно определя, О ЧУДО, че не ставало дума за Борис Покръстителя, а за светинята Йоан Рилксия, пардон Римскиия от Сердика, съгражданин на българите !

И тва ако не е Чудо, да затриеш царя създал България, историческа личност и дала повод на Васил да даде на Българския архиепископ толкова колкото и при цар Петър а да се кланяш на агиографско измлислено чучелото , защото царя Петър го бил инсталирал да свети с неговата светлина в душите на християните забрвили че имали цар Сетец ма си спомнили в 15 век че той им бил инсталирал светеца закрилник

Освен неква кришнарска радост, че имали пустинник, който се хранел с пчели ( явна алюзия с Йоан Предтеча нагъвал скакалци-б.а) нищо от делата и живот на светеца не заслужва вниманието на съселяните на съгражданина на българите с изключение, че от всяко житие изскача цар Петър, неизвестния светец за БПЦ който, каква ирония е факта, че с това, че оказал височайшо внимание превърнал някой в светец в очите на народа само по волята на височайшото си царско си благовнимание, което в крайна сметка се оказало и главната причина Римкия чудотворец да бъде считан за светец и да съществув в съзнанието на тъмните балкански убекти от 15-16-17-18 век а имено след, като цар Петър заповядал на царските охранени хора да инсталират телесата му в Сердика, светоста на инсталирания се разнесла по тези ширини и това тутакси докюментирано в 15 век, цели три века преди по тези ширини да е появат братя Грим, чийто прзник бил празнуван за пръв път в описание на руски търговец в 19 век, а първия матрялен факт от братя грим била чешма издигната в 1885 г с вода от Извора за жадни душици.

Йордан Иванов отбелязва: " истинското си светителко достойнство получил, след като останките му били пренесени от цар Петър в Средец"

Известен с това че е известен !; Бил привлякъл погледа на цар Петър един вид прототипа на Парисс Хилтон известна с това че е известна Ми да беше помолил некой грък да му подаде огледало и воала БПЦ щеше да има и цар светец в регистрите си

Предполагаемия светец живял в ерата на богомилството, забележете ,  не е оставил и един акорд срещу богомилите, но за сметка на това изтребил доста скакалци и заслужил вниманиетона православитео забравило че имали цар светец историческа личност упоменара и във гръцките фермани, до там го обяват за отец и съгражданин на българите гаче те са некоя житна култура застражени от скаклците и той им е спасителя

Отеца съгражданинин на българите и средецки чудотворец се превърнал и в рилски, което рилски е на една черта от римски, до там че не е ясно, какво се опитват да прикриват поповете исихасти за някой отец римски съгражданин на българите за доказ на цар Йоан пред апостолическата катедра и техен отец и покровител на другия с римско потекло Йоан ( Калоян б.а), който е омаскарен  повече и от светеца инок и бивш цар Петър, нищо че докюментирано е довлекъл де що има мощи до които се е докопал в Търново, за да се превърнат в Търновски светци, а за награда е омазан и изтипосан от победилите политически християни тогава пронизан от покровителя на рода си св Димитър ( виж т 2 гл 5 на ист анарх) за радост на исихазъма и гръцката фанариотщина наложила, че да ядеш скакалци привлича царско внимание и ти помага да забравиш за царете си, защото те превръща в дзвезда за научените работници.

Все пак натрапчивото появяване на цар Петровото име и свързването на житието на рилски светц с него при липсата на каквито и да е литературни сведения за подобна историчска личност, него по думите на арх доц Стефанов " липсват каквито и да е литертурни сведения за светеца " ни задължава да погледнем критично на предоставените късно изплували текстове за житието му в които е запазен спомена за цар Петър. за който об аче БПЦ немала спомен, и да се запитаме , а не е ли тази служба служба за цар Ппетър преработена в 14 15 век от победилите фанариоти, и кой почита народа под името Йоан съгражданин на българите и римски чудотворец от Сердика заявен не за българин по род а с неясното " съгражданин на българите" гаче е довлечен от чужбина

В тази светлина изчезването на цар светец през 10 век установил 40 епархии с хиляди църкви и появяването на светец закрилникна българите йоан в 14 15 век свързан с изчезналия иначе цар петър още повече буди недоумение, защото днес извън вскакво съмненеи е доказано, че цар петър е историчека личност и е бил светец и мощите му са били налични, и книжнината му се е чела и разпространявала до нчалото на 17 век, което разбира се превърна хипотезата изказана тук, че цар Петър се е замонашил, като Йоана в теза тъй като на практика мощите и службите към цар петър са факт .

От текст на службата към рилския светец от 1451 г има основание се счита, че под това име Йоан се е замонашил цар Петър. Самата история с изчезването на цар Петър и побягването му в Рим, където се замонашил е повече от любопитна ище повече с появяването му като РиМски светец в две служби и няколко, като РиЛски, в добавка на сведението на печатаря Яков Крайчек който е записла, че имало светец инок бивш цар Български чиито книги били разпространени в началото на 17 век във Венеция, и койт свършил своя живот в Рим," Съж изьводь wбретохь азь Иаковь вь книгаь Петра Цра Бльгарскаго иже бiеше томоy настолни градь велики Преславь и оy мрет вь велики Римь " в подкрепа на Анонимната БГ хроника, че царят Етър побягнал от насилниците в Рим, и се изпарил яко дим от хисторити на бглайнометите, гаче не е историческа личност Т.е. и по туристическите правила има безусловно путвърждение,че цар Петър(инокааго Бъвшагом Цар Блъгаром) е починал в Рим, нещо за което нито БПЦ нито БГ лайнометите признават и до днес доказали математичски от цели две гръзки сведения, че царят, като етър се капичнал в сведенията на Лъв Дякон през 963 г и нямал време да стане инок светц или в още по наученото далу му още пет години живот, сведение на Г Скилица за смъртта му чк в 968 г. , но на правилната иначе дата 30 януари, изчислена от лайнометите по осраното иначе и без доказателствена стойностт за целите на бгпроституцията " наше", " родно", "местно" сведение написано н а презряния български от българин на българин за българи записано да обърква истинската история на научените работници и техните учени сътруднисцици.
Известно , че редица езически култове и религии са се съхранили, защото поклонниците им са се включили в християнството и са започнали да се почитат като християнски обичаи.

В тази светлина дори не е конспирациоона теория да се предположи, че за да спасят мощите на цар Петър от исихасткия погром и тоталното им заличване, на прктика успешно, народа започва да го почита , като Йоан и исихатката се хваща на хорото и довежда изтриването на паметта на цар Петър докрай с измислените фанариотски житиета, в които обаче закодиран изплува образа на реалния светец почитан от българите като техен закрилник цар Петър

Влезлият в тъмната Кутия на Пандора в 14 век св. цар Петър при отварянето и в 16 се е превърнал в Рилски чудотворец. 
Бащинската фигура на съдателя и закрилника на България с нейните 40 епархии е заличен и победителите  не се свенят и връчват най-тежка и отговорна роля дотогава изпълнявана от реалната историческа фигура и светец цар Петър- Закрилник на България, на своята исихатска измислица Рилския чудотворец изпълнявана от късната агиографска фигура на светия на име Йоан. Дотам е успешно пъкленото им дело, че едва в 1908 г се разбира че България не имала светец цар .  Надявам се че със тази статия се повдигна булото на тази мистерия и представените тук доказателства в тяхната логичност ще ни накарат да погледнеме с очите на разума там където вярата не се справи и бе използвна да унищожи паметт на един народ а с това и него самият Но нека вярата не оскъднява но и да не заслепява

Редактирано от natan
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...