Отиди на
Форум "Наука"

Директна гравитационна енергетика - база за реализация и възможности


Recommended Posts

 • Потребител

Началото на бъдещата директна гравитационна енергетка бе положено в 1960 год. с откритието " НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ГРАВИТАЦИОННОТО ПОЛЕ НЕ Е КОНСЕРВАТИВНО" и с и-обретяването на първите варианти на ДИРЕКТНИ ГРАВИТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ. Продължи с резултатите, откритята, изобретенията и теориите до които се достигна в периода 1960 -2007 год., които обуславят и гарантират , в съответствие с конкретните реалности и не нарушимите природни зокони , икономически изгоден и безопасен добив на енергия , на базата на гравитационвните излъчвания на земята и други небесни тела , формиращи гравитационните им полета, като естествени и неизчерпаеми източници на енергия.

Базата, която гарантира и осигурява реализация на бъдещата директна гравитационна енергетика, в съответствие с теорията за базовата същност на Вечността, като база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си , в това число и на човека с тяло, ум и чувства , включва:

1. Наличието, като реалност на неделимото и съхранимо /вечно / триединство от: пространство -материя-движение и произтичащите от него вечни и ненарушими природни закони.

2.Наличието на гравитационните полета на земята и други небесни тела, коато реални, естествени, безопасни и неизчерпаеми източници на енергя.

3. Реалното наличие на директни гравитационни центростремителни и индиректни гравитационни центробежни сили в гравитационните полета, обуславящи и гарантиращи постоянни и неизчерпаеми във времето работни гравитационни сили , при директните гравтационни двигатели.

4. Наличие на условия, при които гравитационното поле не е консервативно , което обуславя и гарантира реален, неограничен във времето добив на енергия от гравитационните полета на земята и други небесни тела.

5.Изобретяването на системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса , които ,при движение по затворен път в гравитационното поле осигуряват неограничен във времето добив на полезна енергя за сметка на енергята на гравитационното поле, като естествен и неизчерпаем източник на енергя, продукт на вечното движение.

6. Изобретяването на директните гравитационни двигатели с които се гарантира неограничен и безопасен добив на енергия в неограничени количества на базата на гравитационното поле на земята и други небесни тела.

7. Наличието на необходимите технически специалисти , които ,при съответно финансиране лесно могат да се обучат и включат в реализацята на бъдещата директна гравитационна енергетика.

8. Наличието на необходимана манериално техническа база , която при съответно финансиране осигурява необходимите условия за реализация на бъдещата директна гравитационна енелгетика.

9. Наличието на необходимия обществен и частен копитал в финансовите институции, предостатъчен за реализаця на бъдещата директна гравитационна енергетика в локален и глобален аспект, с возможности не сравнимо по големи и безопасни от възможностите на атомната и бъдещата термоядлена енергетика.

На кратко възможностите на бъдещата дирекна гравитационна енергетика се обуславят от:

1. Неограничената мъщност на гравитационното поле на земята , на базата на която то се противопаставя на мощността и на най големите вулкани и всичко, което те изпратят в пространството го връща обратно на земята, като извършва същата по количество работа, каквато извършват вулканите за да го изхвърлят в пространството.

2. Неизчерпаемостта на енергята на гравитационните полета във всяка точка от тях , независимо от количествата енергия ,която се черпи от тях.

3. Безопасния и безплатен достъп до гравитационната енергия във всяка точка от земната повръхност на суша и вода и на други небесни тела.

5. Простите и сигурни технически устройства на бъдещите директни гравитационни двигатели и директни гравитационни електроцентрали, гарантиращи неограничен добив на енергия с непозната до сега ниска себестойност.

6. Възможности за радикално решение на наличните локални и глобални екологични проблеми и предовратяването за в бъдеще на такива.

7. Възможности , като енергийна база, за реализация на изкуствени екологични системи на земята и други небесни тела за труд и бит на значими човешки общности.

Повече и конкретна информация в дискусията на тема "ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ"

Д-Р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

При съответно финансиране каква техника може да се произведе във връзка с директното използуване на гравитационната енергия на базата на нашите резултати, открития, изобретения ,теории и какво може да се реализира с нея?

Кратък отговор:

Може да се произведе и реализира :

1. Системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса, за реализация на опитни установки за практическо обучение .

2. Директни гравитационни двигатели ,директни гравитационни магистрали и директни гравитационни електроцентрали с различна мощност и предназначение на базата на сисетеми с гравитационно обоснован променлив обем и маса и на базата на безконечни ленти за реализация на неограничено , икономически изгодно и безопасно производство на енергия ,на базата на гравитационите полета на земята и други небесни тела, като естествени и неизчерпаеми източници на енергия.

Повече и конкретна информация в "ГРАВИТАЦИЯТА - ЧУДО И РЕАЛНОСТ" - ТОМ 1,2,3,4 и 5.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Въпрос:

Защо възможностите на директната гравитационна енергетика са по големи от възможностите на атомната енергетика и е безопасна?

Кратък отговор:

По големи са:

1. Защото енергията на атомното гориво, като енергоизточчник е изчерпаема., а на гравитационното поле не е.

2. Защото достъпа до гравитационната енергия е безплатен и възможен във всяка точка от земната повърхност и повърхността на други небесни тела, което при атомната енергетика е невъзможно.

3. Безопасна е ,защото човек живее вътре в гравитацията и въпреки негоната неизчерпаема енергийна мощност то е напълно безопасно за човека. Това не може да се каже за атомнта енергетика.

4. Директната гравитационна енергетика е бизопасна не само за човека, но и за природната среда, което не може да се каже за атомната енергетика.

5. Защото мощността на гравитационното излъчване от земята е по голяма от мощността ядрените и термояднеи взривове, както и от вулканите.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Фактори, които обуславят и гарантират за гравтационното поле на земята, като икономически изгоден и бизопасен енергоизточник на бъдещето.

Виж файла!

_______.doc

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Въпрос: Кое обуславя по големите възможности на биректната гравитационна енергетика в сравнетие с атомтата енепгетика?

Кратък отговор: Виж файла!

31.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Какво е необходимо за да стане реалсост директната гравитационна енергетика и до края на това столетие да заеме челно мясно в добива на енергия?

Кратък отговор:

Виф файла!

121.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Каква обща енергийна мощност може да се получи с касетъчен директен гравитационнен безконечно лентов хидростатичен двигател с...

Кратък отговор:

Виж файла!

13.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Каква обща енергийна мощност може да се реализира с директна гравитационна верига , разположена па площ с ширина 20м.дължина 10000м, на базата на система с...

Кратък отговор:

Виж файла !

172.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Как може да реализираме директен гравитационен двигател, при пълни гаранции за положителен резултат?

Кратък отговор:

Виж файла !

___________________________________________________________________________________________.doc

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Въпрос :

На кого и за какво е нужна бъдещата директта гравитационна енергетика?

Кратък отговор:

Виж файла!

01.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Възстановяване на гравитационни потенцали по големи от изразходваните такива

Виж файла !

___________________________________________________________________________________________________________________________________________.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Кое обуславя по големите възможности и предимства на директната гравитационна енергетика в сравнение с атомта аенерегетика?

Крлатък отговор:

1. Голямата, колосална мощност на гравитационното излъчване от единица земна площ ,която изчислена на базата на принципан на щангиста клони към безкрайност и колкото и парадостално да изглежда превъзхожда мощността , при атомнете бомби, извършва,работа по голяма от тях.

2. Неизчерпаемастта на енергията на гравитационните полета, до като те съществуват.

3. Безплатността и безопасността на гравитационната енергия за човека и природата.

4. Простите технически решения , при индиректното и директното използуване на гаривитационната енергия ,даващи възможност за по бърза реализация на необходимите енергийни мощносити и неограниченото във времето тяхно използуване.

5. Възможности за безопасна реализация на необходимите енергийни мощности до самите консуматори.

6. Възможности с много малка по брой работна ръка да се осигурява изгаждането и експлоатацията на неолходимите енергийни мощности.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...