Отиди на
Форум "Наука"

Трансперсонална психотерапия & Холотропно дишане


Recommended Posts

  • Потребител

Представям ви един уникален метод за лечение,изследване и разгръщане на психическия,духовния,физическия потенциал на човека.Доста време се чудех как да публикувам материал за този метод,обикновено информацията,с която разполагах беше представена твърде "медицински",с един куп сложни термини и пояснения,и може би за хора,които за пръв път чуват за този дял от психологията,щеше да им се стори много натоварващо и не толкова интересно за четене,какво остава пък за усвояване на информацията....

Преди време бях чела интервю с г-жа Кинча Пеева,професионален психотерапевт,работещ с метода Ребъртинг,и останах с много добри впечатления и симпатия като към човек,който се занимава с тези неща,начина й на представяне на информацията-кратко,точно и ясно.

Специални благодарности за съдействието на г-жа Пеева,което ми оказа за публикуването на този материал тук :flowers::shades:

Следващите текстове са изцяло копирани от http://holotropics.org

Приятно четене на всички :bigwink:

Накратко за трансперсоналната психология *

Трансперсоналната психология разглежда психиката през призмата на една разширена и задълбочена концепция. Тя се занимава с човешката идентичност, надхвърляща рамките на Аза - с цялостния комплекс тяло-ум-душа, в който елементите са неразривно свързани.

*

Трансперсоналната психология е холистичен подход, който търси възможностите за балансирано развитие на всички аспекти на човешкия живот – интелектуален, емоционален, духовен, физически, социален, творчески, в съзвучие с идеята за цялостност на битието и света.

*

Трансперсоналната психология е дълбинна психология, продължител на изследванията върху съзнанието, започнати от З. Фройд, К.Г.Юнг, О.Ранк, В.Райх. К.Г.Юнг пръв въвежда термина „трансперсонален” (надличностен).

*

Трансперсоналната психология изследва различните състояния и нива на съзнанието, използва техния потенциал за терапевтични цели, също така и за целите на самоактуализацията и личностното развитие.

*

Трансперсоналната психология признава както аналитичния, така и неинтелектуалния метод на познание, изучава и черпи идеи от различните философски, духовни и целителски практики на човешката цивилизация през вековете.

Какво представлява холотропната психотерапия?

Холотропната терапия е емпирична (преживелищна). Философски, тя се базира на идеята, че във всекидневния живот, човек функционира по начин, който е далеч под истинските му възможности. Това обедняване се дължи на факта, че той се идентифицира само с малка част от своето същество - физическото тяло и егото.

Тази фалшива идентификация с фрагменти от цялостната същност води до неавтентично, нездраво и неудовлетворяващо съществуване, а също е и основен фактор за развитието на психологически и физиологични разстройства.

Появата на безпокоящи човека симптоми, без никаква органична причина, е знак, че той е достигнал критична точка, от която старият, основан на лъжливи предпоставки начин на живот не може повече да продължава. Такъв срив може да се случи в определена житейска област (семейните и сексуални отношения, професионалната сфера и др.), а може да обхване и всички области на живота едновременно. Тази криза представлява известна опасност, но в много по-голяма степен предоставя забележителна възможност за развитие.

Симптомите на психичното разстройство отразяват усилията на организма да се освободи от стария порядък и травматични преживявания и да опрости функционирането си. При благоприятни условия и правилна поддръжка, резултатът от този процес е радикално разрешаване на проблемите, психосоматично изцеление и еволюция на съзнанието.

За да се получи горният резултат и да се постигне пълният личностен потенциал, индивидът трябва системно да пребивава в състояние на съзнанието, наречено холотропно - буквално „ориентирано към цялостност” (от гръцките holos – цяло и trepein – движещ се към, или в посока на нещо).

Холотропното съзнание позволява човек да преживее и интегрира аспекти от личността си, свързани не само с постнаталната (следродовата) му биография, но и с области, до които конвенционалните терапевтични методи нямат достъп. Такива области са пренаталният (предродов) стадий от живота, родовата травма, както и срещата с надличностните аспекти на Аза – висшето Аз.

Холотропната терапия има изключителен лечебен и трансформиращ ефект, надхвърлящ в пъти този на класическата, вербална психотерапия.

Холотропно дишане/Ребъртинг

Връзката между психиката и дишането е факт, известен отдавна на човечеството - практически всяка психодуховна система, която се опитва да разбере човешката природа, е разглеждала дишането като решаваща връзка между тялото, психиката и духа. Това е ясно отразено в много езици (включително и в българския), където думите дъх-дух-душа са с общ произход.

От векове се знае, че върху съзнанието може да се влияе с техники, включващи дишането. През последните десетилетия, трансперсоналната психология преоткрива древния опит и потвърждава наблюденията на Вилхелм Райх, че психологическите съпротиви и защити, блокажите на физиологично ниво и ограниченото дишане са взаимосвързани.

В процеса на проучванията си върху съзнанието, световноизвестният учен и пионер на трансперсоналната психология, психиатърът Станислав Гроф разработва подход, наречен Holotropic Breathwork (Холотропно дишане). Друг изследовател - Ленард Ор, стига до аналогична техника и я назовава Rebirthing (Повторно раждане). Методът съчетава специфичен дихателен модел, емоционално заредена музика и фокусирана работа с тялото. Посредством нея се предизвикват мощни холотропни състояния, по време на които човек има различни по характер и интензитет преживявания.

Ефекти

По време на холотропна сесия съзнанието качествено се променя. Обикновено оставаме напълно ориентирани в пространството и времето и не губим целия контакт с обкръжаващата ни реалност. В същото време, в полето на съзнанието ни нахлуват съдържания от други области на съществуването. Така преживяваме едновременно две много различни реалности, „двата ни крака са в различни светове”.

Природата и ходът на сесиите варират значително при различните хора, както и при един и същ човек в отделните сеанси. При затворени очи, зрителното ни поле може да е наводнено с образи от личната ни история и подсъзнание. Възможно е това да се придружава от различни сетивни преживявания – звуци, физически усещания, аромати, вкусове.

Емоционалните качества, наблюдавани в холотропните сесии, са широкоспектърни. От едната страна на спектъра, човек може да се натъкне на чувства на необикновено добруване, дълбок покой, блаженство, космическо единство и екстаз. От другата страна са епизодите на гняв, тревожност, тъга, безнадеждност и провал.

Повторното преживяване от индивида на аспекти от биологичното раждане е често срещано явление, което е отразено и в едното от названията на терапевтичната техника. Това се дължи на факта, че раждането се явява първата и най-дълбока травма в живота ни. Още тогава, в личността ни се оформя онова фрагментиране, което, по-късно задълбочено, става фактор за влошаване качеството на живота ни.

На физиологично ниво, можем да усетим мускулни схващания и болки, представляващи телесния израз на загнездени в подсъзнанието, неизразени емоции и конфликти.

Можем да преживяваме последователности от психологическа смърт и прераждане (другият смисъл на названието Rebirthing) и широка гама от трансперсонални явления, например чувства на единение с другите хора, природата, вселената и бога, идентификация с архетипни фигури, животни, неодушевени предмети и т.н.

Характерно за всички, изброени по-горе ефекти е, че по време на сеанса, те преминават през етап на интензификация и постепенно отшумяват. Типичният резултат от холотропната сесия е фундаменталното емоционално освобождаване и физическа релаксация.

Приложение: В кои случаи помага холотропната терапия

Психотерапията има две основни функции, според постиганите цели. Първата е освобождаване от съществуващи психични проблеми, като психотерапията се явява метод на лечение. Втората цел е свързана с хигиена на психиката, самопознание и лично усъвършенстване. По този начин психотерапията е средство да поддържаме душата си така, както фитнесът ни помага да поддържаме тялото си.

Не всички терапевтични методи успяват успешно да изпълнят и двете функции, поради различни причини. В това отношение, холотропната терапия е особено подходяща, защото е плод на най-съвременните тенденции в психологията и не носи ограниченията на по-старите теоретични и практически модели.

Основни точки на приложение на холотропната психотерапия:

Лечение:

*

Тревожни разстройства (паническо разстройство/пристъпи на паника, генерализирана тревожност, агорафобия, клаустрофобия)

*

Афективни разстройства (депресия, мания, циклотимия, дистимия)

*

Разстройства в адаптацията (остра стресова реакция, посттравматично стресово разстройство)

*

Неврастения (синдром на психична умора)

*

Разстройства на храненето (анорексия, булимия)

*

Дисоциативни/конверзионни разстройства („хистерия”, амнезия, загуба на сетивност, двигателни разстройства, гърчове с неорганичен произход)

*

Функционални сексуални разстройства

*

Обсесивно - компулсивно разстройство (натрапливи мисли и действия)

*

Соматизационни разстройства (телесни симптоми без физиологична причина). Хипохондрия.

*

Неорганични разстройства на съня (безсъние, нощни страхове, кошмари, сомнамбулизъм)

*

Злоупотреба с психоактивни вещества (включително тютюнопушене и алкохолизъм), както и с вещества, непредизвикващи зависимост.

*

Личностови разстройства

*

Психосоматични заболявания (първична хипертония, язва на дванадесетопръстника, бронхиална астма, захарен диабет, невродермити, ревматоиден артрит)

нагоре

Развитие:

*

Автентичност и душевна пълнота. От ранна детска възраст върху нас се оказва психологически натиск. Той има за цел изграждане на определени качества и туширане на други, които се считат за нежелателни. Често, този натиск отива отвъд приемливите възпитателни граници и като резултат, нашата личност започва все по-малко да отразява истинската ни същност. Постепенно се превръщаме в такива, каквито околните искат да бъдем, а не такива, каквито ни идва отвътре да сме. Холотропната терапия ни помага отново да влезем в контакт с истинското си Аз, което преживяваме като несравнима радост от завръщането „у дома”, към нас самите.

*

Безусловно приемане на себе си и позитивна самооценка. Друг резултат от психологическия натиск, на който сме подложени, е убеждението, което неусетно се загнездва в съзнанието ни, че нашата личност, сама по себе си, не е достатъчно добра и достойна за уважение и любов; че за да бъдем приети, трябва непременно да променим нещо в себе си. По този начин, с течение на годините, отхвърлянето става наша втора природа, за сметка на обичта и приемането. Холотропната терапия ни помага да оценим себе си; да осъзнаем, че такива, каквито сме, ние сме прекрасни и достойни да бъдем обичани; че личните ни качества и ограничения в еднаква степен изграждат нашето уникално Аз.

*

Активен живот ТУК и СЕГА. Животът в обществото през 21-ви век повече от всякога е ориентиран към бъдещето и визията за нещата, които то евентуално ще ни донесе. Постоянното жадуване и очакване на потенциални успехи и придобивки е свързано с неудовлетвореността ни от живота по принцип. Непреживяният момент се натоварва с нереалистични очаквания и му се отрежда функцията да ни „осъществи” - бъдещото ни Аз ще е истинското, бъдещите ни успехи ще са желаните, бъдещият ни живот ще е мечтаният. Живеем пасивно, някъде ТАМ и ТОГАВА. Холотропната терапия е начин да осъзнаем живота в единствената реалност, на която сме фактически свидетели; да изпитаме удовлетворението от изцяло изживените моменти, необременени от нещата, които вече не съществуват, или още не са се случили; да усетим вкуса на живота ТУК и СЕГА.

*

Пълноценно общуване и емоционална свързаност. Един от най-болезнените аспекти на непълноценния живот е чувството за самотност. Често причината за изолацията ни е невъзможността да комуникираме ефективно, не толкова на интелектуално, колкото на емоционално ниво. Способността да се свързваме с другите, да даваме и получаваме любов, е абсолютно необходима за един щастлив и хармоничен живот. Помагайки ни да бъдем повече себе си и да се обичаме повече, холотропната терапия ни улеснява и в приемането и обичането на хората такива, каквито са. Качествената промяна в начина, по който се отнасяме към околните, повлиява директно тяхното отношение към нас.

*

Позитивно мислене. В ежедневието си ние смятаме, че животът и начинът, по който мислим, са еднопосочно свързани; че това, което ни се случва, оформя нашите мисловни модели. Ако преживяваме трудности, ние очакваме промяна в житейските обстоятелства, която да ни донесе спокойствие и радост. Истината е, че животът и мисленето ни се намират в непрекъснато взаимодействие и взаимно обуславяне. Така, както злото "не идва само” и положителните събития зависят от нашата позитивна нагласа. Холотропната терапия води до промяна на мисловните модели и това се отразява на начина, по който се случва животът ни.

*

Намаляване на стреса и психична стабилност. Стресът не представлява неотменна част от живота, както смята съвременният човек. Стресът е дискомфорт, дължащ се на невъзможността ни да се адаптираме към променящата се околна среда. Той е често срещан в нашето модерно общесто не само поради акцелерацията на ежедневието, но най-вече поради неспособността ни да се идентифицираме с дълбоките и значими аспекти от себе си, да черпим сила от вътрешния си източник. Така, нашата личност е лишена от здравите основи и стабилността си. Холотропната терапия ни осигурява директен контакт с онзи наш център, който е неподвластен на външни обстоятелства. Отнасяйки се към него, ние възстановяваме сигурността и контрола си в ситуации, които преди са ни дестабилизирали.

*

Повишаване на мотивацията и успешността. Начинът, по който работим и се изявяваме на общественото поприще, отразява пряко нашата личност и психично състояние. Освен това, професионалната ни дейност е определящ фактор за качеството на живота ни. Така, когато не сме пълноценни индивиди, нашата мотивация е ниска, а резултатите от работата ни се влошават. Холотропната терапия ни помага, ставайки по-цялостни личности, да разгърнем пълния си потенциал в обществената сфера; да усетим отново труда като себеосъществяване, носещо удовлетворение и полза; да имаме успеха, който заслужаваме.

*

Развитие на креативността. Творческото начало е заложено във всеки един от нас, то е елемент от нашата човешка същност. Много пъти обаче, в процеса на фрагментация на личността ни, ние оставаме изолирани именно от тази своя част, която намира път към висшите сфери на битието чрез красотата. По този начин импулсът за себеизразяване бива потиснат, а каналът ни за връзка с възвишеното – затлачен. Човек губи един от инструментите си за душевно пречистване. Чрез холотропната терапия, ние интегрираме хармонично всички свои аспекти, в това число и своето висше Аз. Възражда се отново жизненият импулс, който ни стимулира към досег с прекрасното и божественото в света около нас.

Надявам се,че съм успяла да събудя интересът ви към този забележителен начин на лечение и дял от психологията.Хвърлете едно око и на самия сайт,има много интересни автентични случаи на преживавания по време на терапията :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...