Отиди на
Форум "Наука"

Любопитности


Recommended Posts

 • Потребител

Тук, в тази тема, ще помествам любопитни свидетелства за епохата - верни или неверни.

За куманите:

"Преминаването на Истър за тях било твърде леко. Те лесно излизали на грабеж и се връщали без мъка и без затруднение. Тяхното оръжие се състояло от колчан, който виси отстрани на хълбока им, извит лък и стрели. Някои употребявали впрочем и копия и с тях си служели във време на война. Един и същ кон носел скита, когато той се отправял на изтощителна война и му доставял храна чрез разрязване на жилата му. Ако пък това било кобила, то, както казват, тя задоволявала и скотските похоти на варварина. За преминаването през реката скитите употребявали кожени мехове, пълни със слама, които били така добре съшити, че в тях не могла да проникне нито капка вода. Скитът сядал на върха на такъв мях, връзвал го за опшката на коня си, поставял на него седлото и другите си военни съоръжения и лесно преплувал цялата ширина на Истър, служейки си с коня, както корабът си служи с платна."

(Никита Хониат)

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За хан Крум:

"Крум ...се възкачил на престола, нападнал с пехота и конници столицата и обикалял пред стените от Влахерните до Златната врата, показвайки своята мощ. Като извършил нечестиви и бесовски жертвоприношения на ливадата до Златната врата при морето, поискал от императора да забие копието си в самата Златна врата. А когато императорът не му позволил да направи това, завърнал се в палатката си... А императорът, използвайки този повод (преговорите за мир), опитал се да му устрои засада. Но заради множеството наши грехове бил възпрян да доведе това докрай поради несръчността на натоварените с подобен подвиг: те го наранили, но не му нанесли смъртоносна рана. Разгневен от това, злодеецът изпратил един отряд за грабеж в Свети Мамант, изгорил тамошния палат и като натоварил на коли медния лъв от хиподрома заедно с мечката и змея на водохранилището и избрани мраморни статии, завърнал се и взел с обсада Адрианопол."

"Хроника" на Теофан Изповедник

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За лакомия логотет:

"Всъщност споменатият логотет, заради когото прекъсна за малко сериозният разказ, не блестеше с особени достойнства в науката, нито със задълбочени познания в свещената премъдрост [философията]. Не обичаше и сериозното чувство, но имаше прекрасен дар слово като бездънен кладенец, който му спечели голяма слава. Сред простосмъртните се отличаваше с голяма лакомия и беше цар на пиенето. Умееше да пее в съпровод на лира, да свири на цитра [арфа], да скача кордакс като се движеше невероятно бързо. Колкото и много вино жадно да погълнеше, толкова по-малко при него се забелязваха следи от опиване. Колкото повече пиеше, толкова повече виното изостряше ума му и го правеше по-словоохотлив. За това го канеха по пирове; беше винаги добре дошъл при императора, бе драг и за управителите на провинции, по-точно за онези от тях, които обичаха празненствата. Когато отиваше при тях като пратеник, успяваше така да напие някои, че те дълго време не можеха да изтрезнеят и да дойдат на себе си. С други пиеше на равна нога — наливаха се като бъчви, в ръцете им чаши бяха амфорите, а бокалите им можеха да съборят Херкулес.

И тъй като вече стана дума за този човек, редно е да се разкажат и дела, достойни да бъдат запомнени. Веднъж той се условил с император Мануил, че ще изпие свръхпълна с вино порфирената ваза, която преди стоеше в залата на Никифор Фока срешу Вуколеона, а сега се намира в мъжкото отделение на палата на императора, чиято история описваме. Императорът, възхитен, възкликнал: „Чудесна идея, логотете." Обещал му ако стори това, да му даде голямо количество пъстри, скъпоценни дрехи и много злато. Не го ли стори — да получи от логотета същото. Логотетът бил доволен от условията. Когато вазата била пълна до ръба, а тя побирала два хоя, той надигнал съда и го пресушил като бик. Само веднъж спрял, за да си поеме дъх. Императорът незабавно му изплатил обещаното.

Освен това бил голям почитател на зеления грах и можел да яде ненаситно. Веднъж, когато лагерували на брега на една река, той забелязал на отсрещния бряг насаждения. Съблякъл се, преплувал реката, изял голяма част от боба, но и това не го удовлетворило. Останалият грах свил на вързоп, метнал го през рамо и отново преплувал реката. Седнал на пода на палатката и продължил да рони грах и да яде, сякаш бил постил и не бил виждал храна дълго време."

По Снежана Ракова, "Новелата за лакомия логотет у Никита Хониат"

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

За тези, които проявяват любопитство към куманите и искат да прочетат повече за тях:

Книгата на Валери Стоянов "Куманология - опити за реконструкция"

http://www.ihist.bas.bg/CV/Valery_Stojanow/Kumanologie.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Из писмо на Теофилакт Охридски:

"Тъй като живея от дълго време в България, простащината ми стана близка другарка и съжителка."

По: Петър Ангелов, България и българите в представите на византийците

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Молитва срещу зъбобол

(Да я носи човек при главата си.)

Свети Петър седеше на мраморен камък и беше много унил. Дойде при него Исус и му рече: "Петре, защо седиш толкова скръбен, Петре?" И рече му Петър: "Господи, дойде червей мигренин при мене и ми изгриза зъбите." И рече Исус: "Заклинам те червей мигренин, да не гризеш на Петър зъбите и никога да не се връщаш при него!" И рече Петър: "Господи, моля ти се, който носи това слово, да няма зъбна болест." И рече Исус: "Да бъде така, Петре, всеки, който носи това слово, да няма зъбна болест!" На раба Божи (кажи му името) в името на Отца, и Сина и Светия Дух, днес и винаги и во веки веков!"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съновник:

Петрови овошки ако береш, ша са роди син.

Ябалки ако береш зрели или едеш, ша са ужениш.

Аганце ако ходи, жена ша ти доди.

Ракия коги носиш - кавга сас някого.

Ако са видиш убраснат - кахар и зарар.

Ако спиш сас някоя мома - рахат ша видиш.

Ако спиш сас някоя курва - умраза.

Овци ако видиш - чест и богатство.

Ако са видиш у дълги дрехи - чест и богатство.

Канбана (т.е. камбана) - ноф хабер.

Женски дрехи ако обличаш - сиромашлак.

Евреи ако видиш, ши станиш кабахат.

Ако хортуваш нощия - хубаво добиване и файда.

Ако сануваш, че ти голяма главата - голям ша станиш.

Ако ти е малка главата - кахар.

Ракия варена - турчин добар.

Гарги грачат - зло.

Куги сануваш баня и да са мииш у нея, то е весилба и радос.

Ако курвиш на сан, то е голута.

Ако си видиш брадата далга - голяма слава и файда.

Ако я убрасниш - резилик.

Откъси от "Сануница що сънува чиляк сан му казва какво е"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Рожденик

В събота ако се роди дете, то бива сухо и косата му жълта и главата му дълга и голяма, а брадата му малка. Обича сам да си е господар. А после ще стане богат господар и ще живее продължително.

Във вторник ако се роди дете, то ще е със сухо лице, а косите му и очите му са черни и малки, а тялото му е гърчаво и неприятно. Той не е смирен, а е надменен и обича кавгата. Той е дявол, който не се съгласява със силни и богати. Такива живеят дълго.

Из "Раждане на младенец"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това се казва апетит:

Не мога да се наситя да разказвам чудесата на светиите. Затова не мога да пропусна да не разкажа за станалото с един човек чудотворство. Той много пъти, след като изядал осем най-големи хляба (каквито имат обичай да правят българите, така че един хляб стига за десет мъже или случайно и за повече да се нахранят до насита), още оставал гладен. Напъти пък изядал цял овен и пак усещал глад. Веднъж даже разказвал, че цял бик не му стигнал за ядене. Един ден пък изял цяла кошница грозде.

"Житие на 15-те тивериополски мъченици"

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

Средновековни рецепти:

За коса да расте и мустаки и брада. От мечка мас 1 драм и на черна крава копитото 1 драм, и на заек лайното 1 драм, чукай ги, па ги мачкай, та мажи.

Да вземеш на мухите главите, па тури в малко шише, и тури зехтин, та па тури на слънце 40 дена да стане боя.

Из "Лековници"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Светът отблизо:

Трябва да се знае, че познатото обитание на земята на изток завършва при града, нарече Сирасин, защото, както се казва, отвъд него е подобно на пихтия и тръстълак и е напроходимо и бездънно. Оттам най-източно са китайците, по вяра езичници, но извънредно справедливи.

На запад вселената се свършва отвъд Испания - при западния Океан, в който се влива нашето море [Средиземно море]. От Испания до Острова на блажените има 1000 мили разстояние.

На север достига до острова Фул [Скандинавия], защото отвъд него е ненаселено поради студа. Там през лятото слънцето не захожда 40 дни, както и 40 нощи, а пък през зимата не се показва също така 40 дни и нощи.

На юг живеят човеците алисини [абисини]. Отвъд тях обитават варварски и чернокожи народи.

Константин Костенечки, Отломки по средновековна космография и география

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...