Отиди на
Форум "Наука"

Исторически понятия


Recommended Posts

  • Потребител

Аз съм нов тука,и виждам ,че не изпадате в големи "караници" както е по другите форуми за това реших да Ви питам за Историческите понятия!

Аз не съм професионалист ,но ми е интересна историята и то повече нашата!

С една дума съм лаик или по нашенски любител!Мога да кажа ,че последните 2 години съм изчел доста неща ,но не мога да ги систематизирам общо взето,и сега съм почнал да правя нещо за моя употреба - За понятията кога са въведни ,кой и защо?

нещо като това ,но то е елементарно и набързо!

това ми дойде като идея ,когато един ме прати да чета ,двама отричащи се автори на един и същи факт

И това също може да стане нещо като енциклопедия на форума и да се добавя от някой който е намерил ФАКТ ,и според мен ще е полезно много!

ето идеята:

Прабългари ,прото-българи ,първобългари ,хуно-българи / Въведени са, за да се разграничат ранните българи от претърпелите етническа трансформация волжки българи и дунавски българи. В техните съвременни източници прабългарите са наричани или българи, или с имената на техните отделни племена, или с обобщаващото име хуни.

Прабългарският език е мъртъв език, говорен някога от прабългарите. За него се съди главно от отделни запазени писмени фрази и от влиянието му върху езиците, за които се предполага, че са го наследили. По тези причини малко е известно за лингвистичните характеристики на езика, а класификацията му е спорна.

Траки /Името “траки” е събирателно на множество племена , които обаче не се различават по своя етнос, а просто носят имена на царско-жречески династични фамилии: Одриси, Гети, Трибали, Едони, Беси. Самото название “траки” не е много ясно.

Тракийски език Тъй като е мъртъв език и не е оставил никаква литература, тракийският език е непроучен и сравнително непознат на науката. При все това множество думи могат да бъдат открити в открити надписи по украшения, сгради или монети. Други думи биват възстановени по топоними

.

Славяни/ славяните обитавали районите между горното течение на река Висла, Северните Карпати и река Днепър. Това е обширна гориста територия в Източноевропейската равнина, осеяна с множество малки реки, езера и блата. В тамошните земи, при съответните климатични условия, се оформила древната славянска материална и социална култура, която запазила спецификите си през следващите две хилядолетия.В този обширен район славяните остават до Великото преселение на народите, което е в края на 3в.сл.Хр.

Праславянският език не е засвидетелстван писмено. Той е хипотетичен език. За целите на научните изследвания той е реконструиран чрез сравнително-исторически метод

Славянските езици произлизат от праславянския език

Българи Според най-разпространената теория българската народност се формира основно в резултат на сливането на трите големи етнически групи на Балканския полуостров в периода V - X век- траки, славяни и българи. През V-VI век българската част от славяните заселва с големи маси Мизия, Тракия и Македония, където се смесват с останките от елинизираните и романизирани траки и други предславянски народи.

Българският език е най-ранният писмено документиран славянски език. Историческото му развитие се характеризира с четири главни периода:дописмен (праславянски) (до 9 век) – обхваща периода между славянското нашествие на Балканите (5-7 век) и мисията на солунските братя св.св. Кирил и Методий в Моравия през 60те години на 9 век. старобългарски (9–11 век) среднобългарски(12–14 век) новобългарски(от 15 век).

Готи Според родения в Тракия главен готски историк Йордан(ес) (Йорнанд, † 552), именно гетите, които за него са безспорните прародители на готите, произлизат от Скандинавския полуостров, о-в "Скандза", около 1490 пр.н.е. се преселват около устието на Висла, а около 1000 пр.н.е. - в Скития северно от Дунава,и части от Мизия и Мала Азия. В своя основен труд "За произхода и деянията на гетите" Йордан разказва един мит за гетите, които поели преди Троянската война с 3 кораба (около 150-200 души) на югоизток , за да ... достигнат около 230 г. южноруските степи като голям народ - готи.

Готският език е мъртъв германски език, говорен от готите, според някои сведения до 17 век. Той е известен най-вече от Codex argenteus, копие от 6 век на превод на Библията от 4 век, и е единственият източногермански език, за който има значими писмени източници. Останалите, след които бургундски и вандалски, са известни главно от запазени в източниците собствени имена.Вулфила (Улфила или Урфила) е готски епископ, мисионер и преводач. Известен е с това, че превежда библията от гръцки на готски, с което поставя началото на германската литература. За целта Вулфила създава

готската азбука няма данни

от готския е произлязъл германския ,пък от него тези:

IE:Germanic:North:East: (Älvdalska)

IE:Germanic:North:East: Danish

IE:Germanic:North:East: Swedish

IE:Germanic:North:East: (Våmhusmål)

IE:Germanic:North:West: Faroese

IE:Germanic:North:West: Icelandic

IE:Germanic:North:West:Bokmål Norwegian

IE:Germanic:North:West:Nynorsk Norwegian

IE:Germanic:West:Continental:East: German

IE:Germanic:West:Continental:East: Luxemburgish

IE:Germanic:West:Continental:East: (Yiddish)

IE:Germanic:West:Continental:West: Dutch

IE:Germanic:West:Continental:West: (Low German)

IE:Germanic:West:NorthSea:Frisian: (East Frisian)

IE:Germanic:West:NorthSea:Frisian: (North Frisian)

IE:Germanic:West:NorthSea:Frisian: West Frisian

IE:Germanic:West:NorthSea:English: English

IE: Germanic: West: North Sea: English: Scots

Пък от славянския тези

IE: Balto-Slavic: Baltic: East: Latvian

IE: Balto-Slavic: Baltic: East: Lithuanian

IE: Balto-Slavic: Slavic: East: North: Belarusian

IE: Balto-Slavic: Slavic: East: North: Russian

IE: Balto-Slavic: Slavic: East: South: (Rusyn)

IE: Balto-Slavic: Slavic: East: South: Ukrainian

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: North: Kashubian

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: North: Polish

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: Central: Lower Sorbian

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: Central: Upper Sorbian

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: South: Czech

IE: Balto-Slavic: Slavic: West: South: Slovak

IE: Balto-Slavic: Slavic: South: Old Church Slavonic

IE: Balto-Slavic: Slavic: South: West: Serbian, Croatian, and Bosnian

IE: Balto-Slavic: Slavic: South: West: Slovenian

IE: Balto-Slavic: Slavic: South: East: Bulgarian

IE: Balto-Slavic: Slavic: South: East: Macedonian

Най интересното е ,че има един старославянски църковен език

Изобщо се получава една каша ,може би не съм дорасъл още да видя връзките ама ...

ми това е ,може би на Вас ще Ви дойде нещо по лесно и оригинално ...!

п.п. това го взех от уикито,само да ...

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Добре дошъл.

При нас няма караници защото модераторския екип следим стриктно да се спазва добрия тон. Всеки може да защитава която си иска теория, но няма право да обижда опонента си.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Последний Годо ,след като при нас е последния Римлянин , вече се сподобихме и с Годо ласт мохикан .

Отлично сте поставили въпросите ,но трябва да Ви кажа ,че те също не представляват последна инстаницоя по въпроса .

Вие например сте пуснали мненние за готския език ,че е ''източно-германски ' - такова животно нема -щеше да каже един висооокопоставен другар ...

Ако в зомбараторска България готите са приети за ''немци'' - пар ексаланс ,то съвсем не е така , вече в много страни ,като Италия ,Словения ,дори и Швеция .

Така ,че бъдете по либерален във вашите изказвания относно ''априорните '' терминологии с които си служите ...

Напълно съгласен съм с вас ,че понятията - ''прото'' , ''пра'' или ''първо'' - българи са си абсолютна фикция и измишльотина на кабинетните плъхове , които обслужват политическите пристрастия на дадени империи ...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Последний Годо ,след като при нас е последния Римлянин , вече се сподобихме и с Годо ласт мохикан .

Отлично сте поставили въпросите ,но трябва да Ви кажа ,че те също не представляват последна инстаницоя по въпроса .

Вие например сте пуснали мненние за готския език ,че е ''източно-германски ' - такова животно нема -щеше да каже един висооокопоставен другар ...

Ако в зомбараторска България готите са приети за ''немци'' - пар ексаланс ,то съвсем не е така , вече в много страни ,като Италия ,Словения ,дори и Швеция .

Така ,че бъдете по либерален във вашите изказвания относно ''априорните '' терминологии с които си служите ...

Напълно съгласен съм с вас ,че понятията - ''прото'' , ''пра'' или ''първо'' - българи са си абсолютна фикция и измишльотина на кабинетните плъхове , които обслужват политическите пристрастия на дадени империи ...

Здравей,Рицар

аз не съм въвеждал никакви термини,тъкмо за "либералните" терминологии става въпрос!

Ето пример "Византия"

термин трайно въведен от Луи 14 през XVII век със Corpus Historiae Byzantinae ,но първия е Hieronymus Wolf (Хероним Волф )през 1537г.

мога да помисля за някаква таблица !

Щото съм сигурен ,че основополагащи термини ,ще се окажат измислени!

Но трябва да се покажат ,че са такива!

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Ами покажи го!

По въпроса за готите, дайте по разширено инфо по официалната версия че да сравним с другите версии.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Здравей,Рицар

аз не съм въвеждал никакви термини,тъкмо за "либералните" терминологии става въпрос!

Ето пример "Византия"

термин трайно въведен от Луи 14 през XVII век със Corpus Historiae Byzantinae ,но първия е Hieronymus Wolf (Хероним Волф )през 1537г.

мога да помисля за някаква таблица !

Щото съм сигурен ,че основополагащи термини ,ще се окажат измислени!

Но трябва да се покажат ,че са такива!

Ами ,точно така понятието "Византия " е схоластическо западно ,което е въведено от папищашите с цел да профанизира сакралното значение на империята на Християните .

Добре ,че го казваш и ти да не кажат останалите ,че нещо манипулирам ....

Ами покажи го!

По въпроса за готите, дайте по разширено инфо по официалната версия че да сравним с другите версии.

Ами , Фружине ,умен човек си мисли !

Може ли , два корабчета със сто души ,ако ще не великани ,ами динозаври да са да се спуснат по реките , да слязат от корабите и да намачкат скито-сарматите със хилядите бронирани конници ????

Ще стане на кукуво лято или когато на Хитър петър му цъфнат налъмите от влагата във WC-то......

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...