Отиди на
Форум "Наука"

Османският 17 век - "Раята изчезва!"


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Разбира се, в рамките на 2-3 реда и една тема не може да се разгледа османският 17 или който и да е друг век. Искам обаче да обърна внимание на едно сведение за вътрешната миграция на българите през 17 век, дадено в книгата "Българската народност през 17 век", твърде впрочем обширно изследване на ст.н.с.Елена Грозданова.

В мътилката на 17 век множество български селища изчезват, а българските семейства на много места намалавят с от 30% до 100%, т.е. изчезват съвсем.

Дори султанът издава заповеди на местните кадии да вървят да издирват раята и да я връщат в населените места, само че това се оказва неизпълнима задача.

Ето откъс на един ферман, илюстриращ тежката криза от 17 век:

“Раята изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Раята от тимарите отиде във вакъфите, а раята от вакъфите – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове.”

(Ферман от 1640 г.)

Това какво значи, обаче - значи разтърсване на стопанската система, т.е. на османския феодализъм от тогавашен тип...

Ето и причината, изречена от един прозорлив и справедлив турчин, каквито впрочем винаги е имало немалко:

„Как може раята да търпи такова насилие, как народът може да понася такава неправда?! ... Такова насилие и притеснение, каквито търпят горките селяни, не е имало в нито една страна на света, в нито една държава! ..... Някои села се разбягват, тъй като жителите им не могат да понесат гнета на насилниците. Не остават нито имената на селата, нито следа от тях.”

(Кучи бей Гюмюрджински, османски политически писател от 17 век)

(цитатите са по „Българската народност през 17 век”, проф.Елена Грозданова)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
В мътилката на 17 век множество български селища изчезват, а българските семейства на много места намалавят с от 30% до 100%, т.е. изчезват съвсем.

Тази проф.Елена Грозданова май е пуснала здраво коня да пасе в ливадата на фантазията. Как изчислява тия демографски промени, като от 17 век турските данъчни регистри са малобройни, за да се правят някакви статистики.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ето откъс на един ферман, илюстриращ тежката криза от 17 век:

“Раята изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Раята от тимарите отиде във вакъфите, а раята от вакъфите – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове.”

(Ферман от 1640 г.)

Няма сензации и се чудя ти като юрист да не можеш да "преведеш" използваните османски правни термини на разговорен език. /Прелисти малко лекции по свободно избираемата дисциплина "Османско право", или не си я избрал овреме във ВУЗ-а? :bigwink: / .

Текст на фермана:

“Раята изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Раята от тимарите отиде във вакъфите, а раята от вакъфите – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове.”

(Ферман от 1640 г.)

Текст с превод на термините:

“Зависимото население /роби-рая/ изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Зависимото население от земите на спахиите и чиновниците /тимари/ отиде в джамийските духовнически земи /вакъфите/, а замисимо население /раята/ от джамийските духовнически земи /вакъфите/ – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове /личните земи на султана/.”

(Ферман от 1640 г.)

В този смисъл. Фермана разкрива разпад на административната османска система. Раята /зависимото население/ от държавните земи на спахиите и чиновниците отива в джамийските /там раята има привилегии/, а рая от джамийските земи отива в личните /а не държавни/ земи на султана - там пък за раята е направо свободия. В личните султански земи - хасове буквално цари местно самоуправление, запазва се религиозната свобода на раята, строят се църкви, училища, манастири, развиват се занаяти, земеделие, имат собствена христианска войска и т.н. Сулнатън е имал интерес раята в земите му да е щастлива, да живее добре, оттам му се пълни личния джоб с данъците. Ако се разбяга или не работи добре /т.е. не е щастлива/ раята няма да дава добри приходи за подчертавам пак - личната, а не държавна, каса на султана и семейството му. Пример за хасове в този ХVІІ в. са Чипровци, Бобошево, Хасекия /до Странджа/, Габрово /там набиват канчето на Евлия Челеби тъкмо по това време и го ограбва български патрул. Челеби е племенник на везира. Оплаква се на султанския наместник, оня само му казал - нищо не мога да направя, царски хора са, т.е. на султана./ и др. Фермана е добър източник за началото на разпад на османската административно-йерархична поземлена система. Оттам до началото на междуособиците и кърджалийството е "ръка подай" - има няма половин или един век. Това е "венеца" на тозисоциален административен разпад. При опит в нач. на ХVІІІ в. да се централизира системата, започват центробежните сили и "кърджалийски" размирици.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тази проф.Елена Грозданова май е пуснала здраво коня да пасе в ливадата на фантазията. Как изчислява тия демографски промени, като от 17 век турските данъчни регистри са малобройни, за да се правят някакви статистики.

Ами не съм прегледал книгата й подробно, пълна е със таблици, вероятно от наличните данни.

ПП

Това, което прави впечатление е, че не видях поне сравнения на българските семейства с турските и другите в съответните градове..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами не съм прегледал книгата й подробно, пълна е със таблици, вероятно от наличните данни.

ПП

Това, което прави впечатление е, че не видях поне сравнения на българските семейства с турските и другите в съответните градове..

Има един турски документ, само че е от първата четвърт на ХVІ век с населението на определени санджаци (провинции) в Османската империя. Има и доста български области. Като изключим Босна, където мюсюлманите са близо 2/3, във всички останали споменати области християнското население е от 74-75% до 99,99%.

А ако Грозданова е правила категорични изводи от оскъдните налични данни (17 век наистина е мътилка, но откъм изворови данни), тогава изводите й едва ли са меродавни.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

нямам кога да я изчета сериозно засега, тя дебела книгата :(

Пък и то по-скоро иде реч за миграция, а не за изчезване... Освен това е правена и при възродителния процес.... знам ли.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Разбира се, в рамките на 2-3 реда и една тема не може да се разгледа османският 17 или който и да е друг век. Искам обаче да обърна внимание на едно сведение за вътрешната миграция на българите през 17 век, дадено в книгата "Българската народност през 17 век", твърде впрочем обширно изследване на ст.н.с.Елена Грозданова.

В мътилката на 17 век множество български селища изчезват, а българските семейства на много места намалавят с от 30% до 100%, т.е. изчезват съвсем.

Дори султанът издава заповеди на местните кадии да вървят да издирват раята и да я връщат в населените места, само че това се оказва неизпълнима задача.

Ето откъс на един ферман, илюстриращ тежката криза от 17 век:

“Раята изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Раята от тимарите отиде във вакъфите, а раята от вакъфите – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове.”

(Ферман от 1640 г.)

Това какво значи, обаче - значи разтърсване на стопанската система, т.е. на османския феодализъм от тогавашен тип...

Ето и причината, изречена от един прозорлив и справедлив турчин, каквито впрочем винаги е имало немалко:

„Как може раята да търпи такова насилие, как народът може да понася такава неправда?! ... Такова насилие и притеснение, каквито търпят горките селяни, не е имало в нито една страна на света, в нито една държава! ..... Някои села се разбягват, тъй като жителите им не могат да понесат гнета на насилниците. Не остават нито имената на селата, нито следа от тях.”

(Кучи бей Гюмюрджински, османски политически писател от 17 век)

(цитатите са по „Българската народност през 17 век”, проф.Елена Грозданова)

Кочи Бей Гюмюрджински е потурнак.

Той е служител в двореца по времето на Мурад IV ( 1623 – 1640 г. ), съветник на шейх–юл исляма Яхия Ефенди и автор на политически трактат обясняващ причини-те за упадъка на османската социално-политическа система.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребители
Ето откъс на един ферман, илюстриращ тежката криза от 17 век:

“Раята изчезва отпреди 10-20, а някои и отпреди 30-40 години. Раята от тимарите отиде във вакъфите, а раята от вакъфите – в тимарите, в градовете и селата на султанските хасове.”

(Ферман от 1640 г.)

Тя раята си останала, а само се преместила. Става дума за местене от феодални имения предоставени срещу дадена служба в имения с по-устойчив откъм управление статус - султанските имения и вакъфите. Много турски феодали вакъфирали именията си като по този начин намирали вратичка да запазят владението върху тях за себе си и наследниците си. Служебните иметия както може да се очаква поради менящите се титуляри се стоанисвали по-зле, което се отразявало и на зависимото население.

По-съществен проблем за османската династия били масовите изселвания на християни извън империята, каквото има да речем след Чипровското въстание, макар че в този случай пък има пресалване на унгарци тук, тъй че нещата се компенсират.

В интерес на истината в целият феодален свят миграцията на зависимото население си е била голям проблем. Дори в освободителката ни Русия, където в крайна сметка бил премахнат и единствения ден в когината когато това можело да се прави свободно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Много ценен извор са авариз регистрите (за извънредните данъци), защото описват абсолютно цялото население на дадена област. Не знам обаче дали от Р Турция са пристигали тук такива документи (особенно за Южна България). Извънредни данъци се сабират доста често, особенно по време на война, а както знаем през 17 в. османците воюват доста...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...