Отиди на
Форум "Наука"

За този клуб:

Осмислянето на живота дава предимства в оцеляването

Location

България

 1. Какво ново в тази група
 2. Съгласен. Съдим и за промените в материята, стига да познаваме процесите. Наистина, съждението ми е простичко- ако в някакъв процес промяната е dx, може да се очаква, че при повтарянето на същия ще бъде или е била, или е dx. Не се ограничавам с "преместване-транслация" заради процес. Нещата са малко по-сложни - в смисъл, че междинните състояния-цикъл при повтаряне на себе си, са най-често непроследими (невидими, на "атомно-молекулно" ниво) заради "мигновеност" на множество "скрити" части-етапи на процес, заради огромната бързина на повтаряне на себе си... Виждаме краен резултат. ...
 3. Съгласен. Съдим и за промените в материята, стига да познаваме процесите. Наистина, съждението ми е простичко- ако в някакъв процес промяната е dx, може да се очаква, че при повтарянето на същия ще бъде или е била, или е dx.
 4. За "редица от нашето знание" може и да не се изпълни, ама Природата е по-хитра. Тя "повтаря" изпълненото от нея - прави кръговрат на случващото се и осигурява "видимост" на отделни части (обекти - движения по "затворен" контур). Предпоставката за "повтаряне" е, че полева форма на материята (невидима, но от процеси можем да "вадим" информация за съществуването й и свойствата, които предизвиква), та - полева форма на материя се превръща във вещева форма на материята - обекти с характеристика "маса на покой". И обратното - условията, ако са подходящи за разпад на вещевото, то се превръща в полева форма - част от него влиза в определението "невидимо"- извън спектрите, които знаем как и можем да наблюдаваме. ...
 5. Е, излиза ТУК Не зная, защо авторът се плаши от безкрайната обусловеност. Не виждам никакъв проблем в това, че някаква безкрайна или крайна редица от условия- обусловености се е реализирала до сега и е обусловила това дърво. Фактът за наличие на условието тук и сега не ни дава никакво доказателство за това, дали е крайна или безкрайна редицата условие- обусловено. Това става ясно само от познаване на процеса. Хипотезите се основават на въображение и доверие. Да приемем като автора, че е само едно приемане. Смятам, че е очевидно, че щом нещо съществува, то е обусловено, но НЕ МОЖЕМ ДА ТВЪРДИМ дали редицата от условия е безкрайна или крайна, без да познаваме процеса, а само умозрително. Всеки процес е специфичен.
 6. https://kultura.bg/web/един-рационален-аргумен-за-създател/ Уфф,нещо линка не излиза. Потърсете в Гугъл:"Един рационален аргумент за създателя на света,Портал Култура".
 7. Анекдот. В едно предприятие производственият процес куцал. Повикали консултант. Той дошъл и заедно с шефа посетили енергетика преди работа. Гледали по уредите как бавно се качва токът. Консултантът казал :"Скоро бях в едно успешно предприятие. С началото на смяната уредите отиваха на максимум" Шефът разбрал кое куца. За процеса си говорихме, де.
 8. В началото на разсъжденията ми се искаше процесът да бъде измерим така просто, както и масата, с единична мерна единица, да е скалар. Мислих чрез времето, чрез енергията, не става. Сега ми се вижда по- приложимо изразяването на процеса чрез функция. Ето какво прави практиката. Примерно придвижването на едно тяло от А до Б може да се изрази чрез измененията на оборотите на двигателя във времето, отразени върху тахометрична шайба мястото в пространството по отношение на времето- с GPS проследяване ъгълът на изстрелване при движение по балистична крива Явно, всеки процес има свои особености, някакви съпътстващи изменения, изразяването на които означават самия процес. В този смисъл, процесът не се мери, а се изразява, представя, чрез изменението на някакви измерими аргументи. Пример: в контролната зала на някакво производство има множество прибори, които измерват различни характеристики на процеса, от значението на които се съди за самия процес
 9. В статията от уики става дума за Затворена система и това обяснява нещата. Благодаря.
 10. Не е така. Пътят не е нула. Работата против силите от полето е равна на работата, която полето извършва над тялото за "връщане в изходно положение" и сумата им е нула. https://bg.wikipedia.org/wiki/Закон_за_запазване_на_механичната_енергия ...
 11. А можеше ясно и разбрано да е n пъти 2пR на орбитата или на дължината на затворения контур. Това, че не знаем от колко години земята се върти около слънцето без съпротивление, не трябва да ни кара да й отнемаме славата, че е свършила много работа. Разбирам учените, че като стигнеш началната точка пътят е 0, ама и те да ме разберат, пътят си е изминат, работата е свършена, състезателят е изплезен. С какво ускорената совалка, кацнала на стартовата площадка и източила сума ти гориво, е свършила по- малко работа от тази, отишла до горе, но цопнала в океана?
 12. Шеговита философия: Работата е направила от маймуната това, което човекът представлява днес! Най-общо - енергията е потенция на поле, която може да извърши работа над веществото. Формулата за работа е: A = F.s (N.m). Сила по път - демек, дименсията е същата като на енергия и това затруднява разбирането - не е тъждествено. Ако полето е консервативно (има централна симетрия на сили) работата по затворен контур е нула. (преди съм го писал, ама да го спомена пак: Трудно може да се обясни на бегач по затворената писта на стадиона, ако не е физик, че за бягането по пълен кръг - не е извършил никаква работа (в гравитационно поле се е движил, а то е консервативно). Като си "прибере" изплезения език, даже може и да напсува! - (Всъщност, е извършил работа за преодоляване на силите на триене в подметки и въздух).) Интересен пример е и повдигнато желязо (килограм, примерно) от постоянен магнит. Може да го Държи така с години, ако има какво да държи неподвижен магнита, ама ... не върши работа. Просто, преместване спрямо магнитната сила няма (s=0). ...
 13. А- ха. Значи инерциалното движение ТРЯБВА да бъде отчитано заедно със своето начало, когато му е приложена сила. Просто е попаднало на среда без триене и като така, не му е нужна допълнителна енергия за преодоляване на съпротивлението, а силата без противодействие извършва повече работа. А пък покоят на тяло в поле е различно от покоят извън поле. Въпреки, че за покой не им е нужна енергия, но в поле едното притежава потенциал да свърши нещо (работа) Шегичка: то на никое тяло не му е необходима енергия или работа. Кара си я пет за четири. Да се движи или спре го принуждава нещо отвън, което да му придаде необходимата сила
 14. Щом се движи инерциално, значи на тялото не му действа сила. Иначе то ще ускорява. В по-философски план това е още един показател защо покоят и инерциалното движение са еквивалентни: и за двете не е необходима енергия.
 15. Моля, пояснете защо не е работа, когато на едно тяло е приложена сила F и е изминало по инерция път S?
 16. Ускорението е работа/енергия, но инерциалното движение не е. И двете са промяна на състоянието на вселената, обаче. За да има промяна на състоянието, явно някога е била вложена енергия. Като например да се ускори дадено тяло. Но след първоначалната енергийна инвестиция, инрециалното движение променя състоянието на вселената буквално "по инреция", без допълнително работа/енергия.
 17. Не виждам проблем нещо, продължителността във времето на което може да бъде измерена, да не е процес. Инерциалното движение от А до Б е процес на преместване. Интересният за мен проблем, който излагате е "Има ли процес, когато няма промяна на енергията?". За това ви благодаря. Предполагам е решим ако разгледаме началния момент на задвижване на процеса- то е приведено към промяна от някакво взаимодействие. И друго- всяко преместване на тяло на някакво разстояние е работа= енергия, все едно дали е инерционно или не. А когато тялото има потенциална енергия и е в покой на някаква опора над земята? Това може да е продължително състояние, което да продължи много дълго, но си е процес
 18. Изразявам несъгласие с някои термини Първото е съвсем незначително. Процесът може да бъде разгледан като поредица от взаимодействия, но те могат да са едновременни, да не са в поредица=следващи едно след друго; а може и да сме опростили само до едно взаимодействие. Така също и "взаимодействието" може да бъде разглеждано като процес. Разделението на взаимодействията или процесите, (не става ясно кое имате предвид), на съзидателни и разрушителни се свързва с някаква цел и като така не изразява общия случай. Прим. прилив, наливане чаша бира... съзидателни или разрушителни?- най- добре без такова разделение, моля. Идеята, че процесът = фаза = етап=стадий, води до объркване- едно цяло (съставено или не от етапи) е идентично със своя част. Ако влагате друго съдържание във "фаза", моля, пояснете.
 19. +1 В крайна сметка всичко се свежда до това, че вселената променя състоянието си.
 20. Процесите са поредица от взаимодействия, те могат да бъдат както съзидателни така и разрушителни. Процесите най общо са фази на някаква преходност от едно състояние към друго състояние. Билярдни топка ударена променя състоянието си на покой в състояние на праволинейно и равномерно движение. Но това става чрез процеса на ускоряване, което всъщност е взаимодействие. Инерциалното движение и покоят не са процеси защото при тях няма взаимодействие.
 21. Смятам, че може и само едно събитие, а не поредица- билярдната топка е ударена от щеката. Смятам също, че може да не е изменена качествено материята- билярдната топка пада в мрежичката. В случая става дума за промяна на положението в пространството. Съгласен съм с примера с водата, но по моему "процес" е по- общо или поне съм влагал такова съдържание, т.е. може да е ядрен, биологически, химически, механичен и дори социален (? дискусионно).
 22. Моля за извинение за грешката Мислил съм, че атомната и водородна бомба изхвърлят енергия за сметка на масата на реагиращото вещество. Невярно съм свързвал Е=м.с2 с тях. Всъщност от някакво състояние на покой, с някакво енергийно състояние, се преодолява някаква бариера и се постига преход към друго състояние, с по- висока енергия на покой. По подобие- прилагаме начална сила за да избутаме здраво закрепена скала на висок връх, която при падането си до дъното на пропаст, отделя енергия.
 23. А не е ли количественото натрупване което води до качество? И обратното.
 24. Процесите според мен са поредица от събития промени, които водят до нов скок в качеството на материята. Например завирането на водата е процес който води до изпаряване на водата, тя преминава от едно качество на агрегатното си състояние в друго качество на агрегатно състояние .
 25. Да и аз по памет. Само около два грама от веществото, едноактно, се е превърнало в лъчиста енергия (при Хирошима). Но йонизиращата енергия от разпад на радиоактивните продукти продължава още дълго време. Не знам дали тази енергия "влиза" в някакви сметки. ...
 26. Благодаря за настоящето пояснение, моля за още едно уточнение: От училищни спомени си мисля, че при взрив на атомна бомба, продуктите на взрива като вещество са с по- малка маса от началната. Част от масата се е превърнала в енергия. Е ли вярно? Тази начална М/Е= резултатната М/Е или уравнението е Начална М.Е=резултатна М.Е?
 27.  

 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...