Отиди на
Форум "Наука"

Малоум 2

Потребител
 • Брой отговори

  4074
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  17

Малоум 2 last won the day on Юли 15

Малоум 2 има най-харесвано съдържание!

1 Последовател

Всичко за Малоум 2

Последни посетители

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Малоум 2's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Conversation Starter Rare
 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • First Post Rare

Recent Badges

2,3k

Репутация

 1. Не споря. Само - съм на друго мнение. Йонните токове са бавни. И по-скоро, йоните действат (грубо) като кондензатори при връзките за пренос на информация. Истинската информация, която е бърза, е с пренос на ел импулс с вълни до Управител (както променливо токово поле се пренася през кондензатор). Формирането на вълнов процес на пренос е на база механични колебания на еластични нишки и обратно - външни за нишките вълни, предизвикват механични колебания в нишките. Всеки фотон в тези вълни носи информация от това, което се деформира - така се получава избирателност на случващото се. Тоест групите нишки с права и обратна деформация, (която зависи от дължина и форма на нишките) провокират токове през връзка (кондензатор) - която пък също избирателно, да предава точната информация по невроните. (самите неврони са подобно вълноводи - биовълноводи, които избирателно (генетично обусловени), пренасят импулс - по честота, поляризация, сфазирания - без загуби (минимални), щото са с няколко "изолационни" обвивки - могат да пренасят множество различни по информация импулси. Ако има "грешки" - то те са във връзките. (при хората - горното разказва как мозъкът знае къде ни са крайниците, въобще, а и дето щракат клавиатурата, без да ни притеснява) До определени естествени стойности на интензитет на честоти в полето - има почти пълна релаксация на работата във връзките на живото - естествено възстановяване (по ген-информация). (Известна е сезонната промяна в естествените интензивности на лъчения - при растенията). При увеличаване на фона от лъчения - мех. деформация от допълнителна информация е все по-натоварвана, а тя си има "срок на годност". Показват го "изчезванията" (частично) на пчелички, на пеперудки, на мухички, на птички и на по-едри животинки. Нарушава се естественото равновесие за бактериална среда, примерно се отразява и на храната, която се ползва от бактериални процеси... И докато сме в стрес - лесно ни разболява "околната среда". (лошото е, че и мухата-дрозофила е засегната, а и млечно-киселата бактерия?!!) ...
 2. Животът е потопен в ЕМПоле на Земята, а измененията му - допринасят за еволюцията. Когато тези изменения стават често и Големи по енергия - например, увеличаване интензитета на високо-честотните трептения - част от животните не преживяват. Няма време за адаптация към върховите отклонения и съответно - някакво генетично разнообразие за оцелели. Безжичното пренасяне на "работоспособна" енергия изисква високи чистоти (лазери, примерно). За забързване Преносът на информация също се отива към употреба на високи честоти, а те започват да стават съизмерими на управляващите честоти на организмите. А тези техни честоти се управляват: първо - с реакция-механични колебания и второ- с ОВ. Така, при създаване на импулс следва механично отклонение, а при релаксация - се връща информацията за "изпълнено" действие - което е информация за Управителя. Но - това са подробности. Важно е дали са много, по интензитет - а в градовете ... о, боже!.. Ужас!.. Започват мигрените, неосъзнат Стрес-напрежения и работа ... на психоаналитиците. (Тесла не е знаел, че всичката енергия която ползваме е енергия от вакуума. Човек не става по-богат като увеличава материалните си блага, а като намали алчността си!) ...
 3. Бих се съгласил, ако има поглъщане-престой-преизлъчване на фотоните в огледалата - тоест - има наличие на ток. И, падащите фотони не се поглъщат от отделни електрони в отражателния метал, а от колектив - зърнест модел на основната метална структура+"свободни" електрони. Около отделни групи от зрънцата са Полетата - еквипотенциални повърхнини, по които се пренасят условно свободните електрони - лъченията при сфазиране са падащи фотони+собствен фотони на "празното" в металната структура. Част от свободните електрони ускоряват в резултантното поле и излъчват отново - но не всички в една посока. Част ускоряват обратно и действат като съпротивление. Остатъкът на фотони в междучастичното пространство стават с преобладаващ интензитет на все по-къси вълни от ИЧспектър (нагряване). Това е "насочено движение на заряди" (ток). Чак когато се включат и преходи на електрони (йонизация - рейонизация) става и светенето. Тоест преходите на електрони не са непременно съществената част, за да има насочено движение на заряди, а грубата "сила", която сме можели да наблюдаваме. (Въобще - преносът на ток и ЕМПоле по метал е тотално неизяснено. Векторът на Поинтинг показва, че енергията на полето се "втича" в метала от вън-навътре. От околността покрай проводника навътре в метала. Тогава част от колектив-свободни електрони поглъща поле. И го излъчва - та, затова ЕМПоле по проводник се пренася със скоростта на светлината в тази среда - почти мигновено за нас - и токът тръгва! Почти веднага - по цялата дължина на проводника.) ...
 4. Тук - общообразователно: Ясно са разгледани движенията в различните отправни системи - за припомняне що е преносна скорост. http://web.uni-plovdiv.bg/marudova/Mechanics/NOS.pdf (за Саняк - релативиските обяснения на ефекта не казват "Защо е така"... Няма ли "престой" на фотони от вълната във въртящите се огледала не може да се каже, че има разнопосочно фазово отместване, т. е. - системата да е неинерциална. "Силата" от импулс е в огледалата, а не в светлината. Без поглъщане --> отражение няма. (известно е, че поне 100 атомни слоя, в дълбочина, участват при пълно вътрешно отражение)) ...
 5. Според мен: По-правилно е да се счита, че: един и същ път, в инерциална с-ма, се изминава за различни времена от вълнов процес. (интерферометрите това правят - "показват" различни времена за изминаване на еднакви пътища от светлината.) ...
 6. Погледни Саняк с огледалата - там по-лесно се вижда, че когато се завърти установката, цялата система е неинерциална - действат принудителни ускорителни процеси. Огледалата се въртят около оста си - подобно Луната с едното си "лице" към Земята. Тук е основната "тайна" на Саняк. И, тъй като самото отражение протича с процес "поглъщане-престой-излъчване" от ускорено тяло, то се мени и фазовата скорост - по посока въртене е една, а в обратната - друга. така се получава интерференчна картинка. ...
 7. Това ти го каза. Значи, че при промяна на площта - ще има промяна в картинката. (за промяна оборотите е ясно - такова му е предназначението)
 8. Тогава, при различни обороти (няма промяна на площ) - няма да има различни отклонения в картинката, а ... то ги има. ...
 9. Ами (от времето на Петков) - трудно се разбира, че дори на полюса да е Саняк - отчита това, че Земята се върти. ...
 10. Тъй. Да не забравяме - ЕМПоле е неподвижно (вече съм писал как етер* го създава). Движат се измененията в/по него. Затова беше питането - кой (кое) създава измененията... Даже повече - възможно ли е частиците да се движат, без да "поглъщат-задържат-излъчват" от вече готови фотони на на полето. Тоест - без тези изменения на полето движения ще има ли?.. Лесно е да се каже "телата се движат по инерция", ама Защо? е въпросът. А СТО изяснява отношенията на параметрите между инерциално движещи се тела. Тоест - важно е! Понеже практиката показва движение - частиците (телата) участват активно в промените на ЕМПоле (поглъщат-задържат- излъчват). Неизмеримо малки са ускорителните движения ("стъпка" - движение към поглъщане на фотон от околното поле), а лесно се наблюдава равномерно-праволинейно движение в средните мащаби, то, се е постулирало - има инерциално движение - с постоянна скорост. Но междучастичното пространство е Пълно с полета и ... Много вакуум. Бързината на коригиране на измененията - става със скорост на светлината във вакуум в междучастичното и то - към минимизиране на "щетите" - към неподвижност на полето. Във всички посоки - все едно - няма вещеви обекти. А анизотропното "прокарване" на вълнов процес (оптична среда) е колективен процес от структурирано поле на много частици - обвивката им (характерни еквипотенциални повърхнини) е синхронна на прокарваната вълна - пренос по информационно избран път, в зависимост от честотата на фотоните, съдържащи се в "падащото лъчение". Разбира се ще има фазова и групова скорост на преноса. Средата формира изменения в полето и тези изменения се движат с движението на средата (в случая- говорим за инерциално). Частичното увличане е заради "престой" на част от участващите заедно със "средата" пренасяни фотони. Ако нацяло се погълнат фотоните (разсейване в среда), то се променят полетата в межучастичното пространство (най-често - се загрява - интензитетът на по-къси фотони от ИЧ-спектър се увеличава.) ...
 11. Еднакво, ако не се въртят (монохроматична светлина). ... пп Има конструкция-Саняк - с един оптичен кабел и два противопосочни лъча. Не са еднакви по време - отчитат въртенето на Земята. ...
 12. Щом имаш поле от вещества - то Кой формира това поле? Те - веществата ... са малко по обем в сравнение с обема на полето във вакуум. Вкарваш друго поле (светлина) - е и ? формира се общо поле заради вторични вълни . Пак във вакуум. Новото поле - сумарно. Което се движи със скорост по малка от скоростта на светлината във вакуум. това е. ( по-горе - само ти подсказах подробности) ... пп Не забравяй кой формира-структурира полетата във вакуум, когато има вещества ...
 13. Има една особеност - в мащабите, заети от вещество. За представа: Нека протонът е с размер на монета от 5 ст в центъра на София. Тогава електронът е монета от 1 ст, но в центъра на Пловдив... Останалото, като обем, е празно - вакуум. Затова - основната част от светлината може да се счита, че движи през вакуум, дори и във вещество, като вода, въздух... По важни са вторичните вълни - няма съвпадение на дължина на вълна (или на пакет-фотон) с големината на размерите на атомите и молекулите и затова - светлината са движи по обвивките на група от атоми (молекули), като се съизмерва по фаза - колективен ефект- подложка за пътя на съизмерими фотони. Такава "скорост на фазата" (фазова скорост) може дори и да се движи обратно на основната вълна. На изхода, където измерваме - се измерва Сума от всички вълни, като всяка честота си преминава по сфазирания ъгъл - разлагане на смесен сноп. Но по целият обем - може да се счита, че светлината се движи по структуриран вакуум - с "надушване" посоката по електромагнитен път. По този начин - етерът не пречи с "етерен вятър" - той показва чрез структура на ЕМПоле, че фотоните могат реално да сърфират по него. Може да се случи и някой от външните електрони от атом, да погълне фотон и да го преизлъчи - това е също вторична част от общата вълна - тя най-много забавя, заради престоя на фотон в бавно движещ се атом и също участва, ако енергията на фотоните е достатъчна за преходи на електрони по слоевете на атомите. ...
 14. Летят ято крокодили. По едно време, водачът се рее на място, оглежда се и казва на ятото: "Ей, вече цяла седмица летим и още е петък!" ...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...