Отиди на
Форум "Наука"

Елинизъм, романизъм и тракийска култура


Recommended Posts

 • Потребители

Елинизмът и романизмът във философските и културно-историческите съчинения на елино и римо интерпретационистие е било винаги важно оръжие на утвърждаващите се Западни нации (както и на някои Балкански страни като Гърция и Румъния, ад хок ). Повече от ясно е, че връзката на цивилизацията на древните елини или романи е мерилото за авторитет и идентификация. Едва по-късно с развитието на науките като културна антропология, сравнителна лингвистика и етнология (или етнография) се доказа ,че наред с официозните класически стойностни носители, народната европейска амалгама (съставена от келти, траки, скити, етруски, баски и т.н.) присъствала в народния творчески бит и придавала жизнени сили и творческа народна култура, която разнообразявала сивото ежедневие.

Не даром Европа току се отскубна от римоелинския плен и влезе в желязната захватка на антихуманните псевдонаучни теории на циклизъм,европоцентирзъм , расизъм, болшевизъм и др. Тракийската историческа наука доста късно отхвърли Дамоклиевия меч на римоелиноцентризма, но пък попадна в капана на детерминираната тракийска орфическа доктрина.

Въпреки , че историческия материализъм започна блестящия си доминат, то напук на това господство властваше някаква имагинерна-мистификационна доктрина, която ще си позволя да нарека теократическа, макар ,че наистина не е най-точния термин.. Най-общо казано, владетелят се допитвал до жрец,а той бил нещо и като съдия, пък царя слушал съдията . Но , както и да е, в проучванията на тракийските , пък защо не и на прабългарските и славянските проблеми , най-вече се обърна гръб на социално структурните и стопански теми . Навъдиха се едни стопановъди , които ''обясниха'' набързо българската история .... но това вече е друга тема.

Все таки , развитието , ако не на стопанските дирения, то на ролята и значението на траките в културната история на света , за времето когато траките са имали държавност - Одриско царство, Гетско и Дакско царство (да не месим и Македония, да я оставим да си отдъхне многострадалната) и следващите епохи, когато те падат под римско робство, е намерило своите реликтови елементи. Не знам на кого не му е ясно ( освен на членовете на Кръга) , че епохата на културен синтез,. известна още през XIX в. под името ''елинизъм'', а културата; ''елинистическа" е обединила освен върховите постижения на елинската култура, която е откраднала всичко , каквото й се изпречило по пътя й и на т.нар. според тези елини , ''варваски'' култури, от които тя е черпила с плъни шепи. Явлението е психологическо и то е за лошия съсед , който е наречен барбар, макар ,че траките за елините не са били варвари и изворите го одоказват.

Ясно е вече защо е превърнато в общоглобално ,но дори да го приемем за такова, каквото е наложено от доминиращата интерпретационна среда, то несъмнено трябва да отбележим и върховете на тракийската кутлура. Независимо от съдържанието , което бихме вложили в понятийния термин ''култура''. Няма да ги изчерпваме с уникалните паметници - Свещарска , Казалнлъшка или Китовски гробници или тракийската торевтика. Всяка нация или етнос ползва своите култруни достижения или чужди такива и като ги превърне в свой бит ,традиция или религиозна практика те биват автохтонизирани. В този смисъл твърденията за ''северногръцки '' ателиета са непозитивни. Достояние са и са възпитавали от местния вкус на хората , които са ги обслужвали. За принадлежността на Рогозенското съкровище, което, макар и отразявайки чужд мит, напълно обосновано може да се онтесе към тракийския му произход. Художествените похвати са автохтонни.

Ако имаме някакви позитивни данни за някаква си "Северногръцка '' школа по крайбрежието на ''Северна Гърция:" ,(днешното гръцко и турско крайбрежие на Мраморно и Егейско море), то е фактически обусловено от находките в скитските и тракийските земи. <br>Не Фолова/Китова/ Овчарска идеята ,а именно на английски археолози , че точно сребърните съдове с матов блясък , релефно изобразени са именно трако-скитските предвестници на известната атинска и въобще елинска чернолакова керамика. Становищата са подкрепени не само от исконни тракийски артефакти - тракийски погребения пр Дуванли , Дълбоки, Вергинската грбоница, но и от новите находки на Китов и Агре , от северното Черноморие и Мала азия .

Голословните твърдения на гъркоманите , че прототипа на сребърната торевтика е гръцката керамика , са породени по най-стария и обичаен пиратско-търговски похват ,чрез една английска публикация от края на 18-ти век, целяща да надуе фантастично цената в Англия на откраднатата от сър-пират Уилям Хамилтон гръцка керамика , който демагогски я представил под формата на бест оф кълекшън. Тази търговско-криминална инсинуация и до днес се представя в научното общество , като чиста истина.

Въз основа на добър компаративен (сравнителен) анализ , който днес всеки може да си позволи , на база безбройните находки в Тракия и Скития . Повече то ясно е съразмерно формите и количествата на откритите артефакти, откъде-накъде е вървяло течението на влияението. За да се пренебрегне тази истина се отива до типичните похвати на опит на неосведоменост на обикновения читател, като препратки към Македония, която взела ролята на контактна зона - само , че каква контактна зона може да бъде о. Самотраки между Македония и Тракия един бог знае ...

Опростенческото поведение продължава и по отношение на Лизимаховата държава ,която се възприема едва ли не като ''елинска'', "елинистическа", след като е достатъчно етнически разнородна , в подобие на Селевкидската и Птоломейската . Няма да навлизам в примери , има си ги много .

Семиотиката , като наука обясняваща тракийските символи , също достатъчно се разви и благодарение на книгите на Маразов имаме ясни индикации на един непрекъсващ контюнитет в народно-битовите обичаи и календарно-обредната система по българските земи .

Тракия в елинистическа среда от IV-IIв. Тракия в Рим и в епохата на варварските нашествия;

Апропо, Кръга "Глишев" мирише на нафталин, да си сдаде контролно-проверовъчните функции, да се деполитизира, самоанализира и авторевизира. Докато не го стори, ще си бъде само едно детерминирано отроче на марксическия социализъм с предявени права за делегирана диктатура на "Кръга Глишев" .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Амин, чадо.

Имам само процедурното возражение да махнеш несмисленото "&nbsp;&nbsp;", да разделиш постинга на абзаци с празни редове, за да се чете, да оправиш правописа и изобщо да го редактираш, за да го прочете някой.

А Глишев не е кръг, ами триъгълник. Тъпоъгълен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Оф сайт , не мога да си оправя редакционите ,нещо не излизат , редовете ,ако можеш ги бутни и после изтрий и този пост.

А надявам се за кръга да го приемаш откъм другата страна на Луната нали :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Елинизмът и романизмът във философските и културно-историческите съчинения на елино- и римоинтерпретаторите е бил винаги важно оръжие на утвърждаващите се западни нации (както и на някои балкански страни като Гърция и Румъния , ad hoc. Повече от ясно е, че връзката на цивилизацията на древните елини или романи е мерилото за авторитет и идентификация. Едва по-късно с развитието на науките като културна антропология, сравнителна лингвистика и етнология (или етнография) се доказа, че наред с официозните класически стойностни носители, народната европейска амалгама (съставена от келти, траки, скити, етруски, баски и т.н.) присъствала в народния творчески бит и придавала жизнени сили и творческа народна култура, която разнообразявала сивото ежедневие.

Не даром Европа току се отскубна от римоелинския плен и влезе в желязната захватка на антихуманните псевдонаучни теории на циклизъм, европоцентирзъм, расизъм, болшевизъм и др. Тракийската историческа наука доста късно отхвърли Дамоклевия меч на римоелиноцентризма, но пък попадна в капана на детерминираната тракийска орфическа доктрина. Въпреки че историческият материализъм започна блестящия си доминат, то напук на това господство властваше някаква имагинерно-мистификационна доктрина, която ще си позволя да нарека теократическа, макар че наистина не е най-точният термин...

Най-общо казано, царят се допитвал до жрец, а той бил нещо и като съдия, пък царят слушал съдията. Но както и да е, в проучванията на тракийските, пък защо не и на прабългарските и славянските проблеми най-вече се обърна гръб на социално-структурните и стопански теми. Навъдиха се едни стопановъди, които; "обясниха" набързо българската история... но това вече е друга тема. Все таки, развитието, ако не на стопанските дирения, то - на ролята и значението на траките в културната история на света, за времето, когато траките са имали държавност - Одриско царство, Гетско и Дакско царство (да не месим и Македония, засега ще я оставим да си отдъхне, многострадалната) и следващите епохи, когато те падат под римско робство, е намерило своите реликтови елементи.

Не знам на кого не му е ясно (освен на Кръга), че епохата на културен синтез, известна още през XIX в. под името "елинизъм", а културата като "елинистическа", е обединила освен върховите постижения на елинската култура, която е откраднала всичко, каквото й се изпречило по пътя й от т.нар. според тези елини "варварски" култури, от които тя е черпила с пълни шепи.

Явлението е психологическо и то е за лошия съсед, който е наречен "барбар", макар че траките за елините не са били варвари и изворите го доказват.

Ясно е вече защо е превърнато в общоглобално, но дори да го приемем за такова, каквото е наложено от доминиращата интерпретационна среда, то несъмнено трябва да отбележим и върховете на тракийската култура. Независимо от съдържанието, което бихме вложили в понятийния термин "култура".

Няма да ги изчерпваме с уникалните паметници - Свещарска , Казалнлъшка или Китовски гробници или тракийската торевтика. Всяка нация или етнос ползва своите културни достижения или чужди такива и като ги превърне в свой бит, традиция или религиозна практика, те биват автохтонизирани. В този смисъл твърденията за "северногръцки" ателиета са непозитивни. Достояние са на и са възпитавани от местния вкус на хората, които са ги обслужвали.

За принадлежността на Рогозенското съкровище, което макар и отразявайки чужд мит, напълно обосновано може да се отнесе към тракийския му произход. Художествените похвати са автохтонни.

Ако имаме някакви позитивни данни за някаква си "северногръцка" школа по крайбрежието на "Северна Гърция" (днешното гръцко и турско крайбрежие на Мраморно и Егейско море), то е фактически обусловено от находките в скитските и тракийските земи.

Не Фолова/Китова/Овчарска е идеята, а именно на английски археолози, че точно сребърните съдове с матов блясък, релефно изобразени, са именно трако-скитските предвестници на известната атинска и въобще елинска чернолакова керамика. Становищата са подкрепени не само от изконни тракийски артефакти - тракийски погребения при Дуванли, Дълбоки, Вергинската гробница, но и от новите находки на Китов и Агре, от северното Черноморие и Мала Азия.

Голословните твърдения на гръкоманите, че прототипът на сребърната торевтика е гръцката керамика, са породени по най-стария и обичаен пиратско-търговски похват ,чрез една английска публикация от края на 18-ти век, целяща да надуе фантастично цената в Англия на откраднатата от пирата сър Уилям Хамилтън гръцка керамика, който демагогски я представил под формата на бест оф кълекшън. Тази търговско-криминална инсинуация и до днес се представя в научното общество като чиста истина.

Въз основа на добър компаративен (сравнителен) анализ, който днес всеки може да си позволи, на база безбройните находки в Тракия и Скития. Повече от ясно е съразмерно формите и количествата на откритите артефакти, откъде накъде е вървяло течението на влиянието. За да се пренебрегне тази истина, се отива до типичните похвати на опит на неосведоменост на обикновения читател като препратки към Македония, която взела ролята на контактна зона - само че каква контактна зона може да бъде о. Самотраки между Македония и Тракия - един Бог знае. Опростенческото поведение продължава и по отношение на Лизимаховата държава, която се възприема едва ли не като "елинска" след като е достатъчно етнически разнородна, в подобие на Селевкидската и Птолемейската.

Няма да навлизам в примери, има си ги много.

Семиотиката, като наука обясняваща тракийските символи, също достатъчно се разви. Благодарение на книгите на Маразов имаме ясни индикации на един непрекъсващ континюитет в народно-битовите обичаи и календарно-обредната система по българските земи .

Ще продължим с ...

- Тракия в елинистическа среда от IV-II в.;

- Тракия в Рим и в епохата на варварските нашествия.

Апропо, Кръгът Глишев мирише на нафталин, да си сдаде контролно-проверовъчните функции, да се деполитизира, самоанализира и авторевизира. Докато не го стори, ще си бъде само едно детерминирано отроче на марксическия социализъм с предявени права за делегирана диктатура на "Кръга Глишев".

Дори след тази редакция, боя се, текстът ти си остава предизвикателство към здравия разум.

Без правопис, без оформление, без неутрален тон, без умение да изложиш мисълта си и без яснота в термините никой нормален читател никога няма да те приеме на сериозно, да те разбере или дори да те прочете докрай. От името на целия Кръг Глишев, ти пожелавам усвояване на елементарен усет към писмената реч.

Колкото до световното значение на древната тракийска култура, това е един въпрос (и то такъв без отговор), а отношението й към българите е вече нещо съвсем друго.

Ама за автохтонистите А винаги е равно на Х и всяко нещо означава всички неща, тоест - едно голямо... нищо.

Между другото, дължиш ми пет лева за редакцията. :vertag:

П. П. Държа да подчертая, че Историк ти е спестил страшен срам като е редактирал направо в постинга ти. Аз бях оставил оригиналната версия на текста ти, редактирайки само в цитата тук.

Впрочем, това е за темата що е модератор. Модераторът не е редактор. Ако екипът ще трябва да се занимава и с правописа на юзърите, то по-добре направо да направим достъпа до форума платен.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ако на теб дължи 5, на мен дължи 15.

5 за снощната редакция (той я е пренебрегнал, а сега е сложил нов текст).

Не зная ти какво си редактирал (редакция -> видях, ама - твърде късно), ама и аз сега го редактирах основно. За което вече ми дължи още 10 лв.

Ако му сложа лихви за всичко, което съм му редактирал, той трябва да спре да пише в интернет и да се захваща с търсене я на съкровището на Лизимах, я на лампата на Аладин, за да ми се издължи. :bigwink:

@ RIZAR

Приятелю, моля те, направи няколко полезни неща:

- премахни (изчисти) си т. нар. cookies от компютъра или - поне тези, които този форум ти слага! От тях идват странните символи, дето никой семантик не би могъл да разчете и изтълкува.

Ако не знаеш как, инсталирай си Ccleaner

http://www.piriform.com/ccleaner/

- инсталирай си spell checker (редактор на правописа) за Firefox - Bulgarian dictionary - оттук:

https://addons.mozil...fox/addon/3623/

- купи си правописен речник

- проверявай текстовете си, преди да ги публикуваш

Не е толкова трудно, повярвай ми!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересно, кога идва името на остров Самотраки. Означава ли "само Траки"

И ако е така защо е на български?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Самотраки е остров в Гърция, разположен в северната част на Егейско море. Името на острова означава "тракийски Самос". В древността островът е бил населен с тракийски племена и оттам идва и името му.

Гърците се заселват там към 7 в. пр. н. е. Главният град на острова се нарича Самотраки, наричан както други главни селища по гръцките острови хора. Главният курорт на острова се нарича Терма и се използвал още от римски времена. Самотраки се намира в префектура Еврос. Намира се на няколко километра от морската граница между Турция и Гърция. Островът е дълъг 17 km, като площта му е 178 km². Населението там е около 2 300 д. Средната гъстота на населението там е 13 д/km². Основните поминъци са риболовът и туризмът.

На остров Самотраки се намира планината Фегари (Луна), която е най-високото място сред островите в Егейско море. За нея Омир казва, че там стоял Посейдон, за да гледа битките по време на Троянската война. По време на Втората световна война (1941-44) на Самотраки има българска администрация, също както - и на съседния остров Тасос.

На о-в Самотраки се намира светилището на Великите богове. Там са се провеждали мистерии, сходни на Елевзинските.

В Археологическия музей има много находки, намерени в светилището, както - и копие на богинята Нике от Самотраки, чийто оригинал стои в Лувъра и също е намерен на територията на светилището. Архитектурни паметници, открити при разкопките, са: скални олтари (2-ро хилядолетие пр.н.е.), анакторон (храм за посвещение в ниската степен на мистерията, датиран от около 500 г. пр.н.е), хиерон (или така наречения "Нов храм", използван за посвещение във висшата степен на мистериите, датиран от около 300 — до 150 г. пр.н.е.), т. нар. "Зала на хоровите танци", съкровищница, олтарен двор, "Ротондата на Арсиное", кръгово пространство с каменни седалки от V в. пр. н. е., пропилеи (параден вход към храма)(от около 340 г. пр. н. е.), битови сгради, некропол...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересно и Самос е имал Българин за управител :)

Самос (на гръцки Σαμός) е остров в източната част на Егейско море, до крайбрежието на Мала Азия. Разположен е между остров Хиос на север и Додеканезите на юг. Влиза в състава на архипелага Южни Споради. В Античността е бил център на йонийската и егейска култура. Родина е на великите философи Питагор, Мелис и Епикур, както и на астронома Аристарх. Името му на турски език е Sisam. Площта на острова е 468 кв.км. и е 43 км. на дължина и 13 на ширина. Самос е един от най-важните и плодородни острови в Егейско море. От Мала Азия го разделя широк само 1 миля проток. Климатът е типичен средиземноморски. На острова се отглежда тютюн, добива се мед, зехтин. Прочут е със своето вино, сушени смокини и бадеми. Основно се прави мускатово вино.

Между 1834 и 1912 година Самос е автономно княжество в рамките на Османската империя, като първият му княз до 1850 е българинът Стефан Богориди.

Възможно е и така да е породено името(има ли го в някой извор) .Самотраки, СамосТраки. Но вътреки това ми звучи някак си на Български, може би заради първата асоциация.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

За остров Самотраки претендира правителството на д-р Данев . Той е бил неоспорима част хитерланда на Западна Тракия , която е предадена на България според Лондонския мирен договор от 1913г.

Но пак се отплеснахме прекалено много. Да се върнем на темата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Един въпрос към автора на основния текст: какво ще рече, че траките падат под "римско робство"?

Аз все си мисля, че са ставали римски роби доста по-често преди да паднат под римска власт.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според Ал. Фол и неговата епитомистка покойната М. Тачева, от която черпя основните идеи и голяма част от текста (чудех се дали, да не и сложим едно пост мортем в заглавието) " религиозно-митологичното основание на символичния брак на тракийския цар с Великата богиня съставлява елемент от тракийския орфизъм." Този преекспониран култ става фикция за горните автори( по-скоро за Фол ) и макар да изпускат някои основни елементи относно тракийската действителност, те ни дават възможност да доловим от една страна орфическите реликти в българската народна култура , а от друга да преразгледаме мита за някаква елинизация и романизация на местното население на битово и религиозно ниво.

Както казва , Тачева причините за пренебрегването им са много и при това известни , но с много и сериозни последствия.

Това се отбелязва и от филолога Михайлов в книгата си траките. Няма никакво приемане и подмяна на народностното съзнание на траките (македонци, даки, гети) възоснова на някакво официално приемане на елински , който е бил доста варваризиран или латински.

Хилядите надписи от своя страна, при един анализ на В. Бешевлиев , не говорят за една такава елинизация или романизация , а само за официализирано използване на два езика. Ако съпоставим , казва същия автор, 5000 или дори над 10 000 епиграфски паметника с милионното население на Тракия, то ще установим , че това е капка в морето . Основното население - тракийското е приело това , като норма на съществуващото статуково. Но това не означава ,че е сменило говоримия си тракийски език. И въпреки това, траките запазили до император Траян трайно участие в административното положение. Временно положението се изменило , дори самата Тачева смята ,че върхушката е унищожена, но от епиграфските паметници установяваме ,че през 143г./ Басос Мока ( тралеос ? - неразчетено, но според мен , съвсем ясно , от племето на тралийците ) заема важната муниципиална длъжност на архиерей и архонт на Сердика. Малко отклонение - municipium oт латински - град , който се намирал под върховната власт на Рим, но запазва своето управление и закони. Отначало това се отнасяло за Италия, но по-късно и за цялата Римска империя.

Може да се предположи , че Сердика е била предадена под управление , не на някой местен архонт от сердийски или сапейски произход, а от съседното племе на тралийците.

Сега идва ред на П. Браун - да според Глишев и западните коментатори , систематично пропагандираните норми на обществено-културен живот от Рим , които били внедрявани, наистина методично са били катализатори за този процес - романизация и елинизация.

С грандиозното строителство на градове, форуми, обществени постройки, крайградски вили и шествието на безчислените многонационални легиони Римската империя би могла да създаде чуството , че е ликвидирала границите между държави, племена и цивилизации превръщайки я в неизменното Пакс Романа. Но всъщност тя самата признава (поради липсата на основни рупори за въздействие ,а и в недостатъците на системата ,като например ,слабо изразения религиозен култ в латините ) , че това е контактна зона между - романизъм, елинство и варваризъм.

Да резюмираме - римската култура в провинциите , особенно на Изток , на Запад , да се оправя П. Браун , за там не споря, е многообразна заради активното си , но различно по мащаби взаимодействие между т.нар. романизъм ( който самия е породен от синтез на културите на етруски, елини и латини) и многообразното културно наследство на варваските поданици на Римската империя.

Както казва , Тачева - " Това активно взаимодействие зависи от много променливи в качествено и количествено отношение, които определят преобладаващата роля на отделните елементи, участвали в синтеза. "

Трудно е например да се докаже ,защо християнството не е оцеляло в Мала Азия , а на Балканите е успяло. Ето въпрос за Браун - романизма на запад успял , а на Изток ???

Редактирано от RIZAR
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Един въпрос към автора на основния текст: какво ще рече, че траките падат под "римско робство"?

Аз все си мисля, че са ставали римски роби доста по-често преди да паднат под римска власт.

Да ! И им е било много гот да ''стават'' роби , може би мислиш , че сами са се предлагали за роби ?

Вярно е ,.че изворите говорят "Останалите траки имат следните обичаи: те продават децата си в робство в чужбина'', според Херодот. Това е било навярно , заради демографски бум , родови взаимоотношения и т.н.

Затова изворите са наситени с 250 годишния титаничен двубой на римляните с тях.

Да напомним , кой вдигна въстание в сърцето на Рим ? Но това не е изолирано явление, - решил така просто, Спартак и разбунил за кеф робите. В същото време империята е водела гигантски сблъсък с понтийската коалиция на Митридат , съставена от траки, скити , бастарни и сармати . В допълнение ще ти кажа ,че Рим води четири войни с него , повече даже отколкото с Ханибал.

За самите въстания в Тракия извори искаш ли ? Или за съветите на римските оперативни командири от бойните действия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Променливата - 1.Римска римска рекрутна система

Лесно и ясно - изнясяме войни траки на Запад(Галия и Британия), внасяме келти,сирийци и африканци .

Първото , което се набива на очи , че до I в. и по -точно до Дакийските войни дедукцията на римски войски-ветерани в Тракия и Мизия е слабо .

Ескус, Нове, Рациария, Деултум и Филипополис това са градове свързани с ветерани .

През II в. ще добавим Алмус, Утус, С. приста , Абритус и Анхиало.

Чак при Северите започва по-сериозен рекрут на тракийско население. Да не говорим ,че Натан потвърди , че Северите са от гетски пеоизход. Не казвам ,че и преди не е имало рекрут, но специално за ветераните , които са доведени в Тракия и Мизия са си малко . Изведените също едва ли са застрашителен брой. Римляните са разчитали на разпокъсаността на тракийските племена и тяхното взаимно неутрализиране, отколкото на големи гарнизони с натъпкани в тях римски ветерани или забравили рода си войни.

Има една сериозна индикация, че фактически римската власт е насърчавала войничеството, т.е. наследственото военно съсловие. Единствено това подхранва редовете на нетракийската римска аристокрация в българските земи ( да не повтарям постоянно Мизия и Тракия).

Естетвено е да се отбележи , че това е продиктувано от големия страх на римляните от тракийски въстания. Чуждо население и нрави има , но е много малко за осъществи някаква етническа промяна в тракийските земи.

На другия полюс - траки са изнасяни за легионери към границата с германите и със ското-пиктите. От епиграфски и агигорафски данни се доказва наличие на траки и на Изток (Сирия и Юдея). До средата на IIв. нямаме индикации на тракийски надгробни паметници. Всички паметници изградени в германските и британски земи са правени приживе. Траките са завръщали след отбиването на военната си служба по своите родни места. Помним и филма " Гладиатор" , няма нужда да доказваме този факт.

Резултатите от транша - екс и им порт на нетраки са слаби и доказателство за това служат данните от слабата активност на рекрутираните римски войски в Тракия. Тракийската община успява да повтори и да изгради механизъм в който абсорбира загубите , защото действащата традиция е силна и не може да се осигури необходимото въздействие от страна на Рим за промяна на еднородната тракийска среда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да и им е било много гот да ''стават'' роби , може би мислиш сами са се предлагали за роби ?

Вярно е ,.че изворите говорят "Останалите траки имат следните обичаи: те продават децата си в робство в чужбина'', според Херодот. Това е било навярно , заради демоградски бум , родови взаимоотношения и т.н.

Затова изворите са наситени с 250 годишния титаничен двубой на римляните с тях.

Да напомним , кой вдигна въстание в сърцето на Рим ? Но това не е изолирано явление, - решил така просто, Спартак и разбунил за кеф робите. В същото време империята е водела гигантски сблъсък с понтийската коалиция на Митридат , съставена от траки, скити , бастарни и сармати . В допълнение ще ти кажа ,че Рим води четири войни с него , повече даже отколкото с Ханибал.

За самите въстания в Тракия извори искаш ли ? Или за съветите на римските оперативни командири от бойните действия.

Мисля,

е изразът "римско робство" има съвсем друго съдържание и то не кореспондира с реалното положението в тракийските земи след попадането им под римска власт. Въстания има в различни провинции, но това не прави автоматично всички субекти в тях роби. С попаденето си под римска власт субектите не стават роби по силата на държавната концепция и традиция на римляните (това касае дори картагенците и евреите). А след Каракала освен, че са поданици стават и римски граждани, включително и траките.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Мисля,

е изразът "римско робство" има съвсем друго съдържание и то не кореспондира с реалното положението в тракийските земи след попадането им под римска власт. Въстания има в различни провинции, но това не прави автоматично всички субекти в тях роби. С попаденето си под римска власт субектите не стават роби по силата на държавната концепция и традиция на римляните (това касае дори картагенците и евреите). А след Каракала освен, че са поданици стават и римски граждани, включително и траките.

Апропо, правилно спекулирате Дендроаспис !

В Тракия след падането й под римска власт (върховно управление) е имало и либертини и от тази гледна точка , диалектически изразът ''римско робство'' е неправилен. Както ще трябва да поправим може би и израза ''османско робство'' с ''присъствие'' .

От друга страна , под робство , нали се досещате , че вследствие кореспонденцията на отнасяне на един вид хора към друг се получава рецидив и той придобива в своя граматически изказ различни синонимни форми ???

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Един въпрос към кръга Глишев ?

Как е възможно въпрос , за това - " Откъде изгрява слънцето ?" - да носи 1 зелена точка на този , който го е отправил ???

А на модератор копи-пейстнал Уикито , също се дава +1 . А после давай мангизи ... не е честно , мангизи за точки :whistling:

Не е ли прозаично???:hmmm:

А хора , които се бъхтят да създават теми , постоянно им лепят ----- - :vertag:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Никой не може да сипва минуси сам на себе си. Май никога не е било възможно (не съм пробвал).

Явно нещо някому се е харесало. По вкус и цвет товарищи нет.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...