Отиди на
Форум "Наука"

Интелигентния дизайн?


Recommended Posts

 • Потребител

Теорията за Интелигентния дизайн гласи, че „интелигентните причини са необходими за обясняване на сложните, богати на информация структури на биологията и тези причини са емпирично доловими”. Определените биологични черти изключват стандартното, основано на „случайна възможност” обяснение. Те изглежда са били проектирани. Тъй като дизайна налага необходимост от умен дизайнер, вида на дизайна се определя като свидетелство за Дизайнер. Има три основни аргумента на теорията за Интелигентния дизайн: (1) неизменима сложност, (2) определена сложност и (3) антропологичен принцип.

(1) Неизменимата сложност е дефинирана като „... обособена система, която е съставена от няколко добре напаснати и взаимодействащи си части, които допринасят за основната функция, в която отстраняването на която и да е от частите кара системата да спре да функционира ефективно”. С други думи, животът е съставен от преплетени части, които разчитат една на друга, за да бъдат полезни. Случайната мутация може да обясни развитието на нова част, но не може да обясни едновременното развитие на многото части, необходими за функционираща система. Например, човешкото око очевидно е много полезна система. Без очната ябълка (която сама по себе си е система с неизменима сложност), зрителния нерв и ретината, едно случайно мутирало око всъщност би било непродуктивно в оцеляването на видовете и следователно би било отстранено чрез процеса на естествения подбор. Окото не е полезна система освен ако всичките му части не са налице и едновременно с това трябва те да функционират правилно.

(2) Определената сложност е концепцията, че тъй като в организмите могат да бъдат открити определени сложни структури, трябва да е имало някаква форма на управление на техния произход. Аргументът за определена сложност заявява, че е невъзможно да бъдат развити сложни структури чрез случайни процеси. Например, в стая запълнена с 100 маймуни и 100 пишещи машини те могат накрая да създадат няколко думи, или дори изречение, но никога няма да напишат Шекспирова пиеса. Колко по-сложен е биологичния живот от една Шекспирова пиеса?

(3) Антропологичният принцип заявява, че светът и вселената са “добре настроени”, за да направят живота на земята възможен. Ако съотношението на елементите във въздуха на земята беше леко променено, много видове щяха много бързо да спрат да съществуват. Ако земята беше няколко мили по-близо или по-далеч от слънцето, много видове щяха да спрат да съществуват. Съществуването и развитието на живота на земята изисква толкова много променливи да бъдат в съвършена хармония, че би било невъзможно всичките променливи да започнат да съществуват чрез случайни, несъгласувани събития.

Докато теорията за Интелигентния дизайн не си позволява да определя източника на интелект (независимо Бог, НЛО и т.н.), множество теоретици по Интелигентен дизайн са теисти. Те виждат възникването на замисъл, обхващащ биологичния свят, като свидетелство за съществуването на Бог. Има, обаче, няколко атеисти, които не могат да отхвърлят силното свидетелство за замисъл, но не желаят да признаят Бог като Създател. Те са склонни да тълкуват информацията като свидетелство, че земята е била засята от висша раса от извънземни същества (извънземни).

Теорията за Интелигентния дизайн не е библейски креационизъм. Има важно разграничение между двете гледища. Библейските креационисти започват със заключение: че библейските записи за сътворението са надеждни и правилни; че живота на земята е бил замислен от Интелигентен Деятел (Бог). На тази основа те търсят доказателства от естествената среда, за да потвърдят това заключение. Теоретиците по Интелигентен дизайн започват с естествената среда и достигат тяхното заключение впоследствие: че живота на земята е бил замислен от Интелигентен Деятел (който и да е той).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Една научна теория, за каквато претендира интелигентния дизайн, би трябвало да почива върху факти и доказателства. Би ли споделил на какви реални наблюдения точно се опира тази хипотеза /защото определено не покрива критериите за теория/?

Бих те посъветвал също да прочетеш повечко и за теорията за самоорганизацията на живата материя, която много точно разрешава терзанията на 'дизайнерите', че зад всяка сложноорганизирана система непременно трябва да стои създател.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5754

Или по-накратко:

До момента са натрупани многобройни свидетелства за самоорганизация в разнообразни биологични системи на всички нива - от молекулярно и клетъчно до популационно. Ето един определено непълен списък:

- начало на живота от самоорганизиращи се химични системи, хиперцикли.

- "самосглобяването" на цитоскелетни структурии двуслойни мембрани.

- морфогенезис - механизмът на развитие и растеж на живите организми.

- самоорганизация във вид на пространствени патерни на колонии едноклетъчни.

- създаването на общества от някои насекоми (мравки, термити, пчели), и много млекопитающи.

- поведението на групи животни (стада, ята птици, пасажи риби и т.н)

Тези примери са белег, че обекти на живата природа са способни да се самоорганизират без намеса на по-висш разум отвън.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Една научна теория, за каквато претендира интелигентния дизайн, би трябвало да почива върху факти и доказателства. Би ли споделил на какви реални наблюдения точно се опира тази хипотеза /защото определено не покрива критериите за теория/?

* * *

Ще си позволя да допълня уважаемия си колега Ласт Роман или по-точно казано - да потвърдя неговите думи, с малки допълнения относно някои понятия.

Става дума да строго дефинираните термини: хипотеза и теория.

. . .

Една хипотеза да бъде приета за господстваща теория, трябва да отговаря на определени правила.

Има ги публикувани, следователно заинтересуваните лесно могат да ги открият и запознаят с тях.

Тези правила са част от господстваща научна теория, която определя дали дадена хипотеза или теория са научни такива. В нея са дефинирани понятията: работна хипотеза, частна теория, теория и т.н.

. . .

За съжаление едно от тези правила често се нарушава.

Става дума за това, че когато един единствен експеримент опровергава господстващата теория, статусът и трябва да бъде променен на хипотеза.

На практика, това не винаги се случва. Проблемът е, че най-често не съществува теория с която да бъде заменена господстващата теория. Тогава господстващата теория започва да се допълва с хипотези /образно казано обраства с такива/, които решават проблемите произтекли от експеримента.

. . .

Причината за отклонението с което започнах поста си е /извинете, ако съм ви досадил с неща, които са общоизвестни за хора имащи понятие от наука, както се очаква предвид естеството на форума/, че дори първата дума на тази тема е:

да припомня

Теорията за Интелигентния дизайн гласи, че „интелигентните причини са необходими за обясняване на сложните, богати на информация структури на биологията и тези причини са емпирично доловими". Определените биологични черти изключват

* * *

Ако проблемът описан от мен бе единствен, не би трябвало даже да се вземе под внимание, но дори аз /пълен лаик/ забелязвам доста несъответствия със съществуващите факти.

Според мен, темата е неподходяща за настоящия раздел. За късмет на автора, във форума има раздел наречен Паранауки, където подобни публикации биха са чувствали много уютно. Пък и биха били приети с възторг от някои потребители на форума.

Поздрави, Б.Б.

****************************************************************************

П.С. Като глобален модератор, бих могъл да съдействам на havante, темата да бъде преместена в споменатия от мен раздел. Ако реши, че Паранауката е подходяща, моля да ми каже. Ще я преместя.

Поздрави, Б.Б.

Редактирано от Б.Богданов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Коментарът на Римлянина е точен и точно затова съвременният вид на "теорията" за интелигентния дизайн е доста неубедителен.

Лично аз предпочитам да се придържам към много по-задълбочената представа за един вид "интелигентен дизайн", която е била присъща на Шартърската школа. Самоорганизацията на живата материя може и да е налице, но самото съществуване на материя - и то не само жива - също е в известен смисъл "самоорганизирано" в сложни системи. От един момент нататък човек не може да не заподозре замисъл във всичко това :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Сириус, преди да задаваш лаишки въпроси, поне се ограмоти малко. Има си гугъл, мисля че можеш да боравиш с него и да си набавиш необходимата информация:

http://xaoc.host22.com/Pages/Evolution-hypercycles.php

Като понапреднеш малко в материята ти предлагам да прегледаш и тази показателна статия за самоорганизацията на белтъците:

http://www.e-biblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/ioffe/ztf/2006/02/ztf_t76v02_19.pdf

Особено интересна е главата: "Сопоставимы ли процессы самоорганизации белка в биотических и абиотических условиях".

Друга интересна статия:

http://www.ioffe.ru/journals/jtf/2004/04/p117-122.pdf

Главата с обсъждането на резултатите е много красноречива за взаимоотношенията в системата белтък-вода /която е неравновесна/ и самоорганизацията на белтъците в доста сложни структури.

Ама нема кой да чете.

Иначе да - темата е за паранауки. Макар че 'интелигентният дизайн' даже и за това не става.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1. Въпрос: Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн?

http://www.gotquestions.org/Bulgarian/Bulgarian-intelligent-design.html

2. Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн? Re: Интелигентен дизайн (или Креационизъм) [Re: Morning Star] #2455581 - 04.09.2009 23:16

http://www.gotquestions.org/Bulgarian/Bulgarian-intelligent-design.html

Мод. заб.

На посочените линкове може да бъде открит непроменен текстът от пост #1

(http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12703&view=findpost&p=201350)

Източник не е посочен!

Това противоречи на правилата за публикуване на мнения във Форум БГ Наука.

Моля ви, спазвайте правилата!

Модератор физика - математика Б.Б.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И накрая идва разбирането. Как става така че римлянина има едно разбиране, а аз друго? Как става така, че той от моите книжки не извлича каквото аз, и обратно?

Различни хора, с различно образование, знания, интереси и не на последно място - интелект.

Ти попита що е то хиперцикъл, аз ти поднесох инфо /можеше и сам да се поинтересуваш/. Дал съм ти и материал за самоорганизацията на живата материя. Сега пък ми скачаш от Еволюция на живите организми към философстване за произхода на живота. Има ли смисъл да спамиме темата?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

Самоорганизираща се материя?Самата дума ми говори за интелект.Да не би да еволюира и съзнанието.Започва от безсъзнателни елементи и изведнъж хоп,давайте да се самоорганизираме.По скоро ми звучи като световна конспирация,за което милиарди хора получават милиарди.Да не говорим колко хора загинаха заради еволюцията и войната на видовете.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...