Отиди на
Форум "Наука"

Последната вест към света???


dejandodo7

Recommended Posts

 • Потребител

Това е цитат от последната книга на Библията:

И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечно благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудствуване. И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. (Откровение на Йоан 14:6-12)

Според вас за какво става въпрос тук? Възможно ли е това да е актуална вест за нас?

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 82
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Глобален Модератор

митологията си е митология, но на който му се занимава може да нагажда описанието на Апокалипсиса към каквото си поиска. Досегашните опити, както показва историята са били неуспешни. Но хората продължават да чакат края на света и търсят всякакви знамения /вместо да се занимават с нещо по-смислено.

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"...имаше вечно благовестие..." Този текст твърди, че носителите на тази вест не представят нещо ново, а историческия запис на четирите евангелия: Матей, Марк, Лука и Йоан - четири човека с различно образование и социален статус. Матей - данъчен агент, Лука - лекар, Йоан - рибар и т.н. Само, че новото в тази вест е, че тя обявява на жителите на света, че "добрата вест" (гр. евенгелион) всъщност има вечно значение. Това пък какво значи? Как е възможно описанието на исторически събития от преди 20 века да има вечен смисъл?

Редактирано от dejandodo7
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Символите променят значението си с времето (по въпроса виж Differance на Жаки Дерида). не знаем каквп символизира Вавилон в Откровението. Или е Рим, или е Йерусалим. Нещо трето е по-малко вероятно. А може и да е абстракция - примерно, езическия начин на живот. Не знаем.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

докато я има тази религия и има кой да чете Библията, и да й вярва, ще има и 'благовестие'.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Символите променят значението си с времето (по въпроса виж Differance на Жаки Дерида). не знаем каквп символизира Вавилон в Откровението. Или е Рим, или е Йерусалим. Нещо трето е по-малко вероятно. А може и да е абстракция - примерно, езическия начин на живот. Не знаем.

Сега при добро желание можем да набедим за Вавилон - Ню Йорк или който и да е голям мегаполис. Интерпретации - много.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

По въпроса за образа на Агнето, Юнг има една доста любопитна интерпретация, но едва ли ще ти хареса. Освен това самият Юнг е твърде фриволен и дори неадекватен в края на кариерата си.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Можем, но авторът на Откровението няма как да знае за Ню Йорк, освен ако не поискаме да влезем в зоната на религията. Т.е. ние сме там, но не съм сигурен, че следва да четем символите буквално. Всъщност, сигурен съм в обратното.

Редактирано от Южняк
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Запознат съм със деконструктивизма на Жак Дерида, но в случая той не ни помага много за разбирането. Колкото за, вечния смисъл, на вестта, интересно, че на друго място в Апокалипсиса делото на Христос е оценено по следния начин от жителите на Вселената:

И видях в дясната ръка на Седящия на престола книга, написана отвътре и отзад, запечатана със седем печата.

2 И видях един силен ангел, който прогласяваше на висок глас: Кой е достоен да отвори книгата и разпечата печатите й? 3 И никой – нито на небето, нито на земята, нито под земята – не можеше да отвори книгата, нито да я гледа. 4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да отвори книгата, нито да я гледа.

5 Но един от старейшините ми каза: Не плачи; ето, Лъвът, който е от юдовото племе, Давидовият корен, Той победи, за да отвори книгата и да разпечата нейните седем печата. 6 И видях сред престола и четирите живи същества, и сред старейшините, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове, разпратени по цялата земя. 7 И То дойде и взе книгата от дясната ръка на Седящия на престола. 8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесет и четиримата старейшини паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите. 9 И пееха нова песен, като казваха: Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация, 10 и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват над земята. 11 И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините; и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди; 12 и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме власт и богатство, и мъдрост, и сила, и почит, и слава, и благословение. 13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което е в тях, чух да казва: На Седящия на престола и на Агнето да бъде благословение и почит, и слава, и господство за вечни векове! 14 И четирите живи същества казаха: Амин! И старейшините паднаха и се поклониха. (Откр 5 гл)

Ако това наистина е становището на обитателите на Вселената, то ние тук май сме малцинство?! Интересно е също, че тук Христос е представен символично като заклано, но живо Агне - явно смисълът на жертвата Му за света има причини да продължава да е жива? А тази книга в ръката на "Седящия на прстола" защо само Христос може да я отвори? Да не би това да са предстоящите събития, които могат да се разгърнат само благодарение на цената платена от Него? Не знам, вие кажете за какво говорят тези текстове?

Редактирано от dejandodo7
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

именно - тя историята е писана за конкретното време, но поколенията след нея търсят и се надяват да открият нещо за себе си.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Откровението на Йоан Богослов се казва:

Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е шестстотин шейсет и шест.

(Откр. гл. 13, ст. 18, 15:2)

200px-EAN-13-5901234123457.svg.png

Не можеш нито да купиш нито да продадеш без знака на Сатана.

Разделящата цифра(по-дългите черти) е числото 6.

Значи във всеки код почва и сръшва и се дели от 6-6-6.

:gathering2:

Редактирано от Skubi
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Дейандодо, метафорите и другите тропи еволюират с времето много съществено.Езикът на християнството е високометафоричен и носи тропите на епохата си, не е възможно да ги разбираме. Роман е прав. Вавилон отдавна се е превърбал в Ню Йорк или кой да е западен мегаполис. Но по времето на Свети Йоан значението му е друго. Така, както старозаветния Едом се превръща в метафора на новозаветния Рим, а 9 века покъсно Едом се превръща в Константинопол. Оригинално всъщност е референция за малко, враждебно племе в Юдея, нищо общо ни с Рим, ни с Константинопол.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Всъщност ние все още не сме обсъждали нищо от вестта...., моля прочетете я и коментирайте. Например на мен ми прави впечатление, че вестта започва със "Бойте се от Бога.." Това пък защо? Защо би могло да е необходимо хората да се страхуват? Ама нали Бог бил любов, апък сега страх от Него... какво става?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ОК "Южняк", разбира се, че ще се съглася с това, че езикът е метафоричен, а също и че за да разбере смисъла на символиката трябва да се познава историческата обстановка на Йоан. Между другото още в началото на своята вест Йоан задава отправна точка за времевата реализация на представените му видения и интерпретацията на семиотичния текст: "Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око..." (Откр 1:7) Това идване все още не се е реализирало така, че не би ли трябвало текстът да има приложение и за нашето време?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Запознат съм със деконструктивизма на Жак Дерида, но в случая той не ни помага много за разбирането. Колкото за, вечния смисъл, на вестта, интересно, че на друго място в Апокалипсиса делото на Христос е оценено по следния начин от жителите на Вселената:...

Извинявам се, но какво ще рече това нещо "жителите на Вселената"?

Ако в бъдеще бъде открит или доказан разумен извънземен вид, той също е жител на Вселената и ще бъде ли включен в горното понятие?

Редактирано от DendroaspisP
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

зависи какво са разбирали древните под понятието "Вселена". Щото ми се чини, че техните представи са се отличавали доста от нашите.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

просто правя заигравка с едно стихотворение на Ботев. Иначе религия натрапва табута и страх от свръхестествено наказание, ако не живееш според канона. Без страх няма покорство. Без покорство няма власт. Въпрос на манипулация на стадото от т. нар. 'пастири'.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако са приемали написаното в старозаветните свитъци то те са били доста по напреднали от средновековните учени по отношение на познанията им за Вселената. Например тези текстове са доста прецизни астрономически, а са писани преди повече от 2600 г :

"Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене," (Ис 40:22)

"Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо' (Йов 26:7)

Но това не ни е темата. Да се върнем на страха...

Редактирано от dejandodo7
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

О, щом се ползва като понятие в темата, определено е свързано с нея. И изисква с оглед написаното в началото на Стария завет да бъде изключително точно и ясно определено с думи прости и логични. Иначе излиза, че се опитваме да обясним какво е сепулка, като казваме, че това в същност е нещо дето се сепули в сепулкарий, а същата тази сепулка е в основата на Мирозднанието ама без повече подробности.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не разбрах кое е вярното...

Вярно е това, че Библията включва всички извънземни същества, когато говори за Вселената но не някакви примитивни човешки фантазии, а супер интелигентни същества. Ето няколко текста, които загатват това:

С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща. (Евр 11:3)

Господна е земята и всичко, което я изпълва; вселената и онези, които живеят в нея. (Пс 24:1)

И един ден Божиите синове дойдоха да се представят пред Господ, и между тях дойде и Сатана. (Йов 1:6)

Редактирано от dejandodo7
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...