Отиди на
Форум "Наука"
laplandetza

FINNATIVITY , Закон за запазване на енергия, планкова константа, енергия на фотон

Recommended Posts

Преди малко се сетих за нещо <продиктувано> от моята хипотеза и размислите по реликтовото лъчение. Отделна тема , защото го смятам за важно и ми е трудно да търся как теоретично е разработван този проблем, ако е изобщо е работено сериозно.

 Ето :  {\displaystyle E=\hbar \omega =h\nu ={\frac {hc}{\lambda }}} , тук е представена енергия на фотон. Първо според хипотезата, самата енергия е частично описание на Общо количество промени в даден обект, матер. обект. Енергия, заедно с инертна маса, което ако се преобразува до Пълна Енергия , вероятно след някои промени би могло да се приеме. НО, при фотон , учените считат , че няма инертна маса, според мен има някакво подобие на такава и то частично влияе на планковата константа.  Другото останало от израза конст. <С>   върху дължина на вълна би трябвало да остане определящо.  

 Какво се случва след промяна в Етерия, основно средната гравинапрегнатост, което описва <разширението> на Етерия, Ако приемем , че общата Енергия на Етерия би трябвало да се запази, тогава , дори без да отчитам предполаг. промени, към намаляване на константата, при по голяма дължина за да не се промени енергия на фотон е необходима промяна в <С>

 От друга страна, как така ще се променя <С> , не е възможно, нали с първа мисъл  е това, би трябвало промяната да е изцяло за сметка на конст. на планк. Тогава, при елемент. обекти с инертна маса:  {\displaystyle \,E^{2}-(pc)^{2}=(mc^{2})^{2}} , какво имаме тук , ако <С> не се променя тогава не би трябвало да има никаква промяна и за инертна маса , при условие , че не се променя общата енергия на Етерия. Ако допуснем промяна в Общата Енергия, нещата са различни.Кое тук е по правдоподобно, какво казват теоретиците............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продължавам, според хипотезата, Етерия се променя , има <движение> което сега е потврдено като Космическо разширение, разширение на пространство.

От друг поглед имаме това >  {\displaystyle \mathbf {p} =m.\mathbf {v} =\mathbf {const} } , закон за запазване на импулса, и ако той приемем , че не се нарушава за отделните обекти, но не и като цяло Етерия, защото на нея не влияе скаларната промяна, пак се запазва Нетния такъв, предполагам е клонящ към нула, но ако не е точно така, тогава и там има нарушение. Та представете си електрон , оцелял от почти <времето> на реликтовото лъчение , излъчен, изпуснат начално със скорост , която приемаме за  1 , но пътувайки към нас , поради <разширението> на Етерия  той изпитва промени, допускам такива, защото в развитието на нещата показах , че биха се появили такива. За да се запази импулс, при евент. промени  има следните възможности , или масата да намалее и скорост да се увеличи или обратното. Но ние горе приехме , че <С> не се променя, това за енергия на фотон, както и за енергия на обект с инертна маса, тъй като <С> не се променя, не се променя и инерт. маса. Това , така да се каже ни забранява да мислим за някакви изменения, Освен само в Планковата Константа.Тя се е увеличила.

Но , и тук идва главния момент, електрон трябва да запази импулс и енергия, при <разширяване< на Етерия, ние нямаме никакво просто прибавяне на още път, нали най елементарно скорост , числ. и стойност е път върху време. Както казах няма прибавяне , просто удължаване на път, имаме разширение на нещо като пространство, ако мислено си представим, пътя от нас до електрон, за еди колко си единици планкова дължина , примерно, единиците , броя им не се променя  променя се самата стойност на тези единици. Ако хипотетично за електрон са нужни еди колко си квантови събития, да достигне до нас, броят на тези събития , не се променя, променят се самите събития.От тук следва , че в пресмятането пътят не се променя нормално , еди колко си единици си остават еди колко си единици, от друга страна  и времето не би се променило, не и времето за преместване по модифициращия се път, то също не се променя в уравнението, тук обаче има уловка и тя е , пътят като някаква поредица от събития, техния краен брой, е непроменлив , НО самото разстояние се изменя, а във формулата не е направена такава разлика, всъщност би трябвало да се има в предвид разстояние, по такъв начин би го детектирал и Наблюдател към който <лети> електрона. Излиза че при нова стойност на разстояние и същото време за което се преминава, се изменя стойност на Скорост, Увеличава се. От тук, за да се запази импулс, е необходимо инертна маса да намалее , ако тя намалее, за запазване на енергия би трябвало да се увеличи нещо , и то е Великата Константа <С> , отново НО , Ние <забранихме> да се променят <С> и  М/инертна маса.  Остава нещо да сме сгрешили тук. Дали е така. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, laplandetza said:

...

Остава нещо да сме сгрешили тук. Дали е така. 

До колкото си спомням , а и хвърлих бърз поглед към <концепцията за космическо разширение> не съм сгрешил най вероятно. Тогава следва с голяма вероятност следното, в процеса на този вид <разширителна> промяна в Етерия, всъщност приемат за сега целият Космос, то в този процес има промяна в константата и тя , Константата<С> увеличава своята стойност, в противовес , инертна маса на всички обекти, масата в покой , намаля своята стойност и това всичко от същата тази Съвкупност , която нарекох Етерия и която прилича на псевдосреда за разпр. на светлина, към която могат да бъдат отнесени специален вид, превилигировани ИОС, тези като РЕКОС, ИОС Космос., поради простият факт , лимитиране на простр. промени зададено от тази псевдосреда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това наистина ми е интересно. Интуитивно, обаче (без много да съм го мислил), на мен ми се струва, че скоростта на светлината като цяло се забавя с времето, а гравитацията се увеличава. Аз имам чувството, че "разширението" на вселената в същност е причинено от забавянето на скоростта на светлината с времето.

Какви са ти мислите по въпроса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 17 часа, laplandetza said:

Остава нещо да сме сгрешили тук. Дали е така. 

Да!

С увеличаване на относителната скорост (само такава можеш да изчисляваш), "масата" на движещото се, се увеличава, в смисъл на енергия за промяна на скоростта към нарастване, да става все по-голяма. Трябват все по-къси вълни, за увеличаване на скоростта. От къде се вземат тия по-къси вълни? Ами, от ускоряващи се заредени частици - излъчват ги, влизат във взаимодействие с тялото и то може да придобие по-голяма скорост от предишната си скорост. Тоест, ЕМПоле - промените - въздействат за  промяна относителни скорости - ускорения. Става с С. Изчисленията стават със СТО. Космическите лъчи (протони с огромна скорост спрямо нас) - затова се движат с огромни скорости, щото са се ускорявали в променливите ЕМПолета на Космоса. Недостижима за Земята-технология за ускоряване, съответно, енергия. Но - пак са си протони и се движат със скорост Ссреда - по-малка от Свакуум. Това е максимум и показва, че тяло (с маса на покой - по СТО) не може да надскочи Свакуум.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, Малоум 2 said:

..

Все пак съм прав. Направих някои сметки и отново прегледах, забравих да обмисля и запиша нещо много важно. Получава се подобно на ефектите в разлияните ИОС движещи се спрямо такава на ИОС Космос-Етерия. Така щото Наблюдател който е свидетел на ранен Космос, когато реликтово лъчение примерно е било скоро <родено>  , ако би имал поглед към сегашен Космос би му се сторил  Голям , Бърз и ПО Лек от Реликтовия негов Космос. Обратно , Наблюдател от Сегашен Космос, ако имаше поглед към Реликтов Космос , би му се сторил Малък, Бавен, По Тежък. Обаче премисляйки отново те биха се зачудили зам бърз, бавен, ще бъде , бърз бавен ако сравняват в техните си мащаби едно към едно, например светлина да измине милион километра, като мащаб за всеки от родния му Космус приложен на другия, НО , примерно времетраенето, когато един атом примерно е възбуден ще е едно и също и то не заради еднаквата скорост на процесите и на светлина, а заради различните мащаби. Общият темп на материалните процеси няма да се промени, той е Константа, а не Скорост на светлина <С>, тя се променя. Тук е разликата с различните ИОС спрямо ИОС Етерия,Космос.
Още , всеки от наблюдател ще вижда промените в различния , чуждия Космос, Увеличена.Намалена <С>, Намалена,Увеличена Маса , Забързано,Забавено Време, Уголемен,Намален Космос, т.е. <пространство> . НО Никой от Наблюдателитем ако не се познаваха, нямаха информация един с друг, не би измерил нещо различно, с други думи , ако бяхте живи преди 5 млрд. години и сте правили измервания в Космос, без да пътувате, някъде по далеч от родното си място, и направите измерване сега не бихте открили никакви промени в <С> ,Маса, Гравитация, Размер, <пространство< на Космос, Време
Ето това аз го наричам Космическа <относителност>, >инфлация , <губене на стойност> на Материя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отново да отбележа съществената разлика в Относителност, която аз наричам <вътрешна>, дължаща се на преместване спрямо ИОС Етерия . В такава относителност, всеки един наблюдател, за момента от известното, не би могъл да определи скоростта си и не би могъл да <забележи> , реалното забавяне на всички процеси и промените в простр. си разпростиране, т.е. размера си, предполагаемите такива, защото те са неясно как ще се проявят *не споделям предложеното в СТО*, но каквито и да са , не биха компенсирали намалената простр. скорост на материал. форми и каквото и да е в простр. промени, така че да запазят общ, непроменен темп на процесите.Защо, ясно е , няма промяна в Етерия на Константа <С>, няма промяна в Етерия на ГравиФона и другите участващи механизми , които определят това което наричаме Пространство, по тази причина имаме и Отправна ИОС , която може да е ИОС Етерия, но и друга при наблюдение от която можем да регистрираме промени в относит. движещата се система.
 Докато в Космическата,Тотална,Глобална относителност , няма <друга> Етерия, нямаме никаква възможност за регистриране на такъв тип Промени, поне не и от познатото до момента.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мога да  изведа нов закон за Относителност.
  При промяна на Етерия , собственото<вътрешно> за майтап ;е ги наричам абсолютни, значи Абсолютното Време на Етерия Не се променя то е Константа ТеТ , само поради причина че се променя основно гравинапрегнатост, гравиплътност и други неясни и неизвестни фактори, които преди съм обяснявал за самата Етерия, от тук се променя онова което наричаме Абсолютно<пространство> и онова което наричаме Абсолютна  <скорост., т.е. константата <С> тук не е константа, променлива е.
 За Относителност подвластна на етерия <вътрешна > за нея или вътреКосмическа,  не се променя онова което наричаме Абсолютна <скорост> или Константа <С>, тук за вътрешна употреба в Етерия, в ИОС Етерия, тя е винаги константа , променливи в различните ИОС са <пространство> и <време> , като най високи, големи стойности имат в ИОС Етерия,Космос, там можем и тях да ги мислим като < Абсолютни>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 2 часа, laplandetza said:

Обаче премисляйки отново те биха се зачудили зам бърз, бавен, ще бъде , бърз бавен ако сравняват в техните си мащаби едно към едно, например светлина да измине милион километра, като мащаб за всеки от родния му Космус приложен на другия, НО , примерно времетраенето, когато един атом примерно е възбуден ще е едно и също и то не заради еднаквата скорост на процесите и на светлина, а заради различните мащаби.

Бая от отдавна е мислено по въпросите с мащабите и са намерили правилните интерпретации:

...

...https://bg.wikipedia.org/wiki/Теория_на_Големия_взрив

А инфлацията - не е "изстиване" на тенджерата Вселена... , като топлината й, да отива в безкрайността. Напр.:  ютията, за да глади бързо (изправя в равнина ръбовете и намачканото нещо-дреха, става по-голямо в равнината - раздуване на пространството на равнината на плоската Вселена), трябва и да е нагрята. Така че темповете на инфлация, зависят от Т на съдържимото. В топлотехниката - темпът на пренос на топлина зависи от температурната разлика. (Т - средната Екин. на Частици). Щом говориш за Реликтово, значи започваш с ГВ. Преди ГВ - няма частици, че и в/след един интервал от предполагаемото начало - също няма частици... Няма понятие за Температура.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малоум, казвай кои са според <правилните интерпретации>, не ме карай да гледам филмчета , многоминутни, моля, давай на кратко, по възможност не на руски, че ми е некомфортно. 

Инфлация, имах думата за друго, не онази космическа инфлация. . Кажи на кратко какво смяташ за по подходящо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имам сериозна , сериозен <модел> за по дълбоко представяне на относителност , скорост, простр. движение и пр. но ми е мноого трудно да напасна някаква математика, не мога да изградя мат.модела, невъзможно ми е , не е за мен., ще ми трябва помощ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 17 часа, laplandetza said:

Малоум, казвай кои са според <правилните интерпретации>, не ме карай да гледам филмчета , многоминутни, моля, давай на кратко, по възможност не на руски, че ми е некомфортно. 

Инфлация, имах думата за друго, не онази космическа инфлация. . Кажи на кратко какво смяташ за по подходящо.

Във филмчето е коментирана теорията на Херман Вейл - математик + физика. Обръща внимание на мащабирането - фрактали и др. - за което се чудеше, дали е така (?!). Ами ... не е така просто както си го представяш, макар че е трудно да се разбере, какво си представяш ... някаква Бетерия 😁 от думички..., а математически са мно-о-о-о-го сложни разсъжденията - го показва науката.

Тук пък има - ползване на фермионите на Вейл:https://hicomm.bg/science/na-zemyata-sshchestvuva-kvantova-anomaliya-rodena-malko-sled-golemiya-vzriv.html

21.07.2017

Когато Вселената е била само на няколко микросекунди, нейното вещество се е намирало в състояние на кварк-глюконна плазма (QGP), което притежава цял куп необичайни квантови ефекти. Сега за първи път учени от IBM откриха подобна гравитационна аномалия в кристалите на някои материали тук, на Земята, макар че досега се смяташе, че QGP може да съществува единствено в дълбокия Космос или малко след Големия взрив.

Светът на класическата физика се подчинява на законите за съхранение на енергията, според които в затворена система не може да се променя количеството енергия или маса, въпреки че може да се променя формата. Но такива видове материи като QGP може да притежават квантови ефекти, които са в разрез с тези закони. Досега се смяташе, че такива екзотични материали може да съществуват след Големия взрив или в ускорителите на частици с висока енергия. В момента учените от IBM описаха подобен квантов ефект, наречен осова гравитационна аномалия в неотдавна откритите полуметали на Вейл. Електроните в тези кристали се разделят на две групи, в съответствие с посоката им на въртене, като по принцип налице е равно количество електрони от всеки тип. Но когато изследователите са имитирали гравитационно поле чрез налагане на температурен градиент, те са открили, че квантовите аномалии, свързани с тази симетрия, променят електроните от единия тип в другия и обратно.
Тази гравитационна аномалия се наблюдава за първи път на Земята при нормални условия.

 

Това е изключително вълнуващо откритие“, казва Карл Ландщейнер, съавтор на изследването: „Може да направим заключение, че същото това нарушение в симетрията може да се наблюдава във всяка физична система, като това се е случило малко след началото на Вселената и се случва в момента тук, на Земята“.

...

...

И още: https://lifestyle.framar.bg/учени-откриха-частица-без-маса-която-може-да-внесе-революция-в-електрониката

Учени откриха частица без маса, която може да внесе революция в електрониката

fermion-na-veil-2.jpg

След 85 години търсене учените най-сетне потвърдиха съществуването на частици без маса, наречени фермиони на Вейл. Те имат невероятната способност да се държат едновременно като материя и антиматерия в кристал и създават електрони без маса.

Откритието определено може да се нарече голямо, не само защото учените най-сетне попадат на доказателство за съществуването на частиците, които дълго време им убягваха, но и защото то проправя път на много по-ефективна електроника и нови видове квантови изчисления.

„Фермионите на Вейл могат да се използват за решаване на проблема със задръстванията, които се получават с електроните в електрониката – те могат да се движат по много по-ефективен и организиран начин от електроните,“ казва физикът и ръководител проучването М. Захид Хасан от Принстънския университет. „Те могат да доведат до нов тип електроника, която ние наричаме‚ Вейлтроника‘.“

Какво всъщност представляват фермионите на Вейл? Въпреки че в училище ни учат, че Вселената е изградена от атоми, от гледна точка на физиката на елементарните частици, всичко всъщност е направено от фермиони и бозони

Казано на прост език, фермионите са градивните елементи, които изграждат цялата материя, като електроните, а бозоните са нещото, което пренася енергията – като фотоните (които нямат маса). Електроните са гръбначният стълб на днешната електроника и докато пренасят електрическия заряд много добре, те също така имат склонност да се блъскат един в друг и да се разпръскват, губейки енергия и отделяйки топлина.

Но през 1929 г. немският физик Херман Вейл изказва теорията, че трябва да съществуват фермиони без маса – такива, които могат да пренасят електрическия заряд по-ефективно, отколкото обикновените електрони. Е, днес екип от Принстън е доказал това твърдение – фермионите на Вейл наистина съществуват. Всъщност учените демонстрират, че в тестова среда електроните на Вейл могат да пренасят заряд поне 1 000 пъти по-бързо от електроните в обикновените полупроводници, и два пъти по-бързо в чудодейния материал графен.

Те също така са много по-ефективни от електроните, защото спинът на частицата е едновременно в същата посока като движението й (която физиците наричат десничар) и противоположен на посоката (левичар). Това означава, че всички фермиони се движат по един и същ начин и могат да преминават и заобикалят препятствия, които разпръскват нормалните електрони.

„Все едно те разполагат с GPS и се насочват сами, без да се разпръскват,“ казва Хасан. „Те ще продължат да се движат в една посока, тъй като са или десничари, или левичари и никога няма да спрат, защото те просто си проправят път. Това са много бързи електрони, които се държат като ненасочени светлинни лъчи и могат да се използват за нови видове квантови изчисления.“

Най-интересното е, че учените откриват фермионите на Вейл в синтетични кристали в лабораторни условия, за разлика от повечето други нови частици като хигс бозона, който се наблюдава след сблъсъка на частици в адронен колайдер. Това означава, че изследването лесно може да се повтори и учените ще могат веднага да започнат да тестват различни начини за приложение на фермионите в електрониката.

Екипът открива частицата след специалното формулиране на полуметален кристал, наречен танталов арсенид, който преди това бе посочен от китайски учени като вероятния „дом“ на фермионите на Вейл. След откриването на следи от неуловимата частица в лабораторията на Принстън, учените занесли кристалите в лабораторията на Бъркли в Калифорния, където прекарали високоенергийни фотонни лъчи през тях. Следите от лъчите от другата страна потвърдили, че кристалите наистина съдържат фермиони на Вейл.

Фермионите на Вейл са квазичатици, т.е. те могат да съществуват само в твърди материали като кристала и не могат да съществуват самостоятелно като частици. Бъдещите изследвания ще помогнат на учените да разберат как тези нови частици могат да бъдат полезни на цялото човечество.

...

...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...