Отиди на
Форум "Наука"

Теория за базовата същност на вечността


Recommended Posts

  • Потребител

Въпрос1:

За какво бе изградена теорияята за базовата същност на вечността, като база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си, в това число и на човека с тяло, ум и чувства?

Кратък отговор:

Теорията за базовата същност на вечността бе изградена след теорията за безкрайност на енергията във времето и общата теория за енергийните потоци/полета/ на базата на неделимото и съхраниво/ вечно / триединство от: пространство -материя- движение, като всеобща база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си за да даде едно всеобщо теоретично обяснение на резултатите, откритията, изобретенията, които обуславят и гарантират директна гравитационна енергетика с неограничени възможности за икномически изгоден и безопасен добив на енергия на земята и други небесни тела ,на базата на гравитационните им полета, като естествени и неизчерпаеми изоточници на енергия.

Въпрос2 :

С какво се характеризира това триединство?

Кратък отговор:

Характеризира се с:

1. С вечност - безначална и безкрайна.

2. Несъздаемост и неунищожаемост.

3. Необяснимост с нищо друго освен със собствената си същност.

4. Със собствената си същност обуславя и обеснява всичко от себе си и в себе си, като реалност и природен закон. Извън тего няма нищо,което реално да съществува.

Въпрос3:

С какво се храктеризират неделимите компоненти на това триединство?

Кратък отговор:

Пространството се характеризира с:

1.Наличие на измерение

2.Липса на вещева същност.

3. Липса на относителност. Определена част от него, като количествена мярка е еднакво спрямо всички отправни системи

4. Побира всичко в себе си и се намира във всичко.

5. Извън него няма и не може да има нещо,което реално да съществува.

6. Въпреки неделимостта си от материята и движението напълно независимо е от тях и те от него.

7. Няма никакво взаимодействие с материята и движението и те с него.

8. Хомогенно е и представлява непрекъснат неподвижен континиум.

9. Няма никакви свойства и качества. При липсата на вещева същност ,при него няма какво да се движи, разширява и стеснява.

10. Представлява всеобщ терен на Вечността и преходността, която произтича от Вечността, каято е единствения творец и рушител на всяка преходност.

Материята се характеризира с:

1 Вещева същност, каквато пространството и движението нямат.

2.Инертност, и инерция, каквато пространството и движението нямат.

3.Съществува в безкраен брой преходни структурни форми на с размери между две недостижими граници: нулата и безкрайността .

4. С инертността си е единственият инертен строителен материал на Вечноста, който без движението не може да промени своето положение на покой, инерциално и не инерциално движение.

5. Не е относителна. Определено количество от материята, като количествена мярка е еднакво спрямо всички отправни системи.

6. Напълно прозрачна е за пространството и то за нея.

7. Носител е на движението

8. Независима е от пространството и движението, въпреки,че формите й на съществуване се обуславят от движението.

9. Заедно с движението обуслява татива измерения като: време, енергия, импулс, ускорение, сила.

10. Концетрира се в пространството заедно с движението и то с нея.

Движението се харктеризира с:

1. Липса на вещева същност.

2. Независимост от пространството и материята и те от него.

3. Не съществува извън пространството и материята, както и те извън него.

4. Негов носител е само материята.

5. Преносимо е от една структурна форма на манерията в друга такава.

6.То е единственият строител и рушител във всемира. Без него нищо не се изгражда и разгражда.

7. То обуславя вечен сблъсък между структурните форми на материята в резултат та което те непрекъснато се разграждат и изграждат.

8. За разлика от пространството и материята то е относително. Определено количество движение , измеримо, като път, енергия, импулс, ускорение, сила е различно спрямо различните отправни системи.

Въпро4:

Какво представлява гравитацията в светлината на базовата същност на Вечността?

Кратък отговор:

1. Продукт е на неделимото и съхранимо триединство от пространство -материяа-движение и по конкретно на движението.

2. Същноста й са гравитоните, които се излъчват радиално от телата и формират гравитационнитеи им енергийъни полета.

3. Всички тела за гравитоните са напълно прозрачни.

4. При преминаване през телата гравитоните упражняват реактивно силово въздействие върху тях в резултат на което гравитационната сила има обратна посока на движението на гравитоните.

5. Поради радиалното излъчване на гравитоните плътността им намалява с квадрата от растоянието до тялото от което изхождат.

6. Гравитационните полета на телата са наплъно прозрачни едно на друго в резултат на което имаме принципа "Вички в едно и едно във сичики", което значи, че в дадена точка на пространството всички гравитационни полета ,в зависимост от своята плътност в тази точка упражняват независимо от другите силово въздействие върху телата. На базата на тази реалност имаме на зеимята лунните и слънчеви приливи и отоливи на океана.

7. Поради относителността на движението няма и не може да има всеобща гранична стойност за скорост спрямо всички отправни системи .Има частично токава по отношение само към източниците от които изхождат корпускуларните излъчвания .

Повече подробности по темата, която включва всичко в себе и е неизчерпаема интерисуващите се от неа могат да получат от дискусията "За обективната истина с въпроси и отговори", както с задаване на конкретни въпроси по отразеното накратко в това съобщение.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Въпрос 5:

Кои са базовите критерий за една теория в светлината на теорията за базовата същност на вечността?

Кратък отговор:

1. Да не е в противоречие с базовата същност на вечността и произтичащите от нея вечни и ненарушими природни закови и да се базира на конкретните реалности от тази същност.

2. Изводите до които достига да не са в противоречие с конкретните реалности, обосновани от базовата същност на вечността и природните закони.

3. Да има конкретна полза от нея и с базата на която е изградена и изводите до които достига да не въвежда заблуди в обективното познание.

Въпрос 6:

Каква е главната полза от теорията за базовата същност на вечността?

Кратък отговор:

1. Разширение на обективните познания за реалния свят в кйто живеем.

2. Неограничен достъп до гравитационната енергия и неограничени възможтости за добив на енергия на базата на гравитационните излъчвания от небесните тела , формиращи гравитационните им полета ,като естествени и неизчерпаеми изотобници на енергя.

д-р Г. Михов

Редактирано от Bathory
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...