Отиди на
Форум "Наука"

Обсада на Филаделфия


Recommended Posts

 • Потребител

Пускам тази тема, защото не можах да намеря нещо повече от едно изречение по въпроса. Търсих внимателно, но или аз не търся добре или наистина информацията по въпроса е много малко. Става дума за една обсада - тази на малоазийския град Филаделфия. Ето какво открих:

С тази значителна армия Баязид покорява и последната византийска крепост в Анадола –Филаделфия (Алашехир).

Иначе съм гледал по разни атласи, че има някакъв непревзет византийски град в Мала Азия, но едва скоро научих името му.

Някой може ли да ме насочи към сайт с информация за тази обсада или просто малко се знае за нея? Между другото как тогава този град е оцелял? Нали врага първо обсажда града и го изолира напълно, а пък е и далече от някое море.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Пускам тази тема, защото не можах да намеря нещо повече от едно изречение по въпроса. Търсих внимателно, но или аз не търся добре или наистина информацията по въпроса е много малко. Става дума за една обсада - тази на малоазийския град Филаделфия. Ето какво открих:

Иначе съм гледал по разни атласи, че има някакъв непревзет византийски град в Мала Азия, но едва скоро научих името му.

Някой може ли да ме насочи към сайт с информация за тази обсада или просто малко се знае за нея? Между другото как тогава този град е оцелял? Нали врага първо обсажда града и го изолира напълно, а пък е и далече от някое море.

Погледни това описание: http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Chalkok...2.phtml?id=1664

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Този град и близките му околности остават независими близо 100 години след като Мала Азия окончателно пада в ръцете на турците. Причината е, че дълго време той е граничел с три враждуващи турски държави - Айдън, Караман и Сарухан и през цялото време дипломацията му майсторски е лавирала и балансирала между трите. Дълго време оцелява така, но накрая султан Баязид разгромява християнските сили на Балканите при Косово поле и се прехвърля в Мала Азия заедно с византийски и сръбски отряди настъпвайки на юг към Смирна и превзема Филаделфия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Обсадата на Филаделфия - това е христоматиен пример за сложното и трудно положение на васалите на османците. Виз. император бил принуден да окаже военна помощ на турците да превземат този град. Така Византия помогнала на турците да превземат собствената й крепост. Примера е, не като предателство,а за безпомощността на управляващите да се справят с турското настъпление. Както и когато след ултиматум на султана, трябвало да бъдат сринати някои новопостроени укрепления на Цариград - искането било изпълнено, а сломения император починал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Наистина византийците са много добри дипломати и положението на този град го доказва. Сто години да запазиш свободен един град е показателен факт. Имайки предвид какво правят турците (обсаждат крепостта и я изолират от пътищата за снабдяване на храна), това е наистина интересно. Може би няма друг такъв град. Значи щом византийците воюват срещу своите сънародници в този момент, положението на балканските християнски държави е наистина тежко. Просто те не са единни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Говорят, че крепостта Ала Шехир влязла в пределите на мюсюлманския свят, когато падишах бил Баязид Хан. Неверникът, който я охранявал, правел мили очи на Айдъноглу и си живеел спокойно. Баязид Хан възвестил газават и веднага тръгнал. Ала забранил - никой никому и зрънце щета не нанася, инак ще си заслужи най-тежкото наказание. Тръгнали към крепостта. Неверниците затворили вратите й и се приготвили за бой. Султан Баязид разрешил разграбване. Щом чул "грабеж", неверникът помолил за пощада и предал крепостта."

Мехмед Нешри. Огледало на света. С., 1984, с. 121.

В бележките под линия се казва, че крепостта Филаделфия (Ала Шехир) се е намирала на границата с бейлика Айдън и е била последната византийска крепост в Мала Азия, която била завладяна от османците. Датата и обстоятелствата не са уточнени в научната литература.

Историята в общи линии се повтаря в "Корона на историите" на Ходжа Садеддин. В. Търново, 2000, с. 236.

А това е една статия за особения на моменти стил на този тип османски хроники. - http://c18.slovar.org.uk/smehat/kalicin.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
В бележките под линия се казва, че крепостта Филаделфия (Ала Шехир) се е намирала на границата с бейлика Айдън и е била последната византийска крепост в Мала Азия, която била завладяна от османците. Датата и обстоятелствата не са уточнени в научната литература.

По мое мнение тази обсада прилича на много други обсади от турците. Но щом като турските хронисти не казват много, може би има логика да предположим, че нещо премълчават, нещо неприятно за тях. Предполагам, че градът е превзет с измама. Вярно, трябват солидни аргументи. Ала нещо и в този град, като Търново, турците са влезли трудно. Поразрових се и из интернет, но нищо. Нещата вероятно биха стояли по съвсем различен начин, ако Византия е имала надеждни съюзници в Мала Азия или градът е имал достъп до море. Но нито едното, нито другото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Датата и обстоятелствата не са уточнени в научната литература.

Годината я има във виз. хроники. В Кратка виз. хроника (има я на сайта ми) № 88-А е посочено:

4 През октомври, през 13 индикт, през 6853 година 5, (беше завоювана) Смирна.

5 Ние напуснахме през януари, пак през този индикт 6, (беше завоювана) Филаделфия.

6 Ние пристигнахме през февруари в Града 7.

____________________

Бележки:

5. Това е станало на 28.10.1344г.

6. Т.е. 1345г.

7. На 26.02.1345г., византийците понякога с оглед важното значение на столицата Цариград, я наричали просто Градът (τη Πόλει) , от там и днешното наименование Истамбул.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

През тази година не съм наясно какво се случва във Филаделфия, възможно е да се касае за друго подобно събитие (като не трябва да се забравя за възможните грешки в хрониките), тъй като по това време Баязид дори не е роден.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Добавката "завоювана" е на Шрайнер. Възможно е да става дума само за посещаването на селището от автора на хрониката. Но понякога една крепост е превземана неколкократно и може да става дума за някаква временна окупация.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ще сложа цитат от Лаоник Халкондил за превземането на Филаделфия, но на руски, защото не ми се превежда:

«Баязид, сын Мурада, имея при себе царей эллинов 1, идущих на это (дело), отправился в поход на Филадельфию, эллинский город. Ведь когда цари Византия спорили (друг с другом), он потребовал у них Филадельфию, они же согласились отдать (город). Итак, царь Эммануил 2 послал вестника, чтобы они (т. е. филадельфийцы-Д. К.), вручив себя на будущее Баязиду, приняли турецкого гармоста и архонта. Они же отказались добровольно предать себя варвару, поэтому-то Баязид осадил Филадельфию, имея (при себе) царей эллинов. О них же рассказывают, что они были храбрейшими у него, и они-то, первые взошедши (на стену), взяли город 3. Вот так была взята Филадельфия, благоустроенный эллинский город Лидии. После этого Баязид пошел против Скендера 4, царя армян, и против Эрзинджана 5, города царства армян, и против городка, прозываемого Самаха 6.

Бележки:

1. В тексте-basileiV. Халкокондил также употребляет титул «василевс» по отношению к Баязиду, эмиру Тимуру и султану Ала ад-Дину Кей-Кубаду III. В силу этого «василевс» логичнее перевести как «царь».

2. Т. е. Мануил II Палеолог.

3. Исследователи, не отвергая факта участия византийцев в осаде Филадельфии, сомневаются в том, что сами императоры штурмовали город. Дука сообщает, что Филадельфия была взята измором. Ducas. Istoria turco-byzantina (1341-1462) / Ed. critica de V. Grecu. Bucuresti, 1958. P. 41. 4-5; Werner Е. Die Geburt einer Grossmacht-die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des tuerkischen Feudalismus. Weimar, 1985. S. 174; Schreiner P. Zur Geschichte Philadelphias im 14. Jahrhundert (1293-1390) // OOP. 1969. No XXXV. S. 409.

4. epi Skenderea. Chalc. I. P. 58. 21. Номинатив этого имени: o SkenderhV,. Ibid. P. 59. 1. Халкокондил прибавлял к турецким именам окончание- hV. (III скл.): PaiazhthV (Баязид) TemhrhV, (Р. 103. 12.) (Тимур). Соответственно, исходная форма o SkenderhV будет Скендер, сокращенная форма от Искандар/ Искендер. Moravcsik G. Op. cit. Bd. П. S. 41, 277. В данном случае имеется в виду Мутаххартан (1379—1403), эмир Эрзинджана, у которого Баязид осенью 1400 г. завоевал столицу. PLP. Bd. I. Fasz. 11. Wien, 1991. S. 7. No 26054. Баязид совершил два похода на Эрзинджан (в 1398 и 1400 гг.), но смог покорить город только во второй раз. Это дает нам основание датировать отрывок 1400 г. Клавихо Рюи Гонсалес. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403-1406 гг. / Подлинный текст, пер. и примеч. под ред. И. И. Срезневского // СОРЯС. 1881. Т. 28. С. 145; Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год / Пер. с нем. ф. Бруна // ЗНУ. Одесса. 1867. Год 1. Вып. 1-2. С. 19-20; Schiltberger J. Reisen in Europa, Asia und Africa von 1394 bis 1427 / Hrsg. von F. Neumann. Munchen, 1859. S. 72-73; Nesjri. M. Kitab-i Cihan-mima / Yay. F. K. Unat, M. A. Koymen. Ankara, 1949-1957. Cilt 1-2. S. 334/335; Yucel Y. Timur'un Ortadogu Anadolu seferleri ve sonuclari (1393-1402). Ankara, 1989. S. 129-130; Шукуров P. M. Трапезундская империя и тюркские эмираты Понта в XIV в. // Причерноморье в средние века. Под ред. С.П.Карпова. M., 1991. Вып. 1. С. 227, 252. Примеч. 96.

5. Eptzigganhn. Chalc. I. P. 58. 22. В Bonn ed.: Eptzikan; Laonici Chalcocondylae Historiarum de origine ac rebus gestis Turcorum. Liber 1-10 / Rec I. Bekkerus II CSHB. Bonnae, 1843. P. 65.

6. Samacihn. Chalc. I. P. 58. 22. В Bonn ed.-Lamacan (P. 65). Самаха/Ламах у Халкокондила обозначает Камах/Кемах. Единственный случай, когда этим топонимом обозначается крепость Самцхе-Chalc. II. Р. 223. Установлено в: Шукуров Р. M. Трапезундская империя и государства Востока (1204-1461). Дисс... канд. ист. наук. M., 1989. С. 247. Примеч. 13.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Позволете да изкажа едно мое мнение. Според мен турците са искали първо да се закрепят окончателно на Балканите. Пък след това да превземат последната византийска крепост. С други думи мисля, че превземането на Филаделфия, според мен, е станало по-късно.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...