Отиди на
Форум "Наука"

За още една гнусна лъжа на Иречек и кога са фиксирани българите на Балканите


Recommended Posts

  • Потребители

Един от големите фалшификатори на Българската история печално известния К .Иречек ,станал синоним на отмятане ,коригиране ,преправяне на изказани в историческото пространство мнения ,чийто живот дълго продължавеа ,дори след собствените му корекции и самопризнания ни поднася без сам да иска пореден подарък който размазва самоедо-ханотюркско -татарската теза на пух и прах .

История на българите , Константин Иречек ,ГЛАВА III. Заселване на славяните на Балканския полуостров , с. 104

30. Вж. К. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn Mittelalters bis auf unsere Zeit, Ersch-Grubers Encyclop., t. 85 и 86, превъзходен труд, основан на многогодишно изучаване на изворите. Някои твърдят, че славяните са се преселили на големи маси при Анастасий; при това те се основават на следната прибавка в старобългарския превод на Манасиевата хроника (около 1340) : „При Анастаси цари начѧшѧ Блъгаре поемати земѧ сиѧ.” Това обаче не е старобългарско предание, а е известие,заето от историята на Зонара, който на свой ред го е намерил у Теофан (IX в.). [Крайдунавските славяни : Около 525 г. непознатият съставител на богословските въпроси и отговори, които обикновено се приписват на Цезар Назиански, брат на прочутия Григорий — пише за край дунавските славяни:

ki_104a.jpg

„Ich finde diese Stelle bei Schafarik nirgend angefhьrt und doch enthдlt sie wohl das дlteste Zeugniss fьr den eigenen Namen der Slaven.” Mьllenhoff, Donau в Jagićs Archiv I, 2, стр. 294. Съставителят е знаел вече за Ἰλλυριοί, жители на провинцията Illyricum, и за Ρ]ιπιανοί в Dicia ripensis, знаел и за готите. Славяните се били вече заселили край Дунава. Говори за замръзването на Дунава и знае за нахлуваниятаτῶν πολεμίων в Илирия и Тракия. Каквото той пише за славяните, това е вариация на басните за гетите, траките и за даките. Той е знаел и за лангобардите (следователно след около 510 г.). В един стар български превод (рькоп. 1512) у Невоструев, Описание, 2, стр. 151 сл., стои вм. Ἰλλυριοί καὶ Ῥιπαιανοί : ѿ Срѣмѣнь жь и ѿ Словенъ. Jagić в Archiv, I, 2, стр. 332.]

БЛАГОДАРИМ ,му за ценния подарък !!!

Но , най-паче им благодарим и на него , и на стопанския доктор , за годината която те посочват в своя източник .А тя е 525!!!

От друга страна е лошо ,че не показват източника си ,защото нямам време да тъся това произведения в цялата Патрология на елинистите . св. Кесарий пък не патролог и на български няма писано нищо за него . тези податки на Иречек не са ми достъпни , но е факт ,че освен него и източниците му , те се споменават и от П.Добрев , а доста преди него и от В. Ягич . Всичките са доказани манипулатори и не така и не ми става ясно откъде са почерпали тези сведения ???

Тия хора си нямат понятие с какво за захващат , направо на баламурници ни правят !!!Изваждат един източник в който се говори за непознат народ '' ФИСОНИТИ '' и ни в клин , ни в ръкав , избумкват една дата 525 !!!!

Голям смях !!!

Цезар Назиански, брат на прочутия Григорий пише за ФИСОНИТИ и кой е този Цезар Назиански написал през 525 г. това богословско произведение ???Първо за да сме сигурни кой е този писател -патролог ,ще се помъчим да открием брат му -прочутия Григорий

този Цезар е брат на -

Възможни Варианти -

1.Григорий Просветител Арменски - хм ,не е Назиански ,а Арменски ,живял е в началото на 4-ти , а не на 6-ти век . - отпада

2.Григорий Нисийски -по-близко е започва с Н , но и този не е тъй като ,този Григорий е брат на св. Василий Велики ,а не прочутия Григорий !!! - отпада

3.Григорий Неокесарийски - той пък е роден през 210 год. не със 200 ,а с 300год. по-рано - абсолютно ясен вариант -невъзможен

4. Григорий Двоеслов , папа Римски- не е нито Назиански , нито пък е живял през 4-5век. , а 100 год , когато е писан през 525 год. труда , той е предстояло да бъде роден след 15год. - отпада

5. Григорий НАЗИАНСКИ СТАРШИ- епископ на Назианс , баща на Цезарий ,/Кесарий / ,щом му е баща не може да му е брат нали ???-елементарно Уотсън

Тогава остава да видим МЛАДШИЯ СВ. ГРИГОРИЙ , КОЙТО Е РОДЕН ПРЕЗ ПРЕЗ 330 ГОД. ИЛИ ОКОЛО НЕЯ В ГРАД НАЗИАНС ,НЕ Е ПРЕДПОЛАГАЕМИЯ БРАТ НА КЕСАРИЙ ???

Ами ,май е същия / простете за иронията , но наистина е много жалко как едни нещастници дори не могат да направят елементарни изчисления а лъжат гнусно и безобразно пред лицето на Историята /

Ами същия Е , защото е ВЕЛИК и е наречен не случайно БОГОСЛОВ .

Кога е живял Григорий Богослов Назиански ''Младши '' - роден около 330год. през 379 год . е избран за Константинополски патриарх , а през 389 год. или не по-късно от 390г. умира .

За брат му Кесарий се знае ,че починал преди него - доста преди 390 год. , някъде през 370-374 г. и по-рано ....

Значи починалия Кесарий/Цезарий / през втората половина на 4-ти век . пише произведение през 525 год. -т.е. в началото на 6-ти век. !!!???!!!

Аз не знам , дали св. Кесарий е написал това съчинение и кои точно са те , но знам ,че Иречек и П. Добрев са лъжци и манипулатори и нямат никакво място в историческата наука .

Ако фисонитите са ''българите '' и това съчинения е от св. Кесарий ,то българите са на река Дунав още през 376 год. !!

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Това трябва да отиде към темата за фалшификациите на българската история пусната от мен, иначе се разпокъсват темите и мненията и се губи връзката! Моля модераторите да преместят темата в съответния раздел - има вече такава тема за фалшификациите! :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
От друга страна е лошо ,че не показват източника си ,защото нямам време да тъся това произведения в цялата Патрология на елинистите . св. Кесарий пък не патролог и на български няма писано нищо за него.

Сведенията от диалозите на Псевдо-Кесарий са многократно коментирани у нас - Ив. Дуйчев има няколко публикации по въпроса. В Патрологията са в т. 38, след св. Григорий Богослов. За славянския превод наскоро беше издадена дисертацията на Я. Милтенов (рецензия за книгата).

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Благодаря за чудесното включване TYRO .

В Патрологията са в т. 38, след св. Григорий Богослов

Явно няма нужда от ровене из PG ...

Сведенията от диалозите на Псевдо-Кесарий са многократно коментирани у нас - Ив. Дуйчев има няколко публикации по въпроса

Виж тук ще има нужда от повече информация за кое издание става въпрос ???

”старобългарският книжовен език е притежавал достатъчно богатство на изразните средства, за да предаде цялата палитра от стилистични и семантични нюанси на своите оригинали – според виждането на своя преводач и независимо от сложността на гръцкия текст.” (с. 303) .

Това е ясно и Милтенов само трябва да постоянства и ще постигне още много . Доколкото знам той е богослов ,но явно и филологията му се отдава , един негов познат е мой приятел ,но явно съм забравил с какво се беше захванал ...

1. παρὰ δὲ Γόθθοις Δούναυην προσαγορευόμενον – блъгарскьɪ ж(е) доунава именоуема 2. πρὸς τὰ ᾽Ρωμαίων Ἰλλύρία τε καὶ Θρᾀκεια μέρη – срѣмскьɪѧ ж(е) и фракьɪскьɪѧ прѣдѣльɪ

Сега тук идва вече по-интересния момент - май ще се окаже ,че българите през 525 г. все таки са били на Дунава или че готите са траки , имайки еднакво наименование -Дунави или славяните са траки ,ако Дунав си е Дунава и за тях . В противен случай не виждам как на тюркски или немски Дунав си е Дунав ...блъгарскьɪ ж(е) доунава именоуема

Можем да се съгласим с изводите на автора за това, че под наименованията „фисонити” (φεισωνῖται, фисонитѣне) и „рипиани” ( Ῥιπιανοί, от лат. ripa 'бряг', предадено със славѣнъ) се имат предвид географски, а не етнически обозначения.

Ами , добре ще се съгласим и ние само пак остава въпроса кои са тези жители на Дунав и Сремския земи ???

Славяните ???

Готите ???

Българите ???

Или пък азиатските авари ,които още не са довтасали от степта ...

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Виж тук ще има нужда от повече информация за кое издание става въпрос ???

Le témoignage du Pseudo-Césaire sur les slaves. - Slavia antiqua, 4, 1953, 193-209.

Extraits du Pseudo-Césaire dans le Chronicon Maius du Pseudo-Sphrantzès et dans l'Ancienne Chronique Russe. - Byzantion, 38, 1968, 364-373.

Доколкото знам той е богослов ,но явно и филологията му се отдава

Той си е филолог.

Сега тук идва вече по-интересния момент - май ще се окаже ,че българите през 525 г. все таки са били на Дунава или че готите са траки , имайки еднакво наименование -Дунави или славяните са траки ,ако Дунав си е Дунава и за тях . В противен случай не виждам как на тюркски или немски Дунав си е Дунав ...блъгарскьɪ ж(е) доунава именоуема

Трябва да се провери кога за пръв път се появява името Дунав и измества тракийското Истрос. Доколкото си спомням, най-напред Дунав е било само горното течение, а май имаше и някакво трето име.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор
Трябва да се провери кога за пръв път се появява името Дунав и измества тракийското Истрос. Доколкото си спомням, най-напред Дунав е било само горното течение, а май имаше и някакво трето име.

Римляните наричат Дунав - Данубиус, иначе делтата на реката /и малко преди вливането й в Черно море, продължава да се нарича Истрос.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Римляните наричат Дунав - Данубиус, иначе делтата на реката /и малко преди вливането й в Черно море, продължава да се нарича Истрос.

Името Danuvius се появява за пръв път при Цезар за горното течение, иначе и римляните са използвали тракийското Hister. Император Август в своя автобиографичен отчет, запазен под формата на каменни надписи (monumentum Ancyranum, Apolloniense и Antiochenum) вече говори за цялата река като Danuvius (гръцката версия на текста обаче превежда името с Истрос).

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

В Дануб лежи старият индоевроп. корен *danu - "вода". Ако обаче се позамислим, май всичките речни имена в нашите земи, наследени от Античността, са от тракийски произход. Така че изобщо се съмнявам Дунав да е измествало Истър някога. Поне сред българите.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
В Дануб лежи старият индоевроп. корен *danu - "вода". Ако обаче се позамислим, май всичките речни имена в нашите земи, наследени от Античността, са от тракийски произход. Така че изобщо се съмнявам Дунав да е измествало Истър някога. Поне сред българите.

Тракийското име е със сигурност Истър. Третото, скитско име на (долното течение на) реката пък е било Матоас, със значение мътен.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...