Отиди на
Форум "Наука"

МАРИЯ МАГДАЛЕНА


Recommended Posts

 • Потребител

Мария Магдалена е една от най-тайнствените личности на Евангелието. Представата си за нея хората имат от картините на библейска тематика. На тях, като правило, тя е изобразена като полусъблечена, разкайваща се грешница с прекрасни дълги коси, с които тя, според Новия завет, изтрива краката на Исус. В богословските енциклопедии за нея пише: “Мария Магдалена е жена-мироносица, родом от град Магдала. Водела разпътен живот и Христос със своите проповеди я обърнал към нов живот и я направил най-предана своя последователка. След възкресението си Христос се явил първо на нея.Излиза, че Христос е предпочел бившата блудница, която в съответствие със строгите юдейски закони, трябвало да бъде осъдена на смърт. Това странно пристрастие на Спасителя към Мария Магдалена заставило много учени, изследователи на Библията, да се вгледат внимателно в нейния образ. Подробно изложение на една от хипотезите, обясняващи тази тайнствена фигура в Новия Завет се съдържа в книгата “Свещената загадка” на М. Байджент, Р. Лей и Г. Линкълн. Според тези изследователи особеното отношение на Исус Христос към Мария от Магдала е много просто: тя е била... негова жена. Тази версия се потвърждава от отделни епизоди, описани в Библията, а също така и от съществуващите древноеврейски и някои гностични Евангелия. Специалистът по ранна християнство Геза Вермеш от Оксфордския университет пише: От Евангелието е известно, че много от учениците на Исус, например Петър, са били женени, а самият Исус не възхвалявал целибата (безбрачието). “Нима не сте чели, че Създателят от самото начало е създал мъжът и жената? Мъжът трябва да остави майка си и баща си и да се съедини с жена си и да бъдат двамата една плът” – обявява той в глава ХІХ от Лука. Съгласно древната еврейска традиция брачният съюз бил задължителен за всеки мъж, а безбрачието се осъждало от обществото. Особено строго се отнасяли хората към “равви” – човекът, избрал пътя на религиозното обучение, а именно по него вървял Христос. Еврейският закон по най-категоричен начин сочи: “Нежененият човек не може да претендира да обучава другите”. Едно от доказателствата на версията, че Исус е бил женен, е описанието в Евангелието на Йоан на сватбата в Кана Галилейска, на която присъствали Исус и неговата майка. Тя била по времето, когато Исус още не проповядвал новата вяра и не правел чудеса. Както е известно, в един момент виното на сватбата свършило. И изведнъж майката на Исус поема функциите на домакиня и дава заповед на слугите: “каквото ви каже Той, това направете”. Исус изпълнява желанието на майка си и превръща водата във вино. Ако те са били само гости на сватбата, едва ли би било тяхна грижа да следят за яденето и пиенето. Намесата на Исус е лесно обяснима по единствена причина: това е била неговата собствена сватба, на която той сторил и своето първо чудо.От Евангелието изследователите установяват и личността на съпругата на Исус Христос. Това е била Мария Магдалена, чиято роля в живота на Христос по всяка вероятност умишлено е била заличена от църквата. Както вече беше казано, тя не случайно вижда първа Исус след неговото Възкресение. А в евангелията на Марко и Матей Мария се явява със своето име сред учениците на Исус само в момента на неговото разпятие. При Лука тя се явява значително по-рано. Срещайки се с Него в Галилея, тя го съпровожда и в Иудея. А в тези времена за неомъжена жена е било просто немислимо да пътешества сама по пътищата на Палестина. Още по-малко вероятно би било нейното присъствие в обкръжението на равви. Следователно Мария Магдалена би трябвало да е омъжена за някой от учениците или за самия Исус. Потвърждение на последното предположение изследователите намират в гностичните евангелия, написани от първите християни и невключени в Новия Завет. Например в Евангелието на Филип има свидетелство, че учениците на Исус се отнасяли твърде ревниво към факта, че Исус целувал само Мария Магдалена по устата. Особено негдувал от това Петър и дори станал негов непримирим враг. Привилегированато положение на Мария се подчертава и в произведенията на първите християнски писатели, наричащи я “съпругата на Исус”. Според авторите на книгата “Свещената загадка” Мария Магдалена била първо годеница на Христос, а след това и негова жена. Те привеждат като доказателство и факта, че тя се ползва с особено почитание в Южна Франция. В нейна чест се строят там много църкви и манастири. В много от тях има статуи на жена с младенец, която обикновено се смята за Мария с детето Исус. Но напълно възможно е зад явния християнски култ да е скрит и друг – еретичен. В Южна Франция са възникнали и легендите за Граала, свещената чаша, в която била събрана кръвта на Христос, разпънат на кръста. Чашата е държала в своите ръце Мария Магдалена.

В Националния музей в Тбилиси се пази скъпоценно византийско разпятие, което специалистите отнасят към Х-ХІ век. На него е изобразена женска фигура с чаша, в която се излива кръвта Христова. От лявата страна на Разпятието е изобразена жена, облечена почти като жената с чашата. По този начин авторът на това разпятие навежда на мисълта, че тази жена е изобразена в различни моменти на времето. Коя е жената, която е събрала в чашата на Граала кръвта на Спасителя и я отнесла от Голгота?

Има и още един важен въпрос, на който се опитват да отговорят авторите на “Свещената загадка” – ако бракът на Исус с Мария Магдалена е бил сключен, то каква цел се е преследвало с него, бил ли е той династически оправдан? В Евангелие от Матей се установява произхода на Исус – от цар Давид и Соломон, т.е. той е единственият легален претендент за трона на Палестина. Затова и надписът “Цар Юдейски”, поставен на кръста, е не подигравка, а констатация на реален факт. Доказателство за това е известното “избиване на младенците”, устроено от цар Ирод. Но каква е връзката между това, че Исус е законен цар на Иудея и необходимостта от сключването на брак с Мария Магдалена? В самото начало на появяването на евреите в Палестина свещеният град Иерусалим принадлежал на племето на Вениамин. Но враждата му с другите клонове на Израел довела до там, че той бил изпратен в изгнание и властта преминала у представителите на племето Иуда. Исус, който бил потомък на Давид, в очите на Иуда бил законен претендент за трона, а в очите на останалите тук потомци на Вениамин – узурпатор. Положението му би могло да се промени след женитбата му с жена от племето на Вениамин. В Евангелието няма информация за произхода на Мария Магдалена, но според някои легенди тя произхождала именно от племето на Вениамин. Затова в дадения случай би могъл да възникне съюз между две враждебни преди това династии, който да има сериозни политически последствия.Според авторите на Свещената загадка фактът, че Исус е имал семейство е бил неудобен и дори опасен за развитието на християнството. С това може да се обясни последователният и целенасочен подбор на информацията, съдържаща се в Евангелията, записани в Новия Завет. Освен четирите канонически Евангелия съществуват и други. Особено важно място заемат тези от Тома и от Филип, които позволяват да се предполага, че Исус е имал и потомство.

Мария Магдалена и децата й напуснали Свещената земя и намерили убежище в Галия, в съвременна Южна Франция, в еврейската община. Косвено потвърждение на това се явява и запазената и до днес почит там към Мария Магдалена. По този начин прякото потомство на Исус пуснало в Галия свои корени – царската кръв на Давид, предадена от Христос на неговите потомци, се оказва в Южна Франция. Това предание се пазело в строга тайна в течение на почти четиристотин години. В V век потомството на Исус се слива с франките и се повява династията на Меровингите.

Тези крале според легендите притежавали способността да лекуват хората от най-страшни болести с обикновено полагане на ръка, както това правел Христос. Херцог Годрфруа Булонски – един от вдъхновителите на Кръстоносния поход, отвоювал Свещената земя от сарацините, произхождал от Иерусалим и затова превземането на Иерусалим през 1099 година не била просто победа над неверниците. Това била война за връщане на свещеното наследство, което по правило трябвало да принадлежи на прадядото на херцога – Исус.

Има и още един факт, косвено потвърждаващ пристигането на Мария Магдалена в Южна Франция. Заедно с нея в Европа пристигнала и една от основните християнски светини – чашата на Граал, която също е предмет на множество изследвания и търсения.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Знам я тази теза - че Мария Магдалена била съпруга на Исус, че се спасила в Галия и т.н., та не само до Меровингите, а чак до наши дни.

Съпруга на Исус може да е била - в това има логика. Всичко останало в "Светата кръв и свещения Граал" обаче е не само несъстоятелно, а просто смешно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Знам я тази теза - че Мария Магдалена била съпруга на Исус, че се спасила в Галия и т.н., та не само до Меровингите, а чак до наши дни.

Съпруга на Исус може да е била - в това има логика. Всичко останало в "Светата кръв и свещения Граал" обаче е не само несъстоятелно, а просто смешно.

В това, Мария от Магдала да е съпруга на Исус от Назарет, вероятно има логика, ако погледнем нещата с очите на съвременни хора, но дали това е логично в очите на съвременниците на Исус?

Какво по онова време означава да си съпруга?

На колко години тогава един мъж се жени?

На колко години едно момиче тогава може да общува свободно с мъже?

Една жена по какъв начин е общувала с мъжете тогава?

Това са въпроси, които като че ли правят Исус и Мария от Магдала обществени аутсайдери. Дори и така да е, как впоследствие аутсайдерството се трансформира до религиозен култ? Къде в тази трансформация логично се вмества съпругата и къде по друга логика може да отпадне? Последният въпрос според мен поражда множество вариации в отговорите...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не съм сигурен, че схващам добре последния пост.

Като казах "в това има логика" имах предвид изследователското твърдение, че Мария Магдалена е била жена на Исус и аргументите, с които то е подкрепено.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Като казах "в това има логика" имах предвид изследователското твърдение, че Мария Магдалена е била жена на Исус и аргументите, с които то е подкрепено.

Така и предположих, че точно това казвате... че в изследователското твърдение има някаква съвременна логика. Затова добавих, че в твърдението Мария от Магдала да е жена на Исус от Назарет, което да не е изследователско твърдение, а да е просто едно твърдение извън обекта на желание (Мария жена на Исус) - все още не намирам логика. Не намирам логика (ако като изследовател не съм си поставил за цел да я намеря) в твърдението "Магдалена е жена на Христос" не защото ми звучи невероятно, а защото не мога да отговоря на поставените по-горе въпроси, които са всъщност препратки към разсъждения за порядките по онова време и за вижданията на хората от тогавашна перспектива...

С две думи това, което най-общо искам да кажа е, че изследователите могат да имат своя логика, но обектът на изследването може да "произвежда" друга логика, която да не е равносмислена на първата...

Link to comment
Share on other sites

 • 5 месеца по късно...

Еийй, страшна работа е масонщината брей! Учението Христово трябва да се демонизира, профанизира, нулифицира и квото още ви дойде на ум, нали? И шестват из света историите за тая чаша граалова, тайфата на Иисус в Европа, с жените, децата, парите и кво ли не, светата кръв и свещения граал, пребиваването му в Индия и Тибет, гроба му в Кашмир и кви ли не кретении - само и само да бъде отклонен търсещия ум човешки от Истината за Неговото послание! Ами пък напънете се малко и обмислете нещата от друга страна, а? Само си задайте въпроса - защо се хвърля толкова енергия да се унищи нещо, щом като е толкова измислено, фалшиво, невярно и т.н.? Само защото въвежда наивните във заблуждение ли?

ВладПомак

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

съгласен съм с Йончев, че бейджънт, лий и линкълн в един момент преминават извън сферата на сериозната наука и отиват в областта на фантастиката.

наистина, те тримата излагат някои аргументи относно това, че мария магдалена е съпруга на иисус.

не ми се рови сега в книгите им, но доколкото се сещам ставаше дума за сватбата в кана, както е написала jozefinna, освен това чудото с лазар, обръщенията на учениците на иисус към него и още няколко неща.

разбира се, всички тези доводи са били изтъквани от сериозни учени, но продължението, което е дело на тримата автори - за наследник на иисус дал началото на династията на меровингите, за това, че светия граал не е san graal, a sang real, че тамплиерите са открили тайните за наследник/ци на иисус, за масоните и т.н. ми се струва малко прекалено - хипотези, които се градят на други хипотези, които пък са базирани на желанията на авторите.

що се отнася до въпросите на Самолет005 - имайки предвид библията и предимно стария завет, предполагам, че по него време съпруга е означавало горе-долу същото, каквото и днес, разбира се с уточнението, че неминуемо има и разлики - заради 2000-те години, различните култури и т.н.

по втория въпрос - възраст за женитба. - не съм 100% сигурен, но доколкото знам по онова време за мъжа е било нормално да е женен на 18-20 години, а жените няколко години по-млади. навярно има и изключения.

не мога да дам отговор на третия и четвъртия въпрос, а и не ми стана ясно какво означава "да общува свободно с мъже".

не считам и че иисус и мария са били аутсайдери, напротив, явно иисус е имал огромно влияние, щом римляните са се уплашили от него.

искам обаче да спомена нещо относно назарет, някои изследователи пишат, че не е възможно иисус да е от назарет, защото градът е най-рано от 2-ри век, т.е. не е съществувал по времето на иисус. най-малкото не е споменат никъде.

бейджънт, лий и линкълн представят една от възможните теории (не тяхна оригинална, а взаимствана) за произхода на nazarenus, като я свързват с един от първите християнски символи - рибата и допълват, че петър е рибар не в буквален, а в символичен смисъл.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Книгите от този тип са по-скоро занимателно четиво, в което не трябва да се мъчим да открием истина и логика. Това е творчество, което е насочено към един американизиран пазар, в който има познание възприемано чрез гледане на телевизора докато се гъчи чипс и лочи кола. Затова е и някак логично, че в страни, където основата на знанието не е как се изпразват пликчета с чипс и кутийки кока-кола на подобни четива (и техните екранизирани версии) за не се гледа сериозно.

За християнството е съществено покаянието и опрощението на греховете. Затова и Мария Магдалена като една покаяла се грешница е пример, че и най-прегрешилите може да стигнато до спасение. Евангелист Матей, който като митар също е бил считан за грешник е друга такава фигура.

37. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро;

38. и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.

39. Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: да беше пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.

40. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: кажи, Учителю!

41. Иисус рече: един заимодавец имаше двама длъжника: единият му дължеше петстотин динария, а другият - петдесет;

42. но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?

43. Симон отговори и рече: мисля, тоя, комуто повече прости. А Той му рече: право отсъди.

44. И като се обърна към жената, рече Симону: видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.

45. Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми.

46. Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми.

47. Затова казвам ти: прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.

48. Ней пък рече: прощават ти се греховете.

49. И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат: кой е Тоя, дето и грехове прощава?

50. А Той рече на жената: твоята вяра те спаси; иди си смиром.

ГЛАВА 8.

1. След това Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше царството Божие, и с Него бяха дванайсетте,

2. и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса,

3. и Иоана, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сусана, и много други, които Му услужваха с имотите си.

Според тези изследователи особеното отношение на Исус Христос към Мария от Магдала е много просто: тя е била... негова жена. Тази версия се потвърждава от отделни епизоди, описани в Библията, а също така и от съществуващите древноеврейски и някои гностични Евангелия. Специалистът по ранна християнство Геза Вермеш от Оксфордския университет пише: От Евангелието е известно, че много от учениците на Исус, например Петър, са били женени, а самият Исус не възхвалявал целибата (безбрачието).

Подобно твърдение или се дължи на невежеството на авторите или е откровена лъжа:

Лука, глава 20:

34. Иисус им отговори и рече: чедата на тоя свят се женят и се мъжат;

35. но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат,

Тук ако са чели нещо, ще да е някаква юдейска богословска книга:

Особено строго се отнасяли хората към “равви” – човекът, избрал пътя на религиозното обучение, а именно по него вървял Христос.

За евреите Христос може и да е само учител, но за християните е месия. А въпреки концепцията на евреите за женитбата на равините, то все пак и Бог си няма съпруга.

Едно от доказателствата на версията, че Исус е бил женен, е описанието в Евангелието на Йоан на сватбата в Кана Галилейска, на която присъствали Исус и неговата майка. Тя била по времето, когато Исус още не проповядвал новата вяра и не правел чудеса. Както е известно, в един момент виното на сватбата свършило. И изведнъж майката на Исус поема функциите на домакиня и дава заповед на слугите: “каквото ви каже Той, това направете”. Исус изпълнява желанието на майка си и превръща водата във вино. Ако те са били само гости на сватбата, едва ли би било тяхна грижа да следят за яденето и пиенето. Намесата на Исус е лесно обяснима по единствена причина: това е била неговата собствена сватба, на която той сторил и своето първо чудо.От Евангелието изследователите установяват и личността на съпругата на Исус Христос. Това е била Мария Магдалена, чиято роля в живота на Христос по всяка вероятност умишлено е била заличена от църквата.

Явно авторите не могат да различат Христос от фокусника Копърфилд, който прави номера, но срещу заплащане и затова ако е свърши нещо гратис, то ще е, защото е младоженеца. :biggrin: Не ми е ясно защо трябва да е ама точно неговата свадба. Йосиф взима Мария когато е вече стар, но е имал деца от предишен брак. Та ако някой от синовете му се жени, то е нормално Исус и Мария да се грижат за трапезата. Просто като една от многото възможности да се осигури вино, без непременно Христос да е младоженеца.

А в тези времена за неомъжена жена е било просто немислимо да пътешества сама по пътищата на Палестина.

Както вече стана дума въпросната жена е била блудница - тъй че е вършела много повече от това да пътешества сама.

Например в Евангелието на Филип има свидетелство, че учениците на Исус се отнасяли твърде ревниво към факта, че Исус целувал само Мария Магдалена по устата.

А какво да кажем тогава за др. Леонид Брежнев и др. Тодор Живков? :biggrin: Целуването по устата е било обичаен поздрав. Затова в много от апостолските познания се говори за целуване по устата, но апосталите не са си разменяли еротични целувки с наделението на цял Рим или поне цял Солун. Отговаря на днешното ръкуване.

Има и още един факт, косвено потвърждаващ пристигането на Мария Магдалена в Южна Франция. Заедно с нея в Европа пристигнала и една от основните християнски светини – чашата на Граал, която също е предмет на множество изследвания и търсения.

Ееее, най-сетне нещо съдържателно. Но в по-широко разпространените легенди Граалът е бил пренесен от Йосиф Ариматеец (оня дето погребал Христос). Френската легенда с доста натъмъняване е станала на Мария Магдалена и Граала. Но най-вероятно става дума за християнизирана версия на някоя галска езическа легенда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

не съм особено убеден, че иисус е гледал на себе си като на "християнин".

що се отнася до мария е много спорно дали тя е била блудница или това и е пришито после.

изгонването на седемте бяса се свързва по-скоро с отказването и от "неправилната" и приобщаването и към "правилната" религия.

сватбата в кана - твърдението на б+л+л е, че младоженецът се грижи за виното, дали наистина е било така - не знам, затова не мога да коментирам дали си прав или не.

за целувките не си много коректен, защото иисус не е целувал апостолите, като брежнев - живков, а само мария.

вече не се сещам в къде точно пишеше, но на въпроса на петър, иисус отговаря - защото не я обичам [ така ] както вас.

в смисъл - не по същия начин.

иначе за легендата - версията на б+л+л - йосиф помага на мария и децата и пътува с нея

освен това според б+л+л notre dame или our lady не е богородица, а мария магдалена.

Link to comment
Share on other sites

не съм особено убеден, че иисус е гледал на себе си като на "християнин".

що се отнася до мария е много спорно дали тя е била блудница или това и е пришито после.

изгонването на седемте бяса се свързва по-скоро с отказването и от "неправилната" и приобщаването и към "правилната" религия.

сватбата в кана - твърдението на б+л+л е, че младоженецът се грижи за виното, дали наистина е било така - не знам, затова не мога да коментирам дали си прав или не.

за целувките не си много коректен, защото иисус не е целувал апостолите, като брежнев - живков, а само мария.

вече не се сещам в къде точно пишеше, но на въпроса на петър, иисус отговаря - защото не я обичам [ така ] както вас.

в смисъл - не по същия начин.

иначе за легендата - версията на б+л+л - йосиф помага на мария и децата и пътува с нея

освен това според б+л+л notre dame или our lady не е богородица, а мария магдалена.

Е, хубава работа! Как искаш Иисус да гледа на себе си като на "християнин"? Той казва, че е пратен от Отца си да каже истината на хората и толкова. И вече в изпълнение на мисията си на няколко пъти установява с прискърбие, че масата изобщо не е узряла за тая истина и само неколцина схваща за какво става дума. Както може би е и днеска положението. Но повечето от тия дето схващат май са били от тия дето хич не им е изнасяло всички да схванат и да го последват, а?

ВладПомак

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
за целувките не си много коректен, защото иисус не е целувал апостолите, като брежнев - живков, а само мария.

вече не се сещам в къде точно пишеше, но на въпроса на петър, иисус отговаря - защото не я обичам [ така ] както вас.

в смисъл - не по същия начин.

Има го като приветствията към апостолските послания целуването. А също и в богослужението (но обикновето сега го правят само свещениците, а миряните вече не се целуват със стоящите около тях като в миналото). Напр. Софроний в своето житие пише, че когато дошли във Враца хайдучагите, гой служел в черквата и тъкмо били почнали да се целуват. Та става дума за тази традиция, не за друго.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...