Отиди на
Форум "Наука"

Упражнения За Зрителна Памет


Recommended Posts

  • Потребител

петък, 12 август 2005

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗРИТЕЛНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У п р а ж н е н и е 1

Едно от най-простите, но и най-добри упражнения за развитие на наблюдателността, е насочено към развитие на умението да виждаме точно обикновени неща. На пръв поглед всичко изглежда леко, но само опитайте и ще се убедите в обратното.

Сложете пред себе си някой най-обикновен предмет (най-добре ярко оцветен, тъй като най-лесно се запомня). Да предположим, че това е книга, ябълка или писалка. Гледайте я известно време, като се стараете да я запомните. След това затворете очи и се опитайте да си преставите този предмет колкото може по-ясно. Постарайте се да си спомните големината и характерните му особености. Осле отворете очи, погледнете го още веднъж и помислете какво още ви е нужно, за да осъзнаете неговия образ. Отбележете внимателно пропуснатите особености, отново затворете очи и се постарайте да усъвършенствате изображението; отново погледнете към този предмет и продължете упражненито докато си съставите напълно ясен умствен образ във всички подробности. Още първите упражнения ще създадат навици за подобни наблюдения, ще ви възнаградят за усилията и ще ви подготвят за бъдеща дейност.

У п р а ж н е н и е 2

След като овладеете упражнение 1 се постарайте да нарисувате някои от изучените от вас предмети, за които сте израдили точно умствено изображение в паметта си. Не се плашете от това, че не сте художник . АЗ няма да се опитам да ви направя такъв, само искам да развия наблюдателността и способността ви да запомните това, което сте видели. За начало вземете нещо просто и едва ли ще се разочаровате. Успехът на вашите рисунки ще зависи не от художествения талант, а от характерните особености, които сте уловили и отразили върхухартията. Ще се учудите до каква степен тези две упражнения ще развият наблюдателността и способността ви да помните. След време ще сте в състояние да погледнете един педмет само веднъж, а след това да го нарисувате с всичките му основни детайли.

При това супражнение за модел трябва да ви служи не самият предмет, а неговото умствено изображение в паметта ви. След като обележите всички характерни особености на предмета, погледнете го отново и вижте не сте ли пропуснали нещо. С други думи, действайте както и при упражнение 1. И при двете упражнения често сменяйте предмета, за да дадете отдих на ума си.

У п р а ж н е н и е 3

Започнете с разглеждане на подробностите, без да се опитвате да запомните предмета като цяло. Казват, че наблюдението “с разума” е най-трудното изкуство. Не се опитвайте да възприемете целия предмет от пръв поглед. Това ще направим в едно от следващите упражнения, когато постигнем определено равнище на развитие. Възприемете една по една отделните му особености – като запомните една, пристъпете към следващата и т.н.

Да вземем за пример лицето на свой познат. Няма нищо по-досадно от това да забравяме лицата на хората, с които се срещаме. В повечето случаи това се дължи на недостатъчната ни наблюдателност. Грешката на повечето от нас е, че се стараем да запомним лицето като цяло, а не в детайли. Започнете да се упражнявате с близките си, след това с други хора и след кратко време ще се учудите на лекотата, с която азапомняте отделните характерни черти във външността на другите.

Внимателно разгледайте носа, очите, устата, б радичката, цвета на косите, общата форма на главата и т.н. Ще видите колко лесно ще започнете да си спомняте носа у един , очите у друг, брадичката у трети.

Преди да се заемете с това упражнение опитайте да опишете външността на някой от вашите близки. Ще се убедите колко неясна е вашата представа за него. Ще се окаже, че нито веднъж не сте се вглеждали добре в него. Ако е така как бихте могли да се надявате да си спомните лицата на други хора? Започнете с разглеждането на всеки срещнат и старателно изучавайте външността му, а след това вземете молив и се постарайте да я опишете с думи. Това упражнение е мноог полезно и ви ще констатирате ефекта му върху себе си веднага.

Подобно е упражнението, при което внимателно наблюдаваме някое здание. Отначало се опитайте да опишете едно от тези, край които минавате всеки ден. Бихте могли да създадете у себер си представа за външпния му вид, формата цвета и пр. Но вие няма да сте в състояние да си отговорите на такива въпроси, акто например каолко прозорци има на вскеки етаж, къде и колко са вратите, каква е формата на покрива му, какви са орнаментите по него и др. Изведнъж ще се окаже, че всъщност вие никога не сте имали ясна представ за зданието. Само сет го поглеждали без в действителност да го виждате. Започнете да се вглеждате в него, като впоследствие се опитате да си го представите в подробности. На следващия ден обърнете внимание на други негови детайли и продъжлаватйте така, докато не си съставите пълна представа за него. Това е мноог ценен начин за развитие на наблюдателността ви.

У п р а ж н е н и е 4

Вече стана дума за начина на подготовка на Ким, както и за обучаванео н малките крадци в Лондон. Към подобен метод се придържайте и вие – той неизбежно ще ви донесе полза и ще ви заинтересува. Особено ако се упражнявате с още двама-треима души, тъй като тогава то ще се превърне в игра и в дружеско съревнование между вас.

Сложете на еедин стол седем неща и ги покрийте с кърпа. После вдигнете кърпата, пребройте по десет и отново ги покрийте, като в същото време участващите се стремят да запомнят предметите. Бихте могли и да ги водите до стола един по един, като след това ги помолите да запишат впечатленията си. Постепенно броят на сложнените на столя предмети може да стигне до 15. Чрез тези упражнения някои хора постигат изумителни резултати. Разказът на Ким е навярно художествена измислица на Киплинг, но той би могъл да се основатав и на действителни факти, тъй като тези упражнения се практикуват от йогите в Индия. Те ще изострят наблюдателността ви дотолкова , че скоро ще започнете да забелязвате много повече неща от другите и това ще ви помогне да успеете в начинанията си. Към този род упражнения мое да отнесем и упражнението на Уден, който преминавал край някоя витрина, след което си спомнял изложнените на нея премети. Всъщност това са разновидности на едно и също упражнение, които премахват скуката при изпълнението им и съдействат за развитие на навици за съсредоточаване на наблюдателност, независимо от шума и движението край вас. А впоследствие сами ще измислите други техни варианти и ще се увлечете от изпълнението им.

У п р а ж н е н и е 5

Веднъж на село видях една игра, която е великолепно средство за развитие на паметта. Тя се отличава от другите упражнения по това, че предметите бързо се сменят и трябва бързо да съсредоточите вниманието си върху тях. Играта е следната: някой застава зад завеса (перде) и оттам показва за секунда някакъв предмет на другите. Развилите у себе си сподсобността да наблюдават веднага ще го възпроизведат точно и ясно. Може да се покажат и няколко предмета едновременно, щом участващите в играта придобият необходимите навици.

У п р а ж н е н и е 6

Показват в и плочка от домино и ви карат без да броите да кажете колко точки има на нея; след това ви показват едновремено две плочки итн.н Като прктикувате известно време ще можете веднага да назовете общия им сбор. По-лесната разновидност на това упражнение е да назовете веднага картата за игра, която ви покажат за миг. Отначало упражнението се изпълнява по-бавно, като постепенно скоростта се ускорява, докато разпознаете картата само като й хвърлите един бегъл поглед.

У п р а ж н е н и е 7

Някои хора могат да схванат съдържанието на някоя статия на пръв пглед. Обикновено такава способност притежават заети хора, на които им се налага бързо да преглеждат пресата. Повечето жърналисти и редактори схващат смисъла на една статия още щом я зърнат. Същата способност притежават и рецензентите (а съдйки по някои от рецензиите им човек остава с впечатлението, че те изобщо не ги четат, но това е друг въпрос). Изследователят също “преглежда” голямо количество статии във всекидневието си. Отначало това отнема доста време, но впоследствие същият резултат може да се постигне много по-бързо, тъй като интересната статия си личи от пръв поглед.

Всичко се постига чрез практика. Разказват, че преофор Портър можел да прочете с един поглед половин страница. Вие започнете като се опитате да прочетет с един поглед няколко думи, после няколко фрази и т.н. При развитието на психическите си способности трябва да възприемете същия подход, който използвате когато развивате мускулите си- отначало развивате един, а след това цяла груба от мускули.

У п р а ж н е н е 8

Опитайте се да запомните обстановката в една стая. Жените правят това без предварително да си го поставят з а цел, докато мъжете почти не забелязват какво има в нея. По тази причина ако един мъж и една жена четат едновременно някоя книга в повечето случаи жената ще изпревари мъжа – и не само в това, но и в други упражнения. Много жени виждат всичко, което ги интересува и трудно го забравят. Ако не вярвате, опитайте с жена си или с приятелката си.

Влезт в някоя стя и бързо огледайте обстановката, като се стараете да запомните колкото се може повече предмети, размерите й, височината на стените, цвета на тапетите, броя на прозорците и вратите, обзавеждането, килима, картините и т.н. След това излезте от стаята, запишете видяното и го сравнете с действителността. Повторете това упражнение, докато не подтигнете нужния резултат. То ще ви даде възможност да описвате точно и без затруднения местата, които посещавате, тъй като развитата чрез съответни тренировки способност да наблюдавате ще се включва автоматически.

У п р а ж н е н и е 9

Всяка вечер правете преглед на видяното през деня. Като се постараете да си спомните хората и предметите, които сте видели. При въузможност дори си водете запоски. Ще се учудите на малкото неща, които ще си спомняте в началото и многобройните впечатления, които ще придобиете след като започнете да изпълнявате моите упражнения. Ще усвоите не само изкуството да наблюдавате, но и изкуството да помните. Подсъзнанието ви ще се настрои да забелязва всичко и да го поставя на определено място в паметта ви.

Next >

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...