Отиди на
Форум "Наука"

Константин Преславски и идването на буквите в България


Recommended Posts

 • Потребители

Когато става дума за въвеждането на славянската азбука в България, то в съзнанието ни се появяват сведенията, картините и филмовите сцени, в които Климент, Наум и Ангеларий тържествено са посрещнати в двора в Плиска.

Но дали и буквите са дошли с тях.

Сведенията, къито се съдържат в творбата на техния ученик и епископ на Преслав Константин "Памет на преподобния Методий, учител на славянския народ, брат на Кирил Философ" обаче ни насочват към един по-раншен момент.

Константин Преславски също като в другите извори посочва, че Константин Кирил Философ и брат му Методий развиват мисионерска дейност във Великоморавия и Панония:

Тебе, блажени, възпява земята Моравска,

която има твоето почитано тяло,

и Панонската, светителю, от тебе просветена,

и хората й, събрали се, празнуват твоята памет.

Но наред с това пише:

божествения и верен Методий,

като пастир велик на славяните, като служител верен, като прогонител на ересите

Дали в групата попадат и българите се разбира от песен 7, където това вече е посочено пряко:

С вас, свети, се величае славно град Солун, Кириле свети и Методие,

и Мизия, и Панония, и Моравската земя, блажени,

За Солун, Панония и Моравия е ясно - това са родния град и страните, в които са извършвали своята мисионерска дейност. Но сред тях е посочена и Мизия.

Това се допълва косвено и от още един пасаж, от който се вижда, че става дума да повече държави от Панония и Моравия, в които са се разпространили буквите:

Като те накара да засияеш сякаш слънчева светлина от изток,

Христос на запад, отче, те изпрати

за мъдър учител на всички, Методие,

просвещаваш с твоите букви много градове и страни

Разбира се най-простото решение е, че след прогонването на учениците от Велокоморавия и идването им в България Методий е станал учител и на българите. Но както се вижда от вече цитираните откъси, така и от следващия стихотворението е писано по време, когато последователите на вече покойният Методий все още имат надмощие във Великоморавия:

Моравската земя те има, отче, за яка стена,

с която побеждава еретиците.

Действително следният пасаж създава впечатлението, че все пак е възможно да става дума и за времето за след прогонването на Методиевите ученици от Моравия:

с молитвите си, отче, запази във вяра православна

разпръснатото от еретиците твое стадо

Но тук по-скоро става дума за времето, когато Методий е бил затворен с някои от учениците си, а други са били преследвани. Но епископ Константин

когато говори за княза не упоменава за някакви негови заслуги за опазването на Кирило-Методиевото дело и приемане на учениците:

Укрепи нашия верен княз, дарувайки му победа,

понеже срещу варварите си всемогъщ, Владико,

Името на княза липсва, но ако става дума за времето след прогонването на учениците от Моравия, то очевидно няма да е нейният княз. Ако пък е българският, което е по-вероятно (споменава се за победа срещу варварите, а маджарското населване на територията на Моравия е станало след като Симеон І разорил селищата в Междуречието), то в този случай би трябвало да се упомене и че е приютил прогонените ученици.

Ако обаче славянската писменост се разпространява в България когато последователите на Кирил и Методий все още имат надмощие във Великоморавия, то появата на славянската писменост у нас би трябвало да се отнесе към по-ранен момент. Едната възможност е по време на затварянето на Методий. Другата е въвеждането на слав. писменост да е започнало паралелно в България, Моравия и Панония, но тъй като Византия се борела със Запада за Панония и Моравия са били изпратени там двамата братя, а в България, където германското духовенство нямало позиции, а от там не могло да създава и сериозни проблеми да са били изпратени само ученици, сред които е бил и Константин Преславски.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако обаче славянската писменост се разпространява в България когато последователите на Кирил и Методий все още имат надмощие във Великоморавия, то появата на славянската писменост у нас би трябвало да се отнесе към по-ранен момент.

Едната възможност е по време на затварянето на Методий. Другата е въвеждането на слав. писменост да е започнало паралелно в България, Моравия и Панония, но тъй като Византия се борела със Запада за Панония и Моравия са били изпратени там двамата братя, а в България, където германското духовенство нямало позиции, а от там не могло да създава и сериозни проблеми да са били изпратени само ученици, сред които е бил и Константин Преславски.

"Памет на преподобния Методий, учител на славянския народ, брат на Кирил Философ" е от 13 в.

Я да разгледаме хронологията на тези събития:

През 873 г. папа Йоан VIII възстановява Методий и като архиепископ на Великоморавия. В Константинопол все още няма индикации за провал на мисията на мисионерите им във Великоморавия (в архонтство България се говори и пише на гръцки).

Идеята да се приложи отхвърлената от великоморавците глаголица заедно със преводите на литургичните требници на друг народ за да се осъществи на всяка цена плана за подготоека на глаголическо-църковнославянска база за евентуален покръстителски пооход към киевска Рус все още не е възникнала (в архонтство България се говори и пише на гръцки).

През 874г. Методий и неговите помощник мисионери (ученици) веднага започват трескава дейност - създава се още нова книжнина и да обучават се още духовници сред моравски младежи.

През 879 г. - архиепископ Методий отново е начело и без прекъсване работи в своята Велеградската катедра и все още в константинопол няма никакви индикации за провал на мисията за разпростиране на византийско влияние сред славяните (в архонтство България се говори и пише на гръцки).

В началото 880 г. папа Йоан VIII с була забранява на архиепископ Методий да служи във великоморавските църкви на славянски език, позволено му е да върши това само на открито.

През същата 880 г. по донос на клира от Залцбург (Ювавиена) архиепископ Методий е извикан пред папски съд в Рим пред папа Йоан VIII.

Светият отец дава разрешение богослужението да бъде извършвано на славянски език и го отпраща обратно във Великоморавия, където умира във Велеград на 6 април 885 г. и е погребан в епископската църква, която се е издигала там.

През пролетта на 885 г. - наследника на Методий - Горазд, продължава да работи по инструкциите от Константинопол и се противопоставя на опитите на германския клир и новия моравски княз Светополк да спрат византиската религиозна пропаганда. В Константинопол все още няма индикации за провал на мисията на мисионерите им във Великоморавия (в архонтство България се говори и пише на гръцки).

През 886г. епископа на Нитра Вихинг е натоварен от папа Стефан V да управлява Великоморавската църква, архиепископ Горазд и приближените му помощник мисионери са заловени и продадени на пазара за роби във Венеция.

Залавянето на византийските мисионери (ученици) и продажбата им на венецианските робски пазари е крах за плана на Константинопол за експанзия на север и северозапад за кръщение и подчинение на многобройните славяни на Константинополскта църква.

Но един хитър стратегически ход на византийския патриарх Фотий ще даде нов шанс на плана на Константинопол за изграждане на база за кръщение многобройните славяни в необятните степи на Киевска Рус - едно капитулирало канство и в момента послушно васално архонтство начело със архонт Борис Михаил ще бъде превърнато във обект за провеждане на първия в световната история предварително планиран акт на етническо прочистване.

На мястото на българското Канство Византия за две десетилетия изгражда нова етническа славянска държава и я използва вместо загубената по-рано Велика Моравия за база за предстояща експанзия на византийско влияние на североизток - към безбрежните славянски поселения на великата Рус.

За целта българския етнически и културен елемент е трябвало да бъде изкоренен и заменен със славянски такъв.

За две десетилетия е извършено първото в световната история планирано етническо прочиатване със всички атрибути на съвременните методи за това:

1. замяна на имена на един народ и етнос със имена на друг етнос под форма на принудително християнско кръщение

2. физическо унищожававне на елита на българския народ заедно със жените, децата и пеленачетата

3. поставяне на тяхно място (длъжност) на славяни

4. замяна на българския език със славянски, след един преходен 15-20 годишен периоден период на използване на гръцки административен език

С тази блестящо проведена акция под ръководството на патриарх Фотий, Византия дава нов живот на проваления план за изпреварващо покръстване изпреварвайки Рим на славяните, който първоначално стартира във Великоморавия, но след като там претърпя пълен провал е наложен на един неславянски народ ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

"Памет на преподобния Методий, учител на славянския народ, брат на Кирил Философ" е от 13 в.

Предполагам говориш не за написването на съчинението, а за преписването му.

От текста му се вижда, че то е от времето след смъртта на Методий, но преди прогонването на учениците му от Моравия. Някои неща просто няма как да са написани през 13в. Например кой е с титлата княз, за който се молят да удържи победа срещу варварите? Ако пък е руски княз, то защо липсва споменаване на руснаците?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Последните цитирани фрази - молитвата за княза - се отнасят за българския княз, но са адресирани към вече "усопшия", мъртъв Методий, който продължава да бъде закрилник, но вече от небето. В този смисъл очевидно няма проблем князът да е българският такъв. "Варварите" в този случай може би са маджарите и в такъв случай похвалата вероятно да е писана между 896-913.

Еретиците, естествено, са триезичните баварци. В предсмъртната молитва на Константин-Кирил се казва буквално: "и погуби ереста на триезичната вяра".

Методий не е идвал в България, разбира се, а и не е зедължиелно към момента на написване на похвалата в Моравия еретиците все още да в бито положение. Християнските похвали често са пълни с условности. Инак Мизия очевидно е изброена сред славянските земи. Повтарям, от това не следва, че Методий е стъпвал тук.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Методий не е идвал в България, разбира се, а и не е зедължиелно към момента на написване на похвалата в Моравия еретиците все още да в бито положение. Християнските похвали често са пълни с условности. Инак Мизия очевидно е изброена сред славянските земи. Повтарям, от това не следва, че Методий е стъпвал тук.

В препис от 13 в. може да се вмъкват при редакция колкото искаш провинции според моментната пропагандна теза на поръчителя на преписа...

Както в днешни дни Вашингтон не желае много да се коментира как създаде албанскоото Косово на сръбска територия, така и официален Константинопол е създал митът за "дошлите едва ли не по собствена инициатива ученици".

А дан на въпросното довеждане на тези ученици плащаме векове наред със неразбираема за света писменост на която сме принудени да пишем и на вечния ориентализъм, който носи в себе си източноправославието, което в комбинация със славянския език ни разделя вместо да ни сближи с Европа и нейните ценности ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много ти разбира главата от православие. А това с писмеността баш тая вечер да го напишеш е невероятна безвкусица.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Много ти разбира главата от православие. А това с писмеността баш тая вечер да го напишеш е невероятна безвкусица.

Човекът е влах. Може да пише каквото си иска.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мдааа, според Еньо, Симеон е бил константинополско протеже, действащо срещу интересите на България. Но за да не се усъмни никой, поизтрепал има-няма 200 000 ромеи по време на управлението си.

Еньо, я кажи колко разбираема за света е гръцката азбука, на която вероятно щяхме да пишем сега, ако не бяха Борис I и Симеон да наложат българската азбука. Мимоходом, можеш да разгледаш и другите писмености като арабска, японска, китайска и т.н., които разделят съответните народи от плодотворното "западно влияние".

Само не ми е ясно, нарочно ли се опитваш да дразниш, пишейки небивалиците си в български форум или просто толкова ти е акъла. Всъщност, второто не изключва първото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В препис от 13 в. може да се вмъкват при редакция колкото искаш провинции според моментната пропагандна теза на поръчителя на преписа...

Както в днешни дни Вашингтон не желае много да се коментира как създаде албанскоото Косово на сръбска територия, така и официален Константинопол е създал митът за "дошлите едва ли не по собствена инициатива ученици".

А дан на въпросното довеждане на тези ученици плащаме векове наред със неразбираема за света писменост на която сме принудени да пишем и на вечния ориентализъм, който носи в себе си източноправославието, което в комбинация със славянския език ни разделя вместо да ни сближи с Европа и нейните ценности ...

:tooth: Това предполагам е някакъв черен хумор. Ако през 13в. ромеите са искали нещо да допълват, то е можело да стане много по-лесно. В бълг. двор през 14в. да речем е ползван превод на историята на Манасий. Тъй че е можело просто да ни услужат малко по-рано с допълнен превод, като подробно опишат каквото си искат. Много по-ясно и убедително от някоя-друга фраза в стихотворна творба.

А колко нашата писменост е неразбираема за света, може да се разбере като се погледне картата на този свят. Аха - 1/5 от света пише на китайски, една голяма част на арабски, една също голяма на латиница, индийците, които също не са малко си имат своя писменост, всъщност на кирилица се пише в една доста голяма част от света ... а на гръцки - дайте лупа да намерим къде се ползваше това. :tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А колко нашата писменост е неразбираема за света, може да се разбере като се погледне картата на този свят. Аха - 1/5 от света пише на китайски, една голяма част на арабски, една също голяма на латиница, индийците, които също не са малко си имат своя писменост, всъщност на кирилица се пише в една доста голяма част от света ... а на гръцки - дайте лупа да намерим къде се ползваше това. :tooth:

Здрасти!

На гръцки...всички! Които ден на ден ползват геометрия...

:laugh::tooth::w00t::punk::punk::punk:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Както в днешни дни Вашингтон не желае много да се коментира как създаде албанскоото Косово на сръбска територия, така и официален Константинопол е създал митът за "дошлите едва ли не по собствена инициатива ученици".

Предполагам, че си бил жив свидетел на горепосоченото събитие, иначе няма как да го твърдиш със сигурност.

Нали пиша книга ( нитц :) )и ми трябват очевидци на някои събития от Българското средновековие. Може и снимки да ми пратиш даже.

неразбираема за света писменост

Аз, семейството ми и народа ми ( че и други народи ) се оправяме чудесно на кирилица. Не виждам нито една разумна причина, да смятам кирилицата за "неразбираема" или неизползваема. Ако на някой не му отърва е свободен да пише с каквато си пожелае азбука. Може да ползват и йероглифите от древен Египет. Всъщност "мъжествен" с две или три пишки се пишеше?

на вечния ориентализъм, който носи в себе си източноправославието, което в комбинация със славянския език ни разделя вместо да ни сближи с Европа и нейните ценности ...

Оле, Боже! Това не смея да го приема буквално :)

Задай си контра въпроса: А трябва ли ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ние да се сближаваме с Европа ( ЕС предполагам ). И кои точно ценности трябва да приемем от европата? И това няма ли да бъде на цената на собствената ни идентичност?

Май станаха доста въпросите, над чиито отговори не си помислил.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пък аз не виждам проблем в това и да съм православен, и да съм европеец. Изкуствено противопоставяне, според мен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

То самото канонично деление на християнските секти е изкуствено - борба за власт и пари. А, ако ида по-далече, ще заклеймя всички религиозни противопоставяния въобще, защото в основата си, всички религии се кланят на слънцето.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

То самото канонично деление на християнските секти е изкуствено - борба за власт и пари. А, ако ида по-далече, ще заклеймя всички религиозни противопоставяния въобще, защото в основата си, всички религии се кланят на слънцето.

Май на някой е попаднал учебник по научен комунизъм. Да не забравяме обаче, че в основата си тези писания са дело на хора расли сред степи и тайга. Делението на християните не е като разликата между троцкисти и правоверни комунисти. Както се вижда борбата за власт и пари успешно може да се проведе и без да се закача идеологията по същество. Иначе идеята, че светлото бъдеще на комунизма е някакъв соларен култ е доста забавна. :tooth: Въпреки това обаче не всички религии се свеждат до слънчепоклонничество.

А за православието и католицизма. Ами в Южна Америка също са католици, но не се радват на кой знае какъв стандарт. Иначе и православният свят не е толкова малък. Просто е по-близо да Азия и проблемите, които идат от там. Разликите се дължат повече на географията, отколкото на вярата.

Link to comment
Share on other sites

Когато става дума за въвеждането на славянската азбука в България, то в съзнанието ни се появяват сведенията, картините и филмовите сцени, в които Климент, Наум и Ангеларий тържествено са посрещнати в двора в Плиска.

Но дали и буквите са дошли с тях.

Моето мнение е на: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6955&st=300 - 314 - проф. Добрев

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...