Отиди на
Форум "Наука"

Интересна находка от Украйна!!!


Recommended Posts

 • Потребител

Комплектът от женски бронзови принадлежности е намерен миналата година в Сумска област,Украйна.Мястото е някакъв хълм,покрай река,около него и блата.Във форума,откъдето взех снимките, е определен като Пенковска култура 5-7 век,но на мен ми се струва по-скоро аварски,изхождайки от декорацията върху коланната апликация-тези завъртулки са характерни за аварската култура (справка в темата за съкровището от Врап)

Но,изхождайки от съображението,че в съседство е Полтавската област,където е открито Перешчепинското съкровище,дали да не допуснем и български произход на тези бронзови артефакти?

Link to comment
Share on other sites

Комплектът от женски бронзови принадлежности е намерен миналата година в Сумска област,Украйна.Мястото е някакъв хълм,покрай река,около него и блата.Във форума,откъдето взех снимките, е определен като Пенковска култура 5-7 век,но на мен ми се струва по-скоро аварски,изхождайки от декорацията върху коланната апликация-тези завъртулки са характерни за аварската култура (справка в темата за съкровището от Врап)

Но,изхождайки от съображението,че в съседство е Полтавската област,където е открито Перешчепинското съкровище,дали да не допуснем и български произход на тези бронзови артефакти?

Трябва да се има предвид най-вече това, че аварите изобщо не се застояват по тези земи, а и мястото е доста на север от техния път.

Бронзовите отливки предполагат традиция в металолеенето, каквато имат само прабългарите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Явно се е пръкнало ново политико-научно изобретение в лицето на т.нар. от някои академични външни школи - "Ипотешти-Кындешти-Чурел" или "Ипотешти-кындештская культура", която ми ти " был сформирована антами — носителями пеньковской культуры, совместно с местным романизированным населением и просочившимися в регион нижнего Дуная славянами пражско-корчакской группы".

http://partners.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/943310

"Основываясь на этом, румынские археологи усматривают в памятниках культур Ипотешти-Кындешти-Чурел и Костиша-Ботошана не славянское, а автохтонное романизированное население, в которое позднее влились славяне". :crazy_pilot:

Как може да работите с такива рускоезикови научни карти, виждайки това поствиенско-научно гърчене и извиване само и само да се реанимира провалената виенска-геополитико-историческа постановка и "виждане" за историята на Източна Европа и Балканите? Знаейки това, може да се направи сметка и за останалите "констатации" в тази карта... Наистина поствиенско академично безумие се вижда в нея и едва ли много сериозни хора в съвременния свят ще й се "вържат", като за сведение.

Полтава е една от северните провинции на "Магна /Велика/ България". Начело е стоял управител "Балтавар" /"Палтавар"/, откъдето поризлиза името "Полтава/р/". В този смисъл артефактите са от времето на българската държавност. В една "мега" или "магнадържавност" културни особености и влияние - всякакво. А какво ще да е това влияние или културна школа, е работа на теснте специалисти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

book.gif4. век преди Хр. китайците леят чугун! А 1-2. век след Хр. вече правят стомана. Строят синджирени мостове.

За 11. век годишно произвеждат 125 000 тона желязо.

book.gifbook.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как може да работите с такива рускоезикови научни карти, виждайки това поствиенско-научно гърчене и извиване само и само да се реанимира провалената виенска-геополитико-историческа постановка и "виждане" за историята на Източна Европа и Балканите? Знаейки това, може да се направи сметка и за останалите "констатации" в тази карта... Наистина поствиенско академично безумие се вижда в нея и едва ли много сериозни хора в съвременния свят ще й се "вържат", като за сведение.

Полтава е една от северните провинции на "Магна /Велика/ България". Начело е стоял управител "Балтавар" /"Палтавар"/, откъдето поризлиза името "Полтава/р/". В този смисъл артефактите са от времето на българската държавност. В една "мега" или "магнадържавност" културни особености и влияние - всякакво. А какво ще да е това влияние или културна школа, е работа на теснте специалисти.

Иванко,тая карта съм я сложил,за да илюстрирам коя територия обхваща т.нар. "Пенковска култура",друг е въпросът каква научна стойност има тази концепция,руснаците явно си вярват в нея,просто показвам тяхната гледна точка.

Link to comment
Share on other sites

book.gif4. век преди Хр. китайците леят чугун! А 1-2. век след Хр. вече правят стомана. Строят синджирени мостове.

За 11. век годишно произвеждат 125 000 тона желязо.

book.gifbook.gif

А българите 7-8 века така им натягат обръчите на китайците, - за този ми идиом като че ли ще трябва да си потърсиш фразеологичен речник, - че те се отчайват и решават да си вдигнат една мъничка Велика Китайска Стена.

Но напоследък по Алтай са открити пещи за топене на метал от десетина века преди това и освен това още през 2-то хил. пр.н.е. българите от Минусинската Котловина жънат с бронзови сърпове!

Надявам се, няма да настояваш, че те са ковани или пък са внос от Китай!?!

Link to comment
Share on other sites

Иванко,тая карта съм я сложил,за да илюстрирам коя територия обхваща т.нар. "Пенковска култура",друг е въпросът каква научна стойност има тази концепция,руснаците явно си вярват в нея,просто показвам тяхната гледна точка.

Понятието "археологическа култура" е етнически ирелевантно и то върши добра работа не само на руснаците.

Нас българите то изобщо не ни устройва и направо ни ощетява, затова трябва да се залага на топонимията!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Фибули от този тип мисля, че ги водят археолозите готски по направа. post-70473-1124971712.gif

post-4986-1278866209,795_thumb.jpg

Това са т.нар. "палчати" фибули - на руски "пръсновидни", защото мязат на разтворена длан. Произходът им е наистина готски и готските фибули са много готини - големи, сребърни с позлата. По-късно славяните почват да имитират готските фибули, като при тях се срещат масово до към нач. на VІІв. Тази е славянска, като останалите дрънкулки са подобни на съкровищата известни като "Мартиновски тип". В България има открити към десетина такива палчати фибули, имам предвид славянските имитации.

Със сигурност не са прабългаски, защото прабългарите не са ползвали фибули :)

Link to comment
Share on other sites

Със сигурност не са прабългаски, защото прабългарите не са ползвали фибули

Намерени са фибули с рунически надпис, което показва, че те са прабългарски и че прабългарите също ползват фибули:

Иван Добрев, Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон. София, 2005.

Почти във всички богати погребения от V в. в Панония и Карпатския басейн се намират характерни обици с осмогранен накрайник, които не само че са изработени по тези места, но са разпространени и се изработват и по Северното Причерноморие, а фибули от същата територия с рунически надпис се срещат и в погребения от Ялта [Шаламон, Баркоци 1982, 41,46], което като цяло показва, че златарството при отделните прабългарски племена има своите най-дълбоки корени във Времето назад много преди тяхното разделяне и обособяване едно от друго още на територията на Централна Азия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Намерени са фибули с рунически надпис, което показва, че те са прабългарски и че прабългарите също ползват фибули:

Иван Добрев, Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон. София, 2005.

Почти във всички богати погребения от V в. в Панония и Карпатския басейн се намират характерни обици с осмогранен накрайник, които не само че са изработени по тези места, но са разпространени и се изработват и по Северното Причерноморие, а фибули от същата територия с рунически надпис се срещат и в погребения от Ялта [Шаламон, Баркоци 1982, 41,46], което като цяло показва, че златарството при отделните прабългарски племена има своите най-дълбоки корени във Времето назад много преди тяхното разделяне и обособяване едно от друго още на територията на Централна Азия.

Сензационните открития на професор Иван Добрев продължават. След като прегази лингвистиката и историята, се вече в смело се впуска в твърде мътните води на археологията от периода на Великото преселение на народите. Професоре, що не вземите да напишите една студия за прабългарските фибули - гарантирам ви че ще докарате цялата археологическа гилдия не само в България, но и в Румъния, Русия, Украйна, Молдова, че и Германия до истински потрес, и мастити археолози ще си скъсат дипломите и ще отидат да продават вестници. Вие сте на прага на едно фундаментално откритие, което коренно ще преобърне представите не само за прабългарите, но и за всички останали варвари.

Лошото, обаче е че ако докажете, че прабългарите са имали фибули, то това автоматично означава, че не са от тюркски произход, защото тюркските народи никога не са носили фибули. :)

Link to comment
Share on other sites

Сензационните открития на професор Иван Добрев продължават. След като прегази лингвистиката и историята, се вече в смело се впуска в твърде мътните води на археологията от периода на Великото преселение на народите. Професоре, що не вземите да напишите една студия за прабългарските фибули - гарантирам ви че ще докарате цялата археологическа гилдия не само в България, но и в Румъния, Русия, Украйна, Молдова, че и Германия до истински потрес, и мастити археолози ще си скъсат дипломите и ще отидат да продават вестници. Вие сте на прага на едно фундаментално откритие, което коренно ще преобърне представите не само за прабългарите, но и за всички останали варвари.

Гробищарската ти ограниченост е толкова голяма, че не можеш даже и да проумееш, че аз не откривам нищо, а чисто и просто цитирам унгарски археолози, които имат научна публикация по въпроса.

А ти пък, щом като си толкова велик, направи научна публикация и ги ревизирай, само че това аз изобщо не го виждам с твоето амплоа да ругаеш и обиждаш за щяло и нещяло по форумите!

Лошото, обаче е че ако докажете, че прабългарите са имали фибули, то това автоматично означава, че не са от тюркски произход, защото тюркските народи никога не са носили фибули.

А тази ти простотия е толкова велика, че не си заслужава изобщо да се коментира!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да се абстрахираме от шизофренните бъртвежи на пенсионирания военен служител! Той не прави разлика между готско и донско-кубанско писмо, но му е простено, не всичко в този свят е турски език!

Въпрос към археолозите - според вас съкровището готско ли е, или по-късно антско с имитации на готските фибули! В съкровището от Мартиновка има апликация на бягащ лъв - то за какво се приема, антско, аварско или българско?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А българите 7-8 века така им натягат обръчите на китайците, - за този ми идиом като че ли ще трябва да си потърсиш фразеологичен речник, - че те се отчайват и решават да си вдигнат една мъничка Велика Китайска Стена.

Но напоследък по Алтай са открити пещи за топене на метал от десетина века преди това и освен това още през 2-то хил. пр.н.е. българите от Минусинската Котловина жънат с бронзови сърпове!

Надявам се, няма да настояваш, че те са ковани или пък са внос от Китай!?!

Здрасти!

Не знам дали само българите или и срещу други номадски народи е строена великата стена, но не е успяла да си изпълни целта. Както и на римляните. Да строиш е лесно ама да поддържаш, ремонтираш, поправяш струва скъпичко....

Що се касае за хилядолетията до колкото знам доказателства за най ранното обработване на мед е на балканите около Търново. А за бронз се говори 4. век преди Христос някъде в Алтайската местност. (а китайците леят чугун!). Защо е интересно?

Температура на топене на някои вещества [редактиране]

Ей затова. За мед, бронз е достатъчен малко по силен огън.

За желязо дървени въглища или кокс и огнеопорни пещи за да стигнеш такава температура.

Наистита, тези отливки могат да бъдат Маде ин Кина. Търговия, грабеж, конфискуване и тогава е имало.

biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гробищарската ти ограниченост е толкова голяма, че не можеш даже и да проумееш, че аз не откривам нищо, а чисто и просто цитирам унгарски археолози, които имат научна публикация по въпроса.

А ти пък, щом като си толкова велик, направи научна публикация и ги ревизирай, само че това аз изобщо не го виждам с твоето амплоа да ругаеш и обиждаш за щяло и нещяло по форумите!

Ругатните - най-сериозният аргумент на професор Иван Добрев. Така може, така се аргументира. От тъп човек друго може ли да се очаква?

А тази ти простотия е толкова велика, че не си заслужава изобщо да се коментира!

Та ще благоволи ли професор Иван Добрев да запознае любознанелните участници във форума с тюркските фибули? Дълбоко ме съмнява, не само защото тюркските народи нямат фибули, ами въпросният професор едвали може да различи фибула от пирон.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да се абстрахираме от шизофренните бъртвежи на пенсионирания военен служител! Той не прави разлика между готско и донско-кубанско писмо, но му е простено, не всичко в този свят е турски език!

Въпрос към археолозите - според вас съкровището готско ли е, или по-късно антско с имитации на готските фибули! В съкровището от Мартиновка има апликация на бягащ лъв - то за какво се приема, антско, аварско или българско?

антско :)

Link to comment
Share on other sites

А тази ти простотия е толкова велика, че не си заслужава изобщо да се коментира!

Та ще благоволи ли професор Иван Добрев да запознае любознанелните участници във форума с тюркските фибули? Дълбоко ме съмнява, не само защото тюркските народи нямат фибули, ами въпросният професор едвали може да различи фибула от пирон.

Ти не разбра ли, че още тогава ти казах да се отнесеш по този въпрос към унгарските археолози - те ще ти кажат направо на какво им мязаш!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

антско :)

Предлагам питащия все пак да се запознае с капиталния труд на проф. Станилов за метала в първото царство. Там са разкрити тайните на аварския метал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Предлагам питащия все пак да се запознае с капиталния труд на проф. Станилов за метала в първото царство. Там са разкрити тайните на аварския метал.

Благодаря за податката!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...