Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Timeline of japanese history

Линия на времето на японската история.

Историческият контекст, в който са живели

първите японски митични и исторически личности.

Години преди новата ера, преди Рождество Христово

- 200 000 ? : Първи палеолитни селища в Япония. Археологи4еска култура “Бабадан А”, в днешната префектура Мияги.

- 35 000 : Замяна на примитивните оръдия на труда с обработени такива.

- 13 000 : Поява на микролитна (на малки каменни предмети) индустрия. Появата на обработени остриета на ножове - от камък и обсидиан, доказва наличие на натурална размяна между отдалечени територии. Хората вече са познавали огъня, но археолозите не са открили предмети от кост, или дърво, а само предмети от обработени камъни.

- 13 500 : Според някои историци, археолози и археоастрономи, през тази година е имало голям световен потоп. (Подробности ще научите от книгите: “Пътйът на боговете”, “Пазителят на времето”, “Загадката “Орион””.,”Боговете на новото хилядолетие”…)

- 12 000 : Поява на първата керамика - във Фукуи (префектура Нагасаки) и в Ками Куроиуа (Префектура Ехиме).

- 10 500 до - 8 000 : Поява на керамиката Джоомон (дала името си на историческия период) - уникални форми, сив цвят на съдовете, делви с кргло дъно, декорации с паралелни линии.

- 8 000 до - 5 000 : Примитивен Джоомон. Поява на съдове с разширени отвори или с разширния към отвора, по - разнообразна украса на съдовете.

Храната на крайбрежното население зависи, в голяма степен, от благосклонността на морето. Открити са хранителни остатъци (боклуци), съставени от черупки на морски охлюви и миди, а също така - въдици и харпуни. Населението от вътрешността на островите се прехранва с лов и събирателство (на диворастящи растения, корени, плодове…)

- 6 000 : Първата зърнена култура - открита в Асабане (префектура Окаяма; град Окаяма е побратимен с Пловдив - в градската ни градина има паметник на един самурай, казващ се Окаяма - но Момотару; Момотару от Окаяма или Момотару Окаямски - въоръжен с два меча и придружаван от маймунка, куче и гълъб.)

- 5 000 до - 2 500 : Древен Джоомон. Поява на местни керамични работилници, разнообразие в декорацията на керамичните съдове.

- 2 500 до - 1 500 : Среден Джоомон. Поява на култа към бременността (статуетки на бременни жени). Най - разнообразни накити от мидени черупки, камък, дърво, кост или глина. Погребенията се извършват чрез трупополагане в ями. Понякога, погребаните са в хокерно (вътреутробно) положение. Друг път, върху трупа е положен каменен блок.

- 1 500 до - 1 000 : Късен Джоомон. Упадък на украсата на керамиката. Застудяване. Демографска криза. Поява на дребни керамични съдинки.

- 1 000 до - 400 : Финален Джоомон. Упадък нъ културата Джоомон. В Хоккайдоо, културата Джоомон оцелява докъм 660 г. сл. Р.Хр. През този период, в Китай са изобретени пръчиците за хранене.

- 660 : Начало на управлението на владетеля Джимму Тенноо - Небесният Джимму, божественият воин, син на богинята на Слънцето - Аматерасу Омиками. Това е митичния родоначалник на първата японска династия. Начало на японската държавност. Дискусионен е въпросът дали той е управлявал империя. В тази ранна епоха, може би, е прибързано и пресилено да се говори за каквато и да е японска империя, тоест - държава, завладяла и управляваща чужди земи и чуждо население.

- 400 пр. Р.Хр. до 250 сл. Р.Хр. : Епохата Яйои. Името на периода произхожда от друг тип керамика. Отново името на керамиката става епоним (име на историчаска епоха). Мегалитна култура. Поява на мегалитно строителство (с огромни каменни блокове - т. н. “циклопски” строежи - вярването, че тези каменни блокове може да бъдат преместени само от гигантите - циклопи.), на тъкани, на одомашняване на някои животински видове. Сравнението на скелетите от погребенията в двете епохи показва липса на континюитет между тях, тоест - културата Яйои не е наследник на културата Джоомон. Появяват се метални оръдия на труда - от бронз, желязо… Разнообразяват се зърнените култури (ориз, соя, жито, елда, просо, ечемик…). В страната навлизат различни свежи идеи - китайски и корейски.

- 108 : Завладяване на Корейския полуостров от Китайската империя.

Началото на I век от новата ера, след Рождество Христово : Установяване на търговски връзки между Япония и Китай. Начало на китайското икономическо, политическо и културно влияние над Япония.

57 : Японско посланичаство от страна на царство Ну (Хаката ?), при китайския император Гуангуди. Някои японски царства стават васални на Китай. Царят на Кюушуу получава официален печат от Китай. В северен Кюушуу откриваме, както и в Южна Корея, монети от краткотрайната китайска династия Син (8 г. пр. Р. Хр - 25 г. сл. Р. Хр.). Въвеждането, под китайско влияние, на оризовата култура, довежда до кулинарна революция.

107 : Царят на Кюушуу изпраща на китайския император, като подарък, 160 роби.

150 : начало на гражданска война между градовете - държави в Япония.

Началото на III век (230 ?) : Умиротворяване и обединение на японските

градове - държави. Създаване на съюз от над 30 градове - държави, под властта на царство Яматаи - коку, управлявано от царица Химико.

239 : Нейно пратеничество препотвърждава японския васалитет към китайския владетел на царство Уей, владеещ и голяма част от Корейския полуостров.

250/300 - 645 : Епоха Кофун (Ямато) - Епоха на величествените погребения в погребални могили (кофун), дали името си на епохата. От този период са и глинените фигурки - ханиуа.

266 : Химико е починала и връзките между китайското царство Уей се прекратяват. В същата година, в Китай пристига пратеничество от японската царица Тойо.

Около 350 : Японската държавност се измества от царство Яматаи - коку в царство Ямато. Премества се и държавния център - столица става град Нара.

365 : Японската царица Джингу нахлува в корейското царство Шилла.

400 : Корейското царство Когурйо разбива японския флот в сражение в река Ялу.

421 : Цар Сан (Нинтоку) изпраща пратеничество в Китай.

471 : Цар Юряку изпраща пратеничество в Китай. Същият владетел побеждава, в няколко сражения, племената айну, които са трудни противници.

527 : Ново поражение за японците в Корея.

538 - 645 : Епоха Асука - епоха на реформи.

538 или 552 : Официално въвеждане на нова религия - будизма. Някъде по това време, в Япония навлизат и други философско - религиозни идеи - тези на конфуцианството и на даоизма (таоизма), както и китайската писменост - йероглифите (канджи).

562 : Край на японското нашествие в Корея.

570 : Умако Сога оглавява рода Сога и държавното управление.

584 : Построен е първият официален будистки храм. (да припомним, че шинтоизма няма храмове, а само светилища.)

587 : Смъртта на император Йоомей става повод за избухване на нова гражданска война.

592 : Убийство на император Шушун.

593 : Принц Шоотоку Тайши е обявен за регент (сесшоо). Той се опитва да централизира Япония, по подобие на Китайската империя - чрез меритокрация - назначаване на държавни длъжности на най - достойните представители на аристокрацията - след явяването им на държавни изпити.

604 : Обявяване на 17 членната Конституция (повод за нова тема)

607 : Японско пратеничество в китайското царство Суй.

625 : Поява на будистките секти Джооджицу и Санрон.

643 : Убийство на принц Ямаширо Оое от Ирука Сога.

645 - 710 : Епохата Асука (Тайка) - епоха на голямата реформа. През този период се появяват нови аристократични родове.

663 : Поредно поражение за японците в сражение при Хакусонкоо в Корея.

685 : Заповед на император Тенму да започнат масови строежи на будистки храмове.

702 : Въвеждане на системата “рицурйоо” (наказателно, гражданско и административно право). Код на Тайхоо.

708 : Начало на японското монетосечене. Собственото монетосечене е символ на независимата власт на владетеля, една от инсигниите (знаците) на властта му.

710 - 794 : Епохата Нара.

712 : Завършена е най - древната японска историческа хроника - “Коджики”. През този период се написва и “Хроника на Япония” (“Нихон - но шоки”). С обявяването на будизма за държавна религия, будистките монаси съсредоточават духовната власт в свои ръце.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Jimmu Tenno

Suizei

Annei

Itoku

Kosho

Koan

Korei

Kogen

Kaika...........................................c. 200-c. 230

Sujin...........................................c. 230-259

Suinin............................................ . 259-291

Keiko............................................. ,291-323

Seimu............................................. ,323-356

Chuai............................................. ,356-363

Ojin............................................., ,363-395

Nintoku.........................................., ,395-428

Richu............................................. ,428-433

Hansho............................................ . 433-438

Ingyo............................................. ,438-455

Anko............................................., ,455-457

Yuriaku.........................................., ,457-490

Seinei............................................ . 490-495

Kenso............................................. ,495-498

Ninken............................................ . 498-504

Buretsu.........................................., ,504-510

Keitai............................................ . 510-534

Ankan............................................. ,534-536

Senka............................................. ,536-540

Kimmei............................................ . 540-572

Bidatsu.........................................., ,572-586

Yomei............................................. ,586-588

Sushun............................................ . 588-593

Suiko ( fem. ).......................................,593-629

Jomei............................................. ,629-642

Kogyoku.........................................., ,642-645 d. 661

Kotoku............................................ . 645-654

Saimei ( forme. .....................,654-661 de Kogyoku

Tenchi............................................ . 661-672

Kobun............................................. ...,,672

Temmu............................................. ,672-686

Jito ( fem. ).......................................,,686-697 d. 703

Mommu............................................. ,697-707

ÈRE DE NARA

Gemmei ( fem. )....................................... 707-715 d. 722

Gensho ( fem. )....................................... 715-724 d. 748

Shomu............................................. ,724-749

Koken ( fem. ).......................................,749-758 d. 770

Junnin............................................ . 758-764 d. 765

Shotoku ( fem., forme. .................. 764-770 de Koken

Konin............................................. ,770-781

ÈRE DE HEIAN

Kwammu............................................ . 781-806

Heijo............................................. ,806-809 d. 824

Saga............................................., ,809-823 d. 842

Junna............................................. ,823-833 d. 840

Nimmyo............................................ . 833-850

Montoku.........................................., ,850-858

Seiwa............................................. ,858-876 d. 880

Yozei............................................. ,876-884 d. 949

Koko............................................., ,884-887

Uda............................................... . 887-897 d. 937

Daigo............................................. ,897-930

Suzaku............................................ . 930-946 d. 952

Murakami.......................................... ,946-967

Reizei............................................ . 967-969 d. 1011

En 'Yu............................................. 969-984 d. 991

Kazan............................................. ,984-986 d. 1008

Ichijo............................................ . 986-1011

Sanjo............................................. d. 1011-1016 1017

Vont-Ichijo.......................................,,101 6-1036

Gosuzaku.......................................... 1036-1045

Goreizei.......................................... 1045-1068

Gosanjo.........................................., 1068-1072 d. 1073

Shirakawa.......................................,, 1072-1086 d. 1129

Horikawa.......................................... 1086-1107

Toba............................................., 1107-1123 d. 1156

Sutoku..........................................,, 1123-1141 d. 1164

Konoye..........................................,, 1141-1155

Goshirakawa....................................... d. 1155-1158 1192

Nijo............................................., 1158-1165

Rokujo..........................................,, 1165-1168 d. 1176

Takakura.......................................... d. 1168-1180 1181

Antoku..........................................,, 1180-1185

ÈRE DE KAMAKURA

Gotoba..........................................,, 1185-1198 d. 1239

Tsuchimikado....................................,, 1198-1210 d. 1231

Juntoku.........................................., 1210-1221 d. 1242

Chukyo............................................ ....,1221 d. 1234

Gohorikawa......................................., 1221-1232 d. 1234

Shijo............................................. 1232-1242

Gosaga..........................................,, 1242-1246 d. 1272

Gofukakusa......................................., 1246-1259 d. 1304

Kameyama.......................................... d. 1259-1274 1305

Le Gouda..........................................,,1 274-1287 d. 1324

Fushimi.........................................., 1288-1298 d. 1317

Gofushimi.......................................,, 1298-1301 d. 1336

Gonijo..........................................,, 1301-1308

Hanazono.......................................... d. 1308-1318 1348

ÈRE D'CAshikaga: Royaume Méridional

Godaigo.........................................., 1318-1339

Gomurakami......................................., 1339-1368

Chokei..........................................,, 1368-1370

Gokameyama......................................., 1370-1393 d. 1424

Reunified avec le royaume nordique...

ÈRE D'CAshikaga: Royaume nordique (reunification 1393)

Kogon............................................. d. 1332-1336 1364

Komyo............................................. d. 1336-1349 1380

Suko............................................., 1349-1352 d. 1398

Gokogon.........................................., 1352-1372 d. 1374

Aller-En 'Yu.......................................,,1372-1383 d. 1393

Gokomatsu.......................................,, 1383-1413 d. 1433

Shoko............................................. 1413-1429

Gohanazano......................................., 1429-1465 d. 1471

Gotsuchimikado.................................... 1465-1501

Gokashinabara...................................., 1501-1527

Gonara..........................................,, 1527-1558

Ogimachi.......................................... d. 1558-1587 1593

Goyozei.........................................., 1587-1612 d. 1617

ÈRE DE TOKUGAWA

Gonizono-O.......................................,1612-1630 d. 1680

Myosho ( fem. )....................................,,1630-1644 d. 1696

Gokomyo.........................................., 1644-1655

Gosaien.........................................., 1655-1663 d. 1685

Reigen..........................................,, 1663-1687 d. 1732

Higashiyama....................................... 1687-1710

Nakanomikado....................................,, 1710-1736 d. 1737

Sakuramachi....................................... d. 1736-1747 1750

Momozono.......................................... 1747-1763

Gosakuramachi ( fem. )..............................,1763-1771 d. 1813

Gomomozono......................................., 1771-1780

Kokaku..........................................,, 1780-1816 d. 1840

Ninko............................................. 1817-1847

Komei............................................. 1847-1867

ÈRE de MEIJI (noms personnels entre parenthèses)

Meiji (Mutsuhito)................................. 1867-1912

Taisho (Yoshihito)..............................,,1912-1926

Showa (Hirohito).................................,1926-1989 avec...

Métier militaire allié..................,1945-1955

Heisi (Akihito).................................,,1989-

LES SHOGUNATE le Shoguns étaient, le Japon moderne tôt à près de aujourd'hui, les règles séculaires de la nation, alors que le Tennos étaient les têtes spirituelles.

MINAMOTO

Yoritomo.......................................... 1192-1199

Yoriiye.........................................., 1199-1203

Le Hojo "Regency", 1203-1333. Voyez ci-dessous ...

Sanetomo....................................,1203-1219

..........................................,,1219-1226 vides

HUZIWARA

Yoritsune.................................... 1226-1244

Yoritsugu.................................... 1244-1251

PRINCES IMPÉRIAUX

Munetaka....................................,1251-1266

Koreyasu....................................,1266-1289

Hisaakira.................................... 1289-1308

Morikuni....................................,1308-1336

ASHIKAGA

Takauji.........................................., 1336-1358

Yoshiakira......................................., 1358-1368

Yoshimitsu......................................., 1368-1394

Yoshimochi......................................., 1394-1423

Yoshikazu.......................................,, 1423-1429

Yoshinori.......................................,, 1429-1441

Yoshikatsu......................................., 1441-1443

Yoshimasa.......................................,, 1443-1473 d. 1490

Yoshihisa.......................................,, 1473-1490

Yoshitane.......................................,, 1490-1493 d. 1521

Yoshizumi.......................................,, 1493-1508

Yoshitane (restored).............................. 1508-1521

Yoshiharu.......................................,, 1521-1545

Yoshiteru.......................................,, 1545-1565

Yoshihide.......................................,, 1565-1568 d. 1597

Désordres provoqués par congé factieux de guerre le Shogunate dans la suspension pour une génération. L'ordre est reconstitué quand le Tokugawa clan réalise la victoire sur ses adversaires, un accomplissement qui, incidently, établit Tokyo comme capital séculaire de l'état.

TOKUGAWA

Ieyasu..........................................,, 1603-1605 d. 1616

Hidetada.......................................... d. 1605-1623 1632

Iemitsu.........................................., 1623-1651

Ietsuna.........................................., 1651-1680

Tsunayashi......................................., 1680-1709

Ienobu..........................................,, 1709-1713

Ietsugu.........................................., 1713-1716

Yoshimune.......................................,, 1716-1745 d. 1756

Ieshige.........................................., 1745-1761

Ieharu..........................................,, 1761-1786

Ienari..........................................,, 1786-1838 d. 1841

Ieyoshi.........................................., 1838-1853

Iesada..........................................,, 1853-1858

Iemochi.........................................., 1858-1866

Keiki............................................. d. 1866-1868 1913

Les SHIKKENATE comme a été mentionné ci-dessus, le Japonais tendent à nicher l'autorité dans les couches, isolant les niveaux intérieurs de l'effort de jour en jour. Ainsi, le Shoguns a assumé la commande temporelle de la nation, laissant les empereurs dans une position reculée d'influence spirituelle. Puis aussi, la coutume de l'inkyo allant (retraite), partant de son bureau à un jeune candidat tandis qu'on continue à exercer la puissance d'une position de seclusion monastic, est un autre exemple de cette tendance. Pour plus qu'un siècle, le Shoguns eux-mêmes étaient sujets à cette condition. Dans 1203 la commande assumée clan de Hojo de l'état comme Shikken (regents) pour le Shoguns.

HOJO

Tokimasa.......................................... d. 1203-1205 1215

Yoshitoki.......................................,, 1205-1224

Yasutoki.......................................... 1224-1242

Tsunetoki.......................................,, 1242-1246

Tokiyori.......................................... d. 1246-1256 1263

Nagatoki.......................................... 1256-1264

Masamura.......................................... d. 1264-1268 1273

Tokimune.......................................... 1268-1284

Sadatoki.......................................... d. 1284-1301 1311

Moritoki.......................................... 1301-1311

Takatoki.......................................... 1311-1333

En 1333, le Hojo ont été défaits par l'Ashikaga, qui a ensuite assumé la commande directe comme Shoguns. Néanmoins, l'état réduit en fragments dans des royaumes nordiques et méridionaux pendant un certain temps peu de temps après, comme l'empereur Vont-Daigo essayé de reconstituer la commande directe des affaires à se et à ses héritiers.

--------------------------------------------------------------------------------

Le DAIMYOS

Voici les notes sur les chefs de certains des clans japonais principaux de daimyo, qui étaient plus ou moins indpendent pendant le déclin de l'Ashikaga Shogunate aux 15èmes et 16èmes siècles. Après que la chute de l'Ashikaga en 1573, ces clans aient été guerre entièrement indépendante et faite sur un une autre pour gagner le shogunate pour eux-mêmes. L'unification du Japon a commencé sous Oda Nobunaga dans le 1580's tôt. Après que sa mort le Toyotomi clan ait continué le processus mais ont été déplacés par l'élévation du Tokugawa. En Ieyasu 1600 Tokugawa a défait une coalition des clans rivaux chez Sekigahara, les forçant à soumettre à sa règle et apportant tout le Japon sous la commande du Shogunate de nouveau. Il a régné officieusement jusqu'en 1603, quand il était Shogun avoué. Bien qu'il ait démissionné son bureau en 1605, il a continué à tenir la majeure partie de la puissance au Japon jusqu'à sa mort en 1616.

Nord d'cAmako d'Hiroshima

Amako Tsunehisa....................................? -1541

Amako Kunihisa.................................... 1541-1554 avec...

Amako Haruhisa.................................... 1541-1562 avec...

Amako Katsuhisa.................................,,1554-1578 avec...

Amako Yoshihisa.................................,,1562-1566

À Tokugawa de 1578

ASAI Honshu central, nord de Kyoto.

Asai Sukemasa....................................,1516-1546

Asai Hisamasa....................................,1546-1561

Asai Nagamasa....................................,1561-1573

Défait par Oda Nobunaga en 1573

ASAKURA dans Honshu ouest-central, dans la ville de Fukui.

Asakura Toshikage................................. 1470-1475

Asakura Norikage.................................,1475-1552

Asakura Yoshikaga................................. 1552-1573

Conquis par Oda Nobunaga en 1573

CHOSOKABE à l'est de Hosokawa.

Chosokabe Kunichika.............................1540's-1556

Chosokabe Motochika..............................,1556-1599

Chosokabe Morichika..............................,1599-1600

Soumission au Tokugawa de 1600

Clan principal de HOJO A situé dans le secteur autour d'Edo (Tokyo)

Hojo Nagauji....................................,,1491-1519

Hojo Ujitsuna....................................,1519-1541

Hojo Ujiyasu....................................,,1541-1570

Hojo Ujimasa....................................,,1570-1590

Hojo Ujinao....................................... 1590-1591

Soumission à Tokugawa Ieyasu de 1591

HOSOKAWA situé sur le grand sud d'île d'Hiroshima.

Hosokawa Katsumoto..............................,,1442-1473

Hosokawa Masamoto................................. 1473-1507

Hosokawa Sumimoto................................. 1507-1520 avec...

Hosokawa Takakuni................................. 1507-1531

Hosokawa Harumoto................................. 1520-1558

À Ashikaga clan de 1558

MORI à l'ouest d'Hiroshima.

Mori Motonari....................................,1551-1571

Mori Terumoto....................................,1571-1600

À Tokugawa 1600

ODA un des clans les plus puissants, situé à l'ouest de Kamakura.

Oda Nobuhida.......................................? -1549

Oda Nobunaga....................................,,1549 -1582

Nobunaga était le daimyo le plus puissant de son jour, et était le mentor d'un jeune Tokugawa Ieyasu

À Tokugawa de 1582; opposé par...

Oda Nobuo.......................................,,1582 -1600

OTOMO

Otomo Yoshinori....................................? -1550

Otomo Yoshishige Sorin...........................,1550-1587

Otomo Yoshimune.................................,,1587-1600

À Tokugawa 1600

OUCHI

Ouchi Masahiro.................................... 1465-1495

Ouchi Yoshioki.................................... 1495-1528

Ouchi Yoshitaka.................................,,1528-1551

Ouchi Yoshinaga.................................,,1551-1557

Conquis par Mori Motonari en 1557

RYUZOJI À Nagasaki.

Ryuzoji Iekane.................................,1506-1546

Ryuzoji Takanobu..............................,,1546-1585

À Shimazu de 1585

SHIMAZU À Kagoshima.

Shimazu Takahisa.................................? -1571

Shimazu Yoshihisa..............................,1571-1587

Shimazu Yoshihiro..............................,1587-1600

À Tokugawa de 1600

TAKEDA situé entre Edo (Tokyo) et Kamakura.

Takeda Nobutora................................. 1519-1540

Takeda Harunobu Shingen........................,1540-1573

Takeda Katsuyori..............................,,1573-1582

Au shogunate de Tokugawa de 1582

TOKUGAWA ferment des voisins et des alliés de l'Oda. Ils ont émergé comme Ieyasu de dessous clan le plus fort et ont par la suite unifié le Japon sous leur hégémonie.

Tokugawa Chikatada.............................. 1465-1480

Tokugawa Nagachika.............................. 1480-1510

Tokugawa Nobutada..............................,1510-1531

Tokugawa Kiyoyasu..............................,1531-1536

Tokugawa Hirotada..............................,1536-1549

Tokugawa Ieyasu ( Shogun 1603-1605 )............,,1549-1615 d. 1616

Voyez le Shogunate plus défunt pour une suite de Tokugawa.

TOYOTOMI clan et extrêmement puissant dernier à soumettre à la règle du shogunate de Tokugawa.

Toyotomi Hideyoshi.............................. 1574-1598

Toyotomi Hideyori..............................,1598-1615

À Tokugawa de 1615

UESUGI Honshu Nordique. L'Uesugi étaient des ennemis des tribus d'Ainu encore existantes dans le nord du pays.

Uesugi Akisada.................................,1466-1510

Uesugi Norifusa................................. 1510-1524

Uesugi Norimasa................................. 1524-1551

Uesugi Terutora Kenshin........................,1551-1578

Uesugi Kagetora................................. 1578-1579

Uesugi Kagekatsu..............................,,1579-1600

Soumission au Tokugawa de 1600

--------------------------------------------------------------------------------

Localités provinciales

L'cAinu les habitants indigènes du Japon, elles résident principalement sur le Hokkaido et, en Russie, sur Sakhaline. Ils vivent à côté de la chasse, pêche, affermage de petite taille, et plus récemment à côté du tourisme. Leur langue et morphologie physique sont entièrement indépendantes d'autres peuples asiatiques est; leur religion traditionnelle est un animisme shamanistic concentrer sur un culte d'ours. Ils ont été graduellement poussés plus loin et davantage de nord en réussissant des prolongements de contrôle japonais des îles, et sont maintenant dans des nombres beaucoup réduits. Ils n'ont jamais tenu un état défini dans le sens habituellement catalogué par ces archives. Néanmoins, de temps en temps les chefs d'Ainu ont émergé au-dessous de une circonstance ou une autre, que la liste suivante note.

Aiterui.......................................... 780's-802

Koshamain......................................... ..c. 1457

Shakushain Shaputyari.............................. mi 1600's d.1669

Kimur Bafu ( sur Sakhaline ).........................early 1900's

Les ÎLES de RYUKYU ( Menton. longue corde d'"Lu Chu ") A des archipels étroitement groupés s'étendant du Japon méridional à Taiwan du nord-est. Le plus grand et le plus connu du groupe est l'Okinawa. Les îles ont longtemps accueilli une culture locale (dont la langue montre quelques affinités à Ainu), et plusieurs états ont existé ici. Néanmoins, c'est-à-dire ils sont très stratégiquement placés, ils le plus souvent ont été sous la commande (directement ou indirectement) des empires avec des intérêts dans la mer est de la Chine ou le bassin philippin. Le résultat a été la création une population persistant et dur-occupée qui n'ont pas peur pour se défendre: peut-être l'exportation la plus connue de Ryukyus a été karaté ("vide-main").

Uchima Kingdom

Nominal Chinese overlordship............7th Century CE-1609

Sho Neopashi..................................fl. c. 700's

Shunten (in CHUZAN, central Okinawa)

Shunten......................................1187-1237

Shunba Junki.................................1237-1248

Gihon........................................1248-1259

Eiso (in CHUZAN, central Okinawa)

Eiso.........................................1260-1299

Taisei.......................................1300-1308

Eiji.........................................1309-1313

Tamagusuku...................................1314-1336

Sei-i........................................1337-1349

Three Kingdoms Period Okinawa and its subject islands are divided into three kingdoms, Chuzan (Central), Hokozan (Northern), and Nanzan (south), 1326-1429

Satto (in CHUZAN, central Okinawa)

Satto........................................1350-1395

Bunei........................................1395-1405

Sho Shisho (in CHUZAN, central Okinawa)

Sho Shisho...................................1406-1421

Chronic warfare between the three.................1400-1429 leading to...

Kingdom of the RyukyusThe Kingdom of the Ryukyus was founded when Sho Hashi, the King of Chuzan, conquered the other two kingdoms and united the Ryukyus under his rule.

First (True) SHO

Sho Hashi.........................................1421 -1439

Sho Chu...........................................1440 -1444

Sho Shitatsu......................................1445 -1449

Sho Kimpuku.......................................1450 -1453

Sho Taikyu........................................1454 -1460

Sho Toku..........................................1460 -1469

Second (False or Kanamaru) SHO

Sho En Kanamaru Uchima of Izena...................1469-1477

Sho Sen-i.........................................1477-1526

Sho Sei...........................................1526 -1555

Sho Gen...........................................1556 -1572

Sho Ei............................................1572 -1588

Nominal overlordship by China continues, but islands de facto under control of Japanese Satsuma clan 1609-1879. Kings of the Sho clan continue to be enthroned, but they are vassals to the daimyo of Satsuma.

Sho Nei......................................1588-1620

Sho Ho.......................................1621-1640

Sho Jo-Ken Choshu Haneji.....................1641-1647

Sho Shitsu...................................1647-1668

Sho Tei......................................1669-1709

Sho Eki......................................1710-1712

Sho Kei......................................1713-1751

Sho Boku.....................................1752-1795

Sho On.......................................1796-1802

Sho Sei......................................1803-1804

Sho Ko.......................................1804-1828 d. 1839

Sho Iku......................................1828-1847

Sho Tai......................................1848-1879 d. 1901

To Japan directly.................................1879-1945

American military occupation......................1945-1972

The islands were administered by the United States military from 1945. Japan was granted technical sovereignty over the region in 1951, but the United States continued to exercise day-to-day control. The Amami Group was returned to Japan in full in 1953, and over the next twenty years the administration of the remainder was gradually relaxed. Full authority was resumed by Japan in 1972; nevertheless, the United States continues to exercise considerable extraterritorial rights over several large military bases, a source of intense bitterness on the part of the local population, and considerable friction and ambivalence between the USA and Japan.

An additional note: The regalia for the old Kingdom vanished at the end of World War II, and persistent rumour has it located in some undisclosed location in or near Boston, Massachusetts.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

The Celestial Lineage

KUNI-TOKO-TACHI no MIKOTO

KUNI-SATSUCHI no MIKOTO

TOYO-KUNNU no MIKOTO

UIJINI no MIKOTO

SUIJINI no MIKOTO

OTONOCHI no MIKOTO

OTOMABE no MIKOTO

OMOTARU no MIKOTO

KASHIKONE no MIKOTO

IZANAGI IZANAMI

___________________________|_____________________

___|______________ _________|_________ ________|_________

AMATERASU-O-MIKAMI TSUKIYOMI no MIKOTO SUSANO-O no MIKOTO

|_________________________________________________ __

___|______________________________________________ ____ |

MASAYA-AKATSU-KACHI-HAYAHI-AMA-NO-OSHIHOMIMI no MIKOTO |

| _____________ _______________ ______________|

| ____|_____ ______|______ ______|______ _____|______

| AMA-NO-HOI AMATSU-HIKONE IKUTSU-HIKONE KUMANO-KUSHI

_____|________________________________

AMATSU-HIKO-HIKOHO-NO-NINIGI no MIKOTO

|_________________________ ______________________

______|___________ ____________|__________ __________|__________

HOSUSERI no MIKOTO HIKO-HOHODEMI no MIKOTO HO-NO-AKARI no MIKOTO

____________|____________________________

HIKO-NAGISATAKE-UGAYA-FUKI-AEZU no MIKOTO

_____________________|______________________ __________

_________|___________ ______|________ __________|_________ |

HIKO-ITSUSE no MIKOTO INAHI no MIKOTO MIKE-IRINO no MIKOTO |

______________________________|

______________|________________

KAMU-YAMATO-IWAREHIKO no MIKOTO

- First Emperor JIMMU-TENNO -

--------------------------------------------------------------------------------

Sovereigns

The Emperor JIMMU 660-585 The Empress JITO 690-697

The Emperor SUIZEI 581-549 The Emperor MOMMU 697-707

The Emperor ANNEI 549-511 The Empress GEMMEI 707-715

The Emperor ITOKU 510-477 The Empress GENSHO 715-724

The Emperor KOSHO 475-393 The Emperor SHOMU 724-749

The Emperor KOAN 392-291 The Empress KOKEN 749-758

The Emperor KOREI 290-215 The Emperor JUNNIN 758-764

The Emperor KOGEN 214-158 The Empress SHOTOKU 764-770

The Emperor KAIKA 158-98 The Emperor KONIN 770-781

The Emperor SUJIN 97-30 The Emperor KAMMU 781-806

The Emperor SUININ 29-0-70 The Emperor HEIZEI 806-809

The Emperor KEIKO 71-130 The Emperor SAGA 809-823

The Emperor SEIMU 131-190 The Emperor JUNNA 823-833

The Emperor CHUAI 192-200 The Emperor JIMMYO 833-850

Regent JINGU KOGO 201-269 The Emperor MONTOKU 850-858

The Emperor OJIN 270-310 The Emperor SEIWA 858-876

The Emperor NINTOKU 313-399 The Emperor YOZEI 876-884

The Emperor RICHU 400-405 The Emperor KOKO 884-887

The Emperor HANZEI 406-410 The Emperor UDA 887-897

The Emperor INGYO 412-453 The Emperor DAIGO 897-930

The Emperor ANKO 453-456 The Emperor SUZAKU 930-946

The Emperor YURYAKU 456-479 The Emperor MURAKAMI 946-967

The Emperor SEINEI 480-484 The Emperor REIZEI 967-969

The Emperor KENZO 485-487 The Emperor EN-YU 969-984

The Emperor NINKEN 488-498 The Emperor KAZAN 984-986

The Emperor BURETSU 498-506 The Emperor ICHIJO 986-1011

The Emperor KEITAI 507-531 The Emperor SANJO 1011-1016

The Emperor ANKAN 531-535 The Emperor GO-ICHIJO 1016-1036

The Emperor SENKA 535-539 The Emperor GO-SUZAKU 1036-1045

The Emperor KIMMEI 539-571 The Emperor GO-REIZEI 1045-1068

The Emperor BIDATSU 572-585 The Emperor GO-SANJO 1068-1072

The Emperor YOMEI 585-587 The Emperor SHIRAKAWA 1072-1086

The Emperor SUSHUN 587-592 The Emperor HORIKAWA 1086-1107

The Empress SUIKO 592-628 The Emperor TOBA 1107-1123

The Emperor JOMEI 629-641 The Emperor SUTOKU 1123-1141

The Empress KOGYOKU 642-645 The Emperor KONOE 1141-1155

The Emperor KOTOKU 645-654 The Emperor GO-SHIRAKAWA 1155-1158

The Empress SAIMEI 655-661 The Emperor NIJO 1158-1165

The Emperor TENJI 662-671 The Emperor ROKUJO 1165-1168

The Emperor KOBUN 671-672 The Emperor TAKAKURA 1168-1180

The Emperor TEMMU 673-686 The Emperor ANTOKU 1180-1183

- DAN-no-URA -

Sovereigns

GOTOBA: Emperor at 4 years. Lessor of the Reign to YORITOMO and

creator of the ICHIMONJI.

See YAMASHIRO - KYOTO, for GOTOBA and HOJO KAMAKURA.

Samurai Period Begins

The Emperor GO-TOBA 1183-1198 KAMAKURA SHOGUNATE

The Emperor TSUCHIMIKADO 1198-1210 _ _ MINAMOTO YORITOMO 1192

The Emperor JUNTOKU 1210-1221 | MINAMOTO YORIIYE 1202

The Emperor CHUKYO 1221 | MINAMOTO SANETOMO 1203

The Emperor GO-HORIKAWA 1221-1232 |

The Emperor SHIJO 1232-1242 | FUJIWARA YORITSUNE 1226

The Emperor GO-SAGA 1242-1246 | FUJIWARA YORITSUGU 1244

The Emperor GO-FUKAKUSA 1246-1249 HOJO Imperial Princes

The Emperor KAMEYAMA 1259-1274 Regency MUNETAKA-SHINNO 1252

The Emperor GO-UDA 1274-1287 | KOREYASU-SHINNO 1266

The Emperor FUSHIMI 1288-1298 | HISAAKIRA-SHINNO 1289

The Emperor GO-FUSHIMI 1298-1301 | MORIKUNI-SHINNO 1308

The Emperor GO-NIJO 1301-1308 | MORINAGA-SHINNO 1333

The Emperor HANAZONO 1308-1318 _|_ NARINAGA-SHINNO 1334

NAMBOKUCHO Period ASHIKAGA SHOGUNATE

Southern Dynasty Northern Dynasty TAKAUJI 1338

GO-DAIGO-TENNO | KOGON-TENNO 1332-1333 YOSHIAKIRA 1358

1318 | KOMYO-TENNO 1337-1348 YOSHIMITSU 1367

GO-MURAKAMI-TENNO | SUKO-TENNO 1349-1351 YOSHIMOCHI 1395

1339 | GO-KOGON-TENNO 1353-1371 YOSHIKAZU 1423

CHOKEI-TENNO 1368 | GO-EN-YU-TENNO 1374-1382 YOSHINORI 1428

GO-KAMEYAMA-TENNO | GO-KOMATSU-TENNO YOSHIKATSU 1441

1383-1392 1382-1392 YOSHIMASA 1449

* Resolves for O-EI * YOSHIHISA 1474

The Emperor GO-KOMATSU 1392-1412 YOSHITANE 1490

The Emperor SHOKO 1412-1428 YOSHIZUMI 1493

The Emperor GO-HANAZONO 1429-1464 YOSHITANE 1508

The Emperor GO-TSUCHIMIKADO 1465-1500 YOSHIHARU 1510

The Emperor GO-KASHIWABARA 1500-1526 YOSHITERU 1545

The Emperor GO-NARA 1526-1557 YOSHIHIDE 1568

The Emperor OGIMACHI 1557-1586 YOSHIAKI 1568

The Emperor GIYOZEI 1586-1611

The Emperor GO-MIZUNO-O 1611-1629 TOKUGAWA SHOGUNATE

The Empress MEISHO 1630-1643 IYEYASU 1603

The Emperor GO-KOMYO 1643-1654 HIDETADA 1605

The Emperor GO-SAI-IN 1656-1663 IYEMITSU 1622

The Emperor REIGEN 1663-1687 IYETSUNA 1651

The Emperor HIGASHIYAMA 1687-1709 TSUNAYOSHI 1680

The Emperor NAKAMIKADO 1710-1735 IYENOBU 1709

The Emperor SAKURAMACHI 1735-1747 IYETSUGU 1713

The Emperor MOMOZONO 1747-1762 YOSHIMUNE 1716

The Emperor GO-SAKURAMACHI 1763-1770 IYESHIGE 1745

The Emperor GO-MOMOZONO 1771-1779 IYEHARU 1760

The Emperor KOKAKU 1780-1817 IYENARI 1786

The Emperor NINKO 1817-1846 IYEYOSHI 1837

The Emperor KOMEI 1847-1866 IYESADA 1853

The Emperor MEIJI 1867-1912 IYEMOCHI 1858

YOSHINOBU 1866

* MEIJI Restoration MEI-JI 1868 * Samurai Period Ends

The Emperor TAISHO TAI-SHO 1912

The Emperor HIROHITO SHO-WA 1926

Prince AKIHITO - TENNO-SAMA HEI-SEI 1989

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Timeline of Japanese History

Note: Many dates are approximate. Some developments emerged over a period of years, and precise dates for events before A.D. 600 have not been determined. Notice how long the prehistorical era was compared to other periods.

JOMON (10,000 - 300 B.C.) Prehistoric period of tribal/clan organization.

Stone Age hunters and gatherers who make jomon (rope-patterned) pottery inhabit Japan. 660 B.C. Mythological Jimmu ("Divine Warrior"), descendant of sun goddess Amaterasu Omikami, founds empire.

YAYOI (300 B.C. - A.D. 300) Rice cultivation, metalworking, and the potter's wheel are introduced from China and Korea. Era named "Yayoi" after the place in Tokyo where wheel-turned pottery was found.

In Shinto, Japan's oldest religion, people identify kami (divine forces) in nature and in such human virtues as loyalty and wisdom. 100-300: Local clans form small political units.

KOFUN (YAMATO) (300 - 645) Unified state begins with emergence of powerful clan rulers; Japan establishes close contacts with mainland Asia.

Clan rulers are buried in kofun (large tomb mounds), surrounded by haniwa (clay sculptures). Yamato clan rulers, claiming descent from Amaterasu Omikami, begin the imperial dynasty that continues to occupy the throne today. Japan adopts Chinese written characters. Shotoku Taishi (574-622) begins to shape Japanese society and government more after the pattern of China. He seeks centralization of government and a bureaucracy of merit. He also calls for reverence for Buddhism and the Confucian virtues.

ASUKA (645 -710) A great wave of reforms called the Taika no Kaishin (Taika Reforms) aims to strengthen the emperor's power.

New aristocratic families are created. Especially powerful is that of Fujiwara no Kamatari, who helped push the reforms.

NARA (710 - 794) Imperial court builds new capital, modeled upon Chang-an in China, at Nara. Though emperors are Shinto chiefs, they patronize Buddhism in the belief that its teachings will bring about a peaceful society and protect the state.

Legends surrounding the founding of Japan are compiled as history in the Kojiki (Record of Ancient Matters) and the Nihon shoki (Chronicle of Japan). With the adoption of Buddhism as the state religion, its monasteries gain political power.

HEIAN (794-1185) Imperial court moves to Heiankyo (now Kyoto) to escape domination of Nara's Buddhist establishment. Official contacts with China stop in 838.

Buddhism, in combination with native Shinto beliefs, continues to flourish. Flowering of classical Japanese culture aided by invention of kana (syllabary for writing Japanese language). Court women produce the best of era's literature. Murasaki Shikibu's Tale of Genji (ca. 1002) is the world's first novel. Court undergoes decline of power with rise of provincial bushi (warrior class).

KAMAKURA (185-1333) Military government established in Kamakura by Minamoto no Yoritomo. Emperor, as figurehead, remains in Kyoto with the court aristocracy.

1192: Imperial court confers on Yoritomo the title of seii taishogun ("barbarian-subduing generalissimo"). Bushi become new ruling class.

1274, 1281: Kublai Khan's Mongol invasions are repelled with help of kamikaze ("divine winds," or storms). Defense against these invasions weakens structure of the military government at Kamakura.

MUROMACHI (1333 -1568) Muromachi district of Kyoto becomes base for Shogun Ashikaga Takauji's new military government.

Takauji and his successors become patrons of Zen and spontaneity in ink painting, garden design, and the chanoyu (tea ceremony).

1467-1568: The 10 year-long Onin no Ran (Onin War) brings disintegration of central government, followed by the Sengoku Jidai (Era of the Country at War). Firearms introduced by shipwrecked Portuguese soldiers (1543),Christianity by Francis Xavier (1549).

AZUCHIMOMOYA MA (1568 -1600) Oda Nobunaga starts process of reunifying Japan after a century of civil war; he is followed by Toyotomi Hideyoshi (1536-1598). Foundation of modern Japan is laid.

Hideyoshi's ambition to conquer Korea and China is thwarted by local resistance. Arts such as painting, monumental decorative designs, and the tea ceremony continue to flourish.

EDO (TOKUGAWA) (1600 -1868) Japan enters an age of peace and national isolation.

Tokugawa leyasu founds new shogunate at Edo (now Tokyo). In 1635 national isolation policy limits Chinese and Dutch traders to Nagasaki. Christianity is suppressed. Establishment of rigid social hierarchy ensures peace and stability throughout Japan. (Samurai are ranked highest, followed by farmers, artisans, and merchants.) By the early 1700s, cities and commerce flourish. A growing merchant class enjoys Kabuki and Bunraku theater. Printing and publication of books increase; education becomes available to the urban population. Commodore Matthew C. Perry and his steam frigates arrive in Japan (1853); the United States wants to use Japanese ports as supply bases for its commercial fleet. Japan accepts the U.S. demands and opens its door for the first time in two centuries.

MEIJI (1868 -1912) The emperor is restored; Japan makes transition to nation-state.

Dispossessed bushi become soldiers, policemen, and teachers with fall of feudal system and political reform. New national policy is to make Japan a rich and powerful country, to prevent invasion by Western powers. Emphasis is on building a strong military and strengthening industries. Japan becomes world power through victories in Sino-Japanese (1895) and Russo-Japanese (1904-05) wars. Korea annexed (1910-45).

TAISHO [1912-1926] Japan expands economic base within Asia and the Pacific.

Prospering businessmen support Liberal party government, broadening political participation. Universal manhood suffrage begun in 1925.

SHOWA [1926 -1989] Japan experiences World War II and its aftermath, as well as economic recovery.

Japan's liberal rulers replaced; military-run cabinets make imperialistic inroads in China. Manchuria taken over in 1931.

1937-1945: World War II; war in China followed by invasion of Southeast Asia.

1940: Japan joins the Axis powers.

1941: Pearl Harbor brings United States into war in the Pacific.

August 1945: first atom bomb is dropped on Hiroshima, the second on Nagasaki. The emperor airs by radio a statement of unconditional surrender.

1945-1952: Allied occupation of Japan; democratic party government restored; women gain legal equality and right to vote. Enactment of the new (democratic) constitution transforms Japan's political life, making it a truly parliamentary state. With a peace treaty signed in 1951, Japan regains its independence.

The late 1950s to the early 1970s is called the "High Growth Age" in Japan because of the booming economy. Highlights of the era are the Tokyo Olympic Games in 1964 and Expo '70 in Osaka. In 1972 relations with China are normalized.

HEISEI (1989- ) Global issues foster debate.

In 1989 Prince Akihito succeeds to the throne. In1991 the gulf War ignites controversy over Japan's role in the international community. Should Japan strictly protect the "peace" constitution of 1947, a major cause of its prosperity? Or should it contribute troops as well as financial support to United Nations operations? In 1993, after Japanese troops are pulled out of a United Nations operation in Cambodia, the arguments go on: Should japan become more internationally minded? Or should domestic peace and prosperity be the main priority?

Crystal ball gazing: What will you be doing 25 years from now? As Americans, how will your lives be affected by Japan? Draw on your knowledge of Japan's geography, history, and cultural values to predict how its influence will be modified by other peoples and nations.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

История:

Япония е заселена от края на неолита.

6 в. - разпространение на будизма и културен разцвет.

7 в. - създава се централизирана държава начело с император.

1185 - династията Минамото побеждава династията Фудживара и завзема властта.

1192 - Йеритомо Минамото се обявява за шогун и установява военната система шогунат.

1338-1573 - управлява втората шогунска династия Ашикага; настъпва периодът Муромаши, характеризира се с формиране на градска прослойка и проникване на португалски и испански мисионери.

1584 - завършва обединението на Япония при шогуна Хидейоши Тойотоми.

1603-1867 - управлява третата шогунска династия Токугава.

1854-1858 - Япония сключва търговски договори със САЩ, Великобритания, Франция и Русия.

1867-1868 - демократични преобразувания (виж Мейджи ишин).

1868-1911 - период на реформите Мейджи. Победна война срещу Китай (1894-1895);

1904-1905 - Руско-японска война, след която Япония установява протекторат над Корея (1905), а по-късно я анексира (1910).

1914 - в I световна война Япония участва на страната на Антантата.

1918 - народни вълнения ("оризови бунтове").

1919 - на Япония са предадени като подмандатни територии бившите германски владения в Тихия океан (Маршаловите, Марианските и Каролинските острови) и в китайската провинция Шандун.

1926 - умира император Йошихито, властта е наследена от император Хирохито.

1931 - Япония окупира Манджурия и създава там марионетната държава Манчукуо (Манджоу Го).

1936 - сключва с Германия Антикоминтернския пакт.

1937 - започва война за завладяване на Китай.

1940 - подписва Тристранния пакт.

1941-1945 - Япония се включва във II световна война.

6 и 9 авг. 1945 - САЩ извършват ядрени бомбардировки над Хирошима и Нагасаки.

2 септ. 1945 - безусловна капитулация на Япония.

1947 - приета е конституция. Япония е обявена за конституционна монархия. Ограничават се прерогативите на императора.

1951 - подписан мирен договор на Конференцията в Сан Франсиско без участието на СССР. 1956 - СССР и Япония подписват съвместна декларация за прекратяване на състоянието на война между тях.

1960 - САЩ и Япония подписват договор "за взаимно сътрудничество и сигурност" (продължен за неопределен срок през 1970).

От 1955 - Япония се управлява от либерално-демократични правителства.

1956 - Япония става членка на ООН

1960-1970 - Япония става една от световните икономически сили.

1978 - подписан договор за мир и дружба с Китай.

1989 - император Акихито наследява властта след смъртта на баща си император Хирохито.

1992 - парламентът приема предложение за закон за участие на японски войски в мирните мисии на ООН.

1995 - земетресение на остров Кобе, 5000 жертви.

1996 - министър-председател Р. Хашимото,

1998 - К. Обучи,

2001 - Дж. Коизуми.

http://znam.bg/

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Смятам да започна тук да давам данни за някои (да речем, около 100) личности от японската история...

Първите трима, с които смятам да се заема, са царица Himikо (3 век),

както и императорите Nintoku и Jimmu Tennoo.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Джимму Тенноo

Джимму Тенноo е първият легендарен японски владетел.

Според легендата:

- 660 : Начало на управлението на владетеля Джимму Тенноо - Небесният Джимму, божественият воин, син на богинята на Слънцето - Аматерасу Омиками. Това е митичния родоначалник на първата японска династия. Начало на японската държавност. Дискусионен е въпросът дали той е управлявал империя. В тази ранна епоха, може би, е прибързано и пресилено да се говори за каквато и да е японска империя, тоест - държава, завладяла и управляваща чужди земи и чуждо население.

Според японските исторически хроники "Коджики и "Нихонги", той е наложил небесните закони на Земята, превръщайки земното царство в огледален образ на небесното.

Тази идея се застъпва и от Библията (не се отнася за него), оттук - и в християнските държави. Други имена, с които е известен, са: Иуаре - Бико, Каму - Ямато и Хико - хохо - деми.

Това се случило, когато на Земята управлявали мрак и хаос. Той слязъл от небето по пътека от облаци и създал ред и сигурност.

Леле, колко кратко... Ами - само толкова се знае за него.

За царица Химико обаче имам доста материал, имайте търпение да го обработя.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
 • Потребител

Интересно кои са водещите хипотези за заселването през VII в.пр.хр.(?)

Периода не е чак толкова ранен , има ли евентуално сведения в китайските летописи за това ?

Имам бегли спомени за теория за две различни заселвания - едно полинезийско от юг и едно от северозапад (южния край на Корейския полуостров?)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Интересно кои са водещите хипотези за заселването през VII в.пр.хр.(?)

Периода не е чак толкова ранен , има ли евентуално сведения в китайските летописи за това ?

Имам бегли спомени за теория за две различни заселвания - едно полинезийско от юг и едно от северозапад (южния край на Корейския полуостров?)

Не съм чел или срещал някъде да пише за заселвания мна имигранти в Япония, през 7 век преди христа..

Повече подробности?

Имаше разни теории за произхода японците, доколкото се интересувах навремето..

Една от тях беше че са със смесени меланезийски (югоизточноазиатски) и североизточноазиатски (корейски или тунгуманджурски; или пък наричани "алтайски") корени; Имаше автори, които прононираха и ИЕ субстрат и корени на японците..

Тук има някои теоретични виждания които май че не са много популярни днес..

http://books.google.bg/books?id=sOUBiAPxfigC&pg=PA429&lpg=PA429&dq=Altaic+Kami&source=bl&ots=8-UolJsXZr&sig=ZJQqbLYlGEf58zCAOYpbHUDvUU4&hl=bg&ei=7QUJS8nIBs_9_AarsYGTBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCMQ6AEwBQ#v=onepage&q=Altaic%20Kami&f=false

http://books.google.bg/books?id=h1xcc4cGL5cC&pg=PA268&lpg=PA268&dq=On+understanding+Japanese+religion&source=bl&ots=sVTw_8UDVF&sig=G5AZIgnRkrCp6yd2frAaI7eoQ04&hl=bg&ei=Vtw2TsyqGMTysgbq1em6Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

http://books.google.bg/books?id=WrxlVUAvS88C&pg=PR21&lpg=PR21&dq=Altaic+origin+of+japanese+kami&source=bl&ots=H7sj5DSkpK&sig=90ygLLkcoifHlbBOxPwLH3WeMqM&hl=bg&ei=AQwJS5qSJdP__AaCyt2SBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Altaic%20origin%20of%20japanese%20kami&f=false

Това си е актуално..

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/publications/jjrs/pdf/177.pdf

И това:

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/publications/jjrs/jjrs_cumulative_list.htm#latestissue

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имам предвид Джимму Тенно (легендарен владетел и т.н. Все пак тия легенди са стъпили на нещо реално) и началото на края на Джомон.

Та тез , които сменят Джомон ги водят мигранти от южния край на Корейския полуостров. В тази връзка е питането ми за сведения в китайските хроники. И още нещо - не би ли трябвало японския да бъде изключително близък до корейския при тази хипотеза.Защото гледам в различните хипотези го дават от част от алтайски-тунгусоманджурски-достатъчно различен обаче и най-близък до корейския до език изолат.

Редактирано от ДеДо Либен
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Имам предвид Джимму Тенно (легендарен владетел и т.н. Все пак тия легенди са стъпили на нещо реално) и началото на края на Джомон.

Та тез , които сменят Джомон ги водят мигранти от южния край на Корейския полуостров. В тази връзка е питането ми за сведения в китайските хроники. И още нещо - не би ли трябвало японския да бъде изключително близък до корейския при тази хипотеза.Защото гледам в различните хипотези го дават от част от алтайски-тунгусоманджурски-достатъчно различен обаче и най-близък до корейския до език изолат.

Тези, които сменят Джомон са "Yayoi"

http://books.google.bg/books?id=dCNioYQ1HfsC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=Yayoi+epoch&source=bl&ots=oYump6yjC_&sig=XQLYLwj2wfS0LuQTsuWm3kH7ZMo&hl=bg&ei=b1w5TruCM8-h-Qba6fnGAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=Yayoi%20epoch&f=false

Ами аз лично не знам /и не искам да предполагам/ от къде е произлезнал езикът на Yamato (японците де), и кои са били носителите на този език, в древността..

/То май и за специалистите и учените глави не много ясно японския език с кой е генетична или друга връзка, а за лаик като мен - въобще (със сигурност)..

Не че не съм чел разни неща де, ама "ползата" е никаква. Не научих нищо конккретно, щото "кашата" според мен и за мен е голяма, пък и аз съм лаик по езикознанието, и то не ме влече...

Иначе, според "Етимологичния речник на алтайските езици" от Старостин, Мудрак и Дибо, езикът е разгледал като родствен с другите алтайски езици (включително и корейския); тези вторите двамата (мъжът и жената) се имат за едни от асовете на тюркологията и сравнителната алтаистика/

Нямам спомени от китайските извори, които съм чел, какво е писано за Япония (Wo" или "Wа) или за японците (ако е било писано нещо)

Не помня дори какво и къде съм чел "китайско" (във Востлит ли, в "Silk road" ли, или в "eran/aneran")

/чета разни неща, а интересите ми в "историята", като любител, се сменят/

тук гледам има някаква информация:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wa_%28Japan%29#Historical_references

http://chinajapan.org/articles/15/nakagawa15.45-55.pdf

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Китайските летописи мълчат по повод заселването на Япония, най-ранните им сведения мисля са чак за императрица Химико, защото тогава установяват дипломатически връзки. В японските източници „Коджики” и „Нихон шоки” се споменава, но те са доста по-късни и естествено описват в полулегендарни окраски събитията от древните времена. Но пък и двата ясно говорят за идването на „конниците” от княжеството Кая намиращо се в Южна Корея. Само че това става през V, а не през VІІ в.пр.н.е.По принцип има и теории, че процеса започнал още в 1000 г.пр.н.е., но първите сигурни доказателства са чак от 400 г.пр.н.е. И разбирасе това далеч не е първото заселване на архипелага, а всъщност това е последното. Именно споменатото по-горе изместване на неолитната култура Джомон от Яйои, които вече са в бронзовата епоха.

За първите човешки поселения на архипелага има и доста смели теории, че това станало преди 500 000 г., други ентусиасти пък настояват, че човекоподобни са обитавали Япония от 2 млн. г. Досегашните находки обаче никак не могат да потвърдят подобни възгледи, най-старите човешки останки са датирани на около 30 000 г.

Тогава заселването не е било трудно защото Япония поне до края на последния ледников период е била част от материка и е била свързана с останалата суша с 3 основни сухопътни моста, откъдето са идвали миграции – през Сибир и Сахалин, през Корея и на юг през архипелага Рюкю към Меланезия, този мост е възможно и да не е бил изцяло сухопътен, но островите са били доста по-големи и близки един до друг отколкото сега, а и тогава групите от ловци-събирачи са мигрирали предимно по крайбрежията, където е имало най-сигурна прехрана, така че със сигурност са плавали поне на къси разстояния.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...