Отиди на
Форум "Наука"

Маджарите в средновековна България;българо-маджарски/унгарски отношения


Recommended Posts

 • Потребители

Маджарите в средновековна България; българо-маджарски/унгарски отношения.

"Избрани моменти" - по желания и предпочитания на съфорумците (за дискусия, или за излагане на факти, извори, виждания и хипотези)

А) Ще посоча (на първо време) като такъв момент упомeнаването на маждарите отвъд Дунава в Персийскат география и от ал-Масуди и персийските/арабски автори от 10 век:

Персийската география (с коментари на Минорски); Като начало ще цитирам/посоча този откъс

http://www.kroraina.com/hudud/hud_42.html

18.BULGHARĪ, is the name of a people living on the mountain Bulghārī (qaumī-st bar kūh-i Bulgharī nishinand) to the north-west of Rūm. They are infidels (kāfir). They too are Rūmī, but are

perpetually at war with the other Rūmīs. These Bulghārī are mountaineers, possessing fields and great numbers of cattle.

П. Голийски смята че тук са упоненати т.н. "черни българи", аз лично следвайки логиката си (някаква моя) и изполвайки "острието на Окам" (доколкото мога) стигам до извода, че тук са описани маждарите. Защо?

1) По времето на написването и, маджарите се намират там където географията локализира тези "BULGHARĪ"[1]

2) Не са ми известни византийски източници, които да спомяват някакви други народи, освен маждарите, в този период, в този регион, изобщо, или в частност да са водили войни и сражения с българите или ромейте)

3) Очевидно тези хора не са и дунавските българи, защото са описани като "кафири" (в контекста на времето на написването и целият останал текст - това означава "езиници, нехристияни и немюсюлмани")

4) Маджарите се споменават само един път в персийската география, като живеещи на север от територията на т.н. "V.n.nd.r".

http://www.kroraina.com/hudud/hud_53.html

Странно обаче изглежда, че липсва глава или част от Персийската география или друг текст, които да дават информация за страната на маждарите, за техните обичаи и бит, или друго;тяхното име не се упоменва никъде другаде;

5) Гардизи и Ал-Бакри упоменават Маждарите в своите описания, но Ал-Масуди, пишейки за дунавските българи, описва (включва в описанието си) маджарите и техните дела, без да ги назовава и разпознава като "маждари",предствяйки ги като българи.

Oт 4) и 5) заключавам че (с голяма вероятност, най-вероятно) това единствено споменаване на маджарите ("Majgharī") като съседи на "V.n.nd.r"(вероятно това са известните ни от елиноезичните извори "оногондури"), се дължи на анахронизъм (в момента на написването на географията). При написването и са ползвани данни и извори, които са визирали старото местообитание на Маджарите, преди миграциите им на запад към Дунавските земи;

Кой/какво/ е бил причината за тези миграции? Осмелявам се да предположа, че печенегите са тези които са изгонили маждарите от старите им земи, намиращи се северно от страната на "V.n.nd.r".

По-късно ще предствя и избраните откъси от Ал-Масуди, които касаят и описват българите, и маджарите, неразличени от него от Дунавските българи..

----------------

Б)В тритомника на БАН "София през вековете", авторите пишат, че по времето на "Тема България" (по време на византийското "робство")е имало заселване на унгарци в Софийско, . Унгарците според авторите са били пленници от война или сражения на Византия с Унгария. Тези автори пишат и са заселвания на сърби, и на печенеги..

Някои от съфорумците има ли повече илио друга информация за тези унгарски имигранти?

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 51
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребители
4) Маджарите се споменават само един път в персийската география, като живеещи на север от територията на т.н. "V.n.nd.r".

http://www.kroraina....dud/hud_53.html

Странно обаче изглежда, че липсва глава или част от Персийската география или друг текст, които да дават информация за страната на маждарите, за техните обичаи и бит, или друго;тяхното име не се упоменва никъде другаде;

Ник 1 ,кой е доказал, че в.н.д.р. са маджарите ???

В университетите и училищата все още не се преподава Ж. Войников.

Има едно писмо от един каган , така ,че ще помоля за по адекватни доказателства .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ник 1 ,кой е доказал, че в.н.д.р. са маджарите ???

В университетите и училищата все още не се преподава Ж. Войников.

Има едно писмо от един каган , така ,че ще помоля за по адекватни доказателства .

Как реши че аз съм написал че "в.н.д.р." са маджарите?

Горе пиша:

Oт 4) и 5) заключавам че (с голяма вероятност, най-вероятно) това единствено споменаване на маджарите ("Majgharī") като съседи на "V.n.nd.r"(вероятно това са известните ни от елиноезичните извори "оногондури"), се дължи на анахронизъм (в момента на написването на географията).

Доколкото знам - пояснителния текст в скоби винаги се отнася за предходната дума, последната дума преди скобите е "V.n.nd.r";

Не разбрах какво общо има Живко Войников? Със сигурност, Живко войников приема че "V.n.nd.r" са "оногондурите", и това не е само негово лично мение; Така се смята и приема в цялата руска и унгарска историография. Дори се приема в тези историографии, че "Нандор ФехерВар" означава "белия град на оногондурите", т.е на българите. Последното приемане пък се оспорва от езиковеди.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Нешонъл Географик има доста добра статия на три части която обсъжда тези връзки. крайният извод, че повече време са били едни до други в миналото на различни културни епохи отколкото с тези в които официално сега са водени.

Не успях да намеря оригиналният английски или български. Сорил

Антропологична сензация

:117: :117: :117:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Навремето изтървах това:

Димитров, Хр., Българо-унгарски отношения през Средновековието, , Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 1998, ISBN 954-430-549-1

и сега ме е яд. Може там да има нещо по въпроса с маджарите в Софийско.

Сборникът материали Българо-унгарски културни взаимоотношения и Тюрко-българи и маджари на Петер Юхас са интересни книги, но съвсем не достатъчни. В сборника и в монографията на Юхас няма никакви данни за маджари в Софийско от XII в., макар че на стр. 26-47 Петър Миятев разглежда темата за "Българо-унгарски отношения през вековете".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Навремето изтървах това:

и сега ме е яд. Може там да има нещо по въпроса с маджарите в Софийско.

Сборникът материали Българо-унгарски културни взаимоотношения и Тюрко-българи и маджари на Петер Юхас са интересни книги, но съвсем не достатъчни. В сборника и в монографията на Юхас няма никакви данни за маджари в Софийско от XII в., макар че на стр. 26-47 Петър Миятев разглежда темата за "Българо-унгарски отношения през вековете".

1.Книгата на Димитров , можеш да я искаш от Торн.

2.П. Юхас е малко дискусионен автор и то не поради факта, че говори за тюрко-българи, а за това ,че според него Моравската мисия протекла в териториите на ПБЦ и в частност около р. Морава. Горкия не е чел един извор , който говори ,че моравците на тълпи избягали в ПБЦ от маджарите , които опустошили земите им. Случайно или не , моравците били анатемосани от св. Методий, затова ,че те окаяните се обърнали отново към латинските еретици. Латинците не помогнали на великоморавците при нахлуването на маджарите ( не е изключено самите германци да са ги повикали , е след това и те си платили и съжалявали за стореното - като казвали - Господи, спаси ни от стрелите на маджарите и така до 955г. )

Така великите моравски славяни изчезнали , като лятна роса от лицето на земята, (подобно на траките:biggrin:).

3. Интерес представляват и историографиите на П. Ников и П. Коледаров , които също са знатоци по тази тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А споменатите събития на автора от XX век за коя година се отнасят?

За да може по-точно да се прави сравнение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Рицарю, за едно си прав - тезата на Юхас за Моравия е нелепа. Инак двете книги, които споменах, не са никак лоши (за мен изразът "тюрко-българи" е поостарял, но не е неверен, знаеш). За съжаление, това за маджари, преселени в Софийско от ромеите, не го намирам.

В "Неаполитанските Анжуйци в Унгария" на Балинт Хоман също няма нищо подобно, при все че книгата е много подробна за XII-XV в.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Сто на сто си имат. Има ги всякакви. Начел съм се на френски и английски такива.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Маджарите в средновековна България; българо-маджарски/унгарски отношения.

Uспях да намеря само следния преразказ и коментар:

http://idrisi.narod.ru/masudi_sch.htm

Примечания

1) У Масуди есть и другие сведения о болгарах. В "Мурудж аз-Захаб" сообщается, что они живут у Черного и Азовского морей, правитель ал-булгар посылает свои отряды против Константинополя, Рима, Андалусии, Бурджан (по Гаркави), Ифранджа (земеля франков) и Джалалику (галисийцы). Правитель ал-булгар принимает ислам при халифе ал-Муктадире после 320 (922) г., затем идет войной на Константинополь, а после этого его отряды доходят до Андалусии. Сын их царя совершил паломничество в Мекку, они построили большую мечеть. Во время похода мусульман на Византию булгары предложили им услуги и объявили, что их царь находится вблизи. Если бы не стены, то Кустантиния стала бы добычей Булгар.

В этом собирательном образе смешались в одно целое волжские болгары царя Алмуша, к которому при ал-Муктадире в 921-923 гг. ездил послом ибн-Фадлан, царь дунайских болгар Симеон, доходивший с войсками до Константинополя, и венгры, чьи набеги простирались до Испании(?). В "Китаб ат-Танбих" болгары упоминаются под именем ал-бургар (Мишин Д.Е. Сакалиба. Славяне в исламском мире. М., 2002. С.71).

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

А споменатите събития на автора от XX век за коя година се отнасят?

За да може по-точно да се прави сравнение.

Персийската география е сборник; Включва описания, извършени от края на 9 век (описанията на "V.n.nd.r" и "Majgharī" се отнасят за такъв по-стар период), до вторатата половина на 10 век;

Допускам, че при съставянето на някои от главите, може да са включвани и изполвани описания/сведения, направени/събрани по различно време.

Има объркаване на съдържателни части: Например съдържанието на частта за "V.n.nd.r" (§ 53. Discourse on the Country of V.n.nd.r), се отнася за частта за волжско-камските българи и савири "§ 51. Discourse on the Country of Burṭās [read: Bulghār!]"

http://www.kroraina.com/hudud/hud_51.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Впрочем не знам дали знаеш, но маджарите и те си имат автохтонци.:crazy_pilot: Не са свързани с "пеоните" на Зиези.

Ху ху колкот щеш. И тук има доста шарени. Даже, че направо от Сириус идват и са извънземниииииииииииии........

:whistling: :whistling: :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ник, гледам, че си сложил въпросителна за нашествия на маджарите до Испания. Има такива факти. В Х в. маджарски, не знам как да ги нарека, може би "орди", плячкосват из почти цяла Европа. В Германия, Италия и Франция са добре познати и всяват ужас. Те са сухопътният еквивалент на викингите. A sagittis Hungarorum libera nos, Domine... имало е и такава молитва. Отделни техни отряди, грабещи из Прованс са достигали до бившата Испанска марка, тоест до Каталония. В хрониката на манастира Санкт Гален са споменати като страшни разбойници.

След като се покръстват не стават по-малко агресивни, но концентрират силите си и по едно време правят нещо като централноевропейска империя. По-централизирана от Германската, с доста пъстро население. Всъщност маджарите са единствените, които успяват да се задържат в Панония. Преди тях който я е владял, я е губил. Печенеги, кумани, татари... всички следващи нашественици от степите стигат до Унгария и там спират.

Ако има интерес, мога да попреведа някоя страница от Балинт Хоман за маджарската средновековна активност към Балканите (XIII-XIV в.). От италиански, все пак :) Унгарски не ползвам.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А споменатите събития на автора от XX век за коя година се отнасят?

За да може по-точно да се прави сравнение.

Става въпрос за X век, натиснал съм 2 пъти.(не съм фен на Дюран, но...)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Нешонъл Географик има доста добра статия на три части която обсъжда тези връзки. крайният извод, че повече време са били едни до други в миналото на различни културни епохи отколкото с тези в които официално сега са водени.

Не успях да намеря оригиналният английски или български. Сорил

Антропологична сензация

:117: :117: :117:

Google translate дава следното .... нови открития или старите локуми за Чувашката връзка :)

Anthropological sensation and the Hungarian-Bulgarian relations - II. Part

Civilization

The latest and most comprehensive anthropological survey of the VIII-IX. century in the Carpathian Basin from the anthropological point of view, the conquerors were in uniform, and resembled the early Bulgars. Now we consider the Hungarians, Bulgarians and several thousand years ago, relations.

Linguistic parallels between the Hungarian and Bulgarian-Turkish

The Bulgarians Slavic languages ​​are spoken today, I mean the Danube águkhoz of people, but still live in the Ural Mountains Baskíriából Chuvash descent, whose Bulgarian-Turkish language at a distance, but it preserves the ancient, early language, which belonged to the Ogura-Turkish branch. Interestingly, the present-day Hungary and the Slavic languages ​​bolgárból, both in the Bulgaria-loan-word from many throats. This also proves that the two nations had close contact with each other for thousands of years.

There are three arms of the Turks, the first of köztörök, such as the ethnic groups living in Turkey today, they are also called oguzoknak. The second group includes the Kipchak Turks, as the legendary bulakok or today's Kazakhs. The third group of Bulgarian Turks are counted, who today are descendants of the Chuvash, and these groups also called Ogura. It is important to know the name of Hungarians in foreign languages, in such a Onogur Bulgarian-Turkish ethnic group refers to, but more about that later ejtünk word.

The Hungarian-Bulgarian co-author analyzes the number. Already at the beginning of the last century the Finno-Ugric relations researchers also acknowledged that at least AD 600 and Bulgarian influences, even Volga Bulgaria, the Hungarians were distinct effects. (These are the Volga Bulgars, who can now revealed: anthropology are closely related to the Carpathian Basin in the VIII century. Conquerors received at the end of totality).

The Hungarian-Bulgarian relations are pushed ahead of analysts' time more cohabitation, or at least at the Bulgarian-Hungarian neighborhood. According to the Ural Mountains near Zsirai Nicholas, AD Around 460 began the relationship, the Ugric Bernard Munkácsi age has made this community, that is, the Hungarians have a separate appearance before the period. This was based on the famous linguist, that the Ob-Ugrian (Vogul and distributed) are also common languages ​​Turkish loan words, such as swans, beavers and the equivalents of the glue.

Munkácsi turkológus the famous theory, further developed by Louis Ligeti. He pointed to the csuvasos (Ogura-Turkish, Bulgarian-Turkish) effect is more important, more words and showed this effect. For example, in the summer, the neck and the saddle is probably the Bulgarian origin.

Gombocz Zoltan has researched ancient terms, and so it turned out that the most fundamental, so to speak, even among the most primitive activities are the Turkish words, which refers to the coexistence at the earliest. True, other researchers, so Rásonyi Laszlo points out that a branch of Kipchak-Turkish people lived in Bulak together with Bulgarians and Hungarians Magna Hungaria, that is, the Volga region. This Bulak (Blake) strain was accompanied by the Hungarians and the Bulgarians, according to the present-day Transylvania and the region of Lower Danube. Moreover, it also means that possibly belonged to the Transylvanian bulakokhoz Gyula, Gyula and strain, although this could not be clearly demonstrated.

Researchers of Finno-Ugric, so Matti Rasant raised - who cites Peter Shepherd's 1981 study - that the Old Turkic languages ​​also took over the Ob-ugoroktól words, such as the larch Uighur (this is also a Turkic language), the whips and the same is Vogul the word, ie "tyt".

The Hungarian language has turned, taken over a period before the conquest, mainly Turkish origin csuvasos number of loan words to make the 200 professionals, which is an enormous rate. This shows that the Bulgarians, or other - and Kipchak köztörök-Turkic peoples - in this period exercised the greatest influence of the Hungarians and the ugorságra.

The Hungarian name of a foreign language

The Byzantines türkökként, sometimes called "szavartü Asphaloi" as even "hun" as possibly onogurként spoke of us, the Western nations are also the Bulgarian-Turkish Onogur néptörzsről named after the Slavic languages ​​"vengri" as in French as "hongrois" - has, in Latin, "Hungarus" has. Moreover, the Onogur ten arrows, figuratively represents ten tribes Bulgarian-Turkish language. (On = ten, Ogura = arrow, strain and figuratively.) All this shows that the Onogur people lived in tribes. Some researchers believe the OnOgurs lived in a place where later the Hungarians have appeared, so that the resources of the western people, compiled earlier, was named the new onogurokról the newcomers, the Hungarians, not caring that they are not Turkish, but Finno-Ugric languages ​​spoken.

But others dispute the claims of linguists, the question on the basis of current knowledge would not be clearly decided. All I can say is that the Bulgarian-Turkish origin, not only in the name of Hungarians in foreign languages, but also of the conquering törzsneveink at least three Bulgarian-Turkish origin. These törzsneveket otherwise it is likely that the Khazar Empire, under ancient Hungarians was used. (The Khazars, or Turkish-Bulgarian, Turkish, Chuvash language is spoken, or belonged to the Turkic branch of the köztörök ​​inside, but it sure was for the Jewish religion, and this proved to be quite unique in the Black Sea region.)

I Hungarian-Bulgarian relations archaeological, mythological correspondences

III. Common musical traditions, historical resources

Listen

Read phoneticallyNew! Click the words above to view alternate translations. Dismiss

Dictionary - View detailed dictionary

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Първата част.

Anthropological sensation and the Hungarian-Bulgarian relations

Civilization

The latest and most comprehensive anthropological survey of the VIII-IX. century in the Carpathian Basin from the anthropological point of view, the conquerors were in uniform, and resembled the early Bulgars. Articles from the Bulgarians and Hungarians consider the relationship over several thousand years ago.

Prehistoric sensational announcement made by the Hungarian Association of Working Conference on Monday Fóth Elizabeth, the Natural History Museum staff. (For information on the National Geographic Online also reported earlier). Fóth Elizabeth according to the research because of the settlement have a uniform appearance, anthropologically formed a homogeneous group. If it proves to be true to the position of museum professionals, archaeologists will need to adjust the Hungarian conquest of the theories that are based on our research on, inter alia, Charles Hollis, for example, he died in 1998, László Gyula, the deal is perhaps best known őstörténetünkkel Hungarian archaeologist famous theory without being challenged, the double conquest published works.

Hungarian-Bulgarian relations archaeological

Hollis, the conquering population is only one part of the privileged and the middle class was the Bulgarian-Turkish origin, who are the origin of today's Bashkortostan (Magna Hungaria) can be traced back to the field. It was found that many of the Turkish-educated előkelőket considered, however, was found in the ranks of the common people - to justify the linguistic theories - probably the majority of the Hungarians in taxes, mainly a group of Finno-Ugric origin. (That is a key ingredient in the Hungarian language was the Finno-Ugric, most likely it is that today we are talking about the Finno-Ugric language, no matter how strong or weak as he was a Turkish influence.)

The Volga bolgársággal is already in the earlier archaeological findings were evidence of a relationship of the Hungarians, but Fóth Single anthropological research on the basis of the conquerors and the appearance of a clear kinship with (but not necessarily their identity!) In the early Bulgars, well, all you can focus on the Bulgarian-Hungarian relations research. Fóth also noted that, in the Carpathian Basin, compared to the first-generation population Conquest Hollis also indicated by the Bashkortostan region, the former Magna Hungaria, Bulgaria Magna or anthropological point of view, they lived in similar groups. Fóth also pointed out that neither the Hungarians nor the Bulgarians were not natives Baskíriának predecessors, there arose out later, probably in the Black Sea coast there was more after the break-up of the Bulgarian-Turkish state.

It is therefore worth reviewing, whether there are historical and other data related to the Hungarians and Bulgarians, Turks lived together, or whether there were any significant impact on each other? The answer of course is yes! The two people in connection Peter Shepherd is already in the eighties made it clear that the Hungarians (or Magyars elődnépei) past history of three thousand year under review at least two and a half thousand years the Bulgarians and the előbolgárok neighborhood, or filled with them.

Common mythological figures: the Hungarians, Bulgarians and Szekely

Előrevetni now worth to the Hungarian and Bulgarian-Turkish ethnic groups in many parts of Eurasia are likely to make an appearance together over the millennia. Thus, through the Caucasus from Bashkortostan in the Khazar Empire, Transylvania, the Black Sea coast in several places in close contact with each other, often would not even be an ally but an enemy. A direct example of the Hungarian Conquest Pechenegs provoked the attack, who was attacked from behind at the request of the Bulgarians, Hungarians. The Hungarians, however, is now the Bulgarians tried to overcome the Byzantine alliance. At the time of the Hungarian Conquest of the Bulgarians had already formed a rather Slavic-speaking states along the lower Danube and the Balkan Peninsula.

Two ethnic groups may be related to each other despite the fact that they are hostile - it is worth only the Roman legends, for example, to refer to abduction of the Sabine women. Nőrablás the common origin of the two peoples and the Hungarian Stag said, well-maintained. Hunor Magor and is linked to the mythological Belard in this story. Belard and researchers in the "Bulgarian" népnévnek a correspondence. Hunor and Magor Belard rob your children of his wives.

A joint Bulgarian-Hungarian relations Dümmerth mythological prince Csaba Dezso according to the legend on the feeds. For example, according to the Arpad-house was related to the Bulgarian kánokkal, and Prince Csaba may also be Bulgarian-Turkish origin, who was preserved by the legend of the Szekely, and sleepy prince who was a close relative. The Székelys many, many people considered descendants, such as Laszlo Rásonyi csuvasoknál szekil existing name or word in the Bulgarian-Turkish origin Székelys it.

Bulgarian-Slavic influences

John Melich according to the terminology of Christian Slavic language rítusból derived from two words. The majority are relatively late and the reception at the horvátból szlovénből. The other, smaller, but earlier origin goes back to the Greek ritual rebuilding. These include the priest on Saturday, cross, a student, accused of, complaint, pilgrim, atrium, Christmas, which ószláv or Church Slavonic (Bulgarian) takeovers - H. By Imre Toth. The Old Testament tradition, going back to use first names (Samuel, David, Solomon) is also Orthodox, especially the Bulgarian custom. Mon Toth notes that Cyril created the first Slavic alphabet, called glagolicát. A wrongly attributed to Cyril and named cirillica somewhat later, was established in Bulgaria. The Bulgarian church regularly used in both scripts. The rovás Szekely, there are indications that the Slavonic alphabets go back. It is likely that the e, o (and perhaps a jury), the signal was transferred glagolicából. The pick-up time of 9-12. century, the period can be made. In contrast, a, h, l, f cirillicában from the search. The Hungarian-Bulgarian relations are very much involved in church life according to Stoyan Radev and outside of the written culture, agriculture, house construction and agriculture in many other areas of Slav-Bulgarian was involved in the Hungarian language. Loan-words such as: hay, straw, shovel, timber, prune, rye, cherry, bean rust, groove, bourne, fallow land, yoke and butcher words.

II. Linguistic parallels that of the Hungarians in foreign-language names

III. Common musical traditions, historical resources

Listen

Read phonetically

New! Click the words above to view alternate translations. Dismiss

Dictionary - View detailed dictionary

И Третата част ... с участието на Индо-иранеца Божидар Димитров :)

Anthropological sensation and the Hungarian-Bulgarian relations - III. Part

Civilization

The latest and most comprehensive anthropological survey of the VIII-IX. century in the Carpathian Basin from the anthropological point of view, the conquerors were in uniform, and resembled the early Bulgars. Now we consider the Hungarians, Bulgarians and several thousand years ago, relations.

Common musical traditions

The Volga bolgárság, archeology, not only demonstrates the importance of Bashkortostan. The origins of Hungarian musical point of view, for example, be regarded as Turkic, Chuvash rare within the Turkish-bound branch, not the world is much better known and more widespread köztörökhöz.

In addition to linguists are still able to practice only in the Hungarian musicologists (music), the roots of high degree of certainty for the conclusions drawn. These studies are Vikár Laszlo Zoltan Kodaly and has only partially confirmed the Finno-Ugric origin, and instead suggest the Bulgarian-Turkish relations.

The music research has not confirmed the primacy of the Finno-Ugric relations, because of the Finno-Ugric peoples (the Cheremis), which is similar to the pentatonic tradition followed by the Hungarians, is not wholly taken over this tradition. In other words, the ancient Hungarian music world clearly csuvasos nature.

Historical sources, the Bulgarian-Hungarian coexistence

The least interesting figure a way - at least for the two peoples of prehistory - the historical sources can be discerned. Therefore, neither the Hungarian nor the Bulgarian textbooks are not (or only marginally mentioned) discuss the possible relationship of two people, or at least several thousand years of continuous relations. As literacy is one of the people was not typical of the conquest and founding of the state before, so it is understandable that in the plains, or szteppéken just wandering through wooded areas, have failed each other chronicles. Not surprisingly, therefore, that this is only uncertain and incomplete sources of peoples remain.

One such source is the Byzantine Rhétoré Priscus, Attila's Huns who lived at the time, and who according to AD Around 463 'east of the Romans sent an embassy to the szaragurok, the Ugric and OnOgurs which peoples migrated their place of residence, as they battle the bocsátkoztak Subarians, who were driven out of the Avars, who in turn led to people living in Ocean coast, move to another region .

The text quoted by Peter Shepherd turns out to be Chinese living along the ocean-zsuan zsuan beat the crowd, which is probably identical to the Avars, the Avars, and it provoked a desperate escape and követségküldést, which is apparently cooperating with each other Ugrian (and thus perhaps Hungarians) and the OnOgurs (Bulgarian-Turkish) was associated. It is also interesting that other researchers say the name of the szaragurok "Ogura white" corresponds to, so they were also the Bulgarian Turks. This means that the Ugric tribes could live with each other and the OnOgurs AD Sun century.

Another source group of Chinese origin, this would be entering into the complex here, but it is worth mentioning that the Chinese probably ting-ling of resources was mentioned as the nations Oguri V century. The Chinese VI. Century has a tie-horse törzsszövetségről speak, in which the u-ho u-go tribe also included, which, interestingly, the researchers can not skip, but Ogura, so Turks are kept. Appears in a later pa-su-ki-li is the Chinese people's resources, which baskíroknak mapped to the experts.

Peter Shepherd on that basis alleges, that the Hungarians have already been in contact with the side of the Urals in Siberia, the Bulgarian Turks, the mountain is not European (Volga), the sides met in this ethnic group. Western Siberia, the ancestors of the Hungarians has accordingly BC 1000-500 between the Bulgarian and Turkish peoples have lived together.

Shepherd added that the AD 585-643 between the Bulgarian Empire, Kubrat (Kurt) during the reign of the Hungarians lived. Then, the Khazar empire was attacked this államalakulatot. Then the Bulgarians were divided into three parts (and probably the Hungarians). Migrated from one part of the Lower Danube towards Asparuh leadership. He is today regarded as Bulgaria's "founding father". The other Bat-Baja team, led by the Khazars came under the rule, and finally a third group migrated north to the Volgához, where even some parts of the Hungarians lived together, at least this proves that the starting East Julian friend from Hungary in the XIII. century Hungarian-speaking groups are found here. The Volga Bulgarian and Hungarian ethnic groups probably söpörhette by the Mongol invasion.

A huge question mark: whether the Turks were előbolgárok?

The Hungarian-Bulgarian research is unique in that the Hungarian scientists are the Bulgarians of Turkish origin, but the origin of bolgárság far from clear, so explain to them the dangerous thing is a bit of Hungarian prehistory. The Hungarian part of scientists, it claims that the Bulgarian ethnic group is embroiled in some kind of name. Thus, it is conceivable that other nations also influenced the development of the Bulgarian nation. The Slav-Bulgarian contemporary historians of recent times and even started to deny the so-called előbolgárok, namely the origin of the early Turkish Bulgarians. (Previously, there were those among the Bulgarian historians who recognized the impact of the Turkish people in Bulgaria in the ethnogenesis.) Bulgarian Today's leading historians, such as Bozsidar Dimitrov, the Bulgarian National Historical Museum director stressed that the Indo-European people előbolgár was, therefore, the Slavs, the Germanic tribes, the Latins, the relative indoirániak. According to the Indo-Bulgarian Dimitrov to the Pamir and Hindu Kush Mountains in the west began. The Bulgarians and another historian, Dimitrov, Petar Dobrev as well elvetődtek next to the Volga. They can not deny that in the Caucasus, the Black Sea coast and along the lower Danube, and in today's Bulgaria, the same group of people appeared. However, we argue that this is not the Turkish people, but it was Indo. (This theory probably is too sympathetic to them, because the Slav-bolgárság 500 years of the Ottoman Turks had suffered dreadfully cruel oppression, yet the Ottoman Empire - even if they do not belong to the Turkic languages ​​csuvasos one, but - köztörök, or Turkic peoples form the largest ethnic group.) If you had a really Bulgarians - or at least in part - indoirániak would you explain some of the archaeological oddity. The Bulgarians, Hungarians and is more easily could be incorporated into the common past of the fact that the Finno-Ugrians the Iron Age (and thus also its predecessors, the Hungarians), the number may be subject to archaeological cultures archaeologist Stephen Fodor to 37 make, and two of them connected with the Bulgarian Turks ( csuvasokhoz), including four by the Turks in general. Indo-European, Iranian, Sarmatian culture effects were detected in the archaeological 17-19 finnugorokkal together. This means that the Bulgarian and the Turkish-Hungarian co-existence in the early stages it is worth further investigation. (Many sources say the Andronovói-Iranian culture live to see the impact of ancient Hungarian and Bulgarian-Turkish or Ugric populations.) Györffy historians such as George were raised that the Hungarian words for 'Hung' syllable-for example, straight from the Indo-European Indo-Iranian "man" ( man) comes from. If the Bulgarians would be Indo-European origin, the ancient Indo-European szóátvételek explain some of the Hungarian ...

Егати цирка :) Преводът с транслейтъра е трагичен, но великомъдрите мисли на авторите се забелязават достатъчно ясно. Тия люде така и не разбраха, че зад имената Угри, Оногури и Венгри стои народ, който вероятно е бил лингвистически сходен с Чувашите и който няма никаква връзка с Дунавските Българи на Аспарух освен, че им е бил Северен съсед и противник в периода преди идването на Маджарите. Може ли Българите да лепнат името Угри/Венгри/Унгарци на новодошлите Маджари, ако са считали, че въпросният народ е бил идентичен със собственото им основно и управляващо племе - Оногундури, Ванандури, Венендери, Нандор. Е съвсем естествено езиковите остатъци от този народ се открват именно в Унгарския, а не в Старобългарския език. Смесването на О,У и В в етнонимите на да ги наречем условно Оногурите и Оногундурите вероятно е станало заради различните транскрипции в Гръцките и Латински източници. Въпреки фонетичната близост обаче, историческите данни изключват тяхната идентичност и тъждественост. А оттам всички езикови конструкции трябва да бъдат преразгледани, щото писмените извори за голямо съжаление на Унгарските изследователи никъде не говорят за Българи-Тюрки или Тюрко-Българи, а вместо това упорито и масово наричат именно Унгарците Тюрки - и като имаме предвид Чувашизмите в езика им, явно с пълно основание :tooth:

Редактирано от turanaga_san
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Никой не знае какво точно е било , за това и фронта е широко отворен и за смешки даже.

Аз по се изненадах от отъждествяването на всеки с турци или тюрки, не се усети много различие.

Особено всичко пък що изповядва исляма е тюрки, без значение дали са били такива или само изповядват исляма.

Не знам къде на друго място сме били заедно , но в сърцето на Унгария сме били около 200 години, та е нормално само заради това да сме роднини доста, а ако и на друго място сме били , кръвта става още повече фактор.

:hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Никой не знае какво точно е било , за това и фронта е широко отворен и за смешки даже.

Аз по се изненадах от отъждествяването на всеки с турци или тюрки, не се усети много различие.

Особено всичко пък що изповядва исляма е тюрки, без значение дали са били такива или само изповядват исляма.

Не знам къде на друго място сме били заедно , но в сърцето на Унгария сме били около 200 години, та е нормално само заради това да сме роднини доста, а ако и на друго място сме били , кръвта става още повече фактор.

:hmmm:

Ами изглежда в много езици, а и в главите на много изследователи разлика между Тюрки и Турци не съществува или е чисто условна. После защо сме били симпатетик с нетюркските теории :) Ами да върнат старата терминология с Турко-Татарите направо. Щото беше много трудно да се измисли някакъв политически и етнически неангажиращ термин за езиковите семейства и да се сложи край на подобни манипулации. Ами да заменим Индо-Европейските езици с термина Германо-Френско-Романски и да гледаме сеир от страни. :) Защото сега излиза, че ние сме необективни и пристрастни с нашите нови теории, а когато десетилетия наред се внушава къде имплицитно къде умищлено, че Аспаруховите Българи били едва ли не Турци, или пък, че съвременнита Татари и Чуваши на Волга били "истинските" Българи и говорили едва ли не на чист "Прабългарски", това е ОК с шринципите на науката. Последното не почива не само на исторически и археологически данни, но липсват и убедителни и еднозначни езикови данни за да се продължават до безкрай подобни научно-фантастични романи.

За мен други неща са по-интересни. Струва ми се, че авторът на тези писания е чел нещо от дискусиите в този форум, обаче нещо не е доразбрал. :tooth: Но както и да е, колкото може толкова. Може и преводът да е проблема, щото анализът зад приказките изглежда доста малоумен :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Рицарю в университетите не учат и автохтоноистките глупости с които заливаш форума, така че по-кротко със сравненията!

Маджарите се появяват в Северен кавказ в 463 г. заедно със савирите и оногурите. Симоката ги нарича уроги. И днес в районите на Балкария и в Кумо-маничката падина се среща топонима Маджар. След изтеглянето на вннтр и маджарите се преселват на север, като поданици на Хазария. Местността Ателкуз (междуречието) е между Прут, Днестър и Днепър. Самите Оногури също са били явно ако не изцяло, то поне смесени с угри. Връзката оногури-унгари е показателна. Същото се отнася и за савирите, савартите-асфали са възприемани от маджарите като сроден народ.

Глишев, ще те зарадвам! Я виж това, вие бягате от този сайт като от прокажен, но много губите, защото този сайт е един от най-богатите за българска история, отстъпва по обем единствено на "Промакедония"!

Хр.Димитров. Българо-унгарските отношения през средновековието. С.1998.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/HR_Dimitrov_BG_HU_otnoshenija.pdf

и една статия:

Ж.Войников. БЪЛГАРО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА В СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_HU_Granica_v_Srednite_vekove.pdf

И още нещо, наистина спорно! Маджарите обичат да послъгват, това е по техни данни, така че на тяхна отговорност.

Ж.Войников. ЕЗИКЪТ НА ДАГЕСТАНСКИТЕ ХОНИ-САВИРИ.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/EZIK_DAGESTAN_HONI_SAVIRI.pdf

----------------------

Книгата на Юхас изобщо не е нелепа! Просто трябва да си поразмърдате мозъците!

Петер Юхас. Кирил и Методий в Българска Моравия. С. 2000.

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/P_Juhas_Kiril_Metodij_Moravija.pdf

Редактирано от glishev
Прав си за самия автохтонизъм, но без лични забележки и генерализации, моля.
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

За съжаление книгата на Юхас не предизвика необходимия дебат.Тезата си има своите основания както и слабости разбира се.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За съжаление книгата на Юхас не предизвика необходимия дебат.Тезата си има своите основания както и слабости разбира се.

------------

При сегашното умряло състояни не БГ-историческата наука, смятам че никакви дебати не са възможни! Кой ще ги води?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Рицарю в университетите не учат и автохтоноистките глупости с които заливаш форума, така че по-кротко със сравненията!

Маджарите се появяват в Северен кавказ в 463 г. заедно със савирите и оногурите. Симоката ги нарича уроги. И днес в районите на Балкария и в Кумо-маничката падина се среща топонима Маджар. След изтеглянето на вннтр и маджарите се преселват на север, като поданици на Хазария. Местността Ателкуз (междуречието) е между Прут, Днестър и Днепър. Самите Оногури също са били явно ако не изцяло, то поне смесени с угри. Връзката оногури-унгари е показателна. Същото се отнася и за савирите, савартите-асфали са възприемани от маджарите като сроден народ.

Глишев, ще те зарадвам! Я виж това, вие бягате от този сайт като от прокажен, но много губите, защото този сайт е един от най-богатите за българска история, отстъпва по обем единствено на "Промакедония"!

Хр.Димитров. Българо-унгарските отношения през средновековието. С.1998.

http://www.bulgari-i...otnoshenija.pdf

и една статия:

Ж.Войников. БЪЛГАРО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА В СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ.

http://www.bulgari-i...nite_vekove.pdf

И още нещо, наистина спорно! Маджарите обичат да послъгват, товае по техни данни, така че на тяхна отговорност.

Ж.Войников. ЕЗИКЪТ НА ДАГЕСТАНСКИТЕ ХОНИ-САВИРИ.

http://www.bulgari-i...HONI_SAVIRI.pdf

----------------------

Книгата на Юхас изобщо не е нелепа! Просто трябва да си поразмърдате мозъците!

Петер Юхас. Кирил и Методий в Българска Моравия. С. 2000.

http://www.bulgari-i...ij_Moravija.pdf

Приятелю, не знам как се среща формата ''маджар'' на Кавказ, но като цяло няма нужда от констатация , че нито П. Добрев, нито Ж. Войников могат да боравят със 30-тина речника от фонда на азиатските говори. Това в университетите поне го знаят.

И моля , не бързай да вадиш прибързани заключения, без да си ме чул дори.

Ето какво казва един унгарски тюрколог Дюла Немет - :post-70473-1124971712:

" Струва ми се ясно , че в действителност Унгария се състояла от две части : от страната на някогашните Седмина маджари, управлявана от княз Арпад , и от Трансилвания , където , като някакъв васал на Арпад , една отмираща прослойка , респективно една тюркобългарска династия от племето Дюла , господствала над народ , съставляван по същество от унгарци ".

На мене тук фантасмагоричните тези ми дойдоха в доста повече.

1. Нито българите са тюрки ;

2. Нито предишните европейски поселения от гепиди, готи, язиги, келти ,и "азиатските" авари , хуни и българи са някакви близки на маджарите народи. Нито хуните, нито аварите(иранци според най-новите изследвания , келтоскити според автохтонистите) , нито българите имат нещо общо с угро-финскито племе на маджарите.

Инфантилните напъни да се изкара, че унгарците са дошли да освободят някакви техни сродници -хуни, авари или тюрко-българи са най-малко несериозни .

Това не значи, че не съм съгласен с тезите ти или търся някаква зона на конфронтация, изказах само един историографски факт .

Освен това, горещо ти благодаря :v: за книгата на Хр. Димитров, която търся от 3 години и все не успявам да намеря.

За тезите на Юхас не е достатъчно само познания по политическа география , но и по църковна история. Нито Мосабург е града на св. Андроник , нито Мосабург (Блатноград) е Велеград , нито Велеград е Сирмиум . За Велеград отдавна има предостатъчно архерологически данни , които би трябвало П. Юхас да познава.

Тъй като в Мосабург е намерена българска керамика (аналог на Плисковско-Преславската ) , както и печат на българския архиепископ Георги (876 - неизв.) , то не се изключва някаква възможност за български църковен супремат над Панония (Блатненското княжество) , но не и над Великоморавия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Интересна монография за унгарски думи в българския език:

Gyula Décsy. Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. 1959.

Там се споменава, че най-ранната поява на унгарски думи в български текстове е от средата на 14 век.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Интересна монография за унгарски думи в българския език:

Gyula Décsy. Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. 1959.

Там се споменава, че най-ранната поява на унгарски думи в български текстове е от средата на 14 век.

Сиреч ,:book: написаното по проблематиката на въпроса , като се начене от проф. Б. Цонев и до Геза Фехер е невярно и си е плод на техните фантазии . :post-70473-1124971712: Благодаря , Перкунас !:good:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...