Отиди на
Форум "Наука"

Произход на името "Атила"


Recommended Posts

 • Потребител

Вижте на какво попаднах:

Атила:

Meaning noble Query method Match substring

Record number: 29

Proto-Germanic: *a/t|V-l=; *o:/t|V-l=; *o:do:/; *atte:n

Meaning: inheritance, heir; noble

IE etymology:

Gothic: { at|ala- in PN (Athalaricus etc.) }; *haim-o:t|li n. (ja) `homestead, landed property inherited in the family'; atta m. (n) `father'

Old Norse: ad|al n. `Art, Begabung; Hof, Erbgut, Eigentum; ad|ili m. `der Fu"hrer eines Prozesses'; o:d|al n. `(va"terliches) Erbgut, Eigentum; Heimat'

Old Swedish: at|al-

Swedish: odal

Old Danish: atha"l-; odel `Erbgut'

Old English: a"t|ele, et|ele `noble, eminent; famous, singular; noble, vigorous, young'', a"t|elo, pl. a"t|elu, -o n. `nobility, pre-eminence, origin, family, race, nature, talents, genius'; e:t|el (a":t|el), gen. e:t|les m., n. `one's own residence or property, inheritance, country, realm, land, dwelling, home', a"t|el, -t|les m., n. `id.'

Old Frisian: e:dila `Urgrossvater'; ethel-; e:thel, e:del `Erbgut'

Old Saxon: athal-; athali `edle Abkunft'; ethili `adelig, edel'; o:thil `Erbgut, Eigentum, Heimat'

Middle Dutch: adel m.; adel `edel geboren; wettig, echt'

Middle Low German: a:del m., n. `Art, Begabung, Hof, Erbgut, Eigentum'

Old High German: adal n. (8.Jh.) `edles Geschlecht'; edili `adelig, edel'; uodil `Erbgut, Eigentum, Heimat'; uota eig. "Urgrossmutter"; atto `Vater'

Middle High German: adel st. n., m. 'geschlecht, edlesw geschlecht, edler stand'; atte wk. m. 'vater; der alte'

German: Adel m.; dial. a"tte `Vater'

Record number: 2749

Proto-IE: *ata, *atta <PIH *a->

Nostratic etymology:

Meaning: father

Hittite: atta- c., Lyd. ata- (Tischler 92)

Other Iranian: Osset a"da `Vater'

Old Greek: voc. a/tta `Va"terchen'

Slavic: *otьcь, *otьnъ(jь)

Germanic: *a/t|-Vl=; *o:/t|-Vl=; *o:d-o:/ f.; *att-an- m.

Latin: atta m. `Vater; Kosewort der Kinder dem Vater gegenu"ber'

Celtic: MIr aite `Pflegevater'

Albanian: at `Vater'

Russ. meaning: отец

References: WP I 44, Buck 103

Record number: 671

Eurasiatic: *?Vt.V

Meaning: elder relative

Borean:

Indo-European: *att-

Altaic: *e>/t`e\

Dravidian: *at-

Eskimo-Aleut: *ata, *ata-ata

Record number: 453

Proto-Altaic: *e>/t`e\

Nostratic:

Meaning: elder relative

Russian meaning: старший родственник

Turkic: *Ata / *Ete

Mongolian: *ec^ige

Tungus-Manchu: *(x)eti-

Korean: *a\ta>/

Japanese: *t@t@, *ti

Comments: Цинциус 1972a, 37-40. Poppe 51, 56, АПиПЯЯ 296, Дыбо 6; a weak attempt of disproving the etymology see in TMN 1, 188. A "nursery" word, represented in all Altaic subgroups. Ramstedt (KW 129) compares the Mong. form with Turk. *ec^i / *ec^e 'elder brother', but it is obviously closer related to *ata (Mong. *ec^i-ge = Turk. *ete-ke / *ata-ka). The form *ete-k`e, reflected in Turkic, Mongolian and Tungus, is probably an archaic diminutive, and Doerfer's (TMN 2, 9) attempt to treat the Turk. form as a compound ata 'Vater' + a"ka" 'a"lteres Geschwister' is certainly faulty.

________________________________________

Record number: 1430

Proto-Turkic: *Ata / *Ete

Altaic etymology:

Meaning: 1 father 2 uncle 3 ancestor

Russian meaning: 1 отец 2 дядя 3 предок

Old Turkic: ata 1 (OUygh.)

Karakhanid: ata, ataqy 1 (MK)

Turkish: ata 3, dial. ede 2

Tatar: ata, eti 1, etkej 2

Middle Turkic: ata (Pav. C.) 1

Uzbek: o|ta 1

Uighur: ata 1, 3

Sary-Yughur: ata 1

Azerbaidzhan: ata 1

Turkmen: ata 'father's father'

Khakassian: ada 1

Oyrat: ada 1, 3

Tuva: a'da 1

Tofalar: ada 1, 3

Kirghiz: ata 1, 3

Kazakh: ata 1

Noghai: ata 1, 'male'

Bashkir: ata 1, 'male'

Balkar: ata 1

Karaim: ata 3

Karakalpak: ata 3

Kumyk: ata 1

Comments: EDT 40, 48, VEWT 31, ЭСТЯ 1, 200-201, TMN 2, 5-6, 9, Лексика 294, 304.

Record number: 252

Proto-Mongolian: *ec^ige

Altaic etymology:

Meaning: father

Russian meaning: отец

Written Mongolian: ec^ige (L 292)

Middle Mongolian: ec^ige (HY 28, SH), ec^e (SH), ic^iga" (MA)

Khalkha: eceg

Buriat: esege

Kalmuck: ecэgэ

Ordos: ec^ige

Dagur: ec^ig (Тод. Даг. 141) ecihe (MD 139)

Comments: KW 129, TMN 1, 187.

________________________________________

Record number: 307

Proto-Tungus-Manchu: *(x)eti-

Altaic etymology:

---------------

Атила ще излезе от германски произход!

Редактирано от Щекн Ичр
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз съм останал с впечатлението, че към момента германската етимология е общоприета за името Атилла (ата "баща" -илла умалителен суфикс, "бащица"). Друг е въпросът дали това е името на човека или е негово прозвище. За момента лично аз приемам мнението на проф. Добрев, че оригиналното име е Етел. Изглежда ми добре обосновано.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да, това е популярна хипотеза сред западноевропейски учени. Разглеждана е най-вече във връзка с персонажа "Атли"/"Етцел" от старогерманската легендарна литература между VII и XIII в., чийто прототип е историческият хунски владетел от V в. Но да уточним: не става дума за германски произход на самата личност, а само на името "Атила". Готски имена у хуните и изобщо появата на имена от един език у друг степен народ не са нещо необичайно.

На готски "баща" е "atta"/"attar", сродно с други германски форми като добре известните исл. "föður", англ. "father", нем. "Vater" или нид. "vader" (и с много други ИЕ форми, разбира се). Докато "-ila" е готско умалително окончание, засвидетелствано например в "Totila", "Suuintila", "Uulfila" и пр. Оттам и хипотезата, че "Attila" по произход може да е готско обръщение или титла, приблизително означаваща "бащица".

Може би най-достъпният научнопопулярен преглед на тази хипотеза правят Дж. Толкин, Кристофър Толкин и Алън Блис в: "The Legend of Sigurd and Gudrún" и във "Finn & Hengest. The Fragment and the Episode".

Тук е интересно да се отбележи смисловото и звуково сходство например със ст. тюрк. "ata", "баща".

---------

Кухулин, ако оригиналното име е "Етел", това пак дава възможности за германски произход. На ст. англ. "aethel" означава "благороден" ("aetheling" - "принц", издънка на благороден род) и е често срещан елемент в лични имена: "Aethelbert", "Aethelmund", "Aethelstan".

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, това е популярна хипотеза сред западноевропейски учени. Разглеждана е най-вече във връзка с персонажа "Атли"/"Етцел" от старогерманската легендарна литература между VII и XIII в., чийто прототип е историческият хунски владетел от V в. Но да уточним: не става дума за германски произход на самата личност, а само на името "Атила". Готски имена у хуните и изобщо появата на имена от един език у друг степен народ не са нещо необичайно.

На готски "баща" е "atta"/"attar", сродно с други германски форми като добре известните исл. "föður", англ. "father", нем. "Vater" или нид. "vader" (и с много други ИЕ форми, разбира се). Докато "-ila" е готско умалително окончание, засвидетелствано например в "Totila", "Suuintila", "Uulfila" и пр. Оттам и хипотезата, че "Attila" по произход може да е готско обръщение или титла, приблизително означаваща "бащица".

Може би най-достъпният научнопопулярен преглед на тази хипотеза правят Дж. Толкин, Кристофър Толкин и Алън Блис в: "The Legend of Sigurd and Gudrún" и във "Finn and Hengest. The Fragment and the Episode".

Тук е интересно да се отбележи смисловото и звуково сходство например със ст. тюрк. "ata", "баща".

---------

Кухулин, ако оригиналното име е "Етел", това пак дава възможности за германски произход. На ст. англ. "aethel" означава "благороден" ("aetheling" - "принц", издънка на благороден род) и е често срещан елемент в лични имена: "Aethelbert", "Aethelmund", "Aethelstan".

Така е. До такава степен, че в унгарските легенди го споменават като Бендегуз, и е син на Мунджук.

"

Az időszámításunk szerint 406 körül született Mundzsuk fiaként. A magyar mondákban Bendegúz néven szerepel. "

http://hu.wikipedia.org/wiki/Attila_(hun_uralkod%C3%B3)

Българското Вики не го споменава.....:book: :book: :book:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Кухулин, ако оригиналното име е "Етел", това пак дава възможности за германски произход. На ст. англ. "aethel" означава "благороден" ("aetheling" - "принц", издънка на благороден род) и е често срещан елемент в лични имена: "Aethelbert", "Aethelmund", "Aethelstan".

Това е интересен вариант. На прима виста излизат няколко въпроса - първо, като че ли aethel се употребява малко по-късно и малко по-западно от хуните; второ, контаминацията до Атила става по-малко вероятна, ако човекът си е носил хубаво германско име; трето, от прастари времена индоевропейските имена са предимно двусъставни, включително Етелберт и другите по-горе. Съмнявам се да открием старогерманско/староанглийско име Етел.

Иначе хипотезата е хубава, занимателна. Заслужава си по-внимателно обмисляне :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Съществува скандинавско лично име Атли (Atli). Атли е герой в героичните песни от Старата Еда и в "Сага за Вьолсунгите" (XIII в.), паралелен с Етцел (Etzel) от "Песен за Нибелунгите" (XIII в.). Освен това е засвидетелстван и в ст. англ. Widsith (VII в.): "ætla weold hunum", "Етла владял хуните".

В скалдовата поезия Atli е и едно от прозвищата на божеството Тор.

Засвидетелствани са и скандинавски лични имена от IX-XIII в.: Atli Buðlason, Atli Hringsson, Atli Iðmundsson, Atli jarl Sogna, Sigmund Atlason.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това е интересен вариант. На прима виста излизат няколко въпроса - първо, като че ли aethel се употребява малко по-късно и малко по-западно от хуните; второ, контаминацията до Атила става по-малко вероятна, ако човекът си е носил хубаво германско име; трето, от прастари времена индоевропейските имена са предимно двусъставни, включително Етелберт и другите по-горе. Съмнявам се да открием старогерманско/староанглийско име Етел.

Иначе хипотезата е хубава, занимателна. Заслужава си по-внимателно обмисляне :)

Нищо чудно няма да си взел това име. Когато се е възпитавал при римляните, сигурно е имало с него заедно и юноши на други вождове, владетели от гермаските племена. Името Бендегуз е доста тежко да се произнася.

така, че нищо чудно няма, като син на цар да са му дали името Етел хунът.:hmmm: :hmmm: :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Но има скандинавско Атли. Атли е герой в Старата Еда

А то свързва ли се етимологично с ethel? Ако има връзка и не е само звуково подобие, значи последният въпрос отпада.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нищо чудно няма да си взел това име. Когато се е възпитавал при римляните, сигурно е имало с него заедно и юноши на други вождове, владетели от гермаските племена. Името Бендегуз е доста тежко да се произнася.

така, че нищо чудно няма, като син на цар да са му дали името Етел хунът.:hmmm: :hmmm: :hmmm:

Много предположения, малко фактология :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

А то свързва ли се етимологично с ethel? Ако има връзка и не е само звуково подобие, значи последният въпрос отпада.

Нямам отговор :) Мога само да изредя фактите, които знам. Може би все пак по-скоро името Atli произлиза от легендарния Атила, а aethel е самостоятелна дума. Но това е мое частно и несигурно мнение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Може би все пак по-скоро името Atli произлиза от легендарния Атила, а aethel е самостоятелна дума. Но това е мое частно и несигурно мнение.

Изглежда си прав, защото С.Л. Николаев дава PIE *atta > PG *attēn > ON aδal, OE ethele (линк).

Най-вероятно Атли е съкратено от Атила, а адал е когнат на едел. Стана малко като главоблъсканица :laugh:

Освен това ми се струва, че има и фонетичен проблем, ако истинското име на Атила е било герм. Aethel "благороден". Няма как при това положение по-късно да премине в Etzel поради горните добре установени зависимости.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Все пак гот. Attila "бащица" и ст. англ. aethel "благороден" нито са синоними, нито са на един и същи език, нито са засвидетелствани по едно и също време. Но звуково са достатъчно близки, така че още в ранното Средновековие да е ставало объркването им в германоезичния ареал.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Но звуково са достатъчно близки, така че още в ранното Средновековие да е ставало объркването им в германоезичния ареал.

Имената Etel и Еthel са близки, но не са еднакви. Ето какво става между V и IX в. (Голямото високонемско отместване):

II фаза:

/t/ > /ts/ (written <z> or <tz>), съответно two > zwei и Еtel > Etzel

...

IV фаза:

/θ/ > /d/, съответно thenken > denken и Ethel > Edel

В това време името Attila отива в Скандинавия, където избягва тези промени и вместо това се трансформира в Atli.

С други думи, реконструкцията въз основа на Attila и Etzel почти сигурно е Etel.

Проф. Добрев свързва Етел със старото име на р. Волга - Етел, Атил, Ител, Итил, освен това с имената Телец и Телериг.

Проф. Мудрак етимологизира Етел / Итил / Атил на кавказска основа (през лакски език) до atil "мокър, влажен".

Голяма лингвистика, ей :laugh:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мда...друго нещо си е титулатурата, от дълбините на историята та до наши дни.

Ако я нямаш - много предположения , малко фактология.

Виж , ако си професор ,каквото и да кажеш те цитират като светото писание.

Лошото е като се подредят двама професори един до друг - кой сега от тях е прав?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мда...друго нещо си е титулатурата, от дълбините на историята та до наши дни.

Ако я нямаш - много предположения , малко фактология.

Виж , ако си професор ,каквото и да кажеш те цитират като светото писание.

Лошото е като се подредят двама професори един до друг - кой сега от тях е прав?

Който ти е шефа....Или този който има на кило повече публикации. Или който има повече съюзници....

:whistling: :whistling: :whistling:

Link to comment
Share on other sites

Името Бендегуз е доста тежко да се произнася. така, че нищо чудно няма, като син на цар да са му дали името Етел хунът.

В Унгария има ли публикувана етимология на името Бендегуз?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Пропускате опцията да е Авитохол - АвиТохоЛ + окончание А. :biggrin: Което не е чак толкова невъзможно, защото често имаме случаи на сбиване на някои имена къде по-малко, къде до неузнаваемост - Тамерлан, Авицена, Конфуций, Саладин ... Това разбира се не решава въпроса за произхода и значението на името. При всички случаи обаче е твърде вероятно Атила да не е собственото му име, а прозвище, умалително или названието му сред някое от другите племена (примерно готи или германци), което от тях е преминало и в двете римски империи, а от там в изворите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Който ти е шефа....Или този който има на кило повече публикации. Или който има повече съюзници....

:whistling: :whistling: :whistling:

Ами аз по принцип гледам да цитирам обосновани мнения, поне доколкото мога да преценя.

В случая проф. Добрев е направил доста силен фонетичен и морфологичен анализ на имената Телец (< *Етелек) и Телериг (< *Етелриг). Цялото мнение може да се прочете в неговата тема (линк).

Проф. Мудрак пък е изписал четири машинописни страници по въпроса Итил < атил "мокър, влажен", включително анализ на калкирането в праславянски *vъlg "влага" (линк).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ОК, Кухулин, хубаво е, че вкарваш точност в моите недотам точни идеи.

Link to comment
Share on other sites

Изглежда си прав, защото С.Л. Николаев дава PIE *atta > PG *attēn > ON aδal, OE ethele (линк).

Най-вероятно Атли е съкратено от Атила, а адал е когнат на едел. Стана малко като главоблъсканица.

Освен това ми се струва, че има и фонетичен проблем, ако истинското име на Атила е било герм. Aethel "благороден". Няма как при това положение по-късно да премине в Etzel поради горните добре установени зависимости.

Атли е друго едно прозвище на Атила и то има за генетична основа праб. атли "конник".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Унгария има ли публикувана етимология на името Бендегуз?

споменато е:

Хрониката на Кезаи Bendacuz,

Хрониката на Вудаи Bendeguz,

Дубничката хроника .Bendekuz,

Братиславската хроника Wendeguz,

Vienna Illuminated Chronicle, Bendekus, Bendeguck,

Туроци, Bendekucz.

Арминий Вамбери(Произхода на Унгарците), казва, че произхожда от персийската дума «bende-i-kusz» - робът на тъпана.

Според други е от Mundzukh, Mundzuk, Munduzug се е трансформирал на Bunduzugg, Bunduguzz а от там на Bendakuzz.

Превод от тук:

http://www.kislexikon.hu/bendeguz.html

:book: :book: :book:

Link to comment
Share on other sites

Арминий Вамбери(Произхода на Унгарците), казва, че произхожда от персийската дума «bende-i-kusz» - робът на тъпана.

Според други е от Mundzukh, Mundzuk, Munduzug се е трансформирал на Bunduzugg, Bunduguzz а от там на Bendakuzz.

Благодаря Ви!

Втората етимология е фонетически невъзможна, а първата е направо глупаво-смешна.

Според мене в основата на това прозвище на Атила лежи праб. бедек "голям" и куз "река", т.е. Голямата Река. Така най-вероятно нарича Волга някое от прабългарските племена в Западнохунската Империя на хан Атила.

Тази етимология се потвърждава и от това, че Атила кръщава най-големия си син Денгирчик, което е от тъждественото по форма умалително съществително име със значение "малка река".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Атли е друго едно прозвище на Атила и то има за генетична основа праб. атли "конник".

Според мен това заключение не е много сигурно, защото:

- името Атли се споменава само в скандинавски контекст и то след X в.

- името Атила е известно в Европа още през V в. и вероятно има готски произход

- прабълг. *атли (пратюрк. *атли, чув. утлъ) звучи 1:1 с норвежкото име Атли

При това положение ми се струва много по-вероятно името Атли да е производно от Атила. Ако беше генетично свързано с *атли "конник", все щеше да претърпи някакви фонетични изменения, прекосявайки Европа от Урал до Исландия в продължение на 5 века, още повече - без да остави следа. Не знам, може да греша относно фактите и изводите, но така си мисля.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Атли е друго едно прозвище на Атила и то има за генетична основа праб. атли "конник".

А от Атила идва и името на британският премиер Атли (Attlee), пряк потомък 50-то поколение на Атила, на английските крале Ателстан и Етелред. Изобщо хуно-българи навсякъде. laugh.gif

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...