Отиди на
Форум "Наука"

Магически квадрат, пресътворен от Мария Чулова


Recommended Posts

 • Потребител

Магически квадрат по огледалния метод

л е г г а в а р т е т я р я т е т р а в а г г е л

е г г а в а р т е т я р а р я т е т р а в а г г е

г г а в а р т е т я р а ц а р я т е т р а в а г г

г а в а р т е т я р а ц а ц а р я т е т р а в а г

а в а р т е т я р а ц а р а ц а р я т е т р а в а

в а р т е т я р а ц а р д р а ц а р я т е т р а в

а р т е т я р а ц а р д н д р а ц а р я т е т р а

р т е т я р а ц а р д н а н д р а ц а р я т е т р

т е т я р а ц а р д н а ∑ а н д р а ц а р я т е т

е т я р а ц а р д н а ∑ е ∑ а н д р а ц а р я т е

т я р а ц а р д н а ∑ е л е ∑ а н д р а ц а р я т

я р а ц а р д н а ∑ е л а л е ∑ а н д р а ц а р я

р а ц а р д н а ∑ е л а iῶ а л е ∑ а н д р а ц а р

я р а ц а р д н а ∑ е л а л е ∑ а н д р а ц а р я

т я р а ц а р д н а ∑ е л е ∑ а н д р а ц а р я т

е т я р а ц а р д н а ∑ е ∑ а н д р а ц а р я т е

т е т я р а ц а р д н а ∑ а н д р а ц а р я т е т

р т е т я р а ц а р д н а н д р а ц а р я т е т р

а р т е т я р а ц а р д н д р а ц а р я т е т р а

в а р т е т я р а ц а р д р а ц а р я т е т р а в

а в а р т е т я р а ц а р а ц а р я т е т р а в а

г а в а р т е т я р а ц а ц а р я т е т р а в а г

г г а в а р т е т я р а ц а р я т е т р а в а г г

е г г а в а р т е т я р а р я т е т р а в а г г е

л е г г а в а р т е т я р я т е т р а в а г г е л

Съдържанието на квадрата от Четвероевангелието на цар Иван Александър

Спечелих наградата на "Единение Д.Е.Н."

Ще издадат една от моите книги и ще получа парична награда.

С есето за магическия квадрат ще участвам в конференция в Рила през август 2011г.

Редактирано от Mariya Chulova
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Добре дошли във Форумите на сп. "Българска наука", поздравления и честито :)

А какво е това "Единение Д. Е. Н." ("Добруващо Единение за Народите"), което няма действащ сайт?

И в какъв смисъл сте "пресътворили" квадрата? Той не е неизвестен.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако притворите (примрежите) очи и дефокусирате ще видите, че така подредени буквите образуват "квадрати"... ромбове май са в горния пример. :)

Поне така го видях аз тоз Магически квадрат... като едно времем книжките за 3D-картинки "Магическо око"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Здравейте, всички Вие, които се вълнувате от конкурсната тема.

В хижа "Рилски езера" участвах в симпозиума на тема "Новата педагогика" с доклад и презентация на идеите от спечеления от мен конкурс по поставена задача от "КЕИТ", Единение Д.Е.Н. и "Минута е много".

На 12 август 2011 г. получих грамота за спечелен конкурс за най-добър отговор на задача:

"Допълнителни стеганографски правила, решения и послания в магическия квадрат на Четвероевангелието на цар Иван Александър".

На 5 ноември 2011 г. ще се излъчи записът от награждаването, където можете да ме видите пред Вълчитрънското съкровище и да се наслаждавам на картина от професор Иван Гонгалов.

Понеже историците са дейни тук, ще подскажа, че следващата загадка има връзка с колобъра.

Много не бива да ми завиждате за издаването на книга, защото тези, които са писали, много добре знаят пътя до публикуването...

А колкото до паричната награда... Вече почерпих в литературен клуб "Младост" в гр. Пловдив, неколцина от моя род от страна на поборника Марин Савов от гр. Баня и предстои да почерпя приятелите.

филология, култура и политика

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

ТВ програмата е променена и бр. 750 ще бъде излъчен на 12 ноември 2011 г. от 14.30 часа. В кратък репортаж ще чуете само част от мотивите на комисията за награждаването. Състезанието е външна продукция и се самофинансира. Наградите са символични - по 10 лева на точка и няколко книги.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител

Презентация в "Българска наука"

Ако не се отвори, копирайте кода в браузъра си!

image.nauka.bg/file/s_Presedineni.ppt

Редактирано от Mariya Chulova
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Символьно-аналитические наблюдения

Магического квадрата в Лондонском Четвероевангелии

царя Иоанна Александра (1331-1371 г.)

Автор Мария Чулова, Болгария

«Никто из наших первых царей не выглядел настолько великим как царь Иван-Александр – по своей военной мощи он как второй Александр Великий, а по своей вере и набожности он как второй Святой Константин; поэтому он победил всех своих врагов, подчинил их себе и установил мир во Вселенной»

Из „Восхваления Ивана-Александра” (1337 г.), написанном анонимным автором

Магический квадрат в Лондонском Четвероевангелии восхваляет божественный характер царской власти Иоанна Александра (пр. 1331-1371 гг.) и изображает крест, в котором написано имя и титул «Иоанн Александра цар /-я, -ят/» [прочтение оригинала в современной кириллице: ИоАЛЕКСАНДРАЦАРЯт] в четырех направлений мира. Вокруг креста существует опасность, которая изображена змеей. Эта змея олицетворяет врагов Болгарии и христианства. Буквы на этом кресте отмечены разным цветом, и этот крест начинается симметрично снизу и сверху с третьего знака со стороны квадрата, объединяя три буквы, в которых нет симметрии. Единственные слова, которые можем прочитать на кресте - это «царь» и «Иоанн». Османские завоеватели в ту пору уже пытаются разделить и разъединить Болгарское царство, и подчинить болгарских правителей, и сделать их своими вассалами.

Рис. 1. Фотография Магического квадрата в Лондонском Четвероевангелии.

Очень четко видно единство в отображении имени Иоанн, которое находится в центре равностороннего квадрата, стороны которого составлены 25-ю буквами. Также лигатура «Ио» (Iω) находится в центре мысленной окружности, в которой вписана фигура ромба, в очертаниях которой использована 48 раз характерная болгарская буква «Ят» (ѣ). Отсутствуют четыре буквы «Ят», которые могли бы завершить фигуру ромба и математической прогрессии, но в этом случае они бы выходили за ограничивающие рамки стилизованного квадрата.

Прикладной лингвистический метод для разгадки этой фигурной поэмы, зеркальная загадка и способы для ее составления требуют закрытого прочтения только на Магическом квадрате для раскрытия вложенной в нем символики. Этот метод оказался недостаточным, и для меня было полезно тоже создавать подобные магические квадраты, чтобы проверить гипотезы доктора Рауля Савани (Rahul Savani, London School of Economics) и взвесить другие комментарии по этому вопросу. В результате оказалось, что практическое построение схожего квадрата было очень просто и легко. Я сама смогла воспроизвести несколько раз этот Магический квадрат, не глядя на распечатанные копии сканированного оригинала.

Количественный математический анализ нам помог усвоить принцип симметрии и несложного способа для быстрого построения таких квадратов. Этот метод вполне отвергает и опровергает гипотезу о существовании 11 миллионов комбинаций имени Иоанна Александра царя, потому что я исследую только полные выражения, а не части слов, которые неизбежно получаются при симметрическом вписывании одинаковых букв во внутренних ромбах. В них написаны с ясным сознанием буквы именно таким образом, что при этой комбинаций в результате расположения в нем появляется имя царя. Вот почему одни и те же кириллические буквы в квадрате обозначаю (индексирую) разными цифрами, чтобы показать математическую закономерность. Это можно представить таким образом: Ио[анн]А1ЛЕКСА2НДРА3ЦА4Р1Ят. Для выполнения такого квадрата вообще не обязательно, чтобы его автор (монах Симеон) был математиком. Это является эзотерическим познанием, но это не значит, что средневековый автор владел какими-то древними познаниями о прогрессии и регрессии. Духовная практика исихия или богомудрое молчание действительно связана со словесными мантрами, но они встречаются также и во многих восточных культурах.

Рис. 2. Представление Магического квадрата современными кириллическими буквами.

1. Лигатура «Ио» (Iω) со значением Иоанн встречается только один раз и находится в центре квадрата;

2. Буква «А1» это заглавная буква имени Александра и встречается четыре раза от центра с лигатурой «Ио» (Иоанн) к четырем краям креста.

3. Буква «Л» встречается только в имени царя Александра и только в ромбе всего восемь раз. Число восемь получается как сумма числа предыдущей буквы и числа четыре. Оно связывается с четырех сторон квадрата и ромба, оно символизирует четыре направления мира и самого христианского креста. То же самое правило относится к целому ромбу, а равносторонние треугольники, окружающих его, следуют правилом регрессии, а именно, что каждая следующая буква встречается в четыре раза меньше. Совпадают количества букв второй «Р» и «Ят», которые равны 48. Это потому, что ромб с буквы «Ят» является самым большим и незавершенным. Количество букв «Ят» должно быть 52, если продолжится прогрессия.

4. Буква «Е» встречается 12 раз только в ромбе с именем царя.

5. Греческая буква «Кси» (ξ) встречается 16 раз только в ромбе.

6. Буква «А2» это вторая буква «А» в имени царя и, возможно, в слове «днес» (рус. «сегодня»), которое можно прочесть, если заменим букву «Кси» буквой «С» - встречается 20 раз.

7. Буква «Н» в имени царя и условное слово «днес» только в двухнаправленном прочтении встречается 24 раза.

8. Буква «Д» в имени царя Александра и в «днес» - 28 раз.

9. Буква «Р» в «Александр» и в «цар» встречается при двустороннем прочтении. Во внутреннем ромбе есть симметрия, следуя правилу 28 плюс четыре, и все «Р» проявляются 32 раза, а во внешнем ромбе «Р1» в словах «цар», «царя» и «царят» встречается 48 раз.

10. Буква «А3» является падежным окончанием «а» в «Александра» и всегда участвует при прочтении наоборот в слове «царь», только в двух направлениях – всего 36 раз. Предыдущая буква это «Р», и к числу ее проявлений 32 прибавляем 4, и получается тоже 36.

11. Буква «Ц» употребляется в словах «цар», «царя» и «царят», читается тоже в двух направлениях и встречается 40 раз.

12. Буква «А4» в словах «цар», «царя» и «царят» в крайнем ромбе встречается 44 раза.

13. Буква «Р1» уже была анализирована выше – встречается 44 раза плюс 4, вполне согласовано с симметрией ромба, всего 48 раз.

14. Староболгарская буква «Ят» читается как «Я» и участвует в незавершенном ромбе. Она употребляется как определительное окончание /-ят/, согласно болгарской грамматике. Только восемь раз участвует как неопределенная форма «я». Встречается 18 раз по вертикали (сверху вниз) и еще 18 раз по вертикали (снизу сверху) в слове «царят» - 36 раз. По горизонтали (слева направо) в слове «царя» (с неопределенным окончанием /-я/, согласно болгарской грамматике) встречается 48 раз.

Тут прекращается прогрессивное увеличение с 4 и начинается регрессивное уменьшение с 4 в ТЕТ1Р2А5ВА6Г(н)Г1Е1Л1.

Буква «Т» - 11 раз х 4 равно 44.

Буква «Е» - 10 раз х 4 равно 40.

Буква «Т1» - 9 раз х 4 равно 36.

Буква «Р2» - 8 раз х 4 равно 32.

Буква «А5» - 7 раз х 4 равно 28.

Буква «В» - 6 раз х 4 равно 24.

Буква «А6» - 5 раз х 4 равно 20.

Буква «Г» - 4 раз х 4 равно 16; притом «Г» надо читать как «Н».

Буква «Г1» - 3 раз х 4 равно 12.

Буква «Е1» - 2 раз х 4 равно 18.

Буква «Л1» - 1 раз х 4 равно 4.

Только четыре раза симметрично по четырем углам Магического квадрата обнаруживается буквосочетание «ТЕТРАВАГГЕЛ», которое по-гречески означает «Четвероевангелие» (Tetraevangelion, гр. «тетра» - «четыре» и «ваггел», т.е. на самом деле «вангел», относится к слову «евангелие» - «благовестие»). Другие произвольные комбинации от «тетра» получаются при заполнении прямоугольных равнобедренных треугольников с ожидаемым симметрично расположением букв из «тетраваггел». Все случайные комбинации от «ваг», «трава», «лале», «ела», «вар», «аксел» и пр. осмысливаются семантически произвольно. Это, разумеется, не могло бы быть целью монаха Симеона и его помощников, но все- таки, в случайном порядке могут обнаруживаться отдельные части разных слов, это неизбежно. Важно, чтобы по диагонали продолжали ставить ту же букву, которая находится на основной стороне Магического квадрата.

Рис. 3. Иллюстрация, в которой святой Иоанн Богослов, вручает Четвероевангелие царю Иоанна Александра.

По диагоналям квадрата насчитывается 25 букв, можем назвать их знаки, потому что имя Иоанн обозначено одним составным знаком, представленный лигатурой «Ио». Конечно, симметрично со всех сторон на Иоанн располагаются лучи, каждый из которых состоит из 12 знаков. И можем прочесть предложение, которое читается зеркально со всех четырех сторон, которое является скрытым посланием или благовестием Магического квадрата:

«Цар днес е Йоан Александър цар(я)» и «Цар Александър Йоан е днес цар»

т.е. по-русски:

«Царь сегодняшний это Иоанн Александр царь» и «Царь Александр Иоанн это сегодняшний царь»

Этот текст может быть закодирован не больше раз, чем число (количество) одноразовых букв в имени, как «Н» и «Д». При прочтении не по прямой линии может получиться ограниченное число комбинаций, которые можно пересчитать. Можем проверить, находится ли число комбинаций в диапазоне между 24 и 28 раз, имея ввиду амбивалентное употребление букв при прочтение в двух направлениях. Не хватает многих букв для полных комбинаций. Зеркально прочтенное слово «цар» является находчивой идеей автора, но само слово не можем обнаружить в миллионах раз, потому что оно участвует в не более чем четырех комбинациях с буквой «Ц» в четырех направлениях квадрата, а это означает, что буква «Ц», которая встречается 40 раз, участвует точно в 160 комбинациях и ограничивается только в пределах внутри ромба. За пределами ромба в треугольниках остаются направления для чтения – от центра к краю, потом от окружающей буквы «Ят» к краю квадрата. Слова «тетра» и «цар» имеют наибольшее число комбинаций.

Параллель между святым Иоанном Богословом и царем Иоанном Александром внушается в иллюстрации с ними в Четвероевангелии и с центральным присутствием имени Иоанна в квадрате, которое можно понимать как обожествление царя. Величественность этой загадки постигнута в предназначении Четвероевангелия, которое использовалось в религиозных ритуалах царской семьи и даже позднее имело свое центральное место в церемониях коронаций английских королей. Четвероевангелие царя Иоанна Александра было приобретено его сыном царем Иоанна Шишманом (пр. 1371-1395 гг.). После падения Болгарии под Османской властью в 1396 г. Четвероевангелие странствовало из Влахии, Молдовы, Афоне и, наконец, остановилось в Британском музее в Лондоне, где оно хранится и по сей день.

Перевод: Константин Байрактаров

post-10446-085218300 1332588740_thumb.jp

Presedinenieромфея.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Доцент Лили Райчева от "Минута е много" прекрати взаимоотношенията си с мен по телефона на 9 април 2012 г. и каза, че няма да ми се присъди наградата.

Можете да прочетете разработката ми и в бр. първи на електронното списание "Палитра" за 2012 г.

На сайта на Константин Байрактаров също виждате концепцията ми за квадрата, като трябва да отворите рубриката "Други загадки" и да намерите публикацията от 26 февруари 2012 г.

По-горе виждате превода на Байрактаров, който е изпратен за конференция в Москва, която се проведе на 24-25 март 2012 г.

През юни ще бъде издаден сборник с доклади от "Теософско общество", Москва, Русия.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...