Отиди на
Форум "Наука"

Големите нерешени проблеми на физиката


Recommended Posts

 • Администратор

В Понеделник от 16 часа в 315 семинар на ФзФ (новата сграда) доц. Пламен Физиев ще направи доклад "Големите нерешени проблеми на физиката" - на популярно ниво - в рамките на Климентовите четения.

Всеки може да се чувства поканен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В Понеделник от 16 часа в 315 семинар на ФзФ (новата сграда) доц. Пламен Физиев ще направи доклад "Големите нерешени проблеми на физиката" - на популярно ниво - в рамките на Климентовите четения.

Всеки може да се чувства поканен.

Здравейте , понеже нямам възможност да присъствам на доклада , може ли по някакъв начин докладът на доцентът да бъде публикуван тук или в сайт откъдето мога да го прочета.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте , понеже нямам възможност да присъствам на доклада , може ли по някакъв начин докладът на доцентът да бъде публикуван тук или в сайт откъдето мога да го прочета.

Да. Но ако може презентацията с много картинки, защото не ми се чете много.....:smokeing: :smokeing: :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Малко за мезе. Ето таблица от книгата на Георги Егели, за тези части от физиката които малко или нищо не знаем.

post-5590-039639000 1322341531_thumb.jpg

Над двойната черта, традиционалната физика, техника с постоянни симетрии, еуклидова структура. Най- много въпросителни при гравитацията и въртящтите се частици има.

Под двойната черта:- Не проучвани територии.

Технология на полето.

Няма постояни симетрии, Няма еуклидево пространсто-време.

Не е валидно запазване на енергията , импулса, импулсен натиск.

Електродинамиката, гравитацията и механиката са взаимно зависими.

:book: :book: :book:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

кои са тези сфера ИЛ ? призната научна общност, с по различни виждания от конвенционалните физици , или някакви шарлатани ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Вселената е Енергопроизводна

Според екипа на Сфера ИЛ Вселената е енергопроизводна.

Бихте ли уточнили какво е вашето определение за енергия?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според определението за енергия дадено от уикипедията :http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F стигам до заключението че енергията е нематериално понятие , характеризиращо промяната на някакво качественно състояние на материята. А тези от сфера ИЛ , какъв смисъл влагат в термина "енергопроизводна вселена" нека те да кажат. По всяка вероятност понятието "вселена" се различава от понятието "енергия" и не означават едно и също нещо.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Г.К.МиховВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННИ ПОТЕВЦИАЛИ ПО ГОЛЯМИ ОТ ИЗРАХОДВАНИТЕ С ПЕЧАЛБА НА ЕНЕЛГИЯ ОТ ГРАВИТАЦИОННОТО ПОЛЕ


– просто, ясно, очевидно, но не е за заблудени и “непогрешими” специалисти и лаици в блатото на заблудата, че гравитационното поле е консервативно, които гледат и слушат, но не виждат и не чуват.Възстановяването на гравитационни потенциали по големи от изразходваните такива е един от теоретичните и експериментални резуртати,който в чисто практичен аспект обуславя, гарантира и нагледно показва и доказва как от гравитационното поле на земята може директно да печелим неограничени количества енергия, до което аз достигнах, реализирах в условията на реални опити в 1960 и 1984година и доказах,НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ГРАВИТАЦИОННОТО ПОЛЕ НЕ Е КОНСЕРВАТИВНО И ДИРЕКТНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ, МЕ НЕ СА ВЕЧЕН ДВИГАТЕЛ И СА ВЪЗМОЖНИ, което “непогрешими” учени и лаици априорно, без проверка, в заблуда отричат, но в продължение на половин век не могат достоверно да опровергаят и докажат, че е невъзможно.


С какво и как може нагледно да се реализира и покаже възстановяване на гравитационен потенциал по голям от изразходвания такъв?


Конкретно това може да стане със система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която в положение на падане има тегло 1000кг., а в положение на издигате има тегло 100кг.


Става по следния начин:


1. В положение на падане с такава система изразходваме гравитационен потенциал


Е1 = 1000кг.1м.= 1000кгм = 9800нм.


2. С получената енергия с помоща на макара преодоляваме гравитационен потенциал Е2 = 100кг.9м. = 900кгм. =8820нм.


3. Оставяме системата да се преобърне под влияние на собственото си тегло, при което теглото й от 100кг. става 1000кг. , при което губим височина 1м. и получаваме гравитационен потенциал Е = 1000кг.8м = 8000кгм. = 78400нм.


4. Разликата между изразходвания и получения гравитационен потенциал ,в конкретния случай е:


Е3 = 78400нм. – 9800нм. = 68600нм./ 68,6Квт./


Това е енергията в конкретния случай,която директно печелим от о гравитационното поле, като естествен и неизчерпаем енергоизточник и може всяка една секунда и в много по голямо количество да печелим с директен гравитационен двигател, конкретно на базата на такава система с тегло при падане 1000кг. и тегло 100кг.при издигате, при движението й по затворен път в гравитационното поле.


Прост ,ясен и очевиден резултат в светлината на закона за съхранение на енергията, който се изучава и в училище и се знае много добре, но въпреки това, невидим и непонятен в продължение на половин век за заблудени и “непогрешими” учени и лаици, които без да мислят и анализират конкретната реалност не го виждат и не чуват и не искат да чуят истината.


При масовата заблуда, че гравитационното поле е консервативно, а директните гравитационни двигатели до които достигнах са вечен двигател,каквито те не са и не могат да бъдат, при наличие,че ползуват естествен източник на енертия с КПД .по малък от единица.


Слепи и глухи са и журналистите, които жадуват за новина и не могат да видят такава в цитирания конкретен резултат, който по значимост е нещо много повече от колкото делимостта на атома, на базата на които имаме съвременната атомна енергетика.


В продължение на половин век, в заблуда слепи и глухи са и техническите специалисти и държавници, които , при назрелите проблеми за опазване на природната среда упорито дирят алтернативни енергоизточници, без в лицето на гравитационното поле да виждат такъв, което по запаси на енергия няма равно на себе си и запасите на енергия, които се съдържат във въглищата, петрола, природния газ, атомното гориво са капка в океан спрямо запасите от енергия в гравитационното излъчване от земята,формиращо гравитационното й поле.Забележка:


Трудно е било в епохата на Коперник и Галилей на лидерите на църквата и на миряните, потопени в заблудата, че земята е неподвижна и уверени в своята „непогрешимст” да се обяснява, че земятя се движи в пространството.


Трудно е и за мен, в продължение на повече от 50г. в блатото на заблудата, че гравитационното поле е косервативно, на „непогрешими”учени, администратори,съдии, журналисти лаици и пр. да обяснявам, че има условия, при които гравитационното поле не е консервативно и представлява директно достъпен природен източник на енергия,като вятъра, на базата на който може да се реализира икономически изгодна и безопасна енергетика с неограничени възможности за добив на енергиа във всяка точка на земята и на други небесни тела.


За щастие на човечеството истините са вечни, заблудите и хиляди години да владеят съзнанието на хората са преходни. Идва време, когато заблудите си отиват и на тяхно масто в съзнанието на хората навлза истината. Този процес обоснован от същността на Вечността-Бог и произтичащите от тази същност вечни и ненарушими природни закони, какъвто е и законът за съхранение на енергията, няма сила, която да може да го спре, в това число и силата на църквата с своята инквизиция от епохата на Коперник и Галилей.


Ще отпадне заблудата, че гравитациеонното поле е консервативно. Учени и лаици ще прогледнат и ще видят, че гравитационното поле не е консервативно, както видяха, че атома е делим и човечеството ще има своята директна гравитационна енергетика с неограничени възможности за безопасен добив на енергия от гравитационното поле на земята и други небесни тела.


За мен не е проблем директните гравитационни двигатели с неограничени възможноти за неограничен, икономически изгоден и безопасен добив на енергия, възможни или невъзможни са. Това теоретично и експериментално аз реших в 1960г. и потвърдих в 1984г.


За мен проблема е :


Ще може ли моята информация да достигне до стола на Президента или Минисър предстедателя и там да намери човек, като Рузвел, който по време на Втората световна война, прояви разум и смелост и взема Решение САЩ да пристъпят към реализация на атомна бомба, който да вземе Решение:


 1. Да се проверят конкретно и достоверно моите резултати, теоретично и експериментално.


 1. Да се пристъпи към реализация на моето предложение , на територията на България да се положат основите на Научно производствена база за реализация на ДИРЕКТНА ГРАВИТАЦИОННА ЕНЕРГЕТИКА, която с участие на специалисти и капитали от ЕС, САЩ, Русия ,ООН и др. страни да прирастне в международна такава, за което не са необходими пари, а разум и смиелост


Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Г-н Михов,

Много Ви моля, занапред не публикувайте подобни мнения в разделите Физика и Теоретична физика.

Има създаден раздел Паранаука, където подобни на вашите твърдения, вероятно имат своето място.

Поздрави, модератор физика ББ

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Когато става въпрос за конкретни, реални експериментални резултати няма масто за паранаука.Има място за истинска, обективна наука.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 месеца по късно...
 • Потребител

По темата има едно научнопопулярно четиво на Артър Кларк-"Профили на бъдещето".Може да се намери в Читанката.

А G.Mihov, може да помисли онова тяло с тегло 100кг. което в процес на падане достига маса 1000кг. колко енергия ще изразходи за издигането му, за да го приведе в процес на падане.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...