Отиди на
Форум "Наука"

Бракът между демокрацията и капитализмa


Recommended Posts

Икономиката играе изключително важна роля за това дали един народ ще живее щастливо и добре или ще живее мизерно и зле. Затова често разсъждавам над тази тема и вчера стигнах до много интересно съждение. По-скоро съм стигнал до това съждение отдавна, но сега го погледнах от друга страна. Точно тук е куриоза, поне що се касае до господата демократ-капиталисти.

Най-напред бих искал да отбележа факта, че почти всеки смятащ себе си за демократ е и капиталист. Демокрацията е политическата система, а капитализма е икономическата система на демокрацията.

Какво представлява идеологията "демокрация"? Не особено много. Като цяло се характеризира с думата "свобода".

Свободата на политическата система "демокрация" се проектира и върху икономическата й система "капитализъм". До тук добре. Започва индустриализацията, заражда се и банкерството, лихварството. Докато не се стига до днес, когато една малка част от населението на земята е съсредоточила в себе си една огромна част от капитала, най-общо казано, на земята. Как са се добрали до толкова много, и количествено, и процентно ценности? Като изключим изкупуването на по-малки компании от страна на мулти-националните корпорации с пари получени от печалбите, спекулативното придобиване на капитал и приходите от лихвите, ясно се очертава метода на подкупа. Колко ли от капитала е спечелен чрез получаване на благоприятна възможност за печалба след като в някоя държава, някой политик е бил подкупен за да бъде прокаран лобистки закон или да бъде раздържавено предприятие на занижена цена?

С една дума демокрацията е позволила, заради самата си същност, някои "находчиви" хора да станат истинските властници в ред държави, а и на глобално ниво.

Куриозното е, че демократ-капиталистите смятат, че не е демократично дори и да се помисли за някаква по-сериозна намеса на държавата в икономиката. Дори и не искат да чуят, че капитализма работи против интереса на демоса, на народа. Приемат всяка критика срещу капитализма, била тя и градивна, за комунизъм, а те не биха искали да имат нищо общо с комунизма. Обаче, господа демократи, нещата на са черно-бели. Ако не подкрепяш безрезервно капитализма, не означава непременно, че подкрепяш комунизма.

Какво предлагам? Капитализма и комунизма са двете крайности. Комунизма изцяло отнема частната собственост и убива частната инициатива. Отнемайки стимула, убиваш развитието. Капитализмът пък оставя всичко в ръцете на пазара, в частни ръце. Пазара се саморегулирал, пазара бил велик. Обаче корпоративния бос мисли само как да увеличи дивидента от акциите на корпорацията. Би направил всичко по силите си за да постигне целта си. Ако това означава подкупване на политици с цел прокарване на лобистки закон, то ще го направи. Към това естествено прибавяме и съкращенията, ако е нужно, изнасянето на производството от дадената държава в друга, намаляването на производствените разходи чрез влагане на вредни, но евтини вещества в продукта.

Всичко това работи в ущърб на демоса, а не в негова полза. Капитализма, като икономическата система на демокрацията би трябвало да работи за подобряването на живота на демоса, но се е стигнало до там, че творението да е вече вредно за твореца. Не може да продължаваме с този либерализъм в икономиката. Предлагам не държавна собственост, а държавен контрол. Предлагам създаването на ръководни принципи що се касае икономиката. Да бъде ясно, че икономиката служи на народа, а не обратното. Заплатите да бъдат достатъчни за нормалното съществуване на народа. Следователно печалбата на капиталиста да не бъде прекомерна. Условията на труд да бъдат съобразени с представите за благоприятна работна обстановка. Както и някои сектори, попадащи в сферата на националната сигурност и естествения държавен монопол да бъдат изключителна народна собственост/начинание. Това са следните сектори: телекомуникации, природни богатства, ток, вода, образователна система, здравеопазване, военна индустрия, банково дело. И да се знае, че парите като такива са само разменна монета и не могат да се търгуват. Печатането на пари да е свързано с реалното производство и положения труд, а да не се създават от въздуха, както е сега.

Та, какво ще кажете, господа демократ-капиталисти? Склонни ли сте, в името на демокрацията, да покажете на капитализма правия път?

Редактирано от ISTORIK
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Икономиката играе изключително важна роля за това дали един народ ще живее щастливо и добре или ще живее мизерно и зле. Затова често разсъждавам над тази тема и вчера стигнах до много интересно съждение. По-скоро съм стигнал до това съждение отдавна, но сега го погледнах от друга страна. Точно тук е куриоза, поне що се касае до господата демократ-капиталисти.

Най-напред бих искал да отбележа факта, че почти всеки смятащ себе си за демократ е и капиталист. Демокрацията е политическата система, а капитализма е икономическата система на демокрацията.

Какво представлява идеологията "демокрация"? Не особено много. Като цяло се характеризира с думата "свобода".

Свободата на политическата система "демокрация" се проектира и върху икономическата й система "капитализъм". До тук добре. Започва индустриализацията, заражда се и банкерството, лихварството. Докато не се стига до днес, когато една малка част от населението на земята е съсредоточила в себе си една огромна част от капитала, най-общо казано, на земята. Как са се добрали до толкова много, и количествено, и процентно ценности? Като изключим изкупуването на по-малки компании от страна на мулти-националните корпорации с пари получени от печалбите, спекулативното придобиване на капитал и приходите от лихвите, ясно се очертава метода на подкупа. Колко ли от капитала е спечелен чрез получаване на благоприятна възможност за печалба след като в някоя държава, някой политик е бил подкупен за да бъде прокаран лобистки закон или да бъде раздържавено предприятие на занижена цена?

С една дума демокрацията е позволила, заради самата си същност, някои "находчиви" хора да станат истинските властници в ред държави, а и на глобално ниво.

Куриозното е, че демократ-капиталистите смятат, че не е демократично дори и да се помисли за някаква по-сериозна намеса на държавата в икономиката. Дори и не искат да чуят, че капитализма работи против интереса на демоса, на народа. Приемат всяка критика срещу капитализма, била тя и градивна, за комунизъм, а те не биха искали да имат нищо общо с комунизма. Обаче, господа демократи, нещата на са черно-бели. Ако не подкрепяш безрезервно капитализма, не означава непременно, че подкрепяш комунизма.

Какво предлагам? Капитализма и комунизма са двете крайности. Комунизма изцяло отнема частната собственост и убива частната инициатива. Отнемайки стимула, убиваш развитието. Капитализмът пък оставя всичко в ръцете на пазара, в частни ръце. Пазара се саморегулирал, пазара бил велик. Обаче корпоративния бос мисли само как да увеличи дивидента от акциите на корпорацията. Би направил всичко по силите си за да постигне целта си. Ако това означава подкупване на политици с цел прокарване на лобистки закон, то ще го направи. Към това естествено прибавяме и съкращенията, ако е нужно, изнасянето на производството от дадената държава в друга, намаляването на производствените разходи чрез влагане на вредни, но евтини вещества в продукта.

Всичко това работи в ущърб на демоса, а не в негова полза. Капитализма, като икономическата система на демокрацията би трябвало да работи за подобряването на живота на демоса, но се е стигнало до там, че творението да е вече вредно за твореца. Не може да продължаваме с този либерализъм в икономиката. Предлагам не държавна собственост, а държавен контрол. Предлагам създаването на ръководни принципи що се касае икономиката. Да бъде ясно, че икономиката служи на народа, а не обратното. Заплатите да бъдат достатъчни за нормалното съществуване на народа. Следователно печалбата на капиталиста да не бъде прекомерна. Условията на труд да бъдат съобразени с представите за благоприятна работна обстановка. Както и някои сектори, попадащи в сферата на националната сигурност и естествения държавен монопол да бъдат изключителна народна собственост/начинание. Това са следните сектори: телекомуникации, природни богатства, ток, вода, образователна система, здравеопазване, военна индустрия, банково дело. И да се знае, че парите като такива са само разменна монета и не могат да се търгуват. Печатането на пари да е свързано с реалното производство и положения труд, а да не се създават от въздуха, както е сега.

Та, какво ще кажете, господа демократ-капиталисти? Склонни ли сте, в името на демокрацията, да покажете на капитализма правия път?

Поредната безумна тема, Щурмане, ма Глишев се върна и ще береш ядове (той не е като мен ;)).

Сега по същество.

Най-напред бих искал да отбележа факта, че почти всеки смятащ себе си

за демократ е и капиталист. Демокрацията е политическата система, а

капитализма е икономическата система на демокрацията.

Е аз се смятам (и винаги съм се смятал за демократ, а не съм капиталист.

Свободата на политическата система "демокрация" се проектира и върху

икономическата й система "капитализъм". До тук добре. Започва

индустриализацията, заражда се и банкерството, лихварството. Докато не

се стига до днес, когато една малка част от населението на земята е

съсредоточила в себе си една огромна част от капитала, най-общо казано,

на земята. Как са се добрали до толкова много, и количествено, и

процентно ценности? Като изключим изкупуването на по-малки компании от

страна на мулти-националните корпорации с пари получени от печалбите,

спекулативното придобиване на капитал и приходите от лихвите, ясно се

очертава метода на подкупа. Колко ли от капитала е спечелен чрез

получаване на благоприятна възможност за печалба след като в някоя

държава, някой политик е бил подкупен за да бъде прокаран лобистки закон

или да бъде раздържавено предприятие на занижена цена?

Банкерството и лихварството е доста по-древно от капитализма, имало го е общо взето откакто има пари. Не си си достатъчно информиран или просто нагаждаш или манипулираш?

Трябва доста да се потрудиш, за да докажеш, че подкупа е в основата на съвременния капитализъм (хахаха, това наистина бе смешно ;)!)

Всичко това работи в ущърб на демоса, а не в негова полза. Капитализма,

като икономическата система на демокрацията би трябвало да работи за

подобряването на живота на демоса, но се е стигнало до там, че

творението да е вече вредно за твореца. Не може да продължаваме с този

либерализъм в икономиката. Предлагам не държавна собственост, а държавен

контрол. Предлагам създаването на ръководни принципи що се касае

икономиката. Да бъде ясно, че икономиката служи на народа, а не

обратното. Заплатите да бъдат достатъчни за нормалното съществуване на

народа. Следователно печалбата на капиталиста да не бъде прекомерна.

Условията на труд да бъдат съобразени с представите за благоприятна

работна обстановка. Както и някои сектори, попадащи в сферата на

националната сигурност и естествения държавен монопол да бъдат

изключителна народна собственост/начинание. Това са следните сектори:

телекомуникации, природни богатства, ток, вода, образователна система,

здравеопазване, военна индустрия, банково дело. И да се знае, че парите

като такива са само разменна монета и не могат да се търгуват.

Печатането на пари да е свързано с реалното производство и положения

труд, а да не се създават от въздуха, както е сега.

Добреее! Какъв да бъде този контрол? Как да се осъществи? Какво повече от сега? Сега също има контрол и той е в съгласие с нормите на ЕС (не казвам, че се спазва 100%, но има). Ако паак ще даваш четките за зъби за пример по-добре пиши в специалната тема дето ти направих. Тук обаче трябва да пишеш (ИМХО) за капитализма в цялостния му вид (т.е. за БГ какви промени трябва да станат в ЕС или как да излезнем от ЕС), включително и за другите д-ви, като САЩ.

Пак много смешно! Икономиката служила на народа! Всъщност не е смешно, а глупаво. Икономиката си е икономика, ако народа не я разбира няма начин да направи нова, а и няма начин някой дръг да направи 'народна икономика' (знам, че според теб не е така, ама внимавай все пак ;)!).

Дааам, знам си аз, че нацитата всъщност са си същи комуняги, но 'вярващи', че те са чисти, арийци, 'богоизбрани' ;) и за целта трябва да гонят по-нисшите или да ги изгарят в крематориумите. Но 'икономиката' е еднаква ;). Запознай се с 'трудовете' на Ленин, там разбира се има много противоречиви неща, като например, че 'една готвачка може да управлява д-вата', както и че 'най-голямата заплата трябва да е максимум три пъти по голяма от най-малката'.

Аха държавни монополи да се въведат (най-страшните!). И повечето не носят голяма печалба. Значи ще се дотират. И от къде? Този филм сме го гледали Щурмане. Искаш там национализация, ама държавно управлявани тези сектори са на загуба и ще трябва да гепят парицин от капиталистите, защото чиновниците не са капиталисти и не могат да правят пари, не си ли го разбрал!?

Ми аз писах, сега модераторите са на ред ;).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Поредната тема , която просто кърти :grin:

Предлагам към естествените държавни монополи да се включи възпроизвеждането и въобще секса като цяло.

Да си припомним класиците:

-Догодина ще построим 110% повече детски градини

-Др.Живков , то няма толкова деца

-И деца ще направим щом трябва

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

демокрацията, капитализмът и техните хибридни форми имат безброй кусури

те са най-изразени в дългосрочен план, при по-голяма държава и при повече хора, разчитащи на нея

произтичат най-вече от няколко неща - морален риск (група данъкоплатци гласува за себе си да получава нещо от държавата, но в ущърб на друга група, като самата политика е non-sustainable), системен риск (мащабни финансови кризи при по-голяма интеграция и комплексност) и law of diminishing returns (всяко следващо добро и всеки следващ напредък се постигат по-трудно освен ако нямаме някакав драстичен научно-технически напредък или поевтиняване на енергията и ресурсите в дългосрочен план)

аз съм писал за всичко горе в безброй теми и мисля, че съм изследвал проблемите в достатъчна дълбочина

мисля, че за всеки е очевидно, че има няколко опции:

1) да оставим нещата такива каквито са - това ще приключи с финансов колапс трус в един момент, защото има дисбаланси, които се трупат още от 70те (например в международните плащания)

2) да тръгнем по един малко или много ляв път, т.е. все по-голяма държава, грижеща се за все повече хора и регулираща все повече живота ни (пътят по който върви в момента), което ще приключи с финансов трус, т.к. публичните финанси ще издъхнат в един момент (гледай южна европа, сещай се франция, а после другите)

3) да започнем постепенно да премахваме комплексността и да упростяваме системата, като намаляваме моралните и системните рискове и алокираме повече средства само в ефективни проекти

от политическа гледна точка, само точка 2 е приемлива при сегашната демографска ситуация, особено като се вземе предвид структурната безработица

аз разбирам, че за някои, всякакви утопични системи като някакъв имагинерен и добър национал-социализъм или социализъм са много добри, но мисля че това е прекалено крайно в частта на политическия и икономическия спектър и няма да се стигне дотам, ще има обаче омекатен вариант като по-точка 2

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Банкерството и лихварството е доста по-древно от капитализма, имало го е общо взето откакто има пари. Не си си достатъчно информиран или просто нагаждаш или манипулираш?

Трябва доста да се потрудиш, за да докажеш, че подкупа е в основата на съвременния капитализъм (хахаха, това наистина бе смешно ;)!)

Говоря за по-интензивния капитализъм и лихварство, от началото на индустриализацията насам.

Подкупът е в основата на човека, следователно съществува и при създадената икономическа система от човека - капитализъм.

Добреее! Какъв да бъде този контрол? Как да се осъществи? Какво повече от сега? Сега също има контрол и той е в съгласие с нормите на ЕС (не казвам, че се спазва 100%, но има). Ако паак ще даваш четките за зъби за пример по-добре пиши в специалната тема дето ти направих. Тук обаче трябва да пишеш (ИМХО) за капитализма в цялостния му вид (т.е. за БГ какви промени трябва да станат в ЕС или как да излезнем от ЕС), включително и за другите д-ви, като САЩ.

Нормите на ЕС не са пример за подражание. Не може в храните и напитките ни масово да се използват доказано вредни съставки и това да бъде нормално. Икономиката трябва да бъде накарана да произвежда безвредни за хората продукти, а не да гледа, както сега, как да намали производствените си разходи за да бъде продукта им евтин и печалбата голяма. Здравето на народа на първо място.

Примерно наскоро имаше гласуване на страните членки дали да се забранят едни пестициди, които убиват пчелите. Предложението беше отхвърлено. Все пак това щеше да навреди на интересите на две или три, не си спомням точно, огромни корпорации, които произвеждат продуктите.

Примера с Монсанто в САЩ е показателен. По принцип съм за генното инженерство, но само ако се докаже, че е не би имало вредни ефекти. Обаче Монстанто какво правят? Патентоват жив организъм, храната ни, което е страшно опасно. По пътя си за монополизиране на пазара, прибягват до страшно лобиране, разбирай подкупи под различен вид, и САЩ не ги пипа, въпреки хилядите оплаквания от фермери. Дори имаше служител на Монсанто, заел пост в държавната администрация, и друг държавен служител, които на края на мандата си е взет на заплата при Монсанто.

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Но какво да давам примери, като ти най-вероятно ги знаеш. Като цяло най-вредното нещо за хората е спекулативния капитализъм. Най-вече стоковите борси. Те ни разказват играта. Спекулативния капитализъм трябва да се забрани. Банките в целия свят трябва да станат държавни и главно да се занимават с финансиране на бизнес начинания.

Производствения капитали трябва да стане по-човечен и да разбере, че не хората съществуват заради неговото добруване, а той съществува за да е полезен на обществото. Покрай това, естествено, и прави печалба. Общия интерес пред частния интерес.

Дааам, знам си аз, че нацитата всъщност са си същи комуняги, но 'вярващи', че те са чисти, арийци, 'богоизбрани' [;)] и за целта трябва да гонят по-нисшите или да ги изгарят в крематориумите. Но 'икономиката' е еднаква [;)] . Запознай се с 'трудовете' на Ленин, там разбира се има много противоречиви неща, като например, че 'една готвачка може да управлява д-вата', както и че 'най-голямата заплата трябва да е максимум три пъти по голяма от най-малката'.

Що за глупости? Комунизма казва, че частна собственост не трябва да има. Къде си видял националсоциализма да иска такова нещо?! Май ти лъжеш и манипулираш, а?

По-висши, по-нисши, да не се забиваме натам. Да, националсоциализма казва, че хората от други раси не трябва да се смесват с европейската раса и трябва да бъдат изгонени от континента. Какви крематориуми, какви пет лева?! Нещо май се отклони от темата ми се струва...

Една готвачка не може да управлява държавата, защото е готвачка. Но един син на селянин, примерно, може, ако има качествената, да стигне до най-високия пост в една държава. Все пак най-можещите представители на един народ трябва да са на руля. Ти не смяташ ли така?

Най-голямата и най-малката заплата наистина не трябва да имат такава огромна разлика, както сега, но определено три пъти разлика е прекалено малка. Не може един доктор да получава три пъти повече от чистачката, която чисти болницата. Обаче и не може чистачката да получава заплата, която да не й стига за нормален живот. Не лукс, но за воденето на един достоен живот, за отглеждането на челяд. Пак ли не си съгласен? И не ми вкарвай думи в устата, ако обичаш. По-коректно би било да попиташ, а не да правиш внушения.

Аха държавни монополи да се въведат (най-страшните!). И повечето не носят голяма печалба. Значи ще се дотират. И от къде? Този филм сме го гледали Щурмане. Искаш там национализация, ама държавно управлявани тези сектори са на загуба и ще трябва да гепят парицин от капиталистите, защото чиновниците не са капиталисти и не могат да правят пари, не си ли го разбрал!?

Държавен монопол на загуба, това е голям виц. Е, ако иска да играе социална роля може и на загуба да е, примерно железниците.

Искаш да изкараш, че всяко предприятие, което е държавно управлявано е на загуба. Едва ли не това е природен закон. Не мога да се съглася с това. Не забравяй човешкия фактор. Ако на власт са правилните хора, които назначат правилни мениджъри на държавните предприятия, то със сигурност предприятията няма да са на загуба. ЧЕЗ като е държавно, да не би да е на загуба?!

Пък и нали често хвалите висшистите. Все пак тия дето са завършили икономика, финанси, мениджмънт и подобни, ако не могат едно предприятие да държат на печалба, то за какво са учили 5 години? :grin:

Всъщност темата я пуснах най-вече провокиран от това изказване на Еньо:Налаганият ни от новите господари латино-американски модел на еднолични щафетно сменящи се на всеки четири години "управници" за имитиране на псевдо и квази -демократичност нямат нищо общо нито с капитализма, нито с пазарната икономика ...

Човека се нерви, че от някъде ни бил наложен някакъв не истински капитализъм и не истинска пазарна икономика, но не осъзнава, че именно демокрацията е допуснала това да се случи. Също така представя феномена за единствено съществуващ в България, което е крайно необективно твърдение. Навсякъде капитализма е взел надмощие на демокрацията. Парите правят капитализма потентен, изнасилил е демокрацията. Не народа управлява, а капитала, главно спекулативния капитал.

Основния ми въпрос в темата е дали демократите капиталисти биха били склонни да озаптят развилнелия се капитализъм и да го сложат в някакви рамки.

Изключително ми е неприятно когато някой каже нещо против капитализма, посочи някоя негова кривина, как веднага бива налазен от капиталисти, които по презумпция приемат, че този човек на 100% е комунист и почват да бранят капитализма като Матросов на амбразурата. Това не е нормално поведение на мислещ човек.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Антоне

банкерството и лихварството могат да бъдат разглеждани от позитивната им гледна точки или от негативната

позитивната е свързана с риска, оценката на риска, поемането на риска и ефектвината алокация на риска

колкото и кусури да има частното банкиране, т.е. по-раздробено и по-добро от държавните му аналози, които винаги имат склонност да финансиратпо-рискови и неефективни проекти, което в дългосрочен план води до неефективна алокация на ресурсите

проблемите с лихвите са ясни, те се възприемат като вид рента и то непродуктивна, въпросът е че обаче някой трябва да поема риска да дава едни пари, а никой не желае да го прави безплатно ... някои твърдят, че това трябва да е държавата, горе съм обяснил какъв е проблемът с това

в икономиката има базисен постулат, че винаги има недостиг на ресурси

крайният резултат от всяка икономическа система е тяхната алокация

таз алокация може да бъде разглеждана като ефективна или неефективна, справедлива или несправедлива от всякакви гледни точки, проблемът е, че в дългосрочен план системите, при които алокацията се решава от държавно планиране са склонни към икзривявания - дефицит, свърхпроизводство и т.н., т.к. нямат пазарен регулатор, който да ги изглажда

сегашната алокация на ресурсите има най-разнообразни кусури, но е много, ама много спорно, че засиленият държавен контрол би променил това

винаги има елит, икономически, политически и финансов такъв, сегашното драстично разпределение се дължи на глобализацията и концентрацията на управлението на глобалния свят, това най-вероятно ще отмре естествено при следващата голяма криза, която пък най-вероятно ще е по-тежка от сегашната

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Даването на лихви от частни банки не е най-опасното нещо. Най-опасното е спекулата. Търговията на борсата, съсипване на компании чрез изкупуване или продаване на акции, търговията с деривати.

Относно обикновените банки, които дават заем срещу процент лихва. Защо да повериш парите на народа си в ръцете на частни банки, които определено не биха сложили интереса на някой туземен народ, пред своя. Не виждам проблем банкото дело да е държавно и ако някой отиде с бизнес план за създаването на примерно 10 декара оранжерия, в която да произвежда зеленчуци, държавната банка да не му даде заем с определена лихва. Така държавата, т.е. народа, печели двойно. Първо от лихвата, която ще получи от дадения заем, хем от това, че зеленчуците ще бъдат българско производство и няма да има нужда да се дава така ценна чужда валута за внос. Пък и човека от безработен ще се сдобие с работа и ще плаща данъци на държавата.

То е до стратегия. Ако държавната стратегия е да подкрепя, поне в първите години на своята власт, главно дребния бизнес, то не виждам проблем. Ако, обаче, държавата е грандоманска, както са повечето комунистически държави, и реши да дава заеми за строеж на огромни безполезни заводи, то тогава финансовата система ще се срине. Зависи си от хората, които са на власт. Не е добре да се правят такива обобщения...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Говоря за по-интензивния капитализъм и лихварство, от началото на индустриализацията насам.

Подкупът е в основата на човека, следователно съществува и при създадената икономическа система от човека - капитализъм.

Нормите на ЕС не са пример за подражание. Не може в храните и напитките ни масово да се използват доказано вредни съставки и това да бъде нормално. Икономиката трябва да бъде накарана да произвежда безвредни за хората продукти, а не да гледа, както сега, как да намали производствените си разходи за да бъде продукта им евтин и печалбата голяма. Здравето на народа на първо място.

Примерно наскоро имаше гласуване на страните членки дали да се забранят едни пестициди, които убиват пчелите. Предложението беше отхвърлено. Все пак това щеше да навреди на интересите на две или три, не си спомням точно, огромни корпорации, които произвеждат продуктите.

Примера с Монсанто в САЩ е показателен. По принцип съм за генното инженерство, но само ако се докаже, че е не би имало вредни ефекти. Обаче Монстанто какво правят? Патентоват жив организъм, храната ни, което е страшно опасно. По пътя си за монополизиране на пазара, прибягват до страшно лобиране, разбирай подкупи под различен вид, и САЩ не ги пипа, въпреки хилядите оплаквания от фермери. Дори имаше служител на Монсанто, заел пост в държавната администрация, и друг държавен служител, които на края на мандата си е взет на заплата при Монсанто.

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Но какво да давам примери, като ти най-вероятно ги знаеш. Като цяло най-вредното нещо за хората е спекулативния капитализъм. Най-вече стоковите борси. Те ни разказват играта. Спекулативния капитализъм трябва да се забрани. Банките в целия свят трябва да станат държавни и главно да се занимават с финансиране на бизнес начинания.

Производствения капитали трябва да стане по-човечен и да разбере, че не хората съществуват заради неговото добруване, а той съществува за да е полезен на обществото. Покрай това, естествено, и прави печалба. Общия интерес пред частния интерес.

Що за глупости? Комунизма казва, че частна собственост не трябва да има. Къде си видял националсоциализма да иска такова нещо?! Май ти лъжеш и манипулираш, а?

По-висши, по-нисши, да не се забиваме натам. Да, националсоциализма казва, че хората от други раси не трябва да се смесват с европейската раса и трябва да бъдат изгонени от континента. Какви крематориуми, какви пет лева?! Нещо май се отклони от темата ми се струва...

Една готвачка не може да управлява държавата, защото е готвачка. Но един син на селянин, примерно, може, ако има качествената, да стигне до най-високия пост в една държава. Все пак най-можещите представители на един народ трябва да са на руля. Ти не смяташ ли така?

Най-голямата и най-малката заплата наистина не трябва да имат такава огромна разлика, както сега, но определено три пъти разлика е прекалено малка. Не може един доктор да получава три пъти повече от чистачката, която чисти болницата. Обаче и не може чистачката да получава заплата, която да не й стига за нормален живот. Не лукс, но за воденето на един достоен живот, за отглеждането на челяд. Пак ли не си съгласен? И не ми вкарвай думи в устата, ако обичаш. По-коректно би било да попиташ, а не да правиш внушения.

Държавен монопол на загуба, това е голям виц. Е, ако иска да играе социална роля може и на загуба да е, примерно железниците.

Искаш да изкараш, че всяко предприятие, което е държавно управлявано е на загуба. Едва ли не това е природен закон. Не мога да се съглася с това. Не забравяй човешкия фактор. Ако на власт са правилните хора, които назначат правилни мениджъри на държавните предприятия, то със сигурност предприятията няма да са на загуба. ЧЕЗ като е държавно, да не би да е на загуба?!

Пък и нали често хвалите висшистите. Все пак тия дето са завършили икономика, финанси, мениджмънт и подобни, ако не могат едно предприятие да държат на печалба, то за какво са учили 5 години? :grin:

Подкупът е в основата на човека, следователно съществува и при създадената икономическа система от човека - капитализъм.

След като е в о-вата на човека при всякакви строеве ще съществува подкуп. И при националсоциалистическия, що за 'док-во' е това?

Нормите на ЕС не са пример за подражание. Не може в храните и напитките

ни масово да се използват доказано вредни съставки и това да бъде

нормално. Икономиката трябва да бъде накарана да произвежда безвредни за

хората продукти, а не да гледа, както сега, как да намали

производствените си разходи за да бъде продукта им евтин и печалбата

голяма. Здравето на народа на първо място.

Че кой те кара да ги употребяваш? Има си вече магазини за храни без консерванти, имаш ли пари купувай си от тях. Доказано вредни няма! То принцип вредни са количествата, това се отнася до много неща, захар, сол, бяло брашно даже (според някои).

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Тук какъв е проблема? Имаме си цяла тема за това. Добива на шистов газ е забранен там където има много алтернативна енергия. И пак с едно наум, като стратегически резерв в случай на енергиен колапс. А ядрената енергия е само енергия, тя не може да замени петрола и земния газ при горивата и в химическата промишленост.

Но какво да давам примери, като ти най-вероятно ги знаеш. Като цяло

най-вредното нещо за хората е спекулативния капитализъм. Най-вече

стоковите борси. Те ни разказват играта. Спекулативния капитализъм

трябва да се забрани. Банките в целия свят трябва да станат държавни и

главно да се занимават с финансиране на бизнес начинания.

Това няма как да стане, държавните банки са консервативна институция. Кой ще си държи парите в такава банка? По времето на соца имаше бъркан банк (то и по други причини тогаз).

Що за глупости? Комунизма казва, че частна собственост не трябва да

има. Къде си видял националсоциализма да иска такова нещо?! Май ти лъжеш

и манипулираш, а?

Въпроса е, че ти искаш държавни предприятия. Такива предприятия са неконкурентноспособни в пазарна среда, където има частни такива. Това е доказано многократно. Единствения начин е да се монополизира отрасъла. Но тогава се появява рязък дефицит. Държавния чиновник няма далаверара от тази работа (или седи за да краде), а по-кадърните ще избягат в частно предприятие, където ще получават по-голяма заплата. В България държавните служители имат едно нещо, което се нарича ДМС (допълнителен материален стимул), ако не е то ще избягат всички кадърни служители (не сега по време на криза, а при нормална среда). Десетте процента на Божков като шеф на АП бяха именно за това ДМС, което не винаги беше под формата на пари, а примерно по-евтина почивка в приватизираните хотели, по-евтина храна в приватизирани ресторанти към тези хотели.

По-висши, по-нисши, да не се

забиваме натам. Да, националсоциализма казва, че хората от други раси не

трябва да се смесват с европейската раса и трябва да бъдат изгонени от

континента. Какви крематориуми, какви пет лева?! Нещо май се отклони от

темата ми се струва...

Ами ако не желаят? Ами циганите, миналата година беше писал да ги депортираме в Турция или Индия, което е невъзможно. Ами второто и другите поколения, ами децата от смесини бракове?

Държавен монопол на загуба, това е голям виц. Е, ако иска да играе социална роля може и на загуба да е, примерно железниците.

По времето на соца цели отрасли работеха на загуба. не само железниците целия транспорт, сектори от хранително-вкусовата промишленост въпреки робския труд на ученици, студенти и войници на полето и в консервените фабрики. Тежката металургия креташе поради СИВ, но бе неконкурентноспособна в у-вията на нормален пазар. Кремиковци бе продаден за 1 долор заради огромните му дългове и източването му п перидите на управление на Луканов и Беров. Държавната среда дава храна на такова източване. Една рафинерия не може да е на загуба, но се оказа, че държавното управление и това направи и сега си имаме само една. Ти искаш именно това държавно управление в името на социалната роля, тогава винаги е на загуба.

Искаш

да изкараш, че всяко предприятие, което е държавно управлявано е на

загуба. Едва ли не това е природен закон. Не мога да се съглася с това.

Не забравяй човешкия фактор. Ако на власт са правилните хора, които

назначат правилни мениджъри на държавните предприятия, то със сигурност

предприятията няма да са на загуба. ЧЕЗ като е държавно, да не би да е

на загуба?!

Да накрая става така, даже да стартира в началото на печалба. И да природен закон е. По-горе писах, че кадърните ще ги 'обере' частния бизнес поради по-добрите у-вия и в държавното предприятие ще останат мързеливите, крадливите и некадърните. През соца имаше и печеливши но такива които 'играеха' по свирката на капитала и бяха повече като частни. Кинтекс, ТИР-овете и още няколко. Перидично ги 'разгромяваха', но се стигаше до все същото.

Пък и нали често хвалите висшистите. Все

пак тия дето са завършили икономика, финанси, мениджмънт и подобни, ако

не могат едно предприятие да държат на печалба, то за какво са учили 5

години?

От вишист до вишист има разлика. Пък даже да е кадърен като му се вържат ръцете няма много какво да направи и просто ще напусне. Тези дето не напускат ще трябва да компенсират с нещо или просто ще са некадърни и ще забатачат нещата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Даването на лихви от частни банки не е най-опасното нещо. Най-опасното е спекулата. Търговията на борсата, съсипване на компании чрез изкупуване или продаване на акции, търговията с деривати.

мащабна спекула много трудно може да има без държавноконтролирана система, която да я позволява

поне дългосрочно

типичен пример за спекулативен арбитраж в момента са врътките на евроепейските банки, които се финансират от ЕЦБ на отрицателни нетни лихви и купуват европейски държавен дълг от който получават значително по-висок лихвен доход

ако държавата/ите не осигуряваше/аха условията да има ниски ливхи, на които да се финансират банките, тази спекула нямаше да върви

същото важи за повечето спекулативни балони в човешката история, които най-често са породени от периоди с ниски нетни лихви и голяма парична експанзия, т.к. държавата контролира паричната политика, нейното участие е очевидно

Относно обикновените банки, които дават заем срещу процент лихва. Защо да повериш парите на народа си в ръцете на частни банки, които определено не биха сложили интереса на някой туземен народ, пред своя. Не виждам проблем банкото дело да е държавно и ако някой отиде с бизнес план за създаването на примерно 10 декара оранжерия, в която да произвежда зеленчуци, държавната банка да не му даде заем с определена лихва. Така държавата, т.е. народа, печели двойно. Първо от лихвата, която ще получи от дадения заем, хем от това, че зеленчуците ще бъдат българско производство и няма да има нужда да се дава така ценна чужда валута за внос. Пък и човека от безработен ще се сдобие с работа и ще плаща данъци на държавата.

защото всеки ще направи оранжерия и ще има държавно сусбидиран бум на оранжерии, който ще приключи с колапс на голям процент от фирмите заети в сектора

този филм е разиграван многократно и резултатите с такива заигрваки са много добре известни

затова и горната концепция се използва ограничено, дори и в държави, които имат опит с подобен тип финансиране

където има дръжавно гарантирани заеми на ниски лихви винаги следва балон

в САЩ това е балонът на студенстките заеми например

в Китай се оформят поне 2 балона в момента от квазидържавните банкови институции

където има балон винаги има последващ взрив

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

Подкупът е в основата на човека, следователно съществува и при създадената икономическа система от човека - капитализъм.

След като е в о-вата на човека при всякакви строеве ще съществува подкуп. И при националсоциалистическия, що за 'док-во' е това?

Нормите на ЕС не са пример за подражание. Не може в храните и напитките

ни масово да се използват доказано вредни съставки и това да бъде

нормално. Икономиката трябва да бъде накарана да произвежда безвредни за

хората продукти, а не да гледа, както сега, как да намали

производствените си разходи за да бъде продукта им евтин и печалбата

голяма. Здравето на народа на първо място.

Че кой те кара да ги употребяваш? Има си вече магазини за храни без консерванти, имаш ли пари купувай си от тях. Доказано вредни няма! То принцип вредни са количествата, това се отнася до много неща, захар, сол, бяло брашно даже (според някои).

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Тук какъв е проблема? Имаме си цяла тема за това. Добива на шистов газ е забранен там където има много алтернативна енергия. И пак с едно наум, като стратегически резерв в случай на енергиен колапс. А ядрената енергия е само енергия, тя не може да замени петрола и земния газ при горивата и в химическата промишленост.

Но какво да давам примери, като ти най-вероятно ги знаеш. Като цяло

най-вредното нещо за хората е спекулативния капитализъм. Най-вече

стоковите борси. Те ни разказват играта. Спекулативния капитализъм

трябва да се забрани. Банките в целия свят трябва да станат държавни и

главно да се занимават с финансиране на бизнес начинания.

Това няма как да стане, държавните банки са консервативна институция. Кой ще си държи парите в такава банка? По времето на соца имаше бъркан банк (то и по други причини тогаз).

Що за глупости? Комунизма казва, че частна собственост не трябва да

има. Къде си видял националсоциализма да иска такова нещо?! Май ти лъжеш

и манипулираш, а?

Въпроса е, че ти искаш държавни предприятия. Такива предприятия са неконкурентноспособни в пазарна среда, където има частни такива. Това е доказано многократно. Единствения начин е да се монополизира отрасъла. Но тогава се появява рязък дефицит. Държавния чиновник няма далаверара от тази работа (или седи за да краде), а по-кадърните ще избягат в частно предприятие, където ще получават по-голяма заплата. В България държавните служители имат едно нещо, което се нарича ДМС (допълнителен материален стимул), ако не е то ще избягат всички кадърни служители (не сега по време на криза, а при нормална среда). Десетте процента на Божков като шеф на АП бяха именно за това ДМС, което не винаги беше под формата на пари, а примерно по-евтина почивка в приватизираните хотели, по-евтина храна в приватизирани ресторанти към тези хотели.

По-висши, по-нисши, да не се

забиваме натам. Да, националсоциализма казва, че хората от други раси не

трябва да се смесват с европейската раса и трябва да бъдат изгонени от

континента. Какви крематориуми, какви пет лева?! Нещо май се отклони от

темата ми се струва...

Ами ако не желаят? Ами циганите, миналата година беше писал да ги депортираме в Турция или Индия, което е невъзможно. Ами второто и другите поколения, ами децата от смесини бракове?

Държавен монопол на загуба, това е голям виц. Е, ако иска да играе социална роля може и на загуба да е, примерно железниците.

По времето на соца цели отрасли работеха на загуба. не само железниците целия транспорт, сектори от хранително-вкусовата промишленост въпреки робския труд на ученици, студенти и войници на полето и в консервените фабрики. Тежката металургия креташе поради СИВ, но бе неконкурентноспособна в у-вията на нормален пазар. Кремиковци бе продаден за 1 долор заради огромните му дългове и източването му п перидите на управление на Луканов и Беров. Държавната среда дава храна на такова източване. Една рафинерия не може да е на загуба, но се оказа, че държавното управление и това направи и сега си имаме само една. Ти искаш именно това държавно управление в името на социалната роля, тогава винаги е на загуба.

Искаш

да изкараш, че всяко предприятие, което е държавно управлявано е на

загуба. Едва ли не това е природен закон. Не мога да се съглася с това.

Не забравяй човешкия фактор. Ако на власт са правилните хора, които

назначат правилни мениджъри на държавните предприятия, то със сигурност

предприятията няма да са на загуба. ЧЕЗ като е държавно, да не би да е

на загуба?!

Да накрая става така, даже да стартира в началото на печалба. И да природен закон е. По-горе писах, че кадърните ще ги 'обере' частния бизнес поради по-добрите у-вия и в държавното предприятие ще останат мързеливите, крадливите и некадърните. През соца имаше и печеливши но такива които 'играеха' по свирката на капитала и бяха повече като частни. Кинтекс, ТИР-овете и още няколко. Перидично ги 'разгромяваха', но се стигаше до все същото.

Пък и нали често хвалите висшистите. Все

пак тия дето са завършили икономика, финанси, мениджмънт и подобни, ако

не могат едно предприятие да държат на печалба, то за какво са учили 5

години?

От вишист до вишист има разлика. Пък даже да е кадърен като му се вържат ръцете няма много какво да направи и просто ще напусне. Тези дето не напускат ще трябва да компенсират с нещо или просто ще са некадърни и ще забатачат нещата.

Подкупът е в основата на човека, следователно съществува и при създадената икономическа система от човека - капитализъм.

След като е в о-вата на човека при всякакви строеве ще съществува подкуп. И при националсоциалистическия, що за 'док-во' е това?

Като вземеш подкуп и те разстрелят, дали отново би взел подкуп? Шегичка. :grin: Ако 1-2 политици бъдат хванати с подкуп и бъдат разстреляни, няколко полицая бъдат хванати с подкуп и бъдат вкарани за няколко години в затвора, няколко съдии също бъдат вкарани в затвора, то не смяташ ли, че това почти напълно ще заличи корупцията? Защото аз определено смятам. Просто управляващите трябва непрекъснато да пропагандират, че корупцията е лошо нещо, анти-народно, и няма да бъде толериране повече.

Че кой те кара да ги употребяваш? Има си вече магазини за храни без консерванти, имаш ли пари купувай си от тях. Доказано вредни няма! То принцип вредни са количествата, това се отнася до много неща, захар, сол, бяло брашно даже (според някои).

Да, но аз не гледам частния случай, а общия случай. Мнозинството от българи нямат финансовата възможност да си купуват такива храни. Допълнително държавата не полага усилия да образова населението какво има в определени храни и че не е добре да бъдат консумирани. Трето държавата позволява масово облъчване на населението от страна на производители на вредни храни и напитки, чрез рекламите. Либерализъм(демокрация) кво да прайш.

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Тук какъв е проблема? Имаме си цяла тема за това. Добива на шистов газ е забранен там където има много алтернативна енергия. И пак с едно наум, като стратегически резерв в случай на енергиен колапс. А ядрената енергия е само енергия, тя не може да замени петрола и земния газ при горивата и в химическата промишленост.

Проблема е на множеството американци, на които питейната им вода е замърсена от процеса на добив на шистов газ. А другия проблем е добива на този народен ресурс от страна на частна компания. Вместо държавата да експлоатира природните си богатства, тя ги дава на частни компании да правят милиарди. Това е най-извратеното порно, за което се сещам.

Това няма как да стане, държавните банки са консервативна институция. Кой ще си държи парите в такава банка?

Защо да не си държиш парите в държавна банка? По-сигурна от нея няма, виж ги тия частните в США как фалираха. :haha: А у нас 90-те години? хахахахаха Между другото един бивш комунист, настоящ хардкор капиталист с голямо задоволство ми каза, че при соца, не знам защо постоянно натам те влече, имало банка и всеки имал акаунт, т.е. бил капиталист. Голям кеф си достави от факта, че ми разказа това.

Въпроса е, че ти искаш държавни предприятия. Такива предприятия са неконкурентноспособни в пазарна среда, където има частни такива. Това е доказано многократно. Единствения начин е да се монополизира отрасъла. Но тогава се появява рязък дефицит. Държавния чиновник няма далаверара от тази работа (или седи за да краде), а по-кадърните ще избягат в частно предприятие, където ще получават по-голяма заплата.

Държавни предприятия. Обаче не в производството на джапанки примерно, а в добивната сфера. Това е монопол. Примерно в България в момента се добива нефт от частна компания. Е, аз искам държавата да добива този нефт и печалбата да отива директно в бюджета, а не в джоба на някой си чужденец, който е собственика. Нефта, газта, ценните метали, дървесината и подобни са собственост на народа. Порнография е да се дават на частници.

Проблема да са ниските заплати. Ами ще ги вдигнем. А за кражбата ти казах. Отива в затвора, а може и в трудовия лагер. Следващия директор ще си помисли дали ще прави същите неща. Въпреки, че историята познава нелогични повторения на едни и същи грешки. Примерно един комендант на конц. лагер е осъден и вкаран в същия конц. лагер като концлагерист 43-та или 44-та за нехуманно отношение спрямо концлагеристите. На негово място идва друг комендант, който след няколко месеца също е осъден за подобно отношение към концлагеристите. Е, той изважда късмет и го пращат на Източния Фронт в дивизията съставена от криминални типове.

Апелирам да престанете с обобщенията. По света има не едно или две държавни предприятия, които се справят много добре и носят печалба. За ЧЕЗ не казваш нищо.

Ами ако не желаят? Ами циганите, миналата година беше писал да ги депортираме в Турция или Индия, което е невъзможно. Ами второто и другите поколения, ами децата от смесини бракове?

Това е офтопик и няма да го обсъждам.

От вишист до вишист има разлика. Пък даже да е кадърен като му се вържат ръцете няма много какво да направи и просто ще напусне. Тези дето не напускат ще трябва да компенсират с нещо или просто ще са некадърни и ще забатачат нещата.

Това мнение претендира ли за научност? :grin:

Link to comment
Share on other sites

мащабна спекула много трудно може да има без държавноконтролирана система, която да я позволява

поне дългосрочно

типичен пример за спекулативен арбитраж в момента са врътките на евроепейските банки, които се финансират от ЕЦБ на отрицателни нетни лихви и купуват европейски държавен дълг от който получават значително по-висок лихвен доход

ако държавата/ите не осигуряваше/аха условията да има ниски ливхи, на които да се финансират банките, тази спекула нямаше да върви

същото важи за повечето спекулативни балони в човешката история, които най-често са породени от периоди с ниски нетни лихви и голяма парична експанзия, т.к. държавата контролира паричната политика, нейното участие е очевидно

Т.е. отново държавата е виновната. Ами нали държавата за да практикува такава политика, която е в полза на една малка група свръх-богаташи, е станало нещо, някой е платил под масата, обещал е платени лекции, обещал е място в изпълнителния съвет на корпорацията...

Точно това е смисъла на темата ми. Именно, че капитализма е обяздил демокрацията и чрез различни похвати прави така, че държавата да играе в негова полза, а не в полза на народа. Подкупа под различни форми е един от способите. Друг ефективен способ е събирането на компромати срещу политик, които не е подкупен. А пък най-смешния подход е без никакви пари някой политик да прокара закон, да приватизира, да си затвори очите, който ще облагодетелства един, а ще навреди на много. Това става най-вече със разни съветници, които са обучени в неолиберализъм и съветват правителства. Отличен пример за това са икономическите съветници на Пиночет. То само с анти-комунизъм държава не се управлява. Трябва да си наясно и с икономиката.

Иначе тази криза стана главно заради почти нулевите лихви, на които федералния резерв е отпускал капитал на американските банки, които от своя страна, заринати от валута, са раздавали на куцо и сакато. Можем да спорим фед на кой е собственост, но мисля, че ще се съгласим на факта, че собствениците са 12 частни банки, институцията се води като част от американското правителство, но провеждаща независима политика.

защото всеки ще направи оранжерия и ще има държавно сусбидиран бум на оранжерии, който ще приключи с колапс на голям процент от фирмите заети в сектора

О боже господи! Ти изкара управляващите малоумници, които дават заеми на ангро, без да проверяват състоянието на пазара.... Естествено, че всичко трябва да бъде по предварително начертание и в уисон с моментното състояние и нуждите на дадената държава. Ако данните показват, че в дадения момент се произвеждат едва 20% от нужните домати, то такъв заем би се отпуснал. Обаче ако процента е 80% и доклада сочи, че до 1-2 години процента ще стигне зададения - 100%, заради строящи се в момента или планирани оранжерии, то на желаещия такъв заем ще му бъде отказано.

Оранжериите са само пример. Икономическата политика трябва да е производство на всичко, което можем да произвеждаме и е преценено, че производството му ще бъде рентабилно. Държавната банка ще дава заеми, доколкото е по силите й, приоритетно. Най-напред за земеделието и животновъдството.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Т.е. отново държавата е виновната. Ами нали държавата за да практикува такава политика, която е в полза на една малка група свръх-богаташи, е станало нещо, някой е платил под масата, обещал е платени лекции, обещал е място в изпълнителния съвет на корпорацията...

Точно това е смисъла на темата ми. Именно, че капитализма е обяздил демокрацията и чрез различни похвати прави така, че държавата да играе в негова полза, а не в полза на народа. Подкупа под различни форми е един от способите. Друг ефективен способ е събирането на компромати срещу политик, които не е подкупен. А пък най-смешния подход е без никакви пари някой политик да прокара закон, да приватизира, да си затвори очите, който ще облагодетелства един, а ще навреди на много. Това става най-вече със разни съветници, които са обучени в неолиберализъм и съветват правителства. Отличен пример за това са икономическите съветници на Пиночет. То само с анти-комунизъм държава не се управлява. Трябва да си наясно и с икономиката.

Иначе тази криза стана главно заради почти нулевите лихви, на които федералния резерв е отпускал капитал на американските банки, които от своя страна, заринати от валута, са раздавали на куцо и сакато. Можем да спорим фед на кой е собственост, но мисля, че ще се съгласим на факта, че собствениците са 12 частни банки, институцията се води като част от американското правителство, но провеждаща независима политика.

виновна е да

само дето е много спорно дали го прави само за малката група свръхбогаташе или за да предпази и хората набълбукали се с ипотеки, заеми, кредитни карти и коли на лизинг

аритметиката в момента е много проста, за да се преодолеят голяма част от дисбалансите стандартът на живот в развияитя свят трбява да падне с поне 1/3

това е първата стъпка

това падане на стандарта на живот обаче е политически неприемливо точно заради демокрацията, а не заради свърхбогаташите - те си правят глобален бизнес

всъщност лихвите се държат ниски най-вече по политически причини и всяко правителство се надява, че ще тушира кризата и тя ще отмине или поне, че падането на стандарта на живот ще е по-плавно чрез умерена инфлация

О боже господи! Ти изкара управляващите малоумници, които дават заеми на ангро, без да проверяват състоянието на пазара.... Естествено, че всичко трябва да бъде по предварително начертание и в уисон с моментното състояние и нуждите на дадената държава. Ако данните показват, че в дадения момент се произвеждат едва 20% от нужните домати, то такъв заем би се отпуснал. Обаче ако процента е 80% и доклада сочи, че до 1-2 години процента ще стигне зададения - 100%, заради строящи се в момента или планирани оранжерии, то на желаещия такъв заем ще му бъде отказано.

Оранжериите са само пример. Икономическата политика трябва да е производство на всичко, което можем да произвеждаме и е преценено, че производството му ще бъде рентабилно. Държавната банка ще дава заеми, доколкото е по силите й, приоритетно. Най-напред за земеделието и животновъдството.

господ няма нищо общо с такива неща, не намесвай неговото име

какви са управляващите няма никакво значение

всякакъв вид централизирано планиране е изправено пред непреодолими калкулационни проблеми и работата винаги рано или късно се прецаква, няма значение дали е държавно такова и дали управляващите са гении

 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

..................................

След като е в о-вата на човека при всякакви строеве ще съществува подкуп. И при националсоциалистическия, що за 'док-во' е това?

Като вземеш подкуп и те разстрелят, дали отново би взел подкуп? Шегичка. :grin: Ако 1-2 политици бъдат хванати с подкуп и бъдат разстреляни, няколко полицая бъдат хванати с подкуп и бъдат вкарани за няколко години в затвора, няколко съдии също бъдат вкарани в затвора, то не смяташ ли, че това почти напълно ще заличи корупцията? Защото аз определено смятам. Просто управляващите трябва непрекъснато да пропагандират, че корупцията е лошо нещо, анти-народно, и няма да бъде толериране повече.

Че кой те кара да ги употребяваш? Има си вече магазини за храни без консерванти, имаш ли пари купувай си от тях. Доказано вредни няма! То принцип вредни са количествата, това се отнася до много неща, захар, сол, бяло брашно даже (според някои).

Да, но аз не гледам частния случай, а общия случай. Мнозинството от българи нямат финансовата възможност да си купуват такива храни. Допълнително държавата не полага усилия да образова населението какво има в определени храни и че не е добре да бъдат консумирани. Трето държавата позволява масово облъчване на населението от страна на производители на вредни храни и напитки, чрез рекламите. Либерализъм(демокрация) кво да прайш.

Другия голям проблем на САЩ са компаниите за шистов газ. Там правителството не е на страната на гражданите си, а на компаниите.

Тук какъв е проблема? Имаме си цяла тема за това. Добива на шистов газ е забранен там където има много алтернативна енергия. И пак с едно наум, като стратегически резерв в случай на енергиен колапс. А ядрената енергия е само енергия, тя не може да замени петрола и земния газ при горивата и в химическата промишленост.

Проблема е на множеството американци, на които питейната им вода е замърсена от процеса на добив на шистов газ. А другия проблем е добива на този народен ресурс от страна на частна компания. Вместо държавата да експлоатира природните си богатства, тя ги дава на частни компании да правят милиарди. Това е най-извратеното порно, за което се сещам.

Това няма как да стане, държавните банки са консервативна институция. Кой ще си държи парите в такава банка?

Защо да не си държиш парите в държавна банка? По-сигурна от нея няма, виж ги тия частните в США как фалираха. :haha: А у нас 90-те години? хахахахаха Между другото един бивш комунист, настоящ хардкор капиталист с голямо задоволство ми каза, че при соца, не знам защо постоянно натам те влече, имало банка и всеки имал акаунт, т.е. бил капиталист. Голям кеф си достави от факта, че ми разказа това.

Въпроса е, че ти искаш държавни предприятия. Такива предприятия са неконкурентноспособни в пазарна среда, където има частни такива. Това е доказано многократно. Единствения начин е да се монополизира отрасъла. Но тогава се появява рязък дефицит. Държавния чиновник няма далаверара от тази работа (или седи за да краде), а по-кадърните ще избягат в частно предприятие, където ще получават по-голяма заплата.

Държавни предприятия. Обаче не в производството на джапанки примерно, а в добивната сфера. Това е монопол. Примерно в България в момента се добива нефт от частна компания. Е, аз искам държавата да добива този нефт и печалбата да отива директно в бюджета, а не в джоба на някой си чужденец, който е собственика. Нефта, газта, ценните метали, дървесината и подобни са собственост на народа. Порнография е да се дават на частници.

Проблема да са ниските заплати. Ами ще ги вдигнем. А за кражбата ти казах. Отива в затвора, а може и в трудовия лагер. Следващия директор ще си помисли дали ще прави същите неща. Въпреки, че историята познава нелогични повторения на едни и същи грешки. Примерно един комендант на конц. лагер е осъден и вкаран в същия конц. лагер като концлагерист 43-та или 44-та за нехуманно отношение спрямо концлагеристите. На негово място идва друг комендант, който след няколко месеца също е осъден за подобно отношение към концлагеристите. Е, той изважда късмет и го пращат на Източния Фронт в дивизията съставена от криминални типове.

Апелирам да престанете с обобщенията. По света има не едно или две държавни предприятия, които се справят много добре и носят печалба. За ЧЕЗ не казваш нищо.

Ами ако не желаят? Ами циганите, миналата година беше писал да ги депортираме в Турция или Индия, което е невъзможно. Ами второто и другите поколения, ами децата от смесини бракове?

Това е офтопик и няма да го обсъждам.

От вишист до вишист има разлика. Пък даже да е кадърен като му се вържат ръцете няма много какво да направи и просто ще напусне. Тези дето не напускат ще трябва да компенсират с нещо или просто ще са некадърни и ще забатачат нещата.

Това мнение претендира ли за научност? :grin:

Като вземеш подкуп и те разстрелят, дали отново би взел подкуп? Шегичка. :grin:

Ако 1-2 политици бъдат хванати с подкуп и бъдат разстреляни, няколко

полицая бъдат хванати с подкуп и бъдат вкарани за няколко години в

затвора, няколко съдии също бъдат вкарани в затвора, то не смяташ ли, че

това почти напълно ще заличи корупцията? Защото аз определено смятам.

Просто управляващите трябва непрекъснато да пропагандират, че корупцията

е лошо нещо, анти-народно, и няма да бъде толериране повече.

Хмммм, шегичка или не? Но тъй като ти писа, че е присъщо на човека, разстреляния няма как да вземе, но назначения на неговото място ще вземе, щом е присъщо. Но общо взето това е страничен в-с. Просто илюстрирах празнини в логиката ти.

Да, но аз не гледам частния случай, а общия случай. Мнозинството от

българи нямат финансовата възможност да си купуват такива храни.

Допълнително държавата не полага усилия да образова населението какво

има в определени храни и че не е добре да бъдат консумирани. Трето

държавата позволява масово облъчване на населението от страна на

производители на вредни храни и напитки, чрез рекламите.

Либерализъм(демокрация) кво да прайш.

Значи това са глупости на търкалета. Какво трябва да направи д-вата, даже да е доказано, че консервантите са вредни (а това не е доказано!)? Да прокламира да не се купува от евтините супермаркети? Да забрани евтините супермаркети? Първото няма да помогне, второто не може да стане, защото няма толкова биологично чисти храни не в БГ, по света. А ако д-вата реши да печати пари за да изхрани населението си с био продукти ще се сгромоляса моменталически.

Моля те да престанеш ти да облъчваш, освен ако не докажеш, кои храни и напитки са вредни. Но да кажем, че всички храни и напитки с консерванти с добавена захар с добавен спирт и т.н. са вредни. Да кажем, че държавата забрани тяхната реклама, това до нищо няма да доведе. Ако ги има хората пак ще си купуват по-евтино. Ако пък се забранят, хората ще умрат от глад. Даже да се печатат пари цените непрекъснато ще се вдигат заради дефицита на продуктите.

Защо да не си държиш парите в държавна банка? По-сигурна от нея няма, виж ги тия частните в США как фалираха. :haha:

А у нас 90-те години? хахахахаха Между другото един бивш комунист,

настоящ хардкор капиталист с голямо задоволство ми каза, че при соца, не

знам защо постоянно натам те влече, имало банка и всеки имал акаунт,

т.е. бил капиталист. Голям кеф си достави от факта, че ми разказа това.

Със пари от спестявания държавната банка нищо не може да финансира. Не става въпрос за тях, а парите на частните компании например. Писах вече неколкократно, че твоя 'строй' е абсурден и само времето не е стигнало Хитлер да посегне на частните предприятия. Само с печатене на пари не става, защото тогава истинските пари се обезценяват и се изтеглят от банката за да се вложат в нещо дето не се обезценява. След което държавната банка остава на спестяванията на гражданите, но те са много много малко, печатането ги прави непотребни хартиики и следва финансов колапс и национализация.

Примера ти не показва нищо, аз например не съм имал сметка, т.е. имах от баба ми с едни 100лв., които изтеглих моменталически, като усетих вятъра. Сестра не го направи и после 100-те лв. струваха по-малко от цент.

Никак не ме влече соца, но това е единствения 'строй' показал какво става, когато има държавни предприятия и държавни монополи. И просъществувал достатъчно време, за да се направят някакви изводи.

Държавни предприятия. Обаче не в производството на джапанки примерно,

а в добивната сфера. Това е монопол. Примерно в България в момента се

добива нефт от частна компания. Е, аз искам държавата да добива този

нефт и печалбата да отива директно в бюджета, а не в джоба на някой си

чужденец, който е собственика. Нефта, газта, ценните метали, дървесината

и подобни са собственост на народа. Порнография е да се дават на

частници.

А как една бедна д-ва ще финансира добивите? А как една д-ва без суровини ще ги купи? Даже богатите не си го позволяват, даже тези със суровини не могат да ги експлоатират. Случайно ли е това? Ти искаш ниска норма на печалба, но как една нашенска компания ще се конкурира с чужда такава? Това значи просто да не добиваме нефт. Защото ще се окаже, че не само няма да има печалба, а и всичко ще е на загуба.

След дървесината можеш да продължиш с храната и те ти соц ;)! Нима житото, млякото и месото не са стратегически? Какво ще сложиш гарантирани ниски цени на храните, които да изкупува д-вата, за да нахрани народа с природно съобразни храни на приемлива цена ли? И ще наложиш забрана на частен износ тотална или там с някакви такси и данъци. Ми това е чиста проба болшевизъм. Освен това е опитвано още от времената на РИ, когато не е имало износ. Просто са го крили. Ти имаш вярно решение, ще разстреляш двама трима, другите ще клекнат. Ама и това е изпробвано, не клякат, крият бягат, лъжат. И пак при болшевиките. Накрая ги пречупват, ама нищо не остава от селското стопанство на Русия.

Проблема да са ниските заплати. Ами ще ги

вдигнем. А за кражбата ти казах. Отива в затвора, а може и в трудовия

лагер. Следващия директор ще си помисли дали ще прави същите неща.

Въпреки, че историята познава нелогични повторения на едни и същи

грешки. Примерно един комендант на конц. лагер е осъден и вкаран в същия

конц. лагер като концлагерист 43-та или 44-та за нехуманно отношение

спрямо концлагеристите. На негово място идва друг комендант, който след

няколко месеца също е осъден за подобно отношение към концлагеристите.

Е, той изважда късмет и го пращат на Източния Фронт в дивизията

съставена от криминални типове.

Как ще ги вдигнеш? Колко пъти те питахме, а и не отговаряш! С печатане на пари не става. Защото проблема е в дефицита също (по-горе писах), проблема е в това, че храната не можеш да дотираш, не ноже да я нацинализираш, освен по болшевишки и тогава настава колапс. Ако сега средната работна заплата ти е 500лв., а един хляб левче, а утре я направиш две хилки, ама хляба ще стане 4лв. Даже 5 за презастраховка. Ако наложиш със сила продажбата му на фиксирана цена от левче, просто ще хлопнат кепенците, поради фалит или нежелание и ще се наложи дотация от държавата. Ама пари не се ядат! Ще трябва внос, който е скъп или.......нацинализация ;). Толкова ли не можеш да разбереш!?

Апелирам да престанете с

обобщенията. По света има не едно или две държавни предприятия, които

се справят много добре и носят печалба. За ЧЕЗ не казваш нищо.

Моляяя, я си виж заглавието на темата! Тя не е ли обобщаваща? Сложил си капитализъм и демокрация, а не щял обобщения!?! Какво желаеш да знаеш за ЧЕЗ? Не съм се занимавал, но доколкото са ми казвали, държавата има акции н о не управлява компанията. процента се движи между 33 и 50. Стачи ;)?

Това мнение претендира ли за научност?

Че вишистите не са еднакви ли? Ми да, научно си е отвсякъде. По мое време например научния профил химия завършвахме 60 човека, д-вата имаше нужда от 10 (останалите както каза акад. Шелудко ще станат даскали (девойките) а мъжете ще бухат сяра в пещите на МОК Медет, щото заплатата там беше 600лв.), когато химията в БГ се срина имаше нужда само от 1 годишно (тогава завършвах). Малко по-късно курса стана 200 човека. И химията не е престижна, като юристите и счетоводителите например. Но пък наши химици стига да знаят английски и поне малко желание да имат да се занимават с науката приемаха навсякъде. От Университета в Тулуза до Тюлейн. Даже имаше случай по онова време (91-ва, 92-ра), когато взеха една колежка връзкарка (майка и бачкаше в деканата) с кредото :" Тя да знае английски, на химия ния ще я научим" ;). Във Вашингтон отиде, ама след 97-ма не зная как е просперилала там., друга една свитичка, постоянно си мълчеше и не излизаше на преден план, но перфектно подготвена и знаеше интегралите по-добре и от мен (минавах за най-добрия математик в курса), познавах я по-добре не защото бяхме в една група (аз в 'елитната' 1-ва ;), тя чак в 6-тас последна), а защото играеше бридж, я взеха на заплата 12 000$ (минимума) в някакъв второстепенен университет, но след 6 месеца я лапна втората по големина химическа компания с 300 000$ заплата. Та определено разлика има!

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Mitac, на повечето от въпросите ти съм отговарял в други теми или пък сам съм писал нещата. В този форум има няколко господа, които си имат един репертоар и всеки път си го повтарят. "ТОва е комунизъм, соц, национализация, дефицит, всяко държавно предприятие е губещо, няма да стане това което предлагаш, държавата ще фалира." Темата ми е насочена към господата демократи и капиталисти. Искам да кажат, като са такива велики анти-комунисти и анти-националсоциалисти, какво трябва да се направи в днешната ситуация за да се подобрят нещата. Аз поне давам някаква алтернатива, комунизма също дава алтернатива, но до сега не съм чул радетелите за демокрация и капитализъм да дадат конкретни решения за ред проблеми.

Хайде давайте, много съм любопитен какво ще предложите. Или пък не предлагате нищо, защото не смятате, че нещо трябва да се променя?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Бел. мод.

Колеги, ние луди ли сме? Позволяваме червена пропаганда във форума. И то точно сега. Не й е тук мястото, затварям и тази тема на Батбаянов. И сериозно моля администраторите да го предупредят, че такива неща тук нямат място. После - добре знаем, че с комунистите нормален разговор не може да се води. Те са неспособни на това и не бива да си правим никакви илюзии по въпроса.

На всички ни е ясна необходимостта от частна инициатива, частна собственост и представително управление. Който иска да не притежава нищо свое и да не бъде представляван в управлението - да върви да пише във форумите на комунистите. В България, слава Богу, има свобода на словото (но не благодарение на комунистите), така че човек може да си намери другарчета по свой вкус и да се жалва от несправедливостите на живота заедно с тях. Обаче червена пропаганда в този форум - не, мерси.

Редактирано от glishev
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Щурмане или съм митак или съм mitaca! Дай примери на нещата на които си отговорил, щото аз мога да се разровя от миналата година дето направо те баннаха (и за модераторите се отнася това де, знам 'дискусията'). И ще докажа, че на нищо не си отговорил!

Абсолютно никаква алтернатива не даваш. Нито сега, нито гогато и да е! Ахаааа, разстрели, концлагери, принуда!

Тез ги знаем ;)!.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...