Отиди на
Форум "Наука"

Проблемът с матурите - кога и как?


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Да се ограничи броят на предметите, между които зрелостниците ще правят избор за полагане на матури, предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за народната просвета.

Държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият ще се определя по избор на ученика от предметите "чужд език", "математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизации", "география и икономика" и "философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка, предвиждат измененията.

За учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, се предвижда възможност в дипломата за средно образование да се впише средноаритметичната оценка от оценките от положените държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

Още новини и слухове за матурите

23 нови теми на матурата

Години наред родители и ученици трепереха ще има ли матури, или няма да има. Какъв ще е конспектът, как ще се оценява.

Сега, когато е ясно, че матури ще има, дойде ред и учителите да потреперят. Защото най-вероятно заплатите им ще зависят от това, как питомците им са се представили на изпитите.

Нови 23 произведения има в конспекта за зрелостния изпит по литература. Досега от въпросника бяха изключени някои емблематични творби. Абитуриентите ще имат на разположение 4 вместо 3 часа за работа, както бе миналата година. Основната част от матурата по литература ще се състои от 40 тестови въпроса - тя ще носи и 70 процента от оценката. Учениците ще трябва да покажат и умения да съставят текст, да преразказват и анализират.

В тестовите въпроси ще се обръща еднакво внимание на граматиката и художествените произведения, изучавани в училище. За да преминат успешно зрелостния изпит, абитуриентите трябва да познават добре правилата на пунктуацията и синтаксиса, да различават литературните жанрове и да познават добре историческите и стилистичните особености на творчеството на различните автори.

7000 единадесетокласници ще държат пробни матури през май. Оценките от тях няма по никакъв начин да се отразят върху успеха на учениците, обещаха от просветното ведомство. От догодина обаче матурите стават задължителни за всички. Абитуриентите ще държат поне две матури, а по желание - и трета. Задължителен за всички ще бъде изпитът по литература, а втория ще могат да изберат сами. За да можете да държите матура по даден предмет обаче, неговият хорариум не бива да е под 54 часа годишно. Така учениците могат да избират за втория си зрелостен изпит между математика, история, география, химия, физика, биология, философия и чужд език. Там изборът е между английски, немски, френски, испански, италиански и руски.

Зрелостните изпити обаче няма да бъдат оценявани от преподаватели от вашето училище. Идеята на външното оценяване е да изравним критериите и шестиците да имат еднаква тежест, каза просветният министър Даниел Вълчев. Така ще можем да си дадем сметка за качеството на преподаване в различните райони на страната, в различните видове училища и дори за нивото на учениците по различите предмети, коментира още той.

Иска ми се матурите да станат вход за университета, коментира още Вълчев и прикани всички ректори от страната да се включат в изготвянето на изпитните материали, за да се реализира тази идея.

---

МОН отваря вратичка за матури през 2008 г.

Просветното министерство се отказа да запише в закона, че зрелостни изпити ще има най-рано през 2010 г.

Задължителните зрелостни изпити могат да бъдат проведени и по-рано от предварително обявената 2009-2010 учебна година. Просветното министерство е предвидило вратичка в просветния закон, която да позволи това. Вчера правителството одобри предложенията на МОН за поправки в закона, но текстовете трябва да се гласуват и от депутатите.

Промените не предвиждат конкретна година, за която да бъде отложено провеждането на матурите, съобщи министър Даниел Вълчев. Вместо това се въвежда задължително изискване зрелостните изпити да се реализират не по-рано от 12 месеца след приемането и публикуването на примерни изпитни материали.

Така на теория е възможно матури да има още през 2007 г. В този случай МОН трябва да публикува примерни изпити до май т. г. Според Вълчев обаче е малко вероятно министерството да бъде готово в този срок.

МОН реши да предложи отлагане на матурите до учебната 2009-2010 на основата на юридически аргумент - разминаването в учебните програми на различните видове училища. В момента част от тях не покриват задължителния минимум часове по всеки предмет. МОН реши, че първо ще изчисти разминаванията, и посочи учениците, които ще бъдат в IX клас през учебната 2006-2007 г. за първия випуск с матури. От новите текстове става ясно, че МОН се е отказало да обвързва изрично едната с другата промяна.

Просветното министерство може да се откаже и от друга своя идея - да побере задължителния минимум от знания до края на X клас. Тази идея изискваше преместване на много материал по литература от XII и XI клас в X. В този случай обаче и матурите би следвало да са в X клас, защото проверяват именно минимума, а новата концепция на МОН предвижда в XI и XII клас да се учат само профилирани предмети.

"Нарочно сме подходили гъвкаво спрямо датата за държавните изпити, защото всички тези въпроси ще получат окончателен отговор при гласуването на стратегията за развитие на образованието в парламента", обясни Вълчев.

Просветният министър е подновил идеята си за въвеждане на законов текст, който да забрани приемането на промени в приемните изпити след 15 септември на съответната учебна година. Целта е учениците да знаят как ще завършват и кандидатстват още в началото на учебната година.

С промените в закона ще бъде предвиден ред за регламентирането и на различните държавни награди, които получават изявени учители. В момента наградите се връчват всеки път със заповеди, идеята ни е различните призове да бъдат регламентирани с отделна наредба, изготвена съвместно от МОН и финансовото министерство, обясни Вълчев.

---

70 000 ученици на задължителни матури през май 2007.

Близо 70 000 ученици ще държат за първи път задължителните от 2003 г. матури. Ако парламентът гласува предложението на Министерския съвет за промяна в Закона за народната просвета, зрелостните изпити ще бъдат два - по български език и литература и върху предмет по избор.

Предложението на МС предвижда учениците да могат по желание да положат и трети изпит - отново върху предмет по избор. Тази възможност е предвидена заради идеята матурите да се използват за директен вход за ВУЗ. Голяма част от специалностите във висшите училища приемат с два изпита. Така ученикът ще може може да държи всичките необходими изпити на национално ниво под формата на матури, без да се явява на допълнителни конкурси в университетите.

Очаква се до два месеца Съветът на ректорите да излезе със становище по въпроса за матурите и евентуалното им използване като вход за ВУЗ.

Общо 19 са предметите за матурите. По всеки един от тях тази година ще бъде проведена пробна матура. На нея ще се провери дали предложените формати за изпитите работят, кое затруднява учениците или пък е твърде лесно, какво трябва да бъде коригирано в изпитните програми.

Част от матурите са разработени на две нива - трудно и лесно, а други са само на едно ниво. "Това се налага от спецификата на различните предмети. За биологията например трудно може да се предположи, че някой ще реши да се явява на нея, ако няма да кандидатства със същия предмет във ВУЗ", обясни шефът на Националното звено по оценяване на образованието Георги Симидчиев.

Около 7000 единадесетокласници трябва да събере просветното министерство за провеждането на пробните матури. Те ще се държат по желание, като оценките от тях не влизат в дипломата. Възможно е МОН да разреши оценките от пробните матури да заместят годишната оценка по предмета, ако ученикът пожелае.

Още не е ясно в кои градове ще бъдат проведени пробните матури. По всяка вероятност в един град ще бъде определено по едно или няколко училища, в които технически да се организира провеждането на изпита. На него обаче ще могат да се явяват деца от всички училища в града.

3500 желаещи ученици трябва да събере МОН за пробната матура по литература. Останалите 3500 ще бъдат разпределени по останалите предмети.

Пробните матури ще се проверяват от членовете на работните екипи, изготвили програмите. Допълнителни оценители ще бъдат вероятно привлечени за пробната матура по литература, тъй като тя ще се държи от повече деца.

"Решихме самите членове на работните групи да проверяват пробните матури, защото са най-добре запознати с изпитите и сами ще могат да се уверят кое не работи и защо трябва да бъде сменено", обясни Георги Симидчиев.

Пробните матури ще бъдат проведени между 1 и 15 май. След това работните групи ще пристъпят към анализ на резултатите. Ще се проверява колко правилни отговора са дадени, дали не са прекалено трудни или прекалено лесни въпросите. Ще се проверява и дали изпитите са успели да подредят достатъчно равномерно учениците по скалата с оценките.

Анализът на резултатите от пробните матури трябва да бъде готов до началото на август. Тогава ще се пристъпи към корекция на програмите. Те трябва да са окончателно ясни до началото на учебната година.

През лятото трябва да бъдат изготвени критериите и съставени националните банки с оценители, които ще проверяват матурите по различните предмети. Оценителите ще бъдат обучени от членовете на работните групи, изготвили програмите за изпитите.

През лятото трябва да бъде готов и проектът за наредба за провеждането на изпитите. Тогава ще станат ясни всички процедури по провеждането на изпитите. В наредбата ще бъде записано и по колко пъти учениците ще могат да се явяват безплатно на поправки на матурите. При евентуално използване на матурите за вход за ВУЗ МОН трябва да реши как завършилите в предходни години ще се явяват на матурите и дали ще трябва да плащат.

При двойка на една от матурите ученикът не получава диплома за средно образование. Той ще получи сертификата си чак след като вземе двата задължителни изпита. Учениците могат да решат и да не се явяват на матури. В този случай те няма да получат диплома за средно образование, но ще вземат удостоверение за завършен 12-и клас, което им позволява да продължат образованието си в програми за професионални квалификации.

Четири матури за средно образование

---

До 6 години дипломи ще се дават и след 10-и клас

Радикални промени се очакват в системата на средното образование, ако се приеме програмата за 10-годишното му развитие, която е изготвена в просветното министерство. Очаква се Министерският съвет да я гласува на заседанието си утре. До месец парламентът също трябва да се произнесе по документа.

През четири матури ще минават учениците, докато завършат средното си образование. Това предвижда 10-годишната програма за развитие на образованието, която се очаква правителството да разгледа на утрешното си заседание. Национални изпити ще се държат при завършване на всеки училищен етап - след 4, 7, 10 и 12 клас. Диплома за основно образование ще се дава след 7 клас, вместо след 8-и както сега. Гимназията ще се дели на два етапа - до 10 клас ще се усвояват общообразователни предмети. Обучението ще завършва със свидетелство. В 11 и 12 клас пък ще се прави специална подготовка в област по избор. В университет ще може да се кандидатства само след 12-и клас.

Държавният зрелостен изпит ще бъде задължителен за всички, които завършват втория гимназиален етап. Без него няма да се дава диплома за средно образование. Оценката може да служи и като вход за университет. В осми клас пък ще се набляга основно върху подготовката по чужди езици и компютърна грамотност. Тези промени ще влязат в сила за сегашните четвъртокласници, предвижда програмата. Тестове ще заместят традиционните изпити по литература и математика за прием в гимназия най-рано догодина. Преди официалното им въвеждане обаче те ще бъдат изпробвани в клас и усъвършенствани. Ще настоявам въпросите да не са само със зачертаване на верния отговор, а да има и задача за писане на текст, обясни просветният министър Даниел Вълчев. Предвижда се матурите да станат задължителни най-рано от учебната 2008-2009 г. Най-вероятно те също ще са под формата на тест. Дотогава е важно децата да свикнат с този начин на изпитване и той да стане основен при оценяването в клас, смята Вълчев. Предвижда се до 10 г. в страната да няма маломерни паралелки с по 10-12 деца. Те ще се откриват само по изключение. Затова пък ще има безплатен транспорт за всички деца, които живеят в селища без училище. Смесените паралелки, в които заедно учат хлапета от няколко класа, трябва да се закрият още от догодина, каза Вълчев. Учителската заплата ще се определя по 10 критерия. Ще се оценява дали се работи с проблемни, или със силно изявени деца. Ще се гледа и дали оценките съответстват на реалните знания, дали се прилагат нови методи на преподаване и др. Ако учителите използват чужд език или компютър в клас, ще получават бонус. Ще е важно и мнението на децата и родителите. Тази събота ще е първата среща, на която преподавателите ще дават предложения за промени в учебниците, в случая по история. Подобни срещи ще има всеки месец с различни специалисти, избрани на случаен принцип.

Мина Стефанова

Пробни матури държат през март

Само избрани школа ще участват в теста, оценките няма да се зачитат

СОФИЯ. Пробни матури може да има през март. С тях ще се тестват въпросите за бъдещите официални държавни изпити в средните училища. Това съобщиха от образователното министерство вчера. Изпитът може да се проведе в някои от елитните школа, в които се преподават основно езици, математика и физика. Оценките от теста няма да повлияят на успеха на децата, но за сметка на това с тях ще бъде преценена работата на преподавателите, както и качеството на самата изпитна система. Ако се окаже, че повечето ученици са разбрали и отговорили правилно на въпросите, те ще бъдат въведени и в новия държавен изпит. Нито една от оценките обаче няма да се озове в бележниците на тийнейджърите, нито да утежни дипломите им. Засега още не е обсъждано децата от кои школа да се подложат на изпит. Независимо от резултатите обаче експертите на МОН препоръчват да не се избързва с въвеждането на матурата. Дори и учениците да се справят добре с разработките, нужно е време, за да се постигне синхрон с ВУЗ-овете, за да могат децата с най-високи оценки от изпита да влязат директно в университета. Това обаче ще може да стане, ако матурата се въведе най-рано следващата учебна година, обясниха специалистите.

---

Тестове вместо матури въвеждат в училищата

Новата форма разделяла оценката за знания от оценката за дисциплина

Министерството на образованието и науката стартира програма за въвеждане на тестовете в българското училище, обяви образователният министър Даниел Вълчев в предаване по НТВ. Тази учебна година няма да завърши с матури. Според Вълчев обаче, ако в края на юни имаше матури, те ще покажат две неща. Първо, големите различия в знанията на децата в различните райони, в различните училища и даже в едно училище. Второ, че децата практически не знаят как да работят с тестове, нямат навици за това, въпреки сериозните усилия на някои преподаватели да се справят сами с проблема.

Затова министерството въвежда тестове през следващата учебна година, като един вид тренинг преди голямото състезание - матурата. Все още образователното министерство обаче не е готово с тестовете. Не са ясно дефинирани целите, какво трябва да се измери с тях: знанията на детето, потенциала му или нещо комбинирано.

Кои въпроси към какво да се отнасят, как да бъдат формулирани, по колко въпроса да са, за колко време да се отговаря, фиксиран или нефиксиран да е отговорът и т.н. В българските училища има и чисто технически проблеми. В момента няма образци на такива тестове за всички класове по всички предмети. Някои школа нямат, например, копирна машина. Проблем ще бъде размножаването на тестовете, ако 500 ученици всяка седмица правят по един.

За да се въведе новата форма на оценяване, е необходимо технологично време от 12 месеца, смятат експерти от образователното министерство. Догодина, заричат се те, тестът ще влезе масово в българското училище. Целта е ученикът да се еманципира от субективността на учителя си, от еднообразния му поглед на оценяване. Тестът е напълно независима от поведението на детето форма на оценка. То може да закъснява, да е най-палавото в класа и да има 100 процента успеваемост на теста. С теста рязко се разделят въпросите на дисциплината от въпросите на знанието.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Успехът в 12-и клас ще се формира по нов начин

Средният успех в дипломите на дванадесетокласниците ще се формира по нов начин от тази учебна година. Той ще бъде сбор от три средноаритметични оценки - от двете матури, задължителните дисциплини и задължително избираемите предмети. Това гласят поправки в наредбата за матурите, обнародвани в края на миналата седмица.

След дългогодишно отлагане матурите ще станат редовни изпити от края на тази учебна година. Абитуриентите ще се явят на изпит по български език и литература и предмет по избор. Сред децата има разногласия за въвеждането на матурите. От министерството на образованието обаче обясниха, че целта е да се получи обективно външно оценяване на гимназистите в края на обучението им.

Според друга поправка в наредбата учениците няма да могат да избират четири от предметите - информатика, информационни технологии, изобразително изкуство и музика. Зрелостните изпити ще се провеждат в края на учебната година и през август-септември.

Учениците могат да видят изпитните програми и примерните матури от тази година на сайта на министерството www.mon.bg.

Според министър Даниел Вълчев част от университетите ще се почувстват притиснати от обстоятелствата и ще заменят кандидатстудентските изпити с матурите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега е моментът да се възползваме от стачката на учителите, за да протестираме срещу ненужните матури!!!!Нямаме нужда от външно оценяване!Не сме ходили 5 години на училище, за да ни обезценят накрая усилията! СТАЧКА!!!!!!!От нас зависи!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте, ако някой се интересува от зрелостните изпити и по-точно противопоставянето срещу тях : http://www.maturi2008.hit.bg/ , пишете ми на v_kucarova@abv.bg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Погледнахте ли примерното матуритетно задание по история на сайта на МОН? Обидно елементарно е. Но пък в тестовата му част са включени въпроси от общата история, които (като оставим настрана факта, че става дума по-скоро за обща култура, отколкото за историческо знание и можене) правят тази матура още по-излишна.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

http://maturi2008.hit.bg/index.htm

http://www.bgpetition.com/maturi/index.html

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

По-голямата част от висшите училища по повечето специалности ще приемат матурите като вход за тях вместо приемни изпити, заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, без обаче да уточни за кои ВУЗ-ове говори.

„Българското училищно образование е една от малкото образователни системи в Европа, която няма добре изразени елементи на външно оценяване. Това е една система, която през последните десетилетия се самооценява или в най-добрия случай, ако това е добър случай, се оценява от чиновниците в министерството. Никой не иска да бъде оценяван, това е разбираемо и матурите са важен компонент, да не кажа - един от най-важните в тази система за външно оценяване. По закон днешните дванайсетокласници трябва да проведат матури и докато е такъв законът, министърът, който и да е той ще трябва да го спазва. Към момента не е невъзможно да бъдат проведени държавни зрелостни изпити и считам, че е правилно да бъдат проведени", каза още министърът на образованието.

Даниел Вълчев добави, че субсидията за издръжката на един студент ще се увеличи с около 30 процента през следващата година. „Ще има увеличение на средствата за наука", каза просветният министър и добави, че бюджетът на БАН ще се увеличи с повече от 13 на сто в сравнение с тази година, а средствата за фонд „Научни изследвания" ще нараснат от 19 на 60 милиона лева.

Междувременно университетски преподаватели и учени от цялата страна отбелязаха Деня на будителя с митинг в столицата с искане правителството ва да изведе образованието като основен приоритет в политиката си. Увеличаване на средства за образование и наука в бюджета за 2008 са основната ни цел посочиха протестиращите.

Заетите в сектора настояват за средногодишен ръст на работната заплата от поне 32 процента през следващата година, както и получаването на останалите субсидии в сектора за 2007 година още през ноември, вместо в края на годината и за годишна еднократна субсидия в размер на 20 процента от бюджетния излишък за 2008 година.

Част от исканията вече са уточнени с работната група на Министерството на финансите и се предвижда окончателното решение да бъде взето този месец, посочиха синидикалисти.

Председателят на Синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ Лиляна Вълчева, допълни, че за следващата година издръжката на един студент също трябва да нарасне с 20 процента. Подписка с 13 500 подписа, в която са описани и исканията на протестиращите, ще бъде внесена утре в Министерство на финансите.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Матурите са важни за акредитиране на училищата, за обективната оценка на учителския труд и на ученическите познания. Те са средство за намаляване на преподавателския рекет, курсове и частни уроци, свързани с кандидат-студентската подготовка и кампания.

Матури 2007/2008 година?

Учениците в 12-ти клас протестират. Обосновано се аргументират против държавните зрелостни изпити. От една страна, защото те не виждат практическа полза от провеждането им. Въпреки, че идеята на матурата е тя да се превърне в изпит за ВУЗ, на практика, пред университетите тя има само балообразуваща тежест.

От друга страна не съществуват критерии за оценка на задължителния изпит по български език и литература. Дори и такива да се определят в последния момент, остава ощетяването, предизвикано от факта, че учебната програма от 9-ти до 11-ти клас не е помогнала за тяхното усвояване през годините.

От трета страна, предстоящите матури са опорочени от продължаващата учителска стачка. Закъснение на началото на учебната година неминуемо ще доведе до сгъстяване на преподавания материал. Прибавяйки стреса от подготовката на дипломните работи и за държавните изпити (в професионалните гимназии), курсовете и частните уроци за кандидат-студентската кампания, както и допълнителните два зрелостни изпита излишно ще натоварят учебната 2007/2008.

Другата страна в проблема, образователното министерство, от години иска да обърне приема в университетите на 180 градуса. И да накара университетите да започнат да се борят за студенти. По западен образец. Не на последно място - с презумпцията за намаляване на корупцията при приема. Министър Вълчев обясни пред ученици, че въпросът със зрелостните изпити е по закон и за тях се говори още от 1999 година. Именно, че само се говори - това пречи на реформата. Покрай приказките, недоумение предизвиква желанието на просветните ни министри да реформират винаги и само последния випуск. Те не виждат логика да започнат промените от 9-ти клас. На децата да се разясни, че ще полагат изпит в 12-ти! Учебната програма да се съобрази с този факт! Определянето на изпитните критерии – също!

Третата страна в проблема това са учителите. По време на стачката се изясни, че те най-малко от всичко искат външни оценители на техния труд. А в закона за народната просвета е записано: ”чл.24 ал.(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2006 г., предишна ал. 8, бр. 105 от 2006 г.) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от национална комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища.” Съвсем резонно е предположението на министър Вълчев, че учителите откровено се противопоставят на матурите пред учениците. И ги настройват допълнително против. Защото изходното ниво на образование отново ще изнесе на преден план необходимостта от диференцирано заплащане на учителския труд.

Едно външно оценяване на учителския труд би оценило и ефективността на учебниците и на учебните помагала.

Матурите са необходимост. По ред обективни причини. Но не е редно да са средство за експерименти, защото, когато става дума за образованието на децата ни, са необходими ясни правила.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

диференцираното заплащане на учителския труд e една голяма глупост

отдалече нещата може да изглеждат логични- няма еднакви хора, различно си вършат работата, различно заплащане, но кой ще ги оценява- директорите и приближена група учители до директорите от тук какво следва... То да има диференцирано заплащане, но на тази база ниски заплати просто си е глупост, само раздори разделение в колективите ще се пожъне

матурите сугурно са нещо необходимо, но цялата система е прогнила. Не може една сграда да я измазваш от вън, а тя да се руши отвътре

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

80% от учителите, 42% от родителите и 32% от учениците, одобряват матурите.

Това сочи изследване на социологическа агенция МБМД за обществените нагласи към матурите, направено в периода 22 август-5 септември.

Резултатите не бяха представени навреме заради учителската стачка, съобщи Елена Лазарова от агенцията. Аргументът на социолозите е бил техните данни да не се отчетат като манипулация в този момент.

Изследвани са 1213 пълнолетни граждани и 1050 други участници, от които 352 ученици от горния курс и съответно техните родители - също 352, както и 348 учители.

От групата на пълнолетните граждани 50% одобряват въвеждането на матурите. Средно 71% от трите групи - родители, ученици и учители, смятат, че основното предимство на матурите е, че са вход в европейските университети.

На въпроса кой учебен предмет биха избрали за втора задължителна матура, тъй като българският език е задължителен, а вторият изпит е по избор, 21% от учениците предпочитат изпит по чужд език, докато 29% от родителите избират математиката.

Според проучването и учениците (31%), и родителите (36%) смятат, че матурата ще мотивира учениците да учат повече. Две трети (65%) от учениците одобряват тестовата форма за зрелостните изпити.

Като цяло проучването е установило, че групите на родителите, учениците и учителите са добре запознати с нормативната уредба за задължителните зрелостни изпити.

На въпрос дали ако днес се проведе това социологическо проучване, резултатите ще бъдат същите или поне близки, Лазарова отговори, че обществото е реагирало емоционално и разнопосочно на учителската стачка и едва ли резултатите биха били същите, но по принцип тяхното проучване е изследвало матурите въобще, а не за конкретната година.

Част от препоръките и на трите групи са да има равнопоставеност и уеднаквяване на стандартите за оценяване, да се провежда пробна матура и все пак да има възможност за освобождаване от зрелостни изпити.

Проучването за отношението на обществеността към въвеждането на държавен зрелостен изпит след 12 клас е по поръчка на МОН.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Пловдивските вузове не приемат матурата за вход.

Матурата няма да бъде въведена като вход в пловдивските университети за предстоящата кампания.

От Пловдивския и Аграрния университет заявиха, че първо трябва да стане ясно дали зрелостните изпити ще са национални с единни критерии и едва тогава ще решават. В Медицинския и в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство са категорични, че професиите при тях са твърде специфични, за да се влиза само с оценка от матура. От Университета по хранителни технологии заявиха, че не са обсъждали въпроса на академичен съвет, но матурата би важала за някои специалности.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Няма да се влиза с резултат от матурите и в СУ.

Няма вариант, при който приемът в СУ догодина да е с матури. Това каза в предаването „Седмицата” на Дарик радио новият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев.

Министърът на образованието предложи матурите да важат като вход за университета чисто експериментално в някои малки специалности, за които няма достатъчно кандидати, каза още проф. Илчев. Все пак въпросът за приемния изпит е прерогатив на отделните факултети, подчерта професорът.

Поддръжката на сградите на Софийския университет остава основен проблем, допълни новият ректор. Още ремонти са нужни във Факултета по журналистика, Факултета по биология, Химическия факултет. Това обаче не е пряко свързано с откриването на филиали на Софийския университет извън страната, подчерта още проф. Иван Илчев.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Шах и мат(ури)

(Изкаме утпадъни на мътурити!)

Експертите са прави, че дипломата за средно образование (която в бъдеще ще има все по-голяма тежест предвид недостига на работна ръка в сферата на услугите, туризма и производството) трябва да бъде гарантирана от външна обективна и стандартизирана проверка. Матурата би трябвало да е знакът за качество в държавното свидетелство, доказателство, че то се притежава от грамотен човек, покрил минималните изисквания за знания и обща култура.

Трябва ли да има матури след 12-и клас?

Да, за да се повиши качеството на образованието и за да се засили конкуренцията между училищата на базата на резултатите "на изхода", гласи експертният анализ на "Индъстри уоч".

Да, защото това е реалната оценка на знанията на абитуриентите, е мнението на 48.83% от читателите, участвали в анкетата на "Дневник". Още 30.37% ги подкрепят, но с условието зрелостните изпити да бъдат вход към университета.

Да, защото това е външно оценяване и е крайно време то да спечели доверието на обществото, твърдо заявява и министърът на образованието Даниел Вълчев. Според него висшите училища ще приемат оценките от матурата веднага вместо приемен изпит за непопулярните специалности, за които вече трудно се намират кандидати.

Всички тези аргументи са абсолютно верни, в тях има логика и визия за бъдещето. Експертите са прави, че дипломата за средно образование (която в бъдеще ще има все по-голяма тежест предвид недостига на работна ръка в сферата на услугите, туризма и производството) трябва да бъде гарантирана от външна обективна и стандартизирана проверка. Матурата би трябвало да е знакът за качество в държавното свидетелство, доказателство, че то се притежава от грамотен човек, покрил минималните изисквания за знания и обща култура.

Би трябвало. В лабораторни условия всяко едно от горните твърдения би дало отличен резултат. В българската реалност обаче се пропускат няколко "дребни" камъчета, които може да обърнат колата.

Те са свързани с качеството на учебния материал, качеството на учебниците и качеството на преподаване. И трите К за съжаление са на доста ниско ниво. Безпрецедентната стачка на учителите даде възможност да се изговорят и анализират проблемите на средното образование. Всички бяха единодушни, че трябва реформа. Тази дума обаче отдавна е изпразнена от съдържание по отношение на образованието, тъй като то се реформира на всеки 10 години след Девети септември. Резултат от това за съжаление няма, многобройните експерименти досега са подронили и възможността за консенсус между общество и управляващи. Матурите варират по същия начин, по който непрекъснато се правят реформи, тях ту ги има, ту ги няма. През последните 17 години обаче изчезнаха, затова днешните ученици се стряскат и не искат да чуят за тях. Заради непоследователната държавна политика се създаде впечатление, че ще се накаже точно определен випуск - неговото положение ще се влоши спрямо предходните. Тази несправедливост вади днес младите хора по улиците, а противниците им го тълкуват като проява на мързела им.

В началото на 90-те зрелостните изпити бяха отменени във вихъра на обществените промени, когато нито управляващите си даваха сметка кое е добро и кое не, нито обществото влагаше енергия да защитава каузи извън политиката. Затова положението се влошава неудържимо - качеството на образованието пада, въпреки че количеството на изучавания материал расте, неграмотните са все повече, децата са все по-немотивирани да учат, добре образованите поемат към чужбина без обратен билет, работодателите имат все по-малък избор при подбора на персонал. Да, матурата е добро решение тази лавина да се спре, но трябват още решения, при това последователни, а не да се започва от края. Защото, освен да вземе от учениците, МОН трябва и нещо да им даде. Когато осъвремени уроците и направи по-интересен и приятен престоят на учениците в училището, ще може да си позволи да ги изпитва по каквото желае. Сега, обаче, везната трудно може да се уравновеси.

Преди два дни "Отворено общество" оповести свое изследване, според което държавните изисквания по български език и литература са остарели, а учебните планове са несъобразени със съвременната динамика. Според доцент от университета, участвал в проучването, децата учат литература по почти същите планове като студентите българска филология. Резултатът е, че се справят зле и това се видя на пробната матура тази пролет. На какво разчита тогава министерството, след като подготовката, която се дава в училище, е некачествена? Впрочем иронията е, че материалът по литература е предостатъчен и твърде консервативен, или с други думи, претоварен от излишни уроци и скучен. За сметка на това подготовката по граматика, която поначало си куца, може "да изяде главите" на абитуриентите.

В конспекта, поместен на електронната страница на министерството, фигурират произведения, които не се изучават в училище, например "Йохан" на Смирненски. Това стихотворение беше сред крайъгълните камъни на социалистическото образование, а напластената върху него идеология е ужасно много, затова мястото му не е в списъка за матурата. Накратко - матурата е лесна, но ако си с диплома на филолог. На всичкото отгоре шест месеца преди провеждането й министерството все още не е обявило критериите за оценяване - за колко грешки колко точки ще се отнемат. Тази непрозрачност само засилва негативното отношение срещу зрелостните изпити. Несигурността може лесно да бъде туширана, но чиновниците от министерствата и инспекторатите не са се загрижил за това. Е, не се прави така! И е още една причина за протестите, при това съвсем основателна.

Добрата новина идва откъм допълнителната матура, за която учениците могат да избират между няколко чужди езика, математика, история, география, физика, химия, биология и философия. Като се изключат езиците, за които се изисква доста високо ниво на подготовка, останалите предмети могат да бъда "преборени" с прилична оценка само със знанията от училище. За целта, обаче, е необходим здрав преговор на учебния материал от 9-и до 12-и клас. Хубавото е, че това може да послужи като добра подготовка за кандидатстудентските изпити.

Изводът е, че като ще се въвеждат матури, министерството трябваше да помисли първо как да си оправи изискванията и учебното съдържание. То обаче не го направи, и то - не заради липса на време, а заради липса на идеи. Затова дванадесетокласниците първо бяха матирани, а след това им беше обявен "шах".

Светлана Георгиева

http://dnevnik.bg/

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...
 • Глобален Модератор

Зрелостниците в различни периоди е трябвало да полагат между 2 и 6 писмени и 5 – 6 устни изпита. Учебните предмети, върху които зрелостниците най-често са държали изпити, са: български език, математика, различни чужди езици, физика, химия, история.

 • Държавни зрелостни изпити са проведени за първи път у нас през 1878 г.
 • Зрелостниците са полагали и писмени, и устни изпити години наред.
 • Матурите са били задължителни за всички, завършили от 1892 г. до 1965 г.

През 1998 г. в Закона за народната просвета като условие за придобиване на средно образование се въвеждат държавните зрелостни изпити. Редица обстоятелства водеха до тяхната отмяна през годините.

До 2002 г. беше възможно освобождаването от зрелостни изпити при условие, че зрелостниците са завършили успешно последния гимназиален клас с оценка най-малко Много добър (5) и имат средноаритметична оценка от годишните оценки по съответния учебен предмет най-малко Много добър (5).

Пробни държавни зрелостни изпити (матури) са провеждани през 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2007 г.

===

Има нов сайт, посветен на матурите -

http://www.zamaturite.bg/

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

Заявления за явяване на държавни зрелостни изпити са подали 76 013 ученици от 12-ти клас. Учениците са от 1071 училища в страната и от три български училища в чужбина.

Най-предпочитаният втори матуритетен предмет от тях е географията - 24 318 ученици са я избрали, следвана от математиката, избрана от 13 245 ученици. Биологията е предпочетена от 9722 ученици, историята - от 8992 души. Най-предпочитаният от езиците е английският, посочен от 8004 ученици. Най-малко зрелостници са избрали да се явят на втори държавен изпит по италиански език - 145.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...