Отиди на
Форум "Наука"

Сверяване на часовници, синхронизация на часовници , Трансформации на Лапландеца


Recommended Posts

 • Потребител

В тази тема ще покажа и развия онези неща , които ги споменавах в най различни теми, като примерно извеждането Фактор на Лапландеца, който се оказва същият като Лоренцов фактор и това е съвсем естественно зашото и аз приемам Константна < С> за всеки Наблюдател, който обаче е длъжен да допуска факта че той е възможно да бъде подвижен, да се премества спрямо механизма задаващ съществуването и константа <С> на светлина, а съответно съществуване и на всички обекти в познатата им <форма>, а от там индиректно зависимост от Локалната Константа на количество Промени

 Ще продължа по късно..............

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето го и Фактор на Лапландеца. Изведен е независимо от четеримерния модел  и независимо от Лоренцовия , поне до колкото ми е известно.Облягаме са само на един факт, Скорост <С> за всеки инерциален наблюдател. После при разширеното му ползване, на друг факт, няма разлика  в скоростта на цикличните процеси, осцилации и тези на ниво ползвано в конкретните уреди нареени часовници по направления и разположение в пространството.

Не мога да чертая, за това си представете или някой може да помогне. Ползвам класическа физика , по скоро директно елементарна математика и евклидова геометрия. Представете си резонатор ползван за часовник, оптичен с 2 огледала.Подвижна и неподвижна система с по един резонатор и двата с дъкжина единица,  примерно 1 метър, за лесно представяне.Неподвижния е ясен, пътят на светлина е Т.С , двата започват за по лесно в едни простр. общи координати по Х. , този път Т.С е дължината на единия от катетите на един правоъгълен триъгълник. Аветлинния импулс в подвижния ,всичко се гледа в този случай от неподвижен наблюдател, стига до другото огледало на резонатора в точка по оста Х, точката е Х1 , тази точка Х1 е връх на триъгълника в който се среща другият ни катет с дължина Т1.V ( това е пътя който изминава огледалото, докато светлина срещне това огледало) , хипотенузата ни е с дължина, път на светлина, светлин. импулс в подвижния резонатор и е Т1.С  .От горното:

  тъйакто първия ни катет Т.С , в него приехме дължината му( това всъщност е път на светлина в неподвижния резонатор) е  1 .

(T1.C)^2-(T1V)^2 = 1

T1^2C^2 - T1^2C^2 = 1

T1^2 = 1/C^2 - V^2

T1 = Korenkvadrat. ot  1/C^2 - V^2

Фактора на Лапландеца е коефициент обвързващ една Неподвижна система с подвижна такава и обратното, в случая локалните системни времена.

Фактора е прост коефициент  T/T1   , в което Т = S/C  , пътят го взехме за единица 1 , тогава T = 1/C 

T/T1 = 1/C / korenkvadr.1/C^2 - V^2 = 1/C.korenkvadr.1/C^2 - V^2 = korenkvadr. 1/C^2(1/C^2 - V^2) = korenkvadr.1/C^2/C2 - V^2 =1/ korenkvadr. ( C^2 - V^2 )/C^2 =

=1/ korenkvadr ( C^2/C^2 - V^2/C^2 ) = 1/korenkvadr.(1 - V^2/C2 )

Фактор на Лоренц {\displaystyle \gamma ={\frac {1}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}        = 1/korenkvadr. ( 1 - V^2/C^2 )

 Ами честито да ми е. Конкретния физичен смисъл е представяне реалното физично забавяне на процесите и съответно отчетеното време, часовници в подвижните системи.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега си представете, че резонатора , резонаторите са поставени хоризонтално. Но тук лесно забелязваме разликата в това какво направление напредва светлина, по посока на движение или в обратна, разликите са очевидни. Да разгледаме по посока на движение, поради движението на резонатора времето за достигане отсрещното огледало от  светлина по посоката е  T1 = L . ( 1/C - V) , където L  е дължината на резонатора без скъсяване, очевидно има разлика с вертикалния резонатор , за да направим L.(1/C - V ) = Фактор на Лапландеца , ние или трябва да оборим Константност на С  или да приемем пространственно скъсяване.

От друга страна в обратна посока , срешу движението имаме  L. ( 1/ C + V ) , като тук с + v няма смисъл на физическо сумиране на скорости,а е само математика, по този начин количественно даваща движение на огледалото срещу светлината. очевидно е , че има несиметричност, има неприложимост на Константен коефициент тип Фактор Лапландец или Лоренц, това е точно една от основните грешки в СТО и цялата ТО. не можем да решим този проблем, освен ако внесем разрушаване на симетрия и анизотропия на време, неоправдано с нищо материално, напълно безмислено и нелогично, няма никакъв реален процес, взаимодействие, природен феномен който да допринася за подобни разлики, освен разбира се нашето желание за това и неправилното сверяване на часовници, ползвайки емг., светлина , за сверяване и синхронизиране, ние просто има задаваме едно <количество време> в различни моменти, т.е. сверяваме по мисленната схема, мисленна постановка неедновременно 2 часовника на едно исъщо разстояние, по и срещу посоката на движение.

Какво става обаче ако вземем цял <цикул> на часовника/резонатор, отиване и връщане, е......, логично се получават нещата . Продължавам по късно...........

  

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

 

Да уточня отново , някъде съм споменавал време Т1 в подвижна система или подобно, но пък това е според неподвижния наблюдател и неговия часовник, ще разберете , така и ако има за дължините. 

Проверих няколко пъти сметките , не излиза за дължината по хоризонтала , получава се модифициран фактор.

Друго, разбира се при прехвърляне от неподвижна в подвижна, се ползва <намаляващия фактор> , т.е реципрочния, а обратно нормалния.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Светлинна свера. 

 

 Имаме 2 ИОС , системи, Едната приета за неподвижна с 1, Един Наблюдател, другата  приета за подвижна с 2 , Двама Наблюдателя. Относителна скорост, примерно 2/3С.

Обща точка, един подвижен с неподвижния , сверени Нулирани часовници. 

Втора обща точка, Вторият подвижен с Неподвижния при Т и Т1 клонящи към нула ( примерно  време Т1 = 0,001 m /C )

Източници на Светлина , които са със 2/3С относителна скорост спрямо Подвижните наблюдатели, т.е те са Неподвижни. Разположени са по Х1, Y1, Z1 и са примерно на 100 метра разстояние до Вторият подвижен наблюдател. Излтчването се е случило в някакъв момент преди Втората обща точка, приемането на 3 те сигнала е Едновременно и за Двамата наблюдатели от Втората обща точка в посочения по горе момент, който клони към нула. И защото клони към нула за лесно представяне го приемаме за Нула.(приноса на Т1 е незначителен) В Подвижната система по Х1 е 100 метра,  простр, интервал 100 метра от подвиж. наблюдател до обекта.Трансформираме по Обратната Лоренц Трансформация

{\displaystyle {\begin{aligned}t&=\gamma \left(t'+{\frac {vx'}{c^{2}}}\right)\\x&=\gamma \left(x'+vt'\right)\\y&=y'\\z&=z',\end{aligned}}}

{\displaystyle \gamma ={\frac {1}{\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}}

X=y.X1   , получава се повече от 100 метра, което е Невероятно, Абсурд !, Скорост <С>  , източника неподвижен и най важното , Едновременност и на 3 те сигнала ! Пътя на 3те сигнала е напълно Еднакъв .

Тази форма на трансформации е Погрешна, от там и СТО под тази форма е Грешна.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето една задача , която убива ТО. 

Имаме неподвижна система с 2 лазерни излъчвателя и 3 наблюдател/часовника. Лазерите правят импулс, наблюдатели са със сверени часовници. Фронта стига едновременно д 2 ма наблюдатели, те улавят част от фронта, другата продължава. 

От друга страна имаме подвижна система с относителна скорост 2/3С. , сверени в системата часовници, двама от подвижните наблюдатели в момента напристигане на фронтовете при неподвижните имат общи точки с тях. 

Част от импулсите продължават, те са под ъгъл и е точка се сливат , там разбира се се намира третият неподвижен наблюдател , в момента на Едновременното улавяне на импулсите с него има обюа точка третият подвижен наблюдател.

Ха сега да ви видя можете ли да мислите и какви са изводите?!

 Изводите, за да няма хър/мър и фанатиците да не хабят въглехидрати и замърсяват и провалят зелената сделка:D, слагам на първите двама подвижни наблщдатели, след твх по джижението още двама на клонящо към нула разстояние , да речемтакова ,яе в трансформациите на интервалите пространства координатите в смисъла на  относ.скорост време 

{\displaystyle {\begin{aligned}t'&=\gamma \left(t-{\frac {vx}{c^{2}}}\right)\\x'&=\gamma \left(x-vt\right)\\y'&=y\\z'&=z\end{aligned}}}

 

да даде <път> една милиардна от метъра. Пренебрежимо малко и не се взима под внимание. Първите подвижни , два такива имат общо начало на координ. системи, вторите идат и те правят общите точки, разстоянията до  лазерите са  клонящи към Х1 ( първи лазер)= Lorenz factor.Х (първи лазер) , така и за втори и съптветно в другата двойка. 

Двата лазера са на еднакво разстояние на съответния неподвижен наблюдател, така се оказва и за подвижните от второто образуване на общи точки. 

 От друга страна Третите, които имат обща точка имат и те едновременност на фронтовете.

Извоода е , Доказана едновременност за Трите двойки Наблюдатели, несъмнена и документирана в мисловната задаяа Едновременност. От тук , не е възможно да има различни моменти на двамата подвижни наблюдатели.

Задачата ясно показва , че дори с нарочно грешно сверени часовници, както  е поСТО, поради малките разлики време, клонят към нула и еднаквите всъщност стойности на разлата в тези времена, разстояниоята до лазерите и замподвижните 2 ма наблщдателимсамабсолютно еднакви.Това означава , че за тях излъчванията са едновременни, както и за Третия подвижен Наблщдател ,. излъчванията санедновременни. 

От тук , тогава не е възможно да бъде спазаен принципа едновременност/неедновременност в СТО, при което тя е доказано Невярна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

<<<... Имаме 3 ма  Наблюдатели, Един Неподвижен, 2 ма Подвижни.  Неподвижният и единият , първи неподвижен сверяват, зануляват часовниците , имат общ момент в Общата точка при Т и Т1 е Нула, относителна скорост 2/3С. В един друг момент клонящ към нула, примерно достатъчен светлина да измине само 1 сантиметър, Неподвижния Наблщдател се намира в обща точка с 2 рия подвижен, който вече е сверил  часовника. Това в Т клонящо към нула и Т1 клонящо към Нула. За удобство, тъйкато разликите ще бъдат незначителни работим в Т и Т1 Нула. Случват се  3 събития Едновременно за Втория подвижен и Неподвижния, събитията са светлинен импулс, импулси от 3 обекта, единият е по Х1 и Х, другите по У1, У. и Z , Z1  Те за да се запази Конст. <С> за Подвижния наблщдател са на по Х1 и У1 , Z1  е 10 метра . При прилагането на обратната трансформация към Х се получава Абсурд !. Невярно конструиран апарат на теорията или Невярна теория. Няма как Х да има различни стойности от У и Z , за Неподвижния Наблюдател, няма няколко вида скорости <С> , зависимост от <измеренията>.  ...>>

Проста задача.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 16 часа, laplandetza said:

<<<... Имаме 3 ма  Наблюдатели, Един Неподвижен, 2 ма Подвижни.  Неподвижният и единият , първи неподвижен сверяват, зануляват часовниците , имат общ момент в Общата точка при Т и Т1 е Нула, относителна скорост 2/3С. В един друг момент клонящ към нула, примерно достатъчен светлина да измине само 1 сантиметър, Неподвижния Наблщдател се намира в обща точка с 2 рия подвижен, който вече е сверил  часовника. Това в Т клонящо към нула и Т1 клонящо към Нула. За удобство, тъйкато разликите ще бъдат незначителни работим в Т и Т1 Нула. Случват се  3 събития Едновременно за Втория подвижен и Неподвижния, събитията са светлинен импулс, импулси от 3 обекта, единият е по Х1 и Х, другите по У1, У. и Z , Z1  Те за да се запази Конст. <С> за Подвижния наблщдател са на по Х1 и У1 , Z1  е 10 метра . При прилагането на обратната трансформация към Х се получава Абсурд !. Невярно конструиран апарат на теорията или Невярна теория. Няма как Х да има различни стойности от У и Z , за Неподвижния Наблюдател, няма няколко вида скорости <С> , зависимост от <измеренията>.  ...>>

Проста задача.

Всичко е идеално вместено в нарочно натъкмените лъжовни правила на СТО. 

1. Действие, Неподвижен Наблюдател и Първи подвижен (вторият подвижен е подчинен и е в неговата ИОС) имат Обща тояка, Общо начало на координ. системи, Времена Т и Т1 са Нула. Х и Х1 са Нула

2. Действие. Втори Подвижен Наблюдател има Обща точка с Неподвижен в Т и Т1 клонящи към нула, лесно можем да си изберем удобно време по правилата на СТО , примерно Такова време в което светлиа изминава 1 сантиметър. При обратната трансформация имаме произведение , относит. скорост по момент Т1, тогава се получава 2/3 Сантиметър, пренебрежимо малко отклонение нарочно избрано , за да не смятаме .

Случват се 3 те събития (можем само с две)и са Едновременни за Общата точка , Втори подвижен и неподвижен Наблюдател.Според Подвижният наблюдател 3 обекта излъчват светлинен импулс и те са на по 10 метра разстояние от него , като обектите поради спазване на Постулата могат да са подвижни или не, без значение, могат да са от Подвижната система или да са от Неподвижната система.Това няма да повлияе при ползването математика за Обратна трансформация по Лоренц. Идеята на тази задача е да покаже нагласената грешна математика в Лоренцовата обратна трансформация, не друго, не различна <С> , не нагласени неверни часовници , нехомогенно време и пр. 

Когато приложим Обратна трансформация на тези интервали пространство , всъщност те са част от <обратна светлинна свера> , се вижда веднага Парадокс, Абсурд, по У , поради незначителните Х1 в координатите , няма отклонения, по Х обаче нещата са драматични , пренебрегвайки маломерното произведение Т1,2  по относителна скорост, то по Х имаме <разтягане> при умножението на Х1 по Лоренц фактор, Което е напълно Абсурдна и Неприемлива трансформация.

За да не се чудите , подсказвам, тъй като Неподвижният наблюдател по СТО е длъжен да улови <скъсяване> на тези 10 метра по Х1, то с трансформацията СТО му набутва не по малко от 10 метра , а повече!!, което е Пълен Абсурд, Противоречие !!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Потребител
On 3.10.2020 г. at 23:17, laplandetza said:

Сега си представете, че резонатора , резонаторите са поставени хоризонтално. Но тук лесно забелязваме разликата в това какво направление напредва светлина, по посока на движение или в обратна, разликите са очевидни. Да разгледаме по посока на движение, поради движението на резонатора времето за достигане отсрещното огледало от  светлина по посоката е  T1 = L . ( 1/C - V) , където L  е дължината на резонатора без скъсяване, очевидно има разлика с вертикалния резонатор , за да направим L.(1/C - V ) = Фактор на Лапландеца , ние или трябва да оборим Константност на С  или да приемем пространственно скъсяване.

От друга страна в обратна посока , срешу движението имаме  L. ( 1/ C + V ) , като тук с + v няма смисъл на физическо сумиране на скорости,а е само математика, по този начин количественно даваща движение на огледалото срещу светлината. очевидно е , че има несиметричност, има неприложимост на Константен коефициент тип Фактор Лапландец или Лоренц, това е точно една от основните грешки в СТО и цялата ТО. не можем да решим този проблем, освен ако внесем разрушаване на симетрия и анизотропия на време, неоправдано с нищо материално, напълно безмислено и нелогично, няма никакъв реален процес, взаимодействие, природен феномен който да допринася за подобни разлики, освен разбира се нашето желание за това и неправилното сверяване на часовници, ползвайки емг., светлина , за сверяване и синхронизиране, ние просто има задаваме едно <количество време> в различни моменти, т.е. сверяваме по мисленната схема, мисленна постановка неедновременно 2 часовника на едно исъщо разстояние, по и срещу посоката на движение.

Какво става обаче ако вземем цял <цикул> на часовника/резонатор, отиване и връщане, е......, логично се получават нещата . Продължавам по късно...........

  

Сметки за <скъсяване> дължина по ос Х

Лап. - Фактор на Лапландеца ( съвпада с лоренцов фактор )

Л - стандартна дължина по ос У1 и в Неподвижната система

Л1  - скъсена дължина по ос Х1

Т1 - Време , интервал, в Подвижната система, забавено

В - относителна скорост 

Т1 = 2Лап.Л / С

Т1= Л1/С-В + Л1/С+В    >     Т1 = 2Л1С/С^2 - B^2

Л1 = Т1 ( С^2 - B^2) / 2C           ,        T1 = 2Лап. Л / С

Л1 = Лап. Л (С^2 - B^2) / C^2

Л1 = Лап Л ( 1 - B^2 / C^2 )

Л1 = Л (  ( 1 - В^2 / C^2) / Sqr.( 1- B^2 - C^2 ) )

Л1 = Л ( Sqr.(1 - B^2 - C^2) )

Л1 =(  1 / Лап ) Л

Дължината е <скъсена> с реципрочния фактор на Лапландеца.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Генетичен Скоростомер на Лапландеца

 

Поредното разбиване на ТО . Проблемът е буквално в генетиката на теорията и е неразрешим в ТО . Излиза на най първично ниво в най простото и елементарно ЕМГ сверяване на часовници в коя да е система ( ИОС ).

Наблюдаваме от Неподвижна в Състояние на Айнщайнов Покой.

Сверяването е в Подвижната система. От сега казвам , че съм направил основните сметки, изчисления, имам резултатите, само не съм проверил интервала време за път ЕМГ по <бавно> направление по движение дали съвпада с отчитане на чаасовници. За нас е без значение, защото <бързото> направление по обратна посока на движение е Достатъчно.

 

Представете си имаме Център/разпределител който сверява с ЕМГ сигнали, така е направил системата си , че на еднакви разсточния в неговата си система К1 , сверява еднакви синхронно работещи часовници по Оси У1 и Х1 .  По У1  ,  Часовник  +У1,1   и  -У1,2    , по Ос Х1    е     +Х1,1  и   -Х1,2    . Естественно според Неподвижната Набл. ИОС К  ,  разстоянията по ос Х1 са скъсени и са по малки от тези по У1 .

Старт от Център/разпределител, Едновременен за 4 рите ЕМГ Импулса, достигат и Сверяване. Най напред достига импулса до -Х1,2 , това е по посока обратна на относител. скорост вектор.  После Два Едновременни достигания до  +У1,1 и  -У1,2  . Най накрая достига до  +Х1,1  , по посока на вектор скорост.

Разликите между моменти У1 и  -Х1,2  и   У1  и  +Х1,2  не са еднакви, по голяма е разликата по посоката на движение.

Часовниците са така сверени и работят синхронно, с еднакъв темп на отмерване , че отчетено от Неподвижната в един, еднакъв момент на отчитане,  тогава примерно по У1 е засечен момент 10 ( за У1,1  ,  У1,2 ) , то за  -Х1,2 момента е 10,2    , а за  +Х1,1 момента е 9,5 .   После при Ъ1 моменти 100 , то за  -Х1,2 е  100,2    ,  а   за   +Х1,1  момента е  99,5  . 

Очевидно интервала по У1  за нещо си, примерно измерване време на светлина да измине пътя, та този интервал е 100 - 10 = 90  , а по Х1 ще е  

99,5 - 10,2     , е  , по малко е от 90 !  Извод - Натуралното най просто теоретично сверяване на часовници дава отклонения , интервалите са скъсени, намалени по Ос Х1 .

От горното , когато с подобни Детектор/часовници направим експеримент за измерване Времетраене, Времеви Интервал за който Светлина или ЕМГ импулс ,ще пропатува от  -У1,2 до  +У1,1   и  от   +Х1,1  до  -Х1,2  ние откриваме Разлика. Пълно противоречие с ТО, Абсолютен Парадокс и Скоростомер на Лапландеца .

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Генетичен Скоростомер на Лапландеца

 

<<<<..

Както казах сметнъл съм го, но останах и малко некоректен. Трябваше да дам акцент, по предложеното  за измерване <бързо> направление, срешу движението. В този случай при сверяване на часовниците ни е зададен Удължен интервал и той е удължен с толкова, колкото е разликата в интервалите на отклонение спрямо по У1 ,  величините са превърнати в положителни и от по голямата разлика вадим по малката , както е в примера от 0,5 вадим 0,2 и получаваме 0,3. Него го прибавяме към 10 и става зададен по сверени часовници вменена разлика 10,3 .

Сметнато е , че по <бързо> направление натрупаната разлика при светлинния <пробег> от  +Х1,1 до  -Х1,2  е  по-голяма от  0,2 , удължението при сверяване и не може да компенсира. Имаме по малък интервал в сравнение с по Ос У1

..>>>

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...