Отиди на
Форум "Наука"

Предложения за нови експерименти в животновъдството.


Recommended Posts

 • Потребител

Предложения за нови експерименти в животновъдството?

Уважаеми читатели на БГ Наука,

Тези които са чели някои от предишните ми постинги, знаят че пиша само по теми за които единствено по-логически път може да се стигне до съответните отговори и предположения.

А имам няколко доста интересни идеи за провеждането и на различни научни експерименти. Какви обаче ще бъдат получените резултати и факти, засега може само да се гадае.

Като тук ще се спра само на няколко, които биха могли да се проведат в различните сектори на животновъдството, но и които при съответни положителни резултати, биха донесли несъмнено икономически, научни и дори благородни ползи на обществото ни.

Тези експерименти ще са като продължение на доказаното вече наличие на полова диспропорция, варираща в зависимост от променящите се външни условия, и регистрирана както при човека, така и при почти всички видове животни, и дори при някои видове растения.

Посетителите на форума, които за първи път четат за половата диспропорция е желателно да се преди това да се запознаят със статията “ Мъже вече може да си пожелаем син или дъщеря да имаме”, натискайки линка:

http://bgnauka.com/forum/index.php?showtopic=2088

Като за останалите ще преповторя основните постулати, спрямо които се наблюдават в Природата процесите на полова диспропорция.

Известно е, че живота на земята е протичал, като приспособяване на индивидите към промените в обкръжаващата среда. Като в повечето случаи съществува и следния приоритет: Оцеляването на съответния животински вид, е много по-важно, отколкото оцеляването на отделния индивид в него.

Ясно е, че в исторически аспект случващите се промени на земята, са могли да бъдат благоприятни за съответния вид, но са могли да бъдат и кризисни и дори смъртоносни. И естествено, че са оцелявали само тези, които са успявали по-един или друг начин да се приспособят.

И наличието на варираща полова диспропорция, в почти всички видове животни е бил един от важните начини, за пригаждане към появяващите се изменения в условията на живот.

Първо. Например при благоприятни за вида промени, за да се разраства по-бързо той, но и с готовност за посрещане на евентуални неблагоприятни условия, естествено че трябва да се раждат по еднакъв брой самки и самци.

Второ. При настъпили кризисни условия обаче, е необходимо да се раждат повече мъжки екземпляри, тъй като те са по-разнообразни и са носители на повече биологични признаци. И колкото повече признаци, съответно самци, толкова шансовете са по-големи. И точно този мъжки, който носи най-добрия нов признак към променената вече външна среда ще оцелее, и така ще може предаде гените си на повече женски. Докато, ако този признак се появи у някоя самка, тя ще го предаде само на своето дете.

Трето. Понякога обаче, условията в природата са ставали, не по-малко или повече кризисни, а направо смъртоносни за съответния вид. Настъпвало е масово измиране, заплашващо го от пълно изчезване от лицето на земята. Точно в такъв случай от оцелелите екземпляри, отново трябва да се раждат и то в значителен брой повече женски. Естествено е, че ако имаме група от 10 женски и един мъжки, то шансовете за оцеляване са значително по-големи, отколкото ако имаме обратната ситуация т.е. 10 мъжки и една женска.

Разбира се, че ще е полезно базирайки се на тези три постулата да се проведат експерименти, с цел практическо планиране при съотношението на раждаемостта на мъжките спрямо женските индивиди при част от домашните животни. И доста изследователи по света вече са го правили. Установено е например, че когато самците са постоянно сред женските, и често независимо от това дали животните са стадни или не, се раждат повече мъжки, и обратното когато те периодично отсъстват далеч от самките се раждат повече женски екземпляри. Възможно ли е това да се приложи във фермерските стопанства.

Например години наред вече се провеждат изследвания в говедовъдството, търсещи възможности за контрол на съотношението между родените мъжки и женски телета. Но не знам защо, всички усилия са насочени главно към биковете или пък се правят експерименти единствено с тяхна семенна течност. Всъщност търсят се вещества, които да унищожават например само мъжките сперматозоиди в нея, без обаче сериозно да засягат състоянието на женските. И от тук се вижда ясно затворения кръг в който се попада. Търсят се вещества, които да унищожат мъжките, които всъщност според мен, са много по устойчиви на подобни външни въздействия. И логично, че всички подобни опити досега са абсолютно безрезултатни. / Между впрочем това е още една идея за провеждане на допълнителни нови научни експерименти. И целта им ще е да се установи, издръжливостта на мъжките спрямо женските сперматозоиди на различните животни, включително и човека под въздействието на най- различни фактори. /

И така не знам защо, но никъде, или поне аз не открих да се провеждат експерименти върху женските говеда. И макар да е известен описания по-горе случай, следващ от по-продължителното присъствие на биковете сред стадото, в момента абсолютно е безсмислено да се спори по него. Тъй като понастоящем в над 95 процента от сектора, вече имаме единствено изкуствено осеменяване. Представете си, например ако се пусне тежащ един тон бик, свободно да се разхожда между кравите и доячките и модерното доилното оборудване в някоя съвременна ферма. И много скоро метафората “Слон в стъкларски магазин” ще изчезне от лексикона ни, заменена от тази новата. В такъв случай обаче, съгласно примерите дадени по-горе, при липса за определен период на самци сред животните, би трябвало да се раждат повече женски, съгласно третия постулат. В съвременните ферми обаче, не става така. Въпреки изкуственото осеменяване съотношението е приблизително еднакво, като дори броя на родените мъжки преобладава леко над женските. И това е точно така, както и ако животните живееха свободни, без човешка намеса, на воля сред природата. Но и задължително при благоприятни условия. Тъй като в този случай основополагаща и решаваща роля играе вече не третия, а тъкмо първия постулат, свързващ половата диспропорция с най-благоприятните условия на живот. Който е влизал в съвременните говедовъдни ферми, отлично е запознат, че там количеството на даваните целулоза, въглехидрати, мазнини белтъчини и витамини са прецизно изчислени до последния грам. Животните са задоволени от към всичко. И дори за да се пазят и от стрес се спазва такъв строг режим на хранене, доене и други грижи, които надали има и някоя човешка майка, да прилага при отглеждането на своето дете. Така пак повтарям, в случая за стойностите на полова диспропорция в съвременните ферми, решаваща роля играе тъкмо първия постулат свързан с най-благоприятните условия на живот.

Но ако се случи така, че се наруши режима и женските животни започнат да се държат продължително време на икономии и гладни. Да, такива случаи по една или друга причина вече са констатирани и специалистите незабавно са регистрирали увеличение до 25 процента на новородените женски телета, спрямо мъжките. Разбира се, че подобен прийом и подобни експерименти е немислимо да се приложат в съвременното животновъдство. Икономически е абсолютно непригодно. Та кой фермер ще се съгласи да държи всичките си животни продължително време нарочно гладни, и така с пъти и пъти да намали на произвежданото от него количество продукция и мляко. Заради няколко си там процента повече женски телета.

И все пак от тук следва въпроса: Защо е необходимо всички животни да се държат гладни? Защо не се проведе научен експеримент само с няколко. Например вземат се само няколко крави и около месец след последното им отелване, и непосредствено след първата им овулация, без обаче те да са заплодени, на част от тях постепенно, а на другите рязко им се намали получаваната хранителна дажба. Като се започне периодично да им се вземат и кръвни проби, както и секретна течност от влагалището и незабавно се изследват за всички възможни съставки. Средно 20 дни след първата, идва втората овулация или наричано също и разгонване при кравите. Тука би следвало пробите да се вземат всеки ден, и дори през няколко часа. След това животните продължават да се държат гладни и на част от тях в различно съотношение, още им се намалява дажбата. И така трета, до четвърта и така нататък овулации, и още намаляване на даваната храна, докато от глад и изтощение изцяло блокира възпроизводителната им функция, и въпреки че не са заплодени, те спират да се разгонват. Това между впрочем, е често срещано явление в природата, когато при изключително неблагоприятни условия, поради изтощение и глад, като защитен механизъм временно се самоблокира възпроизводителната функция при животните. Целта е само и само самката да оцелее дочаквайки по-добри времена, когато отново да може даде потомство. В противен случай заплождането би натоварило свръх много организма и, и би могло да доведе до смъртта и на нея, и на потомството и.

След края на нашия експеримент разбира се, всички крави отново се захранват, възстановяват се, и се връщат във фермите им.

Но започва тестово сравняване и отчитане на получените резултати и от кръвните проби и секретните течности взети от влагалището на животните.

При прецизно изпълнение на задачата, със сигурност ще бъде установено, как са се променяли и в какво съотношение отделните хормонални и други съставки взети от гладуващите животни. И така ще се установи, кои или пък липсата на кои, всъщност играят основна роля при бъдещето определяне на пола, още при зачатието на яйцеклетката.

Изучава се химичния състав на тези съставки, те се възпроизвеждат изкуствено или пък се извличат от животните в кланиците, и съответно после се дават вътрешно, или инжектират, или имплантират в напълно здрави и добре хранени животни във фермите малко преди или по време на овулацията им . И така значително ще се увеличи вероятността, потомството им да бъде от желания за човека пол.

И нека оставим говедовъдството. Подобен експеримент може да се окаже полезен и за безплодието при хората, и най вече жените. Например изследвайки хормоналните процеси и други промени настъпващи в животните при самоблокиране на възпроизводителните им функции вследствие на свръх изтощение и глад. Може да се установи, че аналогични подобни хормонални или пък други промени, макар и поради други причини има и при абсолютно здрави, иначе по всички показатели жени, но така и не можещи да имат досега потомство. Така установявайки причините, много по-лесно ще се открият способи и начини за решението им.

Кой знае? Като тук му е мястото отново да повторя, че в науката и отрицателния отговор много често, е също толкова важен, колкото и положителния. Прогреса във всички обществата винаги се осъществявал от първоначални надежди, проби, често и грешки, но никога от бездействие.

В някой от следващите постинги ще дам предложение и за експеримент в птицевъдството. Целта ще е подобна. В крайна сметка от яйцата да се излюпват повече женски пилета, главно при породите носачки.

С уважение към всички читатели на БГ Наука.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Я, каква хубава тема за начало на моите писания в този форум! Та - виж сега, подходът ти към животновъдните проблеми е типичен за човек, който е наясно с общите закони, по които се движи животновъдството, но определено е далеч от актуалните му въпроси. Заобикалям някои дребни неточности - всеки от нас допуска такива, особенно ако пише във форум (напр.

...овулация или наричано също и разгонване...
- всъщност овулация и разгонване са различни неща - синоним на разгонването (ако думичката ти звучи грубо) е понятието "еструс") и минавам към същината на проблема. Всъщност, ще коментирам сега туй-онуй, пък друг път ще продължим:

...Оцеляването на съответния животински вид, е много по-важно, отколкото оцеляването на отделния индивид в него...
Действително, това е официалният възглед - той следва логично от представата, че фундаментална единица на отбора е популацията - представа, наложила се през периода 1926-32, като резултат от работата на редица учени (най-вече английски и съветски), голямото име сред които, разбира се, е Роналд Айлмер Фишер (дотогава за фундаменталан единица на отбора е бил смятан индивида). Съществува, обаче, и трета гледна точка - че фундаментална единица на отбора е генът (по Ричард Доукинс) - аз съм неин фен и съответно не приемам цитираното мнение.
...Установено е например, че когато самците са постоянно сред женските, и често независимо от това дали животните са стадни или не, се раждат повече мъжки, и обратното когато те периодично отсъстват далеч от самките се раждат повече женски екземпляри...
Можеш ли да ми дадеш цитати за това?
...Но не знам защо, всички усилия са насочени главно към биковете или пък се правят експерименти единствено с тяхна семенна течност...
Ами имного просто - при бозайниците хетерогаметен пол е мъжкият, затова. Освен това, това е така, ако става въпрос за изкуственото осеменяване в класическия му вид; но, говори ли ти нещо МОЕТ - това е абревиатура от множествена овулация и ембриотрансфер - там точно кравата е водещото животно при процедурите.
...И логично, че всички подобни опити досега са абсолютно безрезултатни...
Невярно. Има много съобщения, и то от много години за успешно (е не 100% разбира се) разделяне на сперматозоиди при бици; защо тогава не се прилага на практика - защото фермерите гледат животните не заради науката, а заради печалбата - ако тези методи им носят отрицателен финансов резултат, за какво са им.
...Тъй като понастоящем в над 95 процента от сектора, вече имаме единствено изкуствено осеменяване...
Невярно. Всъщност, ако говорим за България, дори по живково време процентът не беше такъв - имаше тогава един лаф сред ветеринарните лекари - искаш ли стадото да ти е здраво, дръж си бик. Освен това, да не забравяме, че говедото не е единственото домашно животно; а при останалите изкуственото осеменяване е изключение.
...Представете си, например ако се пусне тежащ един тон бик, свободно да се разхожда между кравите и доячките и модерното доилното оборудване в някоя съвременна ферма...
Няма проблем - не само си го представям, но и съм го виждал. (Виж сега, там където биците и кравите ходят, стъклария няма, уверявам те).
...Да, такива случаи по една или друга причина вече са констатирани и специалистите незабавно са регистрирали увеличение до 25 процента на новородените женски телета, спрямо мъжките...
Тук пак настоявам за цитат.
..Защо е необходимо всички животни да се държат гладни? Защо не се проведе научен експеримент само с няколко...
Такъв "експеримент" се провежда непрекъснато с ремонтните стада от животните от някои видове, които са от продуктивен тип за месо; в най-типичния си вид го имаме при родителите на пилетата-бройлери - ако ние ги оставим да ядат на воля, те още в ранна възраст ще затлъстеят и после ще получим от тях много ниски продуктивни показатели - затова умишлено ги ограничаваме в храната и те буквално гладуват. Въпреки това, никой досега не е отбелязал нарушаване на половото съотношение.
...Прогреса във всички обществата винаги се осъществявал от първоначални надежди, проби, често и грешки, но никога от бездействие...
Залудо работи, залудо не стой - това е девизът на българския учен в момента.
...В крайна сметка от яйцата да се излюпват повече женски пилета, главно при породите носачки...
Известно ли ти е словосъчетанието "автосексингови хибриди" - при тях можем още непосредствено след излюпването, само по оперението, да разделим мъжките от женските. Подобни хибриди има и при бубите.

В заключение - много ми е приятно, че някой се интересува от проблемите на животновъдството. Странно е, но при положение, че почти всички ежедневно имаме контакти с животновъдни продукти и здравето ни е страшно зависимо от тях, повечето хора гледат отвисоко на животновъдството. Добра е и идеята да се вглеждаме в механизмите за саморегулация в живата природа и да се опитваме да ги прилагаме при домашните животни. Убеден съм, че това е доста по-перспективно от разни (уж) високотехнологични репродуктивни техники.

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Това наистина е много интересно. Бих искал да се уточни наистина всичко и да се разбере кое как става и защо. А с животни като кози, овце и коне този експеримент правен ли е и нужен ли е въобще?

Верно странично от темата е, но бройлерите в действителност как са станали? Ние това лято имахме доста такива птици и наистина много се угояват и стават много мазни. И наистина се наблюдава глад при тях, т.е. не може изведнъж да угоят.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Верно странично от темата е, но бройлерите в действителност как са станали?
Днешните пилета-бройлери са четирилинейни хибриди - значи първо се кръстосват две линии бял корниш, за да се получи таткото, после две линии бял плимутрок - майката, и от тях вече се получават самите бройлери (други от споменатите породи се използват за тази цел само в някои азиатски страни, където бялото е символ на смъртта). От еволюционна гледна точка пилетата-бройлери представляват голям интерес, тъй като се смята, че при тях вече сме достигнали т.нар."плато на отбора" - т.е., поради липсата на генетично разнообразие в популацията, по-нататък просто няма накъде повече да вдигаме продуктивността (а тя е наистина феноменална - стига се до конверсия на фуража 1.3 kg за килограм прираст); въпросът наистина е интересен и аз нямам категорично становище по въпроса, но все пак съм склонен да смятам, че понятието "плато на отбора" не е много коректно и такова всъщност няма.

На мен лично кокошките са ми по-вкусни от бройлерите, но, както се казва - de gustibus non est disputandum - за вкусовете не спорят :eat:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

еее най-накрая да се появи човек с който говорим на един език... вече се чувствах сам

напълно подкрепям Андрей Куртенков

и искам да науча ама много искам защо мъжките индивиди

... са по-разнообразни и са носители на повече биологични признаци

те често могат да са по-добър разпространител на гени

и аз очаквам цитати от разни учени за техните успешни експерименти... и за предната тема ги очаквах...

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Наистина интересно. За вкуса обикновена охранена кокошка наистина е по вкусна. Говоря за домашно отгледана, а не купена от магазин например.

Има ли други опити за подобни максимуми, ако мога така да ги нарека в развитието на даден вид животни. Както горе се спомена за бикове и крави. Някъде бях гледал, че на запад кравите дават с пъти повече мляко от нашите. Това изкуствено ли е направено, смисъл самата порода крава е направена точно за мляко и т.н. Има ли подобни постигнати постижения и в други животински видове? А от птиците само бройлерите ли са?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Наистина интересно. За вкуса обикновена охранена кокошка наистина е по вкусна. Говоря за домашно отгледана, а не купена от магазин например.

Има ли други опити за подобни максимуми, ако мога така да ги нарека в развитието на даден вид животни. Както горе се спомена за бикове и крави. Някъде бях гледал, че на запад кравите дават с пъти повече мляко от нашите. Това изкуствено ли е направено, смисъл самата порода крава е направена точно за мляко и т.н. Има ли подобни постигнати постижения и в други животински видове? А от птиците само бройлерите ли са?

ами хората на запад са доста напред

еи тази кравичка - Muranda Oscar Lucinda-ET

wr_lucinda.jpg

през 1997 година е дала 30765 кг мляко, което прави средно малко повече от 84 кг на ден - зашеметяващо!

просто ми е трудно да си представя за какъв метаболизъм става въпрос, за да се произведе толкова мляко

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Уау, наистина е впечатляващо, как напрактика са създали една естествена фабрика за мляко! Може ли да кажете и за други видове домашни животни?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Потребител
30765 кг мляко, което прави средно малко повече от 84 кг на ден
Процентът на масленост на млякото което дава е нищожен в сравнение с нашите животни.Как мислите се появи кампанията хората да пият нискомаслено мляко - заради някакви изведнъж открити ползи за потребителя или заради нуждата да се пласират огромните количества нискомаслено мляко на тези крави? Българското животновъдство беше на световно ниво (факт за всеки запознат с животновъдството в България без оглед на политическата му принадлежност), но след 1989 го съсипаха, трудът на поколения българи беше унищожен. В нашата страна също са възможни високи добиви, но липсва последователна държавна политика за подпомагане на фермерите, защото не може да храниш кравата със слама и да искаш да дава 10000+ литра на година, не може да не субсидираш произведеното мляко и после да искаш развитие в сектора.
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...