Отиди на
Форум "Наука"

В търсене на образа на св. Кирил Философ публикуван някога от БТА по случай четиринадесети февруари.


Recommended Posts

  • Потребител


 Казват, че днес бил ден на археолога . И ето аз си спомних за една археологическа безименна  находка Наивният възрожденски дух наднича от стенопис на св. Кирил Философ  публиквана  някога от БТА. (виж фото БТА)  Този дух е  безвъзвратно отминал за съжаление и за днес 14 .II. е остал, не е пИчатна грешка,  само кича, но някога, в разгарът му, в т.нар." Зографската история"  св.  Кирил Александрийски е почитан от българите за създателят на българската азбука, а не братя Грим ( Ким- Кирил и Методи б.а.), т. е.  постановката и  основен доказ на баничарницата,  как  българите тачели братя Грим от Време Оно във всичките си писания след десети  по света и унас и Паисий го потвърдил и доказал с преписите си на "босанчица" по  Ватикана, от които се доказвало, че българите почитали братя Грим, не отговарят на историческата фактология и за пореден път уличават баничарницата в в в псевдонаучния и метод на манипулация и една грозна лъжа, която метастазира и се повтаря вече 130 г втълпявана за историческа истина!
В същият период , за който баничарницата твърди, че българите са почитали братя Грим, са налице  българи,  които не са се поддали на Ватиканската измама и продължават да тачат традицията си и да почитат св. Кирил Александрийски, за създател на старобългарската, тяхната азбука и техен Учител.
Абсолютно всички упоменавания за Кирил и Методи  без изключение,  са интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана и "науката" славистика представя едно синкретично " божество" наречено КиМ, насложено върху образа на св. Кирил Александрийски кощунствено  и текстово и визуално,  което се почита във различните му форми подобно на гръцкия бог/ теос/ Зеус почитан в Мала Азия , като Зевс Долихенес, ту като Зевс Олимпиец и т. нат. подобно на синкретичния КИм почитан от "славяните", ту го почитали в проявлението му на Кирил Философ, ака константин Костенечки, Константин Преславски, ама все " Кирил" , че и мИтодий !?  в това на Константин Философ, Учител на славяните, Методи, Дидаскалос Булгарикос, Апостол и т.нат. и всяко едно негово ( на КиМ б.а) проявление доказва за наличието на КиМ, само по сведения от след Гутенберг.
Лицето,  което се визира и пропагандира, както демонстрирахме със Зографската история,  като св Кирил Философ не е КиМ, само защото се казва Кирил. Това също е направено и с Константин Преславски доскоро утвъждаван за братя Грим.
Църквите на св Петка Търновска процъфтяват по българските земи, а от упоменатите братя Грим няма, нито едно изображение или писмено упоменаване дори  редом  с нея.
На името на братя Грим няма налична нито една църква, освен преименованите в 19 век, някои дори от името на най-българската светица на св Петка Търновска, на името на късната агиогафска измислица на Ватикана братя Грим, чието име и почит съшо баничарницата кощунствено заличава и подменя историческата памет на търновското селянче ( гаданче) от историческите пластове с де що има синкретизирани аиографски образи на ени светици от римско и турско и това е друга, тема, но отново демонстриаща ненаучния подход на баничарницата  да изтрива цял исторически пласт за доказ, че видите ли роденото Търновско момиче не съществувало в историческия слой!?, а братя Грим за които няма нищо от преди Гутенберг били закрилниците български !?  
У патр.  Евтимий с Школата му, защото той е основната движеща сила на "науката" славистика , дори  при него няма нищо за братя Грим , а едва при учениците му и то  в късни преписи от 17 век и после са вмъкнати или " ъпдейтвани" ( англ. осъвременени б.а.)  в сведенията   и в произведението и при този почитан и известен и  то забележете, като Константин Философ и до ден днешен и на  научно ниво, това на Сръбската академична школа, за доказ за братя Грим. Константин Философ писал за себе си за доказ и това се изпозлва от баничарницата !!?
Това  е наричаният от баничарницата  Константин Костенечки, но  почитан,  като  Константин Философ и Учител Словенски в съседната " балканска" държава. Това е още една историческа личност спомогнала и допринесла за синкретиката на КиМ спонтанно възникнала в очите на простолюдието, но зловредно използвана от баничарницата и "науката" славистика за нямащи нищо общо с науката задни нужди.
 Той на практика се явява най-ранния автор писал за КиМ в произведението му " Сказание за буквите ", където Константин Философ оставил доказ за Делото си още в 1418 г, технически пак след Гутенберг, като упоменал братя ГРИМ!?
 Това на практика е подвеждащо защото писаното за КиМ се съдържа в препис създаден мисля в 1628 г или, както официално твърдят от баничарницата в широкия препис, който е от 17 век,  т.е. отново е налице поредната интерполация.
Друг велик " славянски " теософ , за който "науката" славистика спори дали е българин е роденият във Велико Търново, един   учениците на св. св. Патриарх и Евтимий разпространили словото му сред "славянските"  народи, киевският митрополит Цамблак ( 1413- 1420). Той  е един от най-плодотворните църковни писатели и химнографи.
И кво е написал за доказаните българи светците на православието и Делото им.   Апостоли на славяните и солунски българи  от баща грък и майка славянка Кирил и Методи в " Книга Григория Цамблака“ стихове посветени на празниците в православния календар  липсват?
Това е единственият сборник на средновековен славянски писател, съставен единствено от негови произведения. В различните преписи броят на словата варира от 17 до 21. В повечето случаи са 18, подредени според датите на християнските празници, на които са посветени. За Киро и Мето обаче хич. Попът е писал още "Разказ за пренасяне мощите на света Петка от Търново във Видин и Сърбия“ и " Похвално слово за св. св. Патриарх и Евтимий", но и там нищо. В останалите му 23 произведения още по-малко.
Дори не искам да споменавам, че нито един от великите византийски интелектуалци, върху чиито произведения се гради световната история, не е обелил и ред за братя Грим и Делото им  !?
Обхвата, целта на настоящата статия е за пореден път в последните дванадесет години да покаже,  как е възникнал и кой е нароченият днес за братя Грим, добре известен и почитан светец сред " славянските" православни, защото е факт, че от братя Грим няма нищо от преди Гутенберг!
 Не само като материални обекти, църкви , манастири на името им, стенописи и икони.
 Почитането на всеки светец е ставало благодарение на мощи и др. под. реликви. Не случайно е, че тази индустрия е била широко развита в средновековито! Без мощи няма светци, само по текстове и обратното , ако има текст , то мощи и реликви се фабрикуват, доказано в промишлени количества.
Още Чосер се подиграва на броя на главите на Йоан Предтеча и осмива търговците шетащи из Европата предлагащи  своя богат избор от мощи, реликви и др. под.  , а от братя Грим към днешна дата няма нищо, което само по себе си доказава, че не само не е имало мощи и реликви, но не са съществували, каквито и да е било текстов и почитане на подобни светци, защото при наличието на текст мощите и реликвите биха били тутакси изфабрикувани и разпространени от католическата ерес чак в латинска Америка и Африка. ( то и до днес няма, ако изключим " подаряването" от папата ( разбирай ЦРУ б.а.) на кост от Апостола на Гърция мй през 1968 г, и отказа на Ватикана да даде нещо от братя Грим и досега на " Родината" им България !? б.а) Нещо повече!  Папата се подигра на баничарската историография, като потвърди доказаното от школата на Ист Анарх, че братя Грим не са създавали Старобългарската Азбуката: "Защото Вашата земя е родина на свидетели на вярата, още от времето, когато светите братя Кирил и Методий са разпространявали там Евангелието. Техният труд бе много ползотворен, който донесе много плодове ", призна папата в посланието  си на живо.  Ето от где кака Вачкова сее наляво и надясно глупостите, че братя Грим са покръстили българите !?   и ченгето Матанов едвам я спря в предаването по научен антикомунизъм на БНТ да не се излага повече в ефир, че ще и спрат субсидията от соросиадата.
Както доказа папата на живо в речата си,  Ватикана измисля агиографиите на " апостолите на славяните" с друга цел, а фантазията, че тези католически "Апостоли" от които няма ни вест ни кост в католическа Африка , да не говорим за Латинска Америка и тази от папмасите,  са допринесли нещо за българската азбука, си е убава работа ама българска, т.е. не почива на наличната фактология и дори  най-ранните агиографски сведения опровергават това, като стана ясно от речта на римския отец,  което не е нищо друго , а фактология, цитат от най-ранното документирано упоменаване на братята Кирил и Методи и брат му направено с първото печатно издаване от Ватикана на литургичния католически календар, списък на техните светци направено от папа Pius V  в Рим 1568 г, който реформира и изважда много средновековни католически ментета светци, въпреки, че кучеглавият св Христофор си остава светец до 19 столетие, когато се оказало, че безпогрешната християнска "наука" грешала и земята не била плоска, пардон нямало такава светиня,  но в което за първи път фигурират и новите ментета  братя Грим указани  забележете ,  като покръстители на славяните, като част от католическата доктрина за присъединяване на големите славянски маси, най-паче от контингента Славония под скиптъра на Ватикана, но не и като " архитекти" на старобългарската азбуката, за което днес в бигетото те гледат на кръв , ако не им признаеш тутакси, че братя Грим са създали Българската азбука смисъл и съществуване на простаците на балканите.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана.
Не случайно изображенията на т. нар. светци и Апостоли (!?) липсват и в Ерминиите, наръчници за иконописване. В нито една ерминия, а такива са намерени и налични доволно достатъчно,  няма указания " ноу-хауто" за изписване на иконографията КиМ, а там с изброени абсолютно всички светци, обряди, рируали, сцени и т.нат., камо ли пък да има животописен цикъл, каквито имат светците, дори по-слабо известните и възникнали с живоописен циъкъ и те след Гутенберг, като българския цар Владимир, който е единствения български цар с животописен цикъл, ако например братя Грим са далдисвали  в Крим да вадят Климент папа Римски, както учат от баничарницата или как гъска им донесла перото за създаването на " славянската " азбука и др. под . небивалици, с които бъка за доказ в бабешките агиографии пълни с обезглавени змейове, кучеглави светци, лобстери, говорящи змии, мъчения, разчленявания  и т.нат. Случайно ли е , че основен принцип на Историята , като наука е, да не се вземат и използват за доказ Християнската литеарура!/ Но, не и за баничарницата, за които това е основния метод на научените работници и техните учени сътрудници издоили милиарди за заплати и командировки за да специализират в  издаване на тонове безмислена книжнина оправдаваща " труда " им !?
Като Апостоли братя Грим биха били изобразявани във всяка църква и мощите и перата, с които са създали Азбуката на словениет щяха да са налични от памапсите на Аржентина до Филипините под властта на католическата ерес !
 Такива конкретни светци, с конкретиката за която се представят на практика липсват и от доволно оцелелите православни църкви в Гърция, Влашко, Молдава, и т.нат. и др. под не падали под " гръцко" робство изчегъртали Апостолите на славяните.
 Храма, църковния храм, сградата на църквата, защото Църква е нематериална, идеална форма е изписан и отразява църковното слово в образи, тук е църковното слово в образи, и то е неразривно свързано с наличните текстове, те са неразделни, те са като плюс и минус, това, което е на хартия, или се чете е илюстрирано. Илюстрация на т нар КиМ липсват от Църквата, няма храм в който те да са налични, няма тяхна иконопис, иконографски цикъл, няма тяхна проекция в храмовата илюстрация в надлежния исторически слой, което е задължително, ако подобни особено църковни образи биха били налице в текстуалните форми ,  тъй като това което се говори и учи , то е и изобразено, има ли текст има и образи, както и доказахме, има ли текст , се пораждат и мощи и реликви и то в изобилие, енориите и лвадетелите се надпреварват да ги колекционират, без значение истински и фалшив е този текст, на вярващите не им е позволено да го поставят под съмнение , да знаят,а от братя грим няма нищо  налице в материална или идеална , текстовоабстрактна , форма от преди падането на България под турско, а даже и до много по-късно.
Тези дразнещи несъответствия имат своята причиноследствена връзка и са доказателство за късно възникналия и поради тази причина не оставил следи в средновековието за  култ към КиМ в среднобългарската държавност.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са късни интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана.
Самите текстуални данни за подобни исторически фигури не издържат проверката и са взаимно изключващи се и противоречащи ( например посещението на Методи в Крим б.а) и на практика не се съдържат в нито едно историческо сведение, а само в религиозна агиография, до една от след падането на България под турско и то само по чужди латински източници, които интерполирани на местна почва се появяват в 19 век. Прекрасна илюстрация на формулираната доказана връзка между текст и мощи и реликви или  между текст и образи е наличието в ранновъзрожденското строителство на църкви и стенописите започващи да отразяват немедленно и да изобразяват тези нови текстови течения . Фреските от тези църкви са под влиянието на новия текст намерил пример сред населението и тутакси отразен в църковната стенопист , като доказателство за неразривната връзка изведена по-горе между текст и материални обекти, образи, мощи, реликви. Под влияние на новите текстове на хлули от запад от Ватикана се появяват и новите образи на новите светци  през 19 век  , образите на цар Борис от 1809 г в църквата св Наум в Охрид и др. ,  образът на св. Владимир цар български в Беловата църквата , на Тервел и на редица нови светци, разбира се на първо място на братя Грим, но в много различния каноничен образ на двойка светци , а не това, което баничарницата в своя нелеп опит да доприенесе за : науката " славистика" започва да налага за " първия"образ на братя Грим, именно св. Кирил Александрийски, защото пишело " философ " !" , което за лишените от когнитивни възможности баничарски сурогати е " доказа" за братя Грим!? Това е блестяща илюстрация от кога са и свързаните с братя Грим докази нахлули в науката славистика под формата на литургична литераура намерените за доказ в двадесети вект сръбски тропари и руски преписи, повсеместно "датирани" на око  от баничарницата тринадесети век. в които пшело " братя Грим дидаскалос болгарскому" !?   Дори без да се влиза в речевата характеристика на всички тези късни текстове, в които изобилствуват  издайнически думите начертали  късната славянската докрина " славяни " и " славянство", отлично  указващи от кога са тези текстове, потвърдено от безпогрешното датиране  на всички тези ранносредновековни църкви илюстрирали тези нови текстове е ебзапелациооно доказателсвто от кога са писани и намерили отражение в литургичните тъкстове и " сведенията" за братя Грим. Или подобните изображения на преживяващи със скакалци светци " следовници" на Йоан Рилски, фигура масово появила по  описанието по пренасянето на мощите му от Владислав Граматик, когато в близките и далечни църкви на Софиско, днес на запад от Калотина  издигнати из основи от помака Соколовски, за доказ , че са сръПкси, в които и започват да се изобразява светиня му и др. под. вегани, като по извстсните Йоаким Осоговски, Гаврил Лесновски и Прохор Пчински. Дори църквите и образите на св. Петка Търносвка започват да никнат, като гъби след дъжд едва след Житието на патр. Евтимий, но за съжаление на "науката" Славистика, няма нито едно изображение на братя Грим, нито като текст, нито за пръв път в цял ръст на живо от многобройните и църкви!
От друга страна образът на друга религиозна фигура е налична и преобладава в почти всички българските православни църкви, наречена Кирил Философ, тази на Кирил Александрийски, която продължава кощунствено да се представя и не само от простолюдието за братя Грим!?
 Налице е подмяна на Учителя на Църквата св. Кирил Философ с нововъзникнали персонаж на братя Грим. От т. нар. "Солунска легенда", сведение използвано от " науката" славистика за доказателство за култа към "солунските " братя Грим е доказано, че св Кирил е от Кападокия, наречен е Философ, учил е в Сирия, и е светецът е  създал азбуката на славяните, когото българите почитат, като Апостол:
 " Роден съм в Кападокия и се учих в Дамаск. И веднаж, когато бях в църквата на великата Александрийска патриаршия, чух отправен към мен от олтара глас, казвайки ми: “Кириле, Кириле, иди в обширната земя и сред славянските народи, наречени българи, защото господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш закон.”
Много ясно личи кого почитат българите .
  Това е св. Кирил Александрийски. Да той, е философ. Учител на Църквата. Един от Учителите на Църквата със значение към Литургията и заради това той редом с Василий Велики, Грогорий Богослов и др. под. те се изобразяват от двете стени на олтаря или на олтарната стена . Там винаги е и неговото изображение. В Българските Православна Църква светецът, е изобразен, като епископ, означаващо Икона на Христос и е винаги с "египетска шапка", т.е. главата му покрита в маниера на египетското монашество с шапка, водеща към великата Александрийска патриаршия, понякога имаща полиставрионна шарка ( от поли много- и ставрос-кръст б.а), указаща, източния произход на светеца, т.е. е това е създателя на "славянската" азбука св Кирил от Кападокия почитан от българите в " Солунска легенда", а не някой друг философ, носещ името Кирил.
Камо ли Константин, който три дни преди да се капичне в Рим бил възприел името Кирил за доказ, както увещават късните ватикански ментета нахлули на п-ва след падането под турско не случайно, само от запад в Охридско, където воала е и местонамирането на всички текстове свързани с братя Грим !? А кога брата Грим е станал епископ!? От Ватикана на са се съобразили и не са" доказали", че е станал " епископ". На победилата католическа ерес не и е било необходимо да го прави епископ. Той е изпълнил мисията си на " покръстител" в късните агиогарфии на Ватикана. Не им е било нужно  навремето. Като всички плагиатори баничарите обаче преувеличават грешката на измамниците и представят брата Грим, като епископ!?
Нещо повече. Това е образът и светеца, който българите почитат, като създател на азбуката им и като Учител или Философ  и преди Гутенберг и преди падането под турско. И всички упоменавани, налични в по-стари текстове свързани с името Кирил, са свързани с неговото почитане, се отнасят за почитането на св. Кирил Александрйски , а не на късната агиографска измислица на Ватикана братя Грим, за които към днешна дата няма нищо налично от преди Гутенберг.
Не случайно т. нар. светци и даже Апостоли  липсва и в Ерминиите,  това са наръчници на художниците  за иконописване на светците и църковните сцени. В нито една ерминия, а такива са намерени и налични достатъчно няма указания за изписване на агиографията КиМ, а там с изброени абсолютно всички светци, пророци и т.нар. събития на Учението от време Оно до най-новите светци въздигнати в ранг от съюзниците турци. Такива конкретни светци, с конкретиката за която се представят на практика липсват и от доволно оцелелите православни църкви в Гърция, Влашко, Молдава, и т.нат.
Храма, църковния храм, сградата на църквата, защото Църква е нематериална, идеална форма е изписан и отразява църковното слово и Учението в развитието си  в образи, тук е църковното слово в образи, и то е неразривно свързано с наличните текстове, та са неразделни, те са като плюс и минус, това, което е на хартия и слово или се чете е илюстрирано и се разглежда и се проследява хронологията дори на нещо отвлечено и представяно за даденост и съвършенно, т.е. идеално, за каквото се има Учението, а то на практика не е така, подлежи на развитие, дори то не може да избяга догмата на времето . В Църковния храм винаги ще намерим лесно фигурата на Учителя на Църквата, Философа,  св. Кирил Александрийски. Да той, е философ. Учител на Църквата. Един от Учителите на Църквата със значение към Литургията и заради това той редом с Василий Велики, Григорий Богослов и др. под. те се изобразяват от двете стени на олтаря или на олтарната стена . Там винаги е и неговото изображение.
Брата Грим никога не е бил епископ и с кощунственото представяне на св. Кирил Александрийски за братя Грим за доказ трябва да престане, а не да се чака " Македонската " комисия да Ви го каже, на Вас борците за капитализъм и демокрацЯ роптаещи на секво ниво на хранителната верига колко ги били лъгали търсещи в капитализъма  справедливост за всички !?
Илюстрация на т. нар. КиМ липсват от Църквата от съответните времеви периоди от преди Гутенгерг, до към 19 век, а от цялостното развитие на средновековната българска държавност, липсва каквото и да е било за тези късни агиографии, които липсват и от историята на земи не падали под властта на съюзниците турци, като Русия или запазените в Гърция или Валахия и Молдава, чиито църкви са изписани и надписани на старобългарски, но липсва следи от братя Грим и по тези ширини, към които не трябва да се ограничаваме, а да се намират и под властта на тези на католическата ерес, но и там няма и следа.
Няма храм в който те да са налични, няма тяхна иконопис, иконографски цикъл, няма тяхна проекция в храмовата илюстрация, което е задължително, ако подобни особено църковни образи на Апостоли биха били налице в текстуалните форми на Църквата тъй, като това което се говории и учи , то е и изобразено . т.е налице или идеална, форма от преди падането на България под турско, а даже и до много по-късно. Тези дразнещи несъответствия имат своята причина и са доказателство за късно възникналия и поради тази причина не оставил следи в средновековието култ към братя Грим.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са късни интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана. Самите текстуални данни за подбни исторически фигури не издържат проверката и са взаимно изключващи се и противоречащи  късни агиографски сведения ( например посещението на Методи в Крим б.а) и на практика не се съдържат в нито едно историческо сведение, а само в религиозна агиография, до една от след падането на България под турско и  след Гутенберг и то само по чужди латински източници, които интерполирани на местна почва се появяват главно  в 19 век, а най-ранните преписи са по печатните издания на Ватикана.
С настоящите редове не си поставям за цел тук  и на това място поради обема им да приведа абсолютно всички известни към днешна дата сведения използувани за внедряването на тези агиографски персонажи, но е разгледано и съвествно са проучени всички сведения без изключение известни кън днешна дата и настоящето   и надлежната аргументация бе направена и обосновано доказана, което важи за всички неупоменати тук случаи. Без изключение  всички " доказателствата" свързани с т.нар. Апостоли на славяните Кирил и Методий са от времената след Гутенберг и каквито и да има упоменавания за Кирил и Методий (съкр. КиМ б.а.) от оригинали, това са преписи интерполации на по-ранните печатните издания на Ватикана, т.е. пост гутенбергови  с произход западните български земи, наричани Македония, където проникват Ватиканските печатни издания от Венеция и по които впоследствие са направени т.нар. преписи използувани за доказателства за съществуването на тези късни агиографски постгутенбергови персонажи.   Това е безусловно установен и научно обоснован факт, направено достояние от Школата на Ист. Анарх. по света и нас.
фото БТА Св Кирил ФИлософ Александрийски
Отг. Образът на св Кирил Александрийски кощунствено публикуван от БТА и препостван от нискочелите по света и уна с се оказа от Леворечки манастир "Св. Четирдесет мъченици", на миращ се по дифолт в Лева река, Трънска околия, Софийска епархия да се свети името им за съхранението на прекрасния образна Учителя на Църквата св Кирил Александрийски, наричан Философ във всички ако, не то във повечето си изображения.

 

св. Кирил Философ публикуван от БТА.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 7 часа, natan said:


 Казват, че днес бил ден на археолога . И ето аз си спомних за една археологическа безименна  находка Наивният възрожденски дух наднича от стенопис на св. Кирил Философ  публиквана  някога от БТА. (виж фото БТА)  Този дух е  безвъзвратно отминал за съжаление и за днес 14 .II. е остал, не е пИчатна грешка,  само кича, но някога, в разгарът му, в т.нар." Зографската история"  св.  Кирил Александрийски е почитан от българите за създателят на българската азбука, а не братя Грим ( Ким- Кирил и Методи б.а.), т. е.  постановката и  основен доказ на баничарницата,  как  българите тачели братя Грим от Време Оно във всичките си писания след десети  по света и унас и Паисий го потвърдил и доказал с преписите си на "босанчица" по  Ватикана, от които се доказвало, че българите почитали братя Грим, не отговарят на историческата фактология и за пореден път уличават баничарницата в в в псевдонаучния и метод на манипулация и една грозна лъжа, която метастазира и се повтаря вече 130 г втълпявана за историческа истина!
В същият период , за който баничарницата твърди, че българите са почитали братя Грим, са налице  българи,  които не са се поддали на Ватиканската измама и продължават да тачат традицията си и да почитат св. Кирил Александрийски, за създател на старобългарската, тяхната азбука и техен Учител.
Абсолютно всички упоменавания за Кирил и Методи  без изключение,  са интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана и "науката" славистика представя едно синкретично " божество" наречено КиМ, насложено върху образа на св. Кирил Александрийски кощунствено  и текстово и визуално,  което се почита във различните му форми подобно на гръцкия бог/ теос/ Зеус почитан в Мала Азия , като Зевс Долихенес, ту като Зевс Олимпиец и т. нат. подобно на синкретичния КИм почитан от "славяните", ту го почитали в проявлението му на Кирил Философ, ака константин Костенечки, Константин Преславски, ама все " Кирил" , че и мИтодий !?  в това на Константин Философ, Учител на славяните, Методи, Дидаскалос Булгарикос, Апостол и т.нат. и всяко едно негово ( на КиМ б.а) проявление доказва за наличието на КиМ, само по сведения от след Гутенберг.
Лицето,  което се визира и пропагандира, както демонстрирахме със Зографската история,  като св Кирил Философ не е КиМ, само защото се казва Кирил. Това също е направено и с Константин Преславски доскоро утвъждаван за братя Грим.
Църквите на св Петка Търновска процъфтяват по българските земи, а от упоменатите братя Грим няма, нито едно изображение или писмено упоменаване дори  редом  с нея.
На името на братя Грим няма налична нито една църква, освен преименованите в 19 век, някои дори от името на най-българската светица на св Петка Търновска, на името на късната агиогафска измислица на Ватикана братя Грим, чието име и почит съшо баничарницата кощунствено заличава и подменя историческата памет на търновското селянче ( гаданче) от историческите пластове с де що има синкретизирани аиографски образи на ени светици от римско и турско и това е друга, тема, но отново демонстриаща ненаучния подход на баничарницата  да изтрива цял исторически пласт за доказ, че видите ли роденото Търновско момиче не съществувало в историческия слой!?, а братя Грим за които няма нищо от преди Гутенберг били закрилниците български !?  
У патр.  Евтимий с Школата му, защото той е основната движеща сила на "науката" славистика , дори  при него няма нищо за братя Грим , а едва при учениците му и то  в късни преписи от 17 век и после са вмъкнати или " ъпдейтвани" ( англ. осъвременени б.а.)  в сведенията   и в произведението и при този почитан и известен и  то забележете, като Константин Философ и до ден днешен и на  научно ниво, това на Сръбската академична школа, за доказ за братя Грим. Константин Философ писал за себе си за доказ и това се изпозлва от баничарницата !!?
Това  е наричаният от баничарницата  Константин Костенечки, но  почитан,  като  Константин Философ и Учител Словенски в съседната " балканска" държава. Това е още една историческа личност спомогнала и допринесла за синкретиката на КиМ спонтанно възникнала в очите на простолюдието, но зловредно използвана от баничарницата и "науката" славистика за нямащи нищо общо с науката задни нужди.
 Той на практика се явява най-ранния автор писал за КиМ в произведението му " Сказание за буквите ", където Константин Философ оставил доказ за Делото си още в 1418 г, технически пак след Гутенберг, като упоменал братя ГРИМ!?
 Това на практика е подвеждащо защото писаното за КиМ се съдържа в препис създаден мисля в 1628 г или, както официално твърдят от баничарницата в широкия препис, който е от 17 век,  т.е. отново е налице поредната интерполация.
Друг велик " славянски " теософ , за който "науката" славистика спори дали е българин е роденият във Велико Търново, един   учениците на св. св. Патриарх и Евтимий разпространили словото му сред "славянските"  народи, киевският митрополит Цамблак ( 1413- 1420). Той  е един от най-плодотворните църковни писатели и химнографи.
И кво е написал за доказаните българи светците на православието и Делото им.   Апостоли на славяните и солунски българи  от баща грък и майка славянка Кирил и Методи в " Книга Григория Цамблака“ стихове посветени на празниците в православния календар  липсват?
Това е единственият сборник на средновековен славянски писател, съставен единствено от негови произведения. В различните преписи броят на словата варира от 17 до 21. В повечето случаи са 18, подредени според датите на християнските празници, на които са посветени. За Киро и Мето обаче хич. Попът е писал още "Разказ за пренасяне мощите на света Петка от Търново във Видин и Сърбия“ и " Похвално слово за св. св. Патриарх и Евтимий", но и там нищо. В останалите му 23 произведения още по-малко.
Дори не искам да споменавам, че нито един от великите византийски интелектуалци, върху чиито произведения се гради световната история, не е обелил и ред за братя Грим и Делото им  !?
Обхвата, целта на настоящата статия е за пореден път в последните дванадесет години да покаже,  как е възникнал и кой е нароченият днес за братя Грим, добре известен и почитан светец сред " славянските" православни, защото е факт, че от братя Грим няма нищо от преди Гутенберг!
 Не само като материални обекти, църкви , манастири на името им, стенописи и икони.
 Почитането на всеки светец е ставало благодарение на мощи и др. под. реликви. Не случайно е, че тази индустрия е била широко развита в средновековито! Без мощи няма светци, само по текстове и обратното , ако има текст , то мощи и реликви се фабрикуват, доказано в промишлени количества.
Още Чосер се подиграва на броя на главите на Йоан Предтеча и осмива търговците шетащи из Европата предлагащи  своя богат избор от мощи, реликви и др. под.  , а от братя Грим към днешна дата няма нищо, което само по себе си доказава, че не само не е имало мощи и реликви, но не са съществували, каквито и да е било текстов и почитане на подобни светци, защото при наличието на текст мощите и реликвите биха били тутакси изфабрикувани и разпространени от католическата ерес чак в латинска Америка и Африка. ( то и до днес няма, ако изключим " подаряването" от папата ( разбирай ЦРУ б.а.) на кост от Апостола на Гърция мй през 1968 г, и отказа на Ватикана да даде нещо от братя Грим и досега на " Родината" им България !? б.а) Нещо повече!  Папата се подигра на баничарската историография, като потвърди доказаното от школата на Ист Анарх, че братя Грим не са създавали Старобългарската Азбуката: "Защото Вашата земя е родина на свидетели на вярата, още от времето, когато светите братя Кирил и Методий са разпространявали там Евангелието. Техният труд бе много ползотворен, който донесе много плодове ", призна папата в посланието  си на живо.  Ето от где кака Вачкова сее наляво и надясно глупостите, че братя Грим са покръстили българите !?   и ченгето Матанов едвам я спря в предаването по научен антикомунизъм на БНТ да не се излага повече в ефир, че ще и спрат субсидията от соросиадата.
Както доказа папата на живо в речата си,  Ватикана измисля агиографиите на " апостолите на славяните" с друга цел, а фантазията, че тези католически "Апостоли" от които няма ни вест ни кост в католическа Африка , да не говорим за Латинска Америка и тази от папмасите,  са допринесли нещо за българската азбука, си е убава работа ама българска, т.е. не почива на наличната фактология и дори  най-ранните агиографски сведения опровергават това, като стана ясно от речта на римския отец,  което не е нищо друго , а фактология, цитат от най-ранното документирано упоменаване на братята Кирил и Методи и брат му направено с първото печатно издаване от Ватикана на литургичния католически календар, списък на техните светци направено от папа Pius V  в Рим 1568 г, който реформира и изважда много средновековни католически ментета светци, въпреки, че кучеглавият св Христофор си остава светец до 19 столетие, когато се оказало, че безпогрешната християнска "наука" грешала и земята не била плоска, пардон нямало такава светиня,  но в което за първи път фигурират и новите ментета  братя Грим указани  забележете ,  като покръстители на славяните, като част от католическата доктрина за присъединяване на големите славянски маси, най-паче от контингента Славония под скиптъра на Ватикана, но не и като " архитекти" на старобългарската азбуката, за което днес в бигетото те гледат на кръв , ако не им признаеш тутакси, че братя Грим са създали Българската азбука смисъл и съществуване на простаците на балканите.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана.
Не случайно изображенията на т. нар. светци и Апостоли (!?) липсват и в Ерминиите, наръчници за иконописване. В нито една ерминия, а такива са намерени и налични доволно достатъчно,  няма указания " ноу-хауто" за изписване на иконографията КиМ, а там с изброени абсолютно всички светци, обряди, рируали, сцени и т.нат., камо ли пък да има животописен цикъл, каквито имат светците, дори по-слабо известните и възникнали с живоописен циъкъ и те след Гутенберг, като българския цар Владимир, който е единствения български цар с животописен цикъл, ако например братя Грим са далдисвали  в Крим да вадят Климент папа Римски, както учат от баничарницата или как гъска им донесла перото за създаването на " славянската " азбука и др. под . небивалици, с които бъка за доказ в бабешките агиографии пълни с обезглавени змейове, кучеглави светци, лобстери, говорящи змии, мъчения, разчленявания  и т.нат. Случайно ли е , че основен принцип на Историята , като наука е, да не се вземат и използват за доказ Християнската литеарура!/ Но, не и за баничарницата, за които това е основния метод на научените работници и техните учени сътрудници издоили милиарди за заплати и командировки за да специализират в  издаване на тонове безмислена книжнина оправдаваща " труда " им !?
Като Апостоли братя Грим биха били изобразявани във всяка църква и мощите и перата, с които са създали Азбуката на словениет щяха да са налични от памапсите на Аржентина до Филипините под властта на католическата ерес !
 Такива конкретни светци, с конкретиката за която се представят на практика липсват и от доволно оцелелите православни църкви в Гърция, Влашко, Молдава, и т.нат. и др. под не падали под " гръцко" робство изчегъртали Апостолите на славяните.
 Храма, църковния храм, сградата на църквата, защото Църква е нематериална, идеална форма е изписан и отразява църковното слово в образи, тук е църковното слово в образи, и то е неразривно свързано с наличните текстове, те са неразделни, те са като плюс и минус, това, което е на хартия, или се чете е илюстрирано. Илюстрация на т нар КиМ липсват от Църквата, няма храм в който те да са налични, няма тяхна иконопис, иконографски цикъл, няма тяхна проекция в храмовата илюстрация в надлежния исторически слой, което е задължително, ако подобни особено църковни образи биха били налице в текстуалните форми ,  тъй като това което се говори и учи , то е и изобразено, има ли текст има и образи, както и доказахме, има ли текст , се пораждат и мощи и реликви и то в изобилие, енориите и лвадетелите се надпреварват да ги колекционират, без значение истински и фалшив е този текст, на вярващите не им е позволено да го поставят под съмнение , да знаят,а от братя грим няма нищо  налице в материална или идеална , текстовоабстрактна , форма от преди падането на България под турско, а даже и до много по-късно.
Тези дразнещи несъответствия имат своята причиноследствена връзка и са доказателство за късно възникналия и поради тази причина не оставил следи в средновековието за  култ към КиМ в среднобългарската държавност.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са късни интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана.
Самите текстуални данни за подобни исторически фигури не издържат проверката и са взаимно изключващи се и противоречащи ( например посещението на Методи в Крим б.а) и на практика не се съдържат в нито едно историческо сведение, а само в религиозна агиография, до една от след падането на България под турско и то само по чужди латински източници, които интерполирани на местна почва се появяват в 19 век. Прекрасна илюстрация на формулираната доказана връзка между текст и мощи и реликви или  между текст и образи е наличието в ранновъзрожденското строителство на църкви и стенописите започващи да отразяват немедленно и да изобразяват тези нови текстови течения . Фреските от тези църкви са под влиянието на новия текст намерил пример сред населението и тутакси отразен в църковната стенопист , като доказателство за неразривната връзка изведена по-горе между текст и материални обекти, образи, мощи, реликви. Под влияние на новите текстове на хлули от запад от Ватикана се появяват и новите образи на новите светци  през 19 век  , образите на цар Борис от 1809 г в църквата св Наум в Охрид и др. ,  образът на св. Владимир цар български в Беловата църквата , на Тервел и на редица нови светци, разбира се на първо място на братя Грим, но в много различния каноничен образ на двойка светци , а не това, което баничарницата в своя нелеп опит да доприенесе за : науката " славистика" започва да налага за " първия"образ на братя Грим, именно св. Кирил Александрийски, защото пишело " философ " !" , което за лишените от когнитивни възможности баничарски сурогати е " доказа" за братя Грим!? Това е блестяща илюстрация от кога са и свързаните с братя Грим докази нахлули в науката славистика под формата на литургична литераура намерените за доказ в двадесети вект сръбски тропари и руски преписи, повсеместно "датирани" на око  от баничарницата тринадесети век. в които пшело " братя Грим дидаскалос болгарскому" !?   Дори без да се влиза в речевата характеристика на всички тези късни текстове, в които изобилствуват  издайнически думите начертали  късната славянската докрина " славяни " и " славянство", отлично  указващи от кога са тези текстове, потвърдено от безпогрешното датиране  на всички тези ранносредновековни църкви илюстрирали тези нови текстове е ебзапелациооно доказателсвто от кога са писани и намерили отражение в литургичните тъкстове и " сведенията" за братя Грим. Или подобните изображения на преживяващи със скакалци светци " следовници" на Йоан Рилски, фигура масово появила по  описанието по пренасянето на мощите му от Владислав Граматик, когато в близките и далечни църкви на Софиско, днес на запад от Калотина  издигнати из основи от помака Соколовски, за доказ , че са сръПкси, в които и започват да се изобразява светиня му и др. под. вегани, като по извстсните Йоаким Осоговски, Гаврил Лесновски и Прохор Пчински. Дори църквите и образите на св. Петка Търносвка започват да никнат, като гъби след дъжд едва след Житието на патр. Евтимий, но за съжаление на "науката" Славистика, няма нито едно изображение на братя Грим, нито като текст, нито за пръв път в цял ръст на живо от многобройните и църкви!
От друга страна образът на друга религиозна фигура е налична и преобладава в почти всички българските православни църкви, наречена Кирил Философ, тази на Кирил Александрийски, която продължава кощунствено да се представя и не само от простолюдието за братя Грим!?
 Налице е подмяна на Учителя на Църквата св. Кирил Философ с нововъзникнали персонаж на братя Грим. От т. нар. "Солунска легенда", сведение използвано от " науката" славистика за доказателство за култа към "солунските " братя Грим е доказано, че св Кирил е от Кападокия, наречен е Философ, учил е в Сирия, и е светецът е  създал азбуката на славяните, когото българите почитат, като Апостол:
 " Роден съм в Кападокия и се учих в Дамаск. И веднаж, когато бях в църквата на великата Александрийска патриаршия, чух отправен към мен от олтара глас, казвайки ми: “Кириле, Кириле, иди в обширната земя и сред славянските народи, наречени българи, защото господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш закон.”
Много ясно личи кого почитат българите .
  Това е св. Кирил Александрийски. Да той, е философ. Учител на Църквата. Един от Учителите на Църквата със значение към Литургията и заради това той редом с Василий Велики, Грогорий Богослов и др. под. те се изобразяват от двете стени на олтаря или на олтарната стена . Там винаги е и неговото изображение. В Българските Православна Църква светецът, е изобразен, като епископ, означаващо Икона на Христос и е винаги с "египетска шапка", т.е. главата му покрита в маниера на египетското монашество с шапка, водеща към великата Александрийска патриаршия, понякога имаща полиставрионна шарка ( от поли много- и ставрос-кръст б.а), указаща, източния произход на светеца, т.е. е това е създателя на "славянската" азбука св Кирил от Кападокия почитан от българите в " Солунска легенда", а не някой друг философ, носещ името Кирил.
Камо ли Константин, който три дни преди да се капичне в Рим бил възприел името Кирил за доказ, както увещават късните ватикански ментета нахлули на п-ва след падането под турско не случайно, само от запад в Охридско, където воала е и местонамирането на всички текстове свързани с братя Грим !? А кога брата Грим е станал епископ!? От Ватикана на са се съобразили и не са" доказали", че е станал " епископ". На победилата католическа ерес не и е било необходимо да го прави епископ. Той е изпълнил мисията си на " покръстител" в късните агиогарфии на Ватикана. Не им е било нужно  навремето. Като всички плагиатори баничарите обаче преувеличават грешката на измамниците и представят брата Грим, като епископ!?
Нещо повече. Това е образът и светеца, който българите почитат, като създател на азбуката им и като Учител или Философ  и преди Гутенберг и преди падането под турско. И всички упоменавани, налични в по-стари текстове свързани с името Кирил, са свързани с неговото почитане, се отнасят за почитането на св. Кирил Александрйски , а не на късната агиографска измислица на Ватикана братя Грим, за които към днешна дата няма нищо налично от преди Гутенберг.
Не случайно т. нар. светци и даже Апостоли  липсва и в Ерминиите,  това са наръчници на художниците  за иконописване на светците и църковните сцени. В нито една ерминия, а такива са намерени и налични достатъчно няма указания за изписване на агиографията КиМ, а там с изброени абсолютно всички светци, пророци и т.нар. събития на Учението от време Оно до най-новите светци въздигнати в ранг от съюзниците турци. Такива конкретни светци, с конкретиката за която се представят на практика липсват и от доволно оцелелите православни църкви в Гърция, Влашко, Молдава, и т.нат.
Храма, църковния храм, сградата на църквата, защото Църква е нематериална, идеална форма е изписан и отразява църковното слово и Учението в развитието си  в образи, тук е църковното слово в образи, и то е неразривно свързано с наличните текстове, та са неразделни, те са като плюс и минус, това, което е на хартия и слово или се чете е илюстрирано и се разглежда и се проследява хронологията дори на нещо отвлечено и представяно за даденост и съвършенно, т.е. идеално, за каквото се има Учението, а то на практика не е така, подлежи на развитие, дори то не може да избяга догмата на времето . В Църковния храм винаги ще намерим лесно фигурата на Учителя на Църквата, Философа,  св. Кирил Александрийски. Да той, е философ. Учител на Църквата. Един от Учителите на Църквата със значение към Литургията и заради това той редом с Василий Велики, Григорий Богослов и др. под. те се изобразяват от двете стени на олтаря или на олтарната стена . Там винаги е и неговото изображение.
Брата Грим никога не е бил епископ и с кощунственото представяне на св. Кирил Александрийски за братя Грим за доказ трябва да престане, а не да се чака " Македонската " комисия да Ви го каже, на Вас борците за капитализъм и демокрацЯ роптаещи на секво ниво на хранителната верига колко ги били лъгали търсещи в капитализъма  справедливост за всички !?
Илюстрация на т. нар. КиМ липсват от Църквата от съответните времеви периоди от преди Гутенгерг, до към 19 век, а от цялостното развитие на средновековната българска държавност, липсва каквото и да е било за тези късни агиографии, които липсват и от историята на земи не падали под властта на съюзниците турци, като Русия или запазените в Гърция или Валахия и Молдава, чиито църкви са изписани и надписани на старобългарски, но липсва следи от братя Грим и по тези ширини, към които не трябва да се ограничаваме, а да се намират и под властта на тези на католическата ерес, но и там няма и следа.
Няма храм в който те да са налични, няма тяхна иконопис, иконографски цикъл, няма тяхна проекция в храмовата илюстрация, което е задължително, ако подобни особено църковни образи на Апостоли биха били налице в текстуалните форми на Църквата тъй, като това което се говории и учи , то е и изобразено . т.е налице или идеална, форма от преди падането на България под турско, а даже и до много по-късно. Тези дразнещи несъответствия имат своята причина и са доказателство за късно възникналия и поради тази причина не оставил следи в средновековието култ към братя Грим.
Абсолютно всички упоменавания за КиМ са късни интерполации по по-ранни печатни издания на Ватикана. Самите текстуални данни за подбни исторически фигури не издържат проверката и са взаимно изключващи се и противоречащи  късни агиографски сведения ( например посещението на Методи в Крим б.а) и на практика не се съдържат в нито едно историческо сведение, а само в религиозна агиография, до една от след падането на България под турско и  след Гутенберг и то само по чужди латински източници, които интерполирани на местна почва се появяват главно  в 19 век, а най-ранните преписи са по печатните издания на Ватикана.
С настоящите редове не си поставям за цел тук  и на това място поради обема им да приведа абсолютно всички известни към днешна дата сведения използувани за внедряването на тези агиографски персонажи, но е разгледано и съвествно са проучени всички сведения без изключение известни кън днешна дата и настоящето   и надлежната аргументация бе направена и обосновано доказана, което важи за всички неупоменати тук случаи. Без изключение  всички " доказателствата" свързани с т.нар. Апостоли на славяните Кирил и Методий са от времената след Гутенберг и каквито и да има упоменавания за Кирил и Методий (съкр. КиМ б.а.) от оригинали, това са преписи интерполации на по-ранните печатните издания на Ватикана, т.е. пост гутенбергови  с произход западните български земи, наричани Македония, където проникват Ватиканските печатни издания от Венеция и по които впоследствие са направени т.нар. преписи използувани за доказателства за съществуването на тези късни агиографски постгутенбергови персонажи.   Това е безусловно установен и научно обоснован факт, направено достояние от Школата на Ист. Анарх. по света и нас.
фото БТА Св Кирил ФИлософ Александрийски
Отг. Образът на св Кирил Александрийски кощунствено публикуван от БТА и препостван от нискочелите по света и уна с се оказа от Леворечки манастир "Св. Четирдесет мъченици", на миращ се по дифолт в Лева река, Трънска околия, Софийска епархия да се свети името им за съхранението на прекрасния образна Учителя на Църквата св Кирил Александрийски, наричан Философ във всички ако, не то във повечето си изображения.

 

св. Кирил Философ публикуван от БТА.jpg

Хуууууу много букви. Ще го прочета когато имам време. Но питал съм попове и отговорът обикновено е дигане на рамене. Значи. КИРИЛ Е СЪСДАЛ ГЛАГОЛИЦАТА НАЛИ? Тогава защо му слагат винаги кирилицата в ръцете? Ну пока.😉🤪😆

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 1 час, Skubi said:

Значи. КИРИЛ Е СЪСДАЛ ГЛАГОЛИЦАТА НАЛИ? Тогава защо му слагат винаги кирилицата в ръцете?

Най-вероятно по същата причина и поради която в ръцете на Йероним Блажени, слагат готската азбука.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 13 минути, Янков said:

Най-вероятно по същата причина и поради която в ръцете на Йероним Блажени, слагат готската азбука.

Лъжат. 😂🤣😂

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 23 часа, Skubi said:

Хуууууу много букви. Ще го прочета когато имам време. Но питал съм попове и отговорът обикновено е дигане на рамене. Значи. КИРИЛ Е СЪСДАЛ ГЛАГОЛИЦАТА НАЛИ? Тогава защо му слагат винаги кирилицата в ръцете? Ну пока.😉🤪😆

Формулирал съм го в едно изречение с осем думи:

" От братя Грим няма нищо от преди ГутеНберг"   ФАКТ !

Кой каква азбука е създавал, двамата епископи за хуните Урфила за малоготите и др под  къде кога за кой е " irrelevant" англ. без отношение към този факт, че " От братя Грим няма нищо от преди ГутеНберг" 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 16 минути, natan said:

Формулирал съм го в едно изречение с осем думи:

" От братя Грим няма нищо от преди ГутеНберг"   ФАКТ !

Кой каква азбука е създавал, двамата епископи за хуните Урфила за малоготите и др под  къде кога за кой е " irrelevant" англ. без отношение към този факт, че " От братя Грим няма нищо от преди ГутеНберг" 

 

 

Това ако може малко да го цизелираш, защото е рано още и не ми е съвсем ясно за какво говориш. Плиииз.😉

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...