Отиди на
Форум "Наука"

Коментар за волжките българи и татарите


Recommended Posts

 • Потребител

Коментар към :

ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ И ТАТАРИТЕ, ПРОИЗХОД И ЕТНОГЕНЕЗА

За правата на етруските, галите….и волжките българи !? Феноменът „фолк-история”.

д-р Живко Войников

http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITS...i%20bulgari.htm

Ж. Войников за мен е един от най-запознатите изследователи на старите българи /т.нар. прабългари/. Прабългарите, както и прагерманците, прафранцузите, праиталианците и прагърците са основатели на една от трите империи съществували в края на първото хилядолетие. В българската империя, както и в Римската и във Франкската, са населявали различни народностни групи. Разбира се, в резултат на многовековна хегемония на индоевропейската българска държавно-образуваща народност над другите групи, последните са били асимилирани по начин да се приемат за българи. Цели народи, разнородни по произхода си, са влизали в общобългарската държавническа народност и дух. Последното те са запазили през вековете независимо от премеждията, през които всеки такъв народ е преминавал.

Стягащо за душата е когато в една научна студия се вплитат обсъждания на политически доктрини, но тъй като вече е направено ще дам личен коментар на тези на Ж.Войников по “пера”:

1. В 18 в. волжкобългарски етнос, отдавна не съществува, като название или самоназвание „българи/булгары” не се използва от местното население. Остава историческата памет за старата Булгарска държава, но не като държава на българите, а като „държава на исляма”!

коментар: Много ми заприлича на тезата на куцовласа македонист Ал. Донски за нас тукашните българите. Тя е следната: Сегашните бугари нямат нищо общо с някогашните бугари. Тия сегашните са татари, печенеги, кумани и всякакви такива. В Х век когато падат под византийско робство бугарите са избити, а неизбитите са претопени от идващите от север татари, печенеги, кумани и много власи имало. Тия всичките не са бугари и затова сега днешните нямат нищо общо със старите бугари. Обаче историческата памет за бугарите накарала тия новите да вземат това име, ама си остават същите. Е, трябва ли един научен кадър да идва до това ниво, което поддържа македониста Сашо Донски? И това доводи ли са?

2 . Личното име „Булгари” се използва в писмените източници в качеството на историческо обозначение на региона, местността, града, откъдето произлиза дадения мусулмански учен, богослов и пр.

коментар: вж. горното. Значи от Х век натам и при нас така – татарите, куманите, печенегите, власите и всякакви там, те само географски заели името и оттам тръгнало...

3 . По същата логика унгарските крале се титлуват и владетели на България, защото владеят територията на т.нар.Мало Влашко, или Северинския банат, част от ІІ-та Българска д-ва. По тази инерция в картите от 15, 16 в. тази територия продължава да се нарича България, въпреки че е част от Влашкото княжество.

коментар: вж. Горното. Ами да, пак по тая логика влаха Асен /щото власите са латиноговорящи и са латинци, а не са българи и българоговорящи както аз самия твърдя – вж. спец тема в БГ наука форум/ заел български географски земи и затова оттам тръгнало че сме българи... И друго да вметна – България е отразявана в картите и северно от Дунав, защото наистина до Карпатите е стигала северната й граница в края на ХІV век /вж. спец. тема в БГ наука форум/.

4. В 19-20 в. вариант за приемането в качество на самоназваниие на етноним „българи/булгари” в татарската литература и печат практически не съществува.

коментар: Това е меко казано невярно. Вместо пример /Ж.Войников знае руски, затова няма да превеждам/:

Мухаммед Гали Чокрый

Аль Булгари Выдающийся поэт-патриот

(1826-1889) – писано по времето на Ал. Пушкин и Г.Раковски.

Эй, братья, слушайте меня-

Те, кто под дланию царя!

Известно ведь яснее дня,

Что имя сей страны - Булгар!

Седьмая часть Земли: она-

И есть Булгарская страна.

Ей кличка "Русия" дана,

Меж тем как имя ей - Булгар!

В том нет ошибки, о друзья:

Россия - есть Булгария

Сибирь, Европа, Азия -

В твоих границах, мой Булгар!

Пределы же страны Булгар

Обширны; это - Бога дар!

Народ ее - и млад и стар

Неисчислим в стране Булгар!

Приверженцы ислама здесь

Живут везде: что град, что весь.

Муслимов и неверных смесь -

Жизнь такова в стране Булгар!

О булгарах пишу я стих,

В Уфе, Самаре много их.

Ну, а Казань среди других

Светлейший град в стране Булгар!

Все сознают, сомненья нет:

Струит Булгар имперский свет!

Казань же - зеркало примет,

И тайну их хранит Булгар!

Градам, селеньям несть числа,

Земля булгар не помнит зла…

Прекрасней розы расцвела

Казань-столица, о Булгар!

Наук сосредоточье - в ней!

Высоких дум стремленье - в ней!

Казань - под всполохом огней

Колосса, что зовут Булгар!

В текста не забелязвам име “татар”. Други примери всеки може да потърси сам, също и в пътеписи на руски, френски пътешественици и др. за Казан през 18-19 век.

5. Опитите за създаване на „булгарско” самосъзнание преди всичко са свързани с личностите на бащата и синът Багаудин и Гайнан (Сардар) Ваисови и основаното от тях милленаристко движение (движение на избавлението), наречено още „ваисовского движение”.

коментар: Абсолютен еквивалент за опитите за създаване на “българско” самосъзнание преди всичко свързано с Паисий, Раковски и др. Та нали до самата среда на ХІХ в. българите не са смятани за “живи” на Балканите – тук са фанариоти /гърчеенето/, славянофили /сърбеенето/. Нали все някой трябва да тропне и да направи ренесанс на българщината в това море от доктрини. Може ли да се обвиняват в това Ваисови за тяхното си булгарско, както и Паисий за нашето си?

6. Друг наш вестник (Народен будител, бр.3, 1998 г.) твърди че башкирите били българи. Забравя се факта че башкирите никога не са влизали в състава на Волжка България и имат доста по-изразена монголоидност от останалите поволжки тюркски народности, съизмерима с тази на казахите.

коментар: Какви са тия расови възгледи за историята? Като наистина башкирите са български народ, защото са част от огромната България, защо да не се родеят с това име? Или е патентовано само за част от народите в империята?

7. Руският представител Димитрий Рогозин, отговаря напълно в същия тон, че Русия ще подкрепи резолюцията защото също е загрижена за правата на етруските, галите, готите, древните траки, както и на всички изчезнали етноси от картата на Европа в античността и средновековието.

коментар: Разбира се, че отговора е в съответен тон. Само че е малко изместено. Етнически татари има ли в ХІV век? Няма! Те са избити от Чингис хан още през ХІІІ век. Тогава защо народите да не могат да се освободят от този наложен им “прякор” и да си използват името по самоназвание? Защо Рогозин не стана и един път да каже – ама какви македонци бе, това са българи! Македонците ги създаде Коминтерна в Москва и неправилно десетилетия мълчахме и ощетявахме българите. А преди това Новакович “роди” македонизма, както Ленин “роди” татаризма за да сложи прът в колелата на държавата Идел – Урал штати. И същото както в Македония се потъпкват правата на чувстващите се за българи, така и в Татарстан се нарушават правата на чувстващите се за булгари. Добре де – нека си стоят македонската и татарски нации и чувстващите се така хора, ама да не се пречи на чувстващите се българи люде.

8. Всъщност за възродените корени на съвр.”булгаризъм” заслугата е изцяло на Йосиф Висарионович Сталин, в безумния му експеримент, да лиши татарския народ от собственото му самоназвание.

коментар: Явно Ж.Войников е подведен в кореспонденция с туранци-татаристи. Сталин в 1946 г. загроби булгаризма, като наложи, че за татарите булгарите са същото, което както казва Рогозин са етруските, готите, древните траки за французи, германци, българи и др. Сталин, вместо да им върне историческото име, с това ги погреба исторически и ги постави в затиснато, с огромен татарски похлупак отгоре, положение.

9. Така че, всяко безогледно, емоционално и безкритично популяризиране и приемане на „булгаристката” теория, което се наблюдава сред част от българската общественост, предимно лаици, интересуваща се от прабългарския проблем, води до циментиране и утвърждаване на тюркската теория за произхода на прабългарите.

коментар: За българи имат историческо и личностно право да се чувстват народи от Волга до Будапеща и никой не трябва да им го оспорва. Както и никой, още по-малко малка съвременна България, да го изисква, налага или да пречи и стиска скъпернически “запазената марка”. Но... произхода на първите българи няма да може никой да открие и да наложи – нито сарматските историци, нито туранците, нито славянците и т.н. Всички сме от Адам и Ева. Оттам насетне българите, като велик народ, включват разнородни маси и е весело отстрани да се гледа на спори като какви всъщност са били българите. Още повече да се търси произхода им от средата на V век като какви били. Та те дотогава вече са стабилно вековно име в писаната история, а в неписаната един господ знае...

10. Оказва се че от „милионите волжки българи”, едва 200 човека в Казан се самоопределят като „булгары”. Основните цели на съвремените булгаристи е също възраждането на исляма, като основа на „булгарската” култура, връщане на арабицата, свободен достъп и изучаване на Корана. /НП-БВП,стр.96,113-115/ А до ислямския фундамунтализъм ги дели една крачка! След което следва…”Поволжка Чечения” !!!

коментар: Да, 200 са. Точно са преброени. И ако да е така, защо да се нарушават правата им да се приемат за такива? То и на 100 км югозападно от София при преброяване се откриха само има – няма хиляда българи, а пък те сигурно временно пребиваващи чужденци от България, а не местни от Вардарско. По-важно е друго.

Булгаристите сигурно искат възраждане на исляма, особено след атеизма налаган през ХХ век. Така също трябва да се възражда и християнството, както успешно прави Алексий ІІ. Всеки трябва да намери бог и пътя към него. Но, булгаристите не са тези с арабския ислям и това трябва да се знае. Нищо лошо да възраждат своя вековен уравновесен и мъдър ислям. Обаче, при “татаристите-туранци”освен предното в неизвестна за изповядване форма, желаят връщане на арабицата и са на път да го сторят. Именно “татаристите – туранци” използват връзки с пантурански организации и затова автора трябва много да внимава при кореспонденция и даване на становища. С горното не налагам да държат кирилицата, но все си мисля че оставането й, както искат “булгаристите” ще покаже че Русия е тяхна страна и те са тук отдавна и искат да живеят и занапред тук в тази страна. А не да търсят политически доктрини извън.

11. По данни на татарина Александър Баяр, “булгаристските” идеи на Нурутдинов не са особено популярни в татарското общаство. Ето и цитат от негово писмо до мен:...

коментар: Ж.Войников явно поддържа тесни връзки с близки нему татаристи, т.е. “татари-туранци”. Мисля, че не следва да си прави изводи от еднопосочмна информация, а следва да изслушва търпеливо и доводите на другата страна и след това да прави изводи. Ако и Нурутдинов да не е прав за тюркския произход да спори с него като българин с булгарин, с яснотата че се спори за общ държавнически и нородностен корен. А не да се отхвърля сърдито мнението и да се отива в другата крайност.

12. Ф.Нурутдинов, като всички пантюркисти, смята, че всички руски първоизточници, както трудовете руските историци са фалшифицирани, целящи да се зачертне спомена за Волжка България.

коментар: Не е ли донякъде така? Едва ли е само за да се зачеркне спомена и влиянието на Волжка България. За беда руския произход е лашкан през вековете в зависимост от политическите доктрини на ръководителите. При Петър стават “прусаци”, след това “славяни”, после направо стават “съветски народ”, т.е. не с етническо минало, а със социално значение на произход. За подмяна на източници говори и Раковски, споменава го самия Каранзин. Въобще има безброй съвременни и стари изследвания по въпроса. Може да се потърси от всеки индивидуално.

13. Но освен тях са известни и турски, английски, арабски, полски, литовски, пътеписи и съобщения за населението на Поволжието. Тях няма как, руската държава да унищожи или пренапише по угоден начин.

коментар: Да, съществуват и тях няма как лесно да ги променят. И оттам излизат интересни неща, точно в обратния смисъл за което автора загатва.

14. Във встъпителните думи към изданието Ф.Нурутдинов казва че сводът от древнобългарски летописи е съставен в 1680 г:

коментар: по този начин автора сам без да иска си отговаря на зададените въпроси за различията на част от топонимиката в Джагфар тарихы от тази съществувала преди ХІІІ в.

15. Странно е как един 23 годишен младеж, който дори не е учил в медресе, невладеещ арабската писменост е превел средновековен татарски текст от 322 страници, съвр.формат:

коментар: странно как един 23 г. младеж като Раковски и живял в такава среда е могъл да намира извори, да пише и обсъжда същите и да е толкова актуален и сега. Какъв е проблема въобще? Ами патриарх Никон /ХVІІ в./ , като не е знаел и дума на гръцки език, как е “превеждал” стари гръцки църковни книги и вече оттам са преписвани.

16. Като цяло, възниква въпросът: писани ли са големи исторически сводове при татарите в 17-18 в. ?:

коментар: Ж.Войников отново вметва “при татарите” по отношение на “булгарския емир” Джагфар. Подминава се пак историческата реалност, че “татарите” са избити още в ХІІІ в. от самия Чингис хан, а по отношение “прякора татари”, последния е даван чак до началото на ХVІІІ в. са самата Московия /в доказателство на което са и многобройните запазени европейски карти от епохата/.

17. А примерът на съседна Сърбия показва, как националистическите митове за славното минало на Великото Душаново царство, могат да възпитат в следващите поколения бесен шовинизъм съществуващ и до днес!:

коментар: Това не бива да се допуска. От моите наблюдения шовинизма винаги е свързан с митологизиране на историята и историческите извори. При нас не е така. Нашата Дунавска история ние си я знаем. Дайте да не митологизираме, че тази Волжката е наша. Тя е “тяхна” и нека я изучават и обсъждат. Нас ни интересува тази история, защото генезиса на държавите ни е един и същ и владетелите са имали вековни връзки та до самия ХІV-ХV век. Нека продължим тези връзки и дотам.

Накрая бих завършил с един кратък и точен извод направен от Никола Виденов. Нека го обмислят привържениците на “татаризма” и “туранството”, които зачеркват с лека ръка българския общодържавнически духовен произход - поради това че векове са живяли в една велика и своя страна “Волжка България” - на народите около Волга:

http://ziezi.net/1/pan.html

Същото важи и за Русия в желанието да не признае , че всичко там идва от Дунавска и Волжка България( държавност, архитектура, военно дело( богатирите), религията, писмеността и най-вече , че руският език не е производен на т. нар. “черковно славянски” а е форма на старабългарския) води се политика на непризнаване на българите като народност, а напротив на татаризация. Това обаче се използва от Турция, която обучава всяка година в своите университети стотици студенти от Татарстан и други райони на Руската федерация, като прокарва методично идеите на пантюркизма ( всички народи говорещи тюкски езици са турци, българите според тази доктрина са тюрки, а всички “външни” турци трябва да се обединят в една държава от Босна до Китай). В бившите републики от азиатската част на СССР тече методична ислямизация и турцизация, строят се джамии с пари от саудитски фондации, а в Казахстан има Тюркски университет, в който се акцентира на общата история на тюркските народи. Така в гръб на Русия се оформя ислямско-турски клин чак до Китай и плодовете на тази самоубийствена за Русия политика става повече от очевидна и не вещае нищо добро . Жалко, че в желанието да унищожиш своя брат и духовен предтеча, можеш да навредиш на самия себе си, но това ще бъде иронията на съдбата. Така се оказва на практика парадоксалното положение, че панславизмът се явява в същност в услуга на пантюркизма специално в политиката му срещу България за което доказателства отпреди и сега има достатъчно

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Мнения 447
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Да разбираемо е раздражениего което демонстрира "Иванко Тертер" както и многото други "търсачи на българи" край Волга, които аз наричам с ясната прабългарска дума "патриотари" хора които идеализират историята.

Няма де се спирам на изумителните му коментари относно моята статия.

Разбрах че и власите били българи, въпреки че имат собствена етногенезисна съдба и никога не са се наричали българи, но както и да е - подробности! Или че севрната граница на България стигала до Карпатите до 14 в. Вземи и прочети Хр.Димитров "Българо-унгарските отношения през средновековието" за да научиш нещо по въпроса!

Волжките българи са историческа категория, характеризираща един средновековен етнос, унищожен от татаро-монголското нашествие. Естествено че всички не са минали под ножа, но тези които са оцелели, нямат друг шанс, освен да се влеят в изграждащата се средновековна татарска народност на "Златната Орда". По същата логика, българите в Нишко и Тимошко, за да оцелеят е трябвало да станат сърби, и са станали в 100%, както българите в Македония, за да оцелеят е трябвало да станат "македонци" и са станали в 99%.

Относно етапите на този процес - подробно съм го изяснил в статията, която всъщност е глава от книга под печат.

Въпросът ми е, г-н "Тертер" каква концепция има за произхода на прабългарите, защото от словесната му ................ (много моля в този сайт да не се ползват такива думи) не става ясно? Казвам прабългари, защото ние доста се отличаваме от нашите предци, дори и по това че сме се смесели сериозно със славянски и кумански гени!

Хора като "Тертер" без да съзнават правят много добра услуга на татарския пантюркизъм, като лапат такива наивни въдици, за съвр.българи в Татария и наливат вода в мелницата на тези които изграждат "Великия Туран" след абдикацията на Русия от тези региони. "Тертер" мрази Русия, но трябва да знае че благодарение на Русия и по-късно СССР, пантюркизмът и ислямът бяха държани затворени за регионите на Ср.Азия, днес "демократичните промени" ги отприщиха и е наивно да смятаме че новата ислямска и пантюркистка вълна, която ще се надигне след няколко деситилетия, няма да засегне Балканите!

Следвайки неговата логика, прабългарите директно са наследени от волжките българи, а те пък от своя страна, от съвр.жители на Татария - казанските татари! И докъде стигаме, до изречението което може да прочетете във всеки примитивен македонски форум - "бугари су татари"!

Това е, мразя форумите, защото да спориш във форум е все едно да наливаш вода в кофа без дъно, така че г-н "Тертер" може и изобщо да не ми отговаряте! Начинът на мислене на хора като вас ми е пределно ясен.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Това е, мразя форумите, защото да спориш във форум е да наливаш вода в кофа без дъно, така че г-н "Тертер" може и изобщо да не ми отговаряте! Начинът на мислене на хора като вас ми е пределно ясен.

Ще отговоря, не се притеснявам.

Волжките българи са историческа категория, характеризираща един средновековен етнос, унищожен от татаро-монголското нашествие. Естествено че всички не са минали под ножа, но тези които са оцелели, нямат друг шанс, освен да се влеят в изграждащата се средновековна татарска народност на "Златната Орда". По същата логика, българите в Нишко и Тимошко, за да оцелеят е трябвало да станат сърби, и са станали в 100%, както българите в Македония, за да оцелеят е трябвало да станат "македонци" и са станали в 99%.

Все се надявах, се че българските изследователи ще надскочат “Сашо Донкизма”, но явно трудно ще стане ако се вкарват политически нотки в трудовете им. Протобългарин, искренно прие, че е налице македонска нация на 99 % - тъй като българите е трябвало да оцелеят и се влели в нея. Налице е това, че няма българи в повардарието – защото 100 % от българите се влели в сръбската нация. Протобългарин, а сега ако 50 % от тези “македонци” и “сърби” поискат да им се признае народностното име и прозход по самоназвание и самоусещане, ще им дадеш ли тази възможност или ще ги отхвърлиш с мотива, че са никакви българи, а само македонци и сърби?

Въпросът ми е, г-н "Тертер" каква концепция има за произхода на прабългарите, защото от словесната му диария не става ясно? Кзавам прабългари, защото ние досто се отличаваме от нашите предци, дори о по това че сме се смесели сериозно със славянски и кумански гени!

Благодаря за научното обръщение /”............”/. Приемам, че българите се различават точно толкова от старите българи, калкото сърбите, французите, поляците, англичаните и т.н. от старите си предшественици. И колкото в българската народност са се вливали чужди близки народностни групи, толкова и другите съвременни народи в света. Казваш, че ние доста се различаваме от нашите предци, защото сме се смесили с кумани. Куманите откъде са дошли, от Татария или от Булгария? И какъв народ са? А пък за смесването на българите със “социална категория зависимо население” /склавени, роби/ нямам думи. Може би трябва оттам да се тръгне преди да се изучава старобългарската компонента!.. И такава “диария” /научен цитат от вас/ съм избълвал ли, как беше. Все едно да кажете, че българите се смесили със “социално слабите” във Византия и от това смесване станала супер нация.

Следвайки неговата логика, прабългарите директно са наследени от волжките българи, а те пък от своя страна, от съвр.жители на Татария - казанските татари! И докъде стигаме, до изречението което може да прочетете във всеки примитивен македонски форум - "бугари су татари"!

А за този “македонски” комплекс, който явно мъчи българските интелектуалци, давам мое мнение от критика на статия на Теодор Дечев /много уважаван от мен общественик/. И от който останах с отлично мнение от косвения ни диалог с него.

Искам да започна, че българските политически, културни и икономически връзки следва да се развиват на принципна основа според така представените “исторически фундаменти”, които съм указал по-горе. В този смисъл не следва същите да са заложник и да се съобразяват с политически доктрини на съседни държави /в този смисъл и на едноутробните ни братя от БЮРМ/.

Ще си позволя да перефразирам в следния смисъл: “Ами другари, то македонизма се оказа едно недоносче”.

В средносрочен аспект “македонизма” и “македонската нация” ще се свият до нация образувана в периода 1945 – 1991 г. Това е така, защото никоя друга “географска нация” не е могла да се разпростре по-далеч от самото време на създаването си. “Американската нация” не се крепи на английска история, “канадската нация” не се крепи на френска история, “мексиканската нация” и други латиноамерикански такива не се крепят на испанска история. Нито Ричард Лъвското сърце е американец, нито Людовик ХІV е канадец, нито Карлос V е мексиканец. А и никой от тези “нации” не претендира за това. Това им дава стабилитет и е укрепило “имунната им система”. А и географски са далече от “първосъздателите им”, затова им е леко. БЮРМ е в обсега на ареала на мегаполиса София, затова на тяхната политико-историческа доктрина е много по-тежко положението. И поради липса на всякакъв вид ресурс, разбира се.

Въпреки това, ако искат да задържат агонията или смисъла на държавността си, ще трябва да отрежат “историческото си бреме” и не е късно денят, в който ще престане да се тръби че Самуил е македонец. За да покрие критериите на “новите нации”, като гореописаните и за да претендира съществуването си, ще трябва да мине несъмнено през този катарзис. Ако не го направи в скоро време, политическата доктрина “македонизъм” ще се срути с още по-голяма сила по ред външни и най-вече вътрешни фактори.

Имайки предвид наличието на условна “македонска нация” образувана след 1945 г., България по никакъв начин не следва да влиза в спор с македонски историчари по теми за произхода. Може да се дебатира с нации съществували преди 1945 г.-сърби, гърци, турци, румънци /образувана около 1859 г./ Произхода на древните българи /пък бил той и шумерски, хетски, марсиански и др./ е важен за самите българи, вкл. За българите около Вардар /не “македонците”/. Каквито сме ние, такива са и живущите около Вардарско до 1945 г. Ако и да сме “татари”, значи до 1945 г. и те са “татари”, т.е. и дядовците на “македонците” и на историчарите им.

Правилно е казано, че “славянската компонента” в Македония е като “собствеността на сърбите над Косово”. Ако ме пита някой, колкото вторите са собственици на Косово, толкова другите могат да претендират за “гнездо на славянството”. От по-горе изказаното от мен и тук смятам, че не е мястото с македонски историчари да се дебатира за епитета “славянство”, не е ниво. Може да се дебатира с нации указани за славянски – българи, сърби, хървати – съществували преди 1945 г. и към момента на описанието за славяни /средновековието/. А най- сигурен източник си остават обаче … гърците. От тях няма кой по-добре да знае какъв е смисъла на термина.

Историята на българската народност е толкова глобална, че не може да се свиваме в сегашните си политически и регионални граници. Дунавската клонка на българското име е една от всичките и трябва да се подава ръката към всички народи искащи да влеят самовъзприятието си в нея.

Налице е Франкофонска организация, Британска, Испанските и латински народи, където са такива разнообразни етноси, народи и нации, че е излишно да отбелязвам. С много по-силен аргумент трябва да се приема протегната ръка за Пан-български връзки от всички страни, извличащи произхода си, културата си, азбуката си от българското…

Накрая искам да приключа, че българите са и православни, и католици, и мюсюлмани /както помаците, така и волжските българи. Всеки българин от съответното вероизповедание е направил бележити неща за народността си, но и за съответното си вероизповедание. Но са запазили и, така да се каже, езическата си и природно дадена толерантност и чувство за справедлисот. Затова българина православен е най-малко фанатик от православните, българина католик е най-малко фанатик от католиците /също имам афинитет към доскоро отхвърляните българи-католици и дейността им през османското владичество/, българина мюсюлманин е най-малко фанатик от мюсюлманите. И трябва да се гордеем както с това, така и с историческите им приноси за човечеството.

Г-н Войников, напоследък – колкото по-бързо Русия осъзнае старобългарските си корени и наследство, толкова по-бързо ще се консолидира тя самата вътрешно и ще бъде реална преграда към пантюркистки доктрини. Старобългарския корен обединява страни като Русия /вкл. голяма част републиките й/, България, Украйна, Молдова, Беларус, Сърбия. Смешно е да се говори, че ги обединява произхода им като “социална категория зависимо население” /склавени, роби/

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

Ако волжксите българи бяха унищожени от татарите, нямаше толкова много хора там да искат да се пишат българи.

И колко са тези хора - около 200 побъркани пантюркисти ислямисти последователи на Фархатчо?

Момчета не се усещате как от някакви си "патриотарски" подбуди на национална комплексираност, де що мърда по земята да е от български произход, се оставяте разни шизофреници от Татарстан да ви водят за носа!

В послевните години от този "Волжка България" ми писна, такива свободни съчинения се изписаха?

Иванко не се хаби, словесните ти ".... (Още веднъж молба да не се ползват такива думички) ..... " не ме интересуват!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

"Протобългарин, а сега ако 50 % от тези “македонци” и “сърби” поискат да им се признае народностното име и прозход по самоназвание и самоусещане, ще им дадеш ли тази възможност или ще ги отхвърлиш с мотива, че са никакви българи, а само македонци и сърби?"

Посмали лъжата! Нито един "сърбин" от Поморавието не е поискал "българско гражданство"!

От "македонците" болшинството го искат заради безвизовия достъп до ЕС, за да емигрират по-лесно. Много малък брой от тях се осъзнавата като "българи" (хора на 50-60 г.в-ст.

Link to comment
Share on other sites

"А пък за смесването на българите със ”социална категория зависимо население” /склавени, роби/ нямам думи". И аз нямам думи ......

О наивно момченце, -найсигодишно. Славянин произлиза от "слово" - хора словящи на един език. по същия начин славяните са нарочали готите - немци, неми, чийто език е непонятен. По аналогичен начин в готски съществува думата "слован" - ням, говорещ неразбрано!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

"Историята на българската народност е толкова глобална, че не може да се свиваме в сегашните си политически и регионални граници. Дунавската клонка на българското име е една от всичките и трябва да се подава ръката към всички народи искащи да влеят самовъзприятието си в нея."

Наивен патриотарски комплекс? Къде я виждаш тази глобалност. Приличаш ми на Петърдобревистите. Всичките говорат за накаква глобална много древна прабългарска, пардон древнобългарска култура - само дето я няма, нито в изворите, нито в археологията. А идвайки тука "много културните древни българи" веднага заимстват гръцкия език и кановете пишат официалните си надписи на гръцки!

Прабългарите са част от алано-сарматския свят и са толкова културни, колкото останалите алано-сармати. Те не могат да наскочат боя си, защото на разни комплексирани патриотари от 20-21 в. им се иска!

Единственият народ който все още носи името българи, казвам все още, защото до три-четири деситилетия ще изчезнем изобщо като общност,пръснати по света като най-долна работна ръка, сме ние балканските българи.

Никакви татари, никакви балкарци и прочие. Това че нищожна част от татарските пантюркисти искат да обсебят едно минало което не им принадлежи, е добре познато в света!

Link to comment
Share on other sites

"Накрая искам да приключа, че българите са и православни, и католици, и мюсюлмани /както помаците, така и волжските българи. Всеки българин от съответното вероизповедание е направил бележити неща за народността си, но и за съответното си вероизповедание. Но са запазили и, така да се каже, езическата си и природно дадена толерантност и чувство за справедлисот. Затова българина православен е най-малко фанатик от православните, българина католик е най-малко фанатик от католиците /също имам афинитет към доскоро отхвърляните българи-католици и дейността им през османското владичество/, българина мюсюлманин е най-малко фанатик от мюсюлманите".

Наивно до безобразие! Кой кла Батак и изнасилва батачанки в 1876 г. Българите-мюсюлмани или помаците. Не били фанатици ли. Колко смесени брака има между българи и помаци, без да е имало конфликт между семействата? Това е много трубдно осъществимо и днес.

Нацията е историческа категория която възниква с модерната д-ва. на Балканите нациите се появяват през 19 в. Българската нация е предпоследна по възникване (след нея е албанската). При нас нацията възниква с борбата за независима църква и Екзархията е институцията неин носител и изразител. помаците не участват в този процес поради враждебната си и несъвместима ценностна система, създадена от религията.По същия начин босненци не са сърби или хървати, а "мюсюлмюни". Предполагам си гледал филма на Силвия Трендафилова в СКАТ за съвр.помаци които ясно заявяват "турци сме"!

Единствено по времето насоциализма имаше някаква политика по въпроса за асимилацията им, но провеждане хаотично, непоследоватлено затова и резултатите са слаби - единствено в Смоленско голяма част от помаците се припознаха като българи. И това стана защото тогава на моде бе атеизма, който руши най-трудната бариера - исляма.

докато в България не бъде унищожен исляма, не очаквайте помаците да станат българи!

А за татарите - пълни глупости че били българи. Та жителите на Волжка България още до татарското нашествие са с тюркизиран език. А и тяхнате етногенеза е съвсем друга. Е прочел си ми статията, надявам се да си схванал поне част от нещата!

Моного сте ми смешни вие патриотарите - за вас един период от 1400-1300 години е като миг. Смятате че човешките общности не се изменят, което показва че на хора като тебе, Иванко им липсва чувството за историчност! Едва когато го придобиеш ще можеш да разбираш Историята. А тя е сложна наука, не е за всяка патриотарска кратуна, но която и се привижда "древнобългарска вселена"!

Не съм много любезен, но патриотарите просто ги ненавиждам, не мразя - а ненавиждам, защото са абсолютно толкова вредни, колкото и запанеещите се космополитни отрепки!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ужасяващи расови теории. Не дай боже да се налагат в масовото съзнание на хората. И то точно от автор, указващ че трябва да се пазим от шовинизма... Това е свише шовинизма - ако позволите да ви "опръскам" с това мое излизащо от устата ми мнение.

Иларион Макариополски не е ли голям българин при все, че от две страни е албанец?

Българин е този който е такъв по самоусещане, манталитет, култура, бит, който изучава историята си и се гордее с нея. Този, който се асоциира с общи корени опреди Кубрат. Този, който се гордее с Кубрат. Дунавски българин е този който се гордее с Климент Охридски, а не със Стоян Новакович. Волжки българин е този който се гордее с балватара Алмуш и Кул Гали, а не с Чингис Хан. Моравски българин е този, който се гордее с Иван Асен ІІ, а не със Стефан Душан. Българин е и този, който е толерантен, който не забравя и помни близките си хора пръкнали се от държави на другите Кубратови синове. Ако и да е негър, ако и да е инвалид, ако и да е нисък, ако и да е висок, ако и да е българоговорящ, ако и да е забравил езика си или е бил въобще лишен от възможност да го изучи, това все е българско, ако отговаря на горните общочовешки критерии и се чувства такъв.

Българи са и тези които са извели държавността и народността си от старата българска държавност или някоя от народностите й. Това дали се срамуват от този факт, дали се мъчат да го зачеркват, да се правят на марсианци, само не българи, булгари, воргари, булхи, балхи и т.н. произношения на тази идентичност, е като критерий дали са от типа "еничери" или от типа "патриотари" /с благодарност за което лично от мен/.

п.с. По други строго специализирани въпроси има отделни теми. Бих отговарял там. Разбира се, ако не се страхувате да ви "опръскам" с това което би излязло от нашите уста.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ужасяващи расови теории. Не дай боже да се налагат в масовото съзнание на хората. И то точно от автор, указващ че трябва да се пазим от шовинизма... Това е свише шовинизма - ако позволите да ви "опръскам" с това мое излизащо от устата ми мнение.

Иларион Макариополски не е ли голям българин при все, че от две страни е албанец?

Българин е този който е такъв по самоусещане, манталитет, култура, бит, който изучава историята си и се гордее с нея. Този, който се асоциира с общи корени опреди Кубрат. Този, който се гордее с Кубрат. Дунавски българин е този който се гордее с Климент Охридски, а не със Стоян Новакович. Волжки българин е този който се гордее с балватара Алмуш и Кул Гали, а не с Чингис Хан. Моравски българин е този, който се гордее с Иван Асен ІІ, а не със Стефан Душан. Българин е и този, който е толерантен, който не забравя и помни близките си хора пръкнали се от държави на другите Кубратови синове. Ако и да е негър, ако и да е инвалид, ако и да е нисък, ако и да е висок, ако и да е българоговорящ, ако и да е забравил езика си или е бил въобще лишен от възможност да го изучи, това все е българско, ако отговаря на горните общочовешки критерии и се чувства такъв.

Българи са и тези които са извели държавността и народността си от старата българска държавност или някоя от народностите й. Това дали се срамуват от този факт, дали се мъчат да го зачеркват, да се правят на марсианци, само не българи, булгари, воргари, булхи, балхи и т.н. произношения на тази идентичност, е като критерий дали са от типа "еничери" или от типа "патриотари" /с благодарност за което лично от мен/.

п.с. По други строго специализирани въпроси има отделни теми. Бих отговарял там. Разбира се, ако не се страхувате да ви "опръскам" с това което би излязло от нашите уста.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Много наивно, какъв расизъм...? Просто нещата такива каквито са! Много идеализираш миналото при това в някакъв наивистичен стил което твърде много те отдалечава от реалната история. дори не можеш да работиш с извори ...какъв ти Кул Гали и прочие татарски серсемщини. Така и не разбра че Джагфар Тарихи е дело на шизофреника Нурутдинов!

Но изследвайки "почерка" ти, май си от онези сектанти наричащи се "Българска Орда"?!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Но изследвайки "почерка" ти, май си от онези сектанти наричащи се "Българска Орда"?!

Всички са от "Българската орда". И аз, и той, и оня отсреща, навсякъде са. Навсякъдеее...

Евреите вече приемат индийските /чернокожи/ и етиопските /негроиди/ евреи за равни им. Дай право и на други /освен сармато-българите като теб/ да са българи без да им мериш обиколката на черепа, челото, носа и др.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И колко са тези хора - около 200 побъркани пантюркисти ислямисти последователи на Фархатчо?

Момчета не се усещате как от някакви си "патриотарски" подбуди на национална комплексираност, де що мърда по земята да е от български произход, се оставяте разни шизофреници от Татарстан да ви водят за носа!

В послевните години от този "Волжка България" ми писна, такива свободни съчинения се изписаха?

Иванко не се хаби, словесните ти ".... (Още веднъж молба да не се ползват такива думички) ..... " не ме интересуват!

Само 200 ли са?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
"А пък за смесването на българите със ”социална категория зависимо население” /склавени, роби/ нямам думи". И аз нямам думи ......

О наивно момченце, -найсигодишно. Славянин произлиза от "слово" - хора словящи на един език. по същия начин славяните са нарочали готите - немци, неми, чийто език е непонятен. По аналогичен начин в готски съществува думата "слован" - ням, говорещ неразбрано!

Че защо на готски е "слован"?! и значи ням?? Откъде този извод и данни?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Всички са от "Българската орда". И аз, и той, и оня отсреща, навсякъде са. Навсякъдеее...

Евреите вече приемат индийските /чернокожи/ и етиопските /негроиди/ евреи за равни им. Дай право и на други /освен сармато-българите като теб/ да са българи без да им мериш обиколката на черепа, челото, носа и др.

Стига да са наистина ;) все пак.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
"Протобългарин, а сега ако 50 % от тези “македонци” и “сърби” поискат да им се признае народностното име и прозход по самоназвание и самоусещане, ще им дадеш ли тази възможност или ще ги отхвърлиш с мотива, че са никакви българи, а само македонци и сърби?"

Посмали лъжата! Нито един "сърбин" от Поморавието не е поискал "българско гражданство"!

От "македонците" болшинството го искат заради безвизовия достъп до ЕС, за да емигрират по-лесно. Много малък брой от тях се осъзнавата като "българи" (хора на 50-60 г.в-ст.

Разбираш ли какво те питам въобще или е трудно?

Питам това:

А сега АКО 50 % от тези “македонци” и “сърби” поискат да им се признае народностното име и прозход по самоназвание и самоусещане, ще им дадеш ли тази възможност или ще ги отхвърлиш с мотива, че са никакви българи, а само македонци и сърби?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Толкова по-зле за вас! Ордите ги правят тюрките, монголите и татарите, българите правят държави!

Значи можело и нормално да се общува...

Като Българите правят държави /което е абсолютно вярно/, присъединявани ли са в отделните епохи към тези държави територии населявани от тюркски племена?

Ако да, след като се включат в българските държави коренните заварени племена какъв държавнически етноним получават?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Историческата част от статията на д-р Живко Войников (протобългарин) е перфектна. Много добра аргументация и отлична фактология, даваща изходна база за бъдещи плодотворни разработки.

Идеологическата част на статията - там където г-н Войников, подобно на своите опоненти, сам се занимава с идеологизиране на историята, обаче е трагична.

Но да караме поред:

Мои бележки към уважавания автор от гледна точка на историческата част на статията:

д-р Войников пише:

Най-ранния писмен паметник от Волжка България е поемата „Къса-и-Юсуф” (Сказание за Йосиф), на Кул Гали, от 1233 г., е на огузо-кипчакски език със следи от караханидски влияние, което показва че в навечерието на монголското завладяване, тюркизацията на волжките българи е безспорен факт. Всъщност Волжка България се намира точно на пътя на мигриращите от Средна Азия огузки и кипчакски племена, така че заселването им в държавата е очевидно.

Поемата на Кул Гали и по-точно нейното датиране е една от големите мистификации в съвременната волжско-татарска история. Дори самите татарски академици все още не могат да отговорят на елементарни въпроси, свързани с точното датиране на поемата и характера на тюркския език, на който е написана тя. Лично аз смятам, че поемата, във вида в който е позната днес, се появява доста по-късно (поне 200 г. по-късно). Поради това изводът, че "в навечерието на монголското завладяване тюркизацията на волжските българи е беспорен факт" не е много прецизен. Тази моя забележка в никакъв случай не влиза в противоречие с основната теза на автора (за индоевропейския произход на древните българи), а дори напротив - тя подкрепя до известна степен тази теза. Всеки който има най-бегла представа от тюрски езици и някога е разлиствал поемата, знае за какво говоря. Не е възможно това произведение да е било написано В СЕГАШНИЯ МУ ВИД през 13 век. Пълен абсурд! Така че нека да не прибързваме с изводите, д-р Войников.

Сега пристъпвам към по-неприятното - идеолого-политикантската част от статия, която всъщност разваля общото много добро впечатление от труда на д-р Войников. Пропускам нелепите пасажи за Сталин и идеята му да раздробявал татарския етнос?! Лично Сталин едва ли се е интесувал от този въпрос. Колкото до "раздробяването" - досега не съм срещал татарски или какъвто и да е тюрколог, който да твърди, че кримските татари и волжските татари, например, са един етнос. Административно-териториалното деление в бившия СССР е било осъществявано абсолютно произволно от малка група (банда) престъпници. В хода на това деление са се измисляли нови нации, създавани са нови, никому неизвестни до този момент квази-държавни образувания, проектирали са се нови езици. Пример: В началото 1922 г. умниците са се чудели дали да направят Ташкент столица на Казахстан или на Узбекистан - на тях в общи линии им е било все тая. Етническата принадлежност и националната самоидентификация на хората на място не са имали никакво значение. Но това е бял кахър.

Порази ме обаче следния пасаж от статията на г-н Войников:

Стига се до там че на ноемврийската сесия в 2000 г. на Съвета на Европа (ПАСЕ), българският представител Л.Тошев, изпада в смешно и неловко положение. Той иска да прокара резолюция, насочена срещу Русия, за правата на волжките българи, които се подтискали от времената на Иван Грозни и насила били преименувани в татари. Руският представител Димитрий Рогозин, отговаря напълно в същия тон, че Русия ще подкрепи резолюцията защото също е загрижена за правата на етруските, галите, готите, древните траки, както и на всички изчезнали етноси от картата на Европа в античността и средновековието. /ИИ-ПЭГЕ/ На пръв поглед ще си кажем, това е поредния гаф, поредната сконфузна ситуация, на български дипломатически представител станал за смях, нещо което в последните 15 г. стана ежедневие, предвид ниското качество на измислената ни дипломация, тъй като дипломатическите постове се раздават като „награда” за случайни „наши хора” по шуробаджанашкия принцип на партийно-мафиотската анархия, с който се управлява съвр. България.

Олеле - мале, д-р Войников! Не искам да Ви обидя, но това, което сте написали, говори за липса на елементарна политическа култура - нещо, което, за съжаление е характерно за голяма част от българския народ, но не би трябвало да е характерно за един Д-Р. Поне аз така си мисля. Очевидно Вие не сте наясно какво представлява институцията ПАСЕ - Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, както и кой представлява България в този орган, нито пък кой има право да предлага резолюции там. За да попълните Вашите знания на секундата, Ви давам следния линк assembly.coe.int. Както показва и самото име на организацията "ПАРЛАМЕНТАРНА" асамблея на Съвета на Европа, отделните европейски държави там се представляват от своите национални депутати - именно такъв се явява и г-н Лъчезар Тошев. И именно като български депутат той може да предлага каквито си иска резолюции, неангажиращи пряко нашата страна. Да повторя пак - г-н Тошев в ПАСЕ е депутат, ИЗБРАН на парламентарни избори от българския народ, той НЕ Е НАЗНАЧЕН от никого, още повече не е назначаван за дипломат от никого. Това, което сте написали по-горе не е гаф на българската дипломация, а е Ваш гаф, като резултат от липсата на основни познания за европейските институции. Между другото, за разлика от Европейския съюз, Съветът на Европа е една от най-старите международни организации на нашия континент - съществува вече повече от 50 години в този си вид.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Отдавна не са ме сърбели така ръцете да затворя тема, моля ви бъдете по коректни един към друг и не се обиждайте взаимно.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 месеца по късно...

"И именно като български депутат той може да предлага каквито си иска резолюции, неангажиращи пряко нашата страна. Да повторя пак - г-н Тошев в ПАСЕ е депутат, ИЗБРАН на парламентарни избори от българския народ, той НЕ Е НАЗНАЧЕН от никого, още повече не е назначаван за дипломат от никого. Това, което сте написали по-горе не е гаф на българската дипломация, а е Ваш гаф, като резултат от липсата на основни познания за европейските институции."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

След всички тези словесни безсмислици, ще ви кажа че за мен Л.Тошев е едно от онези седесарски недоразумения на прехода. Той е извършил смеше н гаф, както всички наши пишман-дипломати, дето смятат дипломатическата работа са "почивка в чужбина" награда от партията. Друг негов гаф беше че повдигна отново въпроса за българското участие в покушението срещу папата. А за избора и въобще избирането знаем го на какво долно ниво е в България. И магаре да е щом е от "партийката" ще го изберат, ще фалшивицират гласове, ще подкупят някой циганин с мастика и бира изборът става, както казва А.Константинов "избраните - всичките наши".

Не може да проявяваш такава просташака русофобия и да си подлагаш на разни пантюркистки "казански" внушения.

Волжките българи са историческо понятие, няма ги, татарите ги избиха и асимилираха. А че са се тюркизирали още преди монголското нашествие, изворът "Сказание за Юсуф" го потвърждава, независима дали ви е известно съществуването му или не?

Днес В Татарстан живеят татари и 200 "сумашедшие" пантюркисти и слава на бога че нямат глас и тежест в татарското общество, защото такива могат да ги забъркат, че ще ни опозорят името, към което са се присламчили!

А в България в последно време просто се оляха на тема Волжка България. Напоследък и едни "специалист" на 85 г. П.Чолов, дето се титлува професор, ама не е, изкара че Волжка България стигала до Тибет, е аз смятам че е стигала до Космоса! И Извънземните са волжки българи, избягали от хазарите!

Много силната ви Волжка България приема исляма за да получат средства от арабите за борбата срещу хазарите. Волжка България става независима едва след като русите смазват хазарите. Така че айде стига с тези волжки фолк-съчинения, сложета е на мястото и - регионална средновековна, тюркоезична ислямска държава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Волжките българи са историческо понятие, няма ги, татарите ги избиха и асимилираха. А че са се тюркизирали още преди монголското нашествие, изворът "Сказание за Юсуф" го потвърждава, независима дали ви е известно съществуването му или не?....

А в България в последно време просто се оляха на тема Волжка България. Напоследък и едни "специалист" на 85 г. П.Чолов, дето се титлува професор, ама не е, изкара че Волжка България стигала до Тибет, е аз смятам че е стигала до Космоса! И Извънземните са волжки българи, избягали от хазарите!

Как татарите ще избият волжките българи, като татарите за избити до крак от монголите на Чингиз хан 50 г. преди завладяването на Волжка България? :biggrin:

Много ясно, че има тюркизирани волжки българи. Но не точно. Бих казал, че има българи-тюрки. Котраг отива с народа си в земи където намира местни племена, тюркски племена, тюркоезични племена. Основавайки там своята България, Котраг включва това заварено местно население и народности в държавата. Ето ти българи-тюрки, наред с българите-индоевропейци на Котраг. Какво продължава този глупав спор за това какви ми ти били българите - тюрки, индоевропейци и др.? И едни са, и други са. Ромеите да не са нещо по-различно. Има едни ромеи-тези от Рим /латинци ли, етруски ли/. След разширението на държавата им ромеи стават и арменци, елини, сирийци, тюрки, индоевропейци и др. Ама къде в 8-9 век търсите какви били българите, като те хиляда години преди това имат държави, включващи разнородни народности... Ако е от по-рано, какви били първоначално - ами индоевропейци са, от греко-бактрия, балхара. Оттам насетне са всякакви, но държавностната традиция, култура, език са индоеропейски - български..

За проф. П. Чолов ми е весело да слушам. Той човека наистина наскоро светна, че Волжка България не е била Татарстан Република или Казански окръг, както разбира се царство България не е било княжество България с граници по Берлинския диктат от 1879 г. Сега ще трябва да пие горчивата чаша от невернци и хулители. Господ здраве и творческо дълголетие да му дава и да гледа научното и документа, като ги обвързва с житейската логика, а да не се влияе от отвличащ вниманието шум на историко-научни търтеи и комари. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

Как може да твърдиш че Чингис-хан избил татарите до крак. Той и избил едно племе на което е имал зъб, но татарите са част от половците, куманите, това са токуз-огузите. Тяхното формиране започва още при уйгурите. Под името токсоба, фигурират в Източна Европа много преди идването на Бату. Татарите, под което трябва да разбираме подчинените тюркски племена в ордана на Чингис, са авангарда, много от тях се издигат до местни величия след разпада на Чингисовата д-ва. А че са избивали поголовно неподчинилото се население е факт, който не можеш да оспориш. Рашид ад Дин пише че след като завладяли волжкобълг.столица Биляр, след устроеното клане наброили 300 000 отрязани уши ,т.е. 300 000 души са избити, а това е целия град до последния човек. Волжките българи се съпротивляват, затова са и жестоко наказани и болшинството им е избито от новите завоеватели. Това което е оцеляло се влива в по-късно формиращата се татарска народност и днес са казански татари, респ и чуваши. не може да се твърди че някакви хипотетични волжки българи са се съхранили като отделна група, отделна от татарите и чувашите, съществуваща днес.

Така че не виждам какво тлокова е подразнило някой в главата от книгата ми, публикувана като статия, смятам че много подробно съм изяснил етногеназата на татарите.

Link to comment
Share on other sites

А Котраг е един мит, няма такава личност. Кутригурите се изселват на запад в земите на Авария. Волжка България възниква повече от век след нашата България и то не пряко от Кавказ, а от племената на салто-маяцката култура. Археологиято го е доказала.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...