Отиди на
Форум "Наука"

Левът в България


КГ125

Recommended Posts

  • Глобален Модератор

http://www.kroraina.com/knigi/jchorb/jv/index.html

Вижте стр.102 и 103 от съчинението на Юрий Венелин "Влахо-български или дако славянски грамоти", изд. в Петербург, 1840 г.

Там се споменава 1 лев като стойност спрямо аспрата. Някой знае ли повече?

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Лева е приет официално, със закон, за българска валута на 4 юни 1880г. от второто Народно събрание. Нямам идея защо е споменат 40 години по-рано.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Именно. Явно някоя от паричните единици е била наричана така (може би на някой влашки княз?!?) и оттам е наречена валутата на новата държава.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Именно. Явно някоя от паричните единици е била наричана така (може би на някой влашки княз?!?) и оттам е наречена валутата на новата държава.

Според това, което намерих из интернет, името произлиза от старобългарската дума львъ, която означава лъв.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Това е ясно, учудващото е, че така се е наричала една от паричните единица до освобождението на България. И понеже източникът е за Влашко, може би това е била някоя тамошна българска монета?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Това е ясно, учудващото е, че така се е наричала една от паричните единица до освобождението на България. И понеже източникът е за Влашко, може би това е била някоя тамошна българска монета?

"Левът" -като име на монета /и по-късно на валута/, е славяно- (българо-) езичния еквивалент на бесарабската / и съотв. по-късната ромънска/ Лея. 1 Leu - което значи "лъв/лев"- на влашки.., За бесарабската монета (и име) се смята* най-често сега, че произлиза от нидерланския "льовенталер" (сребърна монета /талер/ с лъвче) , или се смята от други, че посочениата монета /име и сходен дизайн/, директно произлизат от /т.е пряко са свързани с/ оригинала на талерите - бохемо-немския талер ("Йохамис-талер"-а). //Той е оригинал за талерите в Европа, вкл. и за тези от които произлизат доларите//.. След 1867 ромънската валута придобива името "лея"/левче; (заб: Монета "1 Leu" е сечена в Ромъния през 1870 година - за първи път, но има ромънски монети от 5 леи- от 1867г); След 1880 г българския лев става и паричен еквивеалент на ромънската лея /и двете валути имат еквивалент - един френски франк../; Ромъния и България стават членове на латинския монетен съюз, като проемат и принците му- единият от които е да се секат 3 вида монети. Всъщност България - копира валутната и монетната доктрина на Романия, като запазва старото име на валутата /левче, leu/ - което име, както се вижда е познато на българите отпреди поне 80-100 години преди тези дати.. За Бесарбските, за черноморските, и за трансилванските българи - "левчето/ леята" е монета и валута, която те са ползвали както се вижда от източниците... **В Кишинев - за огромно учуване на мен - през 10- 20-te години на 19 век, българите са били най-многобройния етнос..

*Според Ю. Венелин левовете /"асланчета-та"- както пише/ са вероятно османски /персийско-турски/, с вероятен персийски произход, но според мен - той си протоворечи на това мнение /самооборва се на стр. 105 http://www.kroraina.com/knigi/jchorb/jv/index.html /, като пише че тези монети са били разпространени в дори централна и дори североизточна Европа (в Полша). Тези региони не са били под османска окупация за периода за които пише, или изобщо не са били под окупация или пряко икономическо или политическо влияние на Османската империя. Молдова (към която е Бесарабия, преди тя да стане руски протекторат.) - има собствени владетели, воеводи и князе, които секат монети /има не особено дълги прекъсвания на периодите на монетосеченето/ ,за почти цялото средновековие , вкл. за периода вкоито молддова е васала на Осм. империя .. Всъщност молдовските (бесарабските) владетели секат монети и при руската окупация - но тези монети, по спомените ми, са медни "копейки"/копеки/ и "пари"/пара/- (такива има открити)..

..Интересното за мен е какво е представлявала монетата - бесарабски лев..аз лично не намерих източници с илюстрации или фотоси на бесарбския лев / т.е левът използван в Бесарабия в началото на 19 век/, за една друга дискусия..

Тук има някои мнения в една дискусия:

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=79...p;#entry1091728

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=79...p;#entry1090677

**Тук са "Кишиневските" и общо "бесарабските" източници за българите (и за предците на гагаузите - вероятно) , и за левчето:

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text1.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text2.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text3.phtml

Тук също се пише за левчета /левове:

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron...y/011/11541.htm

http://bessarabia.ru/dvor4.htm

http://dacoromania.org/index.php?nma=catal...=10&nums=33

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

"Левът" -като име на монета /и по-късно на валута/, е славяно- (българо-) езичния еквивалент на бесарабската / и съотв. по-късната ромънска/ Лея. 1 Leu - което значи "лъв/лев"- на влашки.., За бесарабската монета (и име) се смята* най-често сега, че произлиза от нидерланския "льовенталер" (сребърна монета /талер/ с лъвче) , или се смята от други, че посочениата монета /име и сходен дизайн/, директно произлизат от /т.е пряко са свързани с/ оригинала на талерите - бохемо-немския талер ("Йохамис-талер"-а). //Той е оригинал за талерите в Европа, вкл. и за тези от които произлизат доларите//.. След 1867 ромънската валута придобива името "лея"/левче; (заб: Монета "1 Leu" е сечена в Ромъния през 1870 година - за първи път, но има ромънски монети от 5 леи- от 1867г); След 1880 г българския лев става и паричен еквивеалент на ромънската лея /и двете валути имат еквивалент - един френски франк../; Ромъния и България стават членове на латинския монетен съюз, като проемат и принците му- единият от които е да се секат 3 вида монети. Всъщност България - копира валутната и монетната доктрина на Романия, като запазва старото име на валутата /левче, leu/ - което име, както се вижда е познато на българите отпреди поне 80-100 години преди тези дати.. За Бесарбските, за черноморските, и за трансилванските българи - "левчето/ леята" е монета и валута, която те са ползвали както се вижда от източниците... **В Кишинев - за огромно учуване на мен - през 10- 20-te години на 19 век, българите са били най-многобройния етнос..

*Според Ю. Венелин левовете /"асланчета-та"- както пише/ са вероятно османски /персийско-турски/, с вероятен персийски произход, но според мен - той си протоворечи на това мнение /самооборва се на стр. 105 http://www.kroraina.com/knigi/jchorb/jv/index.html /, като пише че тези монети са били разпространени в дори централна и дори североизточна Европа (в Полша). Тези региони не са били под османска окупация за периода за които пише, или изобщо не са били под окупация или пряко икономическо или политическо влияние на Османската империя. Молдова (към която е Бесарабия, преди тя да стане руски протекторат.) - има собствени владетели, воеводи и князе, които секат монети /има не особено дълги прекъсвания на периодите на монетосеченето/ ,за почти цялото средновековие , вкл. за периода вкоито молддова е васала на Осм. империя .. Всъщност молдовските (бесарабските) владетели секат монети и при руската окупация - но тези монети, по спомените ми, са медни "копейки"/копеки/ и "пари"/пара/- (такива има открити)..

..Интересното за мен е какво е представлявала монетата - бесарабски лев..аз лично не намерих източници с илюстрации или фотоси на бесарбския лев / т.е левът използван в Бесарабия в началото на 19 век/, за една друга дискусия..

Тук има някои мнения в една дискусия:

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=79...p;#entry1091728

http://forum.abv.bg/index.php?showtopic=79...p;#entry1090677

**Тук са "Кишиневските" и общо "бесарабските" източници за българите (и за предците на гагаузите - вероятно) , и за левчето:

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text1.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text2.phtml

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ru...jin/text3.phtml

Тук също се пише за левчета /левове:

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron...y/011/11541.htm

http://bessarabia.ru/dvor4.htm

http://dacoromania.org/index.php?nma=catal...=10&nums=33

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Europe_map_1648.PNG

Според мен, "левът" /"льовен-талерът", или "есседи куруш" по турски/ може да е проникнал в Молдова и Бесарабия от Австро-Унгария (т.е като талера с лъвче, "льовен-талер"), или от Полско-Литва (но не като производна на Полските talary, които са с орел http://209.85.135.104/search?q=cache:xMwwL...lient=firefox-a - а като "ловенталер") и с не-малка вероятност- от османците, които го наричат "есседи куруш" и явно го ползват ....Османците секат куруши /грошове/ и акчета /аспри/, а в късния си период и лири /фр. Ливри/, но както е показан от турския автор в "османлипарали" - наричат с името "есседи куруш" ("грошът с левче" на български) - немския / дъч-нидерландския/ "льовен- талер". Също така е не-малко вероятно да е проникнал директно от нидерландските търговци в Молдова и Бесарабия (вкл. по черноморието), които са отворени за търговия области....Четох преди малко в една история на молдова, че има че е имало някакъв султански декрет от 16 век мисля , с които се прави такова /или някакво/ отваряне, защото беше споменато с тази дума (на английски)..

Ето и ловен-талер:

http://www.osmanliparalari.com/sozluk/sozluk-foto/esedi.jpg

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http...ficial%26sa%3DN

http://www.google.bg/search?client=firefox...%B5%D0%BD%D0%B5

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...