Отиди на
Форум "Наука"

Хазарската мисия на Константин Философ-Кирил и Методий


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

... Съдбата не оставя Константин-Кирил да прекара дните си в тишина, далеч от света. В 860 г. той е натоварен с нова важна дипломатическа мисия, този път при хазарският хаган в Крим. Хазарски пратеници пристигат в Константинопол. Намираща се в непосредствена близост до две големи държави - Арабския халифат и Византия, Хазария е притеснена от тяхната политическа и идеологическа експанзия. В стремежа си за самосъхранение, хаган Булан и неговите сановници приемат през 730 г. неофициално еврейската религия, като в резултат Хазария се оказва една извънредно пъстра в етническо и религиозно отношение страна. Населението й се състои, освен от хазари, още от славяни, прабългари и други племена, разделени на евреи, мохамедани, християни, езичници. Двата й големи съседа правят непрестанни опити да наложат в Хазария собствената си религия. Това кара хазарският каган да се обърне официално към Византия и да постави ултиматум: ще се присъединим към вашата вяра, ако ни изпратите такъв мъж, който успее да обори сарацините и евреите. Задачата да разясни идеята за Светата Троица отново е възложена от Михаил III на Константин Философ. При тази си мисия Константин взема със себе си брат си Методий. По пътя си за Хазарската страна двамата спират в град Херсон, разположен на западния бряг на Кримския полуостров, където Константин се подготвя за бъдещите прения и изучава еврейски език.

В изворите се споменава, че тук братятя откриват мощите на първия папа след Свети Петър - Климент I Римски. От Херсон братята продължават с кораб за хазарската земя.

В Хазария Константин спори предимно с евреи в присъствието на кагана. Диспутът се води отново по въпроса за Светата Троица, но - и по ред други религиозни въпроси, като зачатието на Богородица, обрязването, поклонението на иконите. След втория ден на прения Константин вече има на своя страна хазарския каган и неговите велможи. На третия ден разговорите продължават, но - в друга форма. Хазарите поставят въпроси, на които пратеникът на Михаил III отговаря чрез притчи. В диалога вземат участие и мохамедани. Философът се справя по подобаващ начин и спечелва окончателно хазарските големци, които са готови да признаят християнската вяра за най-добра. Покръстени са около 200 хазари, но погрешното политическо разбиране за интересите на страната им не допускат утвърждаването на християнството като държавна религия в нея. Мисията обаче постига освобождаването на хиляди пленени християни и връщането им в родните места. Което и тогавашната и днешната дипломация имат за крупен успех.

Константин продължава да действа като дипломат на империята в Крим и околните области. Скоро след мисията си при хазарите, или по-скоро като нейно продължение, в 861 г. той е изпратен и при аланите, в околностите на град Фула (близо до Херсон), натоварен с някаква дипломатическа задача от Михаил III, но подробности за нея не са достигнали до нас, освен факта, че заедно с Методий проповядват, отсичат едно дърво, на което се кланят местните хора като на кумир, и успяват да покръстят известен брой от тях.

---

Предоставено било на свободното решение на всекиго да се кръсти, ако желае. Кръстили се около 200 души, вероятно все знатни хазари, чиято влиятелност поставяла християнството, доскоро спъвано от фанатичните евреи и мохамедани, в привилегировано положение на религия, спечелила диспута. Под закрилата на завоюваната от св. Кирил веротърпимост, то могло вече по-спокойно да си пробива път в Хазария.

Като имаме предвид, че народната маса в тая страна била славянска, делото на св. Константина Философ, погледнато в перспектива, изведнъж добива огромно значение. Християнството било официално признато в южноруските земи. Мохамеданството и юдейството били дискредитирани, a тяхното разпространение било ограничено. Това имало колосални исторически последици. Подготвена била почвата за бъдещия победен марш на Христовото учение сред руските славяни. Всичко това не закъсняло да даде плодове. Киевска Русия не след много време (в 989 г. - император Василий II Българоубиец) признала вярата, проповядвана от Константин Философ, и приела от България богатата славянска книжнина, създадена от св. братя.

Каганът, който безспорно бил повече хитър политик, отколкото ревнител за намиране на истинската вяра, написал на византийския император писмо, в което между другото съобщавал, че e разбрал истинската вяра, че e издал заповед — които пожелаят, да се кръстят, и че и той се надява да стори същото. Изпращайки философа, каганът му предложили богати подаръци. Но истинският апостол Христов решително отказал да вземе каквито и да било дарове. Ръководен от своята християнска любов към страдащите, а може би изпълняващ и императорски инструкции, той помолил царя: "Дай ми колкото гръцки пленници имаш тук! Това е за мен по-ценно от всякакви дарове". Освободени били 200 неволници, който радостният мисионер отвел със себе си. Тъй приключила хазарската мисия.

http://pravoslavie.domainbg.com/04/as-svkyril/5.html

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

Прави впечатление, че между двата текста - първият от българската Википедия и вторият от сайта pravoslavie.domainbg.com има съществена разлика.

Според първия текст хазарският каган поставял на ромеите някакъв си "ултиматум". Защо го поставя тоз човек и може ли въобще да поставя подобни "ултиматуми" на ромейския имеператор, не става ясно.

После виждаме броя на освободените пленици - от много "хиляди" във Википедия той се смалява на 200 души в pravoslavie.domainbg.com. Между другото цифрата 200 е посочена и в другите достъпни в интернет източници. Откъде авторите на българския текст са взели тези "много хиляди", че и изпраскали оценката "крупен дипломатически успех" за мисията на Кирил, не става ясно.

"Успех" може да се нарече не постигнатото в отношенията между ромеите и разпадащата се хазарска държава, а единствено сведенията в доклада, който Кирил подготвя за императора след своето пътуване.

Да осъществиш подобно пътуване и да събереш необходимите сведения за своя император, след диваците хазари, си е безспорно успех. Основната цел на мисията на двамата братя не е да покръстват, а да получат сведения. Останалото е между другото.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И може би да се опитват да спечелят влиния за християните. Хазарската държава завършва живота си пълна със славянско християнско население, бъдещите бродници. Елита юдеи, войската мюсюлмани, народа християнски.

Това е времето, в което големите религии се разнасят по цял свят, Ибн Фадлан ходи да носи словото на пророка Мохамед час във Волжска България, Карл Велики разнся с меч християнството сред последните езичници в Европа, така че - навярно мисията им е била И такава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Константин продължава да действа като дипломат на империята в Крим и околните области. Скоро след мисията си при хазарите, или по-скоро като нейно продължение, в 861 г. той е изпратен и при аланите, в околностите на град Фула (близо до Херсон), натоварен с някаква дипломатическа задача от Михаил III, но подробности за нея не са достигнали до нас, освен факта, че заедно с Методий проповядват, отсичат едно дърво, на което се кланят местните хора като на кумир, и успяват да покръстят известен брой от тях.

Горното (подчертаното) също ми направи впечатление. Напомня ми на случая с известната Irwinseule (Ирвинзойле) при саксонците. В началото на 9 век (почти по същото време) езичниците саксонци, по-точно тези от тях, които Карл Велики не успял да изколи или да продаде в робство, почитали вековно дърво, наречено "Ирвинзойле". Някои свързват името с култа към слънцето и го превеждат като "слънчевата (Ирвин) колона", "слънчевия стълб".

Поповете на Карл Велики, обаче, също както и нашите юнаци, отсичат дървото. За целта франките организират едва ли не цяла военна операция. Сещате се, че населението няма да стои и да гледа двама папуняци как се гаврят с вярванията му. Поповете не биха посмели да извършат това без да имат защита от военни части.

Поради това си мисля, че и в случая с двамата братя, те не са ходили при аланите, ей тъй, без защита и като мирни "дипломати". Не бих се учудил ако са били придружавани и от някаква военна мисия. Във всеки случай са се ползвали с някаква физическа протекция от страна на някого. Иначе отсичането на въпросното дърво е немислимо.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Според мен не може да се сравнява в такъв аспект. Карл велики е налагал империята си и хич не е изпадал във философски спорове. Докато Кирил и Методий, както и ибн Фадлан, са ходили да разговарят, със силата на убеждението, в сърцето на чужда държава, не в германските гори. Защитата им е била статута на пратеника, навярно. Няма данни за войска. Та то би значело да превземат Хазария :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Според мен не може да се сравнява в такъв аспект. Карл велики е налагал империята си и хич не е изпадал във философски спорове. Докато Кирил и Методий, както и ибн Фадлан, са ходили да разговарят, със силата на убеждението, в сърцето на чужда държава, не в германските гори. Защитата им е била статута на пратеника, навярно. Няма данни за войска. Та то би значело да превземат Хазария :)

Предположението ти, че през почивките между философските сеанси двамата братя през 861 г. са се занимавали и със санитарна сеч е екзотично, но твърде малко вероятно. Повтарям - те не биха посмяли да извършат подобно нещо, без сигурността им да бъде гарантирана от НЯКОГО с въоръжена сила.

Но чакайте малко! Да видим какви са тези "алани", къде живеят те и откъде се вземат в Крим през втората половина на 9 век?

В текста пействан от Историк (текста от Википедия) пише, че мисията им протекла близо до град Фула, предположително до Херсон. Ще направя уточнението, че става дума не за съвременния град Херсон в Южна Украйна, а за Херсонес Таврически на Кримския полуостров.

Това обаче е само първото "предположение", с което се сблъскваме в изследването на мистериозната "аланска" мисия на двамата братя. Т. е. ние не сме съвсем сигурни, къде се намира мястото на действието.

Второто и още по-странно е, че в източниците очевидно не се споменава нищо за никакви "алани"! Ако бъркам, моля уважаемите участници в този форум да ме поправят. Споменава се някакъв народ, племе, което живее в близост до неизвестно къде намиращия се град Фула. Доста по-късно, едва ли не в наши дни, възниква предположението, че "фулското племе" било от алански произход?! Някои германски историчари не се спират дотук и притурят, че всъщност освен алани, след "фулите" било фрашкано и с древни германски готи?!

Очевидно не става дума за никакви "алани", "готи" или "гяволи" и самата мисия едва ли може да бъде наречена "аланска". По същата логика и дори много по-обосновано въпросното население би могло да бъде обявено и за българско, още повече в контекста на археологическите находки в Крим от този период, които ясно демонстрират присъствие на многобройно българско население в Крим. Границите на самата българска държава по онова време най-вероятно преминават в непосредствена близост от въпросния регион - Южна Украйна, Днепър, Южен Буг. Да не забравяме, че маджарите се появяват и започват своите варварски опустошения западно от Днепър едва пет години по-късно.

Вероятно в момента на осъществяване на мисията във въпросния регион съществува несигурност и безвластие, породено от разпадането на Хазария; нашествията на печенеги и маджари; ударите, които понася България и на изток и на запад (въобще, говорим за несигурната външна обстановка).

Ромеите използват тази несигурност и безвластие в споменатата област в днешна Южна Украйна, за да се опитат да наложат властта и влиянието си над местното население. В това се състои и същността на мисията, съпроводена със сечене на дървета и унищожаване на езически светилища.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разхождайки се из "хазарската мисия" се пренебрегват много първоданни, които рисуват съвсем друга картинка:

1. Хазарите са изписани като "козари". Как тези козари се кръщават хазари е гръцка приумица.

2. Козарите заявяват, че езика йм е родствен с този на Императора. Което свидетелства, че този Император не може да бъде Римският, където езика е латински и гръцки.

Само тези две точки, обезмислят цялата днешка официлна картинка предавана от историографите.

Ще взема да пусна един пост от друго място - тук.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Разхождайки се из "хазарската мисия" се пренебрегват много първоданни, които рисуват съвсем друга картинка:

1. Хазарите са изписани като "козари". Как тези козари се кръщават хазари е гръцка приумица.

2. Козарите заявяват, че езика йм е родствен с този на Императора. Което свидетелства, че този Император не може да бъде Римският, където езика е латински и гръцки.

Само тези две точки, обезмислят цялата днешка официлна картинка предавана от историографите.

Ще взема да пусна един пост от друго място - тук.

"1. Хазарите са изписани като "козари". Как тези козари се кръщават хазари е гръцка приумица.

2. Козарите заявяват, че езика йм е родствен с този на Императора. Което свидетелства, че този Император не може да бъде Римският, където езика е латински и гръцки"

Въпроси:

1. На какъв език хазарите сa изписани като "козари" и какво значи на този език думата "козари"? Източници? /..Първични такива../

2. Къде тези "козари" заявяват че езикът им е еднакъв с този на императора? Източници? На какъв език го заявяват (да видим източника), та трябва да считаме че езикът им не е латински или гръцки..

ЦЕНЗУРА

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1. На какъв език хазарите сa изписани като "козари" и какво значи на този език думата "козари"? Източници? /..Първични такива../

Здрасти,

Изписани са на старобългарски език с ъс старобългарски букви.

2. Къде тези "козари" заявяват че езикът им е еднакъв с този на императора? Източници? На какъв език го заявяват (да видим източника), та трябва да считаме че езикът им не е латински или гръцки..

- В "Кратко житие на Кирил" от учебника по старобългарски език - V изд.- нормализиран текст,стр.25: перефразирам:"...дроужъбон и любъвь дръжиаште, иязыкъ бо вельи сонште, цесарьство отъ бога дрьжте ...."

Е още нещо. Кирил не е изпратен да прдповядва християнска вяра, а е изпратен да състави "слова" т.е. пособия проповядващи православието сиреч светата троица. Което съвсем не означава, че козарите не са християни, напротив указва че са такива, но не почитат светата троица, т.е. те са ариати, съботяни, павликяни и т.н.

Трето. Кирил не може да бъде Константин от Солун, тъй като Константин от Солун приема името Кирил 50 дни преди смъртта си. За този Кирил (от битието) навсякъде се уточнява че е "така наречения" Курил. Явно става въпрос на Курил от Кападокия и т.н.

Дали харазите са тези от хазарската империя или са козари както е изписано и тези козари впоследствие се наричат козаки е все едно. Техният език многократно е освидетелстван като близък до българският. Какъвто и да е бил този български, във всеки случай по тези географски ширини е бил славянска реч, от Така наречената днес - славянска подгрупа. В Константинопол официален е латинският и при научни трудове - елинският. Има много съществена разлика в тези езици, за да се омаловажи или пренебрегне това различие.

Цялата официална версия по тази мисия е такъв буламач от факти и измислици, че като цяло е трудно да се приеме за автентична история.

Поздрави.

ЦЕНЗУРА

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Изписавнанията им варират от -

Херодот- агатирси

Страбон - акацири

Св. Кирил - газари , козари, хазари

по нови източници - козаци

най-нови - казаци

Всичко това означава ,чисто и просто - на старо-по най- български език - КОЗАРИ .

Всички стари автори казват ,че те говорят не ''славянски'' език , какъвто няма ,а БЪЛГАРСКИ !!!!!!!

Някои минтиливци смятат ,че газарите са изчезнали и са се преродили в ИЗМИСЛЕНОТО ТюРКСКО племе- хазари ,

eRGO, няма такива измислици .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Всичко това означава ,чисто и просто - на старо-по най- български език - КОЗАРИ .

Всички стари автори казват ,че те говорят не ''славянски'' език , какъвто няма ,а БЪЛГАРСКИ !!!!!!!

Което се потвърждава от папската канцелария с приписката към известния вече договор на Казимир Полски със Стефан Велики /1485/ : «Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta»

Очевидно е, че Константин - Кирил разбива триезичната догма, като е признат и четвърти официален за словене език - Българския или Valachico /Балхико/. По темата имаме козари говорещи български език към ІХ век. Очевидно е, че към ХV век /договора с приписката/ говора на населението се развива до форма-диалект на езика - българския, диалект русински /руски/. Не забравяме и реформите по езика, които текат в България /последната при патриарх Евтимий/. При това не е чудно, че българския извън границите на царството с вековете придобива формата на диалект-форма, тъй като е вън от прекия достъп на реформите и развитието на езика.

Апропо говорим за козари ли? И говорят "valachico", както по-късно наследниците им ще го говорят, но в вече в изразена форма-диалект "ruthenica". Козари с език известен извън България, като "vlachico". Кой каза, че "влахите" не са "козари"?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
[ Кой каза, че "влахите" не са "козари"?

А защо да не са "кравари" и "мулетари"? Мигар освен кози, не са отглеждали, също така, крави, коне, магарета и мулета. Апропо, да не забравяме и гъските, макар думата "гъсар" да се асоциира от някои хора с нещо друго.

:crazy_pilot:

Някои хора тук системно унищожават смисъла на всяка дискусия. Сега към тях се присъедини и лицето Bozman, чиито безнаказани изяви буквално унищожиха историческия форум на all.bg.

Тъжно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

1/ Това няма да се допусне, въпреки либеразлима;

2/ За да не се случват такива неща, трябва хората да участват и щуротиите да се оборват.

Пишете!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1. На какъв език хазарите сa изписани като "козари" и какво значи на този език думата "козари"? Източници? /..Първични такива../

Здрасти,

Изписани са на старобългарски език с ъс старобългарски букви.

2. Къде тези "козари" заявяват че езикът им е еднакъв с този на императора? Източници? На какъв език го заявяват (да видим източника), та трябва да считаме че езикът им не е латински или гръцки..

- В "Кратко житие на Кирил" от учебника по старобългарски език - V изд.- нормализиран текст,стр.25: перефразирам:"...дроужъбон и любъвь дръжиаште, иязыкъ бо вельи сонште, цесарьство отъ бога дрьжте ...."

Е още нещо. Кирил не е изпратен да прдповядва християнска вяра, а е изпратен да състави "слова" т.е. пособия проповядващи православието сиреч светата троица. Което съвсем не означава, че козарите не са християни, напротив указва че са такива, но не почитат светата троица, т.е. те са ариати, съботяни, павликяни и т.н.

Трето. Кирил не може да бъде Константин от Солун, тъй като Константин от Солун приема името Кирил 50 дни преди смъртта си. За този Кирил (от битието) навсякъде се уточнява че е "така наречения" Курил. Явно става въпрос на Курил от Кападокия и т.н.

Дали харазите са тези от хазарската империя или са козари както е изписано и тези козари впоследствие се наричат козаки е все едно. Техният език многократно е освидетелстван като близък до българският. Какъвто и да е бил този български, във всеки случай по тези географски ширини е бил славянска реч, от Така наречената днес - славянска подгрупа. В Константинопол официален е латинският и при научни трудове - елинският. Има много съществена разлика в тези езици, за да се омаловажи или пренебрегне това различие.

Цялата официална версия по тази мисия е такъв буламач от факти и измислици, че като цяло е трудно да се приеме за автентична история.

Поздрави.

ЦЕНЗУРА

Всичко, което се опитваш да свържеш /или свързваш/, лежи на погрешните и/или недоказани постановки и приемания:

1). Че името, с което авторът на Краткото житие на Кирил назовава или "изписва" хазарите - е абсолютно идентично по а) изговор и б) по правопис - на тяхно собствено самозназвание (във собствения им език и говор) и сътветно - на изписването, което те биха направили на собственото си име , използвайки старобългарската писменост.

2) Че значението на думата "козари" като етноним - в езика на Хазрите, е аналогично на значението на думата е в старобългарския (което значи хора които гледат "кози")..

3) (трето по ред, по важност - Първо). Че "Кратко житие на Климент" е написано от личност (който и да е авторът на Краткото Житие) , която личност някога и някъде се е отъждествявала с хазарите/"козарите".

Ако пък приемем най-разпростреното мнение, че Авторът на "Краткото житие на Кирил" е Климент Охридски - то тезата ти става окончателно и безвъзвратно безсмислена, защото Климент Охридски винаги е споменаван като Българин /или респективно Мизиец/..Ще обясня и припомня на неразбралите и забравилите, че ти твърдеше че "козарите са заявили че езикът им е еднакъв с този на императора",.. но всъщност този, който го е заявил (в Житието) - е бил неговият Автор..

Поздрави!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
А защо да не са "кравари" и "мулетари"?

пропусна да си дадеш мнението за това:

«Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta»

Какво е мнението ти?Има три езика. Рутенския /руския/ е форма-диалект на един от другите два. На кой от двата езика е диалект "славянския" руски? Значи кой от двата, valachico или latinum, е баш-"славянския"?

И да го обвържеш с темата за Константин Кирил философ и мисията му.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1/ Това няма да се допусне, въпреки либеразлима;

2/ За да не се случват такива неща, трябва хората да участват и щуротиите да се оборват.

Пишете!

Разбира се ,че не трябва да има гаргара в/с историята !!!

Но , уважаемото лице ,до днес нищо не е привнесъл в развитието в която и да е дискусия , в който и да е форум , и по която и да е тема .

Днес , бях в една книжожна школа , където не се борави с манипулации и фалшификации , а в изследването на истината !!!

За да не бъда голосовен ,ще приведа един пример- Казимир Попконстантинов призна ,че са открити в манастира във Варна на цар Борис - 5 графични системи !!!!!!!!

5-тата система ,/4-те други са латиница , кирилица , глаголица , гръцка / съдържа 2 знака които са аналогични с 2 от графичната алфавита написана от св. Стефан Пермски през 15-ти век. на пермски. Св. Стефан Пермски пише на пермски Библията . Пермския народ е считан за угро-фински .

Не знам тези 2 знака угро-фински ли са или са привнесени от някой друг език , нямат аналогия в глаголицата или другите изредени писменост .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Всичко, което се опитваш да свържеш /или свързваш/, лежи на погрешните и/или недоказани постановки и приемания:

1). Че името, с което авторът на Краткото житие на Кирил назовава или "изписва" хазарите - е абсолютно идентично по а) изговор и б) по правопис - на тяхно собствено самозназвание (във собствения им език и говор) и сътветно - на изписването, което те биха направили на собственото си име , използвайки старобългарската писменост.

2) Че значението на думата "козари" като етноним - в езика на Хазрите, е аналогично на значението на думата е в старобългарския (което значи хора които гледат "кози")..

3) (трето по ред, по важност - Първо). Че "Кратко житие на Климент" е написано от личност (който и да е авторът на Краткото Житие) , която личност някога и някъде се е отъждествявала с хазарите/"козарите".

Ако пък приемем най-разпростреното мнение, че Авторът на "Краткото житие на Кирил" е Климент Охридски - то тезата ти става окончателно и безвъзвратно безсмислена, защото Климент Охридски винаги е споменаван като Българин /или респективно Мизиец/..Ще обясня и припомня на неразбралите и забравилите, че ти твърдеше че "козарите са заявили че езикът им е еднакъв с този на императора",.. но всъщност този, който го е заявил (в Житието) - е бил неговият Автор..

Поздрави!

Значи ,ти красавецо , смяташ ,че автора , който пише през 9-ти век. че хазарите/ козарите / пишат на български не е разбирал нищо ,защото е пълна шматак ,а ти умний го поправяш ,като казваш ,че това е тюркски ,инджикитайски или папуа-новогвинейски.....

1. Карай се на елинските автори , които наричат евраазийското население - козаро гледащи , млякосмучещи, чернодрешковци , абии и прочие ...

2. Недей да се правиш на много по-умен от сенатори , историци , адвокати , библеотекари разполагащи с хиляди единици книги , литература и книжнина,игумени на манастири грижещи се за хиляди монаси и миряни , и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1/ Това няма да се допусне, въпреки либеразлима;

2/ За да не се случват такива неща, трябва хората да участват и щуротиите да се оборват.

Пишете!

Какво има да се пише? Потребителят bozman сам е оборил фантазиите си, като в друга своя тема е цитирал точния превод на тези думи на хазарите: "защото вие сте велик народ и владеете царството от Бога". Йензыкъ означава народ, а велии - велик, няма никакви родствени езици. :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравей Ник1,

Закачам се след RIZAR за пригледност.

Ще отговарям на аудиторията поред, да няма пренебрегнати :

Всичко, което се опитваш да свържеш /или свързваш/, лежи на погрешните и/или недоказани постановки и приемания:

- Лежи и дори е протегнато комфортно САМО върху текста на житието. С точност до графема – това е буква наречена популярно. Няма никакви предварителни постановки и измислици в които ме обвиняваш.

-

1). Че името, с което авторът на Краткото житие на Кирил назовава или "изписва" хазарите - е абсолютно идентично по а) изговор и б) по правопис - на тяхно собствено самозназвание (във собствения им език и говор)

- Ти откъде имаш сведение за езика и говора на хазарите ? За езика сигурно можеш да представиш „хазарски източници” – с което ще станеш магистър моментално. Ако пък и приложиш някакви записи на лента или диск с тяхната реч, доктората ти е осигурен. Това във възможностите ти ли е ?

- и сътветно - на изписването, което те биха направили на собственото си име , използвайки старобългарската писменост.

- „Биха” направили но . . . не са го направили. И тук не говорим какво биха били направили или ненаправили хазарите или чукчите да кажем, а коментираме за наличностите в писмени паметници, плочи, кожи, орнаменти и т.н.

-

2) Че значението на думата "козари" като етноним - в езика на Хазрите, е аналогично на значението на думата е в старобългарския (което значи хора които гледат "кози").

- Ти досега не показа нито с един ред какъв е езика на хазарите, а вече боравиш със своето предположение, като с факт от друго място. Д-р Войников има тези стриптизьорски маниери със словото, но недей по този начин, че може да ти стане навик. Така че, „Че значението на думата "козари" като етноним - в езика на Хазрите” са празни приказки без покритие. И хазари е нарицателно име и се пише с малка буква. Не е от особено значение, но все пак, желателно е да има култура в изписа.

-

3) (трето по ред, по важност - Първо). Че "Кратко житие на Климент" е написано от личност (който и да е авторът на Краткото Житие) , която личност някога и някъде се е отъждествявала с хазарите/"козарите".

- - Ами нещо объркваш тетрадките приятел. Говорим за Константин Философ, не за Климент. Личността написала житието е неизвестна, както и преписа му през ХІVв. е от неизвестен извършител. Да твърдиш, че неизвестен човек не се е отъждествявал с някакъв народ,... много прилича на слабо психо отклонение. Хубаво е да има емоции при писане, ама чак пък толкова . . . опасно е за здравето. По кротко с нервите. Предполагам, че по тази причина си сбъркал и Константин с Климент, но предположението е едно – дори да е вярно е неприемливо, а факта, дори да е погрешен – е приемлив. Докато при съпоставяне с други факти не отпадне като такъв. Това е методиката. Няма друга.

-

Ако пък приемем най-разпростреното мнение, че Авторът на "Краткото житие на Кирил" е Климент Охридски

- Ти можеш да приемаш каквото си искаш мнение и предположения. Аз със мнения не работя. Работя с факти.

- - то тезата ти става окончателно и безвъзвратно безсмислена,

- Ако мнието е вярно, но то все още НЕ Е, така че тезата до момента е бетон-арме. Само фишек за вдигане на пушек, а не за изясняване на истина, са предположенията и коментарите йм.

- защото Климент Охридски винаги е споменаван като Българин /или респективно Мизиец/.

- И какво от това. Изказа едно мнение и го потвърди. Сигурно предполагаш, че никой друг не може да направи такова нещо, ама бъркаш. Един доктор от съседният ми пост е на километри пред тебе в тези номера.

-

- .Ще обясня и припомня на неразбралите и забравилите, че ти твърдеше че "козарите са заявили че езикът им е еднакъв с този на императора"

- Ами да. И ще приложа файл за по-недоверчивите. При bozmana няма менте приятел, грешки – може, менте – никога. Виж файла по този въпрос.

-

- ,.. но всъщност този, който го е заявил (в Житието) - е бил неговият Автор.

- - А, не, това не. Автора само е записал това което са казали хазарите. Дали го е измислил или не, е гадаене. Ако беше негово мнение, какъв е проблема да го заяви ? Но той не го заявява, а казва, че хазарите са казали, като говори от тяхно име.

Златния,

Някои хора тук системно унищожават смисъла на всяка дискусия.

- Всеки влага различен смисъл в дискусиите. Или ти мислиш, че целият смисъл да дискусията е този, който ти е в главата ? Ама бива ли така, чоджум ? Не подобава на големи хора такъв изказ.

Сега към тях се присъедини и лицето Bozman, чиито безнаказани изяви буквално унищожиха историческия форум на all.bg.

- Ами сигурно модераторите са ми първи братовчеди, не ти ли идва на ума ?! Второ. Боцман не е лично име, та да го изписваш с главна буква. То е ник. Т.е. някакъв код от букви, цифри и други знаци. Редно е с малка буква.

Тъжно.

- На теб ти е тъжно, на мен ми е малко срамно от безпомощна българска словесност. Когато се вбеся достатъчно, си представям, как съм станал сатрап на военна хунта и режа езиците на всички които омаскаряват българската реч. Подреждам шебеците в колона и режа, режа мамка му и. . . . ми олеква. Измисли си и ти някакво анти-тъжно лекарство.

Иванко Тертер,

пропусна да си дадеш мнението за това:

- Още не е късно, млад съм още.

-

«Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta»

Какво е мнението ти? Има три езика.

- Мнението ми е, че надписа е само на латински. Ти къде виждаш други два езика – в двойно огледало ли ?

-

- Рутенския /руския/ е форма-диалект на един от другите два.

- Такова нещо не пише. Пише, че ( според моя маймунски латински) : царската руска реч(език) преди е била изписвана чрез латинския език като протовлашки. Или с други думи – протовлашкия в латинската си версия е руския в царския си вариант ( аз го разбирам в царските грамоти). И какво от този надпис ?

-

- На кой от двата езика е диалект "славянския" руски? Значи кой от двата, valachico или latinum, е баш-"славянския"?

- - Да, ама не си разбрал написаното. Първо изобщо не става въпрос за „славянска” реч. Древните не са били толкова тъпи, като панславистите. Превеждам буквално: Тъкмо изписвания екс влашки в латински диалект е там,(този) кралско руски език е изписан приет ( приет за изписване в цар.грамоти).

И да го обвържеш с темата за Константин Кирил философ и мисията му.

- - Много умно. После модераторите били виновни и боцмана окипазил форума. Хайде от мен да мине – няма да те сека с пиратската секира.

- Поздрави и за тримата.

post-5249-1238708816_thumb.jpg

post-5249-1238709282_thumb.jpg

post-5249-1238710416_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Г-н Бозмане, опасявам се, че тук никой не може да Ви помогне. Не съм сигурен, че тружениците с бели престилки от клиниката "Свети Наум" (Четвърти километър) посещават този форум. Но дори и да го посещаваха, те оказват помощ само на място.

Можеш да ползваш автобуси № 604, 213, 313, 204, както и тролейбуси № 5 и 4, но най-сигурно е с такси.

Поздрави и искрени съчувствия

За хазарския език не знам, но относно български има още много да се желае.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Амио той и дядо Вазова ,казваше навремето ДА СА ЖИВИ ЛУДИТЕ- Т.Е. БУДНИТЕ!!!

А не минтиливците от рода на Мутафчиевци ,предатели ,агенти и безбожници .

За 4-ти километър е Псевдо - Теофан / дори си мисля ,че това е Ватрослав Томашек , който е бил майстор на фалшификатите / .

Ще имате много да вземате да ни пращате по места за които кандидатсват развратителите на българския народ - управници , "духовни гурута" и минтиливци от рода на Слави и Азис ...

В един момент хора ,които са с нормално обществено ,социално , икономическо /например Боцман е в Испания, а Харамията ,ако не мастит бизнесмен , то поне е опитващ се човек да се утвърди в средната класа на обществото / .Ако искате да искараме психо-диспансер и да ви го изпратим по факса или да го пейстнем на форума ????

Престанете да се заяждате и да не отговаряте на поставените Ви въпроси !!!

Това е една минтиливска автосегустивна форма на ГАРГАТА , ЩРАУСА И РИБАТА /БЕЗГЛАСНА/ НЯМАТЕ НИКАКВИ ДОВОДИ СРЕЩУ АВТОХТОННАТА ТЕЗА ,А САМО ЕДНО БАСНОСЛОВНИ ГОЛОСЛОВИЯ !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
В един момент хора ,които са с нормално обществено ,социално , икономическо /например Боцман е в Испания....

Това, че Боцмана е в Испания прави ли го автоматично нормален и дава ли му право да се изцвъква във всеки що-годе нормален форум?

Ако ще и на Танганайка да е! Подобни хора трябва да се лекуват, не мислиш ли?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Зравей Bozman!

Лежи и дори е протегнато комфортно САМО върху текста на житието. С точност до графема – това е буква наречена популярно. Няма никакви предварителни постановки и измислици в които ме обвиняваш.

Да видим тезата ти, и защитата ти: Това което пропонираше е:

"2. Козарите заявяват, че езика йм е родствен с този на Императора. Което свидетелства, че този Император не може да бъде Римският, където езика е латински и гръцки", а на въпросът ми "2. Къде тези "козари" заявяват че езикът им е еднакъв с този на императора? Източници? На какъв език го заявяват (да видим източника), та трябва да считаме че езикът им не е латински или гръцки.. ", ти отговаряш в "Житието...." Та, значи НЕ Е ВЯРНО че "лежи върху Житиете", защото в житието никъде не е написано или упоменато че Авторът му е Хазарин/"Козар", и в разказа от Житието никой Хазарин /"Козар" не казва КАКВОТО И ДА Е - относно своя език..Излиза че това което се опитваш да пропонираш Лежи САМО върху зле и грубо скалъпени идеи и виждания, нямащи нищо общо С ТЕКСТА на житието..

"Ти можеш да приемаш каквото си искаш мнение и предположения. Аз със мнения не работя. Работя с факти.

И това не е вярно. Ти може да си мислиш че работиш и с Господ, обаче и за "слепите се вижда" /както се казва/ че тук "работиш" със спекулативни предположение, фантазии и измислици, които нямат нищо общо с фактите..

Ти откъде имаш сведение за езика и говора на хазарите ? За езика сигурно можеш да представиш „хазарски източници” – с което ще станеш магистър моментално. Ако пък и приложиш някакви записи на лента или диск с тяхната реч, доктората ти е осигурен. Това във възможностите ти ли е ?

Нямам сведения за езика на Хазарите, и затова написах "погрешните и/или недоказани постановки и приемания"..

Ако мнието е вярно, но то все още НЕ Е, така че тезата до момента е бетон-арме. Само фишек за вдигане на пушек, а не за изясняване на истина, са предположенията и коментарите йм.

Ами не, не съм съгласен....Това което на теб ти излежда че е "изясняване на истината" - на мен пък ми изглежда кьорфишек и бла-бла..

Контравъпрос: Аз ако напиша че Хазарите всъщност са извънземни, и ако започна да те "убеждавам" с неверни и нелепи неща за това - ти какво ще ми кажеш? Ще отговоря аз първо / а ти - ако искаш/: Почти съм сигурен че ще кажеш същото което и аз, и дори съм убеден че ще ме попиташ нещо от вида на "изпи ли си хапчетата?"

Сигурно предполагаш, че никой друг не може да направи такова нещо, ама бъркаш. Един доктор от съседният ми пост е на километри пред тебе в тези номера

Е, ти изказа едно предпожение за мен и (предположението ти е "сигурно съм предполагал че никой друг не може да направи такова нещо")..Напротив, не мисля такова нещо, така че явно е че грешиш..

С поздрави!

Редактирано от Р. Теодосиев
не се научихте как се цитира...
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Иванко Тертер,

пропусна да си дадеш мнението за това:

- Още не е късно, млад съм още.

«Haec Inscriptio ex Valachico in Latinam versa est sed Rex Ruthenica Lingua scriptam accepta»

Какво е мнението ти? Има три езика.

- Мнението ми е, че надписа е само на латински. Ти къде виждаш други два езика – в двойно огледало ли ?

- Рутенския /руския/ е форма-диалект на един от другите два.

- Такова нещо не пише. Пише, че ( според моя маймунски латински) : царската руска реч(език) преди е била изписвана чрез латинския език като протовлашки. Или с други думи – протовлашкия в латинската си версия е руския в царския си вариант ( аз го разбирам в царските грамоти). И какво от този надпис ?

- На кой от двата езика е диалект "славянския" руски? Значи кой от двата, valachico или latinum, е баш-"славянския"?

- - Да, ама не си разбрал написаното. Първо изобщо не става въпрос за „славянска” реч. Древните не са били толкова тъпи, като панславистите. Превеждам буквално: Тъкмо изписвания екс влашки в латински диалект е там,(този) кралско руски език е изписан приет ( приет за изписване в цар.грамоти).

И да го обвържеш с темата за Константин Кирил философ и мисията му.

- - Много умно. После модераторите били виновни и боцмана окипазил форума. Хайде от мен да мине – няма да те сека с пиратската секира.

- Поздрави и за тримата.

Bozman, обръщението ми беше към Хърс Златния, което се вижда от негов цитат на който отговарям.

Но тъй като си дал някакви коментари, за да ти се изясни като източник ти давам точтия превод на приписката към договора на Стефан Велики -

..."Преведено от valachico на latinum, като кралят задържа за себе си /остави при себе си/ екземпляра написан с формата на рутенския /зап.руски/ език"...

Ползвай го в твоите проучвания, защото е единствен засега източник /ще излизат все нови и нови обаче/, показващ "природата" на езика с латинско наименование valachico и нещо повече, разкрива че именно под това име за латинския свят е езика, на който са писали грамотите си воеводите на Валахия и Молдова, като този език е детайлно изучен от Венелин, Милетич, Бернштайн и др. Също и не представлява особена трудност за нас да разчитаме грамотите на тези воеводи, даже и след половин хилядолетие. В този смисъл "т.нар. протовлашки" /"долатинизирания влашки"/ език е този, на който четеш настоящето съобщение. А как е наричан този език до нач. на ХІХ век, когато от Руската академия на науките /РАН/ е заменено името му с техническия термин "църковнославянски"?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Здравей Ник1,

[3) (трето по ред, по важност - Първо). Че "Кратко житие на Климент" е написано от личност (който и да е авторът на Краткото Житие) , която личност някога и някъде се е отъждествявала с хазарите/"козарите".

- - Ами нещо объркваш тетрадките приятел. Говорим за Константин Философ, не за Климент. Личността написала житието е неизвестна, както и преписа му през ХІVв. е от неизвестен извършител. Да твърдиш, че неизвестен човек не се е отъждествявал с някакъв народ,... много прилича на слабо психо отклонение. Хубаво е да има емоции при писане, ама чак пък толкова . . . опасно е за здравето. По кротко с нервите. Предполагам, че по тази причина си сбъркал и Константин с Климент, но предположението е едно – дори да е вярно е неприемливо, а факта, дори да е погрешен – е приемлив. Докато при съпоставяне с други факти не отпадне като такъв. Това е методиката. Няма друга.

Предлагам да я караме по-лекичко с демагогията, и да не си казваме какво да правим и как да го правим, ... защото аз мога и да измисля повече работи да ти кажа /отколкото ти на мене/- които ти трябва да правиш, или да не правиш /според мен/ ...Ето тук- както се вижда демагостваш с разни "тетрадки" и след това словоблудстваш...Казвам че демагостваш, защото смятам че ти е очевидно ясно от по-горното ми съобщение, че визирам "Краткото Житие на Константин Кирил Философ" с предполагаем автор Климент Охридски (след като го споменавам в друг пасаж и след като спорът е за него)

Така: Радвам се заговори за методика, което според мен явно е напредък при теб /стига да не временен, т.е да не до "днес" /.. "Методиката" за аргументиране и спорене е една, няма друга: Дава се достъп до целия източник /по възможност/; и/или и се разказва (респективно обяснява, превежда -когато трябва да се преведе) това което се смята за съществено.. ти си дал някакви копия на страници на старобългарски, но нищо повече....За теб са това са "факти", за мен това не са факти, и дори смятам че са опити за заблуда на всички ни от твоя страна..

Сега, моите аргументи че хазарите не са упоменавали своя език са преводите на двете "Житиета (Краткото и Пространното) на Константин-Кирил..

http://filologswu.hit.bg/starobulgarska/Us...rilovo_text.doc

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=415...855&Level=1

Сега според методиката остава да дадеш твоите оригинали в цялост - преведени (от специалист по старобългарски! - а не от теб - защото ти не си такъв) и след това - да сравняваме и анализиране.

С поздрави!

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...